விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/பெப்ரவரி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

ஆண்டு நிறைவுகள்/இந்தநாளில் தொகுப்பு
சனவரி - பெப்ரவரி - மார்ச் - ஏப்ரல் - மே - சூன் - சூலை - ஆகத்து - செப்டம்பர் - அக்டோபர் - நவம்பர் - டிசம்பர்


இப்போது 01:46 மணி புதன், சனவரி 29, 2020 (UTC) - இப்பக்கத்தின் தேக்கத்தை நீக்க

Kalpana Chawla, NASA photo portrait in orange suit.jpg

பெப்ரவரி 1:

அண்மைய நாட்கள்: சனவரி 31 பெப்ரவரி 2 பெப்ரவரி 3
German pows stalingrad 1943.jpg

பெப்ரவரி 2:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 1 பெப்ரவரி 3 பெப்ரவரி 4
2 Anna 037 (cropped).jpg

பெப்ரவரி 3:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 2 பெப்ரவரி 4 பெப்ரவரி 5
Yalta summit 1945 with Churchill, Roosevelt, Stalin.jpg

பெப்ரவரி 4: உலகப் புற்றுநோய் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 3 பெப்ரவரி 5 பெப்ரவரி 6
Hermitage1.JPG

பெப்ரவரி 5: காசுமீர் ஒருமைப்பாடு நாள் (பாக்கித்தான்)

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 4 பெப்ரவரி 6 பெப்ரவரி 7
QEII.png

பெப்ரவரி 6:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 5 பெப்ரவரி 7 பெப்ரவரி 8
George Francis Joseph - Sir Thomas Stamford Bingley Raffles.jpg

பெப்ரவரி 7: விடுதலை நாள் (கிரெனடா)

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 6 பெப்ரவரி 8 பெப்ரவரி 9
Mary Stuart Queen.jpg

பெப்ரவரி 8:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 7 பெப்ரவரி 9 பெப்ரவரி 10
Pammal Sambandha Mudaliar.jpg

பெப்ரவரி 9:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 8 பெப்ரவரி 10 பெப்ரவரி 11
Shaam Singh Attari leading his last charge at the Battle of Sobraon.jpg

பெப்ரவரி 10:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 9 பெப்ரவரி 11 பெப்ரவரி 12
Nelson Mandela.jpg

பெப்ரவரி 11: யப்பான் - தேசிய நிறுவன நாள்

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 10 பெப்ரவரி 12 பெப்ரவரி 13
Gupope.jpg

பெப்ரவரி 12: டார்வின் நாள், செங்கை நாள்

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 11 பெப்ரவரி 13 பெப்ரவரி 14
QVB135lg.jpg

பெப்ரவரி 13: உலக வானொலி நாள்

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 12 பெப்ரவரி 14 பெப்ரவரி 15
Bhopal-Union Carbide 1 crop memorial.jpg

பெப்ரவரி 14: உலக காதலர் நாள்

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 13 பெப்ரவரி 15 பெப்ரவரி 16
ENIAC Penn1.jpg

பெப்ரவரி 15:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 14 பெப்ரவரி 16 பெப்ரவரி 17
Fidel Castro.jpg

பெப்ரவரி 16:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 15 பெப்ரவரி 17 பெப்ரவரி 18
Giordano Bruno.jpg

பெப்ரவரி 17: விடுதலை நாள் (கொசோவோ)

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 16 பெப்ரவரி 18 பெப்ரவரி 19
Naval uprising statue.jpg

பெப்ரவரி 18: காம்பியா - விடுதலை நாள் (1965)

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 17 பெப்ரவரி 19 பெப்ரவரி 20
Edison and phonograph edit1.jpg

பெப்ரவரி 19:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 18 பெப்ரவரி 20 பெப்ரவரி 21
Mir on 12 June 1998edit1.jpg

பெப்ரவரி 20: சமூக நீதிக்கான உலக நாள்

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 19 பெப்ரவரி 21 பெப்ரவரி 22
Trevithick1803Locomotive.jpg

பெப்ரவரி 21: பன்னாட்டுத் தாய்மொழி நாள்

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 20 பெப்ரவரி 22 பெப்ரவரி 23
Baden-Powell USZ62-96893 (retouched and cropped).png

பெப்ரவரி 22: சென் லூசியா - விடுதலை நாள் (1979)

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 21 பெப்ரவரி 23 பெப்ரவரி 24
Gutenberg Bible, Lenox Copy, New York Public Library, 2009. Pic 01.jpg

பெப்ரவரி 23: கயானா - குடியரசு நாள் (1970)

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 22 பெப்ரவரி 24 பெப்ரவரி 25
Rukmini Devi.jpg

பெப்ரவரி 24: எஸ்தோனியா - விடுதலை நாள் (1918)

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 23 பெப்ரவரி 25 பெப்ரவரி 26
Ferdinand Marcos.JPEG

பெப்ரவரி 25:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 24 பெப்ரவரி 26 பெப்ரவரி 27
Napoleon crop.jpg

பெப்ரவரி 26:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 25 பெப்ரவரி 27 பெப்ரவரி 28
Bundesarchiv Bild 147-0978, Reichstag, Plenarsitzungssaal.jpg

பெப்ரவரி 27:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 26 பெப்ரவரி 28 பெப்ரவரி 29
DNA Helix CPK.jpg

பெப்ரவரி 28: தேசிய அறிவியல் நாள் (இந்தியா)

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 27 பெப்ரவரி 29 மார்ச் 1
பெப்ரவரி 29:

அண்மைய நாட்கள்: பெப்ரவரி 28 மார்ச் 1 மார்ச் 2