விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/குழந்தைகள் கலைக்களஞ்சியம்/ப

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 பக்கக் கால்வாய் 3 - 66
2 பக்கிங்காம் அரண்மனை 8 - 94
3 பக்கிங்காம் கால்வாய் 3 - 66; 4 - 85
4 பக்கீர் மோஹன் சேனாபதி 2 - 20
5 பக்ரா நங்கல் அணை 1 - 20
6 பக்ரீத் 6 - 38
7 பகடு 6 - 43
8 பகிர்வு 7 - 50
9 பகோடாக்கள் 4 - 69
10 பங்க்கா 9 - 46
11 பங்கேயா 9 - 85
12 பக்கிம்ம சந்திர சட்டர்ஜி 2 - 20
13 பங்குனி உத்தரம் 6 - 38
14 பச்சை 7 - 70
15 பச்சைக் காடை 6 - 64
16 பச்சைக்குருவி 6 - 63
17 பச்சைத் தேயிலை 5 - 66
18 பச்சைப் புறா 7 - 28
19 பச்சையம் 6 - 38; 2 - 93
20 பச்சோந்தி 6 - 39; 2 - 57; 6 - 56
21 பச்சோலைப்பாம்பு 6 - 75
22 பசவபுராணம் 2 - 20
23 பசிபிக் சமுத்திரம் 6 - 39
24 பசிபிக் வால்ரஸ் 9 - 35
25 பசுங் கணிகங்கள் 2 - 93
26 பசூட்டோலாந்து (லெசாத்தோ) 1 - 54
27 பசை மின்கலம் 8 - 20
28 பஞ்சகம் 8 - 79
29 பஞ்சதந்திரக் கதைகள் 4 - 38
30 பஞ்சபாண்டவர் இரதங்கள் 8 - 7
31 பஞ்ச பாரதீயம் 5 - 21
32 பஞ்சவர்ணக்கிளி 3 - 86
33 பஞ்சாப் 8 - 40, 10 - 31
34 பஞ்சாப் எருமை 3 - 64
35 பஞ்சாப் படுகொலை 1 - 23
36 பஞ்சாப் மாடு 3 - 64
37 பஞ்சாபி 1 - 85
38 பஞ்சாலைத் தொழில் 6 - 40
39 பஞ்சிம் 4 - 29
40 பஞ்சு அரைவை எந்திரம் 6 - 51; 7 - 12
41 பட்டகம் 6 - 12; 9 - 40
42 பட்டடை 3 - 53
43 பட்டதேவர் 2 - 20
44 பட்டம் 6 - 41
45 பட்டர்பிரான் 1 - 49
46 பட்டி 9 - 45
47 பட்டினத்தார் 1 - 94
48 பட்டு 6 - 41
49 பட்டுப்பூச்சி 6 - 42; 6 - 41
50 பட்டேப்பூர் சீக்ரி 6 - 42
51 பட எழுத்துகள் 2 - 71
52 படகர்கள் 6 - 24
53 படகு 6 - 43
54 படகுக் காலிகள் 8 - 51
55 படத் தொலைபேசி 5 - 75
56 படிக்காரம் 6 - 43
57 படிகக்கல் 6 - 43; 6 - 87
58 படிவுப்பாறைகள் 6 - 87
59 பண் 3 - 30
60 பண்டமாற்று 6 - 44; 9 - 29
61 பண்டிப்பூர் புகலிடம் 1 - 93; 9 - 87
62 பண்ணுருட்டி 7 - 48
63 பணம் 6 - 44; 9 - 29
64 பத்தமடை 5 - 29
65 பத்தினித் தெய்வம் 4 - 60
66 பத்துக் கட்டளைகள் 4 - 27; 4 - 37; 6 - 45
67 பத்துப்பாட்டு 5 - 22; 5 - 23
68 பத்துவிளையாட்டுகள் 6 - 45
69 பத்ராவதி 3 - 31
70 பத்ரிநாத் 6 - 45; 1 - 92; 2 - 34
71 பத்ரிநாதர் கோயில் 6 - 45
72 பத்ரிநாராயணன் 6 - 45
73 பதங்கமாதல் 1 - 28
74 பதநீர் 6 - 67
75 பதரிகாச்சிரமம் 6 - 45
76 பதிற்றுப்பத்து 4 - 87
77 பதினெண்கீழ்க்கணக்கு 5 - 22; 5 - 45
78 பதினெண் சித்தர்கள் 7 - 54
79 பதுவா பல்கலைக்கழகம் 10 - 36
80 பந்த் நகர் 2 - 38
81 பந்தயக் குதிரை 3 - 96
82 பந்துக் காளான் 3 - 72
83 பப்பாளி 6 - 60
84 பப்பைரஸ் 6 - 46; 6 - 26; 8 - 55
85 பம்ப்பு 6 - 46
86 பம்ப ராமாயணம் 2 - 14
87 பம்பாய் 6 - 47; 1 - 92; 7 - 66
88 பயணக் கப்பல் 3 - 20
89 பயணி காசோலை 9 - 12
90 பயன்முறை விஞ்ஞானம் 9 - 48
91 பயிர் இன்ஷீரன்ஸ் 2 - 27
92 பர்கண்டி அரச வமிசம் 10 - 13
93 பர்கண்டியர் 10 - 15
94 பர்கானா 6 - 73
95 பர்டினாண்ட்டி லெஸ்ஸெப்ஸ் 4 - 75
96 பர்டினாண்ட்பிரான் 8 - 9
97 பர்டினாண்டு மஜல்லன் 8 - 5
98 பர்டு 1 - 36
99 பர்துவான் 8 - 85
100 பர்மா 6 - 47; 1 - 43; 4 - 18
101 பர்மிங்காம் 6 - 95
102 பர்வதராஜன் 6 - 76
103 பர்ன்பூர் 8 - 55
104 பரஞ்சோதி 5 - 86
105 பரத சாஸ்திரம் 5 - 91; 6 - 49
106 பரத சேனாபதீயம் 5 - 21
107 பரத நாட்டியம் 6 - 48; 5 - 92
108 பரதம் 5 - 21
109 பரத முனிவர் 5 - 91; 6 - 49
110 பரதன் 2 - 13
111 பரதீசுப் பறவைகள் 6 - 49
112 பரப்புக் கவர்ச்சி 6 - 49
113 பரம்படி எந்திரம் 5 - 3
114 பரம மகேசுவரன் 7 - 67
115 பரமார்த்த குரு கதை 9 - 68
116 பரமேசுவரவர்மன் 6 - 56
117 பராகுவே 6 - 50
118 பராகுவே ஆறு 6 - 50
119 பராங்குசர் 5 - 85
120 பராசர முனிவர் 9 - 59
121 பரானா- உருகுவே ஆறு 1 - 63
122 பரிணாமக் கொள்கை 4 - 96; 6 - 50
123 பரிணாமம் 6 - 50; 2 - 42; 9 - 60
124 பரிதிமாற்கலைஞர் 5 - 21; 5 - 94
125 பரிதியார் 5 - 45
126 பரிப்பெருமாள் 5 - 45
127 பரிபாடல் 5 - 21
128 பரிமாற்றம் 7 - 50
129 பரிமேலழகர் 5 - 45
130 பருகூர் மாடு 3 - 64
131 பருத்தி 6 - 51; 9 - 90
132 பருத்திக்கல் 3 - 33
133 பருந்து 6 - 51; 6 - 62
134 பருமிதவை உயிர் (பார்க்க பெருமிதவை உயிர்) 8 - 18
135 பருவக்காற்று 6 - 52
136 பருவங்கள் 6 - 52; 7 - 33
137 பருவநிலை 6 - 53
138 பரௌனி 7 - 8
139 பல் 6 - 54
140 பல் எகிர்வீக்கம் 3 - 90
141 பல்கர்கள் 6 - 55
142 பல்கலைக்கழகப் பயிற்சிப்படை 5 - 65
143 பல்கேரியா 6 - 55; 2 - 48; 4 - 18
144 பல்யாகசாலை முதுகுடுமிப் பெருவழுதி 6 - 71
145 பல்லவர் 6 - 55
146 பல்லாரி ஆடு 3 - 64
147 பல்லி 6 - 56
148 பல்லிணை 6 - 56
149 பல்லேடியம் 5 - 32
150 பலகை 6 - 57
151 பலகோலங்காட்டி 6 - 57
152 பலபருவச் செடிகள் 4 - 80
153 பலா 6 - 57
154 பலூன் 7 - 12
155 பவணந்தி முனிவர் 2 - 19
156 பவபூதி 4 - 38; 7 - 1
157 பவளத்திட்டுகள் 6 - 58
158 பவளத்தீவு 5 - 54
159 பவளம் 6 - 58; 5 - 88
160 பவானி ஆறு 3 - 71; 6 - 23
161 பவானி சாகர் அணை 1 - 20
162 பவுன் 6 - 45
163 பவோரியா 10 - 38
164 பழங்கால உயிர்வாழ்க்கை 6 - 58
165 பழந்திராவிட மொழிகள் 8 - 61
166 பழன்தின்னி வௌவால் 10 - 2
167 பழம் 6 - 60
168 பழமுதிர்ச்சோலை 8 - 42
169 பழமொழி 4 - 38
170 பழனி 6 - 60; 8 - 42
171 பழனி நொண்டி நாடகம் 5 - 22
172 பழுப்புக் கரடி 3 - 26
173 பழுப்புச் சர்க்கரை 3 - 31
174 பழுப்பு நிலக்கரி 6 - 61; 6 - 9; 6 - 28
175 பழைய ஏற்பாடு 3 - 87; 7 - 45
176 பழைய கற்காலம் 3 - 91
177 பள்ளாடு 1 - 46
178 பள்ளிகள் 4 - 38
179 பள்ளு நாடகம் 5 - 22
180 பளபளப்பான செங்கல் 4 - 79
181 பளுத்தாங்கி 6 - 22
182 பற்கூழ் அறை 6 - 54
183 பற்சிப்பி 6 - 54
184 பற்றுக்கம்பிக் கொடிகள் 4 - 19
185 பறக்கும் அணில் 1 - 17
186 பறக்கும் நரி 10 - 2
187 பறவைகள் 6 - 61
188 பறவைகளின் அரசன் 3 - 40
189 பறவைகளின் வலசை 6 - 64
190 பன்றி 6 - 64
191 பன்றிக் கரடி 3 - 26
192 பன்றிக் காய்ச்சல் 3 - 65; 9 - 96
193 பன்றிக் காலரா 3 - 65; 9 - 96
194 பன்னா 7 - 73
195 பன்னீர் 8 - 93
196 பனங் கற்கண்டு 6 - 67
197 பனங்காடை 6 - 65
198 பனங்கிழங்கு 6 - 67
199 பனி 6 - 65
200 பனிக்கட்டி 6 - 66; 6 - 15
201 பனிக்கட்டிப்பாறை 6 - 66
202 பனிக்கட்டி ஹாக்கி 10 - 35
203 பனிக்கரடி 3 - 26
204 பனிக்காலம் 6 - 52
205 பனிச்சறுக்கு வண்டி 7 - 53; 8 - 95
206 பனிச்செடி 7 - 19; 7 - 20
207 பனிநிலை 6 - 66; 8 - 1; 8 - 46
208 பனிப்புயல் 6 - 66
209 பனிமான் 8 - 11; 8 - 95
210 பனியாறு 6 - 66; 9 - 69
211 பனியுகம் 6 - 66
212 பனை 6 - 67
213 பனை ஓலை 2 - 21
214 பனை ஓலைச்சுவடி 2 - 72
215 பனை வெல்லம் 6 - 67
216 பாக் (ஊர்) 7 - 73
217 பாக் (ஜலசந்தி) 2 - 20
218 பாக்கிஸ்தான் 6 - 67;1 - 88;4 - 18;9 - 11
219 பாக்சைட் 1 - 33
220 பாக்ட்டிரிய ஒட்டகம் 2 - 86
221 பாக்ட்டீரியாக்கள் 6 - 68;6 - 36
222 பாக்தாது 2 - 32
223 பாகல்பூர் 7 - 8
224 பாகற்காய் 3 - 58
225 பாகியோ 5 - 13
226 பாங்க்காக் 5 - 34
227 பாசம் 6 - 69
228 பாசி 1 - 65;5 - 77
229 பாசிசம் 8 - 30
230 பாசில்கள் 6 - 69
231 பாசிஸ்ட்டுக் கட்சி 8 - 30
232 பாஞ்ச சன்னியம் 4 - 32
233 பாஞ்சாலக்குறிச்சி 3 - 3
234 பாஞ்சாலி சபதம் 6 - 79
235 பாட்டனி வளைகுடா 3 - 90
236 பாட்னா 6 - 70;1 - 92;7 - 3
237 பாடலிபுத்திரம் 6 - 70;7 - 8
238 பாடும் பறவைகள் 6 - 71
239 பாண்டவர்கள் 7 - 65
240 பாண்டிய நாடு 5 - 23
241 பாண்டியர் 6 - 71
242 பாண்டியன் கடுங்கோன் 6 - 71
243 பாண்டியன் பரிசு 6 - 78
244 பாண தீர்த்தம் 5 - 34
245 பாணன் 4 - 38;7 - 1
246 பாணினி 4 - 38
247 பாதரச ஆவி 6 - 72
248 பாதரசம் 6 - 72
249 பாதாமி 1 - 92
250 பாதிநீர்த் தாவரம் 9 - 13
251 பாதிரிகள் 3 - 16
252 பாதுகாப்பு நிறம் 6 - 72
253 பாதுகாப்புப் பெட்டகம் 9 - 12
254 பாபநாசம் அணை 5 - 34
255 பாபநாசம் நீர்வீழ்ச்சி 6 - 21
256 பாபர் 6 - 73
257 பாபா, எச்.ஜே. 7 - 63
258 பாபா நரஹரிதாசர் 5 - 59
259 பாபிலன் தொங்கு பூங்காக்கள் 2 - 46
260 பாபிலோனிய எண்குறிகள் 2 - 60
261 பாம்ப்பி 4 - 64
262 பாம்ப்பியை நகரம் 6 - 73;1 - 78;2 - 66;9 - 70
263 பாம்பாறு 5 - 34
264 பாம்பு 6 - 73;2 - 56
265 பாமணியாறு 3 - 71
266 பாமரேனியம் 6 - 1
267 பாமீர் பீடபூமி 1 - 42
268 பாய் பின்னுதல் 3 - 93
269 பாய்மர மீன் 8 - 27
270 பாயில் 8 - 75
271 பார்சி 2 - 33;4 - 50
272 பார்சிக் குடைவு வழி 3 - 95
273 பாரசுவனாதேசுவரர் கோயில் 10 - 34
274 பார்த்தசாரதி கோயில் 4 - 85
275 பார்த்தனன் 6 - 75
276 பார்த்தால்டி 4 - 71
277 பார்த்தாலாம்யூ டையஸ் 5 - 89
278 பார்பேடோஸ் 8 - 54
279 பார்லி 6 - 76
280 பார்வதி 6 - 76
281 பார்வை 6 - 76
282 பார்வை நரம்பு 3 - 10
283 பார்வைப் படலம் 3 - 10;6 - 77
284 பாரசீகப் பூனை 7 - 35
285 பாரசீகம் 6 - 77
286 பாரசெல்ஸஸ் 8 - 75
287 பாரடே, மைக்கேல் 6 - 77;5 - 11;7 - 63;8 - 22;8 - 23
288 பாரதர் 7 - 65
289 பாரத வெண்பா 5 - 22
290 பாரதி 3 - 37
291 பாரதிதாசன் 6 - 78;5 - 23
292 பாரதியார் 6 - 78;5 - 23
293 பாரபின் 6 - 79
294 பாரமாரிபோ 3 - 24
295 பாரமானி 6 - 79
296 பாரமீசியம் 7 - 17
297 பாரரேகை 6 - 80
298 பாரன் ஜீன் லாரி 1 - 57
299 பாரன்ஹீட் 6 - 80
300 பாரன்ஹீட் வெப்பமானி 9 - 77
301 பாரஷீட் 6 - 80
302 பாராசிருங்கம் (மான்) 8 - 10
303 பாரிசாதம் 7 - 91
304 பாரிசுவநாதர் கோயில் 3 - 33
305 பாரிபாரி ஆடு 3 - 65
306 பாரிஸ் 6 - 81;6 - 94
307 பாரிஸ் (இலியடு) 1 - 2
308 பாரிஸ் சாந்து 6 - 81
309 பாரூத் 5 - 59
310 பாரேன் 1 - 32
311 பாரோஸ் தீவு %3C/span%3E.htm 2 - 47 
312 பால் 6 - 82
313 பால்கூ ஆறு 3 - 23
314 பால்ட்டிமோர் 8 - 66
315 பால் பண்ணை 6 - 82
316 பால் பற்கள் 6 - 54
317 பால்பொடி 6 - 82
318 பால்ரூம் நடனம் 5 - 92
319 பால்சாக் 6 - 95
320 பாலக்காட்டுக் கணவாய் 3 - 14
321 பாலகங்காதர திலகர் 5 - 49
322 பாலசரசுவதி 1 - 76
323 பாலட்டான் ஏரி 10 - 28
324 பாலடை 6 - 69
325 பாலடைக்கட்டி 6 - 82
326 பாலம் 6 - 82
327 பாலஸ்தீனம் 2 - 27;4 - 61
328 பாலாறு 1 - 87
329 பாலிசி 2 - 26
330 பாலித் தீவு 2 - 3
331 பாலித்தீன் 6 - 84;7 - 5
332 பாலியாரிக் தீவுகள் 2 - 80;7 - 73
333 பாலிவயனைல் குளோரைடு 1 - 9
334 பாலுண்ணி 8 - 2
335 பாலூட்டிகள் 6 - 84
336 பாலூட்டிகளின் காலம் 6 - 59
337 பாலே நடனம் 6 - 85;5 - 92;5 - 93
338 பாலைத்தாவரங்கள் 6 - 85
339 பாலைவனக் கப்பல் 2 - 85;4 - 31
340 பாலைவனச்சோலை 4 - 31
341 பாலொமார் 9 - 39
342 பாவமன்னிப்பு 3 - 16
343 பாவு நூல் 6 - 26
344 பாவை 3 - 10
345 பாவைச்கூத்து 7 - 47
346 பாறைகள் 6 - 87
347 பாறைப் படிகம் 6 - 43
348 பான் 7 - 43;10 - 10
349 பான்டூ மொழிக் குடும்பம் 8 - 62
350 பானமா 7 - 72
351 பானமா கால்வாய் 6 - 87;3 - 66;7 - 72
352 பானமா பூசந்தி 1 - 27;6 - 87
353 பானர்மன் 3 - 4
354 பானாஜி 4 - 29
355 பாஸ்கரர் 6 - 88;3 - 15
356 பாஸ்ட்டர், லூயி 6 - 88;5 - 80;7 - 87
357 பாஸ்ட்டர் முறை 6 - 88
358 பாஸ்ட்டன் 4 - 12;6 - 93
359 பாஸ்ப்பொரஸ் ஐலசந்தி 3 - 29
360 பாஸ்வரம் 6 - 89
361 பாஸ்ஜீன் 9 - 32
362 பாஹியான் 5 - 66;7 - 74
363 பிக்காசோ 2 - 95
364 பிக்கானர் 8 - 89
365 பிக்கானீர் ஆடு 3 - 64
366 பிக்மி குள்ளர்கள் 6 - 89
367 பிசவ் 3 - 88
368 பிசாசுத் தாமரை 6 - 17
369 பிசினரக்கு 8 - 92
370 பிட்ச் பிளெண்ட் 3 - 78;8 - 70
371 பிட்யூட்டரி சுரப்பி 4 - 72
372 பிடாரி இரதங்கள் 8 - 7
373 பிடில் 9 - 17
374 பிணந்தின்னிக் கழுகு 3 - 40
375 பித்தப்பை 3 - 33
376 பித்தளை 6 - 90;2 - 51;4 - 81
377 பிதாகரஸ் 3 - 84;6 - 90
378 பிந்துசாரர் 1 - 9
379 பிம்ப்ரி 7 - 43
380 பியரி, ராபர்ட் 6 - 90;5 - 95
381 பியார்டு 6 - 90
382 பியானோ 6 - 91;1 - 77
383 பியானோபோர்ட் 6 - 91
384 பியெர் கியூரி 3 - 78
385 பிர்லா மந்திர் 3 - 49
386 பிரக்ட்டோஸ் 4 - 40
387 பிரகதீசுவரம் 2 - 11;5 - 16
388 பிரசாது, டாக்டர் இராஜேந்திர 6 - 91;1 - 84
389 பிரடரிக் எங்கெல்ஸ் 7 - 47;8 - 10
390 பிரடரிக் வால்ட்டன் 9 - 3
391 பிரதம மின்கலம் 8 - 20
392 பிரநிதித்துவ ஜனநாயகம் 3 - 94;10 - 7
393 பிரதிபலிக்கும் தொலைநோக்கி 6 - 7
394 பிரதிபலிப்பு 1 - 46
395 பிரதேசப்படை 8 - 84
396 பிரபஞ்சம் 6 - 92
397 பிரபாவதி 4 - 35
398 பிரம்புவேலை 3 - 93
399 பிரம்பூர் ரெயில் பெட்டித் தொழிற்சாலை 4 - 86;8 - 91
400 பிரம்மஞான சபை 4 - 86
401 பிரமகுப்தர் 3 - 15
402 பிரம சமாஜம் 8 - 85
403 பிரமபுத்திரா 6 - 92;1 - 87
404 பிரமிடுகள் 6 - 92;2 - 46;2 - 58
405 பிரனீஸ் மலைகள் 2 - 80
406 பிரஜாவில் (காங்கோ)1-54; 3 - 48
407 பிரஸ்ஸல்ஸ் 7 - 42
408 பிராங்க் (நாணயம்) 6 - 45
409 பிராங்குகள் (மக்கள்) 6 - 95
410 பிராங்க்கோ 4 - 44;10 - 28
411 பிராங்க்லின், பெஞ்சமின் 6 - 93;6 - 41
412 பிராங்க் விட்டில் 5 - 36
413 பிராட்டெஸ்டென்டுகள் 3 - 87
414 பிராட்டெஸ்டெண்டு மதம் 6 - 94;3 - 16
415 பிராணஹிதா 4 - 24
416 பிராமா 7 - 44
417 பிரான்சியம் 5 - 32
418 பிரான்சிஸ் டே 4 - 86
419 பிரான்ஸ் 6 - 94;2 - 48;2 - 81;4 - 18
420 பிரானவ் 10 - 38
421 பிராஹா 4 - 78
422 பிரிட்டன், கிரேட் 6 - 95;2 - 48;4 - 18
423 பிரிட்டிஷ் கயானா 3 - 24
424 பிரிட்டிஷ் பொருட்காட்சிசாலை 8 - 94
425 பிரிட்டிஷ் ஹாண்டுராஸ் 7 - 72
426 பிரிட்டோரியா 5 - 61
427 பிரிண்டிசி 1 - 78
428 பிரியம் 1 - 2
429 பிரிஸ்பேன் 1 - 73
430 பிரிமியம் 2 - 26
431 பிரீஸ்ட்லி, ஜோசப் 7 - 1
432 பிருகத் கதை 7 - 1
433 பிருந்தாவனம் (உ.பி.) 7 - 74
434 பிரெகுவெ, லூயி சார்லஸ் 10 - 44
435 பிரெஞ்சு கயானா 3 - 24
436 பிரெஞ்சுப் புரட்சி 7 - 1;6 - 28
437 பிரெனர் கணவாய் 7 - 2
438 பிரேகு 4 - 78
439 பிரேசர் ஆறு 8 - 81
440 பிரேசியோடிமியம் 5 - 32
441 பிரேசில் 7 - 2;4 - 18
442 பிரேசில் மரம் 7 - 3
443 பிரேசிலியர் 7 - 3
444 பிரேல் முறை 7 - 3;5 - 17
445 பிரையோபைட்டா 6 - 69
446 பிரௌனியன் இயக்கம் 7 - 3
447 பில் 7 - 73
448 பில்ஹணர் 7 - 4
449 பிலாய் 7 - 4;7 - 74
450 பிலாஸ்பூர் 7 - 74
451 பிலிப் ஆஸ்ட்லி 4 - 41
452 பிலிப்பன் தீவுகள் 7 - 4
453 பிளாட்டிப்பஸ் 6 - 84
454 பிளாட்டினம் 7 - 4
455 பிளாரன்ஸ் 6 - 32;8 - 57
456 பிளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் 6 - 32
457 பிளான்ஷார்டு 4 - 88;%3C/span%3E.htm 6 - 81 
458 பிளாஸ்ட்டிக் 7 - 5
459 பிளாஸ்மா 2 - 7
460 பிளெசியொசாரஸ் 2 - 57
461 பிளெஸ் பாஸ்க்கல் 3 - 14
462 பிளேகு 7 - 5
463 பிளேட்டோ 7 - 6;5 - 18
464 பிற்காலக் குகைமனிதர்கள் 3 - 91
465 பிற்காலச் சோழர்கள் 4 - 93
466 பின்பனிக்காலம் 6 - 52
467 பின்லாந்து 7 - 6;4 - 18
468 பினாங்கு 7 - 93
469 பினிசியா 2 - 71;3 - 58
470 பிஜாரோ 2 - 25
471 பிஸ்கோத்து 7 - 7
472 பிஸ்மத் 5 - 32
473 பீ-வைட்டமின் 7 - 39
474 பீக்கிங் (பெய்ஜிங்) 4 - 69
475 பீகார் 7 - 7
476 பீங்கான் 7 - 68
477 பீசா 7 - 8
478 பீசோமின் விளைவு 7 - 8;8 - 89
479 பீட் கிழங்கு 7 - 9
480 பீட்டர் 3 - 16
481 பீட்டர் அரசர் 8 - 14
482 பீட்டர்ஸ்பர்கு 8 - 14
483 பீட்டா கதிர்கள் 3 - 17;3 - 18
484 பீடால் ஆடு 3 - 65
485 பீடியாஸ் 2 - 46
486 பீமன் 7 - 65
487 பீயாஸ் 2 - 5;6 - 40
488 பீர் 6 - 76
489 பீர்க்கங்காய் 3 - 58
490 பீரங்கி 7 - 9
491 பீவர் 7 - 10;3 - 76
492 பீன்ஸ் 3 - 58
493 பீஷ்மர் 7 - 65
494 புக்கர் 10 - 30
495 புகழனார் 5 - 47
496 புகார் 3 - 71
497 புகைத்திரை 7 - 10
498 புகை நிலக்கரி 6 - 9
499 புகைபோக்கி விளக்கு 9 - 64
500 புகை மூடுபனி 8 - 47
501 புகையிலை 7 - 11;6 - 4
502 புகையூட்டம் 7 - 12
503 புட்டாலம்மை 7 - 52
504 புட்பராகம் 5 - 88;6 - 44
505 புத்த கயா 3 - 25;7 - 8;7 - 13
506 புத்த தத்தர் 3 - 71
507 புத்தமைப்பு 7 - 12
508 புத்தர் 7 - 13;5 - 35;5 - 49;5 - 59;7 - 61
509 புத்தேரி 5 - 64
510 புத்லிபாய் 3 - 54
511 புதர்க்காடுகள் 3 - 51
512 புதர் வான்கோழி 9 - 38
513 புதன் 3 - 79;4 - 76
514 புதிய ஏற்பாடு 3 - 87;7 - 45
515 புதிய மரபுச் சிற்பம் 4 - 63
516 புதினாக் கீரை 3 - 89
517 புது உலகம் 1 - 13
518 புதுச்சேரி 7 - 15
519 புதுடெல்லி 7 - 15
520 புதைமணல் 7 - 15
521 புயல் 7 - 15
522 புரதம் 2 - 36
523 புரந்தரதாசர் 1 - 82
524 புருக்னர் காலச்சக்கரம் 7 - 16
525 புரையுடலிகள் 8 - 38
526 புரொபெல் 8 - 12
527 புரொஜக்ட்டர் 4 - 65
528 புரோட்டாக்ட்டினியம் 5 - 32
529 புரோட்டான் 1 - 18;4 - 89;7 - 16
530 புரோட்டீன் 2 - 36
531 புரோட்டோசோவா 7 - 16;2 - 41;4 - 10;6 - 36
532 புரோட்டோசோவாவியல் 7 - 16;9 - 60
533 புரோட்டோப்பிளாசம் 2 - 41
534 புரோப்பேன் 9 - 32
535 புரோமின் %3C/span%3E.htm 7 - 17 
536 புரோமீதியம் 5 - 32
537 புரோமீலியா 5 - 77
538 புல் 7 - 17
539 புல்டாக் 6 - 1
540 புல்லட்டை 8 - 51
541 புல்லாங்குழல் 1 - 76
542 புல்லி (புறவிதழ்) 7 - 91
543 புல்லுருவி 7 - 18;2 - 86
544 புலக்காந்தம் 8 - 26
545 புலால் தாவரந்தின்னிகள் 5 - 38
546 புலாலுண்ணிகள் 7 - 18
547 புலாலுண்ணித் தாவரங்கள் 7 - 19
548 புலி 7 - 21
549 புலிக்குளம் மாடு 3 - 64
550 புலிகேசி 5 - 86
551 புலியூர் 7 - 78
552 புவனேசுவரம் 7 - 21;1 - 92;2 - 88
553 புவி ஈர்ப்பு 7 - 22
554 புவி ஈர்ப்புமானி 7 - 39
555 புவிக்காந்தத்துவம் 7 - 22
556 புவி பௌதிகவியல் 7 - 23
557 புவியியல் 7 - 23
558 புவி வேதியியல் 7 - 23
559 புழு 7 - 23
560 புழுப் பல்லிணை 6 - 56
561 புள்ளிமான் 8 - 11
562 புள்ளியியல் 7 - 24
563 புளிக்காடி 6 - 69
564 புளூட்டோ 3 - 79;4 - 76
565 புளூட்டோனியம் 5 - 32
566 புளூரிசி 9 - 45
567 புளோரின் 7 - 26
568 புற்றுநோய் 7 - 26
569 புறச்சிவப்புக் கதிர்கள் 7 - 26
570 புறணி 6 - 9
571 புறநானூறு 7 - 27
572 புறவிதழ் 7 - 91
573 புறவூதாக் – கதிர்கள் 7 - 28
574 புறா 7 - 28;6 - 63
575 புனித மேரி 7 - 85
576 புனுகு 7 - 35
577 புனுகுப் பூனை %3C/span%3E.htm 7 - 35 
578 புஷ்க்கின் 2 - 19
579 புஷ்டு 1 - 53
580 பூக்கரெஸ்ட் 8 - 89
581 பூக்கொத்தி 4 - 11
582 பூக்கோசு 8 - 31
583 பூகம்பம் 6 - 9;7 - 28
584 பூகோளம் 7 - 29
585 பூச்சிகள் 7 - 29;7 - 30
586 பூச்சிட்டு 4 - 11
587 பூச்சியம் 2 - 61;3 - 14;7 - 31
588 பூஞ்சணம் 3 - 72;4 - 49;6 - 6
589 பூட்டான்  1 - 43
590 பூட்டு 7 - 32
591 பூடப்பெஸ்ட் 10 - 28
592 பூடு 9 - 69
593 பூண்டு 7 - 32
594 பூதத்தாழ்வார் 1 - 68
595 பூந்தேன் 5 - 69
596 பூம்ப்பட்டினம் 3 - 71
597 பூம்பாவை 7 - 78
598 பூம்புகார் 3 - 71
599 பூமத்தியரேகை 5 - 63
600 பூமி 7 - 33;3 - 79;4 - 76
601 பூரண முடியாட்சி 8 - 32
602 பூராடம் 1 - 40
603 பூரான் 7 - 33;3 - 15
604 பூரி 7 - 34;1 - 92;2 - 88
605 பூனை 7 - 34;9 - 61
606 பூஜியாமா 2 - 66;10 - 2
607 பெக்ரெல் கதிர்கள் 3 - 18
608 பெகோட்டா 4 - 21
609 பெச் சுவானாலாந்து (போட்ஸ்வானா) 1 - 54
610 பெங்களூர் 3 - 31
611 பெங்குவின் 7 - 35
612 பெசன்ட் அம்மையார் 7 - 36
613 பெஞ்சமின் பிராங்லின் 6 - 93
614 பெட்டிப்பா 6 - 85
615 பெட்ரோமாக்ஸ் விளக்கு 9 - 65
616 பெட்ரோல் 7 - 37
617 பெட்ரொலியம் 7 - 36
618 பெண்கள் சுதந்திரச் சங்கம் 3 - 46
619 பெண்ணேகுட்டா 10 - 34
620 பெத்லகேம் 2 - 5
621 பெப்சின் 6 - 65;7 - 38
622 பெயிடிப்பிட்ஸ் 7 - 84
623 பெர்க்கீலியம் 5 - 32
624 பெர்சீலியஸ் 5 - 78
625 பெர்த் 1 - 73
626 பெர்மியம் 5 - 32
627 பெர்ல் துறைமுகம் 7 - 38;10 - 33
628 பெர்லின் 7 - 38;10 - 10
629 பெர்ன் 4 - 73
630 பெர்னார்டு ஷா 10 - 17
631 பெரணிகள் 7 - 38
632 பெரணிப்பாசம் 6 - 69
633 பெரிப்ளூஸ் 4 - 93
634 பெரிபெரி 7 - 39;9 - 92
635 பெரிய திருவந்தாதி 5 - 85
636 பெரியபுராணம் 4 - 86;5 - 22
637 பெரியம்மை 1 - 22;10 - 12
638 பெரிய வெள்ளிக்கிழமை 2 - 6
639 பெரியாழ்வார் 1 - 49;1 - 68
640 பெரியாற்றுக் குடைவு வழி 3 - 95
641 பெரியாறு விலங்குப் புகலிடம் 1 - 93;9 - 87
642 பெரிலிகம் 5 - 31
643 பெரிஸ்கோப் 7 - 39
644 பெரு 7 - 40;2 - 45
645 பெருகிய நட்சத்திரங்கள் 5 - 82
646 பெருங்குடல் 4 - 67
647 பெருங்குருகு 5 - 21
648 பெருங்கூகை 1 - 52
649 பெருங்கொடிகள் 4 - 19
650 பெருச்சாளி 7 - 40;2 - 67
651 பெருந்தாடை மீன் 1 - 68
652 பெருந்தூபி 4 - 47
653 பெருந்தேவனார் 7 - 66
654 பெருநாரை 5 - 21
655 பெருமாள் 9 - 68
656 பெருமிதவை உயிர் 8 - 18
657 பெருமூளை 8 - 48
658 பெரு வௌவால் 10 - 2
659 பெல், அலெக்சாண்டர் கிரஹாம் 7 - 41;5 - 75
660 பெல்கிரேடு 8 - 72
661 பெல்பாஸ்ட் 1 - 27
662 பெல்ஜியம் 7 - 41;4 - 18
663 பெல்ஸ்ப்பார் 7 - 46
664 பென்சாயின் 4 - 47
665 பென்சீன் 7 - 42
666 பென்ஸ் 7 - 53;8 - 64
667 பெனாங் 7 - 72
668 பெனிசிலின் 7 - 42
669 பெனிசீலியம் 7 - 43
670 பெனின் 1 - 54
671 பெனீசியர்கள் 2 - 71;3 - 58
672 பெஷாவர் 6 - 68
673 பெஷி 9 - 68
674 பேக்கலைட் 7 - 5
675 பேட்டூல் 5 - 34
676 பேட்வா ஆறு 7 - 73
677 பேடன் பவல் பிரபு 4 - 48
678 பெத்தோவன் 7 - 43;10 - 11
679 பேதகமறுத்தல் 9 - 68
680 பேபியன் கழகம் 10 - 17
681 பேயாழ்வார் 1 - 68
682 பேயாறு 5 - 34
683 பேராசிரியர் 5 - 72
684 பேரியம் 5 - 32
685 பேரீச்ச மரம் 7 - 44
686 பேரூத் 9 - 5
687 பேரூர் 4 - 27
688 பேலூர் (கருநாடகம்) 1 - 92;3 - 31
689 பேலூர் (கல்கத்தா) 3 - 33;9 - 63
690 பேனா 7 - 44
691 பேனி ஆறு 7 - 50
692 பேஸ்லி 10 - 22
693 பைசாண்டியம் 2 - 27
694 பைபிள் 7 - 45;2 - 6;3 - 87;7 - 85
695 பையங் யாங் 4 - 20
696 பைரன் 6 - 96
697 பைரீத்திரம் 7 - 45
698 பைலேரியல் பாரசைட் 6 - 5
699 பைன் 7 - 87
700 பொக்காரோ 7 - 8
701 பொங்கல் விழா 7 - 46
702 பொட்டாசியம் 7 - 46
703 பொட்டாசியம் ஹைடிராக்சைடு 1 - 24
704 பொதினி மலை 6 - 61
705 பொதுமறை 5 - 45
706 பொதுவுடைமை 7 - 47
707 பொம்மலாட்டம் 7 - 47
708 பொம்மை 7 - 48
709 பொய்க்கனி 8 - 40
710 பொய்க்கால் குதிரை 5 - 92
711 பொய்கையாழ்வார் 1 - 68
712 பொய்யாமொழி 5 - 45
713 பொய்யில் புலவர் 5 - 48
714 பொருட்காட்சிசாலை 7 - 49
715 பொருநல் 5 - 34
716 பொருநை 5 - 34
717 பொருளாதாரம் 7 - 50
718 பொருளியல் வரலாறு 9 - 19
719 பொலிவியா 7 - 50
720 பொலிவார், சைமன் 7 - 51
721 பொலீவார் (நாணயம்) 9 - 85
722 பொலோனியம் 3 - 78;5 - 32
723 பொற்கோயில் 1 - 23
724 பொறியியல் 7 - 51
725 பொன்மீன் 7 - 52;8 - 27
726 பொன்னாங்கண்ணி (கீரை) 3 - 89;7 - 52
727 பொன்னி 3 - 71
728 பொன்னுக்குவீங்கி 7 - 52
729 பொஹிமியன் காடுகள் 10 - 11
730 போ ஆறு 1 - 66;2 - 81
731 போக்குவரத்து 7 - 52
732 போக்குவர்த்துக் கால்வாய் 3 - 66
733 போகர் 6 - 61;7 - 54;7 - 86
734 போகிப் பண்டிகை 7 - 46
735 போட்டோக்கலை 7 - 54
736 போட்ஸ்வானா 1 - 54
737 போதிதருமர் 7 - 55
738 போப்பாண்டவர் 3 - 16;9 - 28
739 போப்பால் 7 - 74
740 போர் 8 - 69
741 போர் (நகரம்) 8 - 73
742 போர்ச்சுகல் 7 - 55;4 - 18
743 போர்ச்சுகேசிய கினி 3 - 88
744 போர்ட்ட ரீக்கோ 8 - 54
745 போர்ட்ட ரீக்கோ பள்ளம் 1 - 13
746 போர்ட் பிளேர் 1 - 21
747 போர்டு, ஹென்ரி 7 - 56;8 - 64
748 போர்டு நிறுவனம் 7 - 57
749 போர்பந்தர் 3 - 45;3 - 54;4 - 9
750 போர்னியோ 2 - 3
751 போரஸ் 1 - 34
752 போரான் 5 - 31
753 போரியல் 7 - 57
754 போரும் அமைதியும் 5 - 2
755 போல்ட்டன் 9 - 27
756 போல்டர் அணை 1 - 20
757 போல்ஷ்விக் கட்சி 9 - 8
758 போலந்து 7 - 57;4 - 18
759 போலன் கணவாய் 3 - 13
760 போலாராய்டு காமிரா 3 - 58
761 போலீஸ் 7 - 58
762 போலோ 7 - 59
763 போலோ, மார்க்கோ 7 - 59;5 - 95;7 - 29
764 போலோ மீட்டர் 7 - 60
765 போனஸ் அயர்ஸ் 1 - 63
766 போனோகிராப் 3 - 81
767 போஸ், சர் ஜகதீச சந்திர 7 - 60;7 - 63
768 போ ஹை வளைகுடா 10 - 42
769 பௌத்தம் 5 - 19
770 பௌத்த மதம் 7 - 61;5 - 19
771 பௌதிகம் 7 - 62
772 பௌதிக மானிடவியல் 8 - 14
773 பௌதிக ரசாயனம் 8 - 75
774 பௌர்ணமி 4 - 36

மேற்கோள்கள்[தொகு]