விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/கலைக்களஞ்சியம்/ம

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 8 - 1
2 மக் ஆர்தர், டக்ளஸ் 10 - 421
3 மக்கம் 8 - 2
4 மக்கவ் 8 - 2
5 மக்கள் சபை 10 - 422;4 - 375
6 மக்கள் தொகை (இந்தியா) 10 - 64;1 - 595
7 மக்கள் தொகை 8 - 3
8 மக்கள் தொகைக் கட்டுப்பாடு 8 - 5
9 மக்கள் தொண்டர் சங்கம் 10 - 466
10 மக்கள் நலக் கொள்கை 8 - 3
11 மக்கள்தொகை அடர்த்தி 8 - 2
12 மக்களினங்கள் (இந்தியா) 1 - 594
13 மக்களினங்கள் 8 - 6
14 மக்கா (கிளி) 3 - 713
15 மக்கா 8 - 7
16 மக்காச்சோளம் 8 - 7
17 மக்காசர் 8 - 8
18 மக்கீன் காட்டெல், ஜே. 2 - 28
19 மக்கென்சி ஆறு 8 - 8
20 மக்கென்சி, அலெக்சாண்டர் 8 - 8
21 மக்கேயெவ்க்கா 8 - 8
22 மக்டகார்ட் 1 - 534
23 மக்டானல் மலைத்தொடர் 8 - 8
24 மக்டானல்டு, ஜேம்ஸ் ராம்சே 3 - 495;8 - 8
25 மக்டூகல் 10 - 335,528;
26 மக்டூகல் கருத்து 1 - 461
27 மக்டூகல், வில்லியம் 2 - 399,437; 8 - 9
28 மக்தூமி ஜகானியான் ஜகான் மஷ்த் 8 - 9
29 மக்நீஸ் 1 - 329
30 மக்லீலாண்ட் 10 - 249
31 மக்லௌடு 10 - 378,422;
32 மக்னீசியம் 8 - 9
33 மகடி 8 - 28
34 மகதாஜி சிந்தியா 4 - 75;8 - 11
35 மகபத்கான் 8 - 12
36 மகம் 8 - 12
37 மகர சங்கிராந்தி 8 - 12
38 மகர தோரணம் 10 - 289
39 மகர ரேகை 8 - 17
40 மகரந்தச் சேர்க்கை 8 - 12
41 மகரம் 8 - 17
42 மகரயாழ் 8 - 582
43 மகளிர் இல்லம் 10 - 204
44 மகன் நம்பூதிரிப்பாடு 9 - 466
45 மகா காவியம் 8 - 17
46 மகா சதிக்கல் 8 - 21
47 மகா சிவராத்திரி 8 - 21
48 மகா நதி 8 - 21
49 மகா பாகவதம் 8 - 21
50 மகா பாரதம் 8 - 21,716;
51 மகா பாஷ்யம் 10 - 378
52 மகா பீட்டர் 3 - 250,469;
53 மகா புராணம் 8 - 23
54 மகா ராஜாக்கள் 10 - 279
55 மகா வைத்தியநாதய்யர் 10 - 51;8 - 27
56 மகாகூடேசுவர் 10 - 155
57 மகாத்மா காந்தி நீர் மின்சார நிலையம் (மைசூர்) 1 - 467
58 மகாதேவ சுவாமிகள் 10 - 211
59 மகாதேவ தேசாய் 3 - 497
60 மகாதைசா 8 - 130
61 மகாநதித் திட்டம் (ஒரிஸ்ஸா) 1 - 467
62 மகாநாகன் 3 - 187
63 மகாபலி 8 - 21
64 மகாபலிபுரம் 8 - 21
65 மகாபலேச்வர் 8 - 21
66 மகாபலேசுவரர் 10 - 250
67 மகாமகம் 8 - 23
68 மகாயானம் 8 - 23
69 மகாராணா 2 - 263
70 மகாராஜா துறவு 8 - 23;4 - 45
71 மகாராஷ்டிரப் போர்கள் 8 - 24
72 மகாராஷ்டிரம் 10 - 361;8 - 25
73 மகாலிங்கையர் 8 - 26
74 மகாலிபாஷா 4 - 148
75 மகாவீர் பிரசாத் துவிவேதி 8 - 26
76 மகாவீரர் 10 - 468;1 - 609; 3 - 150; 8 - 26; 9 - 626
77 மகிடி 8 - 28
78 மகிபாலர் 4 - 88
79 மகிமபட்டர் 1 - 214
80 மகிஷாசுரன் 8 - 28
81 மகீலயாப் 10 - 422
82 மகுடி 8 - 28
83 மகேந்திர பாலர் 8 - 28
84 மகேந்திர விக்கிரமன் 10 - 422
85 மகேந்திரமலை 10 - 182
86 மகேந்திரர் 8 - 28
87 மகேந்திரலால் சர்க்கார், டாக்டர் 1 - 588; 9 - 848
88 மகேந்திரவர்மன் 10 - 365,422,424
89 மகேந்திரவர்மன் II 10 - 365
90 மகேந்திரவாடி 8 - 29
91 மகேந்திரன் 2 - 228
92 மகோதயம் 8 - 30
93 மகோதை 8 - 30
94 மங்கம்மாள் 8 - 30
95 மங்கர் 1 - 291
96 மங்கலவள்ளை 8 - 30
97 மங்கலேசன் 10 - 155,371;
98 மங்களூர் 8 - 30
99 மங்கையர்க்கரசியார் 8 - 30
100 மங்கோ பார்க் 8 - 31
101 மங்கோலியக் குடியரசு 8 - 31
102 மங்கோலியர் 8 - 31
103 மங்கோலியராட்சி 5 - 40
104 மங்கோலியா 8 - 31
105 மச்குந்துத்திட்டம் (ஆந்திரா) 1 - 466
106 மச்ச முனி 8 - 32
107 மச்சபுராணம் 8 - 32
108 மச்சாத்து இளையது, வித்துவான் 4 - 208
109 மச்சாம்பி இல்லங்கள் 10 - 187
110 மச்சுச்செட்டியார் 10 - 25
111 மச்சேந்திரநாதர் 8 - 32
112 மசாவா 8 - 32
113 மசூதி (மஸ்ஜித்) 8 - 32
114 மசூதிக் கட்டடச் சிற்பம் 8 - 32
115 மசூர் 8 - 35
116 மசூலிப்பட்டணம் 7 - 1;8 - 35
117 மஞ்சட் கடல் 8 - 35
118 மஞ்சட் காமாலை 3 - 293
119 மஞ்சட் காய்ச்சல் 8 - 35
120 மஞ்சள் 8 - 36
121 மஞ்சள் நிறக் கனியங்கள் 10 - 313
122 மஞ்சள் முள்ளங்கி 8 - 450
123 மஞ்சள் ஆறு 8 - 38
124 மஞ்சி விரட்டு 8 - 38
125 மஞ்சூ வமிசத்தார் 5 - 40
126 மஞ்சூக்கள் 8 - 38
127 மஞ்சூரியா 8 - 38
128 மட்கு 8 - 38
129 மட்டக்களப்பு 8 - 39
130 மட்டத் தண்டுக் கிழங்கு 8 - 39
131 மட்டம் மாற்றி 8 - 39
132 மட்டாஞ்சேரி 10 - 423
133 மட்டி 8 - 39
134 மட்டி வளர்த்தல் 8 - 40
135 மட்பாண்டம் 8 - 41
136 மட்ரீடு 8 - 46
137 மடகாஸ்க்கர் 8 - 46
138 மடங்கள் 8 - 46
139 மடல் 8 - 48
140 மடல் பாடிய மாதங்கீரனார் 8 - 49
141 மடவளாகத்துப் புராணம் 10 - 113
142 மடவை 8 - 49
143 மடவைக்கெண்டை 8 - 49
144 மடிக்கரை 8 - 50
145 மடியரா (ஆறு) 8 - 689
146 மடியரா 8 - 50
147 மடீரா 10 - 423
148 மடையான் 8 - 50
149 மண் 8 - 50
150 மண் சிற்பங்கள் 8 - 53
151 மண் பாம்பு 8 - 58
152 மண் புழு 8 - 59
153 மண் அரிமானமும் பாதுகாப்பும் 8 - 52
154 மண் எண்ணெய் 8 - 53
155 மண்டகப்பட்டு 10 - 424
156 மண்டல சதகங்கள் 10 - 424
157 மண்டல உடலமைப்பியல் 2 - 213
158 மண்டலத் தட்டு 8 - 55
159 மண்டலபுருடர் 10 - 3,424; 5 - 115
160 மண்டலம் 10 - 424
161 மண்டியா ஆடு 3 - 589
162 மண்ணின்றிப் பயிர் செய்தல் 8 - 55
163 மண்ணீக் காய்ச்சல் 8 - 56
164 மண்ணீரல் 8 - 56
165 மண்ணீரல் நோய்கள் 8 - 58
166 மண்ணுண்ணிப்பாம்பு 8 - 58
167 மண்ணுணி 5 - 188
168 மண்ணுளி 5 - 188
169 மண்ணுளியன் 8 - 58
170 மண்ணுளிப் பாம்பு 8 - 58
171 மண்பொறியியல் 10 - 425
172 மண்வள ஆராய்ச்சி சாலை 10 - 517
173 மண்வளக் காப்பு போர்டு 10 - 517
174 மண ரத்து 8 - 71
175 மணக்கால் நம்பி 10 - 536;8 - 64
176 மணப்பாறை 8 - 64
177 மணப்பாறை மாடு 3 - 585
178 மணம் 8 - 64
179 மணல்வாரி 8 - 74
180 மணலடி மெருகு 8 - 74
181 மணவாள நாராயண சதகம் 4 - 412
182 மணவாள மாமுனிகள் 10 - 536,537;
183 மணவாளதாசர் 8 - 74
184 மணவாளமாமுனிகள் 8 - 74;1 - 363
185 மணற்கல் 3 - 288
186 மணி அரக்கு 1 - 145
187 மணி, நாணய, நகை வேலை 3 - 696
188 மணிகள் கண்ணாடிமணிகள் 10 - 426
189 மணிகள் 8 - 75
190 மணிச்சட்டம் 3 - 129
191 மணித்தக்காளி 8 - 77
192 மணிப்பிரவாளம் 10 - 426
193 மணிப்புரி 8 - 77
194 மணிப்புரி நடனங்கள் 8 - 77
195 மணிப்புரி மொழி 8 - 78
196 மணிப்புறா 2 - 208;8 - 78
197 மணிபல்லவம் 8 - 78
198 மணிமங்கலம் 10 - 427
199 மணிமுத்தாற்றுத் திட்டம் 1 - 466
200 மணிமுத்தாறு 8 - 78
201 மணிமுத்தாறு நீர்த்தேக்கம் 8 - 78
202 மணிமேகலா தெய்வம் 8 - 78
203 மணிமேகலை 1 - 11;2 - 262 , 850; 3 - 4; 8 - 79
204 மணியாச்சி 8 - 80
205 மணிலா 8 - 80
206 மணிலா மூட்டைப் பூச்சி 9 - 529
207 மணிலாக் கொட்டை 9 - 526
208 மணிலால் நபூபாயி திவேதி 4 - 144
209 மத்த விசாலப் பிரகசனம் 10 - 365,422
210 மத்தவிலாசன் 10 - 422
211 மத்தி 8 - 80
212 மத்திய கால ஐரோப்பிய வானவியல் 9 - 254
213 மத்திய காலத் தத்துவ சாஸ்திரம் 1 - 534
214 மத்திய சமூக நல போர்டு 8 - 82
215 மத்திய சாலை ஆராய்ச்சி நிலையம், டெல்லி 8 - 82
216 மத்திய நீத், மின்திறன் ஆராய்ச்சி நிலையம், புனா 8 - 83
217 மத்திய நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம், கட்டாக் 8 - 83
218 மத்திய பாரதம் 8 - 84
219 மத்திய மருந்துச் சரக்கு ஆராய்ச்சி நிலையம் 8 - 85
220 மத்திய மின்சார ரசாயன ஆராய்ச்சி நிலையம், காரைக்குடி 8 - 86
221 மத்திய அமொஞ்க்கா 8 - 80
222 மத்திய ஆசியா 8 - 80
223 மத்திய ஆராய்ச்சி நிலையம், காசௌலி 8 - 80
224 மத்திய உடன்படிக்கை 10 - 193
225 மத்திய உணவுத் தொழில் நுட்ப ஆராய்ச்சி நிலையம், மைசூத் 8 - 80
226 மத்திய உருளைக் கிழங்கு ஆராய்ச்சி நிலையம் 8 - 81
227 மத்திய உள்நாட்டு மீன்பண்ணை ஆராய்ச்சி நிலையம், கல்கத்தா 8 - 81
228 மத்தியக் கண்ணாடி, பீங்கான் ஆராய்ச்சி நிலையம், கல்கத்தா 8 - 81
229 மத்தியக் கிழக்குப் பிரதேசங்கள் 8 - 82
230 மத்தியத் தாவரவியல் ஆராய்ச்சிக் கூடம் 10 - 54
231 மத்தியத் தோல் ஆராய்ச்சி நிலையம், சென்னை 8 - 82
232 மத்தியதரைக் கடல் 8 - 83
233 மத்தியப் பட்டு உற்பத்தி ஆராய்ச்சி நிலையம், பெரம்ப்போத் 8 - 83
234 மத்தியப் பிரதேசம் 8 - 84
235 மத்தியப் புகையிலை ஆராய்ச்சி நிலையம், ராஜமகேந்திரபுரம் 8 - 85
236 மத்தியஸ்தம் 8 - 86
237 மத்துவாசாரியர் 10 - 256;8 - 87
238 மத உரிமை 10 - 9
239 மதகு 8 - 88
240 மதங்க சூளாமணி 1 - 526
241 மதங்கர் 6 - 746
242 மதங்கள் (இந்தியா) 10 - 69;1 - 600
243 மதம் 8 - 88
244 மதராஸ் 8 - 89
245 மதனகாமப்பூ 8 - 88
246 மதனப்பள்ளி 8 - 88
247 மதிப்பு 8 - 89
248 மதிராம் 1 - 561
249 மதிவாணனார் 8 - 89
250 மதினா 8 - 89
251 மது 8 - 89
252 மதுசூதன் ராவ் 10 - 428
253 மதுசூதன தத்தர், மைக்கேல் 1 - 331;8 - 89; 9 - 83
254 மதுசூதனன் 2 - 675
255 மதுரகவி 8 - 90
256 மதுரகவி வரதராஜ ஐயங்கார் 1 - 200
257 மதுரகவியாழ்வார் 8 - 90
258 மதுரகவிராயர் 8 - 90
259 மதுரவாணி 6 - 136
260 மதுரா 8 - 90
261 மதுரை 10 - 295;1 - 443; 3 - 21; 8 - 91
262 மதுரை ஞானப்பிரகாசர் 10 - 428
263 மதுரை நாயக்கர்கள் 8 - 95
264 மதுரை மருதங்கிழாத் மகன் இளம்போத்தனார் 8 - 96
265 மதுரை மருதங்கிழாத் மகனாத் பெருங்கண்ணனாத் 8 - 96
266 மதுரை மருதனிளநாகனாத் 8 - 96
267 மதுரை யமக அந்தாதி 1 - 475
268 மதுரை வீரன் 8 - 97
269 மதுரை வேளாசான் 8 - 97
270 மதுரை வேளாதத்தர் 8 - 97
271 மதுரை அளக்கர் ஞாழலார் மகனார் மள்ளனார் 8 - 93
272 மதுரை ஆசிரியர் கோடங்கொற்றனார் 8 - 93
273 மதுரை இளங்கண்ணிக் கௌசிகனார் 8 - 93
274 மதுரை இளம்பாலாசிரியன் சேந்தன் கூற்றனார் 8 - 93
275 மதுரை உப்பூரிகுடிகிழாத் மகன் உருத்திரசன்மன் 1 - 9
276 மதுரை எழுத்தாளன் சேந்தன் பூதனார் 8 - 93
277 மதுரை ஓலைக்கடைக் கண்ணம புகுந்தா ராயத்தனார் 8 - 93
278 மதுரை ஓலைக்கடையத்தர் நல்வெள்ளையார் 8 - 93
279 மதுரைக் கடையத்தார் மகன் வெண்ணணாகனார் 8 - 93
280 மதுரைக் கண்டரதத்தனார் 8 - 93
281 மதுரைக் கண்ணங்கூத்தனார் 3 - 522
282 மதுரைக் கண்ணத்தனார் 8 - 93
283 மதுரைக் கண்ணனார் 8 - 93
284 மதுரைக் கணக்காயனார் 8 - 93
285 மதுரைக் கதக்கண்ணனார் 8 - 94
286 மதுரைக் கவுணியன் பூதத்தனார் 8 - 94
287 மதுரைக் கள்ளிற்கடையத்தன் வெண்ணாகனார் 8 - 94
288 மதுரைக் காஞ்சிப் புலவர் 8 - 94
289 மதுரைக் காமக்கணி நப்பாலத்தனார் 8 - 94
290 மதுரைக் கூத்தனார் 8 - 94
291 மதுரைக் கொல்லன் புல்லர் 8 - 94
292 மதுரைக் கொல்லன் வெண்ணாகனார் 8 - 95
293 மதுரைக்காஞ்சி 8 - 94
294 மதுரைக்கால் நோய் 8 - 94
295 மதுரைக்கோவை 4 - 336
296 மதுரைச் சிவப்பிரகாசர் 10 - 428
297 மதுரைச் சுள்ளம் போதனார் 8 - 95
298 மதுரைத் தத்தங்கண்ணனார் 8 - 95
299 மதுரைத் தமிழ்க்கூத்தன் நாகன் தேவனார் 8 - 95
300 மதுரைத் தமிழ்க்கூத்தனார் 3 - 89
301 மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம் 8 - 95
302 மதுரைப் பல்கலைக்கழகம், மதுரை 10 - 301,428;
303 மதுரைப் பாலாசிரியர் நப்பாலனார் 8 - 96
304 மதுரைப் பாலாசிரியர் நற்றாமனார் 8 - 96
305 மதுரைப் புல்லங்கண்ணனார் 8 - 96
306 மதுரைப் பூவண்டல்நாகன் வேட்டனார் 8 - 96
307 மதுரைப் பெருங்கொல்லனார் 8 - 96
308 மதுரைப் பெருமருதனார் 8 - 96
309 மதுரைப் பெருமருதிளநாகனார் 8 - 96
310 மதுரைப் போத்தனார் 8 - 96
311 மதுரைப்பள்ளி மருதங்கிழாத் மகனார் சொகுத்தனார் 8 - 96
312 மதுரைமாதெய்வம் 8 - 97
313 மதுவிலக்கு 8 - 97
314 மந்தாரை 8 - 98
315 மந்தி 8 - 99
316 மந்திரி சபை 8 - 102
317 மந்தோதரி 8 - 104
318 மயத்துவசன் 8 - 162
319 மயன் 8 - 104
320 மயிர்க்குச்சம் 1 - 5
321 மயில் 8 - 104
322 மயில் கொன்றை 8 - 104
323 மயில் துத்தம் 8 - 105
324 மயில்மலைப் பிள்ளைத் தமிழ் 10 - 268
325 மயில்வாகனப் புலவர் 8 - 105
326 மயிலம் 8 - 105
327 மயிலம்மை பிள்ளைத் தமிழ் 9 - 547
328 மயிலாசனம் 8 - 105
329 மயிலாப்பூர் 8 - 105
330 மயிலிராவணன் 8 - 106
331 மயிலேறும் பெருமாள் பிள்ளை 2 - 186;8 - 106
332 மயிலைநாதர் 3 - 5;8 - 106
333 மயிற்கண் பேய் 8 - 107
334 மயூர சந்தேசம் 4 - 201
335 மயூரகிரிக் கோவை 4 - 337
336 மயூரசர்மன் 10 - 321
337 மயூரவர்மன் 1 - 376
338 மர்க்காரா 8 - 107
339 மர்க்கிசன் 10 - 428
340 மர்க்கேட்டர் 8 - 107
341 மர்சி 5 - 204
342 மர்டாக் 2 - 547
343 மர்பி 10 - 394
344 மர்பி, வில்லியம் பாரி 10 - 452
345 மர்ஷியா 10 - 428;8 - 107
346 மரக்கறி உணவு 2 - 240;8 - 107
347 மரகதம் 10 - 429
348 மரங்கள் 8 - 108
349 மரங்கொத்தி 8 - 111
350 மரச்சித்திர வேலை 8 - 112
351 மரச்செதுக்குச் சித்திரம் 8 - 115
352 மரண வரி 8 - 115
353 மரணம் 8 - 116
354 மரணவரி 10 - 144
355 மரநாய் 8 - 117
356 மரம் 8 - 118
357 மரம் வடித்தல் 8 - 126
358 மரம் அறுப்பு எந்திரம் 8 - 125
359 மரமும் பயனும் 8 - 122
360 மரமேறி நண்டு 8 - 127
361 மரல் 8 - 127
362 மரவட்டை 8 - 128
363 மரவள்ளிக் கிழங்கு 8 - 128
364 மரவுண்ணி 1 - 5
365 மரவெட்டி மரம் 10 - 429
366 மராக்கெஷ் 10 - 429
367 மராட்டி மொக்கு 8 - 130
368 மராத்தி 8 - 130
369 மரி 6 - 450;8 - 132
370 மரி, சர் ஜான் 8 - 133
371 மரி, எச்.ஏ. 10 - 249,498;
372 மரிமா 8 - 133
373 மரியம்மை 8 - 133
374 மரியா தெரிசா 1 - 485;2 - 604; 8 - 133; 9 - 674
375 மரீ அன்ட்வனெட் 10 - 429
376 மரீயா தெரசா 10 - 51
377 மரு 8 - 134
378 மருக்கொழுந்து 8 8 - 134
379 மருங்கூர்கிழாத் பெருங் கண்ணனார் 8 - 135
380 மருங்கூர்ப் பாகைச் சாத்தன் பூதனார் 8 - 135
381 மருங்கூர்ப்பட்டினத்துச் சேந்தன் குமரனார் 8 - 135
382 மருட்பா 8 - 135
383 மருத்துவச்சித் தேரை 8 - 137
384 மருத்துவம் 10 - 430;8 - 135
385 மருத்துவமலை 10 - 182
386 மருதம் 8 - 143
387 மருதம்பாடிய இளங்கடுங்கோ 8 - 143
388 மருதமலை 8 - 143
389 மருதனிளநாகனார் 3 - 335
390 மருது 8 - 143
391 மருது பாண்டியர் 8 - 144
392 மருதோன்றி 8 - 145
393 மருந்து செய் கலை 8 - 151
394 மருந்து நூல் 8 - 153
395 மருந்து முறையியல் 8 - 154
396 மருந்து உணவுச் சட்டங்கள் 8 - 146
397 மருந்து உற்பத்தி 8 - 150
398 மருந்துச் சரக்குக்கள் 8 - 151
399 மருந்துப் பழக்கம் 8 - 153
400 மருள் நீக்கியார் 8 - 155
401 மல்லி 8 - 155
402 மல்லிகிழான் காரியாதி 8 - 155
403 மல்லிகை 8 - 155
404 மல்லிகைக் குடும்பம் 8 - 156
405 மல்லிநாத புராணம் 6 - 323
406 மல்லிநாதர் கோயில் 3 - 664
407 மல்லை 8 - 156
408 மலகரி ராவ் ஹோல்க்கர் 8 - 156
409 மலகாசி 10 - 286;8 - 156
410 மலங்களை அறுக்கும் வழிகள் 5 - 241
411 மலச்சிக்கல் 8 - 157
412 மலசர் 8 - 158
413 மலட்டுத் தன்மை 8 - 158
414 மலபார் 8 - 162
415 மலம்புழைத் திட்டம் 1 - 466
416 மலயம் 8 - 162
417 மலாக்கா 8 - 178
418 மலாடு 8 - 178
419 மலார்மி 1 - 329
420 மலிக் முகம்மது ஜாயசி 10 - 430
421 மலிக்ஷா சல்ஜூக்சீ 2 - 272
422 மலீயிக அமிலமும், புயூமரிக அமிலமும் 8 - 178
423 மலேசியா 10 - 430
424 மலேயா 8 - 178
425 மலேயாக் கூட்டாட்சி 8 - 179
426 மலேரியா 8 - 179
427 மலை 8 - 181
428 மலை நாகணவாய் 8 - 182
429 மலைகண்ட வேளாளர் 10 - 457
430 மலைப்பாம்பு 8 - 182
431 மலைப்புறா 8 - 183
432 மலைப்போர் முறை 8 - 183
433 மலைப்போரவை 7 - 51;8 - 184
434 மலைபடுகடாம் 8 - 184
435 மலைமா 10 - 251
436 மலையமான் திருமுடிக்காரி 3 - 540
437 மலையர் 8 - 158
438 மலையரண் 1 - 20
439 மலையனார் 8 - 184
440 மலையாள ஆடு 3 - 589
441 மலையாளம் 8 - 184
442 மலையாளிகள் 8 - 189
443 மலைரெயில்வே 8 - 763
444 மலைவேம்பு 8 - 189
445 மலோனிக அமிலம் 8 - 189
446 மவுன்ட்பாட்டன் பிரபு 3 - 498
447 மழநாடு 8 - 189
448 மழை 8 - 189
449 மழைமானி 8 - 191
450 மள்ளனார் 8 - 191
451 மளல் விளைவுகள் 9 - 269
452 மற்போர் 8 - 191
453 மறதி 8 - 192
454 மறு 8 - 193
455 மறுதோற்றப் புரோட்டீன் இழைகள் 2 - 138
456 மறுமதிப்பீடு 10 - 431
457 மறுமலர்ச்சிக் கட்டடச் சிற்பம் 3 - 32
458 மறுமலர்ச்சிச் சிற்பம் 4 - 743
459 மறுவிற்பனை விலை நிலைப்பாடு 10 - 432
460 மறைஞான தேசிகர் 10 - 432
461 மறைஞானசம்பந்த தேசிகர் 10 - 432
462 மறைஞானசம்பந்த நாயனார் 10 - 432
463 மறைஞானசம்பந்தர் 10 - 432;2 - 273; 8 - 193
464 மறைபொருள்காட்டி 8 - 194
465 மறைமலையடிகள் 3 - 336;8 - 194
466 மன்சப்தாரி முறை 8 - 195
467 மன்திக்குத் தைர் 10 - 12
468 மன்யோஷூ 9 - 576
469 மன்ரோ, சர் தாமஸ் 8 - 195
470 மன்ரோ, ஜேம்ஸ் 10 - 433;8 - 195
471 மன்ரோ, எச்.எச். 1 - 318
472 மன்ரோவியா 10 - 433
473 மன்னர் மானியம் 10 - 433
474 மன்னா 8 - 196
475 மன்னார் விரிகுடா 8 - 197
476 மன்னார்குடி 8 - 196
477 மன்னிப்பு 10 - 433
478 மன்னைக் கட்டி 8 - 197
479 மன்ஸ் 10 - 480
480 மன்ஸ்டர் 8 - 197
481 மன வசிய முறை 8 - 199
482 மனச் சக்தி 10 - 1
483 மனம் 8 - 197
484 மனமிடிதல் 8 - 198
485 மனவளர்ச்சி வயது 10 - 433
486 மனவாசகங் கடந்தார் 8 - 199
487 மனாகுவா 10 - 434
488 மனித பரிணாமம் 6 - 672
489 மனித அவதாரம் 3 - 168
490 மனித இயல்பேற்றுக் கொள்கை 10 - 439
491 மனிதப் பிறப்பியல் 7 - 388
492 மனிதன் 8 - 199
493 மனிதனைப் பற்றும் ஒட்டுண்ணிகள் 8 - 201
494 மனீஷா பஞ்சகம் 10 - 351
495 மனு 8 - 201
496 மனுதரும சரஸ்திரம் 8 - 715
497 மனுமுறை கண்ட சோழன் 1 - 175;8 - 202
498 மனுஸ்மிருதி 10 - 443;8 - 202
499 மனையடி சாஸ்திரம் 8 - 203
500 மனோன்மணீயம் 8 - 204
501 மஜல்லன் 10 - 46,440; 2 - 641; 8 - 205
502 மஜல்லன், பர்டினாண்டு 8 - 205
503 மஜு ம்தார் 4 - 629
504 மஜென்டா 8 - 205
505 மஸ்க்கவி 9 - 206
506 மஸ்க்காட் 8 - 207
507 மஸ்க்கோன் 3 - 412
508 மஸ்தான் சாகிபு 8 - 207
509 மஸ்ஜித் 8 - 32
510 மஹாகனி 8 - 205
511 மஹாயானம் 10 - 420
512 மஹிபொரா 1 - 292
513 மா 8 - 208
514 மாக்கல் 3 - 290
515 மாக்கியவெலி, நீக்காலா 1 - 550;8 - 209
516 மாக்சிம், ஹட்ஸன் 8 - 209
517 மாக்சிம், ஹிராம்ஸ்ட்டீவன்ஸ், சர் 8 - 209
518 மாக்சிமிலியன் 8 - 210
519 மாக்டலீனா ஆறு 8 - 210
520 மாக்டெபர்கு 8 - 210
521 மாக்னீட்டொகார்ஸ்க் 8 - 210
522 மாக்னெட்டோ 8 - 210
523 மாக்னோலியேசியீ 8 - 210
524 மாக்ஸ் பீர்பாம், சர் 1 - 319
525 மாக்ஸ் மியூலர் 8 - 210
526 மாக்ஸ்வெல், ஜேம்ஸ் கிளார்க் 3 - 179;8 - 211; 9 - 501
527 மாக்ஸியஸ் பிளாட்டஸ் 9 - 8
528 மாகடிஷ்ஷியோ 10 - 434
529 மாகடிஷூ 10 - 434
530 மாகாண சுயாட்சித் திட்டம் 10 - 32
531 மாகி 8 - 211
532 மாகியார் 8 - 211
533 மாகீர்த்தி 8 - 211
534 மாங்கனீஸ் 8 - 211
535 மாங்குடி கிழார் 8 - 212
536 மாங்குடி மருதனார் 8 - 212
537 மாங்குயில் 8 - 226
538 மாசச்சூசெட்ஸ் 8 - 213
539 மாசனா பாசன் 9 - 83
540 மாசாத்தன் 8 - 213
541 மாசாத்துவான் 8 - 213
542 மாசாரிக், தாமஸ் கரீக் 8 - 213
543 மாசி 10 - 437
544 மாசிப்பச்சை 8 - 213
545 மாசிப்பத்திரி 8 - 213
546 மாசிலாமணி தேசிகர் 4 - 39
547 மாசிலாமணி முதலியார், வா.தி. 1 - 725
548 மாசினிசா 8 - 214
549 மாசூடீ, அபுல் ஹாசன் அலி 8 - 214
550 மாட், ஜான் ராலி 10 - 376,434;
551 மாட்டபீலிலாந்து 8 - 214
552 மாட்டர்ஹார்ன் 8 - 214
553 மாட்டு ஈ 2 - 183
554 மாட்ஸீனி, ஜூஸெப்பே 8 - 214
555 மாட்ஸு யாமா 8 - 214
556 மாடப்புறா 8 - 214
557 மாடலன் 8 - 214
558 மாடலூர்கிழார் 8 - 214
559 மாடிசன், ஜேம்ஸ் 8 - 214
560 மாடுகளில் கருச்சிதைவு 8 - 215
561 மாண்டலே 8 - 215
562 மாண்டவியர் 8 - 215
563 மாண்டிக்கு 1 - 551
564 மாண்டிவில் 1 - 319
565 மாண்டு 8 - 216
566 மாண்டேட்டு நாடுகள் 8 - 216
567 மாண்புறு புரட்சி 8 - 216
568 மாணவர் தேசீயப் படை 10 - 280
569 மாணவர் போதம் 10 - 120
570 மாணவர்க்கு வழிகாட்டல் 7 - 710
571 மாணிக்க நாயக்கர் பா.வே. 8 - 216
572 மாணிக்க மலை 10 - 457
573 மாணிக்க வாசகர் 10 - 293,434
574 மாணிக்கம் 10 - 434
575 மாணிக்கம் பிள்ளை 6 - 307
576 மாணிக்கவாசகர் 2 - 260;7 - 287; 8 - 217
577 மாத்னர் 10 - 137
578 மாதம் 8 - 217
579 மாதரி 8 - 217
580 மாதவ தேவர் 1 - 291;8 - 218
581 மாதவ நிதானம் 1 - 399
582 மாதவ ராவ் 2 - 36;8 - 218
583 மாதவகரர் 1 - 399
584 மாதவய்யா, அ. 1 - 332;8 - 218
585 மாதவாசாரியர் 8 - 219
586 மாதவி 8 - 219
587 மாதவிகண்டலி 1 - 291
588 மாதவிடாய் 8 - 219
589 மாதிரத்தர் 8 - 222
590 மாதிரிப் பார்லிமென்டு 8 - 222
591 மாதிருசேடன் 8 - 222
592 மாதுருகுப்தர் 6 - 746
593 மாதுளை 8 - 222
594 மாதேசுவர மலை 8 - 224
595 மாதேரான் 8 - 224
596 மாதை 8 - 224
597 மாந்தரன் 8 - 224
598 மாந்தரன் சேரலிரும்பொறை 8 - 224
599 மாந்தாதா 8 - 224
600 மாந்திரிகம் 8 - 224
601 மாந்தை 8 - 225
602 மாநிலச் சீரமைப்பு (இந்தியா) 10 - 63
603 மாநிலத் தலவரிகள் 10 - 304
604 மாப்பிள்ளை கலகம் 8 - 225
605 மாப்பொருள் 8 - 225;3 - 529
606 மாப்போச்சோ 4 - 628
607 மாபடு 3 - 577;8 - 215
608 மாபுராணம் 8 - 225
609 மாபெக்கிங் 8 - 225
610 மாம், வில்லியம் சமர்செட் 10 - 434
611 மாம்சன், டேயோடோர் 8 - 225
612 மாம்பழக் கவிச் சிங்கநாவலர் 10 - 259
613 மாம்பழக் கவிச்சிங்க நாவலர் 8 - 225
614 மாம்பழச்சிட்டு 8 - 225
615 மாம்பழப்பட்சி 8 - 226
616 மாம்பாசா 10 - 435
617 மாமதம் 8 - 226
618 மாமல்லபாணி 10 - 366
619 மாமல்லபுரம் 10 - 365;5 - 723; 8 - 228
620 மாமலாடனார் 8 - 237
621 மாமலூக்குக்கள் 8 - 237
622 மாமிச பட்சணிகள் 8 - 237
623 மாமீ ஆறு 5 - 394
624 மாமூது கவான் 8 - 238
625 மாமூது காமி 8 - 238;3 - 427
626 மாமூது பேக்ரா 8 - 238
627 மாமூலனார் 8 - 238
628 மாமொரே 7 - 689
629 மாய் பட் 8 - 130
630 மாயச் சதுரம் 3 - 138
631 மாயவரம் 8 - 238
632 மாயா நாகரிகம் 8 - 239
633 மாயாகோவ்ஸ்கி, விலாடிமர் 8 - 238
634 மாயூரப்புராணம் 10 - 435,526;
635 மாயூரம் 8 - 239
636 மாயெண்டனார் 8 - 240
637 மாயை 8 - 240
638 மாயோரிகள் 8 - 240
639 மார்க் ஆன்டனி 8 - 241
640 மார்க்கண்டேய புராணம் 10 - 219
641 மார்க்கண்டேயம் 8 - 241
642 மார்க்கண்டேயர் 8 - 241
643 மார்க்கண்டேயனார் 8 - 241
644 மார்க்கஸ் டல்லியஸ் டைரோ 5 - 85
645 மார்க்கஸ் ஆரீலியஸ் 8 - 241
646 மார்க்கோ போலோ 3 - 516;8 - 241
647 மார்க்கோ மரூலிக் 8 - 614
648 மார்க்கோபோலோ 10 - 440
649 மார்க்கோனி 8 - 241
650 மார்க்சியம் 8 - 242
651 மார்க்ஸ் 10 - 241,418;
652 மார்க்ஸ் (அக ஆய்வாளர்) 1 - 14
653 மார்க்ஸ், காரல் 1 - 169;2 - 484; 3 - 231; 8 - 242; 9 - 666
654 மார்கரட்டு சாங்கர் 10 - 209
655 மார்கரிட் 7 - 350
656 மார்கரீட்டா 9 - 507
657 மார்கரெட் கென்னடி 1 - 318
658 மார்கரெட் மீடு 10 - 441
659 மார்கன் (தாமஸ்) 10 - 436
660 மார்கன் (லூவிஸ்) 10 - 435,440;
661 மார்கன், சர் ஹென்ரி 8 - 243
662 மார்கன், சார்லஸ் 1 - 319
663 மார்சீலியஸ் 1 - 164
664 மார்சூப்பியேலியா 8 - 243
665 மார்செலஸ், மார்க்கஸ் கிளாடியஸ் 8 - 243
666 மார்சேல்ஸ் 8 - 243
667 மார்ட்டிமர் 2 - 489
668 மார்ட்டின் 1 - 322
669 மார்ட்டின் ட கார் 10 - 436
670 மார்ட்டினீக் 8 - 243
671 மார்ட்டீனீ சீமோனே 8 - 243
672 மார்ட்டெல், சார்லஸ் 8 - 243
673 மார்டுக் 8 - 243
674 மார்த்தாண்டவர்மன் 2 - 228;5 - 213
675 மார்ப்பாலா 10 - 250
676 மார்பில் சீழ் அல்லது நீர் உண்டாதல் (கால்நடை) 3 - 562
677 மார்பீன் 8 - 243
678 மார்மராக் கடல் 8 - 243
679 மார்ல்பரோ கோமகன் 10 - 242
680 மார்ல்பரோ, ஜான் சர்ச்சில் 8 - 243
681 மார்லி (விஞ்ஞானி) 1 - 67
682 மார்லி அன்வின் 4 - 178
683 மார்லி, ஜான் 8 - 244
684 மார்லோ, கிறிஸ்ட்டபர் 8 - 244
685 மார்வார் 8 - 244
686 மார்ன் ஆறு 8 - 244
687 மார்னிங்க்டன் பிரபு 9 - 492
688 மார்ஷக் 8 - 667
689 மார்ஷல் திட்டம் 8 - 245
690 மார்ஷல் தீவுகள் 8 - 245
691 மார்ஷல் ஹால் 2 - 402
692 மார்ஷல், சர் ஜான் 10 - 436
693 மார்ஷல், ஜார்ஜ் காட்லெட் 8 - 245
694 மார்ஷல், ஜான் 8 - 245
695 மார்ஷல், ஆல்பிரடு 8 - 244
696 மார்ஷான் ஜீன் பாப்ட்டிஸ்ட்டு 8 - 245
697 மார்ஸ் 10 - 507
698 மார்ஸ், ஹார்மன் நார்த்ரப் 10 - 436
699 மார்ஸ்ட்டன் மூர் 8 - 246
700 மார்ஸ்ட்டன் மூர் போர் 8 - 246
701 மாரக்கைபோ 10 - 437
702 மாரத்தான் 8 - 246
703 மாரா 8 - 246
704 மாராவ்ஸ்க்கா ஆஸ்ட்ராவா 10 - 437
705 மாரானியான் 7 - 602
706 மாரி கியூரி 3 - 662
707 மாரிசன் முறை 7 - 710
708 மாரிமுத்தாப்பிள்ளை 10 - 351;8 - 246
709 மாரியம்மன் 8 - 246
710 மாரியானா தீவுகள் 8 - 247
711 மாரின் டாஸிக் 8 - 615
712 மாரினர் 10 - 508
713 மாரினி 1 - 550
714 மாரிஸ் இந்துஸ்தானி இசைக் கல்லூரி 8 - 247
715 மாரிஸ், வில்லியம் 1 - 326;8 - 247
716 மாரீசன் 8 - 248
717 மாரெங்கோ 10 - 437
718 மால்கம், சர் ஜான் 8 - 248
719 மால்ட்டா 10 - 437;8 - 248
720 மால்ட்டா ஆடு 3 - 589
721 மால்ட்டோஸ் 3 - 529;8 - 248
722 மால்தஸ் 10 - 209,491;
723 மால்தஸ், தாமஸ் ராபர்ட் 8 - 248
724 மால்மா 10 - 437
725 மால்வி மாடு 3 - 583
726 மால்வேசியீ 8 - 248
727 மால்ஹெர்ப் 7 - 349
728 மாலகா 8 - 249
729 மாலட்டவ் 10 - 437
730 மாலத் தீவுகள் 10 - 437;8 - 249
731 மாலரி 1 - 319
732 மாலாதார் வசு 9 - 82
733 மாலி 8 - 249
734 மாலிக் காபூர் 10 - 181;1 - 629; 8 - 250
735 மாலிக் ஆம்பர் 8 - 249
736 மாலிக அமிலம் 8 - 250
737 மாலிட்ஜா 2 - 490
738 மாலிநாவ்ஸ்க்கீ, பிரானீஸ் லாவ் 10 - 438,441;
739 மாலிப்டினம் 8 - 251
740 மாலியர் 8 - 565
741 மாலியவான் 8 - 251
742 மாலெர்ப் 7 - 350
743 மாலை 8 - 251
744 மாலைமாற்று 4 - 648
745 மாலைமாறனார் 8 - 251
746 மாவளத்தனார் 8 - 251
747 மாவளத்தான் 8 - 252
748 மாவளம் 8 - 252
749 மாவிரதம் 5 - 243
750 மாவிலங்கை 8 - 252
751 மாவுத் தொழில் 8 - 252
752 மாளவிகாக்கினிமித்திரம் 3 - 627
753 மாளவியா, பண்டித மதன் மோகன 1 - 725;3 - 430; 8 - 253
754 மாளாவி 10 - 438
755 மாற்பித்தியார் 8 - 254
756 மாற்று அச்சடிப்பு 8 - 254
757 மாற்று உண்டியல் 10 - 273,305; 8 - 255
758 மாறவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் 3 - 538
759 மாறன் 8 - 255
760 மாறன் சடையன் 10 - 370
761 மாறன் சேந்தன் 10 - 370
762 மாறன் பாப்பாவினம் 8 - 255
763 மாறன் பொறையனார் 2 - 627;8 - 255
764 மாறனகப்பொருள் 8 - 255
765 மாறனலங்காரம் 8 - 256
766 மாறுகண் 10 - 438
767 மாறும் நட்சத்திரங்கள் 9 - 249
768 மாறோகத்து நப்பசலையார் 8 - 256
769 மாறோகத்துக் காமக்கணி நப்பாலத்தனார் 8 - 256
770 மாறோகம் 8 - 256
771 மான் 8 - 256
772 மான் மந்திர் 4 - 76
773 மான், தாமஸ் 8 - 261
774 மான்கால்பியர் 1 - 308
775 மான்சிங் 1 - 6;3 - 430; 4 - 76
776 மான்சூக்வோ 8 - 262
777 மான்செஸ்ட்டர் 8 - 262
778 மான்செஸ்ட்டர் கப்பல் கால்வாய் 8 - 262
779 மான்ட்காம் 4 - 85
780 மான்ட்டெஸ்க்யூ 1 - 82,168; 8 - 265
781 மான்ட்பார்ட், சைமன் டீ 8 - 262
782 மான்ட்பெலியே 8 - 262
783 மான்ட்ரியால் 8 - 262
784 மான்டநீக்ரோ 8 - 262
785 மான்டஸ்ப்பான் அம்மையார் 8 - 262
786 மான்டானா 8 - 263
787 மான்டி கார்லோ 8 - 263
788 மான்டிசோரி முறை 3 - 301;8 - 264
789 மான்டிசோரி அம்மையார் 4 - 101;8 - 263
790 மான்டிவிடியோ 8 - 265
791 மான்டினீயா 8 - 265
792 மான்டெகு செம்ஸ்போர்டு சீர்திருத்தங்கள் 8 - 265
793 மான்டெகு செம்ஸ்போர்டு சீர்த்திருத்தங்கள் 10 - 459
794 மான்டெசூமா 10 - 194;8 - 265
795 மான்டெரே 10 - 439
796 மான்டேன் 3 - 43;7 - 350
797 மான்டேன், மிஷல் தே 10 - 439
798 மான்தீவு 8 - 266
799 மான்மோகன் கோஷ் 1 - 331
800 மான்லி 9 - 338
801 மான்விடு தூது 4 - 88
802 மான்ஜானீ 1 - 551
803 மான்ஸ்பீல்டு, காதரின் 8 - 266
804 மான்ஸ்னீ 4 - 14
805 மான்ஹாட்டன் தீவு 8 - 266
806 மான்ஹைம் 8 - 266
807 மானக்கோ 8 - 266
808 மானகஞ்சாற நாயனார் 8 - 266
809 மானச சரோவரம் 8 - 266
810 மானச தீட்சை 10 - 327
811 மானசைட்டு 10 - 387
812 மானிட்டர் 2 - 542
813 மானிட்டோபா 8 - 266
814 மானிட பூகோளம் 7 - 539
815 மானிட அளவியல் 8 - 267
816 மானிட இனப்பெருக்கம் 2 - 170
817 மானிட உருவேற்றுக் கொள்கை 10 - 439
818 மானிடவகை வருணனை 8 - 268
819 மானிடவியல் (ஆசியா) 1 - 335
820 மானிடவியல் (இந்தியா) 1 - 594
821 மானிடவியல் 8 - 269
822 மானிடவியல் கருத்துகளின் வரலாறு 10 - 440
823 மானிடவியல் சர்வே, இந்திய 10 - 442
824 மானிடவியல் கட்டுரைகள் 8 - 273
825 மானியர் 1 - 135
826 மானுச்சி 8 - 273
827 மானே 8 - 273
828 மானே அச்சு முறை 1 - 25;8 - 273
829 மானோசாக்கரைடுகள் 3 - 527
830 மானோட்ரீமேட்டா 8 - 274
831 மாஜினோ அரண் 8 - 274
832 மாஸ் 10 - 335;5 - 82; 6 - 582
833 மாஸ்க்கி 8 - 274
834 மாஸ்க்கோ 8 - 274
835 மாஸ்க்கோ ஆறு 8 - 274
836 மாஸ்கஸ் 1 - 324
837 மாஸ்ட்டொடான் 8 - 274
838 மாஸ்பாட்டெ 8 - 275
839 மாஸ்லோ 10 - 498
840 மாஸரின் 8 - 275
841 மாஸரு 10 - 442,470;
842 மிக்காடோ 8 - 276
843 மிக்சிகன் 8 - 278
844 மிகிரகுலன் 8 - 276
845 மிகிரபோஜர் 8 - 276
846 மிகை உற்பத்தி 10 - 442
847 மிகைக் கடத்துதிறன் 8 - 276
848 மிகைத் தெவிட்டல் 8 - 276
849 மிகையூதியம் 10 - 442
850 மிகையொலி 8 - 276
851 மிகைவரி 8 - 278
852 மிங்வமிசம் 5 - 40;8 - 278
853 மிச்சர்லிக், ஐல்ஹார்ட் 8 - 279
854 மிச்சல், காப்டன் ஜே. 5 - 197
855 மிசிசிப்பி 8 - 279
856 மிசொலாங்கி 8 - 279
857 மிசௌரி 8 - 279
858 மிஞிலி 1 - 274
859 மிட்டல்மன் 10 - 133
860 மிட்டாய் வகைகள் 8 - 280
861 மிட்டோசிஸ் 8 - 280
862 மிட்வே தீவுகள் 8 - 281
863 மிடலீனி 8 - 280
864 மிண்டனாவோ 8 - 281
865 மிண்டோரோ 8 - 281
866 மித்திரா மதம் 8 - 281
867 மித்திரா வருணர் 8 - 281
868 மித்ரா, எஸ்.எம். 1 - 332
869 மித்ரிடேட்டீஸ் 8 - 281
870 மிதக்கவிட்டுப் பிரித்தல் 8 - 282
871 மிதக்கும் உலர்துறை 3 - 208;8 - 282
872 மிதவை 8 - 282
873 மிதவைத் தாவரங்கள் 8 - 283
874 மிதவைப் பாலம் 8 - 284
875 மிதவைப் பாவு 10 - 426
876 மிதவைப் பிராணிகள் 8 - 284
877 மிதாட்சரம் 10 - 442
878 மிதி எந்திரம் 9 - 413
879 மிதியடிகள் 8 - 288
880 மிதிலை 8 - 289
881 மிதிலைப்பட்டி 4 - 88
882 மிதுனபுரி 8 - 289
883 மிதுனம் 8 - 290
884 மியாண்டர் 6 - 604
885 மியூஸ் 8 - 290
886 மிர்ட்டேசியீ 8 - 290
887 மிர்னி 8 - 613
888 மிர்ஜா சலாமத் அலீ 5 - 464
889 மிர்ஜா உன்ஸ் 2 - 308
890 மிரபோ 7 - 348;8 - 291
891 மிராபிலைட்டு 3 - 712
892 மிரியப்போடா 8 - 291
893 மிருகசீரிடம் 8 - 294
894 மிருகண்டு 8 - 294
895 மிருதங்கம் 8 - 294
896 மில் முறைகள் 8 - 296
897 மில், ஜான் ஸ்டூவர்ட் 10 - 240,272,419; 8 - 295
898 மில், ஜேம்ஸ் 8 - 295
899 மில்ட்டன் 1 - 166,312,316,319,323,325; 8 - 295
900 மில்ட்டையடீஸ் 8 - 296
901 மில்வாக்கி 10 - 443
902 மில்ஸ் 5 - 388
903 மிலான் 8 - 297
904 மிலான் ஆணை 8 - 297
905 மிலேச்சர் படையெடுப்பு 8 - 298
906 மிழலைக் கூற்றம் 8 - 299
907 மிளகரணை 8 - 299
908 மிளகாய் 8 - 300
909 மிளகு 8 - 301
910 மிளகு குடும்பம் 8 - 304
911 மிளைக் கந்தனார் 8 - 304
912 மிளைப்பெருங் கந்தனார் 8 - 304
913 மிளைவேள் தித்தனார் 8 - 304
914 மிறைக்கவி 8 - 304
915 மின் பகுப்பு 8 - 331
916 மின் மீன்கள் 8 - 335
917 மின் முலாம் பூசுதல் 2 - 356;8 - 337
918 மின் மோட்டார்கள் 8 - 337
919 மின் இதயமானி 10 - 443
920 மின் உலோகத் தொழில் 2 - 355;8 - 304
921 மின்கடவா இடைப்பொருள் நிலை எண் 10 - 188
922 மின்கலன்கள் 8 - 305
923 மின்காந்த அலைகள் 8 - 309
924 மின்காந்தம் 8 - 309
925 மின்காந்தவியல் 8 - 309
926 மின்காப்பிடல் 8 - 311
927 மின்சார ரசாயனத் தொழில்கள் 8 - 325
928 மின்சார வடிகட்டிகள் 8 - 325
929 மின்சார விசிறி 9 - 301
930 மின்சார விளக்குகள் 8 - 328
931 மின்சார வீட்டுக்கருவிகள் 8 - 328
932 மின்சார அச்சு வார்ப்பு 8 - 311
933 மின்சார அனுநாதம் 1 - 278;8 - 311
934 மின்சார இதயங்காட்டி 10 - 153
935 மின்சார உற்பத்தி 8 - 311
936 மின்சார ஊர்திமுறை 8 - 317
937 மின்சார எந்திரங்கள் உற்பத்தி 8 - 319
938 மின்சாரக் கம்பி அமைத்தல் 8 - 320
939 மின்சாரக் குறிகள் 8 - 320
940 மின்சாரக் கைவிளக்கு 8 - 321
941 மின்சாரச் சட்டங்கள் 8 - 321
942 மின்சாரத்தால் வெப்பமூட்டலும் உருக்கலும் 8 - 322
943 மின்சாரப் பகுப்பியல் கணிகள் 3 - 133
944 மின்சாரம் செலுத்துகையும் விநியோகமும் 8 - 323
945 மின்சாரமானிகள் 8 - 325
946 மின்சாரவியல் 8 - 326
947 மின்சாரவியல் கட்டுரைகள் 8 - 328
948 மின்சோ 4 - 613
949 மின்டோ மார்லி சீர்திருத்தங்கள் 8 - 331
950 மின்டோ, கில்பர்ட் எலியட் 8 - 331
951 மின்தடை வெப்பமானிகள் 10 - 445;9 - 475
952 மின்மட்ட மைய இடப்பெயர்ச்சி முறை 10 - 403
953 மின்மட்டச் சரிவு 10 - 188
954 மின்மட்டமானி 8 - 333
955 மின்மாலை 8 - 334
956 மின்மினிப்பூச்சி 8 - 334
957 மின்மூளைமானி 10 - 445
958 மின்வில் 8 - 340
959 மின்னணு மண்டலம் 9 - 287
960 மின்னல் 8 - 340
961 மின்னற் போர் முறை 8 - 341
962 மின்னாக்கம் 8 - 341
963 மின்னாக்கிகள் 8 - 342
964 மின்னோட்டமானிகள் 8 - 344
965 மின்ஸ்க் 8 - 346
966 மினசோட்டா 8 - 346
967 மினாண்டர் 8 - 346
968 மினாண்டர் மிலிங்தன் 8 - 347
969 மினார்க்கா 10 - 446
970 மினியாப்பொலிஸ் 8 - 347
971 மினுமினுக்கும் எண்ணி 10 - 316
972 மிஸ்ட்ரல், காப்ரீயேலா 10 - 446
973 மிஸ்ரபந்தம் 7 - 586
974 மீக்காலை ரே 7 - 737
975 மீகாமக்கலை 8 - 348
976 மீகெல், டாம் 8 - 349
977 மீட்சி இயக்கம் 8 - 349
978 மீடிய இராச்சியம் 8 - 349
979 மீடியச்சுவர் 2 - 195
980 மீடு 10 - 241
981 மீமாம்சங்கள் 2 - 394
982 மீமாம்சை 10 - 378;8 - 349
983 மீர் காசிம் 8 - 352;9 - 648
984 மீர் சையத் அலி 2 - 734
985 மீர் தக்கி மீர் 2 - 307;8 - 352
986 மீர் யூசுப் அலிகான் 10 - 252
987 மீர் ஜம்லா 8 - 353
988 மீர் ஜாபர் 8 - 353;9 - 648
989 மீர் ஹசன் 2 - 307
990 மீர்அலி அனீஸ் 2 - 308
991 மீர்ஜா முகம்மது ரப்பி சௌதா 2 - 307
992 மீர்ஸா நவாசிஷ் அலி 9 - 687
993 மீரத்து 8 - 353
994 மீராபாய் 8 - 354
995 மீலாத் 8 - 567
996 மீலாஸ் 8 - 354
997 மீலியேசியீ 8 - 354
998 மீள்சக்தி 8 - 354
999 மீன் 2 - 255;8 - 355
1000 மீன் நாடாப்புழு 5 - 434
1001 மீன் நெய் 8 - 374
1002 மீன் வேளாண்மை 8 - 365
1003 மீன்களின் பாகுபாடு 8 - 358
1004 மீன்காட்சி சாலை 8 - 373
1005 மீன்குத்தி 8 - 374
1006 மீனம் 8 - 375
1007 மீனாட்சிசுந்தரக் கவிராயர் 4 - 66;8 - 375
1008 மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை, மகா வித்துவான் 4 - 337,577; 8 - 375
1009 மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை, மகாவித்துவான் 10 - 259,267,435
1010 மீனாட்சிசுந்தரம் ஐயா 10 - 212
1011 மீனாட்சிசுந்தரனார் தெ.பொ. 10 - 428
1012 மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத் தமிழ் 8 - 376
1013 மீனாட்சியம்மை அனுக்கிர காத்த்தக் கலிவெண்பா 4 - 656
1014 மீனிஸ் 2 - 477
1015 மீனெறி தூண்டிலார் 8 - 376
1016 மீனோவக் கட்டடச் சிற்பம் 3 - 30
1017 மீஷலே, ழூல் 8 - 376
1018 மீஸ்ட்ரால், பிரேடேரீக் 8 - 376
1019 மீஹைலாவிச், டிராஜா 8 - 376
1020 முக்கல் ஆசான் நல்வெள்ளையார் 8 - 378
1021 முக்கியத் தட்பவெப்ப வலயங்கள் 5 - 435
1022 முக்குளிப்பான் 8 - 378
1023 முக்குறுணி 8 - 378
1024 முக்கூடல் 8 - 378
1025 முக்கூடற்பள்ளு 8 - 379
1026 முக்கொம்பு 10 - 210
1027 முக்கோணப்படுத்தல் 8 - 379
1028 முக்கோணம் 8 - 379
1029 முக்கோணம், நான்முகிகளின் வடிவகணிதம் 9 - 112
1030 முக்தா 5 - 417
1031 முக்தி 8 - 380
1032 முக்தி நிலை 5 - 242
1033 முக்தேசுவரர் 10 - 446
1034 முகம்மதியச் சட்டம் 8 - 380
1035 முகம்மது I 7 - 164
1036 முகம்மது II 8 - 383
1037 முகம்மது கவுஸ் 4 - 77
1038 முகம்மது குலீ 4 - 326
1039 முகம்மது குலீகதுப்ஷா 2 - 306
1040 முகம்மது கூலி குதுப்ஷா 10 - 253
1041 முகம்மது கோரி 8 - 384
1042 முகம்மது சுல்தான் 10 - 453
1043 முகம்மது நபி 1 - 201;3 - 4; 4 - 47; 8 - 384
1044 முகம்மது நஜீர் 2 - 308
1045 முகம்மது பின் காசிம் 10 - 147,360; 8 - 386
1046 முகம்மது பின் துக்ளக் 1 - 630;7 - 163; 8 - 387; 9 - 587
1047 முகம்மது முஸ்லிம் 7 - 647
1048 முகம்மது ஷா 1 - 15;8 - 387
1049 முகம்மது ஹு ஸேன் ஆசாது 8 - 388
1050 முகம்மது அலி 1 - 400;8 - 383
1051 முகரம் (முஹர்ரம்) 8 - 389
1052 முகவீணை 8 - 389
1053 முகவைப் பாட்டு 8 - 389
1054 முகாமிடல் 8 - 389
1055 முகுடதாடிதகம் 10 - 371
1056 முகையுத்தீன் ஷாசையத் அப்துல் காதிர் ஜிலானி 8 - 390
1057 முச்சங்கம் 8 - 390
1058 முசிலம் வள்ளி 9 - 504
1059 முசிறி 8 - 390
1060 முசீபத் நாமா 10 - 12
1061 முசுக்கட்டை 8 - 390
1062 முசுகுந்தன் 8 - 390
1063 முசூரி 10 - 446
1064 முசொலீனி, பெனீட்டோ 1 - 553;8 - 390
1065 முட்டை 2 - 255;8 - 391
1066 முட்டைக்கோசு 8 - 396
1067 முடக்குக் காய்ச்சல் 8 - 396
1068 முடக்குவாதம் 2 - 457
1069 முடக்கொற்றான் 8 - 396
1070 முடங்கிக் கிடந்த நெடுஞ்சேரலாதன் 8 - 397
1071 முடத்தாமக் கண்ணியார் 8 - 397
1072 முடத்திருமாறன் 8 - 397
1073 முடமோசியார் 2 - 428
1074 முடிகொண்ட சோழபுரம் 8 - 397
1075 முடிகொண்ட சோழன் 8 - 397
1076 முடிச்சு எழுத்து 8 - 397
1077 முடித்தாளி 6 - 58
1078 முடியாட்சி 8 - 397
1079 முடுருகேசபண்டிதர் 4 - 44;8 - 440
1080 முண்டர்கள் 8 - 398
1081 முண்டா மொழி 8 - 399
1082 முத்கலர் 10 - 446
1083 முத்தணா 9 - 4
1084 முத்தப்ப செட்டியார் 4 - 413
1085 முத்தமிழ்க் கவி வீரராகவ முதலியார் 8 - 399
1086 முத்தரைய மன்னர்கள் 10 - 369
1087 முத்தரையர் 8 - 399
1088 முத்தலகிரி விஜயமு 10 - 533
1089 முத்தலகிரி அரசர் 10 - 533
1090 முத்தவல்லி 9 - 76
1091 முத்தி 8 - 400
1092 முத்திரை 8 - 401
1093 முத்திரைச் சட்டம் 8 - 405
1094 முத்திரையிடு கருவி 10 - 446
1095 முத்து 8 - 405
1096 முத்து மசூதி 1 - 302
1097 முத்துக்கவிராயர் 10 - 543
1098 முத்துக்கிருஷ்ண முதலியார், மணலி 2 - 65
1099 முத்துக்குமார கவிராசர் 8 - 407
1100 முத்துக்குமாரசாமி நவரத்தினம் 10 - 212
1101 முத்துக்குமாரசாமிக் கவிராசர் 4 - 337
1102 முத்துக்குளித்தல் 7 - 180
1103 முத்துச்சாமி ஐயங்கார் 8 - 407
1104 முத்துச்சாமிக் கவிராயர், நகரம் 8 - 407
1105 முத்துச்சாமிக் கோனார் 8 - 408
1106 முத்துச்சாமிப் பாரதியார் 8 - 408
1107 முத்துச்சோளம் 8 - 7,408;
1108 முத்துசாமி பிள்ளை 6 - 404;8 - 409
1109 முத்துசாமி முதலியார் 5 - 59
1110 முத்துசாமி அய்யர் 10 - 259
1111 முத்துசாமி எட்டப்பர் 10 - 212
1112 முத்துசாமிப்பிள்ளை, பண்டித 10 - 260
1113 முத்துசுவாமி தீட்சிதர் 2 - 65;8 - 408
1114 முத்துத் தம்பிப்பிள்ளை, ஆ. 10 - 15
1115 முத்துத்தம்பிப் பிள்ளை 4 - 639;8 - 409
1116 முத்துத்தாண்டவர் 8 - 409
1117 முத்துத்தாண்டவராய பிள்ளை, ப. அ. 8 - 410
1118 முத்துராசர் 8 - 410
1119 முத்துராமலிங்க சேதுபதி 7 - 696;8 - 410
1120 முத்துவீரக் கவிராயர் 10 - 266
1121 முத்துவீரப்ப நாயக்கர் 10 - 14
1122 முத்துவீரப்பக் கவிராயர் 3 - 191;8 - 411
1123 முத்துவேங்கிடமகி 9 - 513
1124 முத்தூற்றுக்கூற்றம் 8 - 411
1125 முத்தையா பாகவதர் 8 - 411
1126 முத்தொள்ளாயிரம் 8 - 412
1127 முதல் தாவரங்கள் 8 - 418
1128 முதல் மந்திரி 10 - 446
1129 முதல் விலங்குகள் 8 - 418
1130 முதல் அடக்கம் 10 - 7
1131 முதல் உதவி 8 - 412
1132 முதல் உயிர்கள் 8 - 418
1133 முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 10 - 148
1134 முதலாழ்வார்கள் 8 - 418
1135 முதலாளித்துவம் 8 - 418
1136 முதலியாண்டான் 8 - 418
1137 முதலீடு செய்தல் 10 - 446
1138 முதலைகள் 8 - 418
1139 முதிர்ச்சி 8 - 421
1140 முதிர்ச்சி விரைவு முறை 10 - 447
1141 முதிர்ந்தோர் கல்வி 8 - 421
1142 முதிர்ந்தோர் கல்வி நிலையங்கள் 3 - 311
1143 முதிரைகள் 8 - 422
1144 முதுகண்ணன் 2 - 428
1145 முதுகு, மார்பு நோய்கள் (கால்நடை) 3 - 561
1146 முதுகுத் தண்டு தண்டுவட நோய்கள் 8 - 422
1147 முதுகுத் தண்டு விலங்கு 1 - 7
1148 முதுகுத் தண்டுள்ளன 8 - 423
1149 முதுகெலும்பில்லன 8 - 427
1150 முதுகெலும்பில்லாத பிராணிகளின் எலும்புக்கூடு 2 - 562
1151 முதுகெலும்புப் பிராணிகள் 8 - 431
1152 முதுமக்கள் தாழி 8 - 431
1153 முதுமலை வனவிலங்குப் புகலிடம் 10 - 355,447,480
1154 முதுமா 10 - 251
1155 முதுமை பென்ஷன் 2 - 156
1156 முதுமொழிக்காஞ்சி 8 - 431
1157 முந்திய ஆறு 8 - 432
1158 முந்திரி 8 - 432
1159 முந்நீர்ப் பள்ளம் 7 - 561
1160 முப்பரிமாணத் தொகுமுறை வடிவகணிதம் 9 - 107
1161 முப்பரிமாணப் பகுமுறை வடிவகணிதம் 9 - 109
1162 முப்பேர் நாகனார் 8 - 434
1163 முப்பொருள் உண்மை 5 - 238
1164 முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார் 8 - 434
1165 மும்தாஜ் மகால் 8 - 434
1166 மும்மணி மாலை 8 - 434
1167 மும்மணிக்கோவை 8 - 434
1168 மும்முடிச்சோழன் 8 - 434
1169 முயல் 8 - 434
1170 முர்மன் கரை 8 - 434
1171 முர்மான்ஸ்க் 8 - 434
1172 முர்ரா எருமை 3 - 586
1173 முரஞ்சியூர் முடிநாகராயர் 8 - 434
1174 முராது 8 - 434
1175 முராது பக்ஷ் 8 - 435
1176 முராராவ் கோர்ப்படே 10 - 455
1177 முராரி ராவ் 8 - 435
1178 முரிவு 8 - 435
1179 முருக நாயனார் 8 - 436
1180 முருகதாசர் 8 - 436
1181 முருகதாஸ் சுவாமிகள் 1 - 456
1182 முருகன் 8 - 436
1183 முருகேச பண்டிதர் 10 - 259
1184 முருங்கை 8 - 440
1185 முருந்து 8 - 441
1186 முல்க்ராஜ் ஆனந்த் 1 - 332
1187 முல்தான் 8 - 442
1188 முல்லர் 10 - 347
1189 முல்லா நுஸ்ரதி 2 - 306
1190 முல்லை 8 - 442
1191 முல்லைப்பாட்டு 8 - 442
1192 முல்ஷி அணை (பம்பாய்) 1 - 468
1193 முவாசான், ஹென்ரி 8 - 442
1194 முழு எண்கள் 2 - 496;8 - 442
1195 முழுநிலைக் காட்சி வாதம் 2 - 398
1196 முழுநீறு பூசிய முனிவர் 8 - 443
1197 முழுவுடல் உணர்ச்சி நீக்க மருந்துகள் 2 - 232
1198 முழுவுடல் உணர்ச்சி நீக்கம் 2 - 231
1199 முள்தோலிகள் 8 - 443
1200 முள்ளங்கி 8 - 450
1201 முள்ளங்கிக் குடும்பம் 8 - 451
1202 முள்ளம் பன்றி 8 - 452
1203 முள்ளி 1 - 4
1204 முள்ளியூர்ப் பூதியார் 8 - 452
1205 முள்ளிலவு 2 - 118;8 - 452
1206 முள்ளுக்கரணை 8 - 299
1207 முள்ளுவள்ளி 9 - 504
1208 முள்ளூர் 8 - 452
1209 முள்ளெலி 8 - 452
1210 முளைமா 8 - 452
1211 முற்றா நிலக்கரி 8 - 454
1212 முற்றுகை 8 - 454
1213 முறிவு 8 - 454
1214 முறிவு பலம் 10 - 188
1215 முறுக்குத் திருப்புத்திறன் 8 - 454
1216 முறுவெங்கண்ணனார் 8 - 454
1217 முறை சுரம் 8 - 454
1218 முன்கழுத்துக் கழலை 8 - 454
1219 முன்கால, பின்கால் நோய்கள் (கால்நடை) 3 - 563
1220 முன்சிறுகுடற்புண் 2 - 97
1221 முன்தகைத்த கான்கிரீட் 10 - 448
1222 முன்றுறையரையர் 8 - 455
1223 முன்னறிதல் 10 - 19
1224 முன்னிகழ்ச்சியும் தள்ளாட்டமும் 9 - 265
1225 முன்னிழுப்பு 9 - 624
1226 முன்ஷீ, கே.எம். 7 - 189
1227 முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர் 8 - 455
1228 முனிசாமி முதலியார், மோசூர் 8 - 455
1229 முனிவர் 8 - 455
1230 முனைப்பாடி 8 - 455
1231 முனைப்பாடியார் 1 - 260;8 - 456
1232 முனையடுவார் நாயனார் 8 - 455
1233 முனையரையர் 8 - 455
1234 முஜாஹிது 7 - 164
1235 முஸ் ஹபீ 8 - 456
1236 முஸ்தாபா, கெமால் பாஷா ஆட்டட்டர்க் 8 - 455
1237 முஸ்லிம் சகாப்தம் 4 - 361
1238 முஸ்லிம் வாரிசு முறை 9 - 227
1239 முஸ்லிம் அரசியற் கருத்துக்கள் 1 - 177
1240 முஸ்ஹபி 2 - 307
1241 மூக்கடிச்சதை நோய் 8 - 457
1242 மூக்கில் அட்டைகள் (கால்நடை) 3 - 559
1243 மூக்கு 8 - 457
1244 மூக்குக்கண்ணாடி 8 - 457
1245 மூக்டென் 8 - 458
1246 மூக்டென் போர் 8 - 458
1247 மூங்கில் 8 - 458
1248 மூச்சு 8 - 460
1249 மூச்சு மண்டல நோய்கள் (கால்நடை) 3 - 550
1250 மூச்சு மண்டலம் 2 - 214;8 - 461
1251 மூச்சுக் கிளைக் குழல் அழற்சி 8 - 460
1252 மூச்சுக்குழல் நியுமோனியா 6 - 448
1253 மூச்சுக்குழாய் விரிவழற்சி 8 - 460
1254 மூச்சுக்குழாய் உணர்ச்சி நீக்கம் 2 - 233
1255 மூச்சுத் திணறல் 8 - 461
1256 மூசி 4 - 326
1257 மூஞ்சூறு 8 - 461
1258 மூட்டியல் 2 - 214
1259 மூட்டு 8 - 462
1260 மூட்டு நோய்கள் 8 - 463
1261 மூட்டு விலக்குகள் 1 - 232
1262 மூட்டுக்கள் 8 - 462
1263 மூட்டுப் பிடிப்பு 8 - 464
1264 மூட்டைப்பூச்சி 8 - 464
1265 மூட்ஸூஹீட்டோ 8 - 466
1266 மூடநம்பிக்கை 8 - 466
1267 மூடியவிதைத் தாவரங்கள் 8 - 467
1268 மூடின முறிவு 1 - 231
1269 மூடுபனி 8 - 468
1270 மூத்த போலியுரியன் 8 - 468;9 - 670
1271 மூத்தகாணி 10 - 187
1272 மூதுரை 8 - 468;9 - 187
1273 மூதேவி 8 - 468
1274 மூர், சர் ஜான் 10 - 448
1275 மூர்க்க நாயனார் 8 - 468
1276 மூர்கள் 8 - 469
1277 மூர்த்தி நாயனார் 8 - 469
1278 மூரா, ழாவாக்கீம் 8 - 469
1279 மூராட்டோரீ, லூடோவீக்கோ ஆன்டோனியோ 8 - 469
1280 மூரெஷ் 5 - 539
1281 மூல்மேன் 8 - 565
1282 மூலக் கூறுகள் 10 - 364
1283 மூலக்கூறு 8 - 470
1284 மூலங்கீரனார் 8 - 470
1285 மூலதன வரம்புத் திறன் 10 - 449
1286 மூலதன இலாப வரி 10 - 473
1287 மூலதனம் 8 - 470
1288 மூலம் 8 - 471
1289 மூலிகைகள் 8 - 471
1290 மூவடி முப்பது 8 - 471
1291 மூவரசு நேச உடன்படிக்கை 8 - 471
1292 மூவராட்சி 8 - 472
1293 மூவன் 8 - 472
1294 மூவாதியார் 2 - 627;8 - 472
1295 மூழ்குதல் 8 - 472
1296 மூளை 8 - 473
1297 மூளை நோய்கள் 8 - 475
1298 மூளை அழற்சிகள் 10 - 514
1299 மூளையழற்சி 8 - 477
1300 மூன்றாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 10 - 149
1301 மூன்று மலங்கள் 5 - 241
1302 மூனிக் 8 - 478
1303 மூனிக் உடன்படிக்கை 8 - 478
1304 மெக்காலே 1 - 318,320; 3 - 314,316; 8 - 479; 9 - 744
1305 மெக்சிக்கோ 8 - 479
1306 மெக்சிக்கோ வளைகுடா 8 - 483
1307 மெக்னிக்காப் 10 - 449
1308 மெகதீரியம் 8 - 484
1309 மெகப்போடிடீ 8 - 484
1310 மெகரா 8 - 485
1311 மெகஸ்தனீஸ் 1 - 20,375,612; 4 - 426; 8 - 485
1312 மெசப்பொட்டேமியா 2 - 195;4 - 738; 8 - 485
1313 மெசப்பொட்டோமியா 10 - 449
1314 மெசான் 10 - 451
1315 மெசீனா 8 - 485
1316 மெட்காப், சார்லஸ் தியோபிலஸ் மெட்காப் 8 - 485
1317 மெட்டர்னிக், கிளேமென்ஸ் வென்ட்ஸல் நேப்பாமுக் லோட்டார் 8 - 486
1318 மெட்டஸ்டாசியா 1 - 550
1319 மெட்டோகாண்ட்ரியா 10 - 126
1320 மெட்ஸ் 8 - 486
1321 மெடிச்சியர் 8 - 486
1322 மெடினா சிடோனியா 10 - 451
1323 மெடூசா 8 - 486
1324 மெண்கண்டார் 1 - 198,280; 8 - 489
1325 மெண்டல்சன், பேலிக்ஸ் 8 - 486
1326 மெண்டெல் 8 - 487
1327 மெண்டெல் முறை பாரம்பரியப் பேறு 9 - 370
1328 மெண்டோசா 8 - 488
1329 மெதில் குளோரைடு 8 - 488
1330 மெதில் ஆல்கஹால் 1 - 428;8 - 488
1331 மெதிலீன் அயோடைடு 8 - 488
1332 மெந்தால் 3 - 235
1333 மெம்பிஸ் 2 - 476;8 - 488
1334 மெய்க்கண்ட வேலாயுத சதகம் 1 - 241
1335 மெய்க்கீர்த்தி 8 - 489
1336 மெய்கண்ட திருப்புகழ் 1 - 241
1337 மெய்ஞ்ஞான விளக்கம் 8 - 490
1338 மெய்ப்ப சுவாமிகள், மதுரை 10 - 280
1339 மெய்ப்பாடுகள் 10 - 4
1340 மெய்ப்பொருள் நாயனார் 8 - 490
1341 மெர்க்குரி 10 - 508
1342 மெர்கண்டாலர் 8 - 490
1343 மெர்சரித்தல் 8 - 490
1344 மெரட்டூர் வேங்கடராம சாஸ்திரிகள் 8 - 491
1345 மெரிடித் 10 - 335
1346 மெரிடித், ஜார்ஜ் 1 - 320,328; 8 - 491
1347 மெரிமாக் 8 - 213,262;
1348 மெரினோ ஆடு 3 - 587;8 - 492
1349 மெருகு வேலை 8 - 492
1350 மெருகு எண்ணெய்கள் 8 - 492
1351 மெருகுபட்டுப் பந்தல் குருவி 8 - 492
1352 மெருகேற்றிகள் 8 - 493
1353 மெரோவிஞ்சியர் 8 - 494
1354 மெல்போர்ன் 8 - 494,494
1355 மெல்போர்ன், வில்லியம் லாம் 8 - 494
1356 மெல்லுடலிகள் 8 - 494
1357 மெல்லெலும்பு 8 - 441
1358 மெல்வில் தீவு 8 - 503
1359 மெலனீசியா 8 - 503
1360 மெலனீசீயர் 8 - 503
1361 மெலாங்தான் 1 - 165
1362 மெலிசஸ் 1 - 533
1363 மெழுகுக் கித்தான் 8 - 503
1364 மெழுகுகள் 8 - 504
1365 மெழுகுத் துணி 8 - 504
1366 மெழுகுவத்தி 8 - 504
1367 மென்டலீபு 1 - 448;2 - 469; 8 - 486
1368 மென்பந்து 8 - 504
1369 மென்மயிர் 3 - 550;8 - 504
1370 மென்னீர் 8 - 505
1371 மென்னை அடைப்பான் 8 - 505
1372 மென்ஷியஸ் 8 - 505
1373 மெனிலேயஸ் 10 - 114,451;
1374 மெனீக்மஸ் 3 - 141
1375 மெஜெர்டா 5 - 335
1376 மெஷேடு 10 - 451
1377 மெஸ்ராப் மஸ்டோட்ஜ் 1 - 411
1378 மேக்காங் 3 - 229;8 - 506; 9 - 29
1379 மேக சந்தேசம் 3 - 626
1380 மேக நோய்கள் 8 - 507
1381 மேகங்கள் 8 - 506
1382 மேகதூதம் 3 - 104
1383 மேகநாத வத காவியம் 9 - 83
1384 மேச்சேரி ஆடு 3 - 589
1385 மேசியா கால மதம் 8 - 620
1386 மேசோ 10 - 133
1387 மேட்டர்லிங்க், மாரிஸ் 8 - 509
1388 மேட்டுப்பாளையம் 8 - 509
1389 மேட்டூர் 8 - 509
1390 மேட்டூர் அணை 1 - 468;8 - 509
1391 மேத்தா, சர் பெரோஸ்ஷா 8 - 509
1392 மேதயீன் 10 - 451
1393 மேதை 8 - 510
1394 மேபிளவர் 8 - 511
1395 மேமெல் 8 - 511
1396 மேயோ பிரபு V 3 - 398
1397 மேயோ பிரபு 8 - 511
1398 மேரி 8 - 511
1399 மேரி வார்ட்லி மான்டேகு அம்மையார் 1 - 103
1400 மேரி ஸ்ட்டோப்ஸ் 10 - 209
1401 மேரி அண்டர் 2 - 592
1402 மேரிபரோ 8 - 512
1403 மேரியஸ், கேயஸ் 8 - 512
1404 மேரிலாந்து 8 - 512
1405 மேருமலை 8 - 512
1406 மேல் சபை 10 - 451
1407 மேல் வால்ட்டா 10 - 451
1408 மேல்சபை 4 - 382
1409 மேல்நாட்டு உலோகாயதம் 2 - 361
1410 மேலைக் கங்கர் 3 - 5;8 - 513
1411 மேலைச்சேரி 8 - 513
1412 மேலைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி 5 - 726
1413 மேவார் 8 - 513
1414 மேளக்கட்டு 8 - 514
1415 மேளகர்த்தாக்கள் 1 - 513
1416 மேளங்கள் 1 - 507;8 - 517
1417 மேற்கிந்தியத் தீவுகள் 8 - 517
1418 மேற்கு சமோவா 4 - 485
1419 மேற்கு வங்காளம் 9 - 78
1420 மேற்கு ஆஸ்திரேலியா 8 - 517
1421 மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை 8 - 517
1422 மேற்குப் பாக்கிஸ்தான் 8 - 517
1423 மேன் 8 - 517
1424 மேன், சர் ஹென்ரி சம்னர் 8 - 518
1425 மேன்மக்கள் ஆட்சி 8 - 518
1426 மேனர் பண்ணை 8 - 519
1427 மேனாட்டு நாட்டியம் 6 - 347
1428 மேனாட்டுக் கட்டடச் சிற்பம் 3 - 29
1429 மேனாட்டுக் கல்வி வரலாறு 3 - 309
1430 மேனாட்டுக் கலைத் தத்துவம் 3 - 342
1431 மேனாடுகளில் காளைப்போர் 4 - 518
1432 மேனாதேவி (மேனகா) 10 - 452
1433 மேஜார்க்கா 10 - 452
1434 மேஜீ அரசர் 9 - 568
1435 மேஷம் 8 - 519
1436 மேஸ்பீல்டு 1 - 328
1437 மேஹசானா எருமை 3 - 587
1438 மை 8 - 520
1439 மைக்கல் 8 - 520
1440 மைக்கல் ஜோசப் ஒயின்ஸ் 3 - 120
1441 மைக்கல்சன் மார்லி சோதனை 4 - 593
1442 மைக்கல்சன் 8 - 520
1443 மைக்கலாஞ்சிலோ 8 - 520
1444 மைக்கோரைசா 8 - 521
1445 மைக்ராஸ்கோப்பு 8 - 521
1446 மைக்ரொனீஷியர் 8 - 523
1447 மைக்ரொனீஷியா 8 - 523
1448 மைக்ரோ மீட்டர் 8 - 523
1449 மைசீனி 8 - 523
1450 மைசூர் 4 - 733;8 - 523,525;
1451 மைசூர் பிருந்தாவனம் 2 - 458
1452 மைசூர் இரும்பு எஃகுத் தொழிற்சாலை, பத்ராவதி 8 - 525
1453 மைசூர்ப் போர்கள் 8 - 526
1454 மைடாஸ் 8 - 527
1455 மைதிலி 8 - 527
1456 மைதிலி சரண் குப்தா 1 - 562
1457 மைநாக பர்வதம் 10 - 452
1458 மைமன்சிங் 8 - 527
1459 மைய விசைகள் 8 - 529
1460 மையக்காப்ஸ்க்கீ 8 - 666
1461 மையப்பாங்கு 8 - 528
1462 மையர் ஹோப் 10 - 452
1463 மையர், விக்டர் 8 - 529
1464 மையர், ஜூலியஸ் லோட்டார் 8 - 529
1465 மையாமி 5 - 383
1466 மைலம்பாடி ஆடு 3 - 589
1467 மைலவரம் ஆடு 3 - 589
1468 மைலீட்டஸ் 8 - 530
1469 மைன் 7 - 303
1470 மைன்ட்ஸ் 8 - 531
1471 மைனட், ஜார்ஜ் ரிச்சர்ட்ஸ் 10 - 452
1472 மைனர் சட்டம் 8 - 531
1473 மைனா 8 - 533
1474 மைனாஸ் 8 - 533
1475 மொகஞ்சதாரோ 10 - 436,470; 3 - 20; 4 - 110,621,667; 8 - 534
1476 மொகரம் 8 - 539
1477 மொகல்ராஜபுரம் 10 - 526
1478 மொகலாய ஓவியம் 8 - 539
1479 மொகலாயர் 8 - 541
1480 மொகாவி பாலைவனம் 8 - 542
1481 மொச்சை 8 - 542
1482 மொத்த வாணிகம் 10 - 453
1483 மொத்த உற்பத்தி முறைகள் 8 - 542
1484 மொராக்கோ 8 - 543
1485 மொரேவியா சைலீஷியா 8 - 544
1486 மொரேவியா 8 - 544
1487 மொல்ட்கெ 10 - 453
1488 மொல்லுகோ 8 - 544
1489 மொலக்கஸ் 8 - 544
1490 மொலஸ்க்கா 8 - 494
1491 மொழி 8 - 544
1492 மொழி வரலாறு (தமிழ்) 5 - 466
1493 மொழிக் கல்வி 8 - 546
1494 மொழிக் குடும்பம் 8 - 548
1495 மொழிகள் (இந்தியா) 10 - 68;1 - 599
1496 மொழியியல் 8 - 549
1497 மொன்டா ராசா 5 - 96
1498 மொனாங்கஹீலா 7 - 269
1499 மோகினி ஆட்டம் 8 - 553
1500 மோகூர் 7 - 33
1501 மோசடி 8 - 553
1502 மோசஸ் பென் மைமான் 2 - 538
1503 மோசாம்பீக் 8 - 553
1504 மோசாம்பீக் கால்வாய் 8 - 553
1505 மோசார்ட் 1 - 517;8 - 553
1506 மோசி கொற்றனார் 8 - 554
1507 மோசி சாத்தனார் 8 - 554
1508 மோசிக்கரையனார் 8 - 554
1509 மோசிகண்ணத்தனார் 8 - 554
1510 மோசிகீரனார் 4 - 240;8 - 554
1511 மோசுல் 8 - 554
1512 மோசே 8 - 554;1 - 411
1513 மோசே காலமதம் 8 - 619
1514 மோட்டார் சைக்கிள் 8 - 554
1515 மோட்டார் வண்டி 8 - 556
1516 மோட்டார் இன்ஷூரன்சு 2 - 155
1517 மோட்டார்ப் படகு 8 - 555
1518 மோட்ஸே 5 - 32
1519 மோண்டேகூ 4 - 255
1520 மோதாசனார் 8 - 561
1521 மோதி ஜீல் 4 - 76
1522 மோதிரப்பாட்டு 8 - 561
1523 மோதிலால் நேரு 1 - 573;8 - 561
1524 மோப்பஸான் 8 - 562
1525 மோமின் கான் மோமின் 8 - 563
1526 மோயாற்றுத் திட்டம் 1 - 466
1527 மோர், சர் தாமஸ் 8 - 563
1528 மோர், சர் ஜான் 8 - 564
1529 மோர், தாமஸ் 10 - 240
1530 மோர்கூர் இராமச்சந்திர பாவா 3 - 603
1531 மோர்சிங்கு 8 - 564
1532 மோர்ஸ், சாமுவேல் பின்லி பிரீஸ் 10 - 453
1533 மோர்ஸ், எஸ்.எப்.பீ. 5 - 460
1534 மோரடாபாத் 8 - 564
1535 மோரீசு 8 - 565
1536 மோரீயா 7 - 617
1537 மோரேசியீ 8 - 564
1538 மோரோபந்த் 8 - 565
1539 மோல்மேன் 8 - 565
1540 மோலியேர் 8 - 565
1541 மோவ் 10 - 362
1542 மோவா 8 - 566
1543 மோன்ஷ், காஸ்ப்பார் 8 - 566
1544 மோனேட்டா 10 - 454
1545 மௌகரிகள் 8 - 567
1546 மௌரிய குப்தப் பேரரசு 3 - 429
1547 மௌரியப் சிற்பம் 4 - 725
1548 மௌலானா முகமது ஹு சேன் ஆஜாத் 2 - 308
1549 மௌலித் 8 - 567

மேற்கோள்கள்[தொகு]