உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

நீலன்கள் (பட்டாம்பூச்சிக்குடும்பம்)

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
நீலன்கள்
பட்டாணி நீலன்
உயிரியல் வகைப்பாடு
திணை:
தொகுதி:
துணைத்தொகுதி:
வகுப்பு:
வரிசை:
Lepidoptera
தரப்படுத்தப்படாத:
Rhopalocera
பெருங்குடும்பம்:
Papilionoidea
குடும்பம்:
Lycaenidae

Leach, 1815
Subfamilies

Curetinae – sunbeams
Liphyrinae
Lipteninae
Lycaeninae – coppers
Miletinae – harvesters
Polyommatinae – blues
Poritiinae
Theclinae – hairstreaks, elfins
and see text or
List of lycaenid genera

நீலன்கள் (Lycaenidae) பட்டாம்பூச்சிக்குடும்பங்களிலேயே இரண்டாவது பெரிய குடும்பமாகும். அதன்கீழ் 5000-உக்கும் மேலான சிற்றினங்கள் உண்டு.[1] மொத்தமுள்ள பட்டாம்பூச்சியினங்களில் இது 30% ஆகும்.

புறத்தோற்றம்

[தொகு]

இக்குடும்பத்தைச்சேர்ந்த பெரும்பாலான இனங்களில் இறக்கைகளின் மேற்புறம் ஊதா நிறத்தில் இருக்கும். கீழ்ப்புறம் பழுப்பாகவோ வெள்ளையாகவோ கோடுகளும் புள்ளிகளும் காணப்படும். பின்னிறக்கைகளின் விளிம்பில் மெல்லிய சிறு வால்களைப்போன்ற அமைப்பும் சில இனங்களில் தூரிகைநார்களைப்போன்ற மயிர்களும் காணப்படும். ஆண்பூச்சியின் மேற்புறம் பளிச்சென்றும், பெண்பூச்சிகளின் மேற்புறம் வெளிர்நீலமாகவோ பழுப்பாகவோ நீலச்செதில்கள் தூவியதுபோல இருக்கும். இறக்கைநுனியில் ஆண்பூச்சிக்கு குறுகிய பட்டையும் பெண்ணுக்கு அகலமாகவும் இருக்கும். இந்தியாவின் மிகச்சிறிய பட்டாம்பூச்சியான சிறிய நீலன் இந்தக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது.

வாழிடங்கள்

[தொகு]

இவை மலைகளிலுள்ள அடர்ந்த காடுகளில் காணப்படுகின்றன. இந்தியாவில் வடகிழக்கு மாநிலக்காடுகளிலும் மேற்கு இமயமலைப்பகுதிகளிலும் காணப்படும்.

நடத்தை

[தொகு]

வெள்ளிக்கம்பிக்காரி போன்ற சில இனங்கள் திறனுடன் விரைந்து பறக்கவல்லவை. நீலன், புல் நீலன் முதலானவை திறனற்றுப்பறக்கும். முன்னங்கால்கள் சிறிதாக இருப்பதால் ஆண்பூச்சிகள் பின்னாலுள்ள நான்கு கால்களையே பயன்படுத்தும். பெரும்பாலான ஆண்பூச்சிகள் இறக்கையை விரித்து வெயில்காயும். சில இனங்களின் ஆண்கள் ஈரிப்பான இடங்களில் அமர்ந்து உறிஞ்சும்.

Ant tending a Lycaenid larva

நீலன்கள் பலவகையான உணவுப்பழக்கங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன. இலைகளைத் தின்பதுடன் சில இனங்கள் அசுவினி, இளம் எறும்புகள் போன்ற பூச்சிகளையும் உண்டு வாழ்கின்றன. சில நீலன்கள் எறும்புகளுடன் வேதிப்பொருள்மூலம் தொடர்புகொண்டு[2] விந்தையானவகையில் தங்கள் உணவைப்பெறுகின்றன. எறும்புகளை தங்கள் வயிற்றிலிருக்கும் உணவைக் கக்கவைத்து அவற்றை உட்கொள்கின்றன. 75% நீலன்கள் எறும்புகளுடன் எவ்வகையிலாவது தொடர்புகொண்டுள்ளன.[3] அது இருபுறமும் பயன் நல்கும்விதமாகவோ, புல்லுருவியாகவோ, கொன்றுண்ணியாகவோ அமையலாம்.

சில இனங்களில் எறும்புகள் இப்பூச்சிகளின் கம்பளிப்புழுக்கள் செடியின்தண்டிலிருந்து பெற்றுச்சுரக்கும் தேனைப்பெற்றுக்கொண்டு பதிலுக்கு உணவு புகட்டுகின்றன.[3]

துணைக் குடும்பகங்கள்

[தொகு]

பல வகைபிரிப்பாளர்களின் அடிப்படையில் லைகேனினே, தெக்லினே, பாலியோமாட்டினே, பொரிடினே, மிலெடினே மற்றும் குரேட்டினே ஆகியவை லைகேனிடே குடும்பத்தில் கீழ் வருகின்றன.[4][5] தெக்லினேவுக்குள் ஒரு பழங்குடியினராக (அஃப்னெய்னி) இருந்த அப்னெய்னேவுக்கு, சமீபத்தில் துணைக் குடும்ப தரவரிசையும் வழங்கப்பட்டது.[6]

 • குரேடினே - சன் பீம்ஸ் (ஓரியண்டல் அல்லது பாலியார்டிக்). தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இனங்கள்:
  • குரேடிஸ் தீடிஸ் - இந்திய சன்பீம்
 • மிலெடினே - அறுவடை செய்பவர்கள் (பெரும்பாலும் ஆப்பிரிக்க, அல்லது ஓரியண்டல், ஒரு அருகிலுள்ள), அநேகமாக அனைவரும் அஃபிட்ஸ் அல்லது அவற்றின் சுரப்புகளுக்கு உணவளிக்கிறார்கள். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இனங்கள்:
  • லிபிரா பிராசோலிஸ் - அந்துப்பூச்சி பட்டாம்பூச்சி (மிகப்பெரிய லைசெனிட்)
 • பொரிடினே (ஓரியண்டல் மற்றும் ஆப்ரோட்ரோபிகல்)
  • அஃப்னெய்னே (அஃப்ரோட்ரோபிகல் மற்றும் ஓரியண்டல்)
 • தெக்லினா - ஹேர்ஸ்ட்ரீக்ஸ் (பொதுவாக வால்) மற்றும் எல்ஃபின்ஸ் (வால் இல்லை) (உலக). தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இனங்கள்:
  • அர்ஹோபாலா - ஓக் ப்ளூஸ்
  • அட்லைட்ஸ் ஹேலஸஸ் - சிறந்த ஊதா நிற ஹேர்ஸ்ட்ரீக்
  • யூமேயஸ் அடலா - அடாலா
  • சத்ரியம் ப்ரூனி - கருப்பு ஹேர்ஸ்ட்ரீக்
 • லைசெனினே - செம்புகள் (ஹோலார்ட்டிக்). தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இனங்கள்:
  • அயோபனஸ் பைரியாஸ் - குவாத்தமாலன் செம்பு
  • லைகேனா போல்டெனாரம் - கற்பாறை செம்பு
  • லைகேனா எபிக்சாந்தே - போக் செம்பு
  • லைகேனா ரபரஹா - ரவுபராஹாவின் செம்பு
  • லைகேனா டிஸ்பார் - பெரிய செம்பு
  • லைகேனா பாலேசு - சிறிய செம்பு
  • லைசீனா ஹீட்டோரோனியா - நீல செம்பு
 • பாலியோமடினே - ப்ளூஸ் (உலகளாவிய). தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இனங்கள்:
  • செலாஸ்ட்ரினா லாடன் - வசந்த நீலநிறம்
  • சிலேட்ஸ் - நகை ப்ளூஸ்
  • மன்மதன் காமின்டாஸ் - கிழக்கு வால்-நீலன்
  • மன்மத மினிமஸ் - சிறிய நீலன்
  • சயனிரிஸ் செமர்கஸ் - மசரின் நீலன்
  • யூஃபிலோட்ஸ் பேட்டோயிட்ஸ் அல்லினி - எல் செகுண்டோ நீலன்
  • யூபிலோட்ஸ் பாலெசென்ஸ் அரேமொன்டானா - மணல் மலை நீலன்
  • கிள la கோப்ஸி லிக்டமஸ் - வெள்ளி நீலன்
  • கிள la கோப்ஸி லிக்டமஸ் பாலோஸ்வெர்டெசென்சிஸ் - பாலோஸ் வெர்டெஸ் நீலன்
  • கிள la கோப்ஸி செர்செஸ் (அழிந்துவிட்டது) - ஜெர்சஸ் நீலன்
  • Icaricia icarioides fenderi - ஃபெண்டரின் நீலன்
  • பெங்காரிஸ் ஏரியன் - பெரிய நீலன்
  • பாலியோமாட்டஸ் ஐகாரஸ் - பொதுவான நீலன்
  • சூடோசைசீரியா மஹா - பழுப்பு புல் நீலன்
  • பிளேபெஜஸ் ஆர்கஸ் - வெள்ளி பதித்த நீலன்
  • தாலிகாடா நைசியஸ் - சிவப்பு நீலன்

சில பழைய வகைப்பாடுகளான லிபிரைனே (இப்போது லிபிரினி, மிலேடினேவுக்குள் ஒரு இனக்குழு), லிப்டெனினே (இப்போது லிப்டெனினி, போரிடினேவுக்குள் ஒரு இனக்குழு), அல்லது ரியோடினினே (இப்போது ஒரு தனி குடும்பம்: ரியோடினிடே) போன்ற பிற குடும்பங்களை உள்ளடக்கியது.

லித்தோட்ரியாசு என்ற புதைபடிவ வகை வழக்கமாக இங்கு வைக்கப்படுகிறது (ஆனால் தெளிவாக இல்லை); லித்தோப்சிச் சில நேரங்களில் இங்கே வைக்கப்படுகிறது, ஆனால் சில நேரங்களில் ரியோடினினேயில்.

மேற்கோள்கள்

[தொகு]
 1. Fiedler, K. 1996. Host-plant relationships of lycaenid butterflies: large-scale patterns, interactions with plant chemistry, and mutualism with ants. Entomologia Experimentalis et Applicata 80(1):259-267 எஆசு:10.1007/BF00194770 [1][தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 2. Australian Museum factsheets Accessed 4 November 2010 on the Wayback Machine.
 3. 3.0 3.1 Pierce NE, Braby MF, Heath A, Lohman DJ, Mathew J, Rand DB, Travassos MA. 2002. The ecology and evolution of ant association in the Lycaenidae (Lepidoptera.) Annual Review of Entomology 47: 733-771. PDF பரணிடப்பட்டது 2015-09-24 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 4. Brower, Andrew V. Z. (2008). [https://web.archive.org/web/20210501201759/http://tolweb.org/Lycaenidae/12175 பரணிடப்பட்டது 2021-05-01 at the வந்தவழி இயந்திரம் "Lycaenidae [Leach] 1815"]. Version 25 April 2008 (under construction). The Tree of Life Web Project.
 5. Ackery, P. R.; de Jong, R. & Vane-Wright, R. I. (1999). "The butterflies: Hedyloidea, Hesperioidea, and Papilionoidea". Pages 264-300 in: Lepidoptera: Moths and Butterflies. 1. Evolution, Systematics, and Biogeography. Handbook of Zoology Vol. IV, Part 35. N. P. Kristensen, ed. De Gruyter, Berlin and New York.
 6. Boyle, J. H.; Kaliszewska, Z. A.; Espeland, M.; Suderman, T. R.; Fleming, J.; Heath, A. & Pierce, N. E. (2015). "Phylogeny of the Aphnaeinae: Myrmecophilous African butterflies with carnivorous and herbivorous life histories". Systematic Entomology. 40 (1): 169–182.

மேற்கோள்கள்

[தொகு]
 • முனைவர் பானுமதி (2015). வண்ணத்துப்பூச்சிகள்: அறிமுகக் கையேடு. சென்னை: கிரியா. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9789382394136.
விக்கியினங்கள் தளத்தில் பின்வரும் தலைப்பில் தகவல்கள் உள்ளன:
விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Lycaenidae
என்பதில் ஊடகங்கள் உள்ளன.