தாவர உயிரணு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
தாவர உயிரணு கட்டமைப்பு

தாவர செல்கள் மெய்க்கருவுயிரி செல் வகையைச் சார்ந்தது. இவை மற்ற மெய்க்கருவுயிரி செல்களைக்காட்டிலும் பல சிறப்புப் பண்புகளுடன் வேறுபட்டு காணப்படுகிறது. அவற்றின் சிறப்புப் பண்புகள் பின்வருமாறு:

  • செல்லின் மத்தியில் நீர் நிரம்பிய புன்வெற்றிடம் எனப்படும் உறுப்பு டோனோபிளாஸ்ட்[1] என்ற உரையால் சூழப்பட்டுள்ளது . இதன் பணிகளாவன செல்லின் அழுத்தத்தை சீராக்குகிறது, பிற சிறிய மூலக்கூறுகளின் இடப்பெயர்ச்சியை கட்டுப்படுத்துகிறது, தேவையான பொருள்களை சேமிக்கிறது. தேவையற்ற புரதம் மற்றும் செல் நுண்ணுறுப்புகளை செரிகிறது .
  • கலச்சுவரானது மாவியம், கெமிசெல்லுலோஸ் ஆகியவற்றால் ஆனது. பெரும்பாலும் உயிரணு மென்சவ்வுக்கு வெளியே உள்ள ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட்டானது லிக்னன் மற்றும் பெக்டின் ஆகியவற்றைச் சுரக்கிறது, இந்த அமைப்பு பிற நுண்ணுயிரிகளிடமிருந்து வேறு பட்டு காணப்படுகிறது, பூஞ்சைகளின் செல் சுவர் கைட்டினால் ஆனது, பேக்டிரியாவின் செல் சுவர் பெப்டிடோகிளைக்கனால் ஆனது. கலச்சுவர் பல அத்தியாயமான செயல்களை செய்கிறது . செல்லிற்கு உருவத்தை கொடுக்கிறது, திசு, உறுப்புக்களை வடிவமைக்கிறது, செல்லிற்கு இடையே நடக்கும் மூலப்பொருள்கள் கடத்துதல் மற்றும் தவற நுண்ணுயிரிகளின் தொடர்புக்குக் காரணமாக உள்ளது . இரு செல்கள் தொடர்பிற்கு ஏதுவாக சிறப்பு அமைப்பாக பிளாஸ்மா டேஸ்மெட்டா அமைந்துள்ளது முதன்மை செல் சுவரில் உள்ள சிறு துளைகள் மூலம் செல் சவ்வு மற்றும் எண்டோ பிளாசா வலை பின்னல் போன்றவை ஒரு செல்லிருந்து மற்றொரு செல்லிற்கு தொடர்பு கொள்கிறது.[2]
  • பிளாஸ்டிட் என்னும் உறுப்பு பசுங்கணிகமானது, பச்சையத்தைக் கொண்டுள்ளது, இதில் பச்சை நிற துகள்கள் கொண்டகுளோரோபிள்கள் உள்ளன . குளோரோபிள்கள் சூரிய ஒளியை எடுத்து கொண்டு தாவரத்திற்கு தேவையான உணவை தானே ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் தயாரித்து கொள்கிறது. மற்ற வகையான பிளாஸ்டிடுகள் அமைலோபிளாஸ்ட் மாவுச் சத்தைச் சேமிக்கிறது , எளியோபிளாஸ்ட கொழுப்பு பொருள்களை சேமிக்கிறது, குளோரோபிள்கள் நிறமிகளை உற்பத்தி செய்து சேமிக்கிறது. இழைமணியின் மரபணுத்தொகையில் 37 உள்ளது போல்,[3] பிளாஸ்டிட்களின் மரபணுதொகையில் 100-120 மரபணுக்கள் உள்ளன .[4]
  • பிரக்கமோ பிளாஸ்ட்டை முன் வடிவாக வைத்து செல் பிரிவின் போது செல் தடுப்பு சுவர் உருவாவது தாவர மற்றும் சில பாசிகளின் சிறப்புப் பண்பு ஆகும். விலங்கு செல்களில் உள்ளது போல் இருவாழ்வி தாவரம், பெரணி சைக்காய்டுகள் மற்றும் சிங்கோத் தாவரங்கள் நீந்தும் உயிரணுக்களைப் பெற்றுள்ளன .

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Raven, JA (1997). "The vacuole: a cost-benefit analysis". Advances in Botanical Research 25: 59–86. doi:10.1016/S0065-2296(08)60148-2. 
  2. Keegstra, K (2010). "Plant cell walls". Plant Physiology 154 (2): 483–486. doi:10.1104/pp.110.161240. https://archive.org/details/sim_plant-physiology_2010-10_154_2/page/483. 
  3. Anderson, S; Bankier, AT; Barrell, BG; de Bruijn, MH; Coulson, AR; Drouin, J; Eperon, IC; Nierlich, DP et al. (1981). "Sequence and organization of the human mitochondrial genome". Nature 290: 4–65. doi:10.1038/290457a0. பப்மெட்:7219534. 
  4. Cui, L; Veeraraghavan, N; Richter, A; Wall, K; Jansen, RK; Leebens-Mack, J; Makalowska, I; dePamphilis, CW (2006). "ChloroplastDB: the chloroplast genome database". Nucleic Acids Research 34: D692-696. doi:10.1093/nar/gkj055. பப்மெட்:16381961. 
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தாவர_உயிரணு&oldid=3520745" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது