விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

ஆண்டு நிறைவுகள்/இந்தநாளில் தொகுப்பு
சனவரி - பெப்ரவரி - மார்ச் - ஏப்ரல் - மே - சூன் - சூலை - ஆகத்து - செப்டம்பர் - அக்டோபர் - நவம்பர் - டிசம்பர்


இப்போது 21:36 மணி வியாழன், சனவரி 23, 2020 (UTC) - இப்பக்கத்தின் தேக்கத்தை நீக்க

Portrait of Antoine-Henri Becquerel.jpg

மார்ச் 1: பொசுனியா எர்செகோவினா - விடுதலை நாள் (1992)

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 29 மார்ச் 2 மார்ச் 3
Sri Vikrama Rajasinha.jpg

மார்ச் 2:

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 1 மார்ச் 3 மார்ச் 4
மார்ச் 3: உலகக் காட்டுயிர் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 2 மார்ச் 4 மார்ச் 5
Mugabecloseup2008.jpg

மார்ச் 4:

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 3 மார்ச் 5 மார்ச் 6
CroppedStalin1943.jpg

மார்ச் 5:

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 4 மார்ச் 6 மார்ச் 7
Medeleeff by repin.jpg

மார்ச் 6: கானா - விடுதலை நாள் (1957)

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 5 மார்ச் 7 மார்ச் 8
Alexander Graham Bell.jpg

மார்ச் 7:

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 6 மார்ச் 8 மார்ச் 9
Queen Anne of Great Britain.jpg

மார்ச் 8: அனைத்துலக பெண்கள் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 7 மார்ச் 9 மார்ச் 10
Pedro Alvares Cabral.jpg

மார்ச் 9:

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 8 மார்ச் 10 மார்ச் 11
Uranian rings scheme.png

மார்ச் 10:

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 9 மார்ச் 11 மார்ச் 12
Devastation after tsunami in Rikuzentakata.jpg

மார்ச் 11: லித்துவேனியா - விடுதலை நாள் (1990)

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 10 மார்ச் 12 மார்ச் 13
Gandhi Salt March-cropped.jpg

மார்ச் 12:

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 11 மார்ச் 13 மார்ச் 14
Tsar Alexander II -6.jpg

மார்ச் 13:

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 12 மார்ச் 14 மார்ச் 15
Karl Marx.jpg

மார்ச் 14: பை நாள்

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 13 மார்ச் 15 மார்ச் 16
0092 - Wien - Kunsthistorisches Museum - Gaius Julius Caesar.jpg

மார்ச் 15: உலக நுகர்வோர் உரிமைகள் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 14 மார்ச் 16 மார்ச் 17
My Lai massacre.jpg

மார்ச் 16:

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 15 மார்ச் 17 மார்ச் 18
Ramon-Magsaysay-01.jpg

மார்ச் 17: புனித பேட்ரிக்கின் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 16 மார்ச் 18 மார்ச் 19
Leonow, Alexei.png

மார்ச் 18:

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 17 மார்ச் 19 மார்ச் 20
A1 Sydney Harbour Bridge.JPG

மார்ச் 19: புனித யோசேப்பு - தூய கன்னி மரியாவின் கணவர் பெருவிழா (மேற்கு கிறித்தவம்)

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 18 மார்ச் 20 மார்ச் 21
Albert Einstein Head.jpg

மார்ச் 20: உலக வீட்டுக்குருவிகள் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 19 மார்ச் 21 மார்ச் 22
Thomas Cranmer by Gerlach Flicke.jpg

மார்ச் 21: உலகக் கவிதை நாள், சர்வதேச இனப்பாகுபாடு நிராகரிப்பு நாள்

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 20 மார்ச் 22 மார்ச் 23
Sixteen views of monuments in Delhi Peacock Throne Red Fort Delhi 1850.png

மார்ச் 22: உலக நீர் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 21 மார்ச் 23 மார்ச் 24
Bhagat Singh 1929.jpg

மார்ச் 23: பாக்கித்தான்குடியரசு நாள் (1956)

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 22 மார்ச் 24 மார்ச் 25
Alexander Stepanovich Popov.jpg

மார்ச் 24: உலக காச நோய் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 23 மார்ச் 25 மார்ச் 26
Titan in natural color Cassini.jpg

மார்ச் 25: சர்வதேச தடுத்து வைக்கப்பட்ட, காணாமற்போன பணியாளர்களுடன் கூட்டு ஒருமைப்பாடு நாள், அடிமை வணிகத்தால் பாதிக்கப்பட்டோரை நினைவுகூரும் பன்னாட்டு நாள்

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 24 மார்ச் 26 மார்ச் 27
Sadat Carter Begin handshake (cropped) - USNWR.jpg

மார்ச் 26: வங்காள தேசம் - விடுதலை நாள் (1971)

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 25 மார்ச் 27 மார்ச் 28
Vipulanandar.jpg

மார்ச் 27:

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 26 மார்ச் 28 மார்ச் 29
Maxim Gorky LOC Restored edit1.jpg

மார்ச் 28:

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 27 மார்ச் 29 மார்ச் 30
Mangal pandey gimp.jpg

மார்ச் 29:

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 28 மார்ச் 30 மார்ச் 31
Alaska Purchase (hi-res).jpg

மார்ச் 30:

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 29 மார்ச் 31 ஏப்ரல் 1
Messerschmitt Me 262A at the National Museum of the USAF.jpg

மார்ச் 31: மால்ட்டா - விடுதலை நாள் (1979)

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 30 ஏப்ரல் 1 ஏப்ரல் 2