உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

துளைத்தல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
titanium drilling

துளைத்தல் (drilling) என்பது திடப்பொருட்களில் துறப்பணவலகு கொண்டு வட்டங்களைத் துளையிடும் முறையாகும். துறப்பணவலகு என்பது ஒரு சுழலும் பன்முனை வெட்டுங்கருவி ஆகும். பிட், நிமிடத்திற்கு நூறு முதல் ஆயிரக்கணக்கான சுழற்சிகள் விகிதத்தில், பணிக்கருவிக்கு எதிராக சுழற்றி அழுத்தப்படும். இந்த விசை பணிக்கருவிக்கு எதிராகச் செயல்பட்டு, உலோகத் துண்டுகளை வெட்டி எடுக்கும். விதிவிலக்காக, சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட பிட்கள் அல்லாத வட்ட குறுக்கு பிரிவில் துளைகளிட முடியும்;சதுர, குறுக்கு பிரிவும் சாத்தியமே.[1][2]

செயல்முறை[தொகு]

துளைகள் நுழைவு பக்க மற்றும் முன்னிலையில் தங்கள் கூர்மையான முனை மூலமாக வகைப்படுத்தப்படும் மேலும், துளை உள்ளே நீள்வட்ட வடிவ உராய்வு குறிப்புகள் உள்ளன.[3] தோண்டுதல் குறைந்த எஞ்சிய அழுத்தங்கள் உருவாக்குவதன் மூலம் பணிக்கருவியின் இயந்திர பண்புகளை பாதிக்கலாம். இது பணிக்கருவியின் மீது அரிப்பை ஏற்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகமாக்குகிறது.ஒரு மேல் பூச்சு செயல்முறை அரிப்பை தவிர்க்க உதவுகிறது .துத்தநாக முலாம் அல்லது 14 முதல் 20 மைக்ரோமீட்டர் மற்ற வழக்கமான பூச்சு செயல்முறை எந்த வகையான அரிப்பையும் தவிர்க்க உதவும்.

குழல்வடிவ பயிற்சி துணுக்குகளில் , எல்லா சில்லுகளும் குழல் வழியாக நீக்கப்படுகின்றன. பொருள், செயல்முறை அளவுருக்களைப் பொறுத்து, சில்லுகள் நீண்ட சுருள் அல்லது சிறிய செதில்களாக இருக்கும் [3] உருவாக்கப்பட்ட சில்லுகள் பொருளின் கடைசல் இணக்க சுட்டிக்காட்டியாக செயல்படும். துளையப்படும் பொருளில் நீண்ட சில்லுகள் வருமானால் அப்பொருளின் கடைசல் இணக்கம் குறையும்.

முடிந்தவரை பணிக்கருவி மேற்பரப்பில் துளைகள் செங்குத்தாக அமைய வேண்டும். இது துறப்பணவலகின் போக்கைக் குறைக்கிறது. இதனால் துளை தவறான இடத்தில் இடப்படுகிறது. அதிக நீள - விட்ட விகிதத்தில் துறப்பணவலகின் போக்கு அதிகரிக்கிறது.

 • பின்வரும் வழிகளிலும் அதன் நடப்புப் போக்கு அதிகமாகிறது.

ஒரு மையமாக குறி அல்லது அம்சம் நிறுவுவதில்:

  • வார்ப்பு , வார்படஞ் செய்தல் , அல்லது வடிப்பு

மையத்தில் துளையிடல்

  • புள்ளி துளைத்தல் (அதாவது, மையத் துளைத்தல்)

புள்ளி நோக்குதல்

  • ஒரு துளை வழியுறுதி பயன்படுத்தி துறப்பணவலகு நிலையை கட்டுப்படுத்துதல்.

மேற்பரப்பு பூச்சு 32 முதல் 500 நுண்ணங்குலங்கள் வரை இருக்கலாம். பூச்சு வெட்டுக்கள் 32 நுண்ணங்குலங்கள் அளவில் பரப்புகளை உருவாக்கும், மற்றும் உரைவு 500 நுண்ணங்குலங்கள் அருகே இருக்கும்.

வெட்டுங்கருவியைக் குளிர்விக்க, கருவியின் வாழ்வை அதிகரிக்க, வேகத்தைக் கூட்ட, மேல்பூச்சை அதிகரிக்க வெட்டும் திரவம் பொதுவாக பயன்படுத்தபடுகிறது. இந்த திரவங்களின் பயன்பாடு பொதுவாக பணிக்கருவி மீது ஒரு ஸ்ப்ரே மூடுபனி கொடுப்பதனால் செய்யப்படுகிறது.[3]

எந்த துளையிடுங்கருவியைப் பயன்படுத்துவது என்பதைத் தீர்மானிப்பதில், அவரவர் பணியின் தேவைகள் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. வெவ்வேறு நோக்கங்களுக்கென்று வெவ்வேறு துளையிடும் பாணிகள் உள்ளன. சப்லேன்ட் பயிற்சி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விட்டங்களைத் துளையிடும் திறன் உள்ளது. மண்வெட்டி துரப்பணம் பெரிய துளை அளவுகள் துளைக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அட்டவணையிட்ட துளைக்கருவி சில்லுகளை நிர்வகிப்பதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.[3]

ஸ்பாட் துளையிடல்[தொகு]

ஸ்பாட் துளைத்தலின் நோக்கம் முதல் துளை ஒரு வழிகாட்டியாக செயல்பட்டு இறுதி துளையைத் துளையிடுவது ஆகும். அது அடுத்த துளைத்தல் பணியில் தொடக்கத்தில் வழிகாட்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் துளை மட்டுமே பணிக்கருவி ஒரு பகுதியாக வழி துளையிட்டு.

மையத் துளைத்தல்[தொகு]

சென்டர் துளைத்தலின் நோக்கம் சாத்தியமுள்ள பின்வரும் நடவடிக்கைகளின் மூலம் சுழற்சி மையமாக செயல்படவேண்டும் என்பதே ஆகும். சென்டர் துளைத்தல் பொதுவாக மையத் துளைக்கருவி எனும் சிறப்பு வடிவக் கருவி கொண்டு செயல்படுத்தப்படுகிறது.

ஆழ் துளை துளைத்தல்[தொகு]

ஆழமான குழி துளைத்தல் என்பது, ஆழம் விட்டத்தை விட ஐந்து முறை அதிகமாய் இருக்க வேண்டுமென வரையறுக்கப்படுகிறது.[4] இந்த வகையான ஓட்டைகளின் செவ்வை மற்றும் சகிப்புகளைப் பராமரிக்க சிறப்பு உபகரணங்கள் தேவைப்படுகின்றன. மற்ற பரிந்துரைகள் வட்டணிப்பு மற்றும் மேற்பரப்பு பூச்சு ஆகும்.

ஆழமான குழி துளைத்தல் பொதுவாக ஒரு சில கருவி முறைகள் உடன் சாதிக்கக் கூடியது. இது குளிர் நுழைவு முறை (உட்புறம் அல்லது வெளிப்புறம்) மற்றும் துணுக்கு அகற்றும் முறை (உட்புறம் அல்லது வெளிப்புறம்) காரணமாக மாறுபடுகிறது. தேவையான செவ்வை சகிப்புகளை அடைய ஒரு சுழலும் கருவி மற்றும் எதிர் சுழலும் பணிக்கருவி போன்ற பொது நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.[5]

மேல் நிலை கருவி முறைகள் ட்ரெப்பாநிங்க், ஸ்கைவிங், பர்னிஷிங், இழு போரிங், குடுவை போரிங் ஆகியவைகளை உள்ளடக்கியுள்ளன. இறுதியாக, துளைத்தல் தொழில்நுட்பத்தின் புதிய வகையான இந்த சிக்கலை எதிர்கொள்ள உள்ளது : அதிர்வு துளைத்தல் இந்த தொழில்நுட்பம் ஒரு சிறிய கட்டுப்பாட்டு அச்சு அதிர்வு மூலம் சில்லுகளை உடைக்கின்றது. எனவே சிறிய சில்லுகள் எளிதாக ஒரு புல்லாங்குழலின் துரப்பணம் மூலம் நீக்கப்படும்.

ஒரு உயர் தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு அமைப்பு சக்தி , முறுக்கு , அதிர்வு , மற்றும் ஒலி மாசு ஆகியவைகளை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படும் அதிர்வு, ஆழமான குழி துளைத்தலில் ஒரு முக்கிய குறைபாடாக கருதப்படுகிறது. சிறப்பு குளிர்விப்பான் பொதுவாக துளைத்தலில் உதவும்.

துப்பாக்கி துளைத்தல்[தொகு]

தோண்டுதல் நடவடிக்கையின் மற்றொரு வகை துப்பாக்கி துளைத்தல் என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த முறை முதலில் துப்பாக்கி பீப்பாய்கள் மற்றும் சிறிய விட்டம் - ஆழமான துளையிடுதலில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த ஆழம்-விட்டம் விகிதம் 300:1 விட அதிகமாக முடியும். துப்பாக்கி துளைத்தலின் முக்கிய அம்சம் பிட்கள் சுய மையமாக உள்ளது ஆகும்; இது ஆழ்ந்த துல்லியமான துளைகளை அனுமதிக்கிறது. இந்த பிட்கள் சுழலும் இயக்கத்தை உபயோகிக்கின்றன. துப்பாக்கி துளைத்தல், பொதுவாக உயர் வேகங்கள் மற்றும் குறைந்த வேக விகிதத்தில் செய்யப்படுகிறது.

ட்ரெப்பானிங்[தொகு]

ட்ரெப்பானிங் பொதுவாக ஒரு நிலையான துறப்பணவலகு சாத்தியமில்லாத அல்லது பொருளாதார அல்ல பெரிய விட்டம் ஓட்டைகள் (915 mm (36.0 அங்) வரை) உருவாக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. ட்ரெப்பானிங் ஒரு பணியாற்றி போன்ற திட வட்டு வெட்டி மூலம் விரும்பிய விட்டம் நீக்குகிறது. ட்ரெப்பானிங் தாள் உலோக, கிரானைட் கர்லிங் கல் , தட்டுகள், அல்லது கட்டமைப்பு உறுப்பினர்கள் மீது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நுண் துளைத்தல்[தொகு]

நுண் துளைத்தல் 0.5 mm (0.020 அங்) விட குறைவாக துளைகள் துளைத்தலைக் குறிக்கிறது. இந்த சிறிய விட்டம் உள்ள துளைகள் துளைத்தல் குளிர் ஊட்டி பயிற்சிகளை பயன்படுத்த முடியாது மற்றும் உயர் சுழல் வேகம் தேவை என்பதால் அதிக பிரச்சினைகள் அளிக்கிறது. 10,000 RPM ஐ தாண்ட என்று உயர் சுழல் வேகம் கூட சீரான கருவியின் பயன்பாடு தேவைப்படுகிறது.

அதிர்வு டிரில்லிங்[தொகு]

Titanium chips - conventional drilling vs vibration drilling
Vibration drilling of an aluminum-CFRP multi-material stack with MITIS technology

அதிர்வு துளைத்தல் முதல் வேலை Pr. 1950 இல் தொடங்கியது (VN Poduraev, மாஸ்கோ Bauman பல்கலைக்கழகம்). முக்கிய கொள்கை சில்லுகள் பிராக்சனேடட் ஆகும் மற்றும் எளிதில் குறைப்பு மண்டலம் அகற்றப்படும் என்றும் கருதுதல் ஆகும்.

ஒரு அதிர்வு துளைத்தல் இரண்டு முக்கிய தொழில்நுட்பங்களை கண்டுபிடிக்க முடியும்: சுய பராமரித்து அதிர்வுகளை அமைப்புகள் மற்றும் கட்டாய அதிர்வுகளை அமைப்புகள். மிகவும் அதிர்வு துளைத்தல் தொழில்நுட்பங்கள் இன்னும் ஆராய்ச்சி கட்டத்தில் உள்ளன. வெட்டு போது கருவி ஐகன் அதிர்வெண் அது இயற்கையாகவே அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தும் வகையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது; கருவியின் அதிர்வுகள் ஒரு வெகுஜன-வசந்த கணினி மூலம் சுய பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன[6]

மற்ற படைப்புகள் அதிர்வுகளை உருவாக்க மற்றும் கட்டுப்படுத்த, ஒரு அழுத்த மின் அமைப்பு பயன்படுத்த ஆகும். இந்த அமைப்புகள், சிறிய அளவில் அதிக அதிர்வு அதிர்வெண்கள் (வரை 2 கிலோஹெர்ட்ஸ்) (ஒரு சில மைக்ரோமீட்டர்கள் வரை) அனுமதிக்கின்றன; அவர்கள் குறிப்பாக சிறிய துளைகள் துளைத்தல் பொருந்தும். இறுதியாக அதிர்வுகளை இயந்திர அமைப்புகள் உருவாக்கும்: அதிர்வெண் சுழற்சி வேகம் மற்றும் சுழற்சி ஒன்றுக்கு அலைவு (சுழற்சி ஒன்றுக்கு ஒரு சில ஏற்றத்தாழ்வுகளை) எண்ணிக்கை கலவை மூலம் வழங்கப்படும் அளவில் 0.1 மிமீ ஆகும்.[7]

இந்த கடைசி தொழில்நுட்பம் முழுவதும் ஒரு தொழில்துறையாக உள்ளது. அதிர்வு துளைத்தல் ஆழமான குழி துளைத்தல், பல பொருள் அடுக்குகள் துளைத்தல் (வானியல்) அல்லது உலர் துளைத்தல் (உயவு இல்லாமல்) போன்ற பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ள ஒரு உகந்த தீர்வு ஆகும். பொதுவாக நம்பகத்தன்மை மற்றும் தோண்டுதல் நடவடிக்கையின் கட்டுப்பாட்டை அதிகரிக்க அனுமதிக்கிறது.

வட்டம் இடைக்கணிப்பிடுதல்[தொகு]

The orbital drilling principle

சுற்றுப்பாதை தோண்டுதல் எனப்படும் வட்டத்தை இடைக்கணிப்பிடுதல், இயந்திரம் வெட்டிகளை பயன்படுத்தி துளைகள் உருவாக்கும் ஒரு செயல்முறை ஆகும்.

சுற்றுப்பாதை துளைத்தல் ஒரு சுழலும் விசையை அடிப்படையாக கொண்டது. வெட்டுங்கருவி அதன் சொந்த அச்சை சுற்றி ஒரே நேரத்தில் வெட்டுங்கருவி அச்சிலிருந்து சுழல்கிறது. ஆஃப்செட் சரிசெய்வதன் மூலம், ஒரு குறிப்பிட்ட விட்டம் உள்ள ஒரு வெட்டு கருவி வெவ்வேறு விட்டம் கொண்ட துளைகள் துளைக்கப் பயன்படுத்த முடியும். இந்த வெட்டுங்கருவியின் மூலம் சரக்கு கணிசமாக குறைக்க முடியும் என்று தெரிகிறது.

சுற்றுப்பாதை துளைத்தல் என்ற வார்த்தை, துளையின் மையத்தை சுற்றி சுற்றுப்பாதை இடுவதானால் உருவானது. இயந்திரத்தனமாக சுற்றுப்பாதை துளைத்தலை வழக்கமான துளைத்தலுடன் ஒப்பிடும்போது பல நன்மைகள் உள்ளன. உலோகங்களைத் துளையிடும் போது, ஒரு குறைந்த உந்துதல் சக்தியின் முடிவாக பர்-குறைந்த துளை ஏற்படுத்தப்படுகிறது. கூட்டுப் பொருட்களின் மீது துளையிடும்போது, டிலாமினேஷன் அகற்றப்படுகிறது.

பொருள்[தொகு]

உலோக துளைத்தல்[தொகு]

மெத்திலேற்றப்பட்ட ஆவிகள் மசகு எண்ணெய் கொண்டு அலுமினிய அதிவேக எஃகு திருப்பம் - பிட் துளைத்தல்

குறைத்து விளிம்புகள் துளையில் இருந்து சில்லுகளை வெளிப்புறமாக தள்ளி இயக்கத்தைத் மேலும் சில்லு உற்பத்தியைத் தொடர்கின்றன. சில்லுகள் மிகவும் இறுக்கமாக இருப்பதால் இது வெற்றி அடைகிறது. துளையிடும் திரவம் சில நேரங்களில் இந்த பிரச்சனையை எளிதாக்க, குளிர்விப்பு மற்றும் முனை மற்றும் சிப் , மசகு மூலம் கருவியை வாழ்க்கை நீடிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. துப்பாக்கி பயிற்சி பயன்படுத்தும் போது குளிர் திரவம் துளைகள் வழியாக அறிமுகப்படுகிறது. குறிப்பாக, அலுமினியம் வெட்டும் போது வெட்டு திரவம் துளை இடும் செயல்பாட்டின்போது ஒரு மென்மையான மற்றும் துல்லியமான துளையை உறுதி உதவுகிறது. பித்தளையைத் துளையிடும்போது, இன்னொரு மெல்லிய உலோகத்தை வைக்காவிட்டால், துளைக்கருவி, துளையிடுவதற்கு பதில் உலோகத்தைக் கிழிக்கும். எனினும், துரப்பணத்தை விட்டு உலோகம் தள்ளப்படும். இந்த உயர் உராய்வு மற்றும் மிகவும் சூடான ஸ்வார்ஃப் போன்றவற்றை உருவாக்குகிறது.

கனரக ஓடைகள் மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் ஆழமான துளைகளுடன் எண்ணெய் துளையிடுதலைப் பயன்படுத்தலாம். ஒரு வழக்கமான அழுத்தித் துளையிடல் ஏற்பாடு எண்ணெய் துளை துளைத்தலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் இது மிகவும் பொதுவாக தானியங்கி துளைத்தல் எந்திரங்களில் காணப்படுகிறது.

CNC, தோராயமாக துளை ஆழம் பயிற்சி விட்டம் விட மூன்று மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் போது கட்டி இருந்து வைக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது . பெக் தோண்டுதல், பணிக்கருவி மூலம் பயிற்சி வழி பகுதியாக துரப்பணம் ஐந்திற்கும் குறைவான முறை விட்டம் இருந்தால், பின்னர் மேற்பரப்பில் பின்வாங்கும். துளை முடிவடையும் வரை இந்த முறை திரும்பத்திரும்ப செய்யப்படும். அதிவேக பெக் துளைத்தலில், துளையிடும் கருவி உள்ளே இழுக்கப்படுகிறது. இந்த செயல்முறை வேகமாக உள்ளது, ஆனால் அதிகமான சூட்டின் காரணமாக மிதமான நீண்ட துளைகளில் மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சில்லுகள் உடைக்கவும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.[8][9][10]

மரப் பலகையில் துளைத்தல்[தொகு]

மரப்பலகை மிகவும் உலோகங்கள் விட மென்மையான இருப்பதால் மரத்தில் துளையிடுவது உலோக துளைத்தலை விட கணிசமாக எளிதாக மற்றும் வேகமாக உள்ளது. கட்டிங் திரவங்கள் பயன்படுத்தப்படுத்தத் தேவை இல்லை. வெளியேறும் துளைகள் உத்தரவாதம் மற்றும் எரியும் தன்மை ஆகியவை முக்கிய பிரச்சனைகள் ஆகும். எரிவதைத் தடுக்க கூர்மையான பிட்கள் மற்றும் பொருத்தமான வெட்டுங்கருவி தேவை. துளையின் மேலும் கீழும் மரத்தின் சில்லுகளை வெட்டுங்கருவி கிழித்தெடுக்கும்.

உலோக வேலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் பயிற்சி துணுக்குகள் மரப்பலகையில் நன்றாக வேலை செய்கின்றன. சில நேரங்களில்,மூர்க்கத்தனமான துளைகள் இருக்கும்போது, துளை தரத்தைப் பற்றிக் கவலைப்படத் தேவையில்லை. மரத்தில் சலித்து சுத்தமான துளைகள் இட சிறப்பு பயிற்சி பிட்கள் பல வகையான பிராட் புள்ளி துணுக்குகள், உட்பட, உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. துண்டு வெளியேறும்போது, பலகை உடையாமல் இருக்க இன்னொரு மரப்பலகையை அதன் பின்னால் வைக்க வேண்டும். துளைகளை மரத்தில் தொடங்க எளிதாக இருக்கும். பிட் இதனால் சிறிது அலையும்.

தொடர்பான நடவடிக்கைகள்[தொகு]

பின்வரும் அடிக்கடி துளைத்தல் உடன் சில தொடர்புடைய முறைகள்:

துளைமெலிதல்

இந்த செயல்முறை ஒரு பெரிய விட்டம் உள்ள துளை ஒரு பகுதியாக ஒரு சிறிய விட்டம் உள்ள துளையை உருவாக்குகிறது.

மெலிதமரிடல்

இந்த செயல்முறை துளைமெலிதல் போன்றது, ஆனால் துளை உள்ள படி கூம்பு வடிவத்தில் உள்ளது.

தொளை

துல்லியமாக அலுப்பூட்டுவதற்காக ஒரு புள்ளியில் கட்டர் பயன்படுத்தி ஏற்கனவே உள்ள துளையைப் பெரிதாக்குகின்றது.

உராய்வு துளைத்தல்

வெப்பம் மற்றும் அழுத்தத்தின் காரணமாக நெகிழித்தன்மையினால் துளை இடுகிறது.

குறிப்புகள்[தொகு]

 1. Wolfram (mathematical software) website: Drilling a square hole
 2. Practical demonstration of square-hole bit, YouTube video
 3. 3.0 3.1 3.2 Todd, Robert H.; Allen, Dell K.; Alting, Leo (1994), Manufacturing Processes Reference Guide, Industrial Press Inc., pp. 43–48, பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-8311-3049-0.
 4. Bralla, James G. (1999). Design for manufacturability handbook. New York: McGraw-Hill. p. 4‐56. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-07-007139-1.
 5. "What Is Deep Hole Drilling? An Overview". Archived from the original on 2016-08-22. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2013-10-19.
 6. Paris, Henri (2005). Modelling the Vibratory Drilling Process to Foresee Cutting Parameters. CIRP Annals - Manufacturing Technologies. pp. 367–370. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண் 10.1016/S0007-8506(07)60124-3 0007-8506, 10.1016/S0007-8506(07)60124-3. {{cite book}}: Check |issn= value (help)
 7. Peigné, Grégoire (2009). Axial machining device. {{cite book}}: Unknown parameter |patent= ignored (help)
 8. Smid, Peter (2003), CNC programming handbook (2nd ed.), Industrial Press, p. 199, பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-8311-3158-6.
 9. Hurst, Bryan (2006), The Journeyman's Guide to CNC Machines, Lulu.com, p. 82, பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-1-4116-9921-2.
 10. Mattson, Mike (2009), CNC Programming: Principles and Applications (2nd ed.), Cengage Learning, p. 233, பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-1-4180-6099-2.

புற இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=துளைத்தல்&oldid=3558891" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது