சிக்ஸ் சிக்மா

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.


பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும் சிக்ஸ் சிக்மா குறியீடு.
தொழில்துறை
கட்டுரைத் தொடரின் ஒரு பகுதி
Mill
உற்பத்தி முறைகள்

Batch productionவேலை உருவாக்கம்

தொடர் உற்பத்தி

மேம்பாட்டு முறைகள்

LMTPMQRM

TOCசிக்ஸ் சிக்மாRCM

தகவலும் தொடர்பும்

ISA-88ISA-95ERP

SAPIEC 62264B2MML

வழிமுறைக் கட்டுப்பாடு

PLCDCS

சிக்ஸ் சிக்மா (Six Sigma) என்பது முதலில் மோட்டோரோலா (Motorola) நிறுவனம் உருவாக்கிய வணிக மேலாண்மை உத்தி ஆகும்.[1] As of 2009 ஆம் ஆண்டில் அது தொழிற்துறையின் பல்வேறு பிரிவுகளில் பலவிதமாகப் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, எனினும் அதன் பயன்பாட்டிலும் முரண்பாடுகள் உள்ளன.

சிக்ஸ் சிக்மா, உற்பத்தி மற்றும் வணிக செயலாக்கங்களில் காணப்படும் குறைகள் (பிழைகள்) மற்றும் மாறும் தன்மை ஆகியவற்றைக் கண்டறிந்து நீக்குவதன் மூலம் வெளியீட்டு செயலாக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்த முயற்சிக்கிறது.[2] அது புள்ளியியல் முறைகள் உள்ளிட்ட பல தர மேலாண்மை முறைகளைப் பயன்படுத்தி, அந்த நிறுவனத்திற்குள்ளே உள்ள அந்த முறைகளில் வல்லுநர்களான நபர்களைக் கொண்டு ஒரு சிறப்பு அமைப்பை ("ப்ளாக் பெல்ட்ஸ்","க்ரீன் பெல்ட்ஸ்" போன்றவை) உருவாக்குகிறது.[2] ஒரு நிறுவனத்தில் செயல்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு சிக்ஸ் சிக்மா பணித்திட்டத்திற்கும் வரையறுக்கப்பட்ட முறையான செயல்படிகளும் அளவிடப்பட்ட நிதியியல் இலக்குகளும் (செலவுக் குறைப்பு அல்லது இலாப உயர்வு) உள்ளன.[2]

வரலாற்று ரீதியான மேலோட்டப் பார்வை[தொகு]

சிக்ஸ் சிக்மா, முதன் முதலில் உற்பத்தி செயலாக்கங்களை மேம்படுத்தவும் குறைபாடுகளை நீக்கவும் உருவாக்கப்பட்ட நடைமுறை வழிகாட்டல்களின் தொகுப்பாகவே உருவாக்கப்பட்டது, ஆனால் பயன்பாட்டில் அது பிற வணிக செயலாக்கங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது.[3] சிக்ஸ் சிக்மாவில், ஒரு வாடிக்கையாளரின் அதிருப்திக்குக் காரணமாக இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு அம்சமும் குறைபாடு என வரையறுக்கப்படுகிறது.[2]

பில் ஸ்மித் (Bill Smith) முதலில் மோட்டோரோலாவில் 1986 ஆம் ஆண்டில் அந்த செய்முறையியலின் முக்கிய அம்சங்களை உருவாக்கினார்.[4] சிக்ஸ் சிக்மா, அதற்கு முன்பிருந்த தர மேலாண்மை செய்முறையியல்களான தரக்கட்டுப்பாடு, TQM மற்றும் பூச்சியக் குறைபாடு,[5][6] ஆகியவற்றின் தாக்கங்களைப் பெருமளவு கொண்டதும், ஷேவார்ட் (Shewhart), டெமிங் (Deming), ஜுரான் (Juran), இஷிகாவா (Ishikawa), டாகுச்சி (Taguchi) மற்றும் பிறரின் முன்னோடி பணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டதுமாக உள்ளது.

அதற்கு முன்பிருந்தவற்றைப் போலவே, சிக்ஸ் சிக்மா தத்துவத்தில் பின்வரும் அம்சங்கள் காணப்படுகின்றன:

 • நிலைத்தன்மையுடைய மற்றும் முன்கணிக்கக்கூடிய செயலாக்க முடிவுகளை அடைய முயற்சியெடுப்பது (அதாவது செயலாக்க மாறும் தன்மையைக் குறைப்பது) வணிக வெற்றிக்கு இன்றியமையாததாகும்.
 • உற்பத்தி மற்றும் வணிக செயலாக்கங்கள் அளவிடக்கூடிய, பகுப்பாய்வு செய்யக்கூடிய, மேம்படுத்தக்கூடிய மற்றும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சிறப்பியல்புகளைக் கொண்டுள்ளன.
 • நீடித்திருக்கும் தர மேம்பாட்டை அடைய ஒரு நிறுவனத்தின் அனைத்து சாராரின் அர்ப்பணிப்பு, குறிப்பாக உயர் மட்ட மேலாண்மையின் அர்ப்பணிப்பு மிக முக்கியமாகும்.

பின்வரும் அம்சங்களே சிக்ஸ் சிக்மாவை பிற முந்தைய தர மேம்பாட்டு முறைகளிலிருந்து வேறுபடுத்திக்காட்டுகிறது:

 • எந்த ஓர் சிக்ஸ் சிக்மா பணித்திட்டமும், அளவிடக்கூடிய மற்றும் அளவுபடுத்தக்கூடிய நிதியியல் மீட்சிகளை வழங்குவதை மையமாகக் கொண்டுள்ளது.[2]
 • உறுதியான மற்றும் தீவிரமான மேலாண்மைத் தலைமையை வற்புறுத்துகிறது.[2]
 • சிக்ஸ் சிக்மா அணுகுமுறையைத் தலைமையேற்று நடத்தவும் செயல்படுத்தவும் "சேம்பியன்கள்", "மாஸ்டர் ப்ளாக் பெல்ட்ஸ்", "ப்ளாக் பெல்ட்ஸ்" போன்ற பல நிலைகளைக் கொண்ட கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.[2]
 • ஊகங்களையும் கருதுகோள்களையும் காட்டிலும் சரிபார்க்கப்படக்கூடிய தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டு மட்டுமே முடிவெடுப்பது என்பதில் உறுதியாக இருப்பது.[2]

"சிக்ஸ் சிக்மா" என்ற சொல் புள்ளியியலின் செயலாக்கத் திறன் ஆய்வுகள் என்ற ஒரு பிரிவிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டது. முதலில் அது குறிப்பிட்ட குறிப்புவிவரங்களுக்குட்பட்டு, மிக உயர் விகித வெளியீட்டை உருவாக்கத் தேவையான உற்பத்தி செயலாக்கங்களின் திறனைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டது. குறுகிய கால அளவுகளுக்கு "சிக்ஸ் சிக்மா தரத்துடன்" செயல்படும் செயலாக்கங்களின் உற்பத்தியில் நீண்டகால அளவுக்கான குறைபாட்டு அளவு, மில்லியன் வாய்ப்புகள் (DPMO) 3.4 க்கும் குறைவாகவே இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது.[7][8] அந்த அளவு அல்லது சிறந்த தர நிலையின் அளவிற்கு அனைத்து செயலாக்கங்களையும் மேம்படுத்துவதே சிக்ஸ் சிக்மாவின் தெளிவான இலக்காகும்.

சிக்ஸ் சிக்மா என்பது மோட்டோரோலா, இங்க். நிறுவனத்தின் பதிவு பெற்ற சேவை முத்திரையும் வர்த்தக முத்திரையும் ஆகும்.[9] 2006ம் ஆண்டு வரை சிக்ஸ் சிக்மா முறையின் மூலம் மோட்டோரோலா நிறுவனம் சுமார் 17 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களைச் சேமித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது[10].

ஹனிவெல் (Honeywell) (முன்னர் அல்லைடுசிக்னல் என அழைக்கப்பட்டது) மற்றும் ஜெனெரல் எலக்ட்ரிக் (General Electric) உள்ளிட்ட பல நிறுவனங்களும் சிக்ஸ் சிக்மா முறையைப் பயன்படுத்தி பிரபலமான அளவு இலாப வெற்றி அடைந்துள்ளன. ஜாக் வெல்ச் (Jack Welch) இங்கு இந்த முறையை அறிமுகப்படுத்தினார்.[11] 1990களின் இறுதியில், ஃபார்ச்சுன் 500 நிறுவனங்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு நிறுவனங்கள், செலவுகளைக் குறைப்பதையும் தரத்தை மேம்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டு சிக்ஸ் சிக்மா முறையைத் தொடங்கின.[12]

சமீபத்திய ஆண்டுகளில், சிலர் சிக்ஸ் சிக்மா முறையின் கருத்துகளை சாய்வு உற்பத்தி முறையுடன் இணைத்து, சாய்வு சிக்ஸ் சிக்மா எனும் பெயரில் ஒரு புதிய முறையாகப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

முறைகள்[தொகு]

சிக்ஸ் சிக்மா பணித்திட்டங்கள் இரண்டு பணித்திட்ட செய்முறையியல்களைப் பயன்படுத்துகின்றன, அவை டெமிங்கின் திட்டம்-செயல்-சோதித்தல்-செயல்படுதல் சுழற்சியின் பாதிப்பைக் கொண்டுள்ளன. இந்த செயல்முறையியல்களில் ஐந்து கட்டங்கள் உள்ளன. அவை ஒவ்வொன்றிலும் DMAIC மற்றும் DMADV ஆகிய பெயர் சுருக்கங்கள் இருக்கும்.[12]

 • DMAIC என்பது செயலில் உள்ள ஒரு வணிக செயலாக்கத்தை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட பணித்திட்டங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.[12]
 • DMADV என்பது புதிய தயாரிப்பு அல்லது செயலாக்க வடிவமைப்புகளை நோக்கமாகக் கொண்ட பணித்திட்டங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.[12]

DMAIC[தொகு]

DMAIC பணித்திட்ட செயல்முறையியலானது ஐந்து கட்டங்களைக் கொண்டது:

 • D - உயர்நிலை பணித்திட்ட இலக்குகளையும் நடப்பு செயலாக்கங்களையும் வரையறுத்தல் (Define ).
 • M - நடப்பு செயலாக்கத்தின் முக்கிய அம்சங்களைக் கண்டறிந்து அதோடு தொடர்புடைய தரவைச் சேகரித்தல் (Measure ).
 • A - காரண-விளைவு தொடர்புகளைச் சரிபார்க்க அந்தத் தரவைப் பகுப்பாய்வு செய்தல் (Analyze ). தொடர்புகள் எவை என நிர்ணயித்து, அனைத்துக் காரணிகளும் கருத்தில் கொள்ளப்பட்டதா என்பதை உறுதி செய்தல்.
 • I - சோதனைகள் வடிவமைப்பு போன்ற முறைகளைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படும் தரவு பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில் செயலாக்கங்களை மேம்படுத்துதல் அல்லது உகந்ததாக்குதல் (Improve ).
 • C - முடிவுகளில் குறைபாடுகளாக வெளிப்படுத்துவதற்கு முன்பாக அவற்றின் நோக்கத்திலிருந்து விலகும் அம்சங்களைக் கண்டறிந்து உறுதிப்படுத்த, கட்டுப்படுத்துதல் (Control ). செயலாக்கத் திறனை நிலைப்படுத்த முன் நடவடிக்கைகளைச் செய்தல், உற்பத்தியில் ஈடுபடுதல், கட்டுப்பாட்டு செய்முறையியல்களை நிறுவுதல் மற்றும் செயலாக்கத்தைத் தொடர்ந்து கண்காணித்தல்.

DMADV[தொகு]

DMADV பணித்திட்ட செயல்முறையியல், DFSS ("D esign F or S ix S igma"),[12] எனவும் அழைக்கப்படுகிறது, அதில் ஐந்து கட்டங்கள் உள்ளன:

 • D - வாடிக்கையாளரின் தேவை மற்றும் தொழில் நிறுவனத்தின் திட்டம் ஆகியவற்றுடன் இசைவாக இருக்கும்படியான இலக்குகளை அமைத்தல் (Define ).
 • M - CTQகள் (C ritical T o Q uality, அதாவது, தரத்திற்கு முக்கியமான பண்புகள்), தயாரிப்பின் திறன்கள், உற்பத்தி செயலாக்கத்தின் திறன், மற்றும் ஆபத்துகள் ஆகியவற்றை அளவிட்டு அடையாளம் காணுதல் (Measure ).
 • A - மாற்று வழிகளை உருவாக்க பகுப்பாய்வு செய்தல், உயர் மட்ட வடிவமைப்பை உருவாக்கி, சிறந்த வடிவமைப்பைத் தேர்ந்தெடுக்க வடிவமைப்பு திறனை மதிப்பீடு செய்தல் (Analyze ).
 • D - விவரங்களை வடிவமைத்தல், வடிவமைப்பு சரிபார்த்தலுக்கு ஏற்ப வடிவமைபையும் திட்டத்தையும் உகந்ததாக்குதல் (Design ). இந்தக் கட்டத்திற்கு மாதிரிகள் தேவைப்படலாம்.
 • V - வடிவமைப்பைச் சரிபார்த்து, முன் சோதனைகளை அமைத்து, உற்பத்தி செயலாக்கத்தைச் செயல்படுத்தி அதனை செயலாக்க உரிமையாளர்களிடம் ஒப்படைத்தல் (Verify ).

சிக்ஸ் சிக்மாவில் பயன்படுத்தப்படும் தர மேலாண்மைக் கருவிகளும் முறைகளும்[தொகு]

DMAIC அல்லது DMADV பணித்திட்டத்தின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும், சிக்ஸ் சிக்மாவிற்கு வெளியிலும் பயன்படுத்தக்கூடிய சிறந்த தர மேலாண்மைக் கருவிகளை சிக்ஸ் சிக்மா பயன்படுத்துகிறது. பயன்படுத்தப்படும் முக்கியமான முறைகளின் மேலோட்டத்தை பின்வரும் அட்டவணை காண்பிக்கிறது.

 • 5 ஏன் என்பவை
 • மாறும் தன்மையின் பகுப்பாய்வு
 • ANOVA காஜ் R&R
 • சந்தேகமற்ற வடிவமைப்பு
 • வணிக செயலாக்க அமைப்பு
 • மாறும் தன்மைக்கான கவண் பயிற்சி
 • காரணம் & விளைவுகள் வரைபடம் (மீன்முள் அல்லது இஷிகாவா வரைபடம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது)
 • சார்பற்ற தன்மை மற்றும் பொருத்தங்களுக்கான சி-ஸ்கொயர் சோதனை
 • கட்டுப்பாட்டு விளக்கப்படம்
 • உடன் தொடர்பு
 • செலவு-இலாபம் பகுப்பாய்வு
 • CTQ கிளையமைப்பு
 • தொழில் நிறுவன பின்னூட்ட மேலாண்மை(EFM) முறைமைகளைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படும் பருமனறி சந்தைப்படுத்தல் ஆராய்ச்சி
 • சோதனைகளின் வடிவமைப்பு
 • தோல்விப் பயன்முறை மற்றும் விளைவுகள் பகுப்பாய்வு (FMEA)
 • பொது நேரியல் பயன்முறை

 • செவ்வக வரைபடங்கள்
 • ஒருபடித்தான சார்புள்ள தன்மை
 • தரச் சார்பு நிலையமைப்பு (QFD)
 • பேரட்டோ விளக்கவரைபடம்
 • பிக் விளக்கவரைபடம்
 • செயலாக்கத் திறன்
 • தொடர்புப் போக்கு பகுப்பாய்வு
 • மூலக் காரணப் பகுப்பாய்வு
 • ஓட்ட விளக்கவரைபடங்கள்
 • SIPOC பகுப்பாய்வு (S - வழங்குநர்கள் (Suppliers), I - உள்ளீடுகள் (Inputs), P - செயலாக்கம் (செயலாக்கம்), O - வெளியீடுகள் (Outputs), C - வாடிக்கையாளர்கள் (Customers))
 • திருப்தி
 • டாகுச்சி முறைகள்
 • டாகுச்சி இழப்பு சார்பு
 • எண்ணச் செயலாக்க வரைபடம்
 • TRIZ

செயல்படுத்துதலின் அங்கங்கள்[தொகு]

சிக்ஸ் சிக்மாவின் ஒரு முக்கிய அம்சம் தர மேலாண்மை சார்புகளை "தொழில்முறைமயமாக்குதல்" என்பதாகும். சிக்ஸ் சிக்மாவிற்கு முன்னதாக நடைமுறையில் இருந்த தர மேலாண்மையானது, பெருமளவு உற்பத்திப் பிரிவுக்கும் தரத் துறையில் உள்ள புள்ளியியலாளர்களுக்கும் தனித்தனியே செயல்படுத்தப்பட்டது. அனைத்து வணிக சார்புகளையும் ஊக்குவிப்புப் பாதையையும் நேரான செயல்படுத்தல் தொகுப்பாகப் பிரிக்கக்கூடிய ஒரு வரிசைக்கட்டமைப்பை (மற்றும் தொழில் முன்னேற்றப் பாதை) வரையறுக்க தற்காப்புக் கலைகளின் தரப்படுத்தல் சொற்களை சிக்ஸ் சிக்மா பயன்படுத்துகிறது.

சிக்ஸ் சிக்மா அதன் வெற்றிகரமான செயல்படுத்தலுக்கான முக்கிய அம்சங்களாகப் பலவற்றைக் கொண்டுள்ளது.[13]

 • செயல்படுத்தல் தலைமை , இதில் CEO மற்றும் உயர் மட்ட மேலாண்மையின் பிற உறுப்பினர்களும் அடங்குவர். அவர்களே சிக்ஸ் சிக்மா செயல்படுத்தலுக்கான ஒரு தெளிவான திட்டத்தை உருவாக்கப் பொறுப்பாவார்கள். அவர்கள் பிற பொறுப்பிலிருப்பவர்களுக்கும்[weasel words]புதிய மேம்பாடுகளுக்குத் தேவையான கருத்துகளைப் பெற, சுதந்திரம் மற்றும் வளங்களை வழங்கி அதிகாரம் வழங்குகின்றனர்.
 • நிறுவனம் முழுவதும் ஒருங்கிணைந்த வகையில் சிக்ஸ் சிக்மா செயல்படுத்தலைக் கொண்டு செல்ல சேம்பியன்கள் பொறுப்பேற்கின்றனர். செயல்படுத்தல் தலைமைப் பொறுப்பிலுள்ளவர்கள் அவர்களை உயர் மட்ட மேலாண்மையிலிருந்து அழைக்கின்றனர். சேம்பியன்கள், ப்ளாக் பெல்ட்டுகளுக்கு வழிகாட்டியாகவும் செயல்படுகின்றனர்.
 • சேம்பியன்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் மாஸ்டர் ப்ளாக் பெல்ட்டுகள் , சிக்ஸ் சிக்மாவின் அக நிறுவன பயிற்சியாளர்களாக இயங்குகின்றனர். அவர்கள் தங்கள் நேரத்தில் 100 சதவீதத்தை சிக்ஸ் சிக்மாவிற்காக செலவழிக்கின்றனர். அவர்கள் சேம்பியன்களுக்கு உதவியாக இருப்பதுடன் ப்ளாக் பெல்ட் மற்றும் க்ரீன் பெல்ட் நபர்களுக்கு வழிகாட்டுகின்றனர். புள்ளியியல் பணிகள் மட்டுமின்றி, பல்வேறு செயல்பாடுகள் மற்றும் துறைகளில் இசைவாக சிக்ஸ் சிக்மாவைப் பயன்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துவதில் தங்கள் நேரத்தைச் செலவழிக்கின்றனர்.
 • ப்ளாக் பெல்ட்ஸ் நபர்கள், மாஸ்டர் ப்ளாக் பெல்ட் நபர்களின் கீழ் இயங்கி சிக்ஸ் சிக்மா செய்முறையியலை குறிப்பிட்ட பணித்திட்டங்களுக்குப் பயன்படுத்துகின்றனர். அவர்கள் தங்கள் 100 சதவீத நேரத்தை சிக்ஸ் சிக்மாவிற்கு அர்ப்பணிக்கின்றனர். அவர்கள் சிக்ஸ் சிக்மா பணித்திட்ட செயல்படுத்துவதில் தங்கள் கவனத்தைச் செலுத்துகின்றனர், அதே நேரத்தில் மாஸ்டர் ப்ளாக் பெல்ட் நபர்களும் சேம்பியன்களும் சிக்ஸ் சிக்மாவிற்கான பணித்திட்டங்கள்/செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றைக் கண்டறிவதில் கவனம் செலுத்துகின்றனர்.
 • தங்கள் பிற பணிப் பொறுப்புகளுடன் சிக்ஸ் சிக்மா செயல்படுத்தலையும் பொறுப்பாகக் கொண்டுள்ள பணியாளர்களான க்ரீன் பெல்ட் நபர்கள், ப்ளாக் பெல்ட் நபர்களின் வழிகாட்டலின் கீழ் செயல்படுகின்றனர்.
 • சிக்ஸ் சிக்மா மேலாண்மைக் கருவிகளின் அடிப்படைப் பயன்பாட்டில் பயிற்சி பெற்ற எல்லோ பெல்ட் நபர்கள், பணித்திட்டத்தின் எல்லா நிலைகளிலும் ப்ளாக் பெல்ட் நபர்களுடன் இணைந்து பணிபுரிகின்றனர், மேலும் அவர்களே பணியின் மிக நெருங்கிய நிலையில் உள்ளவர்களாவர்.

"சிக்ஸ் சிக்மா செயலாக்கம்" என்ற சொல்லின் தோற்றமும் பொருளும்[தொகு]

சிக்ஸ் சிக்மா மாதிரியின் புள்ளியியல் கருதுகோள்களின் அடிப்படையாக உள்ள இயல்புப் பரவலின் சட்டகவரைபடம். கிரேக்க எழுத்தான σ (சிக்மா), கிடைமட்டக் கோட்டில் உள்ள சராசரி, µ மற்றும் வளைவின் மாற்றுப்புள்ளி ஆகியவற்றுக்கிடையே உள்ள தொலைவைக் குறிக்கிறது. இந்தத் தொலைவு அதிகமாகும்பட்சத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மதிப்புகளின் சிதறலும் அதிகரிக்கிறது. மேலே காண்பிக்கப்பட்டுள்ள வளைவிற்கு, [46] மற்றும் [47]. உயர் மற்றும் தாழ் குறிப்புவிவர வரம்புகள் (USL, LSL) சராசரியிலிருந்து 6σ விலகியுள்ளன. இயல்புப் பரவலின் பண்புகளின் காரணமாக, சராசரியிலிருந்து மிகவும் விலகியிருக்கும் மதிப்புகள் விரும்பத்தக்கதல்ல. எதிர்காலத்தில் சராசரியானது சில புள்ளிகளில் 1.5σ அளவிற்கு இடப்புறம் அல்லது வலப்புறம் நகர்ந்தாலும் (1.5 சிக்மா மாற்றம்), அப்போதும் அது பாதுகாப்பான நிலையாகவே கருதப்படுகிறது. சிக்ஸ் சிக்மாவில், சராசரியானது நெருங்கிய குறிப்புவிவரம் வரம்பிலிருந்து குறைந்தபட்சம் 6σ விலகியிருக்கும்படி உள்ள செயலாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது.
சிக்ஸ் சிக்மா மாதிரியின் புள்ளியியல் கருதுகோள்களின் அடிப்படையாக உள்ள இயல்புப் பரவலின் சட்டகவரைபடம். கிரேக்க எழுத்தான σ (சிக்மா), கிடைமட்டக் கோட்டில் உள்ள சராசரி, µ மற்றும் வளைவின் மாற்றுப்புள்ளி ஆகியவற்றுக்கிடையே உள்ள தொலைவைக் குறிக்கிறது. இந்தத் தொலைவு அதிகமாகும்பட்சத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மதிப்புகளின் சிதறலும் அதிகரிக்கிறது. மேலே காண்பிக்கப்பட்டுள்ள வளைவிற்கு, [46] மற்றும் [47]. உயர் மற்றும் தாழ் குறிப்புவிவர வரம்புகள் (USL, LSL) சராசரியிலிருந்து 6σ விலகியுள்ளன. இயல்புப் பரவலின் பண்புகளின் காரணமாக, சராசரியிலிருந்து மிகவும் விலகியிருக்கும் மதிப்புகள் விரும்பத்தக்கதல்ல. எதிர்காலத்தில் சராசரியானது சில புள்ளிகளில் 1.5σ அளவிற்கு இடப்புறம் அல்லது வலப்புறம் நகர்ந்தாலும் (1.5 சிக்மா மாற்றம்), அப்போதும் அது பாதுகாப்பான நிலையாகவே கருதப்படுகிறது. சிக்ஸ் சிக்மாவில், சராசரியானது நெருங்கிய குறிப்புவிவரம் வரம்பிலிருந்து குறைந்தபட்சம் 6σ விலகியிருக்கும்படி உள்ள செயலாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது.

"சிக்ஸ் சிக்மா செயலாக்கம்" என்ற சொல் பின்வரும் கருத்தைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது வரைபடத்திலுள்ளதைப் போன்று, செயலாக்க சராசரி மற்றும் நெருங்கிய குறிப்புவிவர வரம்பு ஆகியவற்றுக்கிடையே ஆறு திட்ட விலக்கத்தைப் பெற்றிருக்கும்பட்சத்தில், நடைமுறையில் எந்த உருப்படியும் குறிப்புவிவரத்தின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதில் தோல்வியடையாது.[8] இது செயலாக்கத் திறன் ஆய்வுகளில் பயன்படுத்தப்படும் கணிப்பு முறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

திறனாய்வுகள், செயலாக்க சராசரிக்கும் நெருங்கிய குறிப்புவிவர வரம்புக்கும் இடையே உள்ள திட்டவிலக்கத்தை சிக்மா அலகுகளில் அளவிடுகின்றன. செயலாக்கத்தின் திட்டவிலக்கம் அதிகரித்தால் அல்லது செயலாக்கத்தின் சராசரி பொறுதி அளவின் மையத்தைவிட்டு அதிகமாக விலகினால், சராசரிக்கும் நெருங்கிய குறிப்புவிவரத்திற்கும் இடையே வெகு சில திட்ட விலக்கங்களே பொருந்தும், இதனால் சிக்மா எண் குறைந்து உருப்படிகள் குறிப்புவிவரத்திற்கப்பால் செல்வதற்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கும்.[8]

1.5 சிக்மா மாற்றத்தின் பங்கு[தொகு]

செயலாக்கங்கள் குறுகிய காலத்தில் பலனளிப்பதைப் போல நீண்ட கால அளவிற்கு பலனளிப்பதில்லை என அனுபவப்பூர்வமாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.[8] இதன் விளைவாக, தொடக்க குறுகிய கால ஆய்வுடன் ஒப்பிடும் போது, செயலாக்க சராசரி மற்றும் நெருங்கிய குறிப்புவிவர வரம்பு ஆகியவற்றுக்கிடையேயான சிக்மாவின் எண்ணிக்கையானது நீண்ட கால அளவு பயன்பாட்டில் வெகுவாகக் குறையலாம்.[8] காலத்திற்கேற்ப நிகழும் இந்த யதார்த்தமான செயலாக்க மாறுபாட்டினைக் கருத்தில் கொள்ள, இந்தக் கணக்கீட்டில் செயல்முறையின் அடிப்படையிலான 1.5 சிக்மா மாற்றம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.[8][14] இந்தக் கருத்தின் படி, ஒரு குறுகிய கால ஆய்வில் செயலாக்க சராசரி மற்றும் நெருங்கிய குறிப்புவிவர வரம்பு ஆகியவற்றுக்கிடையே ஆறு சிக்மா மதிப்பைக் கொண்டு பொருந்தும் ஒரு செயலாக்கம், நீண்ட கால அளவிற்கு 4.5 சிக்மாக்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் – செயலாக்க சராசரி காலத்திற்கேற்ப மாறுவதோ அல்லது நீண்ட கால அளவில் கணக்கிடப்பட்ட திட்டவிலக்கமானது குறுகிய காலத்திற்காகக் கணக்கிடப்பட்டதை விட அதிகமாக இருப்பதோ அல்லது இரண்டுமோ இதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம்.[8]

ஆகவே சிக்ஸ் சிக்மா செயலாக்கத்தை மில்லியன் வாய்ப்புகளில் 3.4 (DPMO) குறைபாடுள்ள உருப்படிகளை வழங்கும் ஒன்றாக வரையறுக்கப்பட்டு அது பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. இது இயல்புப் பரவலில் உள்ள ஒரு செயலாக்கமானது சராசரியை விட 4.5 திட்டவிலக்கங்கள் அதிகமாகவோ குறைவாகவோ உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளிக்கு அப்பால், 3.4 குறைபாடுள்ள பாகங்களை வழங்கும் (ஒரு பக்கத் திறனுள்ள ஆய்வு) என்ற உண்மையின் அடிப்படையில் அமைந்தது.[8] ஆகவே ஒரு "சிக்ஸ் சிக்மா" செயலாக்கத்தின் 3.4 DPMO என்பது உண்மையில் 4.5 சிக்மாவைக் குறிக்கிறது, அவை 6 சிக்மாவிலிருந்து 1.5 சிக்மா மாற்றத்தைக் கழிப்பதனால் பெறப்படும் மதிப்பாகும், இந்த சிக்மா மாற்றம் என்பது நீண்ட காலக் கணக்கீட்டுக்கான மாற்றத்தைக் கருத்தில் கொள்வதற்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாகும்.[8] யதார்த்தமான செயல்பாடுகளில் காணப்பட வாய்ப்புள்ள குறைபாடுகளை குறைவாக மதிப்பிடுதலைத் தடுப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது.[8]

சிக்மா அளவுகள்[தொகு]

அட்டவணை[15][16] கீழே உள்ள அட்டவணையில், பல்வேறு குறுகிய கால சிக்மா அளவுகளுக்கான நீண்ட கால DPMO மதிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த மதிப்புகள், செயலாக்க சராசரியானது முக்கியக் குறிப்புவிவர வரம்பின் பக்கம் நோக்கி 1.5 சிக்மா அளவிற்கு மாற்றம் கொண்டிருக்கும் என்பதைக் கருத்தில் கொண்டமைந்தவையாகும். மற்றொரு வகையில் கூறுவதானால், குறுகியகால அளவிற்கான சிக்மா அளவின் தீர்மானத்திற்குப் பின்னர், நீண்ட கால சிக்மா அளவு Cpk மதிப்பானது குறுகியகால சிக்மா அளவின் மதிப்பான Cpk ஐ விட 0.5 குறைவாக இருக்கும் எனவும் அவை கருத்தில் கொண்டுள்ளன. ஆகவே எடுத்துக்காட்டாக, 1 சிக்மாவிற்குக் கொடுக்கப்பட்ட DPMO மதிப்பானது, நீண்ட கால அளவிற்கான செயலாக்க சராசரி 0.5 சிக்மாவானது குறுகியகால அளவிற்கான ஆய்வில் (Cpk = 0.33) உள்ளதைப் போல குறிப்புவிவர வரம்பிற்குள் (Cpk = –0.17) 1 சிக்மா என்ற அளவைக் கொண்டில்லாமல் அதற்கு அப்பாலுள்ளன. குறைபாட்டு சதவீதம் என்பது, செயலாக்க சராசரிக்கு நெருக்கமாக உள்ள குறிப்புவிவர வரம்பை மீறியுள்ளவற்றை மட்டுமே குறிப்பிடுகின்றது என்பது நினைவில் கொள்ளத்தக்கது. தொலைவிலுள்ள குறிப்புவிவர வரம்புக்கப்பாலுள்ள குறைபாடுகள் சதவீதங்களில் சேர்த்துக்கொள்ளப்படுவதில்லை.

1 691,462 69% 31% 0.33 –0.17
2 308,538 31% 69% 0.67 0.17
3 66,807 6.7% 93.3% 1.00 0.5
4 6,210 0.62% 99.38% 1.33 0.83
5 233 0.023% 99.977% 1.67 1.17
6 3.4 0.00034% 99.99966% 2.00 1.5
7 0.019 0.0000019% 99.9999981% 2.33 1.83

வரவேற்பு[தொகு]

தொழிற்துறையில் சிக்ஸ் சிக்மா ஒரு பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது, செயல்பாடு மற்றும் சேவையில் சிறப்பு நிலையை அடைவதற்கும் நிலைநிறுத்துவதற்குமான ஒரு வணிக உத்தியாகப் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.[2] இருப்பினும் சிக்ஸ் சிக்மா பற்றிய பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.

அசல் தன்மையில்லாதது[தொகு]

பிரபல தர வல்லுநர் ஜோசப் எம். ஜூரான், சிக்ஸ் சிக்மாவை "தர மேம்பாட்டின் ஓர் அடிப்படைப் பதிப்பாக", விவரிக்கிறார், மேலும் "அதில் புதிதாக எதுவும் இல்லை. வசதிப்படுத்திகள் என நாம் கூறுபவற்றையே அது கொண்டுள்ளது. அவை, பல வண்ண பெல்ட்கள் போன்ற மிக அலங்காரமான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தியுள்ளன. உதவிகரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிபுணரை உருவாக்க, இந்தக் கருத்தைத் தனிப்படுத்தும் அளவிற்கு அதற்கு மதிப்புள்ளது என நான் நினைக்கிறேன். மேலும் இதுவும் ஒரு புதிய கருத்தல்ல. நம்பகத்தன்மை பொறியியலாளர்கள் போன்றோருக்கான நிறுவப்பட்ட சான்றிதழ்களை அமெரிக்க தரச் சங்கம் நீண்ட காலத்திற்கு முன்னரே வழங்கியுள்ளது" என்கிறார்[17]

ஆலோசகர்களின் பங்கு[தொகு]

"ப்ளாக் பெல்ட்" நபர்களை நாடோடித் தன்மையுள்ள மாற்ற ஏஜெண்டுகளாகப் பயன்படுத்துதல் என்பது (முரண்பாடாக) பயிற்சி மற்றும் சான்றிதழுக்கான ஒரு சிறு தொழிற்துறையை உருவாக்கியுள்ளது. அதிக எண்ணிக்கையிலான ஆலோசனை நிறுவனங்கள் சிக்ஸ் சிக்மாவை மிக அதிக அளவில் வாங்குகின்றன, ஆனால் அவர்களில் பெரும்பாலானோர் சிக்ஸ் சிக்மாவின் கருவிகள் மற்றும் முறைகளைப் பற்றிய மிக அடிப்படை அறிவே கொண்டுள்ளனர் என விமர்சகர்கள் விவாதிக்கின்றனர்.[2]

சில கருத்துரையாளர்கள், "பெல்ட்" அம்சத்தை "கிரீன் பெல்ட்", "மாஸ்டர் ப்ளாக் பெல்ட்" மற்றும் "கோல்ட் பெல்ட்ஸ்" என விரிவுபடுத்தியுள்ளதை தற்காப்புக் கலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு "பெல்ட் தர அமைப்பாகவே" காண்கின்றனர்.

சாத்தியமுள்ள எதிர் விளைவுகள்[தொகு]

"சிக்ஸ் சிக்மாவை வாங்கியுள்ள 58 நிறுவனங்களில், 91 சதவீத நிறுவனங்கள் S&P 500 பட்டியலில் பின்தங்கியுள்ளன" என ஃபார்ச்சுன் கட்டுரை ஒன்று கூறியுள்ளது. அந்த அறிக்கையானது "(தர மேம்பாட்டு செயலாக்கத்தைச் செயல்படுத்திக்கொண்டிருக்கும்) க்வால்ப்ரோ (Qualpro) எனும் ஆலோசனை நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த சார்லெஸ் ஹாலந்து (Charles Holland) என்பவரின் பகுப்பாய்வை" அடிப்படையாகக் கொண்டது[18] சிக்ஸ் சிக்மாவானது அது உருவாக்கப்பட்ட நோக்கத்தினளவில் பயன் தரக்கூடியதாக உள்ளது, ஆனால் "நடப்பிலுள்ள செயலாக்கத்திற்குப் பொருந்தாத வகையில் குறுகிய தன்மையுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது" மேலும் "புதிய தயாரிப்புகள் அல்லது சீரற்று இயங்கும் தொழில்நுட்பங்கள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்த" உதவியாக இல்லை என்பதே அந்தக் கட்டுரையின் மையக் கருத்தாகும். இவ்வகைக் கருத்துகளில் பெரும்பாலானவை, தவறானவை அல்லது பிழையுள்ளவை அல்லது தவறான தகவல்களைக் கொண்டவை என விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன.[19][20]

ஜேம்ஸ் மெக்னெர்னே (James McNerney) 3M இல் சிக்ஸ் சிக்மாவை அறிமுகப்படுத்தியது, மரத்துப்போன படைப்புத்திறனின் விளைவாக இருக்கலாம் என பிஸினஸ்வீக் கட்டுரை ஒன்று கூறுகிறது. சிக்ஸ் சிக்மாவானது, உடனடிப் பண மதிப்பற்ற வேலைகளுக்கான செலவில் தொடரும் கண்டுபிடிப்புக்கு வழிகோலுவதாக வார்ட்டன் ஸ்கூல் பேராசிரியர் சுட்டிக்காட்டுவதை அது குறிப்பிடுகிறது.[21] இந்த நிகழ்வானது கோயிங் லீன் என்ற புத்தகத்தில் மேலும் விவரமாக விவாதிக்கப்படுகிறது, அதில் Ford நிறுவனத்தின் "6 சிக்மா" திட்டம் அதன் இலாபத்திற்கு சிறிதளவே உதவியது என்பதைக் காண்பிக்கும் தரவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.[22]

துல்லியமான தரநிலைகளின் அடிப்படையில்[தொகு]

மில்லியன் வாய்ப்புகளில் 3.4 குறைபாடு என்ற விகிதம் குறிப்பிட்ட சில தயாரிப்புகள்/செயலாக்கங்களுக்கு சிறப்பாக உதவலாம், ஆனால் பிறவற்றுக்கு அது உகந்ததாகவோ அல்லது பண ரீதியான சிறப்பாகவோ பயன்படாமல் போகலாம். ஒரு முன்னோடி செயலாக்கத்திற்கு இன்னும் உயர்வான தரநிலைகள் தேவைப்படலாம், அதே நேரத்தில் நேரடி அஞ்சல் விளம்பர உத்திக்கு அதைவிடக் குறைவான விகிதம் தேவைப்படலாம். 6 என்ற எண்ணை திட்டவிலக்கங்களின் எண்ணாகத் தேர்ந்தெடுத்ததற்கான அடிப்படையும் விளக்கமும் இன்னும் தெளிவாக விவரிக்கப்படவில்லை. கூடுதலாக சிக்ஸ் சிக்மா மாதிரியானது, செயலாக்கத் தரவானது எப்போதும் இயல்புப் பரவலுக்கு ஏற்ப சரிசெய்துகொள்ளக்கூடியதாகவே உள்ளதாகக் கருத்தில் கொள்கிறது. நடப்பு சிக்ஸ் சிக்மா மாதிரியில், இயல்புப் பரவல் பொருந்தாத சூழ்நிலகளில் குறைபாட்டு வீதங்களைக் கணக்கிடுதல் குறித்த விவரங்கள் தெளிவாகக் கொடுக்கப்படவில்லை.[2]

1.5 சிக்மா மாற்றம் பற்றிய விமர்சனம்[தொகு]

புள்ளியியலாளர் டொனால்ட் ஜே. வீலர் (Donald J. Wheeler), 1.5 சிக்மா மாற்றத்தின் துல்லியத் தன்மையைக் கருதி "அலட்சியமானதாகக்" கூறி புறக்கணித்துள்ளார்.[23] உலகளாவிய வகையில் அதைப் பயன்படுத்த முடியுமா என்பது சந்தேகமானதாகவே உள்ளது.[2]

1.5 சிக்மா மாற்றம் முரண்பாடுள்ளதாகவும் கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் அதன் முடிவுகள் நீண்ட கால அளவிற்கான செயல்திறனைக் காட்டிலும் குறுகியகால செயல்திறனுக்கான "சிக்மா அளவுகள்" மூலமாகவே குறிப்பிடப்படுகின்றன: 4.5 சிக்மா செயல்திறன் கொண்டுள்ள நீண்ட கால குறைபாட்டு வீதங்களைப் பெற்றுள்ள ஒரு செயலாக்கமானது, சிக்ஸ் சிக்மா மரபின் படி, "6 சிக்மா செயலாக்கம்" எனப்படுகிறது.[8][24] இதனால், ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சிக்ஸ் சிக்மா மதிப்பிடுதல் முறைமையை, கொடுக்கப்பட்ட திட்டவிலக்கங்களுக்கான உண்மையான இயல்புப் பரவல் நிகழ்தகவுகளுடன் சமப்படுத்த முடியாது, மேலும் இதுவே சிக்ஸ் சிக்மா அம்சங்கள் எவ்வாறு வரையறுக்கப்படுகின்றன என்பதிலுள்ள முரண்பாட்டின் மையமாக உள்ளது.[24] ஒரு "6 சிக்மா" செயலாக்கம் 4.5 சிக்மா அளவிலான செயல்திறனை வழங்கும் என அரிதாகவே விளக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் உண்மையான 6 சிக்மா செயல்திறனின் விளைவாக சில கருத்துரையாளர்கள், சிக்ஸ் சிக்மா என்பது ஒரு நம்பிக்கை வித்தை எனக் கூறியுள்ளனர்.[8]

மேலும் காண்க[தொகு]

குறிப்புகள்[தொகு]

 1. Tennant, Geoff (2001). SIX SIGMA: SPC and TQM in Manufacturing and Services. Gower Publishing, Ltd.. பக். 6. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0566083744. http://books.google.com/books?id=O6276jidG3IC&printsec=frontcover#PPA6,M1. 
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 Antony, Jiju. "Pros and cons of Six Sigma: an academic perspective". Archived from the original on ஜூலை 23, 2008. பார்க்கப்பட்ட நாள் May 1, 2008. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 3. "Motorola University - What is Six Sigma?". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-09-14. [...] Six Sigma started as a defect reduction effort in manufacturing and was then applied to other business processes for the same purpose. {{cite web}}: Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 4. "The Inventors of Six Sigma". பார்க்கப்பட்ட நாள் January 29, 2006. {{cite web}}: Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 5. Stamatis, D. H. (2004), Six Sigma Fundamentals: A Complete Guide to the System, Methods, and Tools, New York, New York: Productivity Press, p. 1, ISBN 9781563272929, OCLC 52775178, The practitioner of the six sigma methodology in any organization should expect to see the use of old and established tools and approaches in the pursuit of continual improvement and customer satisfaction. So much so that even TQM (total quality management) is revisited as a foundation of some of the approaches. In fact, one may define six sigma as "TQM on steroids."
 6. Montgomery, Douglas C. (2009), Statistical Quality Control: A Modern Introduction (6 ed.), Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, p. 23, ISBN 9780470233979, OCLC 244727396, During the 1950s and 1960s programs such as Zero Defects and Value Engineering abounded, but they had little impact on quality and productivity improvement. During the heyday of TQM in the 1980s, another popular program was the Quality Is Free initiative, in which management worked on identifying the cost of quality...
 7. "Motorola University Six Sigma Dictionary". பார்க்கப்பட்ட நாள் January 29, 2006. {{cite web}}: Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 8. 8.00 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07 8.08 8.09 8.10 8.11 Tennant, Geoff (2001). SIX SIGMA: SPC and TQM in Manufacturing and Services. Gower Publishing, Ltd.. பக். 25. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0566083744. http://books.google.com/books?id=O6276jidG3IC&printsec=frontcover#PPA25,M1. 
 9. "Motorola Inc. - Motorola University". பார்க்கப்பட்ட நாள் January 29, 2006. {{cite web}}: Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 10. "About Motorola University". பார்க்கப்பட்ட நாள் January 29, 2006. {{cite web}}: Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 11. "Six Sigma: Where is it now?". Archived from the original on ஆகஸ்ட் 19, 2009. பார்க்கப்பட்ட நாள் May 22, 2008. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 De Feo, Joseph A.; Barnard, William (2005). JURAN Institute's Six Sigma Breakthrough and Beyond - Quality Performance Breakthrough Methods. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-07-059881-9. 
 13. Harry, Mikel; Schroeder, Richard (2000). Six Sigma. Random House, Inc. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-385-49437-8. 
 14. Harry, Mikel J. (1988). The Nature of six sigma quality. Rolling Meadows, Illinois: Motorola University Press. பக். 25. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:9781569460092. https://archive.org/details/natureofsixsigma0000mike. 
 15. Gygi, Craig; DeCarlo, Neil; Williams, Bruce (2005). Six Sigma for Dummies. Hoboken, NJ: Wiley Publishing, Inc.. பக். Front inside cover, 23. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-7645-6798-5. https://archive.org/details/sixsigmafordummi0000gygi. 
 16. El-Haik, Basem; Suh, Nam P.. Axiomatic Quality. John Wiley and Sons. பக். 10. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:9780471682738. 
 17. Paton, Scott M. (August 2002). Juran: A Lifetime of Quality. 22. பக். 19-23. http://www.qualitydigest.com/aug02/articles/01_article.shtml. பார்த்த நாள்: 2009-04-01. 
 18. Morris, Betsy (2006-07-11). "Tearing up the Jack Welch playbook". Fortune. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2006-11-26.
 19. Richardson, Karen (2007-01-07). "The 'Six Sigma' Factor for Home Depot". Wall Street Journal Online. பார்க்கப்பட்ட நாள் October 15, 2007. {{cite web}}: Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 20. Ficalora, Joe; Costello, Joe. "Wall Street Journal SBTI Rebuttal" (PDF). Sigma Breakthrough Technologies, Inc. Archived from the original (PDF) on செப்டம்பர் 10, 2008. பார்க்கப்பட்ட நாள் October 15, 2007. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 21. Hindo, Brian (6 June 2007). "At 3M, a struggle between efficiency and creativity". Business Week. பார்க்கப்பட்ட நாள் June 6, 2007. {{cite web}}: Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
 22. Ruffa, Stephen A. (2008). Going Lean: How the Best Companies Apply Lean Manufacturing Principles to Shatter Uncertainty, Drive Innovation, and Maximize Profits. AMACOM (a division of American Management Association). பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-8144-1057-X. http://books.google.com/books?id=_Q7OGDd61hkC. 
 23. Donald J. Wheeler (2004). The Six Sigma Practitioner's Guide to Data Analysis. SPC Press. பக். 307. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:9780945320623. 
 24. 24.0 24.1 *Pande, Peter S.; Neuman, Robert P.; Cavanagh, Roland R. (2001). The Six Sigma Way: How GE, Motorola, and Other Top Companies are Honing Their Performance. New York: McGraw-Hill Professional. பக். 229. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0071358064. http://books.google.co.uk/books?id=ybOuvzvcqTAC&pg=PA229&lpg=PA229&dq=%22key+bones+of+contention+amongst+the+statistical+experts+about+how+Six+Sigma+measures+are+defined%22&source=web&ots=jRU19KJVwd&sig=M7jGXg3KoWD7CjUs-ZTNyAjSZls&hl=en&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result. 

மேலும் படிக்க[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சிக்ஸ்_சிக்மா&oldid=3893949" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது