உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

கணித்தல் (கணினி)

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
ஒரு வேறுபாடு இயந்திரத்தின்: ஒரு தீர்வு கணக்கிடும் பல்லுறுப்பு கோவை செயல்பாடு
கணினி ஆய்வகம், மூடி ஹால், ஜேம்ஸ் மேடிசன் பல்கலைக்கழகம், 2003
2006 முதல் உள்ள Server (computing) சேவையகர்அடுக்கு

கணித்தல் (computing) என்பது கணினியைக் கொண்டு பயனடையும், அல்லது கணினிகளை உருவாக்கும், எந்த இலக்கு சார்ந்த செயல்பாடுகளைக் கொண்டதாகும். உதாரணமாக, கணினி பயன்படுத்தல், வடிவமைத்தல், வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் அமைப்புகளை வளர்த்தல்; செயலாக்கங்கள், கட்டமைத்தல், மற்றும் பல்வேறு வகையான தகவல்களை நிர்வாகித்தல்; மற்றும் கணினிகளுடன் அறிவியல் ஆராய்ச்சி செய்தல், கணினி அமைப்புகளை திறமையாக செயல்படச் செய்தல்; மற்றும் தகவல்தொடர்பு மற்றும் பொழுதுபோக்கு ஊடகங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் அவற்றை பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றை கொண்டது. கணினியியலின் துணை துறைகளில் கணினி பொறியியல், மென்பொருட் பொறியியல், கணினி அறிவியல், தகவல் அமைப்புகள் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் ஆகியவை அடங்கும்.

விளக்கங்கள்

[தொகு]

[1] ACM கணினியியல் திட்டம் 2005 பின்வருமாறு "கணினி பயன்படுத்தலை" வரையறுத்துள்ளது :

பொதுவாக, கணினியியலை கணினியைக்கொண்டு பயனடையும், அல்லது கணினிகளை உருவாக்கும், எந்த இலக்கு சார்ந்த செயல்பாடுகளைக் கொண்டது என்று குறிப்பிடலாம். கணினி பயன்படுத்தல், வடிவமைத்தல்,வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் அமைப்புகளை வளர்த்தல்; செயலாக்கங்கள், கட்டமைத்தல், மற்றும்பல்வேறு வகையான தகவல்களை நிர்வாகித்தல்; மற்றும் கணினிகளுடன் அறிவியல் ஆராய்ச்சி செய்தல், கணினி அமைப்புகளை திறமையாக செயல்படச் செய்தல்; மற்றும் தகவல்தொடர்பு மற்றும் பொழுதுபோக்கு ஊடகங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் அவற்றை பயன்படுத்துதல், ஒரு தேவைக்கு ஏற்ற தகவல்களை சேகரித்தல் ஆகியவை அடங்கும் . இப்பட்டியல் முடிவற்றது . அதுமட்டுமன்றி சாத்தியக்கூறுகள் அதிகப்படியாக உள்ளன.

அது கணினியியல் துறையில் ஐந்து துணைத்துறைகளை வரையறுக்கிறது:. கணினி அறிவியல், கணினி பொறியியல், தகவல் அமைப்புகள், தகவல் தொழில்நுட்பம், மற்றும் மென்பொருள் பொறியியல் [2]

எனினும், கணினியியல் திட்டம் 2005 கணினியின் பொருள், பின்வருபவற்றை சார்ந்தது என்று அங்கீகரிக்கிறது:

கணினியியல் எனும் சொல்லிற்கு அது பயன்படுத்தப்பட்ட சூழலைப்பொறுத்து வேறு குறிப்பிட்ட அர்த்தமும் உள்ளது . உதாரணமாக, ஒரு தகவல் அமைப்புகளின் நிபுணர் ஒரு மென்பொருள் பொறியாளளிருந்து சற்றே வித்தியாசமாக கணினியியலின் பொருளை ஆய்வார். எந்த சூழலிலும், கணித்தல் என்பது சிக்கலாகவும் கடினமாகவும் இருக்கலாம் சமுதாயத்தில் நல்ல கணக்கிடுதல் செய்ய மக்கள் தேவை என்பதால், கணினியை நாம் ஒரு தொழிலாக நினைக்காமல் ஒரு துறையாகவும் நினைக்க வேண்டும்.

ஒரு 1989 ACM அறிக்கையில், கணினி பயன்படுத்தலை ,ஒரு துறையாய் வரையறுக்கப்பட்டதுபோல் கணினியியலை ஒரு குறுகிய அளவில் விவரிக்கலாம்.[3]

கணினி துறை ,தகவல்களை விவரிக்கவும் அவற்றை மாற்றவும் செய்வதற்குறிய வழிமுறை பற்றிய முறையான ஆய்வு ஆகும. "எவை (திறமையாக) தானியங்க முடியும் ?" என்பதே எல்லா கணினியின் அடிப்படையான கேள்வி ஆகும்.

கணினியியல் எனும் பதமும் எண்ணுதல் மற்றும் கணித்தல் ஆகிய சொற்களும் பொருளில் பொருந்தும். முந்தைய காலங்களில், இது இயக்குமுறை கணினித்தல் இயந்திரங்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டது.

கணினியியலின் வரலாறு

[தொகு]

வன்பொருள் மற்றும் நவீன கணினி தொழில்நுட்ப வரலாற்றை விட நீண்டது கணினியியலின் வரலாறு .அவ்வரலாறு அட்டவணைகள் உதவி இல்லாமல், பேனா மற்றும் காகிதம் அல்லது சுண்ணாம்பு மற்றும் கற்பலகையின் முறைகளைக்கொண்ட வரலாற்றையும் கொண்டது.

கணினியியல் என்பது எண்கள் பிரதிநிதித்துவம் செய்தலை நெருக்கமான பொருளாய்க் கொண்டுள்ளது . எண் போன்ற கருத்தியல்கள் எழும் முன், நாகரீகத்தின் நோக்கங்களுக்காக கணித கருத்துக்கள் இருந்தன. இந்த கருத்துக்கள் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு (எண்ணிக்கையின் அடிப்படை), ஒரு நிலையான (அளவீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது) ஒப்பிடுகையில், மற்றும் 3-4-5செங்குத்தான முக்கோணம் (ஒரு சரியான கோணத்தில் உத்தரவாதம் ஒரு சாதனம்) ஆகியவை அடங்கும்.

முற்காலத்தில் கணக்கிடுவதற்கு பயன்படுத்த தொன்மையான கருவி எண்சட்டம் இருந்தது, அது பாபிலோனியர்களால் சுமார் 2400 கி.மு. அன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என கருதப்படுகிறது. அதன் பயன்பாட்டின் அசல் பாணி மணலில் வரையப்பட்ட கோடுகலைக்கொண்டும் கூழாங்கற்களையும் கொண்டு இருந்தது. Abaci எனும் ஒரு நவீன வடிவமைப்பு, இன்றும் கணக்கீடு கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதுவே முதன்முதலில் அறியப்பட்ட கணினி.மேலும் 2,000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த கிரேக்க முறைகளை முந்தையது இது.

கணினி

[தொகு]

ஒரு கணினி நிரல் என்பது அறிவுறுத்தல்களை ஒரு தொகுதியாய் கொண்டது .இதற்கு ஏற்றார்போல் தரவுகளை கையாளும் ஒரு இயந்திரம் தான் கணினி. இந்நிரல் செயல்படுத்தக்கூடிய அமைப்பில் இருப்பதால், கணினி வழிமுறைகளை செயல்படுத்த நேரடியாக செயலாக்க முடியும். அதே நிரல், புரிந்துகொள்ளும்படியான மூல குறியீடு வடிவத்தில் அமைந்திருப்பதால், ஒரு நிரலாளரால் படிமுறை படித்து உருவாக்க முடிகிறது . வழிமுறைகள் பல்வேறு வகையான கணினிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் என்பதால்,தொகுக்கப்பட்ட மூல வழிமுறைகளை இயந்திரத வழிமுறைகளாக மாற்றுவது மைய செயலாக்க அலகு வகையை பொறுத்ததாகும்.

செயலாக்கம் என்பதானது , ஒரு கணினி நிரலில் உள்ள வழிமுறைகளை மேற்கொள்கிறது. வழிமுறைகள் கணினி மூலம் செய்யப்படும் கணக்கீடுகளை தெரிவிக்கின்றன. அவை நிறைவேற்றி கணினியில் தொடர்ச்சியான எளிய நடவடிக்கைகள் தூண்டலாம். அந்த நடவடிக்கைகள் வழிமுறைகளின் பொருள்களின் படி விளைவுகளை உருவாக்கும்.

கணினி மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருள்

[தொகு]

கணினி மென்பொருள் அல்லது "மென்பொருள்", என்பது கணினி எப்படி இயங்கவேண்டும் என்பதற்குரிய வழிமுறைகளை வழங்கும் கணினி நிரல் களையும் மற்றும் தொடர்புடைய தரவுகளையும் கொண்ட தொகுப்பு ஆகும். மென்பொருள், சில காரணங்களுக்காக கணினி சேமிப்பில் சேமிக்கப்பெற்ற, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கணினி நிரல்கள் மற்றும் தரவுகளை குறிக்கிறது. வேறுவிதமாக கூறினால், மென்பொருள் என்பது திட்டங்கள், நடைமுறைகள், நெறிமுறைகள் மற்றும் ஒரு தரவு செயலாக்க அமைப்பின் செயல்பாடு ஆகியவற்றின் தொகுப்பாகும்.அதன் {0ஆவணங்கள் ஒரு தரவு செயலாக்க அமைப்பின் செயல்பாத்துடன் தொடர்புடையது. நிரல் மென்பொருள் அதை நேரடியாக கணினி வன்பொருள் வழிமுறைகளை வழங்குவதன் மூலம் அல்லது மென்பொருள் மற்றொரு துண்டு உள்ளீடு பணியாற்றினார் மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது, நிரல் செயல்படுகிறது. இந்த சொற்பதம் வன்பொருள் (பருநிலை சாதனங்கள்) என்பதற்கு மாறாக உருவாக்கப்பட்டது. வன்பொருளுக்கு மாறானது , மென்பொருள். அதை "தொட முடியாது" . [11] மென்பொருள் என்பதும் சிலசமயங்களில் மிகவும் குறுகலான பொருளிலேயே பயன்படுத்தப்படுகிறது .அதாவது பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள்.

பயன்பாட்டு மென்பொருள்

[தொகு]

ஒரு "பயன்பாடு" அல்லது "app" எனப்படும் கணினி மென்பொருள், பயனர், குறிப்பிட்ட பணிகளை செய்ய உதவும் வகையில் உள்ளது. உதாரணங்களாக நிறுவன மென்பொருள், கணக்கியல் மென்பொருள், அலுவலக தொகுப்பு கள், வரைவியல் மென்பொருள் மற்றும் மீடியா பிளேயர் கள் ஆகியவை அடங்கும். பல பயன்பாட்டு நிரல்கள் ,பிரதானமான ஆவணங்களை கையாள உதவுகின்றன . பயன்பாடுகள் கணினி மற்றும் அதன் அமைப்பு மென்பொருளுடன் தொகுக்கப்பட்டோ , அல்லது தனித்தனியாக வெளியிடப்பட்டிருக்கலாம். சில பயனர்கள் தொகுக்கப்பட்ட பயன்பாடுகளுடன் திருப்தி அடைவர் மேலும் மற்றொரு பயன்பாட்டை நிறுவமாட்டார்கள் .

பயன்பாட்டு மென்பொருள் கணினி மென்பொருள் மற்றும் இடைப்பொருள் , ஆகியவைக்கு முரணானது. கணினி மென்பொருள் பயன்பாட்டு முறைக்கு செயலாற்றுகிறது ,இதையொட்டி பயன்பாடு பயனருக்கு செயலாற்றுகிறது .[4]

பயன்பாட்டு மென்பொருள் ஒரு குறிப்பிட்ட கணினி மேடையின் அல்லது கணினி மென்பொருளின் அதிகாரத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக செயல்படுத்துகிறது. சில பயன்பாடுகள் உதாரணமாக மைக்ரோசாப்ட் ஆபீஸ் பல்வேறு தளங்களில் பதிப்புகள் கிடைக்கின்றன; மற்றவர்கள் குறுகிய தேவைகள் மற்றும் இதனால் அழைக்கப்படுகின்றன, உதாரணமாக, விண்டோஸ் ஒரு புவியியல் பயன்பாடு அல்லது கல்வி அல்லது லினக்ஸ் கேமிங் ஒரு Android பயன்பாட்டை. சில நேரங்களில் ஒரு புதிய மற்றும் பிரபலமான பயன்பாடு குறிப்பிட்ட தளங்களில் மட்டுமே இயங்க முடியம் .இது அந்த மேடையில் விரும்பத்தக்கதை அதிகரிக்கும். இதுவே கொலை பயன்பாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

கணினி மென்பொருள்

[தொகு]

கணினி மென்பொருள், அல்லது அமைப்புகள் மென்பொருள்,கணினி வன்பொருளை இயக்க மற்றும் கட்டுப்படுத்த மற்றும் பயன்பாட்டு மென்பொருள் இயங்க ஒரு மேடை வழங்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள கணினி மென்பொருள் ஆகும் . கணினி மென்பொருள், இயக்க அமைப்பு கள், பயன்பாட்டு மென்பொருள், சாதன இயக்கி கள், சாளர அமைப்பு கள், மற்றும் மென்பொருள் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது. மொழி கள், தொடுப்பி கள், மற்றும் வழு நீக்கி போன்ற வளர்ச்சி கருவிகள் ,கணினி மென்பொருள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

கணினி வலைத்தளம்

[தொகு]

எளிமையாக வலையமைப்பு என்று குறிப்பிடப்படும் ,ஒரு கணினி வலையமைப்பு, வன்பொருள் கூறுகளைக் கொண்ட ஒரு தொகுப்பு ஆகும். மேலும் அஃது வளங்கள் மற்றும் தகவல்களை தொடர்பு சேனல்கள் மூலம் ஒன்றோடொன்று பகிர்ந்துகொள்ள அனுமதிக்கும்.[5][17] ஒரு சாதனம் குறைந்தது ஒரு செயல்முறை ஒரு தொலை சாதனம் வாழும் குறைந்தது ஒரு செயல்முறை இருந்து / தரவை அனுப்ப / பெற முடியும் என்றால் பின்னர் இரண்டு சாதனங்களை பிணைய இருக்கும் கூறப்படுகிறது.

வலைத்தளங்கள் பல பண்புகளைக் கொண்டு வகைப்படுத்தலாம் .அப்பண்புகலானது தரவை அனுப்பப்பயன்படும் ஊடகம் ,தகவல்தொடர்பு நெறிமுறை,அளவை,தகவல்தொடர்பு நெறிமுறை,மற்றும் நிறுவன நோக்கம்.

தகவல்தொடர்பு நெறிமுறை கள் ஒரு கணினி நெட்வொர்க்கில் தகவல் பரிமாற விதிகள் மற்றும் தரவு படிமத்தை வரையறுக்கிறது , மேலும் வலையமைப்பு நிரலாக்கத்திற்கு அடிப்படையாகவும் அமைகிறது . நன்கு அறியப்பட்ட தொடர்பு வரைமுறைக ஈதர்நெட், ஒரு வன்பொருள் மற்றும் இணைப்பு அடுக்கு தரநிலை உள்நாட்டு பகுதி வலையமைப்பு காணப்படும் , மற்றும் இன்டர்நெட், பல நெட்வொர்க்குகள் இடையே தரவு தகவல் அதாவது, அதே போல் ஹோஸ்ட் நெறிமுறைகளின் ஒரு தொகுப்பாக வரையறுக்கும் இண்டர்நெட் புரோட்டோகால் சூட் ஆகும் முதல் ஹோஸ்ட் தரவு பரிமாற்ற மற்றும் பயன்பாடு குறிப்பிட்ட தரவு பரிமாற்றம் வடிவங்கள்.

மின் பொறியியல்,தொலைத்தொடர்பு, கணினி அறிவியல், தகவல் தொழில்நுட்பம் அல்லது கணினி பொறியியல் ஆகியவையின் துணை துறைகளாக கணினி வலையமைப்பு கருதப்படுகிறது . ஏனெனில் கணினி வலையமைப்பு இந்த துறைகளில் கோட்பாட்டு மற்றும் நடைமுறை பயன்பாடு ஆகியவற்றை சார்ந்திருக்கின்றன .

இணையம்

[தொகு]

இணையதளம் ஒன்றோடொன்று பிணைந்துள்ள கணினி வலையமைப்புகளின் சர்வதேச அமைப்பு .இணைய நெறிமுறை தொகுப்பின் (டிசிபி / ஐபி) மூலம் உலகம் முழுவதிலும் கோடிக்கணக்கான பயனர்களுக்கு உதவுகிறது. இது, மின்னணு வடமில்லா மற்றும் ஒளியியல் வலையமைப்பு தொழில்நுட்பங்களின் பரந்த வரிசை மூலம் இணைக்கப்பட்ட , உள்ளூர் தனியார், பொது, கல்வி, , மற்றும் அரசாங்கத்தின் வலையமைப்புகளை கொண்டுள்ள வலையமைப்புகளின் வலையமைப்பாகும் . உலகளாவிய வலையின் மீயுரை தரவு,மின்னஞ்சலுக்கு துணைபுரிய உள்கட்டமைப்பு முதலிய தகவல் வளங்கள் மற்றும் சேவைகளை பரவலாக கொண்டது இணையம் .

கணினி பயனர்

[தொகு]

ஒரு பயனர் ,ஒரு முகவர், அல்லது ஒரு மனித முகவர் (இறுதி பயனர்) அல்லது மென்பொருள் முகவர் என்பவர் ஒரு கணினி அல்லது வலையமைப்பு சேவை பயன்படுத்துபவர் ஆவார் . ஒரு பயனர் பெரும்பாலும் ஒரு பயனர் கணக்கை வைத்திருப்பார். மேலும் ஒத்த குடிமக்கள் பேண்ட் ரேடியோ எனும் பதம் இருந்து பெறப்பட்ட, பயனர் பெயர் (மேலும் பயனர் பெயர்), திரை பெயர் (மேலும் திரைபெயர்), புனைபெயர் (மேலும் வடு ), அல்லது கைப்பிடி, அடையாளம் முதலியவற்றைக் கொண்டு இது அறியப்படலாம்.

ஹேக்கர் தொடர்பான சொல் மூலம் , பயனர்கள் "lusers" மற்றும் "ஆற்றல் நிறைந்த பயனர்கள்" எனப் பிரிக்கப்படுகிறார்கள் [20] .

சில திட்டங்களில் கணினி நடிகர் மற்றொரு கணினியாகவோ அல்லது ஒரு மென்பொருள் முகவராகவோ இருந்து , இறுதி பயனர் இல்லாமல் இருக்கலாம். இந்த விஷயத்தில், கணினியின் இறுதி பயனர் மறைமுக இறுதி பயனராக உள்ளார் .

இறுதி பயனர்

[தொகு]

இறுதி பயனர் எனும் பதம் ஒரு துண்டு மென்பொருளின் இறுதி இயக்குநரை குறிக்கிறது,மென்பொருள் பொறியியல் கருத்து, கணினிகளின் இறுதி பயனர்கள் குழுவின் முழுநிலை குறிப்பிடும் ஒரு மென்பொருள் பொறியியலின் கருத்தாகவும் இது இருக்கிறது.. இப்பதம் மென்பொருள் செயல்படுத்துபவரையும் ,நிரலாக்க மொழி அறிந்து அதனை புதிய செயல் செய்ய உருவாக்குபவரையும் வேறுபடுத்தும்.

கணினி நிரலாக்கம்

[தொகு]

எழுதுதல், சோதனை, பிழைத்திருத்தம், மூல குறியீட்டு பராமரிப்பு, கணினி நீரலாக்க ஆவணங்கள் ஆகியவற்றின் செயல்பாடே கணினி நீரலாக்கம் ஆகும் . இந்த மூல குறியீடு நிரலாக மொழியில் எழுதபத்துல்லது. இது மிகுந்த கட்டுப்பாடுகலைக்கொண்ட ஒரு செயற்கை மொழியாகும். எனினும் கணினிக்கு எது எளிய மொழி. நீரலாக்கத்தின் நோக்கம் இயந்திரத்தின் மூலம் தேவையான நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துவதே. உயர் தரமான மூல குறியீடு எழுதும் செயலில் பயன்பாட்டு களம் மற்றும் கணினி அறிவியல் களம் இரண்டின் அறிவு அவசியமாகும். எனவே பல்வேறு கலங்களில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களின் குழு மூலம் ஒரு உயர்தர மென்பொருள் உருவாக்கப்படுகிறது. நீரலாளர் எனும் சொல் ,ஹேக்கர் முதல் திறந்த மூல பங்கலிப்பாளர் வரை வரையறுக்கப்பட்ட திட்டதரத்தை குறிக்கும். மற்றும் ஒரு நிரலாளர் பெரும்பாலான அல்லது அனைத்து புதிய "கொலை" பயன்பாட்டை தொடங்க கருத்து ஆதாரம் உருவாக்க கணினி நிரலாக்கத்தை செய்ய வேண்டும் .

கணினி நிரலாளர்

[தொகு]

ஒரு நிரளாலர் , கணினி நிரலாளர் , அல்லது குறிமுறையாக்கி என்பவர் கணினி மென்பொருள் உருவாகும் ஒரு நபர். கணினி நிரலாளர் எனும் சொல் கணினி நிரலாக்கத்தில் ஒரு பகுதியில் தேர்ச்சி பெற்றவரையோ அல்லது பல வகையான குறியீடு எழுதி ஒரு பொதுமைப்பட்ட மென்பொருளை உருவாக்குபவரையோ குறிப்பிடும் . ஒரு சாதாரண அணுகுமுறையை நிரலாகதிற்கு செயல்படுத்தும் ஒருவர் ஒரு நிரலாளர் ஆய்வாளர் என அறியப்படுவார் . நிரலாளரின் முதன்மை கணினி மொழி (C , C + +, Java , Lisp, Python , Smalltalk , முதலியன) அடிக்கடி மேல்கண்ட தலைப்புகள் முன்னொட்டாக இருக்கும் , மற்றும் ஒரு இணைய சூழலில் வேலை செய்தவர்கள் பெரும்பாலும் வலை தங்கள் பட்டங்கள் முன்னொட்டமாக இருக்கும். நிரலாளர் எனும் பதம் ஒரு மென்பொருள் உருவாக்குபவர், மென்பொருள் பொறியாளர், கணினி விஞ்ஞானி, அல்லது மென்பொருள் ஆய்வாளர் ஆகியவர்களை குறிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனினும், இந்த தொழிலின் உறுப்பினர்கள் பொதுவாக[6][7][8] [24] நிரலாக்கத்தை தாண்டி, மற்ற மென்பொருள் பொறியியல் திறன்களையும் கொண்டிருக்கிறார்கள்; இந்த காரணத்திற்காக, நிரலாளர் எனும் சொல் சில நேரங்களில் மற்ற தொழில்களில் ஒரு அவமதிப்பு அல்லது தரக்குறைவானதாக எளிமைப்படுத்தப்பட்டதாக கருதப்படுகிறது [9][10][25] . இது உருவாக்குபவர்கள், ஆய்வாளர்கள், கணினி விஞ்ஞானிகள், மென்பொருள், இந்த தொழில்கள் பொருள் விளக்கங்கள் நுணுக்கமான வேறுபாடுகள் நேரத்தில் புதிராக , தொடர்ந்து வெளியாட்கள் மத்தியில் மிகுந்த விவாதத்தை இட்டு சென்றுள்ளது.[6][27] [29] [31] [33] [35]

கணினி தொழிற்சாலை

[தொகு]

கணினி வன்பொருள் வடிவமைத்தல் ,கணினி நெட்வொர்க்கிங் கட்டமைப்பு, கணினி பாகங்கள் உற்பத்தி மற்றும் கணினி நிர்வாகம் மற்றும் பராமரிப்பு உள்ளிட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகளை வழங்குவதற்கான வடிவமைத்தல், கணினி மென்பொருள் வளர்த்தல் முதலிய தொழில்கள் அனைத்தையும் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டதே கணினி தொழிற்சாலை .

மென்பொருள் தொழிற்சாலை

[தொகு]

மென்பொருள் உருவாக்கம், பராமரிப்பு மற்றும் வெளியீடு ஆகியவை ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள் அடங்கப்பெற்றதே மென்பொருள் தொழிற்சாலை . பயிற்சி, ஆவணங்கள், மற்றும் ஆலோசனை போன்ற மென்பொருள் சேவை களையும் , உள்ளடக்குகிறது இத்தொழிற்சாலை .

கணினியியலின் துணைத் துறைகள்

[தொகு]

கணினிப் பொறியியல்

[தொகு]

கணினி பொறியியல், கணினி வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் உருவாக்க பயன்படும் மின் பொறியியல் மற்றும் கணினி அறிவியல் முதலிய பல துறைகள் ஒருங்கிணைத்த ஒரு துறையாகும். [40] கணினி பொறியாளர்கள் பொதுவாக மின்னணு பொறியியலில் (அல்லது மின் பொறியியல்), மென்பொருள் வடிவமைப்பு, மற்றும் வன்பொருள் மென்பொருள் ஒருங்கிணைப்பு ,ஆகியவற்றில் பயிற்சி பெறுவார். கணினி பொறியாளர்கள், தனிப்பட்ட நுண்செயலி கள், தனிப்பட்ட கணினி கள், மற்றும் சூப்பர் கள் ஆகியவற்றின் வடிவமைப்பு முதல் சுற்று வடிவமைப்பு வரை , இருக்கும் , பல வன்பொருள் மற்றும் கணினி மென்பொருள் அம்சங்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இப்பொறியியல் துறை கணினி எப்படி தனியங்குகிறது? என்பதை மட்டும் கவனிக்காமல் அது எப்படி ஒருங்கிணைந்து செயல்படுகிறது? என்பதையும் கவனிக்கிறது.

மென்பொருள் பொறியியல்

[தொகு]

மென்பொருள் பொறியியல் (SE) ​​என்பது வடிவமைப்பு, மேம்பாடு, செயல்பாடு மற்றும் மென்பொருள் பராமரிப்பு, இந்த அணுகுமுறைகள் ஆய்வு,ஆகியவற்றின் ஒரு முறையான, ​​ஒழுக்கமான, அளவிடுதல் அணுகுமுறை பயன்பாடு. [45] [47] [49] லேமேன்ஸ் அடிப்படையில், அது, மாதிரி கருத்தரிக்க மற்றும் ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு அளவிட நுண்ணறிவு பயன்படுத்தி செயல்படவேண்டும் . இச்சொலின் முதல் குறிப்பு 1968 NATO மென்பொருள் பொறியியல் மாநாடு மற்றும் அந்நேரத்தில் அறியப்பட்ட "மென்பொருள் நெருக்கடி" பற்றிய சிந்தனையை தூண்டுவதாக இருந்தது.[11][12][13] அதிகமாக மேலும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் பதமான மென்பொருள் உருவாக்கம்,,அவசியமாக பொறியியல் முன்னுதாரணம் ஒன்றின் கீழ் உட்படுத்த வேண்டியதில்லை . பொறியியல் துறையை சார்ந்த மென்பொருள் பொறியியலில் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கருத்துக்கள் அறிவு மென்பொருள் பொறியியல் உடல் (SWEBOK) வழிகாட்டியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது . SWEBOK சர்வதேச தரம் ISO / IEC டி 19759:2005 என ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது..[14][15][16]

கணினி அறிவியல்

[தொகு]

கணினி அறிவியல் அல்லது கணினிக்கும் அறிவியல் (சுருக்கமாக CS அல்லது Comp Sci ) என்பது கணக்கீடு மற்றும் அதன் பயன்பாடுகளின் அறிவியல் மற்றும் செயல்வழி அணுகுமுறை ஆகும். ஒரு கணினி விஞ்ஞானி கணக்கியல் கொள்கை மற்றும் கணக்கீட்டு அமைப்புகளின் வடிவமைப்பில் தேர்ச்சி பெற்றவர் .[17][60]

கணினி அமைப்புகள் மற்றும் முற்றிலும் தத்துவார்த்த பகுதிகளின் அமலாக்கம் மற்றும் பயன்பாட்டிற்காக கணினி அறிவியலின் துறைகளாக நடைமுறை நுட்பங்கள்அமைந்துள்ளது. இது போன்ற கிராபிக்ஸ் போன்ற மற்றவர்கள், நிஜ உலக பயன்பாடுகள் வலியுறுத்த போது போன்ற கணக்கீட்டு சிக்கல் கள் அடிப்படை பண்புகள் படிப்பதற்கான ஒரு கணிப்பு சிக்கலான கோட்பாடு, சில,,, மிகவும் சுருக்கம் ஆகும். இன்னும் பலர் கணிப்புகளை செயல்படுத்துதலில் உள்ள சவால்களில் கவனம் செலுத்துகிறார்கள்.. எடுத்துக்காட்டாக, நிரலாக்க மொழி கோட்பாடு கணிப்புகளுக்கு விவரத்தை அணுகுகிறது.அதேசமயம் கணினி நிரலாக்கத்தின் ஆய்வானது நிரலாக மொழி மற்றும் சிக்கல் வாய்ந்த அமைப்புகளின் பயனின் அம்சங்களை சார்ந்தது.மனித கணினி தொடர்பு, பயனுள்ள ,பொருந்தக்கூடியனவாக, மற்றும் மனிதர்கள் உலக அளவில் அணுகக்கூடிய கணினிகள் செய்வதில் உடையசவால்கள் மற்றும் கணக்கீடுகளில் கவனம் செலுத்துகிறது.

தகவல் அமைப்புகள்

[தொகு]

மக்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள், வடிக்க, செயல்முறை சேகரிக்க உருவாக்க, மற்றும் தரவு விநியோகிக்க பயன்படுத்தும் நிரப்பு வலையமைப்புகளின் வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள்களின்(தகல் தொழில்நுட்பம் பார்க்க ) ஆய்வே "தகவல் அமைப்புகள்(IS )".[18][19][20][21][22] ஒரு கணினி அறிவியல் துறையுனுள் உள்ள பல்வேறு வணிக{/0 மாதிரிகள் மற்றும் தொடர்புடையவழிமுறை செயல்களை ஆய்வு செய்ய , ஆய்வு பாலங்கள் வணிகம் மற்றும் கணினி அறிவியல் தகவல் மற்றும் கணக்கீடு கோட்பாட்டின் அடித்தளத்தை உபயோகிக்கிறது.[23] --> The study bridges business and computer science using the theoretical foundations of information and computation to study various business models and related algorithmic processes within a computer science discipline.[24][25][26][27][28] கணினிகள் மற்றும் அவற்றின் கொள்கைகள், அவற்றின் மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருள் வடிவமைப்புகள், அவற்றின் பயன்பாடுகள் மற்றும் சமூகத்தின் மீது அவற்றின் தாக்கம் உள்ளிட்ட படித்தீர்வு செய்முறைகளை ஆராய உதவும் தளமே கணினி தகவல் அமைப்பு(கள்). அதே வேளையில் வடிவமைப்பின் மீது செயல்பாட்டை வலியுறுத்துகிறது தகவல் அமைப்பு.

