விக்கிப்பீடியா:முக்கிய கட்டுரைகள்/விரிவாக்கப்பட்டது/உயிரியலும் உடல்நல அறிவியலும்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
முக்கிய கட்டுரைகள்
நிலை 1     நிலை 2     நிலை 3     நிலை 4

முன்னுரிமை அடிப்படையில் தேவைப்படும் கட்டுரைகள். முன்னுரிமை மேல் இருந்து கீழாக:


Biology and health sciences, 1100[தொகு]

Transcluded from meta:List of articles every Wikipedia should have/Expanded/Biology and health sciences.

Basic, 30[தொகு]

Anatomy and Morphology, 100[தொகு]

Animal anatomy and morphology, 68[தொகு]

Circulatory system, 7
 1. தமனி
 2. குருதி
 3. சுற்றோட்டத் தொகுதி
 4. இதயம்
 5. செங்குருதியணு
 6. சிரை
 7. வெண்குருதியணு
Gastrointestinal tract, 9
 1. மனித சமிபாட்டு மண்டலம்
 2. பெருங்குடல்
 3. சிறுகுடல்
 4. கல்லீரல்
 5. பெருங்குடல்
 6. வாய்
 7. Human tooth (en)
 8. கணையம்
 9. இரைப்பை
Integumentary system, 8
 1. புறவுறைத் தொகுதி
 2. கொங்கை
 3. தோல்
 4. இறகு
 5. ஃபர்
 6. முடி
 7. நகம்
 8. செதில்கள்
Muscular system, 3
 1. தசை மண்டலம்
 2. Myocyte (en)
 3. எலும்புத்தசை
Nervous system, 18
 1. நரம்புத் தொகுதி
 2. மனித மூளை
 3. நரம்பு
 4. உணர்வுத் தொகுதி
 5. கேட்புலத்தொகுதி
  1. செவி
 6. சுவை
 7. Olfactory system (en)
  1. மூக்கு
 8. Somatosensory system (en)
 9. பார்வைத் தொகுதி
  1. கண் (உடல் உறுப்பு)
 10. நுண்ணறிவு
 11. Hearing (en)
 12. சுவை
 13. Olfaction (en)
 14. வலி
 15. Visual perception (en)
Reproductive system, 7
 1. இனப்பெருக்கத் தொகுதி
 2. ஆண்குறி
 3. யோனி
 4. பாலுறுப்பு
 5. பெண்குறிக் காம்பு
 6. சூலகம்
 7. விந்தகம்
Respiratory system, 3
 1. மூச்சுத் தொகுதி
 2. நுரையீரல்
 3. செவுள்
Skeletal system, 7
 1. வன்கூடு
 2. எலும்பு
 3. Chest
 4. இடுப்பு வளையம்
 5. தலையோடு
 6. முள்ளந்தண்டு நிரல்
 7. மூட்டு
Tissues, 4
 1. புறவணியிழையம்
 2. இணைப்பிழையம்
 3. தசை
 4. Nervous tissue (en)
Urinary system, 2
 1. சிறுநீரகம்
 2. சிறுநீர்ப்பை

Plant morphology and anatomy, 23[தொகு]

Fungal morphology and anatomy, 2[தொகு]

Biochemistry, 29[தொகு]

Biological processes and Physiology, 42[தொகு]

Biological reproduction and Ontogeny, 34[தொகு]

Animal physiology, 1[தொகு]

 1. சமிபாடு

Plant physiology, 2[தொகு]

Ecology, 18[தொகு]

Organisms, 644[தொகு]

Animals, 447[தொகு]

Basic, 10[தொகு]
Arachnids, 8[தொகு]
Crustaceans, 8[தொகு]
Insects, 63[தொகு]
 1. பூச்சி
 2. Caddisfly (en)
 3. Earwig (en)
 4. தெள்ளு (பூச்சி)
 5. பேன்
 6. கும்பிடுபூச்சி
 7. Mecoptera (en)
 8. Neuroptera (en)
  1. குழிநரி
 9. Phasmatodea (en) (stick insects)
 10. Plecoptera (en)
 11. Psocoptera (en)
 12. Strepsiptera (en)
 13. இலைப்பேன்
Beetles (Coleoptera), 9
 1. வண்டு
 2. Curculionidae (en)
 3. கரும்புள்ளிச் செவ்வண்டினம் (ladybird)
 4. மின்மினிப் பூச்சி
 5. Ground beetle (en)
 6. Leaf beetle (en)
  1. Colorado potato beetle (en)
 7. Longhorn beetle (en)
 8. Scarabaeidae (en)
Cockroaches (Blattodea), 2
 1. கரப்பான்
 2. கறையான்
Flies (Diptera), 6
 1. இருசிறகிப் பூச்சிகள்
 2. Drosophila melanogaster (en) (common fruit fly)
 3. Horse-fly (en)
 4. Housefly (en)
 5. கொசு
 6. Tsetse fly (en)
Hemiptera (true bugs), 6
 1. Hemiptera (en)
 2. சிள் வண்டு
 3. Heteroptera (en) (typical bugs)
  1. மூட்டைப் பூச்சி
  2. Gerridae (en) (water skaters)
 4. செடிப்பேன் (plant lice)
Hymenoptera, 6
 1. Hymenoptera (en)
 2. எறும்பு
 3. அந்தோபிலா
  1. Bumblebee (en)
  2. Western honey bee (en)
 4. குளவி (பூச்சி)
Lepidoptera, 12
 1. Lepidoptera (en)
 2. பட்டாம்பூச்சி
  1. அழகிகள் (பட்டாம்பூச்சிக்குடும்பம்)
  2. நீலன்கள் (பட்டாம்பூச்சிக்குடும்பம்) (Blues and Coppers)
  3. வரியன்கள் (பட்டாம்பூச்சிக்குடும்பம்)
  4. வெள்ளையன்கள் (பட்டாம்பூச்சிக்குடும்பம்) (Yellow-Whites)
   1. Pieris brassicae (en)
  5. தாவிகள் (பட்டாம்பூச்சிக்குடும்பம்)
 3. விட்டில் பூச்சி
  1. பட்டுப்புழு (domesticated silkmoth)
  2. Geometer moth (en)
  3. Sphingidae (en)
Odonata, 3
 1. Odonata (en)
 2. ஊசித்தட்டான்
 3. தட்டாரப்பூச்சி
Orthoptera, 5
 1. Orthoptera (en)
 2. Cricket (insect) (en)
 3. வெட்டுக்கிளி
 4. Mole cricket (en)
 5. Tettigoniidae (en)
Cnidarians, 3[தொகு]
Molluscs, 6[தொகு]
Invertebrata, others, 5[தொகு]
Amphibians, 5[தொகு]
Birds, 104[தொகு]
 1. பறவை
 2. ஆர்கியொட்ரிக்ஸ்
 3. முக்குளிப்பான்
 4. பூநாரை
 5. ஓசனிச்சிட்டு
 6. சுண்டெலிப் பறவை
 7. பென்குயின்
 8. மண் கௌதாரி
 9. தினமு
 10. Tropicbird
Accipitriformes and Falconiformes, 6
 1. அசிபிடர்
 2. கழுகு
 3. வல்லூறு
 4. New World vulture (en)
 5. விரால் அடிப்பான்
 6. தரைப்பருந்து
Anseriformes, 4
 1. Anatidae (en)
 2. வாத்து
 3. Goose (en)
 4. அன்னம்
Apodiformes, 1
 1. உழவாரன்
Caprimulgiformes, 2
 1. கேப்ரிமுல்கிபார்மஸ்
 2. பக்கி
Charadriiformes, 7
 1. சரத்ரீபார்மசு
 2. ஆக் (பறவை)
 3. கருங்காடை
 4. நீள் சிறகு கடற்பறவை
 5. உள்ளான்
 6. ஸ்கூவா
 7. ஆலா
Ciconiiformes, 5
 1. ஹெரான்
 2. அரிவாள் மூக்கன்
 3. காலணி-அலகு நாரை
 4. துடுப்பு வாயன்
 5. பெரிய நாரை
Columbiformes, 3
 1. டோடோ
 2. புறா
  1. பயணிப் புறா
Coraciiformes, 3
 1. Bee-eater (en)
 2. இருவாய்ச்சி
 3. கொண்டலாத்தி
Cuculiformes, 3
 1. குயில் (குடும்பம்)
 2. Hoatzin (en)
 3. Turaco (en)
Galliformes, 7
 1. கல்லிபார்மஸ்
 2. கோழி
 3. Grouse (en)
 4. கின்னிக்கோழி
 5. Common pheasant (en)
 6. நாட்டுக் காடை
 7. வான்கோழி
Gruiformes, 4
 1. Gruiformes (en)
 2. கொக்கு
 3. Bustard (en)
 4. காணான்கோழி
Passerines, 23
 1. பேசரின்
 2. Songbird (en)
Corvoidea, 5
 1. சந்திரவாசி
 2. கோர்விடே
  1. காகம் (வகை)
  2. ஐரோவாசிய மேக்பை
 3. கீச்சான்
Passerida, 16
 1. Bulbul (en)
 2. Emberizidae (en)
 3. Finch (en)
 4. வானம்பாடி
 5. வாலாட்டிக் குருவி
 6. பழைய உலக ஈப்பிடிப்பான்
  1. ஐரோப்பிய ராபின்
  2. இராப்பாடி
 7. பசையெடுப்பான் குருவி
 8. சிட்டு (பறவை)
 9. Starling (en)
 10. தேன்சிட்டு
 11. தகைவிலான் குருவி
 12. பட்டாணிக் குருவி
 13. அமெரிக்க பாடும் பறவை
 14. Wren (en)
Pelecaniformes, 4
 1. Cormorant
 2. பாம்புத் தாரா
 3. கப்பற்பறவை
 4. கூழைக்கடா
Piciformes, 4
 1. Piciformes (en)
 2. Honeyguide (en)
 3. தூக்கான்
 4. மரங்கொத்தி
Procellariiformes, 3
 1. அல்பட்ரோஸ்
 2. Procellariidae (en)
 3. Northern storm petrel (en)
Psittaciformes, 3
 1. கிளி
 2. காதற்கிளி
 3. கொக்கட்டூ
Ratites, 6
 1. Cassowary (en)
 2. ஈமியூ
 3. கிவி (பறவை)
 4. மோவா
 5. தீக்கோழி
 6. Rhea (bird) (en)
Strigiformes, 5
 1. ஆந்தை
 2. உண்மையான ஆந்தை
  1. கொம்பன் ஆந்தை
  2. Little owl (en)
 3. Barn-owl (en)
Trogoniformes, 1
 1. Trogon (en)
Fishes, 56[தொகு]
 1. மீன்
 2. Chondrichthyes (en) (cartilaginous fishes)
 3. அக்காந்தோடியை ("spiny sharks")
 4. Osteichthyes (en) (bony fish)
  1. அக்டினோட்டெரிகீயை (ray-finned fish)
  2. Sarcopterygii (en) (lobe-finned fish)
 5. Placodermi (en)
 6. மின் விலாங்குமீன்
 7. Anglerfish (en)
 8. சங்கரா (மீன்)
  1. Flathead grey mullet (en)
 9. Arapaima gigas (en)
Batoidea, 3
 1. திருக்கை
 2. வேளா மீன்
 3. மின்திருக்கை
Characiformes, 2
 1. Characiformes (en)
 2. பிரானா மீன்
Chondrosteans, 1
 1. Sturgeon (en)
Clupeiformes, 3
 1. Clupeiformes (en)
 2. நெத்திலி
 3. Clupeidae (en)
Cypriniformes, 8
 1. Cypriniformes (en)
 2. Cyprinidae (en)
  1. Common bream (en)
  2. Carassius (en)
  3. சாதாக்கெண்டை மீன்
  4. தங்கமீன்
  5. புல் கெண்டை மீன்
  6. டென்ச்சு மீன்
Cyprinodontiformes, 1
 1. கப்பி மீன்
Elopomorpha, 1
 1. விலாங்கு
Gadiformes, 3
 1. Gadiformes (en)
 2. Burbot (en)
 3. Haddock (en)
Perciformes, 8
 1. பேர்சிஃபார்மீசு
 2. Cichlid (en)
 3. Goby (en)
 4. European bass (en)
 5. கத்தி மீன்
 6. எக்கெனீடீ
 7. Scombridae (en)
  1. Thunnus (en)
Pleuronectiformes, 2
 1. Flatfish (en)
 2. Turbot (en)
Salmoniformes, 2
 1. Salmonidae (en)
 2. Trout (en)
Scorpaeniformes, 1
 1. Scorpaeniformes (en)
Sharks, 5
 1. சுறா
 2. வெள்ளைச் சுறா
 3. கொம்பன் சுறா
 4. புலிச்சுறா
 5. திமிங்கலச் சுறா
Siluriformes, 2
 1. கெளிறு
 2. Wels catfish (en)
Syngnathiformes, 1
 1. கடற்குதிரை
Tetraodontiformes, 1
 1. கோளமீன் (pufferfish)
Dinosaurs, 10[தொகு]
Mammals, 147[தொகு]
 1. பாலூட்டி
 2. ஆா்ட்வாக்
 3. நல்லங்கு
 4. பறக்கும் லெமூர்
 5. Elephant shrew (en)
 6. Hyrax (en)
 7. எறும்பு தின்னி
 8. Sirenia (en)
 9. Treeshrew (en)
Bats, 4
 1. வௌவால்
 2. Megabat (en)
 3. Microbat (en)
 4. குருதியுண்ணும் வௌவால்
Carnivora, 26
 1. கார்னிவோரா
 2. கரடி
  1. Brown bear (en)
  2. பாண்டா கரடி
  3. பனிக்கரடி
 3. நாய்க் குடும்பம்
  1. நாய்
  2. நரி
  3. கயோட்டி கோநாய்
  4. ஓநாய்
  5. குள்ள நரி
 4. பூனைக் குடும்பம்
  1. பூனை
  2. சிவிங்கிப்புலி
  3. மலையரிமா
  4. சிறுத்தைப்புலி
  5. சிறுத்தை
  6. சிங்கம்
  7. லின்க்ஸ் பூனை
  8. புலி
 5. கழுதைப்புலி
 6. கீரி
 7. Mustelidae (en)
 8. Procyonidae (en)
 9. ஸ்கங்க்
 10. Viverridae (en)
Cetaceans, 8
 1. கடற்பாலூட்டி
 2. திமிங்கிலம்
 3. நீலத் திமிங்கிலம்
 4. ஓங்கில்
 5. Humpback whale (en)
 6. ஓர்க்கா திமிங்கலம்
 7. கடற்பன்றி
 8. Sperm whale (en)
Erinaceids, 2
 1. Erinaceidae (en)
 2. முள்ளெலி
Even-toed ungulates, 36
 1. இரட்டைப்படைக் குளம்பி
 2. Ruminantia (en)
 3. போவிடே
  1. African buffalo (en)
  2. அமெரிக்கக் காட்டெருது
  3. மறிமான்
  4. இபெக்ஸ் காட்டாடு
  5. மாடு
  6. வனப்புமிக்க சிறுமான்
  7. கடமா
  8. ஆடு
  9. ஆப்பிரிக்கச் சிறுமான்
  10. கத்தூரி எருமை
  11. செம்மறியாடு
  12. எருமை (கால்நடை)
  13. Wildebeest (en)
  14. ஐரோப்பிய காட்டெருமை
  15. கவரிமா
 4. ஒட்டகம்
  1. இரட்டைத்திமில் ஒட்டகம்
  2. Dromedary (en)
 5. மான்
  1. காட்டுமான்
  2. மூஸ்
  3. சிவப்பு மான்
  4. ரெயின்டீர்
 6. இலாமா
 7. ஒட்டகச் சிவிங்கி
 8. குவானக்கோ
 9. நீர்யானை
 10. தாயாசுடீ
 11. பன்றி
  1. காட்டுப்பன்றி
  2. வீட்டுப் பன்றி
 12. Pronghorn (en)
 13. விக்குன்யா
Lagomorphs, 4
 1. லகோமோர்பா
 2. முயல்
 3. Pika (en)
 4. குழி முயல்
Marsupials, 6
 1. மார்சூப்பிகள்
 2. Diprotodontia (en)
  1. கங்காரு
  2. கோவாலா
 3. Dasyuromorphia (en)
  1. Tasmanian devil (en)
Monotremes, 3
 1. Monotreme (en)
 2. Echidna (en)
 3. வாத்தலகி
Odd-toed ungulates, 7
 1. ஒற்றைப்படைக் குளம்பி
 2. கழுதை (விலங்கு)
 3. குதிரைக் குடும்பம்
 4. குதிரை
 5. மூக்குக் கொம்பன்
 6. தும்பிப்பன்றி
 7. வரிக்குதிரை
Pilosa, 1
 1. அசையாக்கரடி
Pinnipeds, 4
 1. துடுப்புக்காலிகள்
 2. Eared seal (en)
 3. Earless seal (en)
 4. பனிக்கடல் யானை
Primates, 16
 1. முதனி
 2. குரங்கு
 3. மனிதக் குரங்கு
  1. Chimpanzee (en)
  2. கிப்பன்
  3. கொரில்லா
  4. ஒராங்குட்டான்
  5. மனிதர்
 4. Old World monkey (en)
  1. Baboon (en)
  2. Macaque (en)
  3. செம்முகக் குரங்கு
 5. Strepsirrhini (en)
  1. Galago (en)
  2. லெமூர்
 6. Tarsius (en)
Proboscidea, 4
 1. Proboscidea (en)
 2. யானை
 3. மாமூத்
 4. Mastodon (en)
Rodents, 15
 1. கொறிணி
 2. கேபிபாரா
 3. Coypu (en)
 4. நீரெலி
 5. Dipodidae (en)
 6. Dormouse (en)
 7. கினி எலி
 8. வெள்ளெலி
 9. மர்மோட்
 10. சுண்டெலி
 11. எலிக்குடும்பம்
 12. கத்தூரி எலி
 13. எலி
 14. அணில்
 15. Spermophilus (en)
Soricomorpha, 2
 1. மூஞ்சூறு
 2. Talpidae (en)
Reptiles, 19[தொகு]
Vertebrata, others, 3[தொகு]

Plants, 173[தொகு]

 1. தாவரம்
Seedless Plant, 4[தொகு]
Flowering plant, 79[தொகு]
 1. பூக்கும் தாவரம்
 2. Geranium (en)
 3. Lilium (en)
 4. Convolvulaceae (en) (Morning glory)
Asparagales, 9
 1. Asparagales (en)
 2. Agave (en)
 3. கற்றாழை
 4. Gladiolus (en)
 5. Iridaceae (en)
 6. Lily of the valley (en)
 7. Narcissus (plant) (en)
 8. ஆர்க்கிட்
 9. Yucca (en)
Alismatales, 3
 1. Alismatales (en)
 2. Araceae (en)
 3. அந்தூரியம்
Ericales, 6
 1. Ericales (en)
 2. Ericaceae (en)
  1. Rhododendron (en)
 3. Theaceae (en)
  1. Camellia (en)
 4. Primulaceae (en) (Primrose)
Asterales, 9
 1. Asterales (en)
 2. சூரியகாந்திக் குடும்பம் (தாவரவியல்)
  1. சிவந்தி
  2. Dahlia (en)
  3. Bellis perennis (en)
  4. சீமைக் காட்டுமுள்ளங்கி
  5. சூரியகாந்தி
  6. Tagetes (en) (Marigold)
 3. Campanulaceae (en) (Bellflowers)
Gentianales, 2
 1. Gentianales (en)
 2. Apocynaceae (en) (dogbane family)
Brassicales, 1
 1. Brassicales (en)
Cucurbitales, 1
 1. Cucurbitaceae (en)
Poales, 3
 1. Poales (en)
 2. Poaceae (en) or Gramineae (grass family)
  1. Bambuseae (en)
Rosales, 6
 1. Rosales (en)
 2. Rosaceae (en)
  1. வாதுமை
  2. உரோசா
 3. Ulmaceae (en)
  1. Elm (en)
Lamiales, 5
 1. Lamiales (en)
 2. Lamiaceae (en) or Labiatae (mint family)
 3. Oleaceae (en)
  1. Fraxinus (en) (Ash tree)
 4. Salvia (en)
Malpighiales, 4
 1. Malpighiales (en)
 2. ஆமணக்குக் குடும்பம் (தாவரவியல்) (spurge family)
 3. பொய்ன் செட்டியா
 4. Viola (plant) (en)
Malvales, 2
 1. மால்வேசியே
  1. பெருக்க மரம் (Baobab)
Myrtales, 3
 1. Myrtales (en)
 2. Myrtaceae (en) (myrtle family)
  1. தைலம் (மரம்)
Fagales, 11
 1. Fagales (en)
 2. Betulaceae (en)
  1. Alder (en)
  2. Birch (en)
  3. Hazel (en)
  4. Hornbeam (en)
 3. Fagaceae (en)
  1. கசுகொட்டை
  2. Beech (en)
  3. கருவாலி மரம்
 4. Juglandaceae (en) (Wallnut)
Sapindales, 2
 1. Sapindales (en)
 2. முந்திரி
Arecales, 2
 1. பனைக்குடும்பம் (தாவரவியல்) (Palm tree)
 2. தென்னை
Proteales, 2
 1. Nelumbo (en)
 2. Platanus (en)
Cornales, 1
 1. Cornus (en) (Dogwood tree)
Fabales, 2
 1. Fabales (en)
 2. பபேசியே
Urticales, 1
 1. Moraceae (en)
Pinophyta, 6[தொகு]
பழங்கள், 34[தொகு]
கூல, காய்கறித் தாவரங்கள், 48[தொகு]

அமரந்தாசியே, 2

 1. பீட்ரூட்
 2. பெரும்பாளைக் கீரை (en)
அல்லியம், 2
 1. இலீக்சு
 2. சின்ன வெங்காயம்
அப்பியாசியே, 3
 1. கேரட்
 2. சிவரிக்கீரை
 3. சீரகம்
அசுட்டெராசியே, 5
 1. முள் முட்டைக்கோசு(en)
 2. முட் சூரியகாந்தி (en)
 3. சிக்கரி
 4. அகலிலை காரக்கீரை (en)
 5. இலைக்கோசு
பிராசிகாசியே, 8
 1. கார முட்டைக்கோசுக் கீரை (en)
 2. முட்டைக்கோசு
 3. பூக்கோசு
 4. பச்சை பூக்கோசு
 5. பசும் நூல்கோல் (en)
 6. முள்ளங்கி
 7. வெண் நூல்கோல் (en)
 8. சிகப்பு முள்ளங்கி
சொலனாசியே, 3
 1. பச்சை மிளகாய்
 2. உருளைக் கிழங்கு
 3. தக்காளி
ஃபாபாசியே, 7
 1. இருபுற வெடிக்கனி
 2. பட்டாணி
 3. அவரையினம் (en)
  1. தட்டை மொச்சை (en)
  2. சோயா அவரை
  3. பொது அவரை (en)
 4. நிலக்கடலை
பிற, 6
 1. சாத்தாவாரியினம்
 2. மரவள்ளி
 3. வெண்டி
 4. தரைக்கீரை
 5. புளியாரைக் கீரை (en)
 6. வற்றாளை
கூலம் (தானியம்), 12
 1. வாற்கோதுமை
 2. மக்காச்சோளம்
 3. காடைக்கண்ணி
 4. நெல்
 5. சோளம்
 6. கோதுமை
  1. ஸ்பெல்ட்
 7. சிறுதானியம்
 8. புல்லரிசி
 9. நெளிகோதுமை (en)
 10. பன்றிக்களை (en)
 11. கினோவா (en)

பூஞ்சைகள், 13[தொகு]

Others, 10[தொகு]

Animal breeding, 29[தொகு]

Health and fitness, 25[தொகு]

Medicine, 104[தொகு]

See also "Biology" for e.g. anatomy

General concepts, 66[தொகு]

 1. மருத்துவம்
  1. நலம் பேணல்
 2. மருத்துவர்s and other professionals
  1. General practitioner (en)
  2. Nursing (en)
  3. Surgeon (en)
 3. குருதி மாற்றீடு
 4. ஆழ்மயக்கம்
  1. Persistent vegetative state (en)
 5. மாற்றுத்திறன்
  1. மதியிறுக்கம்
  2. குருட்டுத் தன்மை
  3. நிறக்குருடு
  4. கேள்விக் குறைபாடு
  5. டெளன் நோய்க்கூட்டறிகுறி
  6. மனவளர்ச்சிக் குறை
 6. மருத்துவமனை
 7. Injury (en)
  1. எலும்பு முறிவு
  2. சிராய்ப்பு
  3. எரிகாயம்
  4. தோலுறைவு
  5. புண்
  6. பாம்புக் கடி
 8. மயக்க மருந்து
 9. வேதிச்சிகிச்சை
 10. நோயறிதல்
 11. உறுப்பு மாற்று
 12. மரணவலி தணிப்புச் சிகிச்சை
 13. கதிர் மருத்துவம்
 14. அறுவைச் சிகிச்சை
 15. செயற்கை உடல் உறுப்பு
 16. உலகம்பரவுநோய்
 17. Physical examination (en)
  1. பிணக்கூறு ஆய்வு
  2. உயிரகச்செதுக்கு
  3. குருதி அழுத்தம்
  4. குருதிப் பரிசோதனை
  5. DNA profiling (en)
  6. இதய துடிப்பலைஅளவி
  7. உள்நோக்கியியல்
  8. Eye examination (en)
  9. முதுகுத் தண்டுவட துளையிடுதல்
  10. காந்த அதிர்வு அலை வரைவு
  11. பாப் சோதனை
  12. நாடித் துடிப்பு
  13. ஊடுகதிரியல்
  14. Reflex (en)
  15. சிறுநீர்ச் சோதனை
 18. நஞ்சு
  1. நச்சுப்பொருள்
 19. Aneurysm (en)
 20. Brain damage (en)
 21. குருதிப்பெருக்கு
 22. இதய நிறுத்தம்
 23. தாழாக்சியம்
 24. அழற்சி
 25. மாரடைப்பு
 26. Respiratory failure (en)
 27. அதிர்ச்சி (மருத்துவம்)
 28. பக்கவாதம்
 29. Syndrome (en)
 30. நோய் உணர்குறி
  1. தலைவலி
 31. தடுப்பு மருந்தேற்றம்
  1. தடுப்பு மருந்து

Fields of medicine, 38[தொகு]

 1. Alternative medicine (en)
  1. ஓமியோபதி
 2. Angiology (en)
 3. இதயவியல்
 4. பல் மருத்துவம்
  1. பற்சொத்தை
  2. Dental restoration (en)
  3. பல் வேர்க் கால்வாய்
  4. பல்வலி
 5. தோல் மருத்துவம்
 6. Dietitian (en)
 7. இரையகக் குடலியவியல்
 8. Geriatrics (en)
 9. Hematology (en)
 10. நோயெதிர்ப்பியல்
 11. Neurology (en)
 12. Obstetrics and gynaecology (en)
 13. புற்றுநோயியல்
 14. Ophthalmology (en)
 15. Otorhinolaryngology (en)
 16. Pediatrics (en)
 17. Pharmacy (en)
  1. இன்றியமையா மருந்துகள்
  2. மருந்து
  3. Pharmacist (en)
 18. மருந்தியல்
  1. Pharmacokinetics (en)
  2. நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி
   1. பெனிசிலின்
  3. Management of HIV/AIDS (en)
 19. Psychiatry (en)
 20. Pulmonology (en)
 21. Reproductive health (en)
 22. நச்சியல்
 23. Traditional medicine (en)
 24. Traumatology (en)
 25. Urology (en)
 26. விலங்கு மருத்துவம்

Disease, 80[தொகு]

Disease, 17
 1. நோய்
  1. ஒவ்வாமை
  2. ஆல்சைமர் நோய்
  3. ஈழை நோய்
  4. மூச்சுக்குழல் அழற்சி
  5. கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சி
  6. நாட்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய்
  7. மறதிநோய்
  8. நீரிழிவு நோய்
  9. கால்-கை வலிப்பு
  10. இரையகக்குடலிய அழற்சி
  11. நடுக்குவாதம்
  12. இதயக் குழலிய நோய்
  13. கல்லீரல் அழற்சி
  14. உயர் இரத்த அழுத்தம்
  15. மூளையுறை அழற்சி
  16. தண்டுவட மரப்பு நோய்
Cancer, 11
 1. புற்று நோய்
  1. மார்பகப் புற்றுநோய்
  2. பெருங்குடல் மலகுடலுக்குரிய புற்று நோய்
  3. இரத்தப் புற்றுநோய்
  4. நுரையீரல் புற்றுநோய்
  5. Lymphoma (en)
  6. முன்னிற்குஞ்சுரப்பி புற்றுநோய்
  7. தோல் புற்றுநோய்
   1. கரும்புற்றுநோய்
  8. கட்டி (உயிரியல்)
   1. மூளைக் கட்டி
Foodborne illness, 5
 1. உணவுவழி நோய்த்தொற்று
  1. பாட்டுலைனியம்
  2. Mushroom poisoning (en)
  3. குடற்காய்ச்சல்
  4. Salmonellosis (en)
Infectious disease, 38
 1. தொற்றுநோய்
  1. நோய்க்காரணி
  2. பால்வினை நோய்கள்
   1. எயிட்சு
   2. கொணோறியா
   3. அக்கி
   4. சிபிலிசு
  3. ஆந்த்ராக்ஸ்
  4. அரையாப்பு பிளேக்கு
  5. சின்னம்மை
  6. வாந்திபேதி
  7. தடிமன்
  8. டெங்குக் காய்ச்சல்
  9. Diphtheria (en)
  10. இரத்தக்கழிசல்
  11. மூளையழற்சி
  12. இழைய அழுகல்
  13. எபோலா தீநுண்ம நோய்
  14. Hand, foot, and mouth disease (en)
  15. இன்ஃபுளுவென்சா
   1. Influenza A virus subtype H5N1 (en)
  16. தொழு நோய்
  17. Lyme disease (en)
  18. மலேரியா
  19. தட்டம்மை
  20. பொன்னுக்கு வீங்கி
  21. Whooping cough (en) (Whooping Cough)
  22. நுரையீரல் அழற்சி
  23. இளம்பிள்ளை வாதம்
  24. வெறிநாய்க்கடி நோய்
  25. சார்சு
  26. சொறி
  27. செங்காய்ச்சல்
  28. பெரியம்மை
  29. Tetanus (en)
  30. காச நோய்
  31. டைஃபஸ்
  32. மஞ்சள் காய்ச்சல்
Mental illness, 9
 1. உளப் பிறழ்ச்சி
  1. இருமுனையப் பிறழ்வு
  2. பெரும் மனத் தளர்ச்சிச் சீர்குலைவு
  3. Neurosis (en)
  4. Posttraumatic stress disorder (en)
  5. Psychosis (en)
   1. மருட்சி
   2. மாயத்தோற்றம்
  6. மனப்பித்து