இணையம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
தாவிச் செல்லவும்: வழிசெலுத்தல், தேடல்
உலகளாவிய இணைய வலையின் ஒரு சிறு பகுதி
சில இணையத்தளங்கள் மற்றும் சேவைகள்

இணையம் (Internet) என்பது உலக அளவில் பல கணினி வலையமைப்புகளின் கூட்டிணைப்பான பெரும் வலையமைப்பைக் குறிக்கும். இணைய நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி தரவுப் பறிமாற்றம் (பாக்கெட் சுவிட்சிங்) மடைமாற்றி மற்றும் திசைவியின் வழி நடைபெறும். இணையம் என்னும் சொல்லானது செப்புக்கம்பிகளினாலும், ஒளிநார் இழைகளினாலும் இணைக்கப்பட்டுள்ள கணினிவலைகளின் பேரிணைப்பைக் குறிக்கும். உலகளாவிய வலை (world wide web) என்பது உலகளாவிய முறையில் இணைப்புண்ட கட்டுரைகள், எழுத்துக்கள், ஆவணங்கள், படங்கள், பிற தரவுகள் முதலியவற்றைக் குறிக்கும். எனவே இணையம் என்பது வேறு உலகளாவிய வலை என்பது வேறு. இணையத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சிறிய வணிக, கல்வி நிறுவன, தனி நபர் மற்றும் அரசு சார் கணினி-வலையமைப்புகள் இதன் உறுப்புகளாவன. மின்னஞ்சல், இணைய உரையாடல், காணொளி பார்த்தல், விளையாட்டு, மற்றும் ஒரு கட்டுரையில் இருந்து மற்றொன்றிற்கு மீயிணைப்புகள் மூலம் உலவல் வழி தொடர்புபடுத்தப்பட்ட இணையத்தளங்கள் முதலிய சேவைகளையும், உலகளாவிய வலையின் தரவுகளையும் இணையம் தருவிக்கின்றது.

வரலாறு[தொகு]

1950-ம் ஆண்டிற்கு அண்மையில் தொடர்பியல் ஆய்வாளர்கள் கணினி மற்றும் பல்வேறு தொலைத்தொடர்பு வலையமைப்பின் பயனர்கள் பொதுவான தொடர்பு மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம் கொள்ள ஆவன செய்ய வேண்டும் என எண்ணினர். இதன் விளைவாக மையக் கட்டுப்பாடற்ற வலையமைப்புகள், வரிசைப்படுத்துதல் முறைகள், மற்றும் தரவுப்பொதி நிலைமாற்றம் போன்ற துறைகளில் ஆய்வு செய்யத் துவங்கினர்.

ஜே.சி.ஆர்.லிக்லைடர் (J.C.R. Licklider) இணைய தந்தையாக அறியப்படுகிறார் இணையம் - இன்று ஒரு தகவல்

முதலாவது TCP/IP முறையிலமைந்த வலையமைப்பானது ஐக்கிய அமெரிக்காவின் நேஷனல் சயன்ஸ் பவுண்டேசனில் ஜனவரி 1 1983 முதல் இயங்க ஆரம்பித்தது.

1990களில் இது பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது. இக்காலப்பகுதியில் உருசியாவில் உள்ள சேர்னோபில் அணுஆலை வெடிப்பு மக்களை விஞ்ஞானிகள் ஒன்றாக இயங்கவேண்டும் என்ற கருத்துக்களை முன்வைத்தது. பிரான்ஸ் ஸ்விட்சலாந்து எல்லையிலிருந்த சேர்னோபிலில் உலகளாவிய வலை பிரசித்தமடைந்தது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் டிம் பேர்ணர்ஸ்-லீ எச்டிஎம்எல் (HTML) மெருகூட்டும் மொழி, எச்டிடிபீ (HTTP) என்னும் அனுமதிக்கப் பட்ட அணுகுமுறைகளை கொண்ட புதிய அணுஆய்வுகளுக்கான ஐரோப்பிய அமைப்பின் (CERN சேர்ண்) இணையத் தளமானது உருவாக்கப் பட்டது.

ஜூன் 30 2006-ல் உலகம் முழுவதும் நூறு கோடி மக்களுக்கும் மேல் இணையத்தை உபயோகம் செய்கிறார்கள். Internet World Stats

இணையம் எப்படி செயல்படுகின்றது[தொகு]

அடிப்படையில் இணையமானது ஒரு வழங்கி (Server) மற்றும் வாங்கிக்குமான (Client) தகவல் தொடர்பாகும். இந்த தொடர்பானது TCP/IP என்னும் இணைய நெறிமுறை மூலம் நடைபெறுகிறது. பின்வரும் நிகழ்வுகள் ஒரு வாங்கிக்கும் வழங்கிக்கும் நடைபெறுவதாக கொள்ளலாம்.

இணையத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கணிப்பொறிக்கும் எண்களைக்கொண்டு XXX.XXX.XXX.XXX என்னும் முறையில் அடையாளக்குறியீடு கொடுக்கப்படும்.இதனை இணையவிதிமுறை இலக்கம் (IP ) என்பர். இத்தகய இலக்கமுறை மனிதன் கையாள்வது சிரமம் என்பதால் 'இடங்குறிப்பி' உரலி இலக்கத்தை குறிக்க பயன் படுகிறது. உரலியை கொண்டு இணையத்தில் உள்ள கோப்பை அணுகும் முறையை , களப் பெயர் முறைமை (Domain Name System) என்பர்.

அடுக்குவரிசையான டொமைன் பெயர் முறைமை, மண்டலங்களாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு, ஒவ்வொன்றும் ஒரு பெயர் செர்வரால் சேவையாற்றப்படுகிறது.

வாங்கி என்பது ஒரு உலவியை குறிப்பதாகும்.

 • உலகின் ஒரு மூலையில் இருந்து பயனர் உலவியில், உரலியை (ஒருசீர் வள இடங்குறிப்பி) பதிவிடுகிறார் [ எ.கா. : http://ta.wikipedia.org/w/index.php ]
 • உலவியானது உரலியை , தான் நிறுவபட்டிருக்கும் கணணியில் இணையவிதிமுறை இலக்கம் (IP Number) தற்காலிக நினைவில் உள்ளதா என தேடுகிறது.இச்சேவையை செய்யும் மென்பொருட்களை பொதுவாக Nameserver என்று அழைக்கபடும்.
 • Nameserver ஒரு வழியாக ta.wikipedia.org ன் இணையவிதிமுறை இலக்கம், 208.80.152.2 என்பதை உலவிக்கு தெரிவிக்கும்.இப்படியாக களப் பெயர் முறையில்(Domain Name System) ta.wikipedia.org இருப்பிடம் அறியப்படுகிறது.
 • உலவி இனி 208.80.152.2 முகவரியாக கொண்ட வழங்கியை இணையத்தில் தொடர்பு கொள்ள முயலும்.
 • அடுத்து உலவி 208.80.152.2 எண் முகவரிக்கு GET w/index.php HTTP/1.0 என்னும் கட்டளையை பிறபிக்கும்.இக்கட்டளையானது துண்டங்கள் ஆக (Packets) மாற்றப்படும்.

இத்துண்டத்தில் அனுப்புனர் முகவரி (Sender Address) , பெறுபனர் முகவரி (Receiver Address) மற்றும் படலை (கணினி) (Port) குறிப்பிடபட்டிருக்கும்.துண்டங்கள் பொதுவாக பின்வருமாறு இருக்கும்.

GET /wiki/இணையம் HTTP/1.1
Host: ta.wikipedia.org
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-us,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,;q=0.7
DNT: 1
Connection: keep-alive
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache
 • துண்டங்களை, இயக்கு தளம் ஏற்றுக்கொண்டு, அவற்றை திசைவியிடம் கொடுக்கும்.
 • திசைவி துண்டங்களை பெற்று , பிற திசைவிகளுடன் தொடர்பு கொண்டு 208.80.152.2 எண் உள்ள வழங்கியிடம் பயனர் உலவியில் இருந்து பிறப்பிக்கபட்ட துண்டங்களை ( GET w/index.php HTTP/1.0 ) சேர்க்கும்.
 • வழங்கி துண்டங்களை ஆய்ந்து /wiki/ என்னும் இடத்தில் உள்ள இணையம் என்னும் கோப்பை அனுப்புவதற்கு தயார் செய்யும்.
 • வழங்கியிடம் இருந்து வந்த துண்டங்களில் Accept-Encoding: gzip, என்னும் துணுக்கு (DATAGRAM) இருப்பதால் , வாங்கி gzip வகையாறா கோப்புகளை கையாளும் என புரிந்துகொண்டு இணையம் என்னும் கோப்பை gzip முறையில் மாற்றி அனுப்பும்.gzip முறையில் மாற்றுவதால் கோப்பின் அளவு மிகவும் சுருங்கும்.
 • பின்வரும் தரவுகளை வழங்கி வாங்கிக்கு அனுப்பும்.
HTTP/1.0 200 OK

Date: Sun, 07 Aug 2011 06:48:56 GMT
Server: Apache
Cache-Control: private, s-maxage=0, max-age=0, must-revalidate
Content-Language: ta
Vary: Accept-Encoding,Cookie
Last-Modified: Sun, 07 Aug 2011 06:15:07 GMT
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 19003
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
X-Cache: MISS from sq61.wikimedia.org, MISS from sq62.wikimedia.org
X-Cache-Lookup: HIT from sq61.wikimedia.org:3128, MISS from sq62.wikimedia.org:80
Connection: keep-alive

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="ta" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>இணையம் - தமிழ் விக்கிப்பீடியா (Tamil Wikipedia)</title>
 ...
<body>
 ...
</body>
</html>

 • வாங்கி (இங்கு Firefox/5.0 gzip முறையில் பெற்ற இணையம் கோப்பை விரித்து Gecko/20100101 என்னும் வாங்கியின் தலைமையகத்திற்கு அனுப்பும்.
 • Gecko/20100101 வானது , http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd என்ற கோப்பை துணையாக கொண்டு ,பெறப்பட்ட மீஉரைகளை வாங்கியின் முகப்பிற்கு கொடுக்கும்.
 • இறுதியாக நமக்கு மீயிணைப்புகள் கொண்ட இணையத்தளம் தெரிகிறது.

இணையம் - நுட்பியல் சொற்கள்[தொகு]

பொது இணைய பயன்பாடுகள்/செயல்பாடுகள்[தொகு]

இணையம் எப்படி செயல்படுகின்றது?[தொகு]

பொது இணைய செயலிகள்[தொகு]

பிற சொற்கள்[தொகு]

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இணையம்&oldid=2242815" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது