பெருக்கி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
ஒரு பெருக்கிச் சுற்று

பொதுவாக, பெருக்கி (அ) மிகைப்பி என்பது சாதாரணமாக சமிக்ஞையின் வீச்சை அதிகரிக்கச் செய்கின்ற சாதனம் ஆகும், இது எளிமையாக ஆம்ப் எனப்படுகின்றது. பெருக்கியின் வெளியீட்டுக்கான உள்ளீட்டின் தொடர்பானது— பொதுவாக உள்ளீட்டு அதிர்வெண்ணின் செயல்பாடாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது—இது பெருக்கியின் பரிமாற்ற செயல்பாடு என அழைக்கப்படுகின்றது, மேலும் பரிமாற்ற செயல்பாட்டின் எண் மதிப்பு ஈட்டம் எனக் கூறப்படுகின்றது.

பிரபல பயன்பாட்டில், அந்தச் சொல்லானது சாதாரணமாக மின்னணு பெருக்கி என்று விவரிக்கப்படுகிறது, அதில் உள்ளீட்டு "சமிக்ஞை"யானது சாதாரணமாக மின்னழுத்தமாக அல்லது மின்னோட்டமாக உள்ளது. ஆடியோ பயன்பாடுகளில், பெருக்கிகள் PA அமைப்புகளில் மனித குரலை உரத்த குரலாக மாற்ற அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட இசையை ஒலிரச்செய்வதில் பயன்படுகின்ற ஒலிபெருக்கிகளை பெருக்கிகள் இயக்குகின்றன. பெருக்கிகள் பல்வேறு வகையாக உள்ளீடுகளின்(மூலம்) அடிப்படையில் பிரிக்கப்படலாம், அவைகள் பெருக்குவதற்கு (மின்னனு கிடாருடன் செயற்படுத்துவதற்கான, கிட்டார் பெருக்கிகள் போன்றவை) வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, அவை ஒரு சாதனத்தை இயக்கும் நோக்கத்தைக் கொண்டுள்ளன சாதனம் (தலையணி பெருக்கிகள்), சமிக்ஞைகளின் அதிர்வெண் வரம்பு (எடுத்துக்காட்டாக ஆடியோ, IF, RF மற்றும் VHF பெருக்கிகள்), சமிக்ஞையை நேர்மாறாக்குதலில் (நேர்மாறாக்கும் பெருக்கிகள் மற்றும் நேர்மாறாக மாற்றாத பெருக்கிகள்), அல்லது பெருக்கத்தில் பயன்படுத்தப்படும் சாதன் வகை (மதிப்பு அல்லது குழாய் பெருக்கிகள், FET பெருக்கிகள், மற்றும் பல.).

ஒரு வகையிலிருந்து மற்றொரு வகைக்கு சமிக்ஞைகளின் பரிமாற்றத்தை வலுவூட்டுகின்ற தொடர்புடைய சாதனம் (உதராணமாக, போட்டான்களில் ஒளி சமிக்ஞைகளை ஆம்பியர்களில் DC சமிக்ஞைக்கு மாற்றுதல்) ஆற்றல் மாற்றி, மின்மாற்றி அல்லது உணர்கருவி ஆகும். இருப்பினும் இவையனைத்தும் ஆற்றலைப் பெருக்குவதில்லை.

தகுதியொப்பெண்கள்[தொகு]

ஒரு பெருக்கியின் தரத்தை பல்வேறு விவரக்குறிப்புகள் மூலமாக தனிசிறப்பாக விளக்கப்பட முடியும், அவை கீழே பட்டிலிடப்பட்டுள்ளன.

ஈட்டம்[தொகு]

ஒரு பெருக்கியின் ஈட்டம் என்பது உள்ளீட்டு மின்சக்திக்கு அல்லது வீச்சுக்கு வெளியீட்டு விதிதாச்சாரம் ஆகும், மேலும் இது வழக்கமாக டெசிபல்களில் அளவிடப்படுகின்றது. (டெசிபல்களில் அளவிடப்படும் போது, இது மடக்கைரீதியாக ஆற்றல் விகிதத்துடன் தொடர்புடையது: G (dB)=10 log(Pout /(Pin )). RF பெருக்கிகள் பெரும்பாலும் ஈட்டக்கூடிய அதிகபட்ச ஆற்றல் ஈட்டம் குறிப்பிடப்படுவதில் குறிக்கப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் குரல் அலை பெருக்கிகளின் மின்னழுத்த ஈட்டம் மற்றும் கருவி மயமாக்கல் பெருக்கிகள் ஆகியவை குறிப்பிடப்படுகின்றன (எனவே பெருக்கியின் உள்ளீட்டு மின் தடங்கல் பெரும்பாலும் மூல மின் தடங்கலை விடவும் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும், ஏற்று மின் சுமை மின் தடங்கல் பெருக்கியின் வெளியீட்டு மின் தடங்கலை விடவும் அதிகமாக இருக்கும்).

  • உதாரணம்: ஒரு வழங்கப்பட்ட 20 டெசிபல் என்ற ஈட்டம் உடனான குரல் அலை பெருக்கி பத்தின் மின்னழுத்த ஈட்ட த்தைக் கொண்டிடுக்கும் (ஆனால் 100 இன் ஆற்ற ஈட்டமானது எளிதில் நிகழமுடியாத உள்ளீட்டு மற்றும் வெளியீட்டு மின்தடைகள் சர்வசமனாக இருப்பதிக் மட்டுமே நிகழ முடியும்).

பட்டையகலம்[தொகு]

பெருக்கியின் பட்டையகலம் (BW) என்பது "ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்க செயல்திறனை" வழங்குகின்ற பெருக்கிக்கான அதிர்வெண்களின் வரம்பாக இருக்கின்றது. "ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்க செயல்திறன்" என்பது வேறுபட்ட பயன்பாடுகளுக்காக வேறுபாடாக அமையலாம். இருபினும், பொதுவான மற்றும் நன்கு ஏற்றக்கொள்ளப்பட்ட அளவீடுகள் ஆற்றலுக்கும் அதிவெண் வளைவுக்கும் எதிரானதில் அரை மின்திறன் புள்ளிகளாக உள்ளன (அதாவது மின்திறன் அதன் உச்ச மதிப்பு பாதிக்கு குறையும் போதான அதிர்வெண்). எனவே பட்டயகலத்தை அரை மின்திறப் புள்ளிகளின் தாழ்வு மற்றும் உயர் மதிப்புகளுக்கு இடையேயான வேறுபாடாக வரையறுக்கலாம். எனவே இது −3 dB பட்டை அகலம் எனவும் அறியப்படுகின்றது. மற்ற மறுமொழி பொறுத்தல்களுக்கான பட்டை அகலங்கள் (வேறு விதமாக "அதிர்வெண் மறுமொழிகள்" என்றழைக்கப்படுகின்றன) சிலநேரங்களில் மேற்கோளிடப்படுகின்றன (−1 dB, −6 dB மற்றும் பல.) அல்லது "கூடக் குறைய 1dB" (வழக்கமாக கண்டறியக்கூடிய நபர்களின் தோராயமான ஒலி அளவு வேறுபாடு).

ஒரு முழு வரம்பிலான ஆடியோ பெருக்கி அடிப்படையில் 20 ஹெர்ட்ஸ் சுமார் 20 கி.ஹெர்ட்ஸ் (இயல்பான மனித கேட்டல் வரம்பு) வரையில் சீராக இருக்கும். குறைந்தபட்ச பெருக்கி வடிவமைப்பில், பெருக்கியின் பயனுள்ள அதிர்வெண் மறுமொழியானது இது வரையில் (ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் ஒன்று அல்லது அதிகமான மேல் சுர இடைவெளிகள்) கருதும்படியாக நீட்டிக்கப்படுகின்றது மற்றும் பொதுவாக ஒரு நல்ல குறைந்தபட்ச பெருக்கியானது −3 dB புள்ளிகள் < 10 மற்றும் > 65 kHz ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும். தொழில்முறை நிலையில்லா பெருக்கிகள் பெரும்பாலும் 20 Hz-20 kHz வரையில் அதிர்வெண் மறுமொழியைக் நுட்பமாகக் கட்டுப்படுத்த உள்ளீடு மற்றும்/அல்லது வெள்யீட்டு வடிகட்டுதலைக் கொண்டிருக்கின்றன; பெருக்கியின் அதிகப்படியான சாத்தியகூறுள்ள வெளியீட்டு மின்திறன் வேறுவிதமாக தாழ்ஒலி மற்றும் மீயொலி அதிர்வெண்களில் வீணாகும், மேலும் AM ரேடியோ குறுக்கீடு விளைவின் ஆபத்து அதிகரிக்கும். நவீன நிலை மாற்றுதல் பெருக்கிகளுக்கு இரைச்சல் மற்றும் அனுசுரங்கள் மாற்றுதலில் உயர் அதிர்வண்ணைக் குறைக்க வெளியீட்டில் செங்குத்து குறை அதிர்வெண் வடிப்பி அவசியமாகிறது.

செயல்திறன்[தொகு]

செயல்திறன் என்பது எவ்வளவு உள்ளீட்டு மின்திறன் வழக்கமாக பெருக்கியின் வெளியீட்டிற்கு பொருத்தப்பட்டுள்ளது என்பதன் அளவீடு ஆகும். பிரிவு A பெருக்கிகள் அதிகபட்ச செயல்திறன் 25% கொண்டு 10–20% வரம்பில் மிகவும் செயல்திறனற்றவைகளாக உள்ளன. பிரிவு B பெருக்கிகள் மிகவும் அதிக செயல்திறனைக் கொண்டுள்ளன, ஆனால் அவை உருமாற்றத்தின் அதிக அளவுகளைக் கொண்டிருப்பதால் நடைமுறை சாத்தியமற்றவையாக உள்ளன (காண்க: வரம்பு உருமாற்றம்). நடைமுறை வடிவமைப்பில், இவற்றின் பரிமாற்றத்தின் விளைவு பிரிவு AB வடிவமைப்பு ஆகும். நவீன பிரிவு AB பெருக்கிகள் பொதுவாக 35–55% இடையேயான செயல்திறனுடன் கொள்கைரீதியான அதிகபட்சம் 78.5% ஆக உள்ளன. வணிக ரீதியில் கிடைக்கும் பிரிவு D நிலைமாற்றி பெருக்கிகள் அதிகபட்சம் 90% திறன்களைக் கொண்டுள்ளதாக அறிக்கையிடப்படுகின்றன. பிரிவு C-F பெருக்கிகள் வழக்கமாக மிகவும் அதிகமான செயல்திறன் பெருக்கிகளாக அறியப்படுகின்றன. பெருக்கியின் செயல்திறனானது வழக்கமாகக் கிடைக்கின்ற மொத்த மின்திறன் வெளியீட்டின் தொகையைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது. அதிக செயல்திறனுடைய பெருக்கிகள் மிகுந்த குளிர்விப்பானாக இங்குகின்றன, மேலும் பெரும்பாலும் அவற்றிற்கு பல்வேறு கிலோவாட் வடிவமைப்புகளில் கூட எந்த குளிரூட்டும் விசிறிகளும் அவசியமில்லை என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். இதற்கான காரணம், மின்திறன் மாற்றத்தின் போது செயல்திறனின் இழப்பானது ஆற்றல் இழப்பின் துணைப்பொருளாக வெப்பத்தை உருவாக்குகின்றது. அதிக திறனுள்ள பெருக்கிகளில் ஆற்றலின் இழப்பு குறைவாக இருப்பதால் அது குறைந்த வெப்பத்தைத் தருகின்றது.

RF மின்திறன் பெருக்கிகளில், செல்லுலார் தள நிலையங்கள் மற்றும் அலைபரப்பு கடத்திகள் போன்ற தனிச்சிறப்பான வடிவமைப்பு உத்திகள் செயல்திறனை மேம்படுத்தப் பயன்படுகின்றன. டோகர்டி வடிவமைப்புகள், இரண்டாம் டிரான்சிஸ்டரைப் பயன்படுத்துகின்றன, இவை குறுகிய பட்டை அகலத்தில் பொதுவான 15% இலிருந்து 30-35% வரையில் செயல்திறனை உயர்த்த முடியும். உறை தடமறிதல் வடிவமைப்புகள் சமிக்ஞையின் உடன் வரிசையில் பெருக்கிக்கு மிதமான மின்னழுத்தத்தை வழங்குவதன் மூலமாக 60% வரையிலான செயல்திறன்களை அடைய முடியும்.

நேர்கோட்டு நிலை[தொகு]

ஒரு சிறந்த பெருக்கியானது மொத்தத்தில் ஒரு நேர்போக்கு சாதனமாக இருக்கும், ஆனால் உண்மையான பெருக்கிகள் குறிப்பிட்ட நடைமுறை வரம்புகளில் மட்டுமே நேர்போக்காக உள்ளன. பெருக்கிக்கான சமிக்ஞை இயக்கியானது அதிகரிக்கும் போது, பெருக்கியின் சில பகுதிகள் நிறைவுற்ற நிலையை புள்ளி அடையும் வரையில் வெளியீடானதும் அதிகரிக்கின்றது, மேலும் அது மேலும் நிறைய வெளியீடுகளை உருவாக்காது; இது கிளிப்பிங் என்றழைக்கப்படுகின்றது, இது உருமாற்றத்தை விளைவிக்கின்றது.

சில பெருக்கிகள் அதிகப்படியான உருமாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்குப் பதிலாக ஈட்டத்தில் குறைவை ஏற்படுத்தும் கட்டுபடுத்தப்பட்ட வழியில் இதை கையாளுவதற்கு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன; முடிவு அமுக்க விளைவாக உள்ளது, இது (பெருக்கியானது ஆடியோ பெருக்கியாக இருந்தால்) காதிற்கு மிகவும் குறைந்த அமைதியற்ற இரைச்சலை உண்டாக்கும். இந்தப் பெருக்கிகளுக்காக, 1 dB அமுக்கப் புள்ளியானது உள்ளீட்டு மின்னாற்றலாக (அல்லது வெளியீட்டு மின்னாற்றலாக) வரையறுக்கப்படுகின்றது, இங்கு ஈட்டமான 1 dB சிறிய சமிக்ஞை ஈட்டத்தை விடவும் குறைவாக உள்ளது.

நேர்கோட்டாக்கம் என்பது வெளிப்படும் புலமாகும், மேலும் நேர்கோட்டு நிலையற்றவைகளின் எதிர்பாராத விளைவுகளைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, ஊட்ட முன்னோக்கல், முன் உருமாற்றம், பின் உருமாற்றம், EER, LINC, CALLUM, கார்டீசியன் பின்னூட்டம், மற்றும் பல., போன்ற பல உத்திகள் உள்ளன.

இரைச்சல்[தொகு]

இது பெருக்கி செயலாக்கத்தில் எவ்வளவு இரைச்சல் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது என்பதை அளவிடுகின்றது. இரைச்சல் என்பது தேவையற்றது, ஆனால் இது மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் கூறுகள் ஆகியவற்றின் தவிர்க்க முடியாத தயாரிப்பு ஆகும். மின்சுற்றின் இரைச்சல் செயல்திறனின் அளவீடு என்பது இரைச்சல் காரணியாகும். இரைச்சல் காரணி என்பது வெளியீட்டு சமிக்ஞையின் உள்ளீட்டு சமிக்ஞையின் விகிதம் ஆகும்.

வெளியீட்டின் ஆற்றல்மிகு வரம்பு[தொகு]

வெளியீட்டின் நிலைமாறும் வரம்பு, பொதுவாக மிகச்சிறிய மற்றும் மிகப்பெரிய பயனுள்ள வெளியீட்டு அளவுகளின் இடையே dB இல் அளிக்கப்படுகின்றது. மிகச்சிறிய பயனுள்ள வெளியீட்டு அளவு என்பது வெளியீட்டு இரைச்சலால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது, அவ்வேளையில் மிகப்பெரியது என்பது பெரும்பாலும் அமுக்கத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. இந்த இரண்டின் விகிதமும் பெருக்கியின் நிலைமாறும் வரம்பாக குறிப்பிடப்படுகின்றது. மிகவும் துல்லியமாக, S = அதிகபட்சம் அனுமதிக்கப்பட்ட சமிக்ஞை மின்திறன் மற்றும் N = இரைச்சல் மின்திறன் என்பதாக இருந்தால், நிலைமாறும் வரம்பு DR என்பது DR = (S + N ) /N ஆகும்.[1]

பெருந்தொகை வீதம்[தொகு]

பெருந்தொகை வீதம் என்பது வெளியீட்டு மாரிகளின் அதிகபட்ச மாறுவீதம், பொதுவாக ஒரு விநாடிக்கு (மெக்ரோ விநாடி) வோல்ட் என்பதில் குறிப்பிடப்படுகின்றது. பெரும்பாலான பெருக்கிகள் இறுதியான பெருந்தொகை வீதமாக கட்டுபடுத்தப்பட்டவையாக உள்ளன ( பொதுவாக மின்சுற்றில் சில புள்ளியில் கொள்ளளவு விளைவுகளை சமாளிக்க இயக்கு மின்சாரத்தின் மின்தடங்கலால்), இவை முழுத் திறன் பட்டை அகலத்தை அதிர்வெண்களுக்கு பெருக்கியின் சிறிய சமிக்ஞை அதிர்வெண் மறுமொழியின் கீழ் கட்டுப்படுத்தலாம்.

அதிகரிப்புக் காலம்[தொகு]

பெருக்கியின் அதிகரிப்புக் காலம், tr, என்பது படி உள்ளீட்டால் இயக்கப்பட்ட போது வெளியீடு அதன் இறுதி நிலையின் 10% இலிருந்து 90% ஆக மாற எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் ஆகும். காஸியன் மறுமொழி அமைப்புக்காக (அல்லது எளிதான RC ரோல் ஆப்), அதிகரிப்புக் காலம் பின்வருவனவற்றால் அணுகப்பட்டிருக்கின்றது:

tr * BW = 0.35 , இங்கு tr என்பது விநாடிகளில் அதிகரிப்பு நேரம் மற்றும் BW என்பது Hz இல் பட்டை அகலம்.

அமைப்பு நேரம் மற்றும் ரிங்கிங்[தொகு]

இறுதி மதிப்பின் (கூறப்படுவது 0.1%) குறிப்பிட்ட சதவீதத்தில் வெளியீட்டை அமைப்பதற்காக எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம். இது அமைப்பு நேரம் என அழைக்கப்படுகின்றது, மேலும் இது வழக்கமாக ஆசிலோஸ்கோப்பு செங்குத்துப் பெருக்கி மற்றும் துல்லிய அளவீட்டு அமைப்புகள் ஆகியவற்றிற்காக குறிப்பிடப்படுகின்றது. ரிங்கிங் என்பது வெளியீடானது சுழற்சிகளுக்கு மேலும் இறுதி மதிப்பின் கீழும் குறிக்கப்படுகின்றது, அது மேலேயுள்ள அமைப்பு நேரத்தால் அளவிடப்பட்ட இறுதி மதிப்பை அடைவதில் தாமதத்தை முன்னிறுத்துகின்றது.

மேல்பாய்வு[தொகு]

ஒரு படி உள்ளீட்டின் மறுமொழியில், மேல்பாய்வு என்பது வெளியீட்டின் தொகை அதன் இறுதியான தளராநிலை மதிப்பை மீறுவதாகும்.

நிலைப்புத்தன்மை காரணி[தொகு]

நிலைப்புத்தன்மை என்பது RF மற்றும் நுண்ணலை பெருக்கிகளில் முக்கியமாகக் கருதப்படுகின்றது. ஒரு பெருக்கியின் நிலைத்தன்மையின் அளவை நிலைப்புத்தன்மை காரணி எனப்படுவதால் அளவிட முடியும். ஸ்டெர்ன் நிலைப்புத்தன்மை காரணி மற்றும் லின்வில் நிலைப்புத்தன்மை காரணி போன்ற பல வேறுபட்ட நிலைப்புத்தன்மை காரணிகள் உள்ளன, அவை பெருக்கியின் இருமுனைப் பண்புருக்களைக் குறிக்கும் வகயில் ஒரு பெருக்கியின் மிகச்சரியான நிலைப்புத்தன்மையைக்காகக் கண்டிப்பாகச் சந்திக்கும் சூழலைக் குறிப்பிடுகின்றன.

மின்னணு பெருக்கிகள்[தொகு]

பல வகையான மின்னணு பெருக்கிகள் உள்ளன, அவை பொதுவாக வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி கடத்திகள் மற்றும் பெறும் கருவிகள், உயர்-நேர்மை ("ஹை-பை") ஸ்டீரியோ உபகரணம், மைக்ரோகணினிகள் மற்றும் பிற மின்னணு டிஜிட்டல் உபகரணம் மற்றும் கிட்டார் மற்றும் பிற கருவி பெருக்கிகள் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. சிக்கலான கருவித்தொகுதிகளானவை வெற்றிடக் குழாய்கள் அல்லது டிரான்சிஸ்டர்கள் போன்ற செயல்நிலைச் சாதனங்களைக் கொண்டுள்ளன. பல்வேறு வகையான மின்னணு பெருக்கிகளின் சுருக்கமான அறிமுகம் பின்வருகின்றது.

திறன் பெருக்கி[தொகு]

"திறன் பெருக்கி" என்ற சொல்லானது மின்சுமை மற்றும்/அல்லது வழங்கல் மின்சுற்றால் பெறப்பட்டதிற்கு வழங்கப்பட்ட திறன் அளவினைப் பொறுத்ததற்குத் தொடர்புடைய செல்லாகும். பொதுவாக திறன் பெருக்கியானது பரப்புகை சங்கிலியில் (வெளியீட்டு நிலை யில்) கடைசி பெருக்கியாக இடம்பெற்றிருக்கின்றது, மேலும் இது பொதுவாக திறன் செயல்திறனுக்கு மிகுந்த விழிப்புணர்வு அவசியமான பெருக்கி நிலையாக உள்ளது. செயல்திறன் கருதுகோள்கள் திறன் பெருக்கியின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கு முன்னிலை வகிக்கின்றது: திறன் பெருக்கி பிரிவுகளைக் காண்க.

வெற்றிடக் குழாய் (வால்வு) பெருக்கிகள்[தொகு]

டிராய்னர் YBA-200 கிதார் பெருக்கியின் உள்ளே ஒளியேற்றப்பட்ட நான்கு "எலக்ட்ரோ ஹார்மோனிக்ஸ் KT88" வர்த்தகச் சின்ன ஆற்றல் டியூப்லைட்களிலிருந்து வரும் ஒளிர்வு

சைமன்ஸ் கருத்துப்படி, குறைக்கடத்தி பெருக்கிகள் குறைந்த திறன் பயன்பாடுகளுக்காக பெரிய அளவில் வால்வு பெருக்கிகளை இடமாற்றுதலைக் கொண்டிருக்கும் வேளையில், வால்வு பெருக்கிகள் "ரேடார், எண்ணிக்கை அளவைகள் உபகரணம் அல்லது தகவல்தொடர்பு உபகரணம்" போன்ற உயர் திறன் பயன்பாடுகளில் மிகுந்த செலவை விளைவிக்கின்றன (ப. 56). பல நுண்ணலை பெருக்கிகள் கிளைஸ்ட்ரான், கைராட்ரான், பயண அலை குழாய் மற்றும் செங்குத்தாகவெட்டுமண்டல பெருக்கி போன்ற சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட வால்வுகளைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் இந்த நுண்ணுலை வால்வுகள் நுண்ணுலை அதிர்வெண்களில் திண்ம நிலை சாதனங்களை விடவும் அதிகமான ஒற்றை சாதன திறன் வெளியீட்டை வழங்குகின்றன (ப. 59).[2]

டிரான்சிஸ்டர் (திரிதடையம்) மின்பெருக்கி[தொகு]

இந்த செயல்நிலையிலுள்ள உறுப்பின் அவசியமான பங்கு என்பது ஒரு முக்கிய பெரிய வெளியீட்டு சமிக்ஞையை விளைவிக்கும் ஒரு உள்ளீட்டு சமிக்ஞையை பெரிதாக்குவது ஆகும். பெரிதாக்குதலின் அளவானது ("முன்னோக்கிய ஈட்டம்") வெளிப்புற மின்சுற்று வடிவமைப்பாலும் அதே போன்று செயல்நிலையிலுள்ள சாதனத்தாலும் கண்டறியப்படுகின்றது.

டிரான்சிஸ்டர் மின்பெருக்கிகளிலுள்ள பெரும்பாலான பொது செயல்நிலையிலுள்ள சாதனங்கள் இருமுனைவு இணைப்பு டிரான்சிஸ்டர்களாகவும் (BJTகள்) மற்றும் மெட்டல் ஆக்சைடு குறைக்கடத்தி புல விளைவு டிரான்சிஸ்டர்களாகவும் (MOSFETகள்) உள்ளன.

பயன்பாடுகள் எண்ணிடங்காதவை, ஹோம் ஸ்டீரியோ அல்லது PA அமைப்பில் ஆடியோ பெருக்கிகள், ரேடியோ கடத்திகள் போன்ற RF மற்றும் நுண்ணலை பயன்பாடுகளுக்கு குறைக்கடத்தி உபகரணத்திற்கான RF உயர் மின்திறன் உருவாக்கம் ஆகியவை சில பொதுவான உதாரணங்கள் ஆகும்.

டிரான்சிஸ்டர் அடிப்படையான பெருக்கியை பல்வேறு உள்ளமைவுகளைப் பயன்படுத்தி உணர்ந்து கொள்ள முடியும்: எடுத்துக்காட்டாக இருமுனைவு இணைப்பு டிரான்சிஸ்டர் உடன் பொது தளத்தை, பொது சேகரிப்பியை அல்லது பொது உமிழ்வான் பெருக்கியை உணர்ந்து கொள்ள முடியும்; MOSFET ஐப் பயன்படுத்தி பொது வழியை, பொது மூலத்தை அல்லது பொது வடிகால் பெருக்கியை உணர்ந்து கொள்ள முடியும். ஒவ்வொரு உள்ளமைவும் வேறுபட்ட பண்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றது (ஈட்டம், மின்தடங்கல்...).

செயல்பாட்டு பெருக்கிகள் (ஆப்-ஆம்ப்கள்)[தொகு]

ஒரு செயல்பாட்டு பெருக்கி என்பது மிக உயர் திறந்த வளைய ஈட்டம் மற்றும் அதன் பரிமாற்று செயல்பாட்டின் அல்லது ஈட்டத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்காக வேறுபட்ட உள்ளீடுகள் பணியமர்த்தும் வெளிப்புற பின்னூட்டம் ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு பெருக்கி மின்சுற்று ஆகும். இருப்பினும் அச்சொல்லானது இன்று பொதுவாக ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்றுக்களுக்குப் (IC) பொருந்துகின்றது, முதன்மையான செயல்பாட்டு பெருக்கி வடிவமைப்பானது வால்வுகளுடன் செயலாக்கப்பட்டது.

முழுவதும் வேறுபட்ட பெருக்கிகள் (FDA)[தொகு]

ஒரு முழுவதும் வேறுபட்ட பெருக்கி என்பது திண்ம நிலை ஒருங்கிணைச் மின்சுற்று பெருக்கி ஆகும், இது அதன் பரிமாற்ற செயல்பாடு அல்லது ஈட்டத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்காக வெளிப்புற பின்னூட்டத்தை பணியமர்த்துகின்றது. இது செயல்பாட்டு பெருக்கியை ஒத்திருக்கின்றது, ஆனால் இது வேறுபட்ட வெளியீட்டு ஊசிகளையும் கொண்டுள்ளது.

வீடியோ பெருக்கிகள்[தொகு]

இவை வீடியோ சமிக்ஞைகளுடன் செயல்புரிகின்றன, மேலும் இவை SDTV, EDTV, HDTV 720p அல்லது 1080i/p மற்றும் பலவற்றிற்காக உள்ள வீடியோ சமிக்ஞையைப் பொறுத்து வேறுபட்ட பட்டை அகலங்களைக் கொண்டுள்ளன.. பட்டை அகலத்தின் விவரக்குறிப்பு, அது எந்த வகையான வடிகட்டியைப் பயன்படுத்துகிறது மற்றும் எந்தப் புள்ளியின் (எடுத்துக்காட்டாக -1 dB அல்லது -3 dB) பட்டை அகலம் அளவிடப்படுகின்றது என்பதைப் பொறுத்து அமைகின்றது. படி மறுமொழி மற்றும் மேல்பாய்வு ஆகியவற்றிற்கான குறிப்பிட்ட தேவைகள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய டிவி படங்களை அளிப்பதற்கு அவசியமாகின்றன.

ஆசிலோஸ்கோப்பு செங்குத்துப் பெருக்கிகள்[தொகு]

இவை ஆசிலோஸ்கோப்பு காட்சிக் குழாயை இயக்க வீடியோ சமிக்ஞைகளுடன் செயல்புரிய பயன்படுகின்றன, மேலும் இவை சுமார் 500 MHz பட்டை அகலங்களை கொண்டிருக்க முடியும். படி மறுமொழி, அதிகரிப்பு நேரம், மேல்பாய்வு மற்றும் பிறழ்ச்சிகள் ஆகியவற்றில் விவரக்குறிப்புகள் இந்த பெருக்கிகளின் வடிவமைப்பை மிகவும் சிக்கலாக உருவாக்க முடியும். உயர் பட்டை அகல பெருக்கிகளில் உள்ள முன்னோடிகளில் ஒன்றாக டெக்ட்ரோனிக்ஸ் நிறுவனம் இருந்தது.

பரவல் பெருக்கிகள்[தொகு]

இவை செலுத்து கம்பிகள் சமிக்ஞையை தற்காலிகமாகப் பிரிக்கப் பயன்படுகின்றன மற்றும் ஒவ்வொரு பகுதியும் தனியாக உயர் பட்டையகலத்தைப் அடையும் பொருட்டு பெருக்குகின்றன, பின்னர் இதனை ஒரு ஒற்றைப் பெருக்குதல் சாதனத்திலிருந்து பெற முடியும். ஒவ்வொரு நிலையின் வெளியீடுகளும் வெளியீட்டு செலுத்து கம்பியில் இணைக்கப்படுகின்றன. இந்த வகையான பெருக்கியானது பொதுவாக ஆசிலோஸ்கோப்புகளில் இறுதி செங்குத்துப் பெருக்கியாகப் பயன்பட்டது. செலுத்து கம்பிகள் பெரும்பாலும் காட்சி குழாய் கண்ணாடி உறையின் உள்ளே அமைக்கப்பட்டன.

நுண்ணலை பெருக்கிகள்[தொகு]

இயங்கு அலைக்குழாய் (TWT) பெருக்கிகள்[தொகு]

குறைந்த நுண்ணலை அதிர்வெண்களில் உயர் திறன் பெருக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. அவை பொதுவாக அதிர்வெண்களின் அகன்ற நிறமாலை முழுவதும் பெருக்க முடியும்; அவை வழக்கமாக இசைக்கத்தகு கிளைஸ்ட்ரான்களாக இல்லை.

கிளைஸ்ட்ரான்கள்[தொகு]

TWT பெருக்கிகளுக்கு மிகவும் ஒத்திருக்கின்றன, ஆனால் குறிப்பிட்ட அதிர்வெண் "ஸ்வீட் புள்ளி" உடன் மிகந்த வலிமையுடையன. அவை பொதுவாக TWT பெருக்கிகளை விடவும் மிகுந்த வலிமையுடையவையாக உள்ளன, எனவே இவை இலகுவான எடை கொண்ட மொபைல் பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றவையாக இல்லை. கிளைஸ்ட்ரான்கள் இசைக்கத்தக்கவை, அவற்றின் குறிப்பிட்ட அதிர்வெண் வரம்பில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வெளியீட்டை வழங்குகின்றன.

இசைக் கருவி (ஆடியோ) பெருக்கிகள்[தொகு]

ஒரு ஆடியோ பெருக்கியானது வழக்கமாக இசை அல்லது பேச்சு போன்ற சமிக்ஞைகளைப் பெருக்கப் பயன்படுகின்றது.

பிற பெருக்கி வகைகள்[தொகு]

கார்பன் ஒலிவாங்கி[தொகு]

கார்பன் ஒலிவாங்கி என்பது சமிக்ஞைகளை பெருக்கப் பயன்படுத்தப்பட்ட முதல் சாதனங்களில் ஒன்றாக இருந்தது (உண்மையில் இது ஒரு ஒலிக் கட்டுப்பாட்டு மாறி மின் தடையம்). ஒலிவாங்கியில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கார்பன் பரல்கள் வாயிலாக பெரிய மின்னோட்டத்தை வழிச்செலுத்துவதால், சிறிய ஒலி சமிக்ஞையானது மிகப்பெரிய மின் சமிக்ஞையாக உருவாக்க முடியும். கார்பன் ஒலிவாங்கி முந்தைய தொலைத்தொடர்புகளில் மிகவும் முக்கியமாக இருந்தது; உண்மையில் ஒத்திசை தொலைபேசிகள் எந்த பிற பெருக்கியின் பயன்பாடின்றி பணிபுரிகின்றது. மின்னணு பெருக்கிகளின் கண்டுபிடிப்புகளின் முன்னர், இயந்திர ரீதியாக இணைக்கப்பட்ட கார்பன் ஒலிவாங்கிகளும் தொலைதூரச் சேவைக்கால தொலைபேசி மீட்டுருவாக்கிகளில் பெருக்கிகளாகப் பயன்பட்டன.

காந்தப் பெருக்கி[தொகு]

ஒரு காந்தப் பெருக்கி என்பது மின்மாற்றி-போன்ற சாதனமாகும், அது காந்தப் பொருட்களின் செறிவுநிலையின் பயன்பாட்டை பெருக்கம் செய்ய உருவாக்குகின்றது. இது ஒரு மின்னணுவல்லாத நகரும் பகுதிகளற்ற மின் பெருக்கியாகும். காந்தப் பெருக்கிகளின் பட்டையகலம் நூற்றுக்கணக்கான கிலோஹெர்ட்ஸ்களுக்கு நீட்டிக்கப்படுகின்றது.

சுழலும் மின்சார இயந்திரப் பெருக்கி[தொகு]

வார்டு லினார்டு கட்டுப்பாடு என்பது மின்னாக்கி போன்ற சுழலும் இயந்திரமாகும், இது இயந்திர ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றுவதால் உண்டாகும் மின் சமிக்ஞைகளின் பெருக்கத்தை வழங்குகின்றது. மின்னாக்கியின் வெளியீட்டு மின்சாரத்தில் பெரிய மாற்றங்களில் மின்னாக்கிப் புல மின்விளைவில் மாற்றங்கள் ஈட்டத்தை வழங்குகின்றன. இந்த சாதனப் பிரிவு பெரிய மோட்டார்களின் மென்மையான கட்டுப்பாட்டிற்காகப் பயன்பட்டது, முக்கியமாக ஏற்றிகள் மற்றும் கப்பற்துப்பாக்கிகள் ஆகியவற்றிற்குப் பயன்பட்டது.

அதி உயர்வேக AC மின்னாக்கியின் புலப் பண்பேற்றமும் சில முந்தையAM வானெலி ஒலிபரப்புகளுக்குப் பயன்பட்டது.[3] அலெக்ஸாண்டர்சன் மாறு மின்மாற்றியைக் காண்க.

ஜான்சென்-ரேஹ்பேக் விளைவு பெருக்கி[தொகு]

முந்தைய ஆடியோ மின்சக்தி பெருக்கி வடிவமானது எடிசனின் "எலக்ட்ரோமோட்டோகிராப்" உரக்கப் பேசும் தொலைபேசியாகும், இது நிலையான தொடர்புடன் தொடர்பில் உள்ள ஈரமாக்கப்பட்ட சுழலும் சுண்ணக்கட்டி உருளையைப் பயன்படுத்தியது. உருளைக்கும் மின்னோட்டம் கொண்டு மாறுபட்ட தொடர்புக்கும் இடையேயான உராய்வு, ஈட்டத்தை வழங்குகின்றது. இந்த விளைவை எடிசன் 1874 இல் கண்டுபிடித்தார், ஆனால் கொள்கையானது குறைக்கடத்தி சகாப்தம் வரையில் புரியமுடியாமல் ஜான்சென்-ரேஹ்பேக் விளைவுக்குப் பின்னால் இருந்தது.

இயந்திர பெருக்கிகள்[தொகு]

இயந்திரப் பெருக்கிகள் தனிச்சிறப்பான பயன்பாடுகளில் மின்னணு சகாப்தத்திற்கு முன்னர் பயன்பட்டன. எல்மர் அம்ப்ரோஸ் ஸ்பெர்ரி அவர்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட முந்தைய தன்னியக்க ஓட்டி அலகுகள் சுழலும் டிரம்களைச் சுற்றிலும் அமைக்கப்பட்ட பெல்ட்களைப் பயன்படுத்தி இயந்திர பெருக்கியானது ஒருங்கிணைக்கப்பட்டன; பெல்ட்டின் விரைப்பபில் சிறிதான அதிகரிப்பு டிரம்மை பெல்ட்டிற்கு நகர்த்தும் விளைவை கொண்டிருந்தது. இணையான இது போன்ற இயக்கிகளின் எதிரான அமைப்பு ஒரு ஒற்றை பெருக்கியாக உருவாக்கப்பட்டது. இது விமானக் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிக்குத் தேவையான பெரிய சமிக்ஞைகளில் சிறிய சைரோ பிழைகளை பெருக்கியது. இதே போன்ற இயந்திர அமைப்பு வன்னேவர் புஷ் வேற்றுமைப்பாகுபாடாக்கியில் பயன்படுத்தப்பட்டது.

ஒளியியல் பெருக்கிகள்[தொகு]

ஒளியியல் பெருக்கிகள் நிலைப்படுத்தப்பட்ட உமிழ்வின் செயலாக்கம் மூலமாக ஒளியை பெருக்குகின்றன. காண்க, லேசர் மற்றும் மேசர்.

பலவகைப்பட்ட வகைகள்[தொகு]

  • தடுப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் தானியங்கு சேவோ போன்ற இயந்திர பெருக்கிகளும் உள்ளன.
  • அஞ்சல் செய்தல்களை மேலே கூறப்பட்ட பெருக்கிகளின் கீழ் சேர்க்க முடியும், இருப்பினும் அவற்றின் பரிமாற்ற செயல்பாடு நேரோட்டமாக இல்லை (அதாவது, அவை திறந்திருக்கின்றன அல்லது மூடியிருக்கின்றன).
  • மேலும் இது போன்ற டிஜிட்டல் பெருக்கிகளின் தூய இயந்திர வெளிப்படுத்தல்களை (கொள்கை ரீதியான, போதனை காரணங்களுக்காக, அல்லது பொழுதுபோக்கிற்காக) கட்டமைக்க முடியும், உ.ம் டோமினோ கணினியைக் காண்க.
  • பாய்ம பெருக்கி என்பது பெருக்கியின் மற்றொரு வகையாகும், இது பாய்ம டிரையோடு அடிப்படையிலானது.

மேலும் காண்க[தொகு]

விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Hi-Fi amplifiers
என்பதில் ஊடகங்கள் உள்ளன.


குறிப்புதவிகள்[தொகு]

  1. Verhoeven CJM, van Staveren A, Monna GLE, Kouwenhoven MHL and Yildiz E (2003). Structured electronic design: negative feedback amplifiers. Boston/Dordrecht: Kluwer Academic. பக். 10. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:1-4020-7590-1. http://worldcat.org/isbn/1-4020-7590-1. 
  2. Robert S. Symons (1998). "Tubes: Still vital after all these years". IEEE Spectrum 35 (4): 52–63. doi:10.1109/6.666962. 
  3. "OTB - கீழே 535, தொடர்ச்சியான அலை ரேடியோ அதிர்வெண் ஆற்றல் மின்னியற்றிகளின் வரலாற்று மதிப்புரை". Archived from the original on 2005-03-11. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-01-03.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பெருக்கி&oldid=3618522" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது