மூலக் காரணப் பகுப்பாய்வு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search


மூலக் காரணப் பகுப்பாய்வு (ஆர்.சி.ஏ) என்பது சிக்கல்கள் அல்லது நிகழ்வுகளின் மூலக் காரணங்களைக் கண்டறிவதை நோக்கமாகக் கொண்ட சிக்கல் தீர்க்கும் வழிமுறைப் பிரிவாகும். உடனடியாகத் தெரிகின்ற அறிகுறிகளை எளிதாக எடுத்துரைப்பதற்கு மாறாக மூலக் காரணங்களைச் சரிப்படுத்த அல்லது நீக்க முயற்சிப்பதன்மூலம் சிக்கல்கள் சிறப்பாகத் தீர்க்கப்படுகின்றன என்ற நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் ஆர்.சி.ஏ செயல்முறை பிரகடனப்படுத்தப்படும். மூலக் காரணங்களில் சரிப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை வழிப்படுத்துவதன் மூலம் சிக்கலானது மீண்டும் நிகழக்கூடிய வாய்ப்புக் குறைக்கப்படுவதாக நம்பப்படுகிறது. எனினும் ஒரு தனித்த தலையீடு காரணமாக மறுநிகழ்வை முற்றுமுழுதாக தடுத்தல் ஒருபோதுமே சாத்தியமில்லை என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. ஆகவே ஆர்.சி.ஏ ஆனது பெரும்பாலும் மறுசெய்கையான செயல்முறை எனக் கருதப்படும். மேலும் இது தொடர்ச்சியான மேம்பாட்டின் ஒரு கருவியாகப் பெரும்பாலும் பார்க்கப்படும்.

ஆர்.சி.ஏ என்பது ஆரம்பத்தில் சிக்கலைக் கண்டறிதல் மற்றும் தீர்த்தலின் எதிர்த்தாக்க வழிமுறையாகும். இது பகுப்பாய்வானது ஒரு நிகழ்வு நடந்ததன் பின்னர் செய்யப்படுகிறது என்பதைக் குறிக்கும். ஆர்.சி.ஏவில் திறமையைப் பெறுவதன் மூலம் இது செயல்படுகின்ற வழிமுறையாகின்றது. இது ஒரு நிகழ்வானது நடப்பதற்கு முன்னர் கூட அதன் சாத்தியக்கூறை ஆர்.சி.ஏ எதிர்வுகூறக் கூடியது என்ற பொருளைத் தருகிறது.

மூலக் காரணப் பகுப்பாய்வு என்பது தனித்த நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட செய்முறையல்ல; பல்வேறுபட்ட கருவிகள், செயல்முறைகள் மற்றும் இருப்பிலுள்ள ஆர்.சி.ஏவின் தத்துவங்கள் உள்ளன. இருந்தபோதிலும் இவற்றில் பெரும்பாலானவற்றை ஐந்து மிகப் பரவலாக வரையறுத்த "பள்ளிகளாக" வகைப்படுத்தலாம். அவை அவற்றின் உருவாக்கத்தின் அடிப்படை புலங்களால் பெயரிடப்படுகின்றன: பாதுகாப்பு அடிப்படையானது, தயாரிப்பு அடிப்படையானது, செயல்முறை அடிப்படையானது, தோல்வி அடிப்படையானது மற்றும் தொகுதிகள் அடிப்படையானது.

 • பாதுகாப்பு அடிப்படையான ஆர்.சி.ஏ ஆனது விபத்துப் பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில் சார்ந்த பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம் ஆகிய புலங்களிலிருந்து கீழ்நோக்கிச் செல்லும்.
 • தயாரிப்பு அடிப்படையிலான ஆர்.சி.ஏ ஆனது தொழில்துறை உருவாக்கத்துக்கான தரக் கட்டுப்பாட்டின் புலத்தின் இதன் உருவாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது.
 • செயல்முறை அடிப்படையிலான ஆர்.சி.ஏ ஆனது அடிப்படையில் தயாரிப்பு அடிப்படையிலான ஆர்.சி.ஏக்குப் பின்தொடர்வாகும். ஆனால் அது வணிக செயல்முறைகளை உள்ளடக்க விஸ்தரிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற நோக்கத்துடன் கூடியது.
 • தோல்வி அடிப்படையிலான ஆர்.சி.ஏ ஆனது பொறியியல் மற்றும் பராமரிப்பு ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தியதுபோல தோல்வி பகுப்பாய்வின் வழக்கத்தில் ஊன்றியுள்ளது.
 • தொகுதி அடிப்படையிலான ஆர்.சி.ஏ ஆனது மாற்ற மேலாண்மை, இடர் மேலாண்மை மற்றும் தொகுதிகள் பகுப்பாய்வு போன்ற புலங்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட எண்ணங்களுடன் சேர்ந்து முன்னுள்ள பள்ளிகளின் ஒரு கூட்டாக எழுந்துள்ளது.

மூலக் காரணப் பகுப்பாய்வின் பல்வேறு பள்ளிகளிடையே நோக்கம் மற்றும் வரைவிலக்கணத்தில் வேறுபாடு தோன்றுவது தவிர உலகளாவியதாகக் கருதப்படக்கூடிய சில பொதுக் கொள்கைகள் உள்ளன. இதேபோல ஆர்.சி.ஏவைச் செய்வதற்கான பொதுச் செயல்முறையை வரையறுக்கவும் இது சாத்தியமாகும்.

மூலக் காரணப் பகுப்பாய்வின் பொதுக் கொள்கைகள்[தொகு]

 1. மூலக் காரணத்தில் செயல்திறன் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை இலக்கிடுதலானது சிக்கலொன்றின் அறிகுறிகளை மட்டும் பக்குவப்படுத்துவதைவிட திறனானது.
 2. திறனானதாக இருப்பதற்கு ஆவணமாக்கிய சான்றுகள் மூலம் முடிவுகள் மற்றும் காரணங்களை மறுபிரதியெடுப்பதோடு ஆர்.சி.ஏவைத் திட்டமிட்டுச் செய்யவேண்டும்.
 3. வழங்கிய எந்தவொரு சிக்கலுக்கும் பொதுவாக ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சாத்தியமான மூலக்காரணங்கள் உள்ளன.
 4. திறனானதாக இருப்பதற்கு பகுப்பாய்வானது மூலக்காரணம்(ங்கள்) மற்றும் வரையறுத்த சிக்கல் ஆகியவற்றுக்கிடையேயான தெரிந்த அனைத்து சாதாரண உறவுகளையும் நிலைநாட்டவேண்டும்.
 5. மூலக் காரணப் பகுப்பாய்வானது சிக்கல்களுக்கு மறுதாக்கம்புரிகின்ற பழைய கலாச்சாரத்தை சிக்கல்கள் அதிகமாவதற்கு முன்னர் அவற்றைத் தீர்க்கின்ற புதிய கலச்சாரத்துக்கு மாற்றுகிறது. மாறுபடுந்தன்மைக் குறைப்பு மற்றும் இடர் தவிர்ப்பு மனநிலையை உருவாக்குகிறது.

ஆர்.சி.ஏ அடிப்படையான திருத்துச் செயலைச் செய்வதற்கும் ஆவணப்படுத்துவதற்குமான பொதுவான செயல்முறை[தொகு]

ஆர்.சி.ஏ ஆனது (படிநிலைகள் 3, 4 மற்றும் 5 இல்) வெற்றிகரமான திருத்துச் செயலின் மிக முக்கியமான பகுதியை உருவாக்குகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஏனெனில் இது திருத்துச் செயலை சிக்கலின் மூலத்தில் வழிப்படுத்துகிறது. நாங்கள் தேடுவது வினைத்திறனான தீர்வுகள், மூலக் காரணங்கள் அல்ல என்று கூறவே இது உள்ளது. மூலக்காரணங்கள் தடுப்புக் குறிக்கோளுக்கு இரண்டாம் நிலையில் உள்ளன. மேலும் எந்த தீர்வுகளை செயல்படுத்துவது என்பதை நாங்கள் தீர்மானித்த பின்னர் மட்டுமே அவை வெளிப்படுத்தப்படும்.

 1. சிக்கலை வரையறுக்கவும்.
 2. தரவு/சான்றைச் சேகரிக்கவும்.
 3. ஏன் என்று கேட்கவும் மற்றும் வரையறுத்த சிக்கலுடன் இணைந்துள்ள சாதாரண தொடர்புகளை அடையாளம் காணவும்.
 4. எந்தக் காரணங்களை நீக்கினால் அல்லது மாற்றினால் மறுநிகழ்வு தடுக்கப்படும் என்பதை அடையாளம் காணவும்.
 5. உங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் உள்ள உங்கள் குறிக்கோள்கள் மற்றும் நோக்கங்களை அடைகின்ற மற்றும் பிற சிக்கல்களை உருவாக்காத மறுநிகழ்வைத் தடுக்கும் திறனான தீர்வுகளை அடையாளம் காணவும்.
 6. பரிந்துரைகளைச் செயல்படுத்தவும்.
 7. திறனான தன்மையை உறுதிப்படுத்த பரிந்துரைத்த தீர்வுகளைக் கவனிக்கவும்.
 8. சிக்கல் தீர்த்தல் மற்றும் சிக்கல் தவிர்த்தலுக்கான மாறுபடுந்தன்மைக் குறைப்பு வழிமுறை.

மூலக் காரணப் பகுப்பாய்வு தொழில்நுட்பங்கள்[தொகு]

 • தடைப் பகுப்பாய்வு - பதப்படுத்தும் தொழில்துறைகளில் பெரும்பாலும் பயன்படும் தொழில்நுட்பம். இது தடைகள் எவ்வாறு மற்றும் ஏன் கேடு ஏற்படுவதிலிருந்து சக்தி ஓட்டங்களைத் தடுக்கவில்லை என்பதைக் கண்டறிய அந்த ஓட்டங்களுக்கான தடைகளைக் கருத்தில்கொண்டு சக்தி ஓட்டத்தைப் பின்தொடருதல் அடிப்படையானது.
 • பயேசியன் அனுமானம்
 • சாதாரண காரணி மரப் பகுப்பாய்வு - காரணம்-விளைவு சார்புகளைத் தெளிவாக அடையாளப்படுத்தும் மர-அமைப்பு ஒன்றில் சாதாரண காரணங்களைக் காட்சிப்படுத்துவதை அடிப்படையாகக் கொண்ட தொழில்நுட்பம்.
 • மாற்ற பகுப்பாய்வு - சிக்கல்கள் மற்றும் விபத்துக்களுக்கு அடிக்கடிப் பயன்படுத்தும் புலனாய்வுத் தொழில்நுட்பம். இது சிக்கல் ஏன் ஏற்பட்டது என்பதை விளக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் அல்லது வேறுபாடுகளை அடையாளங்காணும்பொருட்டு, சிக்கலைப் புரிகின்ற ஒன்றுக்கு அச்சிக்கலைக் காண்பிக்காத ஒரு நிலமையை ஒப்பிடுவதன் அடிப்படையாகும்.
 • நடப்பு உண்மை மரம் (Current Reality Tree) என்ற வழிமுறையை தர்க்க விதிகளுக்கு (சட்டரீதியான இட ஒதுக்கீட்டு வகைகள்) கட்டுப்பட்ட கூறுகளையுடைய காரணம் விளைவு மரத்தைப் பயன்படுத்தி அனைத்து மூலக் காரணங்களையும் அடையாளங்காண அல்லது தொடர்புபடுத்த ஒரு ஆய்வாளருக்கு வழிகாட்டும் தனது தடைகளின் கோட்பாட்டில் எலியாஹு எம். கோல்ட்ரட் உருவாக்கினார். சி.ஆர்.டி ஆனது எங்களைச் சுற்றி நாங்கள் காணும் விரும்பத்தகாத விஷயங்களின் சுருக்கமான பட்டியலுடன் தொடங்கும். பின்னர் ஒன்று அல்லது பல மூலக் காரணங்கள் குறித்து எங்களுக்கு வழிகாட்டும். குறிப்பாக தொகுதியானது சிக்கலாக இருக்கும்போது இந்த வழிமுறை ஆற்றலானது, கவனிக்கப்பட்ட விரும்பத்தகாத விஷயங்களுக்கிடையே தெளிவான இணைப்பு இருக்காது. மேலும் மூலக்காரண(ங்களின்)த்தின் ஆழமான புரிந்துணர்வு தேவை.
 • தோல்விப் பயன்முறை மற்றும் விளைவுகள் பகுப்பாய்வு எஃப்.எம்.ஈ.ஏ எனவும் கூறப்படும்.
 • பிழை மரப் பகுப்பாய்வு
 • 5 ஏன்கள்
 • இஷிகாவா வரைபடம், மீன்முள் வரைபடம் அல்லது காரணம் மற்றும் விளைவு வரைபடம் எனவும் கூறப்படும். இஷிகாவா வரைபடமானது பிரதானமாக அதன் எளிமையான தன்மை மற்றும் பிற வழிமுறைகளின்[1] சிக்கல்தன்மை காரணமாக ஆர்.சி.ஏவைச் செய்யும் பணித்திட்ட மேலாளர்கள் விரும்பும் வழிமுறையாக இதுவுள்ளது.
 • கெப்னர்-ட்ரெகோ சிக்கல் பகுப்பாய்வு - 1958 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட மூலக் காரணப் பகுப்பாய்வு ஆகும். இது சாத்தியமான காரணங்களைத் திட்டமிட்டு விலக்குவதற்கும் உண்மையான காரணத்தை அடையாங்காணுவதற்கும் உண்மை அடிப்படையிலான அணுகுமுறையை வழங்கும்.
 • பரீட்டோ பகுப்பாய்வு
 • ஆர்.பீ.ஆர் சிக்கல் கண்டறிதல் - ஐ.டி சிக்கல்களைக் கண்டறிவதற்காக ஐ.டி.ஐ.எல்-வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வழிமுறை.
 • அப்போலோ மூலக் காரணப் பகுப்பாய்வு - எந்தவொரு தொழில்துறை அல்லது பிரிவுக்கும் உலகளவில் பயன்படுத்தக்கூடிய காரணம் மற்றும் விளைவுத் தொடர்புகளில் கவனம்செலுத்தும் முறையான மூலக் காரணப் பகுப்பாய்வு வழிமுறை ஆகும்.

வன்பொருள், மென்பொருள் அல்லது அதிகளவு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட முறைமைகள் இடைத்தாக்கத்திலுள்ள சாதாரண மூலக் காரணங்கள் மனிதனால் ஏற்படும் பிழை அல்லது முறைமையின் தவறான இயக்கத்துக்கு பங்களிக்கக்கூடும் என்றால் பொதுவான காரணப் பகுப்பாய்வு (சி.சி.ஏ) பொதுவான பயன்முறைப் பகுப்பாய்வு (சி.எம்.ஏ) சிக்கலான தொழில்நுட்ப முறைகளுக்கான பொறிமுறை உத்திகளை தோற்றுவிக்கின்றன. தப்பித்துக்கொள்ளும் தேவைகள் காரணமாக தோல்வி பயன்முறைகள், தவறான பயன்முறைகள் அல்லது சாதாரண பயன்முறை மென்பொருள் தவறுகளின் நிகழுந்தன்மையைத் தீர்மானிக்க மூலக் காரணங்கள் மற்றும் சாதாரண காரணிகளுக்காக முறைமைகள் பகுத்தாய்வு செய்யப்படும். கடுமையான தீங்குகளை ஏற்படுத்தும் சாதாரண காரணங்களுடன் அல்லாது சிக்கலான முறைமைகள் வடிவமைக்கப்பட்டன என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தும் வழிமுறைகள் முழுமையான சோதனை மற்றும் சரிபார்த்தல் என்பதையும் உறுதிப்படுத்தலாகும். பல வணிக நோக்குடைய பூங்காக்கள், வர்த்தகரீதியான/ராணுவ விமானம், விண்வெளிக்கலம், சிக்கலான கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதிகள், பெரிய மின்சாரப் பயன்பாட்டு மின்கட்டமைப்பு, அணு சக்தி இயந்திரங்கள், தன்னியக்கமான தொழில்துறைக் கட்டுப்பாடுகள், சிக்கலான செயல்பாட்டுடனான மருத்துவ சாதனங்கள் அல்லது பிற பாதுகாப்பு-நெருக்கடி தொகுதிகள் ஆகியவற்றுக்கான பாதுகாப்புப் பொறிமுறைக் காரியங்களின் ஒரு பகுதியாகவும் சிலவேளைகளில் சாதாரண காரணப் பகுப்பாய்வானது தேவைப்படுகிறது.

மூலக் காரணத்தின் அடிப்படைக் கூறுகள்[தொகு]

 • உலோகங்கள்
  • குறையுள்ள மூலப் பொருள்
  • தொழிலுக்குத் தவறான வகை
  • மூலப் பொருள் இல்லாமை
 • எந்திரம் / உபகரணம்
  • தவறான கருவி தேர்ந்தெடுப்பு
  • மோசமான பராமரிப்பு அல்லது வடிவமைப்பு
  • மோசமான உபகரணம் அல்லது கருவிப் நியமனம்
  • குறையுள்ள உபகரணம் அல்லது கருவி
 • சுற்றுச்சூழல்
  • ஒழுங்குமுறையான பணியிடம்
  • தொழில் வடிவமைப்பு அல்லது பணியின் தளவமைப்பு
  • மோசமாகப் பராமரிக்கப்பட்ட மேற்பரப்புகள்
  • பணியின் இருப்புசார்ந்த தேவை
  • இயற்கைச் சக்திகள்
 • நிர்வாகம்
  • நிர்வாகம் இல்லாமை அல்லது மோசமான நிர்வாகம்
  • பணியில் கவனமின்மை
  • சரியாகப் பாதுகாக்காத பணித் தீங்குகள்
  • பிற (முரட்டுக்களியாட்டம், கவனமின்மை....)
  • அழுத்தமான கோரிக்கைகள்
  • செயல்முறை இல்லாமை
 • முறைகள்
  • செயல்முறைகள் இன்மை அல்லது மோசமான செயல்முறைகள்
  • எழுதிய செயல்முறையைப் போன்று நடைமுறையில் இல்லாமை
  • மோசமான தகவல்தொடர்பு
 • நிர்வாக அமைப்புகள்
  • பயிற்சி அல்லது கல்வி இல்லாமை
  • மோசமான பணியாளர் ஈடுபடுதல்
  • தீங்கை அடையாளம் காணும்தன்மை குறைவு
  • முன்னர் அடையாளங்காணப்பட்ட தீங்குகள் நீக்கப்படாமை

மேலும் காண்க[தொகு]

குறிப்புதவிகள்[தொகு]

 1. ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் இன் புராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் - டிசம்பர் 17, 2009 அன்று பெறப்பட்டது.