பயனர்:Shrikarsan/Vital articles/Expanded/Arts

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
குறுக்கு வழி:
WP:VA/E/A

விக்கிப்பீடியா:Vital articles/Level/Nav bar Vital articles is a list of subjects for which Wikipedia should have corresponding high-quality articles. It serves as a centralized watchlist to track the status of Wikipedia's most essential articles. This is one of eleven Level 4 sub-lists of ten thousand articles and is currently under construction.

Articles are labelled as:

These symbols are updated manually and may be out of date; you are encouraged to fix any errors you discover.

This list is tailored to the English-language Wikipedia. There is also a list of one thousand articles considered vital to Wikipedias of all languages.

For more information on this list and the process for adding articles, please see the Frequently Asked Questions (FAQ) page.

Arts (648 articles)[தொகு]

 1. B-Class article கலை
 2. Start-Class article The arts (Level 1)

Architecture (55 articles)[தொகு]

See also Technology > Construction section

 1. C-Class article கட்டிடக்கலை (Level 2)
 2. B-Class article Sacred architecture
 3. C-Class article கட்டிடக்கலை வரைபடம்
 4. Start-Class article Architectural theory
 5. Start-Class article Proportion
 6. Start-Class article நிலத்தோற்றக் கலை

Styles (14 articles)[தொகு]

 1. Start-Class article பண்டைய எகிப்தியக் கட்டிடக்கலை
 2. B-Class article பண்டைக் கிரேக்கக் கட்டிடக்கலை
 3. B-Class article Ancient Roman architecture
 4. C-Class article பரோக் கட்டிடக்கலை
 5. B-Class article பைசண்டைன் கட்டிடக்கலை
 6. Start-Class article சீனக் கட்டிடக்கலை
 7. B-Class article கோதிக் கட்டிடக்கலை
 8