தகவல் தொழில்நுட்பம்

[தொகு]

தகவல் தொழில்நுட்பம் (ஐடி) என்பதொரு கணினி மற்றும் தொலைத்தொடர்பு உபகரணங்களின் பயன்பாடு ஆகும்.அவை , சேமிக்க பெற, பரிமாற மற்றும் தரவு கையாளுதல் ஆகியவற்றிற்கு உதவும். இது பெரும்பாலும் ஒரு வணிக அல்லது பிற நிறுவன சூழலில் அமைந்திருக்கும். இப்பதம் பொதுவாக கணினி மற்றும் கணினி வலையமைப்பு என்பதற்குப் பொருந்தும் .ஆனால் இஃது தொலைக்காட்சி மற்றும் தொலைபேசி முதலிய தகவல் பரிமாற்ற சாதனங்களை உள்ளடக்கும் . கணினி வன்பொருள், மென்பொருள், மின்னணு, குறைக்கடத்தி கள், இணையம், தொலை தொடர்பு கருவிகள், மின் வணிகம் மற்றும் கணினி சேவைகள், போன்ற பல தொழில்கள் தகவல் தொழில்நுட்பத்துடன் , தொடர்பு கொண்டுள்ளது .

கணினியியலில் வேலைவாய்ப்பு

[தொகு]

அமைப்புகளின் நிர்வாகம்

[தொகு]

ஒரு கணினியின் நிர்வாகி, ஐ டி அமைப்புகளின் நிர்வாகி, அமைப்புகளின் நிர்வாகி, அல்லது sysadmin என்பவர் ஒரு கணினி அமைப்பையும் வலையமைப்பையும் செயல்படவும் பராமரிக்கவும் செய்பவர் ஆவார் . ஒரு கணினி நிர்வாகியின் கடமைகள் பரந்து இருக்கும் .மேலும் அவை ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து மற்றொன்றில் பரவலாக வேறுபடும் . sysadmins பொதுவாக ஆதரவு மற்றும் சர்வர் கள் அல்லது மற்ற கணினிகளை பராமரிப்பது, மற்றும் திட்டமிடுதல் மற்றும் சேவை தடங்கல்கள் மற்றும் பிற பிரச்சினைகள் காரணமாக, நிறுவும் பொறுப்பை. உரையாக்கம் அல்லது ஒளி நிரலாக்க, கணினி இயக்குபவர்கள் மேற்பார்வை அல்லது பயிற்சி முறைகள் தொடர்பான திட்டங்களுக்கு திட்ட மேலாண்மை, தொழில்நுட்ப ஆதரவு ஊழியரின் அறிவிற்கு அப்பாலான கணினி பிரச்சினைகளுக்கு ஆலோசகர்ஆகியவை பிற கடமைகள் ஆகும்.

காண்க

[தொகு]

கணினி கட்டுரைகள் வரலாறு குறியீட்டு கணினி சொல்லியலின் பட்டியல் விஞ்ஞான கணிப்பு மின்னணு தரவு செயலாக்கம்

பிற இணைப்புகள்

[தொகு]

கணினி இலவச ஆன்லைன் அகராதி வெளியீடுகள் திறந்த அணுகல் களஞ்சியம் - கணினி துறை - இம்பீரியல் காலேஜ் லண்டன்

மேற்கோள்கள்

[தொகு]
 1. The Joint Task Force for Computing Curricula 2005. Computing Curricula 2005: The Overview Report (pdf) பரணிடப்பட்டது 2014-10-21 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 2. "Curricula Recommendations". Association for Computing Machinery. 2005. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2012-11-30.
 3. Peter J. Denning, et al. (January 1999) (PDF). Computing as a Discipline. Association for Computing Machinery. http://cs.gmu.edu/cne/pjd/GP/CompDisc.pdf. பார்த்த நாள்: 2012-11-30. 
 4. Similar relationships apply in other fields. For example, a shopping mall does not provide the merchandise a shopper is seeking, but provides space and services for retailers that serve the shopper. A bridge may similarly support rail tracks, which support trains, allowing the trains to transport passengers.
 5. Computer network definition, archived from the original on 2012-01-21, பார்க்கப்பட்ட நாள் 2011-11-12
 6. 6.0 6.1 "No Programmers". http://www.ericsink.com/No_Programmers.html. 
 7. "Developer versus programmer" இம் மூலத்தில் இருந்து 2010-11-25 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20101125071809/http://codebetter.com/blogs/raymond.lewallen/archive/2005/02/22/55812.aspx. 
 8. "Developers AND Programmers". http://weblogs.asp.net/miked/archive/2006/10/13/_2200_Developers_2200_-and-_2200_Programmers_2200_.aspx. 
 9. "Programmer vs. Developer vs. Software Engineer" இம் மூலத்தில் இருந்து 2018-07-10 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20180710101939/http://discuss.joelonsoftware.com/default.asp?joel.3.112837.37. 
 10. "Programmer vs. Developer vs. Software Engineer". http://www.xtremevbtalk.com/archive/index.php/t-233780.html. 
 11. Abran et al. 2004, ப. 1–1
 12. ACM (2006). "Computing Degrees & Careers". ACM. Archived from the original on 2011-06-17. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-11-23.
 13. Laplante, Phillip (2007). What Every Engineer Should Know about Software Engineering. Boca Raton: CRC. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-8493-7228-5. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2011-01-21.
 14. Sommerville 2008, ப. 26
 15. Peter, Naur; Brian Randell(7–11 October 1968). "Software Engineering: Report of a conference sponsored by the NATO Science Committee"(PDF). {{{booktitle}}}, Garmisch, Germany:Scientific Affairs Division, NATO. 2008-12-26 அன்று அணுகப்பட்டது..
 16. Randell, Brian (10 August 2001). "The 1968/69 NATO Software Engineering Reports". Brian Randell's University Homepage. The School of the Computer Sciences, Newcastle University. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-11. The idea for the first NATO Software Engineering Conference, and in particular that of adopting the then practically unknown term "software engineering" as its (deliberately provocative) title, I believe came originally from Professor Fritz Bauer.
 17. Trinity College Dublin. "What is Computer System Engineering". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2006-04-21., "Computer engineers need not only to understand how computer systems themselves work, but also how they integrate into the larger picture. Consider the car. A modern car contains many separate computer systems for controlling such things as the engine timing, the brakes and the air bags. To be able to design and implement such a car, the computer engineer needs a broad theoretical understanding of all these various subsystems & how they interact.
 18. "Definition of Application Landscape". Software Engineering for Business Information Systems (sebis). Jan 21, 2009. Archived from the original on மார்ச் 5, 2011. பார்க்கப்பட்ட நாள் January 14, 2011. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help)
 19. Archibald, J.A. (May 1975). "Computer Science education for majors of other disciplines". AFIPS Joint Computer Conferences: 903–906. "Computer science spreads out over several related disciplines, and shares with these disciplines certain sub-disciplines that traditionally have been located exclusively in the more conventional disciplines". 
 20. Denning, Peter (July 1999). "COMPUTER SCIENCE: THE DISCIPLINE". Encyclopaedia of Computer Science (2000 Edition). "The Domain of Computer Science: Even though computer science addresses both human-made and natural information processes, the main effort in the discipline has been directed toward human-made processes, especially information processing systems and machines". 
 21. Coy, Wolfgang (June 2004). "Between the disciplines". ACM SIGCSE Bulletin 36 (2): 7–10. doi:10.1145/1024338.1024340. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:0097-8418. "Computer science may be in the core of these processes. The actual question is not to ignore disciplinary boundaries with its methodological differences but to open the disciplines for collaborative work. We must learn to build bridges, not to start in the gap between disciplines". 
 22. Jessup, Leonard M.; Joseph S. Valacich (2008). Information Systems Today (3rd ed.). Pearson Publishing. Pages ??? & Glossary p. 416
 23. "Computing Degrees and Careers, Association for Computing Machinery". Archived from the original on 2011-07-16. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2013-10-30.
 24. Hoganson, Ken (December 2001). "Alternative curriculum models for integrating computer science and information systems analysis, recommendations, pitfalls, opportunities, accreditations, and trends". Journal of Computing Sciences in Colleges 17 (2): 313–325. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:1937-4771. "... Information Systems grew out of the need to bridge the gap between business management and computer science ...". 
 25. Davis, Timothy; Geist, Robert; Matzko, Sarah; Westall, James (March 2004). "τ´εχνη: A First Step". Technical Symposium on Computer Science Education: 125–129. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:1-58113-798-2. "In 1999, Clemson University established a (graduate) degree program that bridges the arts and the sciences... All students in the program are required to complete graduate level work in both the arts and computer science". 
 26. Hoganson, Ken (December 2001). "Alternative curriculum models for integrating computer science and information systems analysis, recommendations, pitfalls, opportunities, accreditations, and trends". Journal of Computing Sciences in Colleges 17 (2): 313–325. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:1937-4771. "The field of information systems as a separate discipline is relatively new and is undergoing continuous change as technology evolves and the field matures". 
 27. Khazanchi, Deepak; Bjorn Erik Munkvold (Summer 2000). "Is information system a science? an inquiry into the nature of the information systems discipline". ACM SIGMIS Database 31 (3): 24–42. doi:10.1145/381823.381834. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:0095-0033. "From this we have concluded that IS is a science, i.e., a scientific discipline in contrast to purportedly non-scientific fields". 
 28. Denning, Peter (June 2007). Ubiquity a new interview with Peter Denning on the great principles of computing. 2007. பக். 1–1. "People from other fields are saying they have discovered information processes in their deepest structures and that collaboration with computing is essential to them.". 

வெளி இணைப்புகள்

[தொகு]

வார்ப்புரு:Technology

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கணித்தல்_(கணினி)&oldid=3619700" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது