விக்கிப்பீடியா:முக்கிய கட்டுரைகள்/விரிவாக்கப்பட்டது/தொழினுட்பம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
முக்கிய கட்டுரைகள்
நிலை 1     நிலை 2     நிலை 3     நிலை 4

முன்னுரிமை அடிப்படையில் தேவைப்படும் கட்டுரைகள். முன்னுரிமை மேல் இருந்து கீழாக:


தொழினுட்பம், 800[தொகு]

Transcluded from List of articles every Wikipedia should have/Expanded/Technology.

அடிப்படைகள், 45[தொகு]

 1. தொழிநுட்பம்
 2. பொறியியல்
 3. செயற்கை அறிவுத்திறன்
 4. உயிரித் தொழில்நுட்பம்
  1. படியெடுப்பு
  2. மரபணு மாற்றப்பட்ட உயிரினம்
 5. மரபணுப் பொறியியல்
 6. நானோ தொழில்நுட்பம்
 7. அணுக்கருத் தொழில்நுட்பம்
 8. மீவுமனிதத்துவம்
 9. கட்டுப்பாட்டுப் பொறியியல்
 10. செந்தரமாக்கம்
 11. குலைப்புவகைப் புத்தாக்கம்
 12. போக்குவரத்துப் பொறியியல்
 13. கட்டுமானப் பொறியியல்
 14. பாறைநெய்ப் பொறியியல்
 15. நாவாய்ப் பொறியியல்
 16. புத்தாக்கம்
 17. தொழில்நுட்பவச்சம்
 18. நுண்தொழில்நுட்பம்
 19. பொறியியல் வரைபடம்
 20. தன்னியக்கம்
 21. தொழில்நுட்பக் குவிதல்
 22. அறிவியல் பயில்வுகள்
 23. அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும் வாழ்க்கையும்
 24. உயர் தொழில் நுட்பம்
 25. பொறியியல் மேலாண்மை
 26. உணவுப் பொறியியல்
 27. தொழில்நுட்ப மாற்றம்
 28. மாந்த நம்பகத்தன்மை
 29. தொழில்நுட்பத் துணிபுவாதம்
 30. நகராட்சி அல்லது நகர்ப்புறப் பொறியியல்
 31. நிலநடுக்க பொறியியல்
 32. கடற்கரை மேலாண்மை
 33. வெங்களிப் பொறியியல்
 34. பொறியியல்சார் அறவியல்
 35. வேளாண் பொறியியல்
புலங்கள், 8
 1. வான்வெளிப் பொறியியல்
 2. உயிர்மருத்துவப் பொறியியல்
 3. குடிசார் பொறியியல்
 4. மின்பொறியியல்
 5. தொழிலகப் பொறியியல்
 6. படைசார் பொறியியல்
 7. அணுக்கருப் பொறியியல்
 8. மென்பொருட் பொறியியல்

வேளாண்மை, 47[தொகு]

அடிப்படைகள், 8
 1. வேளாண்மை அறிவியல்
 2. உழவியல்
 3. கொல்லைப்படுத்தல்
 4. பண்ணை
 5. உழவர்
 6. பசுமைப் புரட்சி
 7. தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்கம்
 8. கூட்டுப்பண்ணை
வேளாண் கட்டிடங்களும் அகக்கட்டமைப்பும், 5
 1. களஞ்சியம்
 2. கொட்டில்
 3. குதிர்
 4. கூலப் பதன்கலம்
 5. குதிரைக் கொட்டில்
 6. பசுமைக்குடில்
வேளாண்மை நுட்பங்கள், 12
 1. கூட்டு அறுவடை எந்திரம்
 2. பயிரிடும்வகை
 3. உரம்
 4. தோட்டக்கலை
 5. அறுவடை
 6. பூச்சிக்கொல்லி
 7. நீர்ப்பாசனம்
 8. தீங்குயிர்கொல்லி
  1. களைக்கொல்லி
 9. தாவர வளர்ப்பு
 10. விலங்கு வளர்ப்பு
 11. உழவு
 12. காற்றில் தூற்றுதல்
கால்நடை, 4
 1. கால்நடை வளர்ப்பு
 2. தேனீ வளர்ப்பு
 3. கால்நடை
 4. வளர்ப்பினம்
 5. கோழியின வளர்ப்புப் பறவைகள்
பயிர்கள், 6
 1. தோட்டம்
 2. பயிர்
 3. பருத்தி
 4. சணல்
 5. வைக்கோல்
 6. களை
முறைகள், 11
 1. பால் பண்ணை
 2. விரிநிலை வேளாண்மை
 3. மீன் பண்ணை
 4. தொழில்சார் வேளாண்மை
 5. செறிநிலை வேளாண்மை
 6. பழத் தோட்டம்
 7. இயற்கை வேளாண்மை
 8. நிலைகொள் வேளாண்மை
 9. பட்டுப்புழு வளர்ப்பு
 10. பேண்தகு வேளாண்மை
 11. நகர வேளாண்மை
கொள்கை, 1
 1. வேளாண்மைக் கொள்கை

Construction, 98[தொகு]

See also Arts>Architecture section

 1. அசுபால்ட்டு
 2. Adobe (en)
 3. தொங்கு பாலம்
 4. வலுவூட்டப்பட்ட காங்கிறீற்று
 5. அகழி
 6. சேறு
 7. இடிப்புந்து
 8. Mortar (masonry) (en)
 9. பூச்சு
 10. தரை ஓடுகள்
 11. கட்டிடப் பொருள்
 12. அடித்தளம் (கட்டுமானம்)
 13. Numerical control (en)
 14. Stucco (en)
 15. Breakwater (structure) (en)

அடிப்படைகள், 5[தொகு]

 1. கட்டிடம்
 2. கட்டகக்கவின் பொறியியல்
 3. கட்டிட விதிமுறைத் தொகுப்பு (en)
 4. உட்கட்டமைப்பு
 5. கட்டமைப்புப் பொறியியல்

Building materials, 6[தொகு]

 1. ஆணி
 2. செங்கல்
 3. சீமைக்காரை
 4. பைஞ்சுதை
 5. Masonry (en)
 6. சாரம்

Buildings and structures by type, 40[தொகு]

Architectural elements, 12
 1. வளைவு (கட்டிடக்கலை)
 2. Ceiling (en)
 3. தூண்
 4. குவிமாடம்
 5. கதவு
 6. Facade (en)
 7. Floor (en)
 8. கூரை
 9. அறை
 10. படிக்கட்டு
 11. மதில்
 12. சாளரம்
Coastal construction, 3
 1. Harbor (en)
 2. கலங்கரை விளக்கம்
 3. Pier (en)
Commercial buildings, 2
 1. Office (en)
 2. Warehouse (en)
Industrial buildings, 0
Residential buildings and housing units, 13
 1. அடுக்குமாடி வீட்டுத்தொகுதி
 2. Barracks (en)
 3. வீடு (கட்டிடம்)
 4. அடுக்குத் தூபி
 5. அரண்மனை
 6. அடுக்கு மாடிக் கூரைவீடு
 7. பிரமிடு
 8. வானளாவி
 9. கோபுரம்
 10. High-rise building (en)
 11. Villa (en)
 12. குடிசை
 13. பனிக் கட்டிக் குடில்
Rooms and spaces, 8
 1. Basement (en)
 2. குளியலறை
 3. படுக்கையறை
 4. சாப்பாட்டறை
 5. Garage (residential) (en)
 6. சமையலறை
 7. வாழறை
 8. Pantry (en)
Portable buildings and shelters, 2
 1. கூடாரம்
 2. யூர்ட்

Urban studies and planning, 11[தொகு]

 1. நகரத் திட்டமிடல்
 2. நகர்ப்புற வடிவமைப்பு
 3. Campus (en)
 4. City block (en)
 5. Downtown (en)
 6. Ghetto (en)
 7. Industrial park (en)
 8. Park (en)
 9. Street (en)
 10. Town square (en)
 11. வலயப்படுத்தல்

Hydraulic structure, 3[தொகு]

 1. அணைs
  1. ஊவர் அணை
  2. மூன்று ஆழ்பள்ளத்தாக்கு அணை

Transport buildings and structures, 18[தொகு]

 1. பாலம்
  1. அகாசி கைக்ஜோ
  2. Bang Na Expressway (en)
  3. புரூக்ளின் பாலம்
  4. இடன்யாங் குன்சான் சிறப்புப் பாலம்
  5. Fehmarn Belt Fixed Link (en)
  6. George Washington Bridge (en)
  7. கோல்டன் கேற் பாலம்
  8. Great Belt Fixed Link (en)
  9. Hangzhou Bay Bridge (en)
  10. Lake Pontchartrain Causeway (en)
  11. இலண்டன் பாலம்
  12. Øresund Bridge (en)
  13. Russky Bridge (en)
  14. கோபுரப் பாலம்
 2. சுரங்கப்பாதை
  1. கால்வாய் சுரங்கம்
  2. செய்க்கான் சுரங்கம்

Industry, 72[தொகு]

Food and health, 17[தொகு]

Material and chemical, 11[தொகு]

Machinery and tools, 89[தொகு]

Basics, 20[தொகு]

 1. இயந்திரப் பொறியியல்
 2. இயந்திரம்
 3. Centrifuge (en)
 4. விசைப்பொறிகள்
  1. மின்சார இயக்கி
  2. உள் எரி பொறி
  3. தாரைப் பொறி
  4. நீராவிப் பொறி
 5. தானியங்கி
 6. எளிய இயந்திரம்
  1. சாய்தளம்
  2. நெம்புகோல்
  3. கப்பி
  4. திருகாணி
  5. ஆப்பு
  6. சில்லு
  7. சில்லும் அச்சாணியும்
 7. தானியங்கியல்
 8. ஒருங்கியம்
 9. பாரந்தூக்கி

Components, 21[தொகு]

 1. Axle (en)
 2. Bearing (mechanical) (en)
 3. உரசிணைப்பி
 4. பற்சில்லு
 5. திருகு பற்சக்கர இயக்கி
 6. கம்பி வடம்
 7. Chain (en)
 8. கயிறு
 9. Net (device) (en)
 10. Twine (en)
 11. Fastener (en)
 12. மரைவில்லை
 13. முடிச்சு
 14. Rivet (en)
 15. அடை வில்லை
 16. Kinematic pair (en)
 17. பூட்டு
 18. திறவுகோல்
 19. குழாய்
 20. அடைப்பி
 21. சுருள்வில்

Machinery, 17[தொகு]

 1. Chainsaw (en)
 2. பருத்தி அரவை ஆலை
 3. Cultivator (en)
 4. மழைத்தூவான்
 5. புல் அறுப்பி
 6. தையல் இயந்திரம்
 7. உழவு இயந்திரம்
 8. வளிப் பதனம்
 9. துணி உலர்த்தி
 10. Coffeemaker (en)
 11. பாத்திரம்கழுவி
 12. Oven (en)
 13. கழுவு கிண்ணம்
 14. Electric stove (en)
 15. கழிவறை
 16. தூசுறிஞ்சி
 17. துணி துவைப்பி

கருவிகள், 31[தொகு]

 1. கோல்
 2. ஆர்க்கிமெடீசு திருகு
 3. கோடரி
 4. சுத்தியல்
 5. வாள் (மரவேலைக் கருவி)
 6. உளி
 7. இடுக்கி (கருவி) (en)
 8. கடைசல் இயந்திரம்
 9. சீவுளி
 10. அரத்தாள்
 11. கத்தரிக்கோல்
 12. திருப்புளி
 13. துடைப்பம்
 14. அளவுகோல்
 15. ஏணி
 16. பற்தூரிகை
 17. துரப்பணம்
 18. பட்டடைக்கல்
 19. இசுத்திரிப் பெட்டி
 20. அழிப்பான்
தோட்டக் கருவிகள், 11
 1. பரம்பு
 2. கொழு
 3. குறுவாள்
 4. புரிகோல்
 5. ஏர்
 6. கம்பிமுள் வாரிகள்
 7. உருளி
 8. அறுவாள்
 9. அரிவாள்
 10. அளறுகள்
 11. நீர்க்குடுவை

Optical, 30[தொகு]

Electronics, 39[தொகு]

Navigation and timekeeping, 20[தொகு]

Information technology, 89[தொகு]

Basic, 7[தொகு]

 1. தகவல் தொழில்நுட்பம்
 2. எண்சட்டம்
 3. கணிப்பான்
 4. கணித்தல் (கணினி)
 5. Data (computing) (en)
 6. Expert system (en)
 7. சர்வதேசமயப்படுத்தலும் உள்ளூர்மயப்படுத்தலும்

Computer science, 17[தொகு]

 1. கணினியியல்
 2. படிமுறைத் தீர்வு
 3. நிரல்மொழிமாற்றி
 4. Data compression (en)
 5. தரவமைப்பு
 6. Error detection and correction (en)
 7. Numerical integration (en)
 8. தேடுபொறி
Cryptography, 4
 1. குறியாக்கவியல்
 2. Authentication (en)
 3. மறையாக்கம்
 4. கடவுச்சொல்
Programming, 5
 1. கணினி நிரலாக்கம்
 2. Programming paradigm (en)
 3. பணிமுறை நிரல் மொழி
 4. பொருள் நோக்கு நிரலாக்கம்
 5. ஒழுங்குசார் நிரலாக்கம்

Computer hardware, 17[தொகு]

 1. கணினி
 2. தொடக்க ஏற்றி
 3. குறுந்தகடு
 4. எனியாக்
 5. வன் தட்டு நிலை நினைவகம்
 6. தாய்ப்பலகை
 7. மையச் செயற்பகுதி
 8. நேரடி அணுகல் நினைவகம்
  1. Dynamic random-access memory (en)
 9. மாற்றவியலா நினைவகம்
 10. Peripheral (en)
User interface, 6
 1. பயனர் இடைமுகம்
 2. விசைப்பலகை
 3. கணினித் திரை
  1. திரவப் படிகக் காட்சி
 4. சுட்டி
 5. தொடுதிரை

Computer software, 34[தொகு]

 1. மென்பொருள்
 2. செய்நிரல்
 3. தரவுத்தளம்
  1. தரவுக் கிடங்கு
 4. வரைகலை பயனர் இடைமுகம்
 5. தீப்பொருள்
 6. திறந்த மூல மென்பொருள்
 7. விரிதாள்
 8. சொற்செயலி
 9. உலாவி
 10. தோற்ற மெய்ம்மை
Operating systems, 9
 1. இயக்கு தளம்
 2. பெர்க்லி மென்பொருள் பரவல்
 3. லினக்சு
 4. மாக் இயக்குதளம்
 5. மைக்ரோசாப்ட் விண்டோசு
 6. எம்எஸ்-டொஸ்
 7. Multics (en)
 8. OpenVMS (en)
 9. யுனிக்சு
Programming languages, 14
 1. நிரல் மொழி
 2. அடா (நிரலாக்க மொழி)
 3. Assembly language (en)
 4. பேசிக் (நிரல் மொழி)
 5. சி (நிரலாக்க மொழி)
 6. சி++
 7. கோபால் (நிரலாக்க மொழி)
 8. போர்ட்ரான்
 9. ஜாவா (நிரலாக்க மொழி)
 10. யாவாக்கிறிட்டு
 11. லிஸ்ப்
 12. பி.எச்.பி
 13. பைத்தான்
 14. வினவல் அமைப்பு மொழி

Networks, 14[தொகு]

 1. கணினி வலையமைப்பு
 2. ஈதர்நெட்
 3. திசைவி
 4. ஒய்-ஃபை
Internet, 10
 1. இணையம்
 2. மின்னஞ்சல்
 3. பரப்புகை கட்டுப்பாடு நெறிமுறை
 4. உலகளாவிய வலை
 5. மீயுரை பரிமாற்ற நெறிமுறை
 6. மீயுரைக் குறியிடு மொழி
 7. Internet protocol suite (en)
 8. Web search engine (en)
 9. வலைத்தளம்
 10. விக்கி

Media and communication, 40[தொகு]

Space, 45[தொகு]

 1. Atacama Large Millimeter Array (en)
 2. ஐரோப்பிய விண்வெளி நிறுவனம்
 3. Great Observatories program (en)
 4. ஹெர்ஷெல் விண் ஆய்வகம்
 5. ஹபிள் விண்வெளித் தொலைநோக்கி
 6. அனைத்துலக விண்வெளி நிலையம்
 7. ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி
 8. நிலாவில் தரையிறக்கம்
 9. தேசிய வானூர்தியியல் மற்றும் விண்வெளி நிர்வாகம் (ஐக்கிய அமெரிக்கா)
 10. அப்பல்லோ திட்டம்
  1. அப்பல்லோ 11
 11. ஏவூர்தி
 12. செயற்கைக்கோள்
 13. சோயூசு விண்கலம்
 14. விண்வெளிப் பறப்பு
 15. விண்ணோடம்
 16. விண்வெளி நிலையம்
 17. Spitzer Space Telescope (en)
 18. Very Large Telescope (en)
 19. Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (en)
 20. விண்ணோடி
 21. செலுத்து வாகனம்
 22. ஏவூர்திப் பொறி
 23. விண்பெட்டகம்
 24. Spaceport (en)
 25. விண்ணுளவி
 26. விண் உடை
 27. பைக்கனூர் விண்வெளி ஏவுதளம்
 28. சீன தேசிய விண்வெளி நிர்வாகம்
 29. சப்பானிய விண்வெளி ஆய்வு முகவரகம்
 30. கென்னடி விண்வெளி மையம்
 31. புவியிணக்கச் சுற்றுப்பாதை
 32. இசுப்புட்னிக் 1
 33. வொயேஜர் 1
 34. புரோட்டான் (ஏவூர்தி)
 35. சாடர்ன் V
 36. Cerro Tololo Inter-American Observatory (en)
 37. Mauna Kea Observatories (en)
 38. Mount Wilson Observatory (en)
 39. Palomar Observatory (en)
 40. Jet Propulsion Laboratory (en)
 41. Ion thruster (en)
 42. விண்வெளிப் பயணவியல்
 43. வஸ்தோக் திட்டம்
  1. வஸ்தோக் 1

Textiles, 3[தொகு]

Transportation, 100[தொகு]

Basics, 13[தொகு]

 1. சரக்கு
 2. Conveyor belt (en)
 3. உயர்த்தி/Lift
 4. நகர்படி
 5. பெட்டகம்
 6. பெயர்ச்சியியல்
 7. பயணி
 8. Pipeline transport (en)
 9. Public transport (en)
 10. Rush hour (en)
 11. போக்குவரத்து
 12. Travel (en)
 13. வண்டி

Aviation, 19[தொகு]

 1. ஏர்பஸ்
 2. வானூர்தி
 3. வான்வழிப் போக்குவரத்து நிறுவனம்
 4. Airliner (en)
 5. விமானம்
 6. வானூர்தி நிலையம்
 7. வான்கப்பல்
 8. பறப்பியல்
 9. Balloon (aeronautics) (en)
 10. Bombardier Aerospace (en)
 11. போயிங்
 12. Cargo aircraft (en)
 13. எம்பிராயெர்
 14. ஹார்ட்ஸ்ஃபீல்ட்-ஜாக்சன் அட்லாண்டா பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம்
 15. உலங்கு வானூர்தி
 16. பட்டம்
 17. வான்குடை
 18. Tupolev (en)
 19. ஆளில்லாத வானூர்தி

Naval transport, 17[தொகு]

 1. Barge (en)
 2. படகு
 3. Canoe (en)
 4. Caravel (en)
 5. கொள்கலக் கப்பல்
 6. Cruise ship (en)
 7. Ferry (en)
 8. காற்றுமெத்தை உந்து
 9. Junk (ship) (en)
 10. துறைமுகம்
 11. தெப்பத் திருவிழா
 12. Rowing boat (en)
 13. Sail (en)
 14. பாய்மரப் படகோட்டம்
 15. கப்பல்
 16. எண்ணெய்க் கப்பல்
 17. நீரூர்தி

Ground transport, 51[தொகு]

Rail transport, 16[தொகு]
 1. விரைவு ரயில்
 2. உந்துப் பொறி
  1. நீராவி உந்துப் பொறி
 3. இலண்டன் பாதாளத் தொடர்வண்டி வலையமைப்பு
 4. காந்தமிதவுந்து
 5. Moscow Metro (en)
 6. நியூயார்க் நகர சப்வே
 7. Paris Métro (en)
 8. இரும்புவழிப் போக்குவரத்து
 9. Railway signal (en)
 10. Railway system
 11. தொடர்வண்டி
 12. தொடருந்து நிலையம்
 13. Trans-Siberian Railway (en)
 14. அமிழ் தண்டூர்தி
 15. விரைவுப் போக்குவரத்து (subway)
Road transport, 35[தொகு]
 1. ஆட்டோ ரிக்சா
 2. மிதிவண்டி
 3. பேருந்து
  1. Trolleybus (en)
 4. பேருந்து நிலையம்
 5. Carriage (en)
 6. விசையுந்து
 7. சாலை
  1. Controlled-access highway (en)
 8. சேணம்
 9. அங்கவடி
 10. Traffic (en)
 11. சாலை விபத்து
 12. வழிகாட்டி அடையாளம்
 13. Trail (en)
 14. சுமையுந்து
 15. சிற்றூர்தி
Automobile, 18[தொகு]
 1. தானுந்து (car)
 2. தானுந்துத் தொழிற்றுறை
 3. மின் தானுந்து
 4. வாடகையுந்து
Groups, 10
 1. போர்ட் தானுந்து நிறுவனம்
 2. General Motors (en)
 3. ஹோண்டா
 4. யுயேண்டே தானுந்து நிறுவனம்
 5. நிசான்
 6. Groupe PSA (en)
 7. Renault (en)
 8. Suzuki (en)
 9. டொயோட்டா
 10. போல்க்ஸ்வேகன்
Car models, 4
 1. Ford Model T (en)
 2. Volkswagen Beetle (en)
 3. Toyota Corolla (en)
 4. VAZ-2101 (en)

Weapons, 80[தொகு]

 1. ஆயுதம்
 2. Chariot (en)
 3. கரவு தொழில்நுட்பம்
 4. பீரங்கி வண்டி
 5. நீர்மூழ்கிக் குண்டு
 6. யானைப் படை
Ammunition, 6
 1. Ammunition (en)
 2. வெடிபொதி
 3. வெடிமருந்து
 4. Arrow (en)
 5. தோட்டா (எறியம்)
  1. கேலிபர்
Armour, 7
 1. Body armor (en)
 2. Bulletproof vest (en)
 3. Combat helmet (en)
 4. கவசம்
 5. வலைக் கவசம்
 6. Plate armour (en)
 7. கேடயம்
Explosive weapons, 6
 1. வெடிகுண்டு
 2. கொத்துக் குண்டு
 3. கைவினை வெடி குண்டு
 4. Grenade (en)
 5. மிதிவெடி
 6. ஏவுகணை
Incendiary weapons, 3
 1. Greek fire (en)
 2. Molotov cocktail (en)
 3. Napalm (en)
Melee weapons, 13
 1. நன்சாகூ
Blade weapons, 11
 1. Bayonet (en)
 2. Battle axe (en)
 3. Dagger (en)
 4. Épée (en)
 5. கத்தானா
 6. கத்தி
 7. Rapier (en)
 8. Sabre (en)
 9. ஈட்டி
 10. வாள்
 11. Tomahawk (en)
Blunt weapons, 1
 1. Club (weapon) (en)
Firearm, 12
 1. சுடுகலன்
 2. தாக்குதல் மரைகுழல் துப்பாக்கி
  1. ஏகே-47
 3. கைத்துப்பாக்கி
 4. இயந்திரத் துப்பாக்கி
  1. ஊசி (துப்பாக்கி)
 5. மரைகுழல் துப்பாக்கி
Artillery, 5
 1. Artillery (en)
 2. Battering ram (en)
 3. பீரங்கி
 4. Howitzer (en)
 5. Mortar (weapon) (en)
Military aviation, 4
 1. படைத்துறை வானூர்தி
 2. குண்டுவீச்சு வானூர்தி
 3. Fighter aircraft (en)
 4. Attack aircraft (en)
Naval warfare, 10
 1. Battleship (en)
 2. வானூர்தி தாங்கிக் கப்பல்
 3. Dreadnought (en)
 4. Dromon (en)
 5. Galley (en)
 6. நீர்மூழ்கிக் கப்பல்
 7. Capital ship (en)
 8. Ship of the line (en)
 9. Trireme (en)
 10. போர்க் கப்பல்
Projectile weapons, 8
 1. Ballista (en)
 2. Boomerang (en)
 3. வில்
 4. Catapult (en)
 5. Crossbow (en)
 6. Musket (en)
 7. வேட்டைத்துப்பாக்கி
 8. Sling (weapon) (en)
Weapon of mass destruction, 5
 1. பேரழிவு ஆயுதம்
 2. Biological warfare
 3. வேதியியல் ஆயுதம்
 4. அணுக்கரு ஆயுதங்கள்
  1. ஐதரசன் குண்டு