விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/செப்டம்பர்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

ஆண்டு நிறைவுகள்/இந்தநாளில் தொகுப்பு
சனவரி - பெப்ரவரி - மார்ச் - ஏப்ரல் - மே - சூன் - சூலை - ஆகத்து - செப்டம்பர் - அக்டோபர் - நவம்பர் - டிசம்பர்


இப்போது 18:45 மணி திங்கள், சூலை 15, 2019 (UTC) - இப்பக்கத்தின் தேக்கத்தை நீக்க

Sri Guru Granth Sahib Nishan.jpg

செப்டம்பர் 1: உசுபெக்கிசுத்தான் - விடுதலை நாள் (1991)

அண்மைய நாட்கள்: ஆகத்து 31 செப்டம்பர் 2 செப்டம்பர் 3
Ho Chi Minh 1946.jpg

செப்டம்பர் 2: வியட்நாம் - குடியரசு நாள் (1945)

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 1 செப்டம்பர் 3 செப்டம்பர் 4
Beslan school no 1 victim photos.jpg

செப்டம்பர் 3: கத்தார் - விடுதலை நாள் (1971)

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 2 செப்டம்பர் 4 செப்டம்பர் 5
Franz Xaver Winterhalter Napoleon III.jpg

செப்டம்பர் 4:

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 3 செப்டம்பர் 5 செப்டம்பர் 6
V. O. Chidambaram Pillai.jpg

செப்டம்பர் 5: ஆசிரியர் நாள் (இந்தியா)

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 4 செப்டம்பர் 6 செப்டம்பர் 7
John Dalton by Charles Turner.jpg

செப்டம்பர் 6: சுவாசிலாந்து - விடுதலை நாள் (1968)

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 5 செப்டம்பர் 7 செப்டம்பர் 8
LondonBombedWWII full.jpg

செப்டம்பர் 7: பிரேசில் - விடுதலை நாள் (1822)

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 6 செப்டம்பர் 8 செப்டம்பர் 9
OSIRIS-REx spacecraft.png

செப்டம்பர் 8: உலக எழுத்தறிவு நாள், மசடோனியக் குடியரசு - விடுதலை நாள் (1991)

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 7 செப்டம்பர் 9 செப்டம்பர் 10
Coomaraswamy.jpg

செப்டம்பர் 9: தஜிகிஸ்தான் - விடுதலை நாள் (1991)

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 8 செப்டம்பர் 10 செப்டம்பர் 11
Winterhalter Elisabeth thumbnail.jpg

செப்டம்பர் 10:

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 9 செப்டம்பர் 11 செப்டம்பர் 12
WTC smoking on 9-11.jpeg

செப்டம்பர் 11:

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 10 செப்டம்பர் 12 செப்டம்பர் 13
Selassie.jpg

செப்டம்பர் 12:

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 11 செப்டம்பர் 13 செப்டம்பர் 14
Bill Clinton, Yitzhak Rabin, Yasser Arafat at the White House 1993-09-13.jpg

செப்டம்பர் 13:

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 12 செப்டம்பர் 14 செப்டம்பர் 15
JungBahadur-gr.jpg

செப்டம்பர் 14: இந்தி மொழி நாள்

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 13 செப்டம்பர் 15 செப்டம்பர் 16
2 Anna 037 (cropped).jpg

செப்டம்பர் 15: அனைத்துலக மக்களாட்சி நாள்

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 14 செப்டம்பர் 16 செப்டம்பர் 17
Flag of Malaysia.svg

செப்டம்பர் 16: மெக்சிக்கோ (1810), பப்புவா நியூ கினி (1975) விடுதலை நாள்

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 15 செப்டம்பர் 17 செப்டம்பர் 18
செப்டம்பர் 17:

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 16 செப்டம்பர் 18 செப்டம்பர் 19
Dag Hammarskjöld.jpg

செப்டம்பர் 18:

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 17 செப்டம்பர் 19 செப்டம்பர் 20
Swami Vivekananda-1893-09-signed.jpg

செப்டம்பர் 19: செயிண்ட் கிட்சும் நெவிசும் – விடுதலை நாள் (1983)

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 18 செப்டம்பர் 20 செப்டம்பர் 21
Annie Besant 1895.gif

செப்டம்பர் 20:

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 19 செப்டம்பர் 21 செப்டம்பர் 22
Artwork Galileo-Io-Jupiter.JPG

செப்டம்பர் 21: உலக அமைதி நாள், விடுதலை நாள்: மால்ட்டா (1964), பெலீசு (1981), ஆர்மீனியா (1991)

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 20 செப்டம்பர் 22 செப்டம்பர் 23
Robert Bruce Foote.jpg

செப்டம்பர் 22: பல்கேரியா (1908), மாலி (1960) - விடுதலை நாள்

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 21 செப்டம்பர் 23 செப்டம்பர் 24
PUChinnappa.jpg

செப்டம்பர் 23:

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 22 செப்டம்பர் 24 செப்டம்பர் 25
Pammal Sambandha Mudaliar.jpg

செப்டம்பர் 24: கினி பிசாவு – விடுதலை நாள் (1973)

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 23 செப்டம்பர் 25 செப்டம்பர் 26
Official Photographic Portrait of S.W.R.D.Bandaranayaka (1899-1959).jpg

செப்டம்பர் 25:

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 24 செப்டம்பர் 26 செப்டம்பர் 27
Desigavinayagam Pillai.jpg

செப்டம்பர் 26:

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 25 செப்டம்பர் 27 செப்டம்பர் 28
Aung San Suu Kyi.jpg

செப்டம்பர் 27: உலக சுற்றுலா நாள்

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 26 செப்டம்பர் 28 செப்டம்பர் 29
Alexander Fleming.jpg

செப்டம்பர் 28:

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 27 செப்டம்பர் 29 செப்டம்பர் 30
Map of Mandatory Palestine in 1946 with major cities (in English).svg

செப்டம்பர் 29:

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 28 செப்டம்பர் 30 அக்டோபர் 1
VishyAnand09.jpg

செப்டம்பர் 30: போட்சுவானா - விடுதலை நாள் (1966)

அண்மைய நாட்கள்: செப்டம்பர் 29 அக்டோபர் 1 அக்டோபர் 2