உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

இரண்டாம் உலகப் போரின் நேச நாடுகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
பச்சை நிறத்தில் இருப்பவை நட்பு அணி நாடுகள், செம்மஞ்சள் நிறத்தில் இருப்பவை அச்சு அணி நாடுகள். நடுநிலை நாடுகள் சாம்பல் நிறத்தில் உள்ளன.
நான்கு கவலர்களில் மூவரான சாங் கை ஷேக் (சீனா), பிராங்கிளின் டி ரூஸ்வெல்ட் (ஐக்கிய நாடுகள்), வின்சன்ட் சர்ச்சில் (ஐக்கிய இராச்சியம்), 1943 ல் கெய்ரோ மாநாட்டில் இரண்டாம் உலகப்போருக்காக சந்தித்தபொழுது

இரண்டாம் உலகப் போரின் நட்பு அணி நாடுகள் அல்லது நேச நாடுகள் (Allies of World War II) என்பவை இரண்டாம் உலகப் போரின் போது அச்சு அணி நாடுகளை எதிர்த்த நாடுகளைக் குறிக்கும். போர் நடைபெற்ற போது இவை ஐக்கிய நாடுகள் எனப்பட்டன. எனினும் இது தற்போது போருக்கு பிறகு ஏற்படுத்தப்பட்ட ஐக்கிய நாடுகள் அவையையே குறிக்கிறது. நட்பு அணி நாடுகளின் வெற்றியை அடுத்து இப்போர் முடிவுக்கு வந்தது. ஐக்கிய இராச்சியம், பிரான்சு ஆகியவை நட்பு அணி நாடுகளில் இருந்த முதன்மையான நாடுகள் ஆகும்.[1][2][3]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. The Ethiopian Empire was invaded by Italy on 3 October 1935. On 2 May 1936, Emperor Haile Selassie I fled into exile, just before the Italian occupation on 7 May. After the outbreak of World War II, the United Kingdom recognized Haile Selassie as the Emperor of Ethiopia in July 1940 and his Ethiopian exile government cooperated with the British during their invasion of Italian East Africa in 1941. Through the invasion Haile Selassie returned to Ethiopia on 18 January, with the liberation of the country being completed by November the same year.
  2. France declared war on Germany on 3 September 1939, two days after the German invasion of Poland. It was a member of the Allies until its defeat in the German invasion of France in June 1940. Unlike the other governments-in-exile in London, which were legitimate governments that had escaped their respective countries and continued the fight, France had surrendered to the Axis. The "Free French Forces" was a section of the French army who refused to recognize the armistice and continued to fight with the Allies. They worked towards France being seen and treated as a major allied power, as opposed to a defeated and then liberated nation. They struggled with legitimacy vis-a-vis the German client state "Vichy France", which was the internationally recognized government of France even among the Allies. A National Liberation Committee was formed by the Free French after the gradual liberation of Vichy colonial territory, which led to the full German occupation of Vichy France in 1942. This started a shift in allied policy from trying to improve relations with the Vichy Regime into full support to what was now the Provisional Government of the French Republic.
  3. China had been at war with Japan since July 1937. It declared war on Japan, Germany and Italy and joined the Allies in December 1941 after the attacks on Pearl Harbor.