பண்டைய அண்மை கிழக்கின் நகரங்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search


பண்டைய அண்மைக் கிழக்கின் வரைபடம்

பண்டைய அண்மைக் கிழக்கின் தற்கால மத்திய கிழக்கு நாடுகளில், கிமு 3,000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வரலாறு கொண்ட பண்டைய நகர அரசுகள் இருந்தன.

இப்பண்டைய நகர அரசுகளின் ஆட்சிகள், கிமு 6ம் நூற்றண்டில் பாரசீகத்தின் அகாமனிசியப் பேரரசு மற்றும் கிமு நான்காம் நூற்றாண்டில் பேரரசர் அலெக்சாந்தர் படையெடுப்புகளாலும், பின்ன்ர் கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டில் இசுலாமிய படையெடுப்புகளாலும் முடிவிற்கு வந்தது.

வெண்கலக் காலத்திய பண்டைய அண்மைக் கிழக்கின் மிகப்பெரிய நகரங்களில் ஒன்றாக பண்டைய எகிப்தின் மெம்பிஸ் நகரம் 30,000 மக்களுடன் விளங்கியது. மத்திய வெண்கலக் காலத்தில் மெசொப்பொத்தேமியாவின் ஊர் நகரம் 65,000 மக்கள்தொகையுடனும், பாபிலோன் நகரம் 50,000 முதல் 60,000 மக்கள்தொகையுடனும், 20,000 – 30,000 மக்கள்தொகையுடன் இருந்த நினிவே நகரம், கிமு 700ல் (இரும்புக் காலத்தில்) 1 இலட்சம் மக்கள்தொகையுடன் விளங்கியது.

பண்டைய அண்மை கிழக்கின் நகரங்கள்[தொகு]

மெசொப்பொத்தேமியாவின் பண்டைய நகரங்களைக் காட்டும் வரைபடம்


 • எரிது
 • உரூக்
 • அக்காத்
 • நினிவே
 • அசூர்
 • உம்மா
 • எசுன்னா
 • பாபிலோன்
 • சிப்பர்
 • சூசா
 • நிம்ருத்
 • பெர்சப்பொலிஸ்
 • ஈலாம்
 • நிப்பூர்
 • லார்சா
 • லகாசு
 • ஊர்
 • மாரி
 • எப்லா
 • கிஷ்
 • நகர்
 • அல்-றக்கா
 • அலெப்போ
 • ஹமா
 • டமாஸ்கஸ்
 • எருசலேம்
 • கானான்
 • எகபடனா
 • மெம்பிசு
 • கீசா
 • சாமர்ரா
 • டிராய்
 • எரிக்கோ
 • அம்மான்
 • சிடோன்
 • சன்லிஊர்பா
 • ஊர்கேஷ்
 • டெல் லைலான்
 • டெல் அப்பிரித்
 • ஹரான்
 • டெல் பர்ரி
 • டெல் எல் பக்காரியா
 • ஹதாது
 • கார்கெமிஷ்
 • தில் பார்சிப்
 • டெல் சுயரா
 • மும்பாகத்
 • அல் - ரவ்தா
 • டெல் பைதர்
 • தெலுல் யீத்
 • தெபே கவுரா
 • டெல் அர்பசியா
 • சிபானிபா
 • தார்பிசு
 • டெல் அல்- ரிமா
 • ஹமௌகர்
 • தூர் - சருக்கின்
 • டெல் செம்ஷாரா
 • எர்பில்
 • டெல் தயா
 • ஹஸ்சூனா
 • பாலவத்
 • சுவேஹத்
 • எமர்
 • ஜர்மோ
 • அர்ரப்பா
 • கர் - துகுல்தி - நினுர்தா
 • ஏகல்லத்தூம்
 • நுனுசி
 • டெல் அல்-பக்கர்
 • தெர்க்கா
 • துரா - யுரோபோஸ்
 • ஹரதும்
 • டெல் இஸ் சவ்வான்
 • டெல் இசாலி
 • டெல் அக்ரப்
 • துர் - குரிகல்சு
 • சதுப்பும்
 • செலுசியா
 • சிடெசிபான் அ
 • வேக் - அர்தசிர்
 • ஹலாபியே
 • சலாபியே
 • ஹத்ரா
 • தக்த் - இ - சுலைமான்
 • பெகிஷ்துன்
 • கோடின் தெபே
 • ரே
 • சோகா மிஷ்
 • தபே சியால்க்
 • ஹாப்ட் தேபே
 • சோகா சன்பில்
 • சாகர் - இ - சோக்தா
 • பசர்கடே[1]
 • நக்ஷ் - இ - ருஸ்தம்
 • இஸ்தகர்
 • தால் - இ - பாக்குன்
 • அன்சான்
 • கோனார் சாந்தல்
 • கெர்மென்
 • தெபே யாகியா
 • மர்ஹசி
 • தேப்பே ஹசனுலு[2]
 • கோர்[3]
 • பிஷ்ஹாப்பூர்[4]
 • பாம்
 • சர்வேஸ்தன்
 • நுஷாஹாபாத்
 • ஹெக்டோம்பைலோஸ்
 • அபிவார்து
 • கோரம்மாபாத்
 • கேர்மன்ஷா
 • நிம்வார்
 • இஸ்பஹான் (அஸ்படானா)
 • சிர்து (மன்னேயன்ஸ்)[5][6]
 • ராபத் தேபே
 • பைஷியாவுவதா
 • டெமுகன்
 • அர்ஜன்
 • தரப்
 • குண்டேசபூர்
 • யாசிது
 • கோகர் தோப்[7]
 • சோகா போனட்
 • தேபி சராப்[8]
 • சார்திஸ்
 • நிகாசியா
 • கணேஷ் (Kültepe)
 • மலாதியா
 • அக்கோ
 • அத்மா
 • அதோரய்ம்
 • போஸ்ரா
 • பைப்லோஸ் (லெபனான்)
 • டயர், லெபனான்[9]

இதனையும் காண்க[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]