டீப் புளூ- காஸ்பரோவ், 1996, விளையாட்டு 1

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
வெள்ளை:டீப் புளூ
கருப்பு: காசுப்பரோவ்
திறப்பு:சிசிலியன் தடுப்பு, பி22
abcdefgh
8
a8 black rook
e8 black king
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
c6 black knight
e6 black pawn
f6 black knight
d5 black queen
h5 black bishop
b4 black bishop
d4 white pawn
e3 white bishop
f3 white knight
h3 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
e2 white bishop
f2 white pawn
g2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
d1 white queen
f1 white rook
g1 white king
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
10. ... Bb4 என்ற நகர்வுக்குப் பின்னர்
abcdefgh
8
c8 black rook
d8 black rook
g8 black king
b7 black pawn
f7 black pawn
h7 black pawn
b6 black pawn
c6 black knight
e6 black pawn
f6 black queen
b5 white knight
f5 black pawn
d4 white pawn
a3 white pawn
e3 white queen
h3 white pawn
b2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
c1 white rook
d1 white rook
g1 white king
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
22. ... Qf6 நகர்வுக்குப் பின்னர்
abcdefgh
8
h7 white rook
f6 black queen
h6 black king
d5 white queen
g5 white knight
d4 black pawn
a3 white pawn
b3 white pawn
f3 black pawn
g3 white pawn
h3 white pawn
f2 black knight
h2 white king
e1 black rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
இறுதி நிலை

டீப் புளூ- காஸ்பரோவ், 1996, விளையாட்டு 1 ஒரு உலகப் பிரசித்தி பெற்றசெஸ் விளையாட்டாகும்.

செஸ் விளையாடும் கணினியொன்று வழக்கமான சுற்றுப்போட்டி விதிகளின்கீழ் (விசேடமாக நேரக் கட்டுப்பாடு) அக்காலத்திய உலக சம்பியன் ஒருவரை வென்ற முதலாவது விளையாட்டு இதுவாகும்.

டீப் புளூ காரி காஸ்பரோவை வெல்வதற்காக ஐபிஎம்-இனால் உருவாக்கப்பட்டதாகும். "டீப் புளூ" இந்த விளையாட்டை வென்றது. எனினும் மிகுந்த ஐந்து விளையாட்டுக்களில் 3 வெற்றிகளையும், 2 சமநிலைகளையும் பெற்றதுமூலம் 1996ல் காஸ்பரோவ் வெற்றிபெற்றார். 1997ல் மீண்டும் விளையாடியபோது இரண்டு விளையாட்டுக்களை மேலதிகமாக வென்றதுடன், முழு "மாட்ச்"சையும் வென்றது.

எனினும் காஸ்பரோவ் உலகின் தலைசிறந்த செஸ் விளையாட்டு வீரராகவே கருதப்படுகிறார்.

இவ் விளையாட்டு பெப்ரவரி 2, 1996 ல் பிலடெல்பியா, பென்சில்வேனியாவில் விலையாடப்பட்டது. கணினி வெள்ளைக் காய்களைப் பெற்றது. கீழே இயற்கணிதக் குறியீட்டு முறை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

1. e4 c5 2. c3
2..... d5 3. exd5 Qxd5 4. d4 Nf6 5. Nf3 Bg4 6. Be2 e6 7. h3 Bh5 8. O-O Nc6 9. Be3 cxd4 10. cxd4 Bb4
11. a3 Ba5 12. Nc3 Qd6 13. Nb5 Qe7
14. Ne5! Bxe2 15. Qxe2 O-O 16. Rac1 Rac8 17. Bg5
17.... Bb6 18. Bxf6 gxf6
19. Nc4! Rfd8 20. Nxb6! axb6 21. Rfd1 f5 22. Qe3!
22... Qf6 23. d5!
23... Rxd5 24. Rxd5 exd5 25. b3! Kh8?
26. Qxb6 Rg8 27. Qc5 d4 28. Nd6 f4 29. Nxb7
29.... Ne5 30. Qd5
30.... f3 31. g3 Nd3
32. Rc7 Re8
33. Nd6 Re1+ 34. Kh2 Nxf2 35. Nxf7+ Kg7 36. Ng5+ Kh6 37. Rxh7+ 1-0

உசாத்துணைகள்[தொகு]