பயனர்:Shrikarsan/List of articles every Wikipedia should have/Expanded/History

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

Return to List of articles every Wikipedia should have/Expanded

History, 800[தொகு]

Transcluded from List of articles every Wikipedia should have/Expanded/History.

Basics, 63[தொகு]

General topics, 14[தொகு]

Auxiliary sciences of history, 15[தொகு]

History of science and technology, 18[தொகு]

History of other topics, 16[தொகு]

History by continent, 8[தொகு]

History by region, 5[தொகு]

History by country, 96[தொகு]

Africa, 13[தொகு]

 1. History of Egypt
 2. History of Eritrea
 3. History of Ethiopia
 4. History of Ghana
 5. History of Libya
 6. History of Madagascar
 7. History of Morocco
 8. History of Nigeria
 9. History of Senegal
 10. History of Sierra Leone
 11. History of Somalia
 12. History of South Africa
 13. History of Sudan

Americas, 15[தொகு]

 1. History of Argentina
 2. History of Bolivia
 3. History of Brazil
 4. கனடாவின் வரலாறு
 5. History of Chile
 6. History of Colombia
 7. History of Cuba
 8. History of Ecuador
 9. History of Guyana
 10. History of Haiti
 11. History of Mexico
 12. History of Paraguay
 13. History of Peru
 14. ஐக்கிய அமெரிக்க வரலாறு
 15. History of Venezuela

Asia, 31[தொகு]

 1. ஆப்கானிஸ்தான் வரலாறு
 2. History of Azerbaijan
 3. வங்காளதேச வரலாறு
 4. History of Bhutan
 5. History of Burma
 6. History of Cambodia
 7. சீன வரலாறு
 8. இந்திய வரலாறு
 9. History of Indonesia
 10. History of Israel
 11. History of Iraq
 12. History of Iran
 13. சப்பானிய வரலாறு
 14. History of Korea
 15. History of Lebanon
 16. History of Malaysia
 17. History of Mongolia
 18. நேபாளத்தின் வரலாறு
 19. History of Pakistan
 20. History of Palestine
 21. History of the Philippines
 22. History of Saudi Arabia
 23. History of Singapore
 24. இலங்கையின் வரலாறு
 25. History of Syria
 26. History of Taiwan
 27. History of Thailand
 28. History of Tibet
 29. History of Turkey
 30. History of Vietnam
 31. History of Yemen

Europe, 35[தொகு]

 1. History of Albania
 2. History of Armenia
 3. History of Austria
 4. History of Belgium
 5. History of Bulgaria
 6. History of Croatia
 7. History of Denmark
 8. இங்கிலாந்தின் வரலாறு
 9. History of Estonia
 10. History of Finland
 11. History of France
 12. History of Georgia
 13. History of Germany
 14. History of Greece
 15. History of Hungary
 16. History of Iceland
 17. History of the Republic of Ireland
 18. History of Italy
 19. History of Latvia
 20. History of Lithuania
 21. History of Malta
 22. History of the Netherlands
 23. History of Norway
 24. History of Poland
 25. போர்த்துகல் வரலாறு
 26. History of Romania
 27. உருசிய வரலாறு
 28. History of Scotland
 29. History of Serbia
 30. History of Spain
 31. History of Sweden
 32. History of Switzerland
 33. History of Ukraine
 34. ஐக்கிய இராச்சியத்தின் வரலாறு
 35. History of Wales

Oceania, 2[தொகு]

 1. ஆஸ்திரேலிய வரலாறு
 2. History of New Zealand

Prehistory and Ancient history, 171[தொகு]

Basic, 8[தொகு]

 1. கற்காலம்
 2. வெண்கலக் காலம்
 3. இரும்புக் காலம்
 4. செப்புக் காலம்
 5. பண்டைய வரலாறு
 6. Classical antiquity
 7. Late Antiquity
 8. ஹெலனிய காலம்

Prehistory, 20[தொகு]

 1. தொல் பழங்காலம்
 2. Australopithecus
 3. குரோ-மாகுநன்
 4. சாவக மனிதன்
 5. பீக்கிங் மனிதன்
 6. ஓமோ இரெக்டசு
 7. மனிதக் கூர்ப்பு
 8. Denisovan
 9. நியண்டர்தால் மனிதன்
 10. Paranthropus
 11. Early human migrations
Stone Age, 9
 1. பழைய கற்காலம்
  1. Lower Paleolithic
  2. நடு பழையகற்காலம்
  3. Upper Paleolithic
 2. இடைக் கற்காலம்
 3. புதுக்கற்காலப் புரட்சி
 4. புதிய கற்காலம்
 5. Cradle of civilization
 6. Control of fire by early humans

Africa, 19[தொகு]

 1. பண்டைய எகிப்து
  1. Naqada III
  2. பார்வோன்
  3. தாலமைக் பேரரசு
  4. தீபை
  5. மெம்பிசு, எகிப்து
  6. Old Kingdom of Egypt
  7. Middle Kingdom of Egypt
  8. New Kingdom of Egypt
  9. மன்னர்களின் சமவெளி
 2. Nok culture
 3. Nubia
  1. Kingdom of Kush
  2. Meroë
 4. Kingdom of Aksum
 5. Ancient Carthage
  1. Carthage
  2. பியூனிக் போர்கள்
 6. பண்டு

Americas, 10[தொகு]

 1. இன்கா நாகரிகம்
  1. Chavín culture
  2. Norte Chico civilization
 2. இடையமெரிக்கப் பண்பாட்டுப் பகுதி
 3. மாயா நாகரிகம்
 4. Paleo-Indians
 5. Teotihuacan
 6. Olmec
 7. Settlement of the Americas
 8. Zapotec civilization

Asia, 69[தொகு]

 1. பட்டுப் பாதை
Central Asia, Iran, Caucasus, 15[தொகு]
 1. அகாமனிசியப் பேரரசு
 2. Atropatene
 3. பாக்திரியா
 4. Caucasian Albania
 5. Caucasian Iberia
 6. ஈலாம்
  1. Susa
 7. Medes
 8. பார்த்தியப் பேரரசு
 9. பெர்சப்பொலிஸ்
 10. ரோம-பாரசீகப் போர்கள்
 11. சகர்கள்
 12. சாசானியப் பேரரசு
 13. சோக்தியானா
 14. Tocharians
Eastern Asia, 10[தொகு]
 1. Gojoseon
 2. Jōmon period
 3. சாங் அரசமரபு
 4. Spring and Autumn period
 5. கொரிய முப்பேரரசு
 6. போரிடும் நாடுகள் காலம்
 7. சவு அரசமரபு
 8. Yayoi period
 9. Three Sovereigns and Five Emperors
 10. Xiongnu
Southern Asia, 11[தொகு]
 1. சோழர்
 2. குப்தப் பேரரசு
 3. சிந்துவெளி நாகரிகம்
  1. மொகெஞ்சதாரோ
 4. இந்தோ கிரேக்க நாடு
 5. இந்தோ சிதியன் பேரரசு
 6. குசான் பேரரசு
 7. மகத நாடு
 8. மௌரியப் பேரரசு
 9. சாதவாகனர்
 10. வேதகாலம்
Southeastern Asia, 3[தொகு]
 1. Nanyue
 2. Pyu city-states
 3. Hong Bang dynasty
Western Asia, 29[தொகு]
 1. மெசொப்பொத்தேமியா
 2. Akkad
 3. Amorite
 4. Kingdom of Armenia
 5. அசிரியா
  1. Nineveh
 6. பபிலோனியா
  1. பாபேல்
  2. சாலடிய நாகரிகம்
 7. Ebla
 8. History of ancient Israel and Judah
 9. Hittites
 10. Lydia
 11. Mitanni
 12. பல்மைரா
 13. போனீசியா
  1. Tyre, Lebanon
 14. Phrygia
 15. செலூக்கியப் பேரரசு
 16. Sabaeans
 17. சுமேரியா
  1. Ur
 18. திராய்
  1. திராயன் போர்
 19. Ugarit
 20. Urartu
 21. Fertile Crescent
 22. Kingdom of Armenia (antiquity)
 23. Syrian Wars

Europe, 45[தொகு]

 1. மினோவன் நாகரிகம்
  1. Knossos
 2. Dacia
  1. Dacians
 3. Etruscan civilization
 4. பண்டைக் கிரேக்கம்
  1. Mycenaean Greece
  2. Greco-Persian Wars
  3. Magna Graecia
  4. Delian League
  5. எசுபார்த்தா
 5. பண்டைய ரோம்
  1. Roman Kingdom
  2. உரோமைக் குடியரசு
  3. உரோமைப் பேரரசு
   1. பொம்பெயி
  4. மேற்கு உரோமைப் பேரரசு
  5. Decline of the Roman Empire
  6. Crisis of the Third Century
  7. ஜூலியோ குளாடிய மரபு
  8. Nerva–Antonine dynasty
  9. Gallic Wars
  10. Macedonian Wars
  11. Roman civil wars
 6. மக்கெடோனியா (பண்டைய இராச்சியம்)
 7. கெல்ட்டியர்
 8. Cimmerians
 9. Sarmatians
 10. Saxons
 11. Scythia
  1. சிதியர்கள்
 12. Thrace
 13. Migration Period
  1. Alans
  2. ஆங்கில்கள்
  3. Bulgars
  4. Burgundians
  5. Goths
   1. Ostrogoths
   2. Visigoths
  6. Huns
  7. Moors
  8. Rus' people
  9. Suebi
  10. Vandals

Middle Ages, 150[தொகு]

 1. நடுக் காலம் (ஐரோப்பா)
 2. Guild
 3. Boyar
 4. Knight
 5. Knyaz
 6. சாமுராய்
 7. Serfdom
 8. Chivalry

Africa, 8[தொகு]

 1. Ajuran Sultanate
 2. Almoravid dynasty
 3. Ghana Empire
 4. Kanem Empire
 5. மாலிப் பேரரசு
 6. Songhai Empire
 7. திம்பக்து
 8. Trans-Saharan trade

Americas, 8[தொகு]

 1. அஸ்டெக் நாகரிகம்
 2. இன்கா பேரரசு
 3. முன்-கொலம்பியக் காலம்
 4. Chimú culture
 5. மிசிசிப்பிப் பண்பாடு
 6. Moche (culture)
 7. Tiwanaku
 8. Wari culture

Asia, 50[தொகு]

 1. இசுலாமியப் பொற்காலம்
 2. Mamluk
Central Asia and Iran, 9[தொகு]
 1. Aq Qoyunlu
 2. தங்க நாடோடிக் கூட்டம்
 3. Kara Koyunlu
 4. பாரசீகம் மீதான இசுலாமியப் படையெடுப்பு
 5. Khwarazmian dynasty
 6. Göktürks
 7. Seljuq dynasty
  1. செல்யூக் பேரரசு
 8. Uyghur Khaganate
Eastern Asia, 19[தொகு]
 1. Goryeo
 2. ஆன் அரசமரபு
 3. ஹையன் காலகட்டம்
 4. யின் அரசமரபு (265-420)
 5. Jin Dynasty (1115–1234)
 6. Liao Dynasty
 7. மங்கோலியப் பேரரசு
 8. நிஞ்சா
 9. சின் அரசமரபு
 10. Sixteen Kingdoms
 11. சொங் அரசமரபு
 12. Southern and Northern Dynasties
 13. சுயி அரசமரபு
 14. தாங் அரசமரபு
 15. மூன்று இராச்சியங்கள் (சீனா)
 16. சியா அரசமரபு
 17. யுவான் அரசமரபு
 18. Five Dynasties and Ten Kingdoms period
 19. Khitan people
Southern Asia, 3[தொகு]
 1. தில்லி சுல்தானகம்
 2. இந்தியா மீதான இசுலாமியப் படையெடுப்பு
 3. விஜயநகரப் பேரரசு
Southeastern Asia, 7[தொகு]
 1. Champa
 2. கெமர் பேரரசு
 3. மயாபாகித்து பேரரசு
 4. மலாக்கா சுல்தானகம்
 5. Pagan Kingdom
 6. சிறீவிஜயம்
 7. Trần Dynasty
Western Asia, 9[தொகு]
 1. அப்பாசியக் கலீபகம்
 2. சிலுவைப் போர்கள்
  1. Crusader states
 3. Empire of Nicaea
 4. பாத்திம கலீபகம்
 5. Latin Empire
 6. உதுமானியப் பேரரசு
 7. Sultanate of Rum
 8. உமையா கலீபகம்

Europe, 77[தொகு]

 1. கறுப்புச் சாவு
 2. பெரும் சமயப்பிளவு
 3. ஆப்சுபர்கு அரசமரபு
 4. House of Medici
 5. நோர்மானியர்
 6. மறுமலர்ச்சி (ஐரோப்பா)
Eastern Europe and Central, 26[தொகு]
 1. Cuman people
 2. Eurasian Avars
 3. First Bulgarian Empire
 4. Second Bulgarian Empire
 5. பைசாந்தியப் பேரரசு
  1. Arab–Byzantine Wars
  2. Byzantine–Bulgarian wars
  3. Byzantine–Ottoman Wars
  4. கான்சுடன்டினோப்பிளின் வீழ்ச்சி
 6. Kingdom of Galicia–Volhynia
 7. Grand Duchy of Lithuania
 8. Grand Duchy of Moscow
 9. கங்கேரி இராச்சியம்
 10. Hussite Wars
 11. Khazars
 12. Kievan Rus'
 13. Great Moravia
 14. Novgorod Republic
 15. Cretan War (1645–69)
 16. Pechenegs
 17. Teutonic Knights
 18. Vladimir-Suzdal
 19. Volga Bulgaria
 20. Kingdom of Bohemia
 21. Polish–Lithuanian–Teutonic War
 22. Rurik Dynasty
Western Europe, 45[தொகு]
 1. Al-Andalus
  1. குர்துபா கலீபகம்
  2. Reconquista
 2. Kingdom of Aragon
 3. Duchy of Burgundy
 4. Kingdom of Castile
 5. Francia
  1. East Francia
  2. West Francia
 6. பிரான்சிய இராச்சியம்
 7. Carolingian Empire
  1. Capetian dynasty
  2. Carolingian dynasty
  3. Merovingian dynasty
 8. இங்கிலாந்து இராச்சியம்
  1. ஆங்கிலோ-சாக்சன் மக்கள்
  2. ஹேஸ்டிங்ஸ் சண்டை
  3. நோர்மானியர் இங்கிலாந்தைக் கைப்பற்றுதல்
  4. ரோசாப்பூப் போர்கள்
 9. Hanseatic League
 10. Kalmar Union
 11. புனித உரோமைப் பேரரசு
 12. House of Plantagenet
 13. நூறாண்டுப் போர்
 14. திரிபுக் கொள்கை விசாரணை
 15. தேவாலய புனித வீரர்கள்
 16. Lombards
 17. Northern Crusades
 18. Ostsiedlung
 19. திருத்தந்தை நாடுகள்
 20. செனோவாக் குடியரசு
 21. Kingdom of Sicily
 22. Republic of Venice
 23. வைக்கிங் காலம்
 24. வைக்கிங்
 25. Visigothic Kingdom
 26. Austrasia
 27. Franks
 28. பணியமர்த்தல் சர்ச்சை
 29. Kingdom of Germany
 30. Wends
 31. Gothic War (535–554)
 32. Guelphs and Ghibellines
 33. Neustria
 34. Salic law

Early modern history, 93[தொகு]

Basics, 11[தொகு]

 1. Early modern period
 2. கண்டுபிடிப்புக் காலம்
 3. பிரித்தானியப் பேரரசு
 4. French colonial empire
 5. சிறு பனிக்கட்டிக் காலம்
 6. போர்த்துகல் பேரரசு
 7. எசுப்பானியப் பேரரசு
 8. அறிவியல் புரட்சி
 9. ஏழாண்டுப் போர்
 10. Treaty of Zaragoza
 11. Treaty of Tordesillas

Africa, 9[தொகு]

 1. African slave trade
 2. அத்திலாந்திக் அடிமை வணிகம்
 3. Bornu Empire
 4. Kingdom of Mutapa
 5. Ashanti Empire
 6. Kingdom of Kongo
 7. Oyo Empire
 8. Sennar (sultanate)
 9. Hausa Kingdoms

Americas, 11[தொகு]

 1. அமெரிக்கப் புரட்சிப் போர்
 2. அமெரிக்காக்களில் ஐரோப்பியக் குடியேற்றம்
  1. British colonization of the Americas
  2. அமெரிக்காக்களில் எசுப்பானிய குடியேற்றவாதம்
   1. அசுடெக் பேரரசை எசுப்பானியர் கைப்பற்றுதல்
   2. Spanish conquest of the Inca Empire
 3. French and Indian Wars
  1. French and Indian War
 4. வூண்டட் நீ படுகொலை
 5. Lewis and Clark Expedition
 6. எசுப்பானிய அமெரிக்காவில் விடுதலைப் போர்கள்

Asia, 23[தொகு]

 1. 1556 Shaanxi earthquake
 2. வங்காளப் பஞ்சம், 1770
 3. தக்காணத்து சுல்தானகங்கள்
 4. டச்சுக் கிழக்கிந்தியக் கம்பனி
 5. பிரித்தானிய கிழக்கிந்திய நிறுவனம்
 6. Edo period
  1. Tokugawa shogunate
 7. Japanese invasions of Korea
 8. Joseon
 9. Kazakh Khanate
 10. மிங் அரசமரபு
 11. மராட்டியப் பேரரசு
 12. முகலாயப் பேரரசு
 13. Russian conquest of Siberia
 14. சபாவித்து வம்சம்
 15. சீக்கியப் பேரரசு
 16. அயூத்தியா இராச்சியம்
 17. Khanate of Bukhara
 18. Lan Xang
 19. Lê Dynasty
 20. Khanate of Sibir
 21. Taungoo Dynasty
 22. Zunghar Khanate

Europe, 39[தொகு]

Basics, 4[தொகு]
 1. அறிவொளிக் காலம்
 2. கிறித்தவச் சீர்திருத்த இயக்கம்
 3. முப்பதாண்டுப் போர்
 4. கத்தோலிக்க மறுமலர்ச்சி
Western Europe, 16[தொகு]
 1. 1755 Lisbon earthquake
 2. Anglo-Dutch Wars
 3. Congress of Berlin
 4. எண்பதாண்டுப் போர்
 5. இங்கிலாந்து உள்நாட்டுப் போர்
 6. பிரெஞ்சுப் புரட்சி
  1. பிரெஞ்சுப் புரட்சிப் போர்கள்
 7. French Wars of Religion
 8. Huguenot
 9. Italian Wars
 10. Prussia
 11. Puritan
 12. எசுப்பானிய திரிபுக் கொள்கை விசாரணை
 13. ஆசுத்திரிய வாரிசுரிமைப் போர்
 14. எசுப்பானிய மரபுரிமைப் போர்
 15. Enclosure
Eastern Europe and Central, 19[தொகு]
 1. Cossacks
  1. Cossack Hetmanate
 2. Crimean Khanate
 3. பெரும் வடக்குப் போர்
 4. Great Turkish War
 5. House of Romanov
 6. Khanate of Kazan
 7. Livonian War
 8. Partitions of Poland
 9. போலந்து-லித்துவேனியா பொதுநலவாயம்
 10. The Great Game
 11. உருசியாவின் சாராட்சி
  1. Oprichnina
 12. History of the Russo-Turkish wars
 13. Ottoman wars in Europe
 14. Union of Lublin
 15. Muscovite–Lithuanian Wars
 16. Polish–Muscovite War (1605–18)
 17. Russo-Polish War (1654–1667)

Modern history, 213[தொகு]

Basics, 46[தொகு]

 1. புதுமைக்கால வரலாறு
 2. 1973 எண்ணெய் நெருக்கடி
 3. அடிமை ஒழிப்புக் கோட்பாடு
 4. Anti-Comintern Pact
 5. Movements for civil rights
 6. பனிப்போர்
 7. குடியேற்ற விலக்கம்
 8. உலகப் பொருளாதார நெருக்கடி, 2008-2009
 9. பெரும் பொருளியல் வீழ்ச்சி
 10. தொழிற்புரட்சி
 11. தகவல் காலம்
 12. Interwar period
 13. Kellogg–Briand Pact
 14. New Imperialism
 15. விண்வெளிப் பயணம்
 16. விண்வெளிப் போட்டி
 17. 1918 இன்ஃபுளுவென்சா தொற்றுப்பரவல்
 18. பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான போர்
 19. பெண்கள் வாக்குரிமை
 20. முதல் உலகப் போர்
  1. Balkans Campaign
  2. Eastern Front
  3. Italian Campaign
  4. Middle Eastern theatre of World War I
  5. Treaty of Lausanne
  6. Treaty of Saint-Germain-en-Laye (1919)
  7. Treaty of Trianon
  8. Western Front
  9. Paris Peace Conference
 21. இரண்டாம் உலகப் போர்
  1. இரண்டாம் உலகப் போரின் நேச நாடுகள்
  2. இரோசிமாவிலும் நாகசாக்கியிலும் அணுகுண்டு வீச்சு
  3. பேர்ள் துறைமுகத் தாக்குதல்
  4. அச்சு நாடுகள்
  5. Battle of the Atlantic
  6. பிரிட்டன் சண்டை
  7. Eastern Front
  8. போலந்து படையெடுப்பு
  9. நடுநிலக்கடல், மத்திய கிழக்கு மற்றும் ஆப்பிரிக்க களம்
  10. Molotov–Ribbentrop Pact
  11. நியூரம்பெர்க் தீர்ப்பாயம்
  12. பசிபிக் போர்
  13. Western Front
  14. Winter War
  15. யால்ட்டா மாநாடு
 22. Collectivization

Africa, 18[தொகு]

 1. அரேபிய வசந்தம்
 2. Algerian War
 3. Angolan Civil War
 4. ஆங்கில-சூலூ போர்
 5. தென்னாபிரிக்காவின் இனவொதுக்கல்
 6. Biafra
 7. Congo Free State
 8. Ethiopian Civil War
 9. முதல் பூவர் போர்
 10. Libyan civil war
 11. Mahdist War
 12. Nigerian Civil War
 13. ருவாண்டா இனப்படுகொலை
 14. ஆபிரிக்காவுக்கான போட்டி
 15. இரண்டாம் பூவர் போர்
 16. Second Congo War
 17. Second Italo–Ethiopian War
 18. சொகோட்டோ கலீபகம்

Americas, 23[தொகு]

 1. 2010 எயிட்டி நிலநடுக்கம்
 2. குடிசார் உரிமைகள் இயக்கம்
 3. அமெரிக்க உள்நாட்டுப் போர்
 4. American Indian Wars
 5. அமெரிக்க மாநிலங்களின் கூட்டமைப்பு
 6. கியூபா ஏவுகணை நெருக்கடி
 7. கியூபப் புரட்சி
 8. Dust Bowl
 9. பிரேசில் பேரரசு
 10. Gran Colombia
 11. எயித்தியப் புரட்சி
 12. மன்காட்டன் திட்டம்
 13. மெக்சிக்கோ விடுதலைப் போர்
 14. Mexican Revolution
 15. மெக்சிக்கோ-அமெரிக்கப் போர்
 16. செப்டம்பர் 11, 2001 தாக்குதல்கள்
 17. எசுப்பானிய அமெரிக்கப் போர்
 18. 1929 வால் வீதி வீழ்ச்சி
 19. பிரித்தானிய அமெரிக்கப் போர், 1812
 20. Paraguayan War
 21. War of the Pacific
 22. American frontier
 23. New Deal

Asia, 56[தொகு]

Eastern Asia, 24[தொகு]
 1. 1931 China floods
 2. 1976 Tangshan earthquake
 3. 2011 செண்டாய் நிலநடுக்கமும் ஆழிப்பேரலையும்
  1. ஃபுகுசிமா அணு உலைப் பேரழிவு
 4. Boxer Rebellion
 5. History of the People's Republic of China
 6. சீன உள்நாட்டுப் போர்
 7. சீனப் பண்பாட்டுப் புரட்சி
 8. சப்பானியப் பேரரசு
 9. முதலாம் அபினிப் போர்
 10. முதலாம் சீன சப்பானியப் போர் (1894-1895)
 11. பெரும் முற்போக்குப் பாய்ச்சல்
 12. Great Chinese Famine
 13. கொரியப் போர்
 14. Meiji period
 15. மெய்சி மீள்விப்பு
 16. சிங் அரசமரபு
 17. உருசிய-சப்பானியப் போர்
 18. Second Opium War
 19. இரண்டாம் சீன-சப்பானியப் போர்
 20. தைப்பிங் கிளர்ச்சி
 21. 1989 தியனன்மென் சதுக்கம் எதிர்ப்புப் போராட்டங்கள்
 22. சீனப் புரட்சி (1911)
 23. Unequal treaty
Southern Asia, 9[தொகு]
 1. 1970 Bhola cyclone
 2. வங்காளதேச விடுதலைப் போர்
 3. பிரித்தானியாவின் இந்தியப் பேரரசு
 4. இந்திய விடுதலை இயக்கம்
 5. சிப்பாய்க் கிளர்ச்சி, 1857
 6. 1971 இந்திய-பாக்கிஸ்தான் போர்
 7. இந்தியப் பிரிப்பு
 8. Nguyen dynasty
 9. Konbaung Dynasty
Southeastern Asia, 9[தொகு]
 1. 2004 இந்தியப் பெருங்கடல் நிலநடுக்கமும் ஆழிப்பேரலையும்
 2. Dutch East Indies
 3. French Indochina
 4. Indonesian National Revolution
 5. பிலிப்பைன்-அமெரிக்கப் போர்
 6. பிலிப்பீனியப் புரட்சி
 7. வியட்நாம் போர்
 8. கெமர் ரூச்
 9. First Indochina War
Western Asia, 14[தொகு]
 1. அஜாக்ஸ் நடவடிக்கை
 2. அரபு-இசுரேல் முரண்பாடு
 3. ஆர்மீனிய இனப்படுகொலை
 4. இசுரேலிய சுதந்திரப் பிரகடனம்
 5. வளைகுடாப் போர்
 6. ஈரான் – ஈராக் போர்
 7. ஈரானியப் புரட்சி
 8. ஈராக் போர்
 9. இசுரேல்-பாலத்தீனப் பிணக்கு
 10. Persian Constitutional Revolution
 11. ஆப்கான் சோவியத் போர்
 12. Turkish War of Independence
 13. Young Turks
 14. War in Afghanistan (2001–present)

Europe, 70[தொகு]

Basics, 11[தொகு]
 1. ஆத்திரியப் பேரரசு
 2. Austria-Hungary
 3. வியன்னா மாநாடு
 4. ஐரோப்பிய ஒருங்கிணைப்பு
 5. ஐரோப்பிய ஒன்றிய வரலாறு
 6. பெரும் இன அழிப்பு
 7. Holy Alliance
 8. இரும்புத் திரை
 9. 1848 ஆம் ஆண்டுப் புரட்சிகள்
 10. Treaty of Paris (1814)
 11. வெர்சாய் ஒப்பந்தம்
Eastern Europe, 30[தொகு]
 1. Balkan Wars
  1. First Balkan War
  2. Second Balkan War
 2. செர்னோபில் அணு உலை விபத்து
 3. Crimean War
 4. செக்கோசிலோவாக்கியா
 5. Dissolution of the Soviet Union
 6. இடாய்ச்சு மக்களாட்சிக் குடியரசு
 7. French invasion of Russia
 8. பெரும் துப்புரவாக்கம்
 9. Greco-Turkish War (1919–22)
 10. Greek War of Independence
 11. Gulag
 12. கோலதமோர்
 13. ஹங்கேரியப் புரட்சி, 1956
 14. Polish–Soviet War
 15. Prague Spring
 16. Revolutions of 1989
 17. உருசிய உள்நாட்டுப் போர்
 18. உருசியப் பேரரசு
 19. உருசியப் புரட்சி, 1905
 20. உருசியப் புரட்சி, 1917
 21. Russo-Turkish War (1877–1878)
 22. Solidarity (Polish trade union)
 23. Eastern Bloc
 24. சோவியத் ஒன்றியம்
  1. Mensheviks
  2. NKVD
 25. யுகோசுலாவியா
 26. Population transfer in the Soviet Union
Western Europe, 29[தொகு]
 1. Belgian Revolution
 2. பெர்லின் சுவர்
 3. முதலாம் பிரஞ்சு பேரரசு
 4. Franco-Prussian War
 5. முதல் பிரெஞ்சுக் குடியரசு
 6. German Confederation
 7. செருமானியப் பேரரசு
 8. செருமானிய மீளிணைவு
 9. அயர்லாந்தின் உருளைக்கிழங்குப் பஞ்சம்
 10. Hundred Days
 11. இத்தாலிய ஐக்கியம்
 12. July Revolution
 13. நெப்போலியப் போர்கள்
 14. நாட்சி ஜெர்மனி
  1. Beer Hall Putsch
  2. Gestapo
  3. நாட்சி கட்சி
  4. சுத்ஸ்டாப்பெல்
  5. ஸ்ட்ரோமப்டேலுங்
  6. 20 July Plot
 15. Peninsular War
 16. Paris Commune
 17. இரண்டாவது எசுப்பானியக் குடியரசு
 18. எசுப்பானிய உள்நாட்டுப் போர்
 19. The Troubles
 20. செருமானிய ஒருங்கிணைப்பு
 21. நாசி அரசியல் கைதிகளின் முகாம்கள்
 22. Weimar Republic
 23. Stab-in-the-back myth

Historical cities, 1[தொகு]