அக்காந்தோடியை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
அக்காந்தோடியை
Acanthodii[1]
Acanthodes.jpg
புதைப்படிவம்
Acanthodes BW.jpg
வரையப்பட்ட வடிவம்
உயிரியல் வகைப்பாடு
திணை: விலங்கினம்
தொகுதி: முதுகுநாணிகள்
துணைத்தொகுதி: முதுகெலும்பிகள்
உட்தொகுதி: தாடைமுதுகெலும்பிகள்
வகுப்பு: அக்காந்தோடியை
ஓவென், 1846
வரிசைகள்

Climatiiformes
Ischnacanthiformes
Acanthodiformes

அக்காந்தோடியை (Acanthodii) என்பது விலங்கியல் வகைப்பாட்டின்படி, காலத்தால் அழிந்த மீன்வகுப்பு ஒன்றைக் குறிக்கிறது. இவைகளுக்கு முட்சுறாக்கள் என்ற பெயர் இருந்தாலும், உண்மையில் இவை சுறாக்களிடமிருந்து மிகவும் வேறுபடுகின்றன. இவை குருத்தெலும்பு மீன்களின் தன்மையையும், எலும்புமீன்களின் தன்மையையும் கலந்த ஒரு மீனினமாகும். இவை பாறையடுக்குகளில் கற்படிவங்களாகப் (fossil) புதைந்து கிடக்கும், மிகப்பெரிய பழங்கால மீன் வகையாக அறியப்படுகிறது. இதுவரையில் அறிந்திருக்கும் மீன்களிலெல்லாம் விட, இவை காலத்தால் முந்தினவையாகக் கருதப்படுகிறது. பெரும்பான்மையான அகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள், இவைகள் எலும்பு மீன்களை மிகவும் ஒத்திருப்பதாகக் கூறுகின்றனர்.

சொற்பிறப்பு[தொகு]

இலத்தீன் சொல்லான அக்கந்தோடுசு(இலத்தீன்:acanthodes) என்பதற்கு முள்,முதுகெலும்பு என்ற பொருள் வருகிறது. இந்த இலத்தீனிய சொல், விலங்கியல் வகைப்பாட்டியலில், இவ்வகுப்பின் பேரினங்களில் ஒன்றாகவும் இருக்கிறது. இங்கு இந்த இலத்தீனிய சொல்லில் இருந்து, அக்கந்தோடியன்(இலத்தீன்:acanthodian) என்ற ஒருமைக்கானப் பெயர் உருவாக்கப்பட்டது. அதன் பன்மைச்சொல்லே, அக்கந்தோடியை (இலத்தீன்:Acanthodii) ஆகும்.

காலம்[தொகு]

இவற்றில் பல இனங்கள் காணப்படுகின்றன. இவை சுகாட்லாந்தில் கெய்த்னெசு, போர்பார் என்னும் இடங்களில் அகப்படும் பழைய செம்மணற்பாறை(Old red sand stone)யில் அகப்படுகின்றன. இப்பாறைகள் டெவோனியன் காலத்தைச சேர்ந்தவை ஆகும். அதாவது முப்பது கோடி ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலம் ஆகும். அக்காலத்தில், இவை செழித்திருந்ததாக, ஆராய்ச்சிகள் மூலம் தெரிய வருகின்றன. அது முதல் பத்து கோடி ஆண்டு கரிக்காலத்தின் பகுதியாகிய, கீழ்ப்பெர்மியன் காலம் வரையில் இவை வாழ்ந்து வந்திருக்கின்றன. இவை சிறுமீன்கள் ஆகும். இம்மீன்கள் தொடக்ககாலத்தில் கடல்நீரிலும், பிற்காலத்தில் நன்னீரிலும் தன் வாழ்விடங்களை அமைத்துக் கொண்டவை ஆகும்

உடலமைப்பு[தொகு]

இவற்றின் தோல், சுறாவின் தோல் போல் சொரசொரப்பாக உள்ளது. அதற்குக் காரணம், அதிலுள்ள முள் போன்ற சிறு செதில்கள் ஆகும். இவற்றின் கண்களைச் சுற்றிலும், சிறு தகடுகளால் ஆன வளையம் ஒன்று அமைந்திருக்கிறது. இந்த மீன்களில், சாதாரண மீன்களுக்கு இருப்பது போல, முன் ஒரு இணைத்துடுப்பும், பின் ஒருஇணைத்துடுப்பும் இருக்கின்றன. மேலும் இவற்றிற்கு இடையே வரிசையாக இணை,இணைகளாக வேறு துடுப்புகளும் இருக்கின்றன. இப்படி இந்த மீன்களில் முன், பின் துடுப்புக்களுக்கு இடையேயும், துடுப்புகள் இருப்பதைக் கவனித்தால், மீனகளுக்கு இரண்டு பக்கங்களிலும் தொடர்ச்சியான ஒரு துடுப்பு முதலில் இருந்தது, அது பல துடுப்புக்களாகப் பிரிந்தது. அவற்றில் இப்போது, தோள்துடுப்பும், தொடைத்துடுப்பும் மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்றன என்னும் கருத்தேத் தோன்றுகின்றது. அக்காந்தோடியையின் ஒவ்வொரு துடுப்பின் முன்பும், ஒரு வலுவான முள் உண்டு.

பரிணாமவகைப்பாட்டுத் தோற்றநெறி[தொகு]

தாடையுள்ள முதுகெலும்பிகளுக்கிடையேயான தொடர்புகள் பற்றிய அறிவு, (Davis et al. (2012)) இவ்வகுப்பு, இருபெரும் உயிரின கிளைகளை உருவாக்குகிறது. ஒன்று (clades) எலும்பு மீன்கள்(Osteichthyes), மற்றொன்று குருத்தெலும்பு மீன்கள் (cartilaginous fish). முன்னர் குருத்தெலும்பு மீன்களுடைய தன்மைகளை அதிகம் பெற்றிருந்தாலும், எலும்பு மீன்களிடையே வகைப்பாட்டில் வைக்கப்பட்டது. கீழுள்ள உயிரினகிளை வரைபடம்(cladogram), இவ்வகுப்பின் பரிணாம வளர்ச்சியைக் குறிக்கிறது.:[2]

உயிரினகிளை வரைபடம்[தொகு]

கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சொற்கள் அனைத்தும், விலங்கியல் வகைப்பாட்டுப் பெயர்கள் ஆகும். பொருத்தமான கட்டுரைகள் உருவாக்கப்பட்ட பின்பு, அக்கட்டுரைகளைப் பொருத்தலாம். (எ.கா) Vertebrata--->முதுகெலும்பிகள். தடிமனான கிளைகளைக் கொண்டவை, அக்காந்தோடியை வகுப்பின் பரிணாம உயிரினகிளையாகும்.

முதுகெலும்பிகள்  

GaleaspidaOsteostraci


Gnathostomata


Bothriolepis Pterichthyodes 

Brindabellaspis Macropetalichthys 

Dicksonosteus 
Buchanosteus Coccosteus Cowralepis 
Austroptyctodus Campbellodus Rhamphodopsis Tetanopsyrus 
Culmacanthus 
Diplacanthus 
Gladiobranchus Rhadinacanthus 

Ptomacanthus 
Climatius 
Brachyacanthus Parexus 


Osteichthyes

Euthacanthus 

Cassidiceps 

Mesacanthus 2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}}};border-top:solid 0px black;border-bottom:solid 0px black" |

Promesacanthus

Cheiracanthus
Ischnacanthus Poracanthodes 

Dialipina2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}};border-top:solid 0px black;border-bottom:solid 0px black" | {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0;" valign=top {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: {{Expansion depth limit exceeded|double|{{Expansion depth limit exceeded|3px|1px}}|1px}} solid black;padding:0 0.2em;" valign=bottom align=center {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|
}} {{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border:0;padding:0;border-right:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}}}}};border-top:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}};border-bottom:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}}{{Expansion depth limit exceeded| |}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0;" valign=top {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: {{Expansion depth limit exceeded|double|{{Expansion depth limit exceeded|3px|1px}}|1px}} solid black;padding:0 0.2em;" valign=bottom align=center {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|
}} {{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border:0;padding:0;border-right:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}}}}};border-top:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}};border-bottom:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}}{{Expansion depth limit exceeded| |}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0;" valign=top {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: {{Expansion depth limit exceeded|double|{{Expansion depth limit exceeded|3px|1px}}|1px}} solid black;padding:0 0.2em;" valign=bottom align=center {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|
}} {{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border:0;padding:0;border-right:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}}}}};border-top:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}};border-bottom:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}}{{Expansion depth limit exceeded| |}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0;" valign=top {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: {{Expansion depth limit exceeded|double|{{Expansion depth limit exceeded|3px|1px}}|1px}} solid black;padding:0 0.2em;" valign=bottom align=center {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|
}} {{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border:0;padding:0;border-right:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}}}}};border-top:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}};border-bottom:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}}{{Expansion depth limit exceeded| |}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0;" valign=top {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: {{Expansion depth limit exceeded|double|{{Expansion depth limit exceeded|3px|1px}}|1px}} solid black;padding:0 0.2em;" valign=bottom align=center {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|
}} {{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border:0;padding:0;border-right:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}}}}};border-top:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}};border-bottom:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}}{{Expansion depth limit exceeded| |}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0;" valign=top {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: {{Expansion depth limit exceeded|double|{{Expansion depth limit exceeded|3px|1px}}|1px}} solid black;padding:0 0.2em;" valign=bottom align=center {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|
}} {{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border:0;padding:0;border-right:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}}}}};border-top:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}};border-bottom:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}}{{Expansion depth limit exceeded| |}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0;" valign=top {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: {{Expansion depth limit exceeded|double|{{Expansion depth limit exceeded|3px|1px}}|1px}} solid black;padding:0 0.2em;" valign=bottom align=center {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|
}} {{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border:0;padding:0;border-right:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}}}}};border-top:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}};border-bottom:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}}{{Expansion depth limit exceeded| |}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0;" valign=top {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: {{Expansion depth limit exceeded|double|{{Expansion depth limit exceeded|3px|1px}}|1px}} solid black;padding:0 0.2em;" valign=bottom align=center {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|
}} {{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border:0;padding:0;border-right:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}}}}};border-top:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}};border-bottom:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}}{{Expansion depth limit exceeded| |}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0;" valign=top {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: {{Expansion depth limit exceeded|double|{{Expansion depth limit exceeded|3px|1px}}|1px}} solid black;padding:0 0.2em;" valign=bottom align=center {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|
}} {{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border:0;padding:0;border-right:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}}}}};border-top:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}};border-bottom:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}}{{Expansion depth limit exceeded| |}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0;" valign=top {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: {{Expansion depth limit exceeded|double|{{Expansion depth limit exceeded|3px|1px}}|1px}} solid black;padding:0 0.2em;" valign=bottom align=center {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|
}} {{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border:0;padding:0;border-right:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}}}}};border-top:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}};border-bottom:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}}{{Expansion depth limit exceeded| |}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0;" valign=top {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: {{Expansion depth limit exceeded|double|{{Expansion depth limit exceeded|3px|1px}}|1px}} solid black;padding:0 0.2em;" valign=bottom align=center {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|
}} {{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border:0;padding:0;border-right:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}}}}};border-top:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}};border-bottom:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}}{{Expansion depth limit exceeded| |}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0;" valign=top {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: {{Expansion depth limit exceeded|double|{{Expansion depth limit exceeded|3px|1px}}|1px}} solid black;padding:0 0.2em;" valign=bottom align=center {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|
}} {{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border:0;padding:0;border-right:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}}}}};border-top:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}};border-bottom:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}}{{Expansion depth limit exceeded| |}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0;" valign=top {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: {{Expansion depth limit exceeded|double|{{Expansion depth limit exceeded|3px|1px}}|1px}} solid black;padding:0 0.2em;" valign=bottom align=center {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|
}} {{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border:0;padding:0;border-right:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}}}}};border-top:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}};border-bottom:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}}{{Expansion depth limit exceeded| |}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0;" valign=top {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: {{Expansion depth limit exceeded|double|{{Expansion depth limit exceeded|3px|1px}}|1px}} solid black;padding:0 0.2em;" valign=bottom align=center {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|
}} {{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border:0;padding:0;border-right:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}}}}};border-top:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}};border-bottom:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}}{{Expansion depth limit exceeded| |}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0;" valign=top {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: {{Expansion depth limit exceeded|double|{{Expansion depth limit exceeded|3px|1px}}|1px}} solid black;padding:0 0.2em;" valign=bottom align=center {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|
}} {{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border:0;padding:0;border-right:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}}}}};border-top:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}};border-bottom:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}}{{Expansion depth limit exceeded| |}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0;" valign=top {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left:1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: {{Expansion depth limit exceeded|double|{{Expansion depth limit exceeded|3px|1px}}|1px}} solid black;padding:0 0.2em;" valign=bottom align=center {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|
}} {{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border:0;padding:0;border-right:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}}}}};border-top:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}};border-bottom:solid {{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}}{{Expansion depth limit exceeded| |}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }}
double|{{Expansion depth limit exceeded|3px|{{{Expansion depth limit exceeded}}}px}}|1px}} solid black; border-left: 0; border-top: 0; border-right: 0; padding:0 0.2em;" valign=bottom align=center | {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|
}}
2px|0px}} black; border-top: solid {{Expansion depth limit exceeded|2px|0px}} black; border-bottom: {{Expansion depth limit exceeded|2px|0px}} solid black" |

{{{Expansion depth limit exceeded}}}{{Expansion depth limit exceeded| |}}Chondrichthyes

Vernicomacanthus 
Brochoadmones 
Kathemacanthus 
Obtusacanthus 2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}}};border-top:solid 0px black;border-bottom:solid 0px black" |

Lupopsyrus2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded|2px {{{Expansion depth limit exceeded}}}|0px black}}}};border-top:solid 0px black;border-bottom:solid 0px black" |

{{Expansion depth limit exceeded|1=Pucapampella

1={{Expansion depth limit exceeded|1=Doliodus 2=Tamiobatis}} 1={{Expansion depth limit exceeded|1={{Expansion depth limit exceeded|1=Cladodoides 2=Orthacanthus}} 1=Cobelodus 1=Akmonistion 2=Cladoselache}} }} }} 1=Tristychius 2=Crown group Chondrichthyes

}} }} }} }}


Placodermi
அக்காந்தோடியை
அக்காந்தோடியை

ஊடகங்கள்[தொகு]

அடிக்குறிப்புகள்[தொகு]

  1. அட்டெரெர்(Hutterer, Rainer) (நவம்பர் 16, 2005). Don E. Wilson and DeeAnn M. Reeder. ed. Mammal Species of the World (3 ). Johns Hopkins பல்கலைக் கழகப் பதிப்பகம். பக். 212–217. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:978-0-8018-8221-0. http://www.bucknell.edu/msw3. 
  2. எஆசு:10.1038/nature11080
    This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand

மேலும் கற்க[தொகு]

  • Beneš, Josef (1979), Prehistoric Animals and Plants, New York: Hamlyn, ISBN 0-600-30341-1
  • Janvier, Phillipe (1996), Early vertebrates, Oxford: Clarendon Press, ISBN 0-19-854047-7
  • Long, John A. (1995), The Rise of Fishes: 500 Million Years of Evolution, Baltimore: Johns Hopkins University Press, ISBN 0-8018-4992-6
  • Palmer, Douglas, ed. (1999), The Simon & Schuster Encyclopedia of Dinosaurs & Prehistoric Creatures. A Visual Who's Who of Prehistoric Life, New York: Simon & Schuster, ISBN 0-684-86411-8
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அக்காந்தோடியை&oldid=2190987" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது