சோடியம் டெட்ராபுளோரோபோரேட்டு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
சோடியம் டெட்ராபுளோரோபோரேட்டு
The sodium cation
The sodium cation
The tetrafluoroborate anion (ball-and-stick model)
The tetrafluoroborate anion (ball-and-stick model)
பெயர்கள்
வேறு பெயர்கள்
சோடியம் புளோரோபோரேட்டு, NaBF4
இனங்காட்டிகள்
13755-29-8 Y
ChemSpider 24462 N
InChI
  • InChI=1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
யேமல் -3D படிமங்கள் Image
பப்கெம் 4343483
SMILES
  • [B-](F)(F)(F)F.[Na+]
பண்புகள்
NaBF4
வாய்ப்பாட்டு எடை 109.794 கி/மோல்
அடர்த்தி 2.47 கி/செ.மீ3
உருகுநிலை 384 °C (723 °F; 657 K)
தொடர்புடைய சேர்மங்கள்
ஏனைய நேர் மின்அயனிகள் நைட்ரோசோனியம் டெட்ராபுளோரோபோரேட்டு
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
 N verify (இதுY/N?)
Infobox references

சோடியம் டெட்ராபுளோரோபோரேட்டு (Sodium tetrafluoroborate) என்பது NaBF4 என்ற மூலக்கூற்று வாய்ப்பாட்டால் விவரிக்கப்படும் ஒரு கனிம வேதியியல் சேர்மமாகும். வெண்மை அல்லது நிறமற்று உருவாகும் இவ்வுப்பு சாய்சதுர படிகங்களாக படிகமாகிறது. சோடியம் டெட்ராபுளோரோபோரேட்டு தண்ணீரில் நன்றாகவும் (108 கி/100 மி.லி) கரிமக் கரைப்பான்களில் சிறிதளவும் கரைகிறது[1].

பற்றவைத்தலுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் சில பாய்மங்களிலும் போரான் டிரைபுளோரைடு உற்பத்தியிலும் இச்சேர்மம் பயன்படுத்தப்படுகிறது[2]

தயாரிப்பு[தொகு]

டெட்ரோபுளோரோபோரிக் அமிலத்தை சோடியம் கார்பனேட்டு அல்லது சோடியம் ஐதராக்சைடு சேர்த்து நடுநிலையாக்கல் வினைக்கு உட்படுத்தி டெட்ரோபுளோரோபோரேட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது.[3]

NaOH + HBF4 → NaBF4 + H2O
Na2CO3 + 2 HBF4 → 2 NaBF4 + H2O + CO2

போரிக் அமிலம், ஐதரோபுளோரிக் அமிலம் மற்றும் சோடியம் கார்பனேட்டு ஆகியனவற்றை வினைபுரியச் செய்தும் மாற்று வழிமுறையில் இதைத் தயாரிக்கலாம்:[2]

2H3BO3 + 8HF + Na2CO3 → 2NaBF4 + 7H2O + CO2

வினைகளும் பயன்களும்[தொகு]

உருகுநிலை வரையிலான வெப்பநிலைக்கு டெட்ரோபுளோரோபோரேட்டை சூடாக்கும்போது இது சோடியம் புளோரைடாகவும் போரான் டிரைபுளோரைடாகவும் சிதைவடைகிறது:[4]

NaBF4 → NaF + BF3.

டெட்ரோபுளோரோபோரேட்டு எதிர்மின் அயனிக்கு இச்சேர்மமே மூலமாகும். கரிம வேதியியல் உப்புகளைத் தயாரிப்பதற்கும் அயன நீர்மங்களைத் தயாரிப்பதற்கும் இந்த எதிர்மின் அயனி பெரிதும் உதவுகிறது.

மேற்கோள்கள்[தொகு]