விக்கிப்பீடியா:முக்கிய கட்டுரைகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
முக்கிய கட்டுரைகள்
நிலை 1     நிலை 2     நிலை 3     நிலை 4
குறுக்கு வழி:
WP:1000

இந்த பக்கத்தில் தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் இருக்க வேண்டிய கட்டுரைகளின் ஒரு பகுதி பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆயிரம் கட்டுரைகளும் மிக முக்கிய தரத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். இவை முக்கிய கட்டுரைகள் என்பதில் நிலை 3 ஆகும். நிலை 2 இற்கான கட்டுரைகள் தடித்த எழுத்தில் உள்ளன.

நிலை 4 என்பதில் முக்கிய 10 ஆயிரம் கட்டுரைகளைப் பட்டியலடலாம்.

இக்கட்டுரைகளின் தற்போதைய நிலவரம் அறிய: விக்கிப்பீடியா:தரவுத்தள அறிக்கைகள்/முக்கிய கட்டுரைகளின் நிலவரம்

மக்கள் (132 கட்டுரைகள்)[தொகு]

ஓவியர்கள் (10 கட்டுரைகள்)[தொகு]

எழுத்தாளர்கள் (18 கட்டுரைகள்)[தொகு]

இசையமைப்பாளர்களும் இசைக்கலைஞர்களும் (10 கட்டுரைகள்)[தொகு]

திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்கள் (4 கட்டுரைகள்))[தொகு]

தொழில் முனைவோர் (1 கட்டுரைகள்)[தொகு]

நாடுகாண் பயணிகள் (8 கட்டுரைகள்)[தொகு]

கண்டுபிடிப்பாளர்களும் அறிவியலாளர்களும் (20 கட்டுரைகள்)[தொகு]

கணிதவியலாளர்கள் (10 கட்டுரைகள்)[தொகு]

மெய்யியலாளர்களும் சமூக அறிவியலாளர்களும் (16 கட்டுரைகள்)[தொகு]

சமயப் பெரியார்கள் (10 கட்டுரைகள்)[தொகு]

அரசியலாளர்களும் தலைவர்களும் (26 கட்டுரைகள்)[தொகு]

வரலாறு (76 கட்டுரைகள்)[தொகு]

பொது (5 கட்டுரைகள்)[தொகு]

வரலாற்றுக்கு முந்திய காலம் முதல் செந்நெறிக்குப் பிந்திய காலம் வரையிலான வரலாறு (34 கட்டுரைகள்)[தொகு]

தற்கால வரலாறு (22 articles)[தொகு]

பிரதேச அடிப்படையின் வரலாறு (9 கட்டுரைகள்)[தொகு]

பிற விடயங்கள் தொடர்பான வரலாறு (6 கட்டுரைகள்)[தொகு]

புவியியல் (92 கட்டுரைகள்)[தொகு]

பொது (1 கட்டுரை)[தொகு]

மானிடப் புவியியல் (52 கட்டுரைகள்)[தொகு]

கண்டங்களும் பிரதேசங்களும் (10 கட்டுரைகள்)[தொகு]

நீரியல் அம்சங்கள் (17 கட்டுரைகள்)[தொகு]

நிலம்சார் அம்சங்கள் (12 கட்டுரைகள்)[தொகு]

கலைகளும் பண்பாடும் (56 கட்டுரைகள்)[தொகு]

பொது (4 கட்டுரைகள்)[தொகு]

கலை இயக்கங்கள் (6 கட்டுரைகள்)[தொகு]

கட்டடக்கலை (9 கட்டுரைகள்)[தொகு]

இலக்கியம் (11 கட்டுரைகள்)[தொகு]

இசை (9 கட்டுரைகள்)[தொகு]

நிகழ்த்து கலைகள் (9 கட்டுரைகள்)[தொகு]

காட்சிக் கலை (8 கட்டுரைகள்)[தொகு]

மெய்யியலும் சமயமும் (61 கட்டுரைகள்)[தொகு]

மெய்யியல் (22 கட்டுரைகள்)[தொகு]

சமயம் (15 கட்டுரைகள்)[தொகு]

குறிப்பிட்ட சமயங்கள் (24 கட்டுரைகள்)[தொகு]

அன்றாட வாழ்க்கை (53 கட்டுரைகள்)[தொகு]

பொது (18 கட்டுரைகள்)[தொகு]

பொழுதுபோக்கும் களியாட்டமும் (13 கட்டுரைகள்)[தொகு]

Food and drink (22 articles)[தொகு]

சமூகமும் சமூக அறிவியலும் (140 கட்டுரைகள்)[தொகு]

பொது (8 கட்டுரைகள்)[தொகு]

சமூகப் பிரச்சினைகள் (29 கட்டுரைகள்)[தொகு]

மொழி (28 கட்டுரைகள்)[தொகு]

ஊடகம் (7 கட்டுரைகள்)[தொகு]

வணிகமும் பொருளியலும் (25 கட்டுரைகள்)[தொகு]

அரசியலும் (28 கட்டுரைகள்)[தொகு]

உளவியல் (15 கட்டுரைகள்)[தொகு]

உடல்நலமும் மருத்துவமும் (38 கட்டுரைகள்)[தொகு]

உடல்நலக்குறைவு (21 கட்டுரைகள்)[தொகு]

உடல்நலமும் உடற்தகுதியும் (13 கட்டுரைகள்)[தொகு]

மருந்துகள் (4 கட்டுரைகள்)[தொகு]

அறிவியல் (190 கட்டுரைகள்)[தொகு]

பொது (4 கட்டுரைகள்)[தொகு]

வானியல் (26 கட்டுரைகள்)[தொகு]

உயிரியல் (64 கட்டுரைகள்)[தொகு]

வேதியியல் (இரசாயனம்) (32 கட்டுரைகள்)[தொகு]

புவி அறிவியல் (23 கட்டுரைகள்)[தொகு]

இயற்பியல் (பௌதீகவியல்) (41 கட்டுரைகள்)[தொகு]