சோடியம் மிகையாக்சைடு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
சோடியம் மிகையாக்சைடு
பெயர்கள்
ஐயூபிஏசி பெயர்
சோடியம்(I)மிகையாக்சைடு
வேறு பெயர்கள்
சோடியம் மிகையாக்சைடு
இனங்காட்டிகள்
12034-12-7 Yes check.svgY
யேமல் -3D படிமங்கள் Image
பப்கெம் 61542
வே.ந.வி.ப எண் WE2860010
பண்புகள்
NaO2
வாய்ப்பாட்டு எடை 54.9886 கி/மோல்
தோற்றம் மஞ்சளூம் ஆரஞ்சும் கலந்த திண்மப் படிகம்
அடர்த்தி 2.2 g/cm3
உருகுநிலை
கொதிநிலை சிதைவடையும்
சிதைவடையும்
காரத்தன்மை எண் (pKb) N/A
கட்டமைப்பு
படிக அமைப்பு கனசதுரம்
வெப்பவேதியியல்
Std enthalpy of
formation
ΔfHo298
-260.2 kJ/mol
நியம மோலார்
எந்திரோப்பி So298
115.9 J/mol K
வெப்பக் கொண்மை, C 72.1 J/mol K
தீங்குகள்
ஈயூ வகைப்பாடு அரிக்கும்
R-சொற்றொடர்கள் R35
S-சொற்றொடர்கள் S1/2, S26, S37/39, S45
தீப்பற்றும் வெப்பநிலை சுடர்விட்டு எரியாது
தொடர்புடைய சேர்மங்கள்
ஏனைய எதிர் மின்னயனிகள் சோடியம் ஆக்சைடு
சோடியம் பெராக்சைடு
ஏனைய நேர் மின்அயனிகள் பொட்டாசியம் மிகையாக்சைடு
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
 Yes check.svgY verify (இதுYes check.svgY/N?)
Infobox references

சோடியம் மிகையாக்சைடு (Sodium superoxide ) என்பது NaO2 என்ற மூலக்கூற்று வாய்ப்பாடு கொண்ட கொண்ட ஒரு வேதிச் சேர்மமாகும். மஞ்சளும் ஆரஞ்சும் கலந்த நிறத்தில் திண்மமாக உள்ள இது, மிகையாக்சைடு எதிர்மின் அயனி உப்பாகும். ஆக்சிசனால் சோடியத்தை ஆக்சிசனேற்றம் செய்யும்போது இச்சேர்மம் இடைநிலையாகத் தோன்றுகிறது.

தயாரிப்பு[தொகு]

சோடியம் பெராக்சைடை உயர் அழுத்தத்தில் ஆக்சிசனுடன் வினைப்படுத்துவதன் மூலம் சோடியம் மிகையாக்சைடு தயாரிக்க முடியும்:[1]

Na2O2 + O2 → 2 NaO2

அமோனியாவிலுள்ள சோடியக் கரைசலை கவனமுடன் ஆக்சிசனேற்றம் செய்வதன் மூலமாகவும் சோடியம் மிகையாக்சைடு தயாரிக்க முடியும்.

Na(NH3 வில்) + O2 → NaO2

பண்புகள்[தொகு]

எதிர்பார்த்தது போல ஆக்சிசனின் எதிர்மின் அயனி உப்பாக இருப்பதால் இது ஒரு இணை காந்தமாகும். இது உடனடியாக நீராற்பகுக்கப்பட்டு சோடியம் ஐதராக்சைடு, ஆக்சிசன் மற்றும் ஐதரசன் பெராக்சைடு கலந்த கலவையைத் தருகிறது[2]. இச்சேர்மம் சோடியம் குளோரைடு ஒத்த வடிவமைப்பில் படிகமாகிறது.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Stephen E. Stephanou, Edgar J. Seyb Jr., Jacob Kleinberg "Sodium Superoxide" Inorganic Syntheses 1953; Vol. 4, 82-85.
  2. Sasol Encyclopaedia of Science and Technology , G.C. Gerrans, P. Hartmann-Petersen , p.243 "sodium oxides" , google books link