விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

ஆண்டு நிறைவுகள்/இந்தநாளில் தொகுப்பு
சனவரி - பெப்ரவரி - மார்ச் - ஏப்ரல் - மே - சூன் - சூலை - ஆகத்து - செப்டம்பர் - அக்டோபர் - நவம்பர் - டிசம்பர்


இப்போது 23:13 மணி திங்கள், அக்டோபர் 22, 2018 (UTC) - இப்பக்கத்தின் தேக்கத்தை நீக்க

Kalpana Chawla, NASA photo portrait in orange suit.jpg

பெப்ரவரி 1:

அண்மைய நாட்கள்: சனவரி 31 பெப்ரவரி 2 பெப்ரவரி 3
German pows stalingrad 1943.jpg

பெப்ரவரி 2:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 1 பெப்ரவரி 3 பெப்ரவரி 4
Luna-16.jpg

பெப்ரவரி 3:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 2 பெப்ரவரி 4 பெப்ரவரி 5
Yalta summit 1945 with Churchill, Roosevelt, Stalin.jpg

பெப்ரவரி 4: இலங்கை - விடுதலை நாள் (1948)

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 3 பெப்ரவரி 5 பெப்ரவரி 6
Hermitage1.JPG

பெப்ரவரி 5: பாகிஸ்தான் - காஷ்மீர் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 4 பெப்ரவரி 6 பெப்ரவரி 7
QEII.png

பெப்ரவரி 6:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 5 பெப்ரவரி 7 பெப்ரவரி 8

பெப்ரவரி 7: கிரனாடா - விடுதலை நாள் (1974)

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 6 பெப்ரவரி 8 பெப்ரவரி 9
Netaji Subhas Chandra Bose.jpg

பெப்ரவரி 8:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 7 பெப்ரவரி 9 பெப்ரவரி 10
Ggponnambalam.jpg

பெப்ரவரி 9:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 8 பெப்ரவரி 10 பெப்ரவரி 11
Kiprensky Pushkin.jpg

பெப்ரவரி 10:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 9 பெப்ரவரி 11 பெப்ரவரி 12
Nelson Mandela.jpg

பெப்ரவரி 11: ஜப்பான் - நிறுவன நாள், ஈரான் - இஸ்லாமியப் புரட்சி நாள்

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 10 பெப்ரவரி 12 பெப்ரவரி 13
Gupope.jpg

பெப்ரவரி 12: டார்வின் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 11 பெப்ரவரி 13 பெப்ரவரி 14
பெப்ரவரி 13: உலக வானொலி நாள்

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 12 பெப்ரவரி 14 பெப்ரவரி 15
GPS Satellite NASA art-iif.jpg

பெப்ரவரி 14: உலக காதலர் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 13 பெப்ரவரி 15 பெப்ரவரி 16
David - The Death of Socrates.jpg

பெப்ரவரி 15:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 14 பெப்ரவரி 16 பெப்ரவரி 17
Fidel Castro.jpg

பெப்ரவரி 16:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 15 பெப்ரவரி 17 பெப்ரவரி 18
Fantomet01.jpg

பெப்ரவரி 17:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 16 பெப்ரவரி 18 பெப்ரவரி 19
President-Jefferson-Davis.jpg

பெப்ரவரி 18: காம்பியா - விடுதலை நாள் (1965)

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 17 பெப்ரவரி 19 பெப்ரவரி 20
Mir on 24 September 1996.jpg

பெப்ரவரி 19:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 18 பெப்ரவரி 20 பெப்ரவரி 21
GPN-2000-001979.jpg

பெப்ரவரி 20:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 19 பெப்ரவரி 21 பெப்ரவரி 22
Trevithick1803Locomotive.jpg

பெப்ரவரி 21: அனைத்துலக தாய்மொழி நாள்.

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 20 பெப்ரவரி 22 பெப்ரவரி 23
Baden-Powell USZ62-96893 (retouched and cropped).png

பெப்ரவரி 22: சென் லூசியா - விடுதலை நாள் (1979), திருத்தூதர் பேதுருவின் தலைமைப் பீடம் - விழா

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 21 பெப்ரவரி 23 பெப்ரவரி 24
Kustodiyev bolshevik.JPG

பெப்ரவரி 23: புரூணை - விடுதலை நாள் (1984), கயானா - குடியரசு நாள் (1970)

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 22 பெப்ரவரி 24 பெப்ரவரி 25
Rukmini Devi.jpg

பெப்ரவரி 24: எஸ்தோனியா - விடுதலை நாள் (1918)

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 23 பெப்ரவரி 25 பெப்ரவரி 26
Ferdinand Marcos.JPEG

பெப்ரவரி 25: குவெய்த் - தேசிய நாள், பிலிப்பீன்ஸ் - மக்கள் எழுச்சி நாள்

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 24 பெப்ரவரி 26 பெப்ரவரி 27
Napoleon crop.jpg

பெப்ரவரி 26: குவெய்த் - விடுதலை நாள்

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 25 பெப்ரவரி 27 பெப்ரவரி 28
Bundesarchiv Bild 147-0978, Reichstag, Plenarsitzungssaal.jpg

பெப்ரவரி 27: டொமினிக்கன் குடியரசு - தேசிய நாள்

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 26 பெப்ரவரி 28 மார்ச் 1
DNA Helix CPK.jpg

பெப்ரவரி 28: இந்தியாதேசிய அறிவியல் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 27 மார்ச் 1 மார்ச் 2
பெப்ரவரி 29:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 28 மார்ச் 2 மார்ச் 3