உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

திரவப் படிகக் காட்சி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.


[[படிமம்:LCD layer s.svg|thumb|250px|எதிர்பொளிப்பு திருப்ப திரவப் படிக டிஸ்ப்ளே.ஒளி நுழையும் போது அதை தளவிளைவுக்கு உட்படுத்துவதற்காக செங்குத்து அச்சில் அமைந்த தளவிளைவு வடிப்பான் ஏடு.ITO மின்முனைகள் கொண்ட கண்ணாடி அடிமூலக்கூறு. இந்த மின்முனைகளின் வடிவங்களே LCD இயக்கப்படும் போது தோன்றக்கூடிய வடிவங்களைத் தீர்மானிக்கின்றன. மேற்பரப்பில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள செங்குத்து வரிமேடுகள் மென்மையானவை.ட்விஸ்டட் நிமாட்டிக் திரவப் படிகம்.கிடைமட்ட வடிப்பானுடன் சீராக அமையுமாறு அமைக்கப்பட்ட கிடைமட்ட வரிமேடுகள் கொண்ட, பொதுவான மின்முனை ஏட்டுடன் கூடிய கண்ணாடி அடிமூலக்கூறு(ITO).ஒளியை அனுமதிக்க/தடுக்க உதவும் கிடைமட்ட அச்சு கொண்ட தளவிளைவு வடிப்பான் ஏடு.காண்பவருக்கு மீண்டும் ஒளியை அனுப்ப உதவும் எதிரொளிப்பு மேற்பரப்பு.(பேக்லைட் LCD இல், இந்த அடுக்குக்கு பதில் ஒளி மூலம் இருக்கும்.)]] ஒரு திரவ படிக காட்சி Liquid Crystal Display (LCD ) என்பது உரை (Text), படங்கள் (Static Image) மற்றும் அசையும் படங்கள் (Dynamic Image) போன்ற தகவல்களை, எலெக்ட்ரோ ஆப்டிக் மாடுலேட்டர் Electro Optic Modulator (EOM) எனும் எலக்ட்ரானிக் கருவியை கொண்டு, ஒளிக்கற்றையை செறிவூட்டம் செய்து காட்சிகளை உருவாக்க பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மெல்லிய தட்டையான பேனலாகும்(Panel). இவை கணிப்பொறிகளின் கணினித்திரைகள், தொலைக்காட்சிகள், கருவிகளின் உரைகள், மற்றும் பல வகையான வானூர்தி கருவிளின் டிஸ்ப்ளேக்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நுகர்வோரின் அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகளாகிய ஒளிபரப்பி, விளையாட்டுக் கருவிகள், மணிக்காட்டிகள், கைக்கடிகாரங்கள், கால்குலேட்டர்கள் மற்றும் தொலைபேசிகளிலும் இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவற்றின் எளிதான கட்டமைப்பு, பெயர்திறன் மற்றும் கேதோடு கதிர் குழாய்(CRT) டிஸ்ப்ளேக்களின் தொழில்நுட்பத்தை விட மிகப் பெரிய திரைகளிலும் காட்சிகளை உருவாக்கும் கட்டமைப்பு விதம் இவற்றின் மிகச் சிறந்த சிறப்புக்கூறுகளில் அடங்கும். இவற்றின் மிகக் குறைந்த மின்சாரத்தை நுகர்ந்து செயல்படும் விதத்தினால் மின்கலத்தினால்-இயக்கப்படும்} மின்னணு கருவிகளில் பயன்படுத்தக்கூடியதாக உள்ளது. இது, திரவ படிகங்களால் நிரப்பப்பட்டு, பிம்பங்களை உருவாக்குவதற்காக ஓர் ஒளி மூலம்(பின்னொளி) அல்லது எதிரொளிப்பியின் முன் வரிசையமைப்பில் வைக்கப்படும் பல பிக்சல்களாலான, மின்னணு முறையில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஓர் ஒளியியல் சாதனம் ஆகும். LCD தொழில்நுட்பம் உருவாவதற்கு வழிவகுத்த முந்தைய கண்டுபிடிப்பான திரவ படிகங்களின் கண்டுபிடிப்பு சுமார் 1888 ஆம் ஆண்டு காலத்தில் நிகழ்ந்ததாக தெரியவருகிறது.[1] 2008 ஆம் ஆண்டு, உலகளாவிய LCD திரைகளுடன் கூடிய தொலைக்காட்சிகளின் விற்பனை CRT யின் விற்பனை எண்ணிக்கையை விட மிஞ்சியிருந்தது.

மேலோட்டப் பார்வை[தொகு]

LCD அலார கடிகாரம்

ஒரு LCD இன் ஒவ்வொரு பிக்சலும் இரண்டு ஒளி ஊடுருவக்கூடிய மின்முனைகள் மற்றும் இரண்டு தளவிளைவுண்டாக்கும் வடிப்பான்கள் ஆகியவற்றுக்கிடையே அமைக்கப்பட்ட மூலக்கூறுகளின் அடுக்கைக் கொண்டிருக்கும், இந்த வடிப்பான்களின் பரப்பு அச்சானது (பெரும்பாலும்) ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருக்கும். தளவிளைவுண்டாக்கும் வடிப்பான்களுக்கிடையே திரவ படிகம் இல்லையென்றால், ஒளி முதல் வடிகட்டி மூலம் செலுத்தப்பட்டு இரண்டாவது (எதிர்) தளவிளைவுண்டாக்கியால் தடுக்கப்படுகிறது.

திரவ படிகப் பொருளுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ள இந்த மின்முனையின் பரப்பு, திரவ படிக மூலக்கூறுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் வரிசைப்படுத்தப்படும் விதத்தில் செயலாக்கத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. இந்த செயல் முறை, வழக்கமாக ஒரே திசையில் தேய்க்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுக்கு துணி போன்ற மெல்லிய பலபடி சேர்ம அடுக்கு அடங்கியது. இந்த திரவ படிகத்தின் திசை அமைப்பு, தேய்க்கும் திசையால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. மின்முனைகள் இண்டியம் டின் ஆக்சைடு (ITO) என்றழைக்கப்படும் ஒளி ஊடுருவக்கூடிய கடத்தியால் ஆனது.

ஒரு மின் புலத்தை செலுத்தும் முன்பாக, திரவ படிக மூலக்கூறுகளின் நிலை அமைப்பு, மின்முனைகளின் பரப்பில் உள்ள அமைப்பினால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஒரு முறுக்கப்பட்ட தளர்வுத் தன்மை கொண்ட சாதனத்தில், (பெரும்பாலான பொதுவான திரவ படிக சாதனத்திலும்), இரு மின்முனைகளிலும் பரப்பு அமைப்பானது ஒன்றுடன் ஒன்று செங்குத்தாக உள்ளது. மேலும் இதனால் அந்த மூலக்கூறுகள் அவைகளே சுருள்வடிவிலான அல்லது திருகப்பட்ட கட்டமைப்பை அடைகின்றன. இது விழும் ஒளியின் தளவிளைவு சுழற்சியை குறைக்கிறது, மற்றும் இந்த சாதனம் சாம்பல் நிறமாகத் தோன்றுகிறது. இதனுள் செலுத்தப்படும் மின்னழுத்தம் போதுமானதாக இருந்தால், இந்த இழையின் மையத்தில் உள்ள திரவ படிக மூலக்கூறுகள், அந்த பெரும்பாலும் திருகப்படாத நிலையை அடைந்து திரவ படிக அடுக்கின் வழியே செல்லும் ஒளியின் தளவிளைவின் சுழற்சியானது முழுவதுமாகத் தடுக்கப்படும். இந்த ஒளி பின்னர் பிரதானமாக இரண்டாவது வடிப்பானுக்கு செங்குத்தாக தளவிளைவுக்குட்படுத்தப்படும், இவ்விதமாக அது தடுக்கப்பட்டு இதனால் பிக்சல் கருமையாகத் தோன்றுகிறது. திரவ படிகத்தின் ஒவ்வொரு பிக்சலிலும் செலுத்தப்படும் மின்னழுத்தம் கட்டுப்படுத்தப்படுவதால், சாம்பல் நிறத்தின் வெவ்வேறு அளவுக்கேற்றபடி பல்வேறு அளவிலான ஒளி கடத்தப்பட முடிகிறது.

மேல் பக்க அடிப்பக்க தளவிளைவாக்கிகள் இணையாக இருக்கும் வகையில், சாதனத்திலிருந்து மேல் தளவிளைவாக்கி அகற்றப்பட்டு மேல் பக்கத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள LCD.

முறுக்கப்பட்ட தளர்வுத் தன்மை கொண்ட சாதனத்தின் ஒளியியல் விளைவு, மின்னழுத்தம்-செலுத்தப்படாத நிலையில் உள்ள சாதனத்தில் உள்ளதை விட, மின்னழுத்தம்-செலுத்தப்பட்ட நிலையில், சாதனத்தின் தடிமனில் உள்ள மாறுபாட்டினை சிறிதளவே சார்ந்துள்ளது. இதனால், வழக்கமாக இந்த கருவிகள் குறுக்கு தளவிளைவாக்கிகளுக்கிடையே இயக்கப்படுகிறது. இவ்விதமாக மின்னழுத்தம் இல்லாமலே அவை பிரகாசமாகத் தோன்றுகின்றன ( இருள் நிலையைவிட ஒளி நிலையில் கண்ணின் உணர்வுகள் வேறுபாடுகளை சிறப்பாக உணரும் தன்மை கொண்டுள்ளன). இந்த சாதனங்கள் இணை தளவிளைவாக்கிகளுக்கிடையேயும் இயக்கப்பட முடியும், இவ்விதமாக வெளிச்சம் மற்றும் இருள் நிலைகள் எதிர்த்திசையில் அமைகின்றன. எனினும், சாதனத்திலுள்ள தடிமனின் சிறிய வேறுபாடுகளின் காரணமாக, இந்த உள்ளமைப்பில் மின்னழுத்தம் செலுத்தப்படாத இருள் நிலை புள்ளிகளுடன் தோன்றுகிறது.

திரவ படிகப் பொருள் மற்றும் சீரமைப்பு அடுக்கு ஆகிய இரண்டும் அயனிச் சேர்மங்களால்களால் ஆனவை. மின் புலம் ஒன்று இருக்கும்பட்சத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட முனைவுத்தன்மை நீண்ட நேரத்திற்கு செலுத்தப்படுகிறது, இந்த அயனிப் பொருள் இதன் பரப்பிற்கு கவரப்பட்டு சாதனத்தின் செயல்திறனைக் குறைக்கிறது. இது, மாறு திசை மின்னோட்டத்தை செலுத்துவதாலோ அல்லது இந்த சாதனம் அணுகப்படும் போது (மின் முனைவு எதுவாக இருந்தாலும் திரவ படிக அடுக்கின் பதில் வினையானது ஒரேமாதிரியாக உள்ளது) மின் புலத்தின் முனைகளை மாற்றியமைப்பதாலோ தடுக்கப்படுகிறது.

ஒரு காட்சியில் பிக்சல்கள் அதிக அளவில் தேவைப்படும் போது, ஒவ்வொன்றையும் நேரடியாக இயக்குவது தொழில்நுட்ப ரீதியாக சாத்தியமில்லை, ஏனெனில் ஒவ்வொரு பிக்சலுக்கும் தனியாக ஒரு மின்முனை தேவைப்படும். அதற்கு மாறாக, காட்சி மல்டிப்ளெக்ஸ் செய்யப்படுகிறது. ஒரு மல்டிப்ளெஸ் செய்யப்பட்ட காட்சியில், டிஸ்ப்ளேயின் ஒரு பக்கத்தில் உள்ள மின்முனைகள் ஒன்றாகக் குழுப்படுத்தப்பட்டு (வழக்கமாக நிரல்களாக) ஒவ்வொரு குழுவும் அதற்கென தனியாக ஒரு மின்னழுத்த மூலத்தைப் பெறுகின்றன. மற்றுமொரு பக்கத்தில் உள்ள மின் முனைகளும் (வழக்கமாக வரிசையில்) குழுப்படுத்தப்பட்டு, ஒவ்வொரு குழுவும் ஒரு மின்னழுத்த சிங்க்கைப் பெறுகின்றன. இந்த குழுக்கள் ஒவ்வொரு பிக்சல்களுல் தனிப்பட்ட, ஒன்றுடன் ஒன்று சேராத மூலங்கள் மற்றும் சிங்க்கினைப் பெறுமாறு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த எலக்ட்ரானிக் அல்லது எலக்ட்ரானிக்ஸை இயக்கும் மென்பொருள், பின்னர் தொடர்ச்சியாக சிங்க்கிற்கு சென்று, ஒவ்வொரு சிங்க்கின் பிக்சல்கலுக்குமான மூலங்களை இயக்குகிறது.

குறிப்புவிவரங்கள்[தொகு]

LCD கணினித்திரையின் மதிப்பீட்டின்போது கருதப்பட வேண்டிய முக்கிய காரணிகள்:

 • தெளிவுத்திறன்: பிக்சல்களில் கூறப்படும், திரையின் கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்து அளவு (எ.கா., 1,024×768). CRT கணினிதிரைகள் போலன்றி, LCD கணினித்திரைகள் அதன் சிறந்த காட்சி விளைவுக்கான இயல்பான ஆதரவுள்ள தெளிவுத்திறன்களைக் கொண்டுள்ளன.
 • புள்ளியிடைத் தூரம்(டாட் பிட்ச்): இது அடுத்தடுத்துள்ள இரு பிக்சல்களுக்கிடையே உள்ள தூரம் ஆகும். இந்த புள்ளியிடைத் தூரம் குறைவாக இருந்தால், குறைந்த மணியுருவத் தன்மையானது குறைவாக இருக்கும், இதனால் படங்கள் துல்லியமாக காண்பிக்கப்படும். புள்ளியிடைத் தூரம், கிடைமட்டமாகவும் செங்குத்தாகவும் ஒரே அளவாக இருக்கலாம் அல்லது (சில சந்தர்ப்பங்களில் மட்டுமே) வேறுபட்டும் இருக்கலாம்.
 • பார்க்கக்கூடிய அளவு: LCD பேனலின் அளவு மூலைவிட்டத்தைக் கொண்டு அளவிடப்படுகிறது (குறிப்பாக இயங்கு காட்சி பரப்பு என அழைக்கப்படும்).
 • பதில்வினை நேரம்: ஒரு பிக்சலின் நிறத்தை அல்லது ஒளிர்வை மாற்றுவதற்கு தேவைப்படும் குறைந்தபட்ச நேரம். பதில்வினை நேரம், ஏறும் மற்றும் இறங்கும் நேரம் என வகைப்படுத்தப்படுகிறது. LCD கணினித்திரைகளுக்கு, பிடிபி (கறுப்பிலிருந்து கறுப்பு) அல்லது ஜிடிஜி (சாம்பல் நிறத்திலிருந்து சாம்பல் நிறம்) ஆகிய அளவுகளில் இது அளவிடப்படுகிறது. இந்த வேறுபட்ட அளவீட்டு வகைகளினால் ஒப்பிடுவது கடினமாகிறது. LCD கணினித்திரை அளவுருக்கள்: இலக்கு சார் மற்றும் தற்சார்புடை பகுப்பாய்வு]</ref>[0/}
 • உள்ளீட்டு பின்னடைவு - கணினித்திரையானது ஒரு படத்தை டிஸ்ப்ளே இணைப்பின் வழியாகப் பெறுவதற்கும் படம் காட்சியிடப்படுவதற்கும் இடையேயுள்ள ஒரு கால தாமதம். உள்ளீட்டு பின்னடைவு உருவாவதற்கு, பட அளவுமாற்றம், இரைச்சல் குறைப்பு மற்றும் தெளிவு மேம்பாடு மற்றும் சட்டக இடைசெருகல் போன்ற மேம்பட்ட நுட்பங்கள் போன்ற அக டிஜிட்டல் செயலாக்கங்கள் காரணமாக உள்ளன. உள்ளீட்டு பின்னடைவு அதிகபட்சமாக 3-4 சட்டங்கள் என அளவிடப்பட்டுள்ளன. (ஒரு 60p/60i சமிக்கைக்கு அதிகபட்சம் 67 மி.வி.). சில கணினித்திரைகள் மற்றும் தொலைக்காட்சி சாதனங்கள் "கேமிங் பயன்முறையைக்" கொண்டுள்ளன, இதனால் பெரும்பாலான அக செயலாக்கங்கள் நிறுத்தப்பட்டு, காட்சியை அதனுடைய இயல்பான தெளிவுத்திறனில் இயங்க முடிகிறது.
 • புதுப்பித்தல் விகிதம்: கொடுக்கப்படும் தரவுகளை ஒரு வினாடியில் எத்தனை முறை கணினித்திரை எடுத்துக்கொள்கிறது என்ற எண்ணிக்கை. இயக்கப்பட்ட LCD பிக்சல்கள் அடுத்தடுத்த சட்டங்களுக்கிடையே ஒளி இயக்கம்/அணைப்புக்கு உட்படாது என்பதால். LCD கணினித்திரையில் புதுப்பித்தலால்-தூண்டப்பட்ட ஒளி சிமிட்டல் விளைவுகள் காணப்படுவதில்லை, இந்த புதுப்பித்தல் விகிதம் எவ்வளவு குறைவு என்பது பொருட்டல்ல.[2] உயர்-தர LCD தொலைக்காட்சிகள் இப்போது 240 Hz வரையிலான புதுப்பித்தல் விகிதத்துடன் கிடைக்கின்றன. இதனால் நகர்வுகளை மிருதுவாகக் காட்சிப்படுத்துவதற்கு உதவியாக, இடைசெருகப்பட்ட கூடுதல் சட்டங்களை செருகும் அக செயலாக்கங்களுக்கு வழி செய்கிறது, குறிப்பாக இது ப்ளூ-ரே டிஸ்க் போன்ற குறைந்த சட்ட விகிதமுள்ள 24p பொருள்களுக்கு தேவைப்படுகிறது. இருப்பினும், இப்படிப்பட்ட உயர் புதுப்பித்தல் விகிதங்கள், பிக்சல் பதில்வினை நேரத்தினால் ஆதரிக்கப்படாமல் போகலாம், மேலும் கூடுதல் செயலாக்கங்களால் உள்ளீட்டு பின்னடைவு ஏற்படலாம்.
 • அணி வகை: செயல்மிகு TFT அல்லது செயலிலா வகை.
 • காட்சிக் கோணம்: (வழக்கு மொழி., மிக குறிப்பாக காட்சி திசை என அழைக்கப்படுகிறது.
 • வண்ண ஆதரவு: எத்தனை வகை வண்ணங்கள் ஆதரிக்கப்படுகின்றன.(வழக்கு மொழி., மிக குறிப்பாக அனைத்து நிறங்களும் சேர்ந்த தொகுதியைக் குறிக்கும்).
 • ஒளிர்வு: டிஸ்ப்ளேயிலிருந்து உமிழப்படும் ஒளியின் அளவு (வழக்கு மொழி., மிக குறிப்பாக ஒளியூட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது).
 • நிறமாறுபாட்டு விகிதம்: அதிகப்படியான ஒளிர்வு மற்றும் அதிகப்படியான இருள் ஆகியவற்றின் செறிவுக்கு உள்ள விகிதம்.
 • தன்மை விகிதம்: அகலத்திற்கும் உயரத்திற்கும் உள்ள விகிதம் ( எடுத்துக்காட்டாக, 4:3, 5:4, 16:9 அல்லது 16:10).
 • உள்ளீட்டு போர்ட்கள் (எ.கா., DVI, VGA, LVDS, டிஸ்ப்ளே போர்ட் அல்லது S-வீடியோ மற்றும் HDMI).
 • காமா திருத்தம்

சுருக்கமான வரலாறு[தொகு]

 • 1888:ஃப்ரெட்ரிக் ரெனிட்சர் (1858-1927) கேரட்டிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட கொழுப்பபுக்கு இருந்த திரவ படிக இயல்பை (அதாவது, இரு உருகு நிலைகள் மற்றும் நிறங்களை உருவாக்கும் தன்மை)கண்டறிந்தார், மேலும் இவருடைய கண்டுபிடிப்பை, 1888 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 3 அன்று வியன்னா வேதியியல் சமூகக் கூட்டத்தின்போது வெளியிட்டார் (எஃப். ரெய்னிட்செர்:பெய்ட்ரெஜ் ஸர் கெண்ட்னிஸ் டெஸ் கொலஸ்ட்ரின்ஸ், மோனட்ஷெஃப்டெ ஃபர் கெமி (வியன்) 9, 421-441 (1888) ).[3].
 • 1904: ஓட்டொ லெஹ்மான் "ஃப்லுசிஜ் கிரிஸ்டல்லே" என்ற அவரது பணியை வெளியிட்டார்.(திரவ படிகங்கள்)
 • 1911: சார்லஸ் மௌகுயின் மெல்லிய அடுக்குகளில் இருந்த தட்டுகளுக்கிடையே இருந்த திரவ படிகங்களின் சோதனைகளை செய்தார்.
 • 1922: ஜார்ஜ் ஃப்ரைடல் திரவ படிகங்களின் கட்டமைப்பையும் பண்புகளையும் விவரித்து அவற்றை 3 வகைகளாக பிரித்தார். (நெமாடிக், ஸ்மெக்டிக் மற்றும் கொலஸ்ட்ரிக்ஸ்).
 • 1936: மார்கோனி டெலிக்ராஃப் கம்பெனி நிறுவனம், "திரவ படிகத்தின் ஒளி வால்வு" என்னும் இந்தத் தொழில்நுட்பத்தின் முதல் நடைமுறைப் பயன்பாட்டுக்கான காப்புரிமையைப் பெற்றது.
 • 1962: "திரவ படிகங்களின் மூலக்கூறு கட்டமைப்பு மற்றும் பண்புகள்" என்னும் முதல் பெரிய ஆங்கில மொழி வெளியீடு டாக்டர். ஜார்ஜ் டபள்யூ. க்ரே அவர்களினால் வெளியிடப்பட்டது.[4]
 • 1962: RCAவின் ரிச்சர்ட் வில்லியம்ஸ், திரவ படிகங்கள் சில மின்னொளி பண்புகளைப் பெற்றுள்ளதைக் கண்டறிந்தார். மேலும் அவர், மின்னழுத்தத்தை செலுத்தி திரவ படிகப் பொருளின் மெல்லிய அடுக்கில் வரிகளின் வகையமைப்புகளை உருவாக்குவதன் மூலம் மின்னொளி விளைவு ஏற்படுவதைக் கண்டறிந்தார். இது, தற்போது திரவ படிகத்தில் "வில்லியம்ஸ் டொமைன்" என்றழைக்கப்படும் விளைவை உண்டாக்கக்கூடிய, மின்-நீரியக்க நிலையற்றதன்மையை அடிப்படையாகக் கொண்ட விளைவாகும்.[5]
 • 1964: அப்போது RCA சோதனைக் கூடத்தில் வில்லியம்ஸ் கண்டுபிடித்த விளைவுகள் தொடர்பாக பணிபுரிந்து கொண்டிருந்த ஜியார்ஜ் எச். ஹெய்ல்மியர், ஹோமோட்ரோப்பிகல் முறையில் அமைக்கப்பட்ட திரவப் படிகத்தில் டைக்ரோயிக் சாயங்களின் புலத்தினால் தூண்டப்பட்ட மறுநிலையமைப்பினால் ஏற்படும் நிற மாற்றங்களைக் கண்டறிந்தார். இந்த புதிய மின்-ஒளியியல் விளைவிலிருந்த நடைமுறை சிக்கல்களின் விளைவாக, ஹெய்ல்மியர், திரவ படிகத்தில் உள்ள சிதறல் விளைவு தொடர்பான பணிகளைத் தொடர்ந்தார். மேலும் முடிவாக அவர் செயல்மிகு சிதறல் பயன்முறை (DSM) என அவர் அழைத்த அம்சத்தின் அடிப்படையிலான, முதல் இயக்க ரீதியான திரவ படிக டிஸ்ப்ளேவின் முதல் சாதனையைச் செய்து முடித்தார். ஒரு DSM டிஸ்ப்ளேவுக்கு மின்னழுத்தத்தைச் செலுத்துவதால், முதலிலி ஒளி ஊடுருவக்கூடியதாக இருக்கும் தெளிவான படிக அடுக்கு பால் போன்ற போன்ற குழம்பிய நிலைக்கு மாறுகிறது. DSM டிஸ்ப்ளேக்கள் கடத்தும் மற்றும் எதிரொளிக்கும் பயன்முறைகள் ஆகிய இரண்டிலும் இயங்கக்கூடியவை, ஆனால் எதிரொளிப்புப் பயன்முறையில் அவற்றுக்கு அவற்றின் இயக்கத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க அளவு மின்னோட்டம் பாய வேண்டியது அவசியமாகிறது.[6][7][8] ஜியார்ஜ் எச். ஹெல்மியர் நேஷனல் இன்வெண்டர்ஸ் ஹால் ஆஃப் ஃபேமில் அழைக்கப்பட்டு LCD கண்டுபிடிப்புக்காக கௌரவிக்கப்பட்டார்.[9]
 • 1960கள்: திரவப் படிகங்களிலான முன்னோடி பணிகளை 1960களின் பிற்பகுதியில் இங்கிலாந்தின் மால்வெர்னில் உள்ள ராயல் ரேடார் எஸ்டப்லிஷ்மென்ட் மேற்கொண்டது. RRE இல் இருந்த குழு, யுனிவெர்சிட்டி ஆஃப் ஹல்லில் இருந்த ஜியார்ஜ் க்ரே மற்றும் அவரது குழுவினர்களின் செயலில் இருந்த பணியை ஆதரித்தது, அவர்கள் சயனோபைஃபீனைல் திரவ படிகங்களை இறுதியில் கண்டுபிடித்தனர் (அதுவே LCDகளில் பயன்படுத்துவதற்கேற்ற சரியான நிலைத்தன்மை மற்றும் வெப்பநிலைப் பண்புகளைக் கொண்டிருந்தது).
 • 1970: டிசம்பர் 4, 1970 இல், சுவிட்சர்லாந்தில்திரவப்படிகங்களிலான முறுக்கப்பட்ட நிமாட்டிக் புல விளைவுக்கான காப்புரிமை வேண்டி ஹாஃப்மேன்-லாரோச், உல்ஃப்கேங் ஹெல்ஃப்ரிக் மற்றும் மார்ட்டின் ஸ்காட் ஆகியோருடன் இணைந்து பதிவு செய்தார், (சுவிஸ் காப்புரிமை எண். 532 261) அவர்களுடன் (அப்போது மத்திய ஆராய்ச்சி ஆய்வகங்களில் பணிபுரிந்து கொண்டிருந்தனர்) இவரது பெயரும் கண்டுபிடிப்பாளர்களின் பட்டியலில் இடம்பெற்றது.[6] ஹாஃப்மேன்-லா ரோச் பின்னர் அந்தக் கண்டுபிடிப்புக்கான உரிமத்தை ப்ரௌன், போவேரி & சை என்ற சுவிஸ் உற்பத்தி நிறுவனத்திற்கு வழங்கினார், அந்நிறுவனம் 1970களின் போது ரிஸ்ட் வாட்ச்களுக்கான டிஸ்ப்ளேகளை உற்பத்தி செய்துவந்தது, மேலும் TN-LCDகளுடன் கூடிய முதல் டிஜிட்டல் குவார்ட்ஸ் ரிஸ்ட் வாட்ச்கள் மற்றும் பல பிற தயாரிப்புகளை உற்பத்தி செய்த ஜப்பனிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் தொழிற்துறைக்கும் இதற்கான உரிமத்தை வழங்கினார். ஜேம்ஸ் ஃபெர்கோசன் சர்டாரி அரோரா மற்றும் ஆல்ஃப்ரெட் சாப் ஆகியோருடன் கெண்ட் ஸ்டேட் யுனிவெர்சிட்டி லிக்விட் கிரிஸ்டல் இன்ஸ்டிடியூட்டில் பணிபுரிந்துவந்த போது, அம்ரிக்காவில் ஏப்ரல் 22, 1971 இல் ஒரு தனித்த காப்புரிமைக்காக விண்ணப்பித்தார்.[10] 1971 இல் ஃபெர்கோசனின் நிறுவனமான ILIXCO (இப்போது LXD இங்கார்ப்பரேட்டட்) TN-விளைவை அடிப்படையாகக் கொண்ட முதல் LCDகளை உருவாக்கியது, அவை தமது குறைவான இயக்க மின்னழுத்தம் மற்றும் குறைவான மின் தேவைகளின் காரணமாக குறைந்த தரம் கொண்ட DSM வகைகளை விரைவில் முந்தின.
 • 1972: முதல் செயல்மிகு-மேட்ரிக்ஸ் திரவ படிக டிஸ்ப்ளே பேனல் அமெரிக்காவில் டி. பேட்டர் ப்ரோடி என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது.[11]
 • 2007: 2007 இன் நான்காம் கால்பகுதியில் முதல் முறையாக உலகளவில் LCD தொலைக்காட்சிகள் விற்பனையில் CRT அலகுகளை முந்தின.[12]
 • 2008: டிஸ்ப்ளே பேங்கின் கூற்றுப்படி, 2008 இல் LCD TVகள் உலகளவில் ஏற்றுமதிக்காக முன்கணிக்கப்பட்டிருந்த 200 மில்லியன் TVகளில் 50% சந்தைப் பங்கைக் கொண்டு பிரதானமானவையாகின.[13]

ஒரு அகநோக்குநரின் கண்ணோட்டத்தில், முந்தைய நாட்களிலான திரவப் படிக டிஸ்ப்ளேக்களின் தோற்றம் மற்றும் சிக்கலான வரலாறு ஆகியவை பற்றிய விவரமான விளக்கம் ஜோசப் ஏ. கேஸ்டெலேனோ அவர்களால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது லிக்விட் கோல்டு: த ஸ்டோரி ஆஃப் லிக்விட் கிரிஸ்டல் டிஸ்ப்ளேஸ் அண்ட் த க்ரியேஷன் ஆஃப் அன் இண்டஸ்ரி .[14] LCD இன் தோற்றம் மற்றும் வரலாறு பற்றிய மற்றொரு கண்ணோட்டத்திலமைந்த மற்றொரு அறிக்கை ஹிரோஷி கவாமோட்டோ அவர்களால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது, அது IEEE வரலாற்று மையத்தில் கிடைக்கும்.[15]

வண்ண டிஸ்ப்ளேக்கள்[தொகு]

வண்ண LCD யின் துணைப்பிக்சல்
OLPC XO-1 டிஸ்ப்ளே (இடப்புறம்) மற்றூம் வழக்கமான வண்ண LCD ஆகியவற்றின் ஒப்பீடு. படங்கள் ஒவ்வொரு திரையின் 1×1 மி.மீ. ஐக் காண்பிக்கின்றன. ஒரு பொதுவான LCD, 3 இடக் குழுக்களை பிக்சல்களாக அணுகுகின்றது.XO-1 டிஸ்ப்ளே ஒவ்வொரு இடத்தையும் தனி பிக்சலாக அணுகுகிறது.
எவ்வாறு நிறங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டு (R-சிவப்பு, G-பச்சை மற்றும் B-நீலம்)

வண்ண LCDகளில் ஒவ்வொரு தனி பிக்சலும் மூன்று சேனல்களாக அல்லது துணைப்பிக்சலாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும், அவை சிவப்பு, பச்சை மற்றும் நீல நிறத்திலாக்கப்பட்டவை, அவை முறையே கூடுதல் வடிப்பான்களால் நிறமளிக்கப்பட்டிருக்கும் (நிறமி வடிப்பான்கள், சாய வடிப்பான்கள் மற்றும் உலோக ஆக்ஸைடு வடிப்பான்கள்). ஒவ்வொரு துணைப்பிக்சலும் தனியாகக் கட்டுப்படுத்தப்படக்கூடும், மேலும் இதன் மூலம் ஒவ்வொரு பிக்சலுக்கும் சத்தியப்படக்கூடிய மில்லியன் கணக்கிலான நிறங்களை வழங்க முடியும். CRT திரைகள் ஃபாஸ்பர்ஸின் மூலம் இதே போன்ற 'துணைப்பிக்சல்' கட்டமைப்புகளையே பயன்படுத்துகின்றன, இருப்பினும் CRTகளில் பயன்படுத்தப்படும் எலக்ட்ரான் கற்றைகள் துல்லியமான 'துணைப்பிக்சலின்' மீது மோதுவதில்லை. அவை சிவப்பு, பச்சை மற்றும் நீல தனிமங்களைப் பயன்படுத்துவதால், LCD மற்றும் CRT திரைகள் இரண்டுமே RGB வண்ண மாதிரியின் நேரடி பயன்பாடுகளாகும், மேலும் மனித பார்வையின் மூவண்ண இயல்பின் காரணமாக வண்ண நிரப்புதல்கள் அடங்கிய தொடர்ச்சியான கற்றைகளைக் காண்பிக்கின்றன.

இந்த நிறக் கூறுகள், திரையின் பயன்பாட்டைப் பொறுத்து பல்வேறு பிக்சல் வடிவியல்களில் ஓர் அணிவரிசையாக அமைக்கப்படலாம். கொடுக்கப்பட்ட LCD யில் எந்த வகையான வடிவியல் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை மென்பொருள் அறியுமானால், துணைப்பிக்சல் படிப்பின் மூலம் திரையின் காட்சிரீதியான தெளிவுத்திறனை அதிகரிக்க இதைப் பயன்படுத்தலாம். இந்த நுட்பமானது குறிப்பாக உரை ஆண்டி ஆலியேசிங் முறைக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாகும்.

நகரும் ஒரு படத்தில் பிக்சல்கள் நிறமாற்றத்திற்கு போதிய வேகத்தில் உடனடியாக எதிர்வினை புரியாத சமயத்தில் மங்கலாகும் விளைவைக் குறைக்க, பிக்சல் ஓவர்ட்ரைவ் என்னும் முறை பயன்படுத்தப்படலாம்.

செயலிலா-அணி மற்றும் செயல்மிகு-அணி பயன்படுத்தும் LCDகள்[தொகு]

16 எழுத்துகள் கொண்ட இரு வரிகளைக் கொண்டுள்ள பொதுத் தேவை LCD.

டிஜிட்டல் வாட்ச்கள் மற்றும் பாக்கெட் கால்குலேட்டர்கள் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படுவதைப் போன்ற குறைவான பகுதிகளைக் கொண்ட LCDகள், ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் தனித்தனி மின் இணைப்புகளைக் கொண்டிருக்கும். அதற்கான புற மின்சுற்று ஒவ்வொரு பகுதியையும் கட்டுப்படுத்த மின்சுமையை வழங்குகிறது. சில டிஸ்ப்ளே கூறுகளைளுக்கு மேல் இந்த டிஸ்ப்ளே கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்துவது கடினம்.

பர்சனல் ஆர்கனைசர்கள் அல்லது பழைய மடிக்கணினி திரைகள் போன்றவற்றில் உள்ளது போன்ற சிறிய மோனோக்ரோம் டிஸ்ப்ளேக்கள், செயலிலா-அணி கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளன, அவவ சூப்பர்-ட்விஸ்டட் நிமாட்டிக் (STN) அல்லது இரட்டை-அடுக்கு STN (DSTN) தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன—பின்னது முன்னதில் உள்ள நிற-மாற்ற சிக்கலை நிர்வகிக்கிறது—மேலும் இதில் நிற-STN (CSTN) தொழில்நுட்பமும்து—இதில் அக வடிப்பான்களைப் பயன்படுத்தி நிறம் சேர்க்கப்படுகிறது. டிஸ்ப்ளேயின் ஒவ்வொரு வரிசை அல்லது நிரலுக்கும் ஒற்றை மின்சுற்று உள்ளது. வரிசை அல்லது நிரல் அணுகுமுறைகளில் பிக்சல்கள் ஒரே நேரத்தில் அணுகப்படுகின்றன. இந்த வகை டிஸ்ப்ளே செயலிலா-அணி அணுகுமுறை கொண்டவை என அழைக்கப்படுகின்றன, ஏனெனில் பிக்சல் நிலையான மின்சுமை வழங்கல் இன்றி அடுத்தடுத்த புதுப்பித்தல்களுக்கிடையே அதன் நிலையைத் தக்கவைத்துக்கொண்டிருக்க வேண்டும். பிக்சல்களின் எண்ணிக்கை (மற்றும் அதற்கேற்ப நிரல்கள் மற்றும் வரிசைகள்) அதிகரிக்கும் போது, இந்த வகை டிஸ்ப்ளேக்கள் பயன்படுத்த ஏற்றதல்லாமல் ஆகிவிடுகின்றன. மிக மெதுவான பதில் வினை நேரங்கள் மற்றும் குறைவான நிற மாறுபாடு ஆகியவை செயலிலா-அணி அணுகுமுறை கொண்ட LCDகளின் பொதுவான இயல்பாகும்.

நவீன LCD கணினி திரைகள் மற்றும் தொலைக்காட்சிகள் போன்ற உயர்-தெளிவுத்திறன் வண்ண டிஸ்ப்ளேக்கள் செயல்மிகு அணி கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்துகின்றன. தளவிளைவு மற்றும் வண்ண வடிப்பான்களுடன் மெல்லிய-ஏடு டிரான்சிஸ்டர்கள் (TFTகள்) சேர்க்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு பிக்சலும் அதற்கான டிரான்சிஸ்டரைக் கொண்டுள்ளது, இதனால் ஒவ்வொரு நிரல் வரிசையும் ஒரு பிக்சலை அணுகுகிறது. ஒரு வரிசை வரி செயலில் இருக்கும்போது, நிரலின் அனைத்து வரிகளும் பிக்சல்களின் ஒரு வரிசைக்கு இணைக்கப்படுகின்றன, மேலும் அனைத்து நிரல் வரிகளிலும் சரியான மின்னழுத்தம் செல்கிறது. வரிசை வரி பின்னர் செயலிழக்கச் செய்யப்பட்டு அடுத்த வரிசை வரி செயல்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு புதுப்பிப்பு செயல்பாட்டின் போது அனைத்து வரிசை வரிகளும் ஒரு தொடர் வரிசையில் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. செயல்மிகு-அணி அணுகுமுறை கொண்ட டிஸ்ப்ளேக்கள், அதே அளவு கொண்ட செயலிலா-அணி அணுகுமுறை கொண்ட டிஸ்ப்ளேக்களை விட "ஒளிர்வாகவும்" "தெளிவுடையனவாகவும்" காணப்படுகின்றன, மேலும் பொதுவாக குறைவான பதில்வினை நேரத்தைக் கொண்டிருப்பதால் மிகவும் சிறப்பான படங்களைக் காட்சிப்படுத்துகின்றன.

செயல்மிகு அணி தொழில்நுட்பங்கள்[தொகு]

வண்ண TFT திரவப் படிக டிஸ்ப்ளேவுடன் கூடிய கேசியோ 1.8, இது சோனி சைபர்-ஷாட் DSC-P93A டிஜிட்டல் காம்பேக்ட் கேமராக்களில் பயன்படுகிறது

ட்விஸ்டட் நிமாட்டிக் (TN)[தொகு]

ட்விஸ்டட் நிமாட்டிக் டிஸ்ப்ளேக்களில் திரவப் படிகத் தனிமங்களளக் கொண்டுள்ளன, இவை ஒளி அதன் வழியே கடந்து செல்லத் தேவையான பல்வேறு அளவுகளில் திரும்புகின்றன மற்றும் மீண்டும் நேராகின்றன. ஒரு TN திரவ செல்லிற்கு மின்னழுத்தம் வழங்கப்படாத போது, ஒளியானது தளவிளைவுக்குட்பட்டு அது செல்லின் வழியே செல்கிறது. செலுத்தப்படும் மின்னழுத்தத்திற்கு ஏற்ப, LC செல்கள் 90 டிகிரிகள் வரை திரும்புகின்றன, இதனால் தளவிளைவு நிறுத்தப்பட்டு ஒளியின் பாதை தடுக்கப்படுகிறது. மின்னழுத்தத்தின் அளவை சரியாக வைக்கும் போது, எந்த க்ரே அளவு அல்லது பரப்பலையும் சாத்தியப்படுத்த முடியும்.

இன் ப்ளேன் ஸ்விட்ச்சிங் (IPS)[தொகு]

இன் ப்ளேன் ஸ்விட்ச்சிங் என்பது திரவப் படிக செல்களை கிடைமட்ட நிலையில் அமைக்கும் ஒரு LCD தொழில்நுட்பமாகும். இந்த முறையில், படிகத்தின் ஒவ்வொரு முனையின் வழியாகவும் மின் புலம் செலுத்தப்படுகிறது, ஆனால் வழக்கமான மெல்லிய-ஏடு டிரான்சிஸ்டர் (TFT) டிஸ்ப்ளேவுக்குத் தேவைப்படும் ஒற்றை டிரான்சிஸ்டருக்கு பதிலாக இதற்கு ஒவ்வொரு பிக்சலுக்கும் ஒரு தனி டிரான்சிஸ்டர் தேவைப்படுகிறது. இதன் விளைவாக அதிக பரப்பல் பகுதிகள் தடுக்கப்படுகின்றன, இதனால் ஒளிர்வு அதிகமுள்ள பின்னொளி தேவைப்படுகிறது, அது அதிக மின்சாரம் நுகரக்கூடியதும் ஆகும், இதனால் நோட்புக் கணினிகளுக்கு இவ்வகை டிஸ்ப்ளேக்கள் அதிகம் பரிந்துரைக்கப்படுவதில்லை.

மேம்பட்ட விளிம்புப் புல மாற்றுதல் (AFFS)[தொகு]

விளிம்புப் புல மாற்றுதல் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது (FFS) 2003 வரை,[16] மேம்பட்ட விளிம்புப் புல மாற்றுதல் என்பது, அதிக ஒளியூட்டத்துடன் சிறப்பான செயல்திறன் மற்றும் வண்ண வரம்பு ஆகியவற்றை வழங்கும் IPS அல்லது S-IPS ஐப் போன்றதே ஆகும். கொரியாவின் ஹைடிஸ் டெக்னாலஜிஸ் கோ., லிமிட்டெட், நிறுவனத்தால் AFFS உருவாக்கப்பட்டது (முன்னதாக ஹ்யுண்டாய் எலக்ட்ரானிக்ஸ், LCD டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் என அழைக்கபப்ட்டது).[17]

AFFS-பயன்படுத்தப்பட்ட நோட்புக் பயன்பாடுகள் நிற இழுப்பைக் குறைக்கும் அதே வேளையில் தொழில்முறை காட்சிப்படுத்தலுக்கான அதன் அகன்ற காட்சிக் கோணத்தையும் கொண்டுள்ளது. ஒளிக் கசிவால் ஏற்படும் நிற மாற்றம் மற்றும் விலகல் ஆகியவை வெண் வரம்பை உகந்ததாக்குவதால் சரி செய்யப்படுகிறது, மேலும் இது வெள்ளை/க்ரே மறு உருவாக்கத்தையும் மேம்படுத்துகிறது.

2004 இல், ஹைடிஸ் டெக்னாலஜிஸ் கோ., லிமிட்டெட் AFFS காப்புரிமையை ஜப்பானின் ஹிட்டாச்சி டிஸ்ப்ளேஸ் நிறுவனத்திற்கு உரிமமளித்தது. ஹிட்டாச்சி AFFS ஐ தங்கள் தயாரிப்புகளுக்கான உயர் திறன் பேனல்களை உற்பத்தி செய்யப் பயன்படுத்திவருகிறது. 2006இல், ஹைடிஸ் நிறுவனம் AFFS இன் உரிமத்தை சேன்யோ எப்சான் இமேஜிங் டிவைசஸ் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்திற்கும் வழங்கியது.

HYDIS நிறுவனம் AFFS+ ஐ அறிமுகப்படுத்தியது, அது 2007 இல் வெளிப்புறங்களிலான வாசிப்புத் தன்மையை மேம்படுத்தியது.

செங்குத்து சீரமைப்பு (VA)[தொகு]

செங்குத்து சீரமைப்பு டிஸ்ப்ளேக்கள் LC டிஸ்ப்ளேக்களின் ஒரு வகையாகும், இதில் திரவப் படிகப் பொருள் இயல்பாக செங்குத்து நிலையில் இருக்கும், இதனால் (IPS இல் உள்ளதைப் போன்று)கூடுதல் டிரான்சிஸ்டர்களின் தேவை இல்லாமல் போகிறது. மின்னழுத்தம் செலுத்தப்படாத போது, திரவப் படிக செல்லானது கருப்பு டிஸ்ப்ளேவை உருவாக்கும் அடிமூலக்கூறுக்கு செங்குத்தாக இருக்கும். மின்னழுத்தம் செலுத்தப்படும் போது, திரவப் படிக செல்கள் கிடைமட்ட நிலைக்கு மாறுகின்றன, இது அடிமூலக்கூறுக்கு இணையான நிலையாகும், இதனால் ஒளி கடந்து சென்று வெண்ணிற காட்சிப்படுத்தல் சாத்தியமாகிறது. VA திரவப் படிக டிஸ்ப்ளேக்கள் IPS பேனல்களைப் போன்றே சில நன்மைகளை வழங்குகின்றன, குறிப்பாக மேம்பட்ட காட்சிக் கோணம் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட கருப்பு அளவு ஆகியவற்றைக் கூறலாம்.[சான்று தேவை]

ப்ளூ பேஸ் பயன்முறை[தொகு]

ப்ளூ பேஸ் LCDகளுக்கு LC உயர் அடுக்கு தேவைப்படுவதில்லை. ப்ளூ பேஸ் LCDகள் ஒப்பீட்டில் சந்தைக்குப் புதியனவாகும், மேலும் குறைந்த அளவே உற்பத்தி செய்யப்படுவதால் அதிக விலையுடையனவாக உள்ளன. அவை சாதாரண LCDகளை விட அதிக புதுப்பிப்பு வீதத்தை வழங்குகின்றன, ஆனால் சாதாரண LCDகள் உற்பத்தி செய்ய இன்னும் மலிவானவை, மேலும் சிறப்பான நிறங்கள் மற்றும் தெளிவான படத்தை வழங்குகின்றன.[சான்று தேவை]

தரக் கட்டுப்பாடு[தொகு]

சில LCD பேனல்கள் குறைபாடுள்ள டிரான்சிஸ்டர்களைக் கொண்டுள்ளன, இதனால் பிக்சல்கள் சில நிரந்தரமாக ஒளியூட்டப்படுதல் அல்லது ஒளியூட்டப்படாமல் இருத்தல் ஆகிய விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன, இவை பொதுவாக முறையே செயலிழந்த பிக்சல்கள் அல்லது இறந்த பிக்சல்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகளைப் (ICகள்) போலன்றி, சில குறைபாடுள்ள பிக்சல்கள் கொண்ட LCD பேனல்களையும் பயன்படுத்த முடியும். கூறப்படுகிறது, பொருளியல் ரீதியாக, சில குறைபாடுள்ள பிக்சல்களைக் கொண்டுள்ள பேனலை அழிப்பது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது, ஏனெனில் LCD பேனல்கள் ICகளை விடப் பெரியவை, ஆனால் இது இதுவரை நிரூபிக்கப்படவில்லை. ஏற்கத்தக்க குறைபாடுள்ள பிக்சல்களின் எண்ணிக்கை பற்றிய உற்பத்தியாளர்களின் கொள்கைகள் பெருமளவு வேறுபடுகிறது. ஒரு சமயம், கொரியாவில் விற்கப்பட்ட LCD திரைகளுக்கு சாம்சங் நிறுவனம் பூச்சிய-பொறுத்தல் கொள்கையைக் கொண்டிருந்தது.[18] இருப்பினும், தற்போது, சாம்சங் நிறுவனம் குறைவான கட்டுப்பாடுகள் கொண்ட ISO 13406-2 தரநிலையைப் பின்பற்றுகிறது.[19] பிற நிறுவனங்கள் அவர்களின் கொள்கைகளில் 11 இறந்த பிக்சல்கள் வரை பொறுக்கக்கூடியதாகக் கூறப்படுகிறது.[20] இறந்த பிக்சல் கொள்கைகள் பெரும்பாலும் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களிடையே விவாதத்திற்குள்ளாகின்றன. குறைபாடுகளின் ஏற்கத்தக்க தன்மையை ஒழுங்குபடுத்தவும் இறுதிப் பயனரைப் பாதுகாக்கவும், ISO அமைப்பு ISO 13406-2 தரநிலையை வெளியிட்டுள்ளது.[21] இருப்பினும், ஒவ்வொரு LCD உற்பத்தியாளரும் ISO தரநிலைக்கு இணங்கி நடப்பதில்லை மேலும் ISO தரநிலை பெரும்பாலும் வெவ்வேறு விதமாகப் புரிந்துகொள்ளப்படுகின்றது.

LCD பேனல்கள் அவற்றின் பெரிய அளவுகளின் காரணத்தினால், பெரும்பாலான ICகளைக் காட்டிலும் அதிகமாக குறைபாடுகளைக் கொண்டிருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். வலப்புறமுள்ள எடுத்துக்காட்டில், ஒரு 300 மி.மீ. SVGA LCD இல் 8 குறைபாடுகளையும், 150 மி.மீ. செதில் 3 குறைபாடுகளை மட்டுமே கொண்டுள்ளது. இருப்பினும், செதில்களில் உள்ள 137 இல் 134 பிக்சல்கள் இறப்பது என்பது ஏற்கக்கூடியது, ஆனால் LCD பேனலை நிராகரிப்பது 0% பலனையே கொடுக்கும். உற்பத்தியாளர்களிடையே உள்ள போட்டியின் காரணமாக தரக் கட்டுப்பாடு முன்னேறியுள்ளது. 4 குறைபாடுள்ள பிக்சல்களைக் கொண்டுள்ள ஒரு SVGA LCD பேனல் வழக்கமாக குறைபாடுள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் வாடிக்கையாளர்கள் அதற்குப் பதிலாக புதிய ஒன்றை கேட்கலாம். சில உற்பத்தியாளர்கள், குறிப்பிடத்தக்க வகையில், LG போன்ற பெரிய LCD பேனல் உற்பத்தியாளர்களில் சில அமைந்துள்ள தென் கொரியாவில், இப்போது "பூச்சியக் குறைபாடுள்ள பிக்சல் உத்தரவாதம்" வழங்கப்படுகிறது, அது கூடுதல் வடிகட்டல் செயலாக்கம் ஆகும், இதனால் "A" மற்றும் "B" தர பேனல்களைத் தீர்மானிக்க முடிகிறது. பல உற்பத்தியாளர்கள் ஒரு குறைபாடுள்ள பிக்சலைக் கொண்டுள்ள தயாரிப்பையும் மாற்றித் தருகின்றனர். இது போன்ற உத்தரவாதங்கள் இல்லாதபட்சத்தில், குறைபாடுள்ள பிக்சல்களைக் கண்டறிதல் முக்கியமானதாகும். குறைபாடுள்ள பிக்சல்கள் அருகருகே இருக்கும்பட்சத்தில், வெகு சில குறைபாடுள்ள பிக்சல்கள் மட்டுமே உள்ள ஒரு டிஸ்ப்ளே ஏற்கத்தக்கதாக இல்லாமல் போகலாம். குறைபாடுள்ள பிக்சல்கள் காட்சிப் பரப்பின் நடுவில் இருக்கும் பட்சத்தில், உற்பத்தியாளர்கள் அவர்களின் மாற்றித்தருதலுக்கான தேர்வளவையைத் தளர்த்திக்கொள்ளலாம்.

LCD பேனல்கள் க்ளௌடிங் என அழைக்கப்படும் (அல்லது பொதுவாக முரா என்று அழைக்கப்படும்) குறைபாடுகளைக் கொண்டுள்ளன, அவை ஒளியூட்டத்தில் சீரற்ற மாற்றங்களின் தொடர்ச்சி இருப்பதைக் குறிக்கின்றன. இது காண்பிக்கப்படும் காட்சிகளின் இருளான அல்லது கருப்பு பகுதிகளில் அதிகமாகக் காணக்கூடும்.[22]

பூச்சிய-திறன் (இருநிலைத்தன்மை) டிஸ்ப்ளேக்கள்[தொகு]

ஜெனித்தல் பைஸ்டேபிள் டிவைஸ் (ZBD), QinetiQ நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது (முன்னர் DERA என இருந்தது), இதனால் மின்சாரம் இன்றியே ஒரு படத்தைக் காண்பிக்கமுடியும். படிகங்கள் இரண்டு நிலைத்தன்மையுள்ள இரண்டு நிலைகளில் ஒன்றில் நிலைத்திருக்கலாம் (கருப்பு மற்றும் "வெள்ளை") மேலும், படத்தை மாற்றுவதற்கு மட்டுமே மின்சாரம் தேவைப்படுகிறது. ZBD டிஸ்ப்ளேக்கள் என்பது க்ரேஸ்கேல் மற்றும் வண்ண ZBD சாதனங்களை உற்பத்தி செய்துவந்த QinetiQ நிறுவனத்தின் ஒரு வழித்தோன்றல் நிறுவனம் ஆகும்.

நிமோட்டிக் என்னும் ஒரு பிரெஞ்சு நிறுவனம், பைநெம் என்னும் பூச்சிய-திறன் கொண்ட காகிதம்-போன்ற LCD தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கியது, அது சீகோ நிறுவனத்துடன் கூட்டு முயற்சியில் 2007 இலிருந்து மொத்த உற்பத்தியில் உருவாக்கப்பட்டுவருகிறது.[23] இந்தத் தொழில்நுட்பம் எலக்ட்ரானிக் செல்ஃப் லேபிள்கள், மின்-புத்தகங்கள், மின்-ஆவணங்கள், மின்-செய்தித்தாள்கள், மின்-அகராதிகள், தொழிற்துறை உணர்கருவிகள், அல்ட்ரா-மொபைல் PCகள், போன்ற பயன்பாடுகளில் பயன்படும் நோக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்டது. பூச்சிய-திறன் LCDகள் எலக்ட்ரானிக் காகிதங்களின் ஒரு வகையாகும்.

கெண்ட் டிஸ்ப்ளேக்கள் நிறுவனம், பாலிமர்களால் நிலைப்படுத்தப்பட்ட திரவப் படிகங்களைப் (ChLCD) பயன்படுத்தும் ஒரு "திறனில்லா" டிஸ்ப்ளேவையும் உருவாக்கியது. ChLCD திரைகளின் ஒரு பெரிய குறைபாடு அவற்றின் மெதுவான புதுப்பிப்பு வீதம் ஆகும், குறிப்பாக குறைவான வெப்பநிலைகளில்[சான்று தேவை]. கெண்ட் நிறுவனம் சமீபத்தில், ஒரு ChLCD ஐப் பயன்படுத்தி ஒரு மொபைல் தொலைபேசியின் மொத்த மேற்பரப்பையும் மூடி, அதன் மூலம் அதன் நிறங்களை மாற்றச் செய்யக்கூடிய திறனின் செயல்விளக்கத்தை வழங்கியது, மேலும் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்ட பின்னரும் அந்த நிறங்கள் நிலைத்திருந்ததையும் காண்பித்தது.[24]

2004 இல் யுனிவெர்சிட்டி ஆஃப் ஆக்ஸ்ஃபோர்டில் இருந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஜெனித்தல் பைஸ்டேபிள் நுட்பங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டமைந்த இரண்டு புதிய வகை பூச்சிய-திறன் பைஸ்டேபிள் LCDகளுக்கான செயல்விளக்கமளித்தனர்.[25]

360° BTN போன்ற பல பைஸ்டேபிள் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் பைஸ்டேபிள் கோலெஸ்டெரிக் ஆகியன திரவப் படிகத்தின் (LC) தொகுப்புப் பண்புகளைச் சார்ந்தே உள்ளன, மேலும் தரநிலையான வலிமையான பற்றுதலைப் பயன்படுத்துகின்றன, இதில் சீரமைப்பு ஏடுகள் மற்றும் LC ஒருமித்தல்கள் ஆகியவை வழக்கமான மோனோஸ்டேபிள் பொருள்களை ஒத்த தன்மையையே கொண்டவை. பிற பைஸ்டேபிள் தொழில்நுட்பங்கள் (அதாவது பைனெம் தொழில்நுட்பம்) பிரதனமாக மேற்பரப்பு பண்புகளையே அடிப்படையாகக் கொண்டவை, மேலும் அவற்றுக்கு சிறப்பான பலவீனமான பற்றுதல் பொருள்கள் தேவை.

குறைபாடுகள்[தொகு]

LCD தொழில்நுட்பம் சில பிற டிஸ்ப்ளே தொழில்நுட்பங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் சில குறைபாடுகளையும் கொண்டுள்ளது:

 • CRTகள் செயற்கையமைப்புகளை அறிமுகப்படுத்தாமல் பல வீடியோ தெளிவுத்திறன்களைக் காட்சிப்படுத்தும் திறன் கொண்டிருக்கும் வேளையில், LCDகள் தெளிவான படங்களை அவற்றின் இயல்பான தெளிவுத்திறனில் மட்டுமே காட்சிப்படுத்துகின்றன, மேலும் சில நேரங்களில் அந்த இயல்பான தெளிவுத்திறனின் ஒரு பங்கில் மட்டுமே காட்சிப்படுத்துகின்றன. LCD பேனல்களை இயல்பற்ற தெளிவுத்திறன்களில் இயக்க முயற்சிப்பதால், வழக்கமாக பேனல் படத்தை அளவுமாற்றம் செய்யும் விளைவைக் கொடுக்கும், இதனால் மங்கலான தன்மை "தடுக்கப்பட்ட தன்மை" ஆகியவை ஏற்படலாம், மேலும் பொதுவானது முதல் HDTV மங்கலான தன்மை வரையிலான விளைவுகளுக்கும் உட்படலாம். பல LCDகள் (320x200 போன்ற) மிகக் குறைவான தெளிவுத்திறன் கொண்ட திரைப் பயன்முறைகளில், இந்த அளவுமாற்ற வரம்புகளால் காட்சிப்படுத்தும் திறனற்றவையாக உள்ளன.
 • சில வகை LCDகள், அவற்றின் விளம்பரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டதை விட இன்னும் அதிக வரம்புக்குட்பட்ட நிற தெளிவுத்திறனைக் கொண்டுள்ளன, [சான்று தேவை] மேலும் அவை காட்சிக்குரிய நிற ஆழத்தை அதிகரிப்பதற்கு வெளி சார்ந்த மற்றும்/அல்லது புற டைதரிங் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி செயல்பட வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. சில வகை டிஸ்ப்ளேக்களிலுள்ள மின்னும் விளைவு இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம், மேலும் இந்து சில பயனர்களுக்கு கவனச்சிதறலை ஏற்படுத்தலாம்.
 • இருப்பினும் LCDகள் வழக்கமாக, CRTகளை விட அதிக அதிர்வுள்ள படங்கள் மற்றும் சிறப்பான "நிகழ்-உலக" நிற மாறுபாட்டு விகிதங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன (ஒளியூட்டம் மிக்க சூழலிலும் நிற மாறுபாடு மற்றும் மாற்றத் தன்மை ஆகியவற்றை குறையாமல் பராமரிக்கும் திறன்), அவற்றின் கருப்புகள் எவ்வளவு ஆழமாக உள்ளன என்ற விதத்தில் கருதுகையில் அவை CRTகளை விட குறைந்த நிறமாறுபாடு விகிதத்தையும் கொண்டுள்ளன. நிறமாறுபாட்டு விகிதம் என்பது முழுவதுமாக இயக்கப்பட்ட (வெள்ளை) மற்றும் அணைக்கப்பட்ட (கருப்பு) பிக்சலுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடாகும், மேலும் TN-ஏடு அடிப்படையிலான டிஸ்ப்ளேக்களைக் கொண்ட LCDகள் "பின்னொளிக் கசிவு" என்னும் ஒளி (வழக்கமாக திரையின் மூலைகளின் அருகில் காணப்படக்கூடும்) கசிவுகள் மற்றும் கருப்பை க்ரே நிறமாகவும் அல்லது நீல / பர்ப்பிள் நிறமாகவும் காண்பிக்கும் விளைவுகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கலாம். இருப்பினும், 2009 வரை, LED பின்னொளியைப் பயன்படுத்தாத மிகவும் சிறப்பான LCD TVகள் சுமார் 150,000:1 என்னுமளவிலான செயல்மிகு நிறமாறுபாடைக் கொண்டிருந்தன.
 • LCDகள் வழக்கமாக, அவற்றின் ப்ளாஸ்மா மற்றும் CRT வகையறாக்களை விட நீண்ட பதில்வினை நேரங்களைக் கொண்டுள்ளன, குறிப்பாக பழைய டிஸ்ப்ளேக்கள், படங்கள் வேகமாக மாறும்போது கண்ணுக்குத் தெரியக்கூடிய பேய் போல் தெரியும் விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன. எடுத்துக்காட்டுக்கு, ஒரு LCD இல் சுட்டியை மிகவும் வேகமாக அசைக்கும் போது, சில நேரங்களில் பல குறிப்பான்கள் (கர்சர்கள்) இருப்பது போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம். **இதையும் காண்க: CRT ஃபாஸ்பர் நீடிக்கும் தன்மை
 • LCDகள் மனித கண் நகரும் பொருளைப் பின்பற்றிப் பார்ப்பதால் நகர்வு மங்கல் தன்மையை ஏற்படுத்துகின்றன, சில CRT திரைகள் இவ்வாறு செயல்படுவதில்லை. ஒரு தனி LCD பிக்சல் ஒரு சட்டத்தின் முழு நேரமும் (வழக்கமாக 16.7மி.வினாடி) தொடர்ந்து கண்ணுக்குத் தெரியக்கூடும் என்பது இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம், ஆனால் ஒரு CRT பிக்சல் ஒரு மைக்ரோசெகண்டில் ஒரு பகுதி நேரத்திற்கு மட்டுமே ஒளியூட்டத்துடன் காட்சியளிக்கும், அதுவும் எலக்ட்ரான் கற்றை ஸ்கேன்கள் அதைக் கடந்து செல்லும் போது ஒரு முறை என்னும் அளவிலேயே நிகழ்கிறது. அதாவது, பதில்வினை நேரம் பூச்சியமாக இருக்கக்கூடிய கருத்தியல் LCD பேனலிலும் நகரும் ஒரு படம் நகர்வு மங்கல் தன்மை கொண்டதாகவே தெரியும், ஆனால் ஒரு CRT திரையில் நகரும் படத்திற்கு இவ்விளைவு ஏற்படாது. சட்டம் கண்ணுக்குத் தெரியும் நேரத்தின் போது கண் நகர்வதே இதற்கு காரணமாகும்[சான்று தேவை]. புதுப்பிப்பு வீதத்தை சட்ட வீதத்தின் மடங்குகளில் அமைந்த (எ.கா. 120 அல்லது 240 Hz) எண்ணிக்கையில் அதிகரிப்பதன் மூலமும் பல்வேறு பட செயலாக்க தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும் இந்த மங்கல் தன்மையை குறைக்கலாம். ஒரு முன்கணிக்கப்பட்ட மங்கலான தன்மையை ஈடு செய்யும் வகையில் அதன் நிரப்புத் தன்மையை வழங்க அதன் நெகட்டிவ் படத்தை வழங்கும் மென்பொருள் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி மங்கல் அல்லது ஆவித்தோற்ற விளைவு ஆகியவற்றை ஓரளவு "சரி செய்யலாம்". எடுத்துக்காட்டுக்கு, ஒரு ஆவிப்படம் பட விளைவு சாதாரண இடத்தை விட இடது புறமுள்ள இடம் 5% அதிக ஒளிர்வுடன் இருப்பதால் ஏற்படுகிறது, இந்த மென்பொருள் ஆவிப்படத்தின் 5 சதவீத ஒளிர்வுள்ள நெகட்டிவை உருவாக்கி, இதன் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படும் (n + 5 - 5 = n) மதிப்பை வழங்குகிறது. இருப்பினும், இந்த நுட்பத்திற்கு செயலாக்கத் தாமதம் தேவைப்படுகிறது, இதனால் வேகச் செயல்பாடு கொண்ட வீடியோ கேம் பயன்பாட்டுக்கு[சான்று தேவை] சிக்கலானதாக இருக்கலாம். சில திரைகள் "கேமிங் பயன்முறை" வசதியுடன் கிடைக்கின்றன, இதனால் தேவையான போது ஆவிப்பட விளைவு எதிர்ப்பு அம்சத்தை அணைக்க முடியும்.
  • **இதையும் காண்க: CRT ஃபாஸ்பர் நீடிக்கும் தன்மை
 • TN ஐப் பயன்படுத்தும் LCD பேனல்கள், CRT மற்றும் ப்ளாஸ்மா டிஸ்ப்ளேக்களுடன் ஒப்பிடுகையில் வரம்புக்குட்பட்ட காட்சிக் கோணத்தையே கொண்டுள்ளன. இதனால் ஒரே படத்தை எத்தனை நபர்கள் வசதியாகக் காண முடியும் என்ற எண்ணிக்கை குறைகிறது – மடிக்கணினி திரைகள் இதற்கான முக்கிய எடுத்துக்காட்டாகும். வழக்கமாக திரைக்குக் கீழே பார்க்கும் போது மிகவும் இருளாகவும், மேலிருந்து பார்க்கும் போது ஒளிர்வாகவும் தெரிகிறது. கண்கள் சிறிதளவு மேலோ கீழோ நகரும் போது அல்லது குறிப்பிட்ட நிலைக்கு மேலே அல்லது கீழே இருந்து திரையைப் பார்க்கும் போது நிறங்கள் மாறுவதால், நிற திரிதலை ஏற்படுத்துவதால், நிறங்கள் முக்கியமானதாக இருக்கும் கிராஃபிக் டிசைன் பணிகள் போன்ற சூழ்நிலைகளில் மலிவான LCD திரைகள் பொருத்தமற்றவையாகின்றன. மெல்லிய ஏடு டிரான்சிஸ்டர் மாற்ற வகைகளின் அடிப்படையிலான IPS, MVA அல்லது PVA போன்ற பல டிஸ்ப்ளேக்கள், சிறப்பாக மேம்படுத்த காட்சிக் கோணத்தைக் கொண்டுள்ளன; மிக அதீத கோணங்களில் காணும்போது நிறம் சிறிதளவே ஒளிர்வு மாறித் தெரிகிறது, இருப்பினும் காட்சிக் கோணங்கள் தொடர்பான மேம்பாடுகளில் அதிகம்[சான்று தேவை] கிடைமட்ட கோணங்கள் சார்ந்தே செய்யப்பட்டுள்ளன, செங்குத்துக் கோணத்தைச் சார்ந்து செய்யப்படவில்லை.
 • நுகர்வோர் LCD திரைகள் அவர்களின் CRT வகையறாக்களை விட அதிகம் உடையும் தன்மை கொண்டுள்ளன. CRT திரைகளில் போல் தடிமனான கண்ணாடி ஷீட்கள் இல்லாத காரணத்தால் அவை அதிக பாதிப்புக்குட்படும் தன்மை கொண்டுள்ளன அதாவது ஒரு LCD ஐ விரலால் குத்தினால் வண்ண வட்டம் ஏற்படும் (சிறு குழந்தைகளிடையே இது மிகவும் பிரபலமாகும்), இது போன்ற செயல்களால் திரை சேதமடையக்கூடும். CRTகள் தடிமனான கண்ணாடி ஷீட்களைக் கொண்டுள்ளன, இவை குத்துதல் போன்ற சேதங்கள் அல்லது கீறல்களிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன.
 • திரை சேதப்படுத்தப்படும் போது அல்லது திரையின் மீது அழுத்தம் செலுத்தப்படும் போது இறந்த பிக்சல்கள் உருவாகலாம்; சில உற்பத்தியாளர்கள் காப்புறுதியின் கீழ் இறந்த பிக்சல்கள் கொண்டுள்ள திரைகளை மாற்றித் தருகின்றனர்.
 • கிடைமட்ட மற்றும்/அல்லது செங்குத்து பட்டயமைப்பு என்பது சில LCD திரைகளில் உள்ள சிக்கலாகும். இந்த குறைபாடு உற்பத்தி செயலாக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக ஏற்படுகிறது, மேலும் இதைச் சரி செய்ய முடியாது (திரையை முழுவதுமாக மாற்றுவதே சிறந்ததாகிறது). ஒரே தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் ஒரே மாடல் LCD திரைகளிடையேயும் பட்டையமைப்பு குறிப்பிடத்தக்க அளவு வேறுபடுகிறது. இந்த அளவானது உற்பத்தியாளரின் தரக் கட்டுப்பாடு வழிமுறைகளால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
 • LCD திரைகளில் உள்ள பின்னொளிக்கு வழக்கமாக கோல்டு கேதோடு ஒளிர்வு விளக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இதில் நச்சுத் தன்மை கொண்ட பாதரசம் உள்ளது, இருப்பினும் LED-பின்னொளி LCD திரைகள் பாதரசமற்றவை.
 • சரியற்ற மின்னழுத்த சமநிலையால் வகையமைப்பு அடிப்படையிலான வேக இயக்கம் ஏற்படுகிறது.[26]] - ஆட்சேபிக்கத்தக்க வேக இயக்கங்களை ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட சோதனைகள் விளக்கும், குறிப்பிடத்தக்க பகுதியின் மேல் சிக்கலான வகையமைப்பானது ஹேட்ச்சிங் வகையமைப்பின் மேல் அமைந்தாலும் இது ஏற்படும்.

ஆற்றல் செயல்திறன்[தொகு]

புதிய TV மாடல்களில் LCDகளுக்கு சராசரியாக அவற்றின் ப்ளாஸ்மா வகையறாக்களை விட குறைவான ஆற்றலே தேவைப்படுகிறது. 42-இண்ச் LCD, 271 வாட் மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்தும் 42-இன்ச் ப்ளாஸ்மா டிஸ்ப்ளேவுடன் ஒப்பிடுகையில் 203 வாட் மின்சாரத்தையே பயன்படுத்துகிறது.[27] (இந்தத் தகவல் காலாவதியானது - பேனசோனிக் TH-42 X10 போன்ற தற்போதைய ப்ளாஸ்மா tvகள் 80-200W திறனையே பயன்படுத்துகின்றன. சராசரி ஆற்றல் நுகர்வைக் கணக்கிடும் போது அது வழக்கமாக 120W மற்றும் 150W க்கு இடையே உள்ளது.) [சான்று தேவை]

ஓர் இன்ச்சிற்கான ஆற்றல் பயன்பாடு என்பது, வெவ்வேறு டிஸ்ப்ளே தொழில்நுட்பங்களை ஒப்பிடுவதற்கான மற்றொரு அளவீடாகும்[சான்று தேவை]. CRT தொழில்நுட்பம் டிஸ்ப்ளே பரப்பின் ஒரு சதுர இன்ச்சிற்கான அதிக செயல்திறன் கொண்டது, இவை 0.23 வாட்கள்/சதுர இன்ச் மின்சாரத்தையே பயன்டுத்துகின்றன, LCDகள் 0.27 வாட்கள்/சதுர இன்ச் மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன. ப்ளாஸ்மா டிஸ்ப்ளேக்கள் உயர் நிலையில் உள்ளன, அவற்றின் மதிப்பு 0.36 வாட்கள்/சதுர இன்ச், மேலும் DLP/ரீர் ப்ரொஜெக்ஷன் TVகள் குறைவான மதிப்பைக் கொண்டுள்ளன, அது 0.14 வாட்கள்/சதுர இன்ச் ஆகும்.[28]

பைஸ்டேபிள் டிஸ்ப்ளேக்கள் ஒரு நிலையான படத்தைக் காண்பிக்கும் போது மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்துவதில்லை, ஆனால் காண்பிக்கப்பட்ட படத்தை மாற்றுவதற்கு குறிப்பிடத்தக்க மின்சாரம்[சான்று தேவை] தேவைப்படுகிறது.

உற்பத்தியாளர்கள்[தொகு]

 • ஆல்ஃபா
 • o3 கம்யூனிகேஷன் ஸ்ரீநகர்
 • மோசர்பியர்
 • 3M
 • ஏசர்
 • AOC
 • ஆப்பிள்
 • ASUSடெக்
 • AU ஆப்ட்ரானிக்ஸ்
 • பேங் & ஓலுஃப்சன்
 • பேர்கோ
 • பென்Q
 • போ ஹைடிஸ் (முன்னர் ஹ்யுண்டாய் டிஸ்ப்ளேஸ் கொரியா)
 • சி மே ஆப்டோஎலக்ட்ரானிக்ஸ்
 • கூல்டச் மானிட்டர்ஸ்
 • கார்னிங் இங்க்.
 • எய்ஸோ
 • எப்சான்
 • ஃபுஜிட்சு
 • ஹான்சல்
 • ஹிட்டாச்சி
 • HP
 • இயாமா
 • இண்டர்நேஷனல் டிஸ்ப்ளே வொர்க்ஸ்
 • JVC
 • க்யோசெரா
 • லெனோவா
 • LG டிஸ்ப்ளே
 • LXD இன்கார்ப்பரேட்டட்
 • மீடியன்
 • NEC டிஸ்ப்ளே சொல்யுஷன்ஸ்
 • பேனசோனிக் (முன்னர் மட்சூஷிட்டா)
 • பொலராய்டு கார்ப்பரேஷன்
 • பவர்லைட்
 • ப்ரோஸ்கேன்
 • RCA
 • சேன் டெக்னாலஜி
 • சேம்சங் எலக்ட்ரானிக்ஸ்
 • ஷார்ப் கார்ப்போரேஷன்
 • S-LCD
 • சோனி
 • சோயோ
 • டெக்கோ
 • டோஷிபா
 • USEI
 • வேரிட்ரானிக்ஸ் லிமிட்டெட்
 • வீடியோகான்
 • வியூசோனிக்
 • விஷியோ
 • விண்டெக்
 • க்ஜெராக்ஸ்

மேலும் காண்க[தொகு]

 • பின்னொளி
 • டிஜிட்டல் வீடியோ ரெகார்டர் (DVR), இதில் ஒரு LCD TVயும் சேர்ந்தமைந்திருக்கலாம்.
 • திரைப் பாதுகாப்பான்
 • டிரான்ஸ்ஃப்லெக்டிவ் திரவப் படிக டிஸ்ப்ளே
 • 1:1 pixel mapping

டிஸ்ப்ளே பயன்பாடுகள்[தொகு]

 • தொலைக்காட்சி மற்றும் டிஜிட்டல் தொலைக்காட்சி
 • திரவப் படிக டிஸ்ப்ளே தொலைக்காட்சி (LCD TV)
 • LCD ப்ரொஜெக்டர்
 • கணினி திரை
 • விமான இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் டிஸ்ப்ளேக்கள் (கிளாஸ் காக்பிட் என்பதையும் காண்க)
 • HD44780 கேரக்டர் LCD சிறிய LCDகளுக்கு பரவலாக ஏற்கப்பட்ட நெறிமுறை

குறிப்புதவிகள்[தொகு]

 1. Jonathan W. Steed and Jerry L. Atwood (2009). Supramolecular Chemistry (2nd ed.). John Wiley and Sons. p. 844. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9780470512340.
 2. "காண்டெம்பரரி LCD மானிட்டர் பாராமீட்டர்ஸ்: ஆப்ஜெக்டிவ் அண்ட் சப்ஜெக்டிவ் அனாலிசிஸ் (பக்கம் 3)". Archived from the original on 2014-11-01. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-02-04.
 3. டிம் ஸ்லக்கின்: Ueber die Natur der kristallinischen Flüssigkeiten und flüssigen Kristalle (திரவப் படிகங்களின் முற்கால வரலாறு ), பண்சன்-இதழ், 7.ஜார்காங், 5/2005
 4. ஜியார்ஜ்W. க்ரே, ஸ்டீஃபன் எம். கெல்லி: "லிக்விட் கிரிஸ்டல்ஸ் ஃபார் ட்விஸ்டெட் நிமாட்டிக் டிஸ்ப்ளே டிவைசஸ்" , ஜே. மேட்டர். கெம்., 1999, 9, 2037–2050
 5. ஆர். வில்லியம்ஸ், “டொமைன்ஸ் இன் லிக்விட் கிரிஸ்டல்ஸ்,” ஜே. ஃபிஸ். கெம்., தொகுதி. 39, ப. 382–388, ஜூலை 1963
 6. 6.0 6.1 Castellano, Joseph A. (2006). "Modifying Light". American Scientist 94 (5): 438–445. 
 7. ஜி. எச். ஹெயில்மியெர் அண்ட் எல். ஏ. ஜானோய், “கெஸ்ட்-ஹோஸ்ட் இண்டரேக்ஷன்ஸ் இன் நிமாட்டி லிக்ல்விட் கிரிஸ்டல்ஸ். அ ஃஇயூ எலக்ட்ரோ-ஆப்டிக் எஃபெக்ட்,” அப். ஃபிஸ். லெட்., தொகுதி. 13, எண். 3, ப. 91–92, 1968
 8. ஜி. எச். ஹெல்மியெர், எல். ஏ. ஜானோய் அண்ட் எல். ஏ. பார்ட்டன், “டைனமிக் ஸ்கேட்டரிங்: அ நியூ எலக்ட்ரோஆப்டிக் எஃபெக்ட் இன் செர்ட்டெயின் க்ளாஸஸ் ஆஃப் நிமாட்டிக் லிக்விட் கிரிஸ்டல்ஸ்,” ப்ரோக். IEEE, தொகுதி. 56, ப. 1162–1171, ஜூலை 1968
 9. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2010-12-05. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-02-04.
 10. "Modifying Light". American Scientist Online. Archived from the original on 2008-12-20. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-02-04.
 11. ப்ராடி, டி.பி., "பர்த் ஆஃப் ஆக்டிவ் மேட்ரிக்ஸ்" , இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்ப்ளே, தொகுதி. 13, எண். 10, 1997, ப. 28-32.
 12. "Worldwide LCD TV shipments surpass CRTs for first time ever". engadgetHD. 2008-02-19 இம் மூலத்தில் இருந்து 2008-05-03 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20080503202816/http://www.engadgethd.com/2008/02/19/worldwide-lcd-tv-shipments-surpass-crts-for-first-time-ever/. பார்த்த நாள்: 2008-06-13. 
 13. "Displaybank's Global TV Market Forecasts for 2008 - Global TV market to surpass 200 million units". Displaybank. 2007-12-05. http://www.displaybank.com/eng/info/news/press_show.php?id=2996. பார்த்த நாள்: 2008-06-13. 
 14. லிக்விட் கோல்டு: த ஸ்டோரி ஆஃப் லிக்விட் கிரிஸ்டல் டிஸ்ப்ளேஸ் அண்ட் த கிரியேஷன் ஆஃப் அன் இண்டஸ்ட்ரி , ஜோசப் ஏ. கேஸ்டெலேனோ, 2005 வோர்ல்டு சயிண்டிஃபிக் பப்ளிஷிங் கோ. பி. லிமிட்டெட்., பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 981-238-956-3.
 15. த ஹிஸ்டரி ஆஃப் லிக்விட்-கிரிஸ்டல் டிஸ்ப்ளேஸ், ஹிரோஷி கவாமோட்டோ, ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஃப் த IEEE , 90 , #4 (ஏப்ரல் 2002), ப. 460–500, எஆசு:10.1109/JPROC.2002.1002521
 16. "AFFS & AFFS+". Technology. Vertex LCD Inc. Archived from the original on 2016-05-18. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-02-04.
 17. K. H. Lee, H. Y. Kim, K. H. Park, S. J. Jang, I. C. Park, and J. Y. Lee (June 2006). "A Novel Outdoor Readability of Portable TFT-LCD with AFFS Technology". SID Symposium Digest of Technical Papers (AIP) 37 (1): 1079–1082. 
 18. "Samsung to Offer 'Zero-PIXEL-DEFECT' Warranty for LCD Monitors". Forbes.com. December 30, 2004. Archived from the original on 2007-08-20. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-09-03.
 19. "What is Samsung's Policy on dead pixels?". Samsung. February 5, 2005. Archived from the original on 2007-03-04. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-08-03.
 20. "Display (LCD) replacement for defective pixels - ThinkPad". Lenovo. June 25, 2007. Archived from the original on 2006-12-31. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-07-13.
 21. "What is the ISO 13406-2 standard for LCD screen pixel faults?". Anders Jacobsen's blog. January 4, 2006.
 22. சோனி XBR முரா
 23. http://www.nemoptic.com/content.php?section=technology
 24. Tetsuo Nozawa. "[SID] Entire Surface of Handset becomes LCD Display". Nikkei Tech-On. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-06-10.
 25. Dr Chidi Uche. "Development of bistable displays". University of Oxford. Archived from the original on 2008-05-23. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-07-13.
 26. LCD ஃப்ளிக்கர் டெஸ்ட்ஸ்
 27. "எனர்ஜி கன்செம்ஷன்: அப்ப்ளையன்சஸ்". Archived from the original on 2010-06-19. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-02-04.
 28. "Draft Efficiency Standards for Television" (PDF). California Energy Commission. December 2008. Archived from the original (PDF) on 2009-06-13. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-05-31.

புற இணைப்புகள்[தொகு]

விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Liquid Crystal Displays
என்பதில் ஊடகங்கள் உள்ளன.

பொதுவான தகவல்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=திரவப்_படிகக்_காட்சி&oldid=3931735" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது