பென்சைல் பொட்டாசியம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
பென்சைல் பொட்டாசியம்
பெயர்கள்
வேறு பெயர்கள்
பொட்டாசியம் பென்சைல்
இனங்காட்டிகள்
2785-29-7
பண்புகள்
C7H7K
வாய்ப்பாட்டு எடை 130.23
தோற்றம் ஆரஞ்சு நிறத்திண்மம்
தீங்குகள்
முதன்மையான தீநிகழ்தகவுகள் காற்றில் எரியும்
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
Infobox references

பென்சைல் பொட்டாசியம் (Benzyl potassium ) என்பது C6H5CH2K. என்ற மூலக்கூற்று வாய்ப்பாடு கொண்ட கரிம பொட்டாசியம் சேர்மமாகும். ஆரஞ்சு நிறத்தில் திண்மமாக காணப்படும் இச்சேர்மம் ஐதரோ கார்பன் கரைப்பான்களுடன் மட்டும் ஒரு வலிமையான காரமாகச் செயல்படுகிறது. P – தொலைல் சோடியம் வழியாக இருபடி நிலைகளில் உலோக ஈனிமாற்ற வினையின் மூலம் பென்சைல் பொட்டாசியம் தயாரிப்பதே அசலான தயாரிப்பு முறையாகும்:[1]

(CH3C6H4)2Hg + 2 K → 2 CH3C6H4K + Hg
CH3C6H4K → KCH2C6H5

தற்கால நவீனமுறைகளில், பியூட்டைல் இலித்தியம், பொட்டாசியம் முப்-பியூட்டாக்சைடு மற்றும் தொலுயீன் சேர்ந்த தொகுப்பு வினை பயன்படுத்தப்படுகிறது[2] . பொட்டாசியம் உப்புகளைத் தயாரிக்க உதவும் வலிமையான காரமாக ஒட்டாசியம் ஐதரைடையும் பயன்படுத்தமுடியும். பென்சைல் பொட்டாசியம் மூலக்கூறு நிலையில் காணப்படுவதால் வினையில் வேகமாகச் செயல்படும் வாய்ப்பைப் பெறுகிறது.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Gilman, Henry; Pacevitz, Henry A.; Baine, Ogden "Benzylalkali Compounds" Journal of the American Chemical Society 1940, vol. 62, pp. 1514-20. எஆசு:10.1021/ja01863a054
  2. Philip J. Bailey, Robert A. Coxall, Caroline M. Dick, Sylvie Fabre, Louise C. Henderson, Christian Herber, Stephen T. Liddle, Daniel Loroño-Gonzālez, Andrew Parkin, Simon Parsons "The First Structural Characterisation of a Group 2 Metal Alkylperoxide Complex: Comments on the Cleavage of Dioxygen by Magnesium Alkyl Complexes" Chemistry, European Journal 2003, vol. 9, pp. 4820 ± 4828. எஆசு:10.1002/chem.200305053