விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/மே

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

ஆண்டு நிறைவுகள்/இந்தநாளில் தொகுப்பு
சனவரி - பெப்ரவரி - மார்ச் - ஏப்ரல் - மே - சூன் - சூலை - ஆகத்து - செப்டம்பர் - அக்டோபர் - நவம்பர் - டிசம்பர்


இப்போது 05:50 மணி வியாழன், சனவரி 23, 2020 (UTC) - இப்பக்கத்தின் தேக்கத்தை நீக்க

Bundesarchiv Bild 146-1968-101-20A, Joseph Goebbels.jpg

மே 1: மே நாள்

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 30 மே 2 மே 3
BpThomasCoke.png

மே 2:

அண்மைய நாட்கள்: மே 1 மே 3 மே 4
Raja Harishchandra.jpg

மே 3: உலக பத்திரிகை சுதந்திர நாள்

அண்மைய நாட்கள்: மே 2 மே 4 மே 5
Tipu Sultan BL.jpg

மே 4: பன்னாட்டுத் தீயணைக்கும் படையினர் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: மே 3 மே 5 மே 6
Bobby sands mural in belfast320.jpg

மே 5:

அண்மைய நாட்கள்: மே 4 மே 6 மே 7
Eiffel tower bs.jpg

மே 6:

அண்மைய நாட்கள்: மே 5 மே 7 மே 8
Alexander Stepanovich Popov.jpg

மே 7:

அண்மைய நாட்கள்: மே 6 மே 8 மே 9
Jodl surrender front view.JPG

மே 8: உலக செஞ்சிலுவை நாள்

அண்மைய நாட்கள்: மே 7 மே 9 மே 10
Kapitulation-reims.gif

மே 9:

அண்மைய நாட்கள்: மே 8 மே 10 மே 11
SepoyMutiny.jpg

மே 10:

அண்மைய நாட்கள்: மே 9 மே 11 மே 12
Spencerperceval.jpg

மே 11:

அண்மைய நாட்கள்: மே 10 மே 12 மே 13
King George VI of England, formal photo portrait, circa 1940-1946.jpg

மே 12: உலக செவிலியர் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: மே 11 மே 13 மே 14
Red Fort in Delhi 03-2016 img3.jpg

மே 13:

அண்மைய நாட்கள்: மே 12 மே 14 மே 15
Edward Jenner2.jpg

மே 14:

அண்மைய நாட்கள்: மே 13 மே 15 மே 16
Delft jetty.JPG

மே 15: பரகுவை - விடுதலை நாள் (1811)

அண்மைய நாட்கள்: மே 14 மே 16 மே 17
Ruby laser.jpg

மே 16:

அண்மைய நாட்கள்: மே 15 மே 17 மே 18
A chegada de Vasco da Gama a Calicute em 1498.jpg

மே 17: உலக தகவல் சமூக நாள்

அண்மைய நாட்கள்: மே 16 மே 18 மே 19
Jan 2009 displacement in the Vanni.jpg

மே 18: முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு நாள், பன்னாட்டு அருங்காட்சியக நாள்

அண்மைய நாட்கள்: மே 17 மே 19 மே 20
Anne boleyn.jpg

மே 19:

அண்மைய நாட்கள்: மே 18 மே 20 மே 21
Roberto de Nobili (1577-1656), gravure.jpg

மே 20:

அண்மைய நாட்கள்: மே 19 மே 21 மே 22
Rajiv Gandhi (1987).jpg

மே 21:

அண்மைய நாட்கள்: மே 20 மே 22 மே 23
WrightPatentIntro.jpg

மே 22: பன்னாட்டு பல்லுயிர் பெருக்க நாள்

அண்மைய நாட்கள்: மே 21 மே 23 மே 24
New York Public Library 1908c.jpg

மே 23:

அண்மைய நாட்கள்: மே 22 மே 24 மே 25
Samuel Morse 1840.jpg

மே 24: எரித்திரியா - விடுதலை நாள் (1993)

அண்மைய நாட்கள்: மே 23 மே 25 மே 26
Phoenix landing.jpg

மே 25: சர்வதேச காணாமல் போன குழந்தைகள் தினம்

அண்மைய நாட்கள்: மே 24 மே 26 மே 27
QVB135lg.jpg

மே 26:

அண்மைய நாட்கள்: மே 25 மே 27 மே 28
Bundesarchiv Bild 183-61849-0001, Indien, Otto Grotewohl bei Ministerpräsident Nehru cropped.jpg

மே 27:

அண்மைய நாட்கள்: மே 26 மே 28 மே 29
Leonardo da Vinci - The Last Supper high res.jpg

மே 28:

அண்மைய நாட்கள்: மே 27 மே 29 மே 30
Tenzing Norgay, 1953.jpg

மே 29: பன்னாட்டு அமைதி காப்போர் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: மே 28 மே 30 மே 31
Stilke Hermann Anton - Joan of Arc's Death at the Stake.jpg

மே 30:

அண்மைய நாட்கள்: மே 29 மே 31 சூன் 1
Clock Tower - Palace of Westminster, London - September 2006-2.jpg

மே 31: புகையிலை எதிர்ப்பு நாள்

அண்மைய நாட்கள்: மே 30 சூன் 1 சூன் 2