விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/ஏப்ரல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

ஆண்டு நிறைவுகள்/இந்தநாளில் தொகுப்பு
சனவரி - பெப்ரவரி - மார்ச் - ஏப்ரல் - மே - சூன் - சூலை - ஆகத்து - செப்டம்பர் - அக்டோபர் - நவம்பர் - டிசம்பர்


இப்போது 17:07 மணி திங்கள், திசம்பர் 17, 2018 (UTC) - இப்பக்கத்தின் தேக்கத்தை நீக்க

Comet Hale-Bopp.jpg

ஏப்ரல் 1: ஏப்ரல் முட்டாள்கள் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 31 ஏப்ரல் 2 ஏப்ரல் 3
Rakesh sharma.jpg

ஏப்ரல் 2: பன்னாட்டுக் குழந்தைகளின் புத்தக நாள், உலக மதியிறுக்க விழிப்புணர்வு நாள்

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 1 ஏப்ரல் 3 ஏப்ரல் 4
Karpov, Anatoly (Flickr).jpg

ஏப்ரல் 3:

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 2 ஏப்ரல் 4 ஏப்ரல் 5
Martin-Luther-King-1964-leaning-on-a-lectern.jpg

ஏப்ரல் 4: செனிகல் - விடுதலை நாள் (1960)

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 3 ஏப்ரல் 5 ஏப்ரல் 6
E. M. S. Namboodiripad.jpg

ஏப்ரல் 5:

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 4 ஏப்ரல் 6 ஏப்ரல் 7
Salt March.jpg

ஏப்ரல் 6:

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 5 ஏப்ரல் 7 ஏப்ரல் 8
Flag of WHO.svg

ஏப்ரல் 7: உலக சுகாதார நாள்;

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 6 ஏப்ரல் 8 ஏப்ரல் 9
Mangal pandey gimp.jpg

ஏப்ரல் 8:

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 7 ஏப்ரல் 9 ஏப்ரல் 10
Original 7 Astronauts in Spacesuits - GPN-2000-001293.jpg

ஏப்ரல் 9:

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 8 ஏப்ரல் 10 ஏப்ரல் 11
Kayts Island Fort.JPG

ஏப்ரல் 10:

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 9 ஏப்ரல் 11 ஏப்ரல் 12
Idi Amin -Archives New Zealand AAWV 23583, KIRK1, 5(B), R23930288.jpg

ஏப்ரல் 11:

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 10 ஏப்ரல் 12 ஏப்ரல் 13
Yuri Gagarin in Sweden, 1964 (cropped).jpg

ஏப்ரல் 12: வீதியோரச் சிறுவர்களுக்கான, மற்றும் மனித விண்வெளிப் பயணத்துக்கான பன்னாட்டு நாள்

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 11 ஏப்ரல் 13 ஏப்ரல் 14
Kamarajar cropped.jpeg

ஏப்ரல் 13:

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 12 ஏப்ரல் 14 ஏப்ரல் 15
Young Ambedkar.gif

ஏப்ரல் 14: உலக சித்தர்கள் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 13 ஏப்ரல் 15 ஏப்ரல் 16
Stöwer Titanic.jpg

ஏப்ரல் 15: தந்தை தமியான் நாள் - ஹவாய்; வரி நாள் - ஐக்கிய அமெரிக்கா

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 14 ஏப்ரல் 16 ஏப்ரல் 17
First Train of East Indian Railway-1854.jpg

ஏப்ரல் 16: சிரியா - விடுதலை நாள் (1946)

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 15 ஏப்ரல் 17 ஏப்ரல் 18
Photograph of Sarvepalli Radhakrishnan presented to First Lady Jacqueline Kennedy in 1962.jpg

ஏப்ரல் 17:

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 16 ஏப்ரல் 18 ஏப்ரல் 19
Albert Einstein Head.jpg

ஏப்ரல் 18: சிம்பாப்வே - விடுதலை நாள் (1980), உலகப் பாரம்பரிய நாள்

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 17 ஏப்ரல் 19 ஏப்ரல் 20
Aryabhata Satellite.jpg

ஏப்ரல் 19: சியெரா லியொன் - குடியரசு நாள் (1971);

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 18 ஏப்ரல் 20 ஏப்ரல் 21
Alerta.jpg

ஏப்ரல் 20:

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 19 ஏப்ரல் 21 ஏப்ரல் 22
Tiananmen Square, Beijing, China 1988 (1).jpg

ஏப்ரல் 21:

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 20 ஏப்ரல் 22 ஏப்ரல் 23
Prawda.16.3.1917.png

ஏப்ரல் 22: பூமி நாள்

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 21 ஏப்ரல் 23 ஏப்ரல் 24
Fort St. George, Chennai.jpg

ஏப்ரல் 23: உலக புத்தக மற்றும் பதிப்புரிமை நாள்

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 22 ஏப்ரல் 24 ஏப்ரல் 25
Soviet Union-1964-stamp-Vladimir Mikhailovich Komarov.jpg

ஏப்ரல் 24: காம்பியா - குடியரசு நாள் (1970)

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 23 ஏப்ரல் 25 ஏப்ரல் 26
Pioneer10-11.jpg

ஏப்ரல் 25: ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து - ஆன்சாக் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 24 ஏப்ரல் 26 ஏப்ரல் 27
Srinivasa Ramanujan - OPC - 1.jpg

ஏப்ரல் 26: அறிவுசார் சொத்துரிமை பாதுகாப்பு நாள்

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 25 ஏப்ரல் 27 ஏப்ரல் 28
Ferdinand Magellan.jpg

ஏப்ரல் 27: சியேரா லியோனி (1961), டோகோ (1960) - விடுதலை நாள்

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 26 ஏப்ரல் 28 ஏப்ரல் 29
U. V. Swaminatha Iyer.jpg

ஏப்ரல் 28:

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 27 ஏப்ரல் 29 ஏப்ரல் 30
Louis XIV of France.jpg

ஏப்ரல் 29: பாரதிதாசன் - பிறப்பு (1891)

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 28 ஏப்ரல் 30 மே 1
Adolf Hitler.png

ஏப்ரல் 30: வியட்நாம் - விடுதலை நாள் (1975)

அண்மைய நாட்கள்: ஏப்ரல் 29 மே 1 மே 2