விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/சூன்

From விக்கிப்பீடியா
Jump to navigation Jump to search

ஆண்டு நிறைவுகள்/இந்தநாளில் தொகுப்பு
சனவரி - பெப்ரவரி - மார்ச் - ஏப்ரல் - மே - சூன் - சூலை - ஆகத்து - செப்டம்பர் - அக்டோபர் - நவம்பர் - டிசம்பர்


இப்போது 10:33 மணி செவ்வாய், பெப்ரவரி 25, 2020 (UTC) - இப்பக்கத்தின் தேக்கத்தை நீக்க

Jaffnalibrary.jpg

சூன் 1: பன்னாட்டு குழந்தைகள் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: மே 31 சூன் 2 சூன் 3
Coronation of Queen Elizabeth II Couronnement de la Reine Elizabeth II.jpg

சூன் 2:

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 1 சூன் 3 சூன் 4
Amritsar-golden-temple-00.JPG

சூன் 3: உலக மிதிவண்டி நாள்

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 2 சூன் 4 சூன் 5
FordQuadricycle.jpg

சூன் 4:

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 3 சூன் 5 சூன் 6
Sivakumar.jpg

சூன் 5: உலக சுற்றுச்சூழல் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 4 சூன் 6 சூன் 7
RaigadFort5.jpg

சூன் 6: தமிழீழ மாணவர் எழுச்சி நாள்

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 5 சூன் 7 சூன் 8
Map of America by Sebastian Munster.JPG

சூன் 7:

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 6 சூன் 8 சூன் 9
Lakagigar Iceland 2004-07-01.jpg

சூன் 8: உலகப் பெருங்கடல்கள் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 7 சூன் 9 சூன் 10
William Carey.jpg

சூன் 9:

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 8 சூன் 10 சூன் 11
NASA Mars Rover.jpg

சூன் 10:

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 9 சூன் 11 சூன் 12
Phoebe cassini.jpg

சூன் 11:

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 10 சூன் 12 சூன் 13
Nelson Mandela-2008 (edit).jpg

சூன் 12: பிலிப்பீன்சு - விடுதலை நாள் (1898)

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 11 சூன் 13 சூன் 14
New Horizons spacecraft model 1.png

சூன் 13:

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 12 சூன் 14 சூன் 15
Arbeit macht frei sign, main gate of the Auschwitz I concentration camp, Poland - 20051127.jpg

சூன் 14: உலக குருதிக் கொடையாளர் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 13 சூன் 15 சூன் 16
Wilhelm II of Germany.jpg

சூன் 15: உலகக் காற்று நாள்

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 14 சூன் 16 சூன் 17
RIAN archive 15491 Valery B.jpg

சூன் 16:

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 15 சூன் 17 சூன் 18
Mumtaz Mahal.jpg

சூன் 17: ஐசுலாந்து – விடுதலை நாள் (1944)

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 16 சூன் 18 சூன் 19
Sally Ride, First U.S. Woman in Space - GPN-2004-00019.jpg

சூன் 18:

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 17 சூன் 19 சூன் 20
Maximilian I of Mexico portrait standing.jpg

சூன் 19:

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 18 சூன் 20 சூன் 21
"Capture of the King of Delhi by Captain Hodson".jpg

சூன் 20: உலக அகதிகள் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 19 சூன் 21 சூன் 22
Plutonian system.jpg

சூன் 21: பன்னாட்டு யோகா நாள்

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 20 சூன் 22 சூன் 23
Justus Sustermans - Portrait of Galileo Galilei, 1636.jpg

சூன் 22:

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 21 சூன் 23 சூன் 24
Robert Clive, 1st Baron Clive by Nathaniel Dance, (later Sir Nathaniel Dance-Holland, Bt).jpg

சூன் 23: பன்னாட்டுக் கைம்பெண்கள் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 22 சூன் 24 சூன் 25
Marie Francois Sadi Carnot.jpg

சூன் 24:

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 23 சூன் 25 சூன் 26
Elena Piscopia portrait.jpg

சூன் 25: மொசாம்பிக் - விடுதலை நாள்

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 24 சூன் 26 சூன் 27
Pizarro.jpg

சூன் 26: சித்திரவதைக்கு ஆளானோருக்கான சர்வதேச ஆதரவு நாள்

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 25 சூன் 27 சூன் 28
Joseph Smith, Jr. portrait owned by Joseph Smith III.jpg

சூன் 27:

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 26 சூன் 28 சூன் 29
Armisticetrain.jpg

சூன் 28:

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 27 சூன் 29 சூன் 30
Mir on 12 June 1998edit1.jpg

சூன் 29: சீசெல்சு – விடுதலை நாள் (1976)

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 28 சூன் 30 சூலை 1
Тунгус метеорит Топи Тунгуски до14сент1930 ВС1931.JPG

சூன் 30: கொங்கோ – விடுதலை நாள் (1960)

அண்மைய நாட்கள்: சூன் 29 சூலை 1 சூலை 2