பயனர்:Shrikarsan/Vital articles/Expanded/History

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
குறுக்கு வழி:
WP:VA/E/H

விக்கிப்பீடியா:Vital articles/Level/Nav bar Vital articles is a list of subjects for which Wikipedia should have corresponding high-quality articles. It serves as a centralized watchlist to track the status of Wikipedia's most essential articles. This is one of eleven Level 4 sub-lists of ten thousand articles and is currently under construction.

Articles are labelled as:

These symbols are updated manually and may be out of date; you are encouraged to fix any errors you discover.

This list is tailored to the English-language Wikipedia. There is also a list of one thousand articles considered vital to Wikipedias of all languages.

For more information on this list and the process for adding articles, please see the Frequently Asked Questions (FAQ) page.

History (668 articles)[தொகு]

Basics (4 articles)[தொகு]

History by continent and region (11 articles)[தொகு]

History by country (37 articles)[தொகு]

Prehistory and ancient history (149 articles)[தொகு]

Prehistory (20 articles)[தொகு]

General (9 articles)[தொகு]

 1. C-Class article தொல் பழங்காலம் (Level 2)
 2. C-Class article மனிதக் கூர்ப்பு
  1. C-Class article Australopithecus
  2. C-Class article Homo erectus
  3. C-Class article குரோ-மாகுநன்
  4. B-Class article Denisovan
  5. B-Class article நியண்டர்தால் மனிதன்
  6. C-Class article Paranthropus
 3. C-Class article Early human migrations

Stone Age (11 articles)[தொகு]

 1. C-Class article Delisted good article கற்காலம் (Level 3)
 2. B-Class article பழைய கற்காலம்
  1. Start-Class article Lower Paleolithic
  2. Start-Class article Middle Paleolithic
   1. C-Class article Control of fire by early humans
  3. Start-Class article Upper Paleolithic
   1. Start-Class article Behavioral modernity
 3. Start-Class article இடைக் கற்காலம்
 4. C-Class article புதிய கற்காலம்
  1. B-Class article புதுக்கற்காலப் புரட்சி (Level 3)
  2. C-Class article Cradle of civilization

Ancient history (129 articles)[தொகு]

General (8 articles)[தொகு]

 1. C-Class article Ancient history (Level 2)
 2. C-Class article வெண்கலக் காலம் (Level 3)
  1. Start-Class article செப்புக் காலம்
 3. C-Class article இரும்புக் காலம் (Level 3)
 4. Start-Class article Classical antiquity
  1. C-Class article Hellenistic period
 5. B-Class article Late Antiquity
 6. C-Class article பட்டுப் பாதை (Level 3)

Europe (32 articles)[தொகு]

 1. C-Class article பண்டைக் கிரேக்கம் (Level 3)
  1. B-Class article Mycenaean Greece
  2. Good article Greco-Persian Wars
  3. Start-Class article Delian League
  4. B-Class article எசுபார்த்தா
 2. C-Class article பண்டைய ரோம் (Level 3)
  1. C-Class article Roman Kingdom
  2. Good article உரோமைக் குடியரசு
  3. Good article உரோமைப் பேரரசு
   1. Start-Class article Crisis of the Third Century
   2. B-Class article ஜூலியோ குளாடிய மரபு
   3. C-Class article Nerva–Antonine dynasty
   4. C-Class article Western Roman Empire
   5. B-Class article Fall of the Western Roman Empire
  4. Start-Class article Gallic Wars
  5. Start-Class article Macedonian Wars
  6. Start-Class article Crisis of the Roman Republic
 3. B-Class article மினோவன் நாகரிகம்
 4. B-Class article Dacians
 5. Start-Class article Etruscan civilization
 6. B-Class article Macedonia
 7. C-Class article கெல்ட்டியர்
 8. B-Class article Cimmerians
 9. C-Class article Saxons
 10. C-Class article Sarmatians
 11. C-Class article Scythians
 12. Start-Class article Thrace
 13. C-Class article Migration Period
  1. B-Class article Alans
  2. B-Class article Huns
  3. B-Class article Goths
  4. B-Class article Delisted good article Vandals

Africa (17 articles)[தொகு]

 1. Featured article பண்டைய எகிப்து (Level 3)
  1. Start-Class article Naqada III
  2. Start-Class article Old Kingdom of Egypt
  3. B-Class article Middle Kingdom of Egypt
  4. Start-Class article New Kingdom of Egypt
  5. C-Class article Ptolemaic Kingdom
  6. Start-Class article பார்வோன்
  7. Good article Valley of the Kings
 2. B-Class article Kingdom of Aksum
 3. Start-Class article Bantu expansion
 4. B-Class article Ancient Carthage
  1. B-Class article பியூனிக் போர்கள்
 5. Start-Class article Nok culture
 6. Start-Class article North Africa during Antiquity
 7. Start-Class article Nubia
  1. Start-Class article Kingdom of Kush
 8. Start-Class article பண்டு

Asia (62 articles)[தொகு]

Central Asia, Iran, Caucasus (12 articles)[தொகு]
 1. B-Class article அகாமனிசியப் பேரரசு (Level 3)
 2. Start-Class article Atropatene
 3. B-Class article பாக்திரியா
 4. B-Class article Caucasian Albania
 5. B-Class article Kingdom of Iberia
 6. B-Class article ஈலாம்
 7. B-Class article Medes
 8. Featured article Parthian Empire
 9. Featured article Roman–Persian Wars
 10. B-Class article Former featured article Sasanian Empire
 11. B-Class article Sogdia
 12. B-Class article Tocharians
Eastern Asia (16 articles)[தொகு]
 1. Featured article ஆன் அரசமரபு (Level 3)
 2. B-Class article Gojoseon
 3. C-Class article Jōmon period
 4. Start-Class article Jin dynasty
 5. B-Class article சின் அரசமரபு
 6. B-Class article சாங் அரசமரபு
 7. Start-Class article Sixteen Kingdoms
 8. B-Class article Southern and Northern Dynasties
 9. C-Class article Spring and Autumn period
 10. B-Class article மூன்று இராச்சியங்கள் (சீனா)
 11. C-Class article கொரிய முப்பேரரசு
 12. B-Class article போரிடும் நாடுகள் காலம்
 13. C-Class article சவு அரசமரபு
 14. C-Class article சியா அரசமரபு
 15. C-Class article Xiongnu
 16. C-Class article Yayoi period
Southern Asia (10 articles)[தொகு]
 1. B-Class article குப்தப் பேரரசு (Level 3)
 2. B-Class article Former featured article Delisted good article சிந்துவெளி நாகரிகம் (Level 3)
 3. B-Class article Former featured article சோழர்
 4. B-Class article Former featured article Indo-Greek Kingdom
 5. B-Class article இந்தோ சிதியன் பேரரசு
 6. B-Class article குசான் பேரரசு
 7. Start-Class article மகத நாடு
 8. B-Class article மௌரியப் பேரரசு
 9. B-Class article சாதவாகனர்
 10. B-Class article வேதகாலம்
Southeastern Asia (3 articles)[தொகு]
 1. C-Class article Hồng Bàng dynasty
 2. C-Class article Nanyue
 3. C-Class article Pyu city-states
Western Asia (21 articles)[தொகு]
 1. C-Class article Fertile Crescent
  1. C-Class article மெசொப்பொத்தேமியா (Level 3)
 2. B-Class article சுமேரியா (Level 3)
 3. C-Class article அசிரியா (Level 3)
 4. C-Class article பபிலோனியா
  1. B-Class article சாலடிய நாகரிகம்
 5. B-Class article Delisted good article Akkadian Empire
 6. Start-Class article Amorites
 7. B-Class article Kingdom of Armenia
 8. Good article Ebla
 9. C-Class article History of ancient Israel and Judah
 10. B-Class article Hittites
 11. Start-Class article Lydia
 12. B-Class article Mitanni
 13. C-Class article போனீசியா
 14. B-Class article Phrygia
 15. C-Class article Seleucid Empire
 16. Start-Class article Syrian Wars
 17. Start-Class article Sabaeans
 18. B-Class article திராயன் போர்
 19. B-Class article Urartu

Americas (10 articles)[தொகு]

 1. B-Class article Ancestral Puebloans
 2. B-Class article இன்கா நாகரிகம் (Level 3)
  1. B-Class article Chavín culture
  2. Featured article Norte Chico civilization
 3. B-Class article இடையமெரிக்கப் பண்பாட்டுப் பகுதி (Level 3)
  1. Good article மாயா நாகரிகம்
  2. B-Class article Olmec
  3. Start-Class article Zapotec civilization
 4. B-Class article Paleo-Indians
 5. B-Class article Settlement of the Americas

Post-classical history (132 articles)[தொகு]

General (9 articles)[தொகு]

 1. C-Class article Post-classical history (Level 2)
 2. C-Class article நில மானிய முறைமை
  1. C-Class article Serfdom
 3. B-Class article Guild
 4. Start-Class article Nobility
  1. C-Class article Boyar
  2. C-Class article Knight
   1. B-Class article Chivalry
  3. C-Class article சாமுராய்

Europe (69 articles)[தொகு]

General (6 articles)[தொகு]

 1. Featured article நடுக் காலம் (ஐரோப்பா) (Level 3)
 2. B-Class article Delisted good article கறுப்புச் சாவு (Level 3)
 3. C-Class article பெரும் சமயப்பிளவு
 4. B-Class article ஆப்சுபர்கு அரசமரபு
 5. C-Class article House of Medici
 6. B-Class article நோர்மானியர்

Western Europe (37 articles)[தொகு]

 1. C-Class article ஆங்கிலோ-சாக்சன் மக்கள்
 2. B-Class article Former featured article Franks
 3. B-Class article Hanseatic League
 4. C-Class article புனித உரோமைப் பேரரசு (Level 3)
 5. Start-Class article திரிபுக் கொள்கை விசாரணை
 6. Start-Class article பணியமர்த்தல் சர்ச்சை
 7. C-Class article இங்கிலாந்து இராச்சியம்
  1. Featured article ஹேஸ்டிங்ஸ் சண்டை
  2. Featured article நோர்மானியர் இங்கிலாந்தைக் கைப்பற்றுதல்
  3. C-Class article ரோசாப்பூப் போர்கள்
 8. Start-Class article Kingdom of Germany
 9. Featured article தேவாலய புனித வீரர்கள்
 10. C-Class article Northern Crusades
 11. Start-Class article Ostsiedlung
 12. Good article House of Plantagenet
 13. B-Class article வைக்கிங் காலம் (Level 3)
 14. C-Class article Wends

Italy (7 articles)

 1. Start-Class article Gothic War
 2. Start-Class article Guelphs and Ghibellines
 3. B-Class article Lombards
 4. C-Class article திருத்தந்தை நாடுகள்
 5. Good article Kingdom of Sicily
 6. C-Class article செனோவாக் குடியரசு
 7. B-Class article Republic of Venice

France (7 articles)

 1. C-Class article Capetian dynasty
 2. Start-Class article Carolingian Empire
 3. C-Class article Duchy of Burgundy
 4. Start-Class article Kingdom of France
 5. C-Class article நூறாண்டுப் போர்
 6. C-Class article Francia
 7. C-Class article Merovingian dynasty

Spain (6 articles)

 1. B-Class article Al-Andalus
  1. C-Class article குர்துபா கலீபகம்
  2. C-Class article Reconquista
 2. Start-Class article Kingdom of Aragon
 3. Start-Class article Kingdom of Castile
 4. C-Class article Visigothic Kingdom

Eastern Europe and Central (26 articles)[தொகு]

 1. B-Class article Pannonian Avars
 2. Start-Class article Kingdom of Bohemia
 3. B-Class article First Bulgarian Empire
 4. B-Class article Second Bulgarian Empire
 5. Featured article பைசாந்தியப் பேரரசு (Level 3)
  1. A-Class article Good article Arab–Byzantine wars
  2. B-Class article Byzantine–Bulgarian wars
  3. Good article Byzantine–Ottoman Wars
  4. B-Class article கான்சுடன்டினோப்பிளின் வீழ்ச்சி
 6. B-Class article Cumans
 7. C-Class article Kingdom of Galicia–Volhynia
 8. C-Class article Grand Duchy of Lithuania
 9. C-Class article Grand Duchy of Moscow
 10. C-Class article Kingdom of Hungary
 11. C-Class article Hussite Wars
 12. B-Class article Khazars
 13. B-Class article Kievan Rus'
 14. B-Class article Delisted good article Great Moravia
 15. C-Class article Novgorod Republic
 16. Good article Cretan War
 17. Start-Class article Pechenegs
 18. C-Class article Polish–Lithuanian–Teutonic War
 19. Start-Class article Rurik dynasty
 20. B-Class article Teutonic Order
 21. Start-Class article Vladimir-Suzdal
 22. Start-Class article Volga Bulgaria

Africa (7 articles)[தொகு]

 1. B-Class article Ajuran Sultanate
 2. C-Class article Almoravid dynasty
 3. Start-Class article Ghana Empire
 4. Start-Class article Kanem Empire
 5. B-Class article Mali Empire
 6. Start-Class article Songhai Empire
 7. C-Class article Delisted good article Trans-Saharan trade

Asia (40 articles)[தொகு]

Western Asia (9 articles)[தொகு]

 1. C-Class article இசுலாமியப் பொற்காலம் (Level 3)
 2. C-Class article Delisted good article சிலுவைப் போர்கள் (Level 3)
  1. Start-Class article Crusader states
 3. B-Class article Delisted good article உதுமானியப் பேரரசு (Level 3)
 4. B-Class article அப்பாசியக் கலீபகம்
 5. C-Class article பாத்திம கலீபகம்
 6. B-Class article Sultanate of Rum
 7. C-Class article உமையா கலீபகம்
 8. B-Class article Mamluk

Central Asia and Iran (8 articles)[தொகு]

 1. Start-Class article Ag Qoyunlu
 2. B-Class article Göktürks
 3. B-Class article Golden Horde
 4. Start-Class article செல்யூக் பேரரசு
 5. Start-Class article Kara Koyunlu
 6. B-Class article பாரசீகம் மீதான இசுலாமியப் படையெடுப்பு
 7. Start-Class article Khwarazmian dynasty
 8. Start-Class article Uyghur Khaganate

Southern Asia (3 articles)[தொகு]

 1. B-Class article தில்லி சுல்தானகம்
 2. B-Class article இந்தியா மீதான இசுலாமியப் படையெடுப்பு
 3. Featured article விஜயநகரப் பேரரசு

Eastern Asia (13 articles)[தொகு]

 1. Start-Class article An Lushan Rebellion
 2. B-Class article Five Dynasties and Ten Kingdoms period
 3. C-Class article Goryeo
 4. C-Class article ஹையன் காலகட்டம்
 5. Start-Class article Great Jin
 6. Good article Liao dynasty
 7. B-Class article மங்கோலியப் பேரரசு (Level 3)
 8. B-Class article நிஞ்சா
 9. Featured article சொங் அரசமரபு
 10. B-Class article சுயி அரசமரபு
 11. Featured article தாங் அரசமரபு (Level 3)
 12. B-Class article திபெத்தியப் பேரரசு
 13. C-Class article யுவான் அரசமரபு

Southeastern Asia (7 articles)[தொகு]

 1. B-Class article Champa
 2. B-Class article கெமர் பேரரசு
 3. B-Class article மயாபாகித்து பேரரசு
 4. B-Class article மலாக்கா சுல்தானகம்
 5. Start-Class article Pagan Kingdom
 6. B-Class article சிறீவிஜயம்
 7. B-Class article Trần dynasty

Americas (7 articles)[தொகு]

 1. C-Class article Delisted good article அஸ்டெக் நாகரிகம்
 2. B-Class article Delisted good article இன்கா பேரரசு
 3. Start-Class article Chimú culture
 4. C-Class article மிசிசிப்பிப் பண்பாடு
 5. B-Class article Moche culture
 6. B-Class article Pre-Columbian era
 7. Start-Class article Wari culture

Early modern history (88 articles)[தொகு]

General (7 articles)[தொகு]

 1. B-Class article கண்டுபிடிப்புக் காலம் (Level 3)
 2. B-Class article சிறு பனிக்கட்டிக் காலம்
 3. C-Class article Early modern period
 4. Good article மறுமலர்ச்சி (ஐரோப்பா) (Level 3)
 5. B-Class article அறிவியல் புரட்சி (Level 3)
 6. C-Class article ஏழாண்டுப் போர்
 7. B-Class article Treaty of Tordesillas

Colonial empires (4 articles)[தொகு]

 1. Featured article பிரித்தானியப் பேரரசு (Level 3)
 2. C-Class article French colonial empire
 3. C-Class article Delisted good article Portuguese Empire
 4. B-Class article எசுப்பானியப் பேரரசு

Europe (35 articles)[தொகு]

Basics (4 articles)[தொகு]

 1. C-Class article அறிவொளிக் காலம் (Level 3)
 2. C-Class article கிறித்தவச் சீர்திருத்த இயக்கம் (Level 3)
 3. B-Class article முப்பதாண்டுப் போர்
 4. C-Class article கத்தோலிக்க மறுமலர்ச்சி

Western Europe (15 articles)[தொகு]

 1. C-Class article Former featured article 1755 Lisbon earthquake
 2. Start-Class article Anglo-Dutch Wars
 3. C-Class article எண்பதாண்டுப் போர்
 4. C-Class article Enclosure
 5. C-Class article இங்கிலாந்து உள்நாட்டுப் போர்
 6. B-Class article பிரெஞ்சுப் புரட்சி (Level 3)
  1. Start-Class article பிரெஞ்சுப் புரட்சிப் போர்கள்
 7. C-Class article French Wars of Religion
 8. B-Class article Huguenot
 9. C-Class article Italian Wars
 10. B-Class article Prussia
 11. C-Class article Puritan
 12. B-Class article எசுப்பானிய திரிபுக் கொள்கை விசாரணை
 13. C-Class article ஆசுத்திரிய வாரிசுரிமைப் போர்
 14. B-Class article Former featured article War of the Spanish Succession

Modern history (172 articles)[தொகு]

General (34 articles)[தொகு]

 1. B-Class article புதுமைக்கால வரலாறு (Level 2)
 2. Good article 1918 flu pandemic
 3. B-Class article Delisted good article 1973 எண்ணெய் நெருக்கடி
 4. B-Class article அடிமை ஒழிப்புக் கோட்பாடு (Level 3)
 5. C-Class article Civil rights movements
 6. A-Class article Good article பனிப்போர் (Level 3)
 7. Stub-Class article Collective farming
 8. Start-Class article Decolonization
 9. C-Class article உலகப் பொருளாதார நெருக்கடி, 2008-2009
 10. B-Class article பெரும் பொருளியல் வீழ்ச்சி (Level 3)
 11. B-Class article பசுமைப் புரட்சி
 12. Good article தொழிற்புரட்சி (Level 3)
 13. Start-Class article தகவல் காலம்
 14. Start-Class article New Imperialism
 15. C-Class article Post–World War II economic expansion
 16. C-Class article விண்வெளிப் பயணம் (Level 3)
 17. C-Class article Former featured article விண்வெளிப் போட்டி
 18. B-Class article பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான போர்
 19. B-Class article பெண்கள் வாக்குரிமை (Level 3)
 20. B-Class article Former featured article முதல் உலகப் போர் (Level 3)
  1. Start-Class article Balkans Campaign (World War I)
  2. Start-Class article Eastern Front (World War I)
  3. Start-Class article Italian Front (World War I)
  4. C-Class article Middle Eastern theatre of World War I
  5. Featured article Western Front (World War I)
 21. Good article இரண்டாம் உலகப் போர் (Level 3)
  1. A-Class article Good article இரோசிமாவிலும் நாகசாக்கியிலும் அணுகுண்டு வீச்சு
  2. C-Class article Former featured article பேர்ள் துறைமுகத் தாக்குதல்
  3. C-Class article Delisted good article Battle of the Atlantic
  4. C-Class article கிழக்குப் போர்முனை (இரண்டாம் உலகப் போர்)
  5. B-Class article நடுநிலக்கடல், மத்திய கிழக்கு மற்றும் ஆப்பிரிக்க களம்
  6. C-Class article பசிபிக் போர்
  7. C-Class article மேற்குப் போர்முனை (இரண்டாம் உலகப் போர்)
  8. C-Class article யால்ட்டா மாநாடு

Europe (51 articles)[தொகு]

Basics (8 articles)[தொகு]

 1. C-Class article Austrian Empire
 2. C-Class article Austria-Hungary
 3. C-Class article வியன்னா மாநாடு
 4. C-Class article ஐரோப்பிய ஒருங்கிணைப்பு
 5. B-Class article Delisted good article பெரும் இன அழிப்பு (Level 3)
 6. B-Class article இரும்புத் திரை
 7. C-Class article 1848 ஆம் ஆண்டுப் புரட்சிகள்
 8. Start-Class article வெர்சாய் ஒப்பந்தம்

Western Europe (18 articles)[தொகு]

 1. Start-Class article Belgian Revolution
 2. C-Class article Delisted good article பெர்லின் சுவர்
 3. B-Class article Franco-Prussian War
 4. B-Class article German Confederation
 5. C-Class article செருமானியப் பேரரசு
 6. C-Class article செருமானிய மீளிணைவு
 7. B-Class article Great Famine
 8. C-Class article இத்தாலிய ஐக்கியம்
 9. C-Class article July Revolution
 10. C-Class article Delisted good article நெப்போலியப் போர்கள்
 11. Good article நாட்சி ஜெர்மனி
  1. C-Class article நாசி அரசியல் கைதிகளின் முகாம்கள்
 12. C-Class article Paris Commune
 13. Featured article Sinking of the RMS Titanic
 14. C-Class article Delisted good article எசுப்பானிய உள்நாட்டுப் போர்
 15. C-Class article The Troubles
 16. Featured article செருமானிய ஒருங்கிணைப்பு
 17. B-Class article Delisted good article பிரிட்டன் சண்டை

Eastern Europe (25 articles)[தொகு]

 1. Start-Class article Balkan Wars
 2. C-Class article Delisted good article செர்னோபில் அணு உலை விபத்து
 3. C-Class article Congress of Berlin
 4. C-Class article Crimean War
 5. B-Class article செக்கோசிலோவாக்கியா
 6. B-Class article Eastern Bloc
 7. B-Class article French invasion of Russia
 8. B-Class article Greek War of Independence
 9. Featured article ஹங்கேரியப் புரட்சி, 1956
 10. B-Class article Former featured article Polish–Soviet War
 11. Good article Prague Spring
 12. Start-Class article உருசியப் புரட்சி, 1905
 13. B-Class article Revolutions of 1989
 14. C-Class article உருசிய உள்நாட்டுப் போர்
 15. C-Class article உருசியப் பேரரசு (Level 3)
 16. B-Class article உருசியப் புரட்சி (1917)
 17. B-Class article Russo-Turkish War
 18. B-Class article Solidarity (Polish trade union)
 19. B-Class article Delisted good article சோவியத் ஒன்றியம் (Level 3)
  1. B-Class article Dissolution of the Soviet Union
  2. B-Class article பெரும் துப்புரவாக்கம்
  3. B-Class article Gulag
  4. B-Class article கோலதமோர்
  5. B-Class article Population transfer in the Soviet Union
 20. C-Class article யுகோசுலாவியா

Americas (23 articles)[தொகு]

 1. B-Class article குடிசார் உரிமைகள் இயக்கம்
 2. C-Class article Delisted good article அமெரிக்க உள்நாட்டுப் போர்
 3. C-Class article American Indian Wars
 4. B-Class article American frontier
 5. B-Class article அமெரிக்க மாநிலங்களின் கூட்டமைப்பு
 6. B-Class article கியூபா ஏவுகணை நெருக்கடி
 7. C-Class article Cuban Revolution
 8. B-Class article Dust Bowl
 9. Featured article பிரேசில் பேரரசு
 10. B-Class article Gran Colombia
 11. Start-Class article எயித்தியப் புரட்சி
 12. Featured article மன்காட்டன் திட்டம்
 13. C-Class article மெக்சிக்கோ சுதந்திரப் போர்
 14. C-Class article Mexican Revolution
 15. C-Class article மெக்சிக்கோ-அமெரிக்கப் போர்
 16. B-Class article New Deal
 17. B-Class article Paraguayan War
 18. Good article Former featured article செப்டம்பர் 11, 2001 தாக்குதல்கள்
 19. C-Class article எசுப்பானிய அமெரிக்கப் போர்
 20. B-Class article 1929 வால் வீதி வீழ்ச்சி
 21. C-Class article பிரித்தானிய அமெரிக்கப் போர், 1812
 22. B-Class article War of the Pacific
 23. C-Class article வூண்டட் நீ படுகொலை

Asia (48 articles)[தொகு]

Eastern Asia (18 articles)[தொகு]

 1. Start-Class article 1931 China floods
 2. B-Class article 1976 Tangshan earthquake
 3. C-Class article Boxer Rebellion
 4. B-Class article சீன உள்நாட்டுப் போர்
 5. C-Class article சீனப் பண்பாட்டுப் புரட்சி
 6. B-Class article சப்பானியப் பேரரசு
 7. C-Class article முதலாம் அபினிப் போர்
 8. C-Class article முதலாம் சீன சப்பானியப் போர் (1894-1895)
 9. B-Class article பெரும் முற்போக்குப் பாய்ச்சல்
 10. B-Class article கொரியப் போர்
 11. Start-Class article மெய்சி மீள்விப்பு
 12. B-Class article Russo-Japanese War
 13. C-Class article Second Opium War
 14. B-Class article இரண்டாம் சீன-சப்பானியப் போர்
 15. C-Class article தைப்பிங் கிளர்ச்சி
 16. B-Class article Former featured article 1989 தியனன்மென் சதுக்கம் எதிர்ப்புப் போராட்டங்கள்
 17. C-Class article Unequal treaty
 18. B-Class article சீனப் புரட்சி (1911)

Southern Asia (7 articles)[தொகு]

 1. B-Class article 1970 Bhola cyclone
 2. B-Class article வங்காளதேச விடுதலைப் போர்
 3. B-Class article பிரித்தானியாவின் இந்தியப் பேரரசு
 4. B-Class article Delisted good article இந்திய விடுதலை இயக்கம்
 5. B-Class article சிப்பாய்க் கிளர்ச்சி, 1857
 6. B-Class article இந்தியப் பிரிவினை
 7. C-Class article ஈழப் போர்

Southeastern Asia (10 articles)[தொகு]

 1. B-Class article Dutch East Indies
 2. C-Class article French Indochina
 3. Good article Indonesian National Revolution
 4. Start-Class article Nguyễn dynasty
 5. B-Class article பிலிப்பைன்-அமெரிக்கப் போர்
 6. B-Class article பிலிப்பீனியப் புரட்சி
 7. Start-Class article Konbaung Dynasty
 8. C-Class article வியட்நாம் போர்
 9. C-Class article கெமர் ரூச்
 10. B-Class article First Indochina War

Western Asia (8 articles)[தொகு]

 1. B-Class article அரபு-இசுரேல் முரண்பாடு
 2. C-Class article ஆர்மீனிய இனப்படுகொலை
 3. C-Class article இசுரேலிய சுதந்திரப் பிரகடனம்
 4. C-Class article வளைகுடாப் போர்
 5. C-Class article ஈராக் போர்
 6. C-Class article இசுரேல்-பாலத்தீனப் பிணக்கு
 7. C-Class article Turkish War of Independence
 8. B-Class article Young Turks

Central Asia and Iran (5 articles)[தொகு]

 1. B-Class article ஆப்கானித்தானில் போர் (1978-தற்போது)
 2. C-Class article The Great Game
 3. C-Class article ஈரான் – ஈராக் போர்
 4. B-Class article Delisted good article ஈரானியப் புரட்சி
 5. B-Class article Persian Constitutional Revolution

Africa (16 articles)[தொகு]

 1. C-Class article Algerian War
 2. Good article Angolan Civil War
 3. C-Class article Anglo-Zulu War
 4. C-Class article Delisted good article தென்னாபிரிக்காவின் இனவொதுக்கல்
 5. C-Class article அரேபிய வசந்தம்
 6. B-Class article Biafra
 7. B-Class article Former featured article Congo Free State
 8. Start-Class article Ethiopian Civil War
 9. Start-Class article Mahdist War
 10. C-Class article Nigerian Civil War
 11. B-Class article ருவாண்டா இனப்படுகொலை
 12. C-Class article Scramble for Africa (Level 3)
 13. C-Class article Delisted good article Second Boer War
 14. B-Class article Second Congo War
 15. C-Class article Second Italo-Ethiopian War
 16. Start-Class article சொகோட்டோ கலீபகம்

Historical cities (22 articles)[தொகு]

History of science and technology (21 articles)[தொகு]

History of other topics (17 articles)[தொகு]

Auxiliary sciences of history (15 articles)[தொகு]


வார்ப்புரு:Core topics