உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

தரக் கட்டுப்பாடு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.


முன்னுரை[தொகு]

தரக் கட்டுப்பாடு (QC) என்பது உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து காரணிகளின் தரத்தையும் நிறுவனங்கள் மதிப்பாய்வு செய்யும் ஒரு செயல்முறையாகும். ஐஎஸ்ஓ 9000 (ISO) ஆனது தரக் கட்டுப்பாட்டை "தரம் சார் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதில் கவனம் செலுத்தும் தர நிர்வாகத்தின் ஓர் அங்கம்" என்று வரையறுக்கிறது.

இந்த அணுகுமுறை மூன்று அம்சங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது (ஐஎஸ்ஓ 9001 போன்ற தரங்களில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது):

1. கட்டுப்பாடுகள், வேலை மேலாண்மை, வரையறுக்கப்பட்ட மற்றும் நன்கு நிர்வகிக்கப்பட்ட செயல் முறைகள், செயல் திறன் மற்றும் ஒருமைப்பாடு அளவுகோல்கள் மற்றும் பதிவுகளை அடையாளம் காணல் போன்ற கூறுகள்.

2. அறிவு, திறன்கள், அனுபவம் மற்றும் தகுதிகள் போன்ற திறன் கணியங்கள், ஒருமைப்பாடு, நம்பிக்கை, நிறுவன கலாச்சாரம், உந்துதல், குழு ஆவி மற்றும் தரமான உறவுகள் போன்ற மென்மையான கூறுகள்.

3. பொறியியல் மற்றும் உற்பத்தித் துறைகளில் உற்பத்திப் பொருட்கள் அல்லது சேவைகள் போன்றவை வாடிக்கையாளர் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவும் அதைவிட உயர்வாக இருப்பதற்கும் ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை உறுதி செய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மேம்படுத்தும் முறைகளில் தரக் கட்டுப்பாடு மற்றும் தரப் பொறியியல் என்பன உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது.

இவை இரண்டும் வாடிக்கையாளர் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யவும் அல்லது அதைவிட சிறப்பாக செயல்படவும் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் அல்லது சேவைகள் மற்றும் வடிவமைப்புகளின் நம்பகத் தன்மை மற்றும் தோல்வி சோதனை என்பவற்றை ஒருங்கே கையாளுகிறது.

தரக் காப்புறுதி[தொகு]

தரக் காப்புறுதி மேலாண்மைக்கு மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் மேற்கோள் சூத்திரங்களில் ஒன்று PDCA (பிளான்-டு-செக்-ஆக்ட்) அணுகுமுறை ஆகும். இது ஷீவார்ட் சுழற்சி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

தோல்விச் சோதனை[தொகு]

நுகர்வோர் பொருட்கள் முழுதும் செயற்படுத்துவதற்கு ஒரு மதிப்பான செய்முறை தோல்விச் சோதனை (உளைச்சல் சோதனை என்றும் கூறப்படுகிறது) ஆகும். பொருட்களில் தோல்வி ஏற்படும் வரை இச்சோதனையின் நடவடிக்கைத் தொடரும். மேலும் இதில் அதிர்வு, வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதம் போன்றவை அடிக்கடி உயர்த்தப்படும். இச்சோதனை பொருட்களில் உள்ள எதிர்பாராத பல பலவீனங்களை வெளிப்படுத்தும். மேலும் இதன் தரவுகள் பொறியியல் மற்றும் தயாரித்தலில் செய்முறை மேம்பாடுகளில் முனைப்பான நடவடிக்கைக்குப் பயன்படும்.

புள்ளியியல் கட்டுப்பாடு[தொகு]

பல நிறுவனங்கள் தங்கள் நிறுவனத்தை சிக்ஸ் சிக்மா நிலை தரத்திற்கு உயர்த்த புள்ளியியல் செய்முறைக் கட்டுப்பாடுகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இத்தரத்தை மற்ற வார்த்தைகளில் கூற வேண்டுமானால் எதிர்பாராத தோல்வி ஏற்படும் நிகழ்வாய்ப்பு இயல்புப் பரவலின் ஆறு நிலை விலக்கங்களுக்குள் அடங்கிவிடும். இந்த நிகழ்வாய்ப்பு 3.4 ஒரு மில்லியனில் இருக்கிறது. அடிக்கடி கட்டுப்படுத்தப்படுபவனவற்றில் ஆர்டர்-எண்ட்ரி போன்ற எழுத்தர் வகைப்பணிகள் அத்துடன் வழக்கமான தயாரித்தல் பணிகள் உள்ளிடங்கியுள்ளன.

மரபான வெளியீட்டில் தொடர்பற்ற முறையில் ஒரு பகுதியை மாதிரி எடுத்து அதனை சோதிப்பது தயாரித்தல் நடவடிக்கைகளின் வழக்கமான புள்ளியியல் செய்முறைக் கட்டுப்பாடு ஆகும். சிக்கலான செயல்பாடுகளில் ஏற்படும் மாறுபாடுகள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும், மேலும் தயாரித்தல் நடைமுறைகள் கெட்ட பாகங்கள் தயாராவதற்கு முன்பு சீர் செய்யப்படும்.

நிறுவனத் தரம்[தொகு]

1980களில், மேலாண்மை மற்றும் பணியாளர்களுடன் “நிறுவனத்தரம்” என்ற கருத்துப் படிவமும் முக்கியத்துவம் பெற்றது. அனைத்து துறைகளும் திறந்த மனதுடன் தர அணுகுமுறையில் நிறுவனத்தின் தர மேம்பாட்டு செய்முறைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தால் வெற்றிக்கு வாய்ப்புள்ளது என்பது உணரப்பட்டது.

நிறுவனங்களின் பரவலான தர அணுகுமுறை வலுவான மூன்று கூறுகளை உடையது அவை :-

  1. கட்டுப்பாடுகள், பணி மேலாண்மை, வரையறுக்கப்பட்ட மற்றும் சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்படும் செய்முறைகள்[1][2], செயல்திறனும் நாணய விதிகளும் மற்றும் பதிவுகளை அடையாளங்காட்டுதல் போன்ற கூறுகள்
  2. அறிவு, செயற்திறன்கள், அனுபவம், தகுதிகள் போன்ற ஆற்றல்கள்
  3. பணியாளர்கள் ஒருமைப்பாடு, தன்னம்பிக்கை, நிறுவன கலாச்சாரம், ஊக்கப்படுத்துதல், குழு சக்தி மற்றும் தர உறவுகள் போன்ற மென்மையான கூறுகள்.

ஏதாவது ஒரு வழியில் இந்த மூன்று கூறுகளில் குறைபாடு ஏற்பட்டால் வெளியீடுகளின் தரம் சிக்கலான நிலையில் இருக்கும்.

பிரபலமான தர மேலாண்மை கருவிகள்[தொகு]

தனிப்பட்ட ஆலோசகர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் தரக் கட்டுப்பாட்டுக்கு தங்கள் தனித்துவமான அணுகுமுறைகளுக்கு பெயரிடும் போக்கு வழமையாக உள்ளது. காலப்போக்கில் இவற்றில் சில உலகளவிலான பயன்பாட்டிற்கு வந்துவிட்டன. பின்வரும் 7 கணியங்கள் / கருவிகளும் அவ்வாறானவை -

உலகளவிலான தர மேலாண்மை கணியங்கள் 07
கணியம் முதல் பயன்பாட்டின் ஆண்டு விளக்கம்
1. புள்ளிவிவர தரக் கட்டுப்பாடு (SQC) 1930-40 தரக் கட்டுப்பாட்டுக்கு புள்ளிவிவர முறைகளின் பயன்பாடு (குறிப்பாக கட்டுப்பாட்டு விளக்கப்படங்கள் மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளும் மாதிரி)
2. மொத்த தரக் கட்டுப்பாடு (TQC) 1956 ஹார்வர்ட் பிசினஸ் ரிவியூ கட்டுரை மற்றும் அதே பெயரிலான புத்தகம் மூலம் அர்மண்ட் வி. ஃபைகன்பாமால் பிரபலப்படுத்தப்பட்டது; உற்பத்திக்கு கூடுதலாக கணக்கியல், வடிவமைப்பு, நிதி, மனித வளங்கள், சந்தைப்படுத்தல், வாங்குதல், விற்பனை போன்ற துறைகளின் ஈடுபாட்டை வலியுறுத்துகிறது.
3. புள்ளிவிவர செயல்முறை கட்டுப்பாடு (SPC) 1960-70 ஒரு தனிப்பட்ட தொழில்துறை செயல்முறையை கண்காணிக்க கட்டுப்பாட்டு விளக்கப்படங்களைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் அந்த செயல்முறைக்கு பொறுப்பான ஆபரேட்டர்களுக்கு செயல்திறனைத் திருப்புதல்; கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளால் ஈர்க்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டது.
4. நிறுவன அளவிலான தரக் கட்டுப்பாடு (CWQC) 1968 ஜப்பானிய பாணி மொத்த தரக் கட்டுப்பாடு.
5. மொத்த தரநிர்வாக மேலாண்மை (TQM) 1985 புள்ளியியல் தரக்கட்டுப்பாட்டு உத்திகள் அல்லது தர மேம்பாட்டு செயற்படுத்தல், விற்பனை குறைதல் போன்ற நிலைகளில் மொத்த தரக் கட்டுப்பாடு மிகவும் தேவையான ஆய்வுமுறை ஆகும்.

முதன்மையான விவரக் குறிப்பீட்டில் சரியான தரத் தேவைகள் வெளிப்படவில்லை எனில் தரத்தைப் பொருளில் ஆய்வு செய்ய அல்லது உருவாக்க முடியாது.

எடுத்துக்காட்டாக அழுத்தக் கலனின் அனைத்து கூறுகள் பொருள்சார் மற்றும் பரிமாணங்கள் மட்டுமல்லாமல் இயக்குதல், சூழ்நிலைச் சார்ந்த, பாதுகாப்பு, ஏற்புடைமை மற்றும் பராமரிக்கும் தன்மை தேவைகள் போன்றவையும் உள்ளிட்டவையாக இருக்கும்.

6. சிக்ஸ் சிக்மா (6σ) 1986 வணிக மூலோபாயத்திற்கு புள்ளிவிவர தரக் கட்டுப்பாடு பயன்படுத்தப்படுகிறது; மோட்டோரோலா நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது.
7. லீன் சிக்ஸ் சிக்மா (Lean 6σ) 2001 லீன் சிக்ஸ் சிக்மா திறன் மிகு உற்பத்தி மற்றும் / அல்லது திறன் மிகு நிறுவனத்தின் கொள்கைகளுடன் பயன்படுத்தப்படுகிறது; வெயிட் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது.

தொழில் சார்ந்த வளங்கள்[தொகு]

அறிவியல் வளங்கள்[தொகு]

  • [[:அக்கிரெடிடேஷன் அண்ட் குவாலிட்டி அஷ்யூரன்ஸ்:ஜர்னல் ஃபார் குவாலிட்டி,கம்பாரபிலிட்டி அண்ட் ரிலையபிலிட்டி இன் கெமிக்கல் மெஷர்மெண்ட், ISSN: 0949-1775 Print, eISSN: 1432-0517|அக்கிரெடிடேஷன் அண்ட் குவாலிட்டி அஷ்யூரன்ஸ்:ஜர்னல் ஃபார் குவாலிட்டி,கம்பாரபிலிட்டி அண்ட் ரிலையபிலிட்டி இன் கெமிக்கல் மெஷர்மெண்ட்]], ISSN: 0949-1775 Print, eISSN: 1432-0517 [4]

கல்விச் சார் வளங்கள்[தொகு]

குறிப்புதவிகள் & குறிப்புகள்[தொகு]

  1. அட்சிட், D. (2007) தயாரித்தல் துறையிலிருந்து கால்சென்டர் துறை என்ன கற்றுக் கொள்ள முடியும்: பகுதி I, In Queue, http://www.nationalcallcenters.org/pubs/In_Queue/vol2no21.html பரணிடப்பட்டது 2009-07-26 at the வந்தவழி இயந்திரம்
  2. அட்சிட், D. (2007) தயாரித்தல் துறையிலிருந்து கால்சென்டர் துறை என்ன கற்றுக் கொள்ள முடியும்: பகுதி II, In Queue, http://www.nationalcallcenters.org/pubs/In_Queue/vol2no22.html பரணிடப்பட்டது 2009-07-26 at the வந்தவழி இயந்திரம்
  3. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2017-08-03. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-12.
  4. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2020-09-21. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-12.
  5. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2020-04-27. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-12.

கூடுதல் வாசிப்பு[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தரக்_கட்டுப்பாடு&oldid=3930703" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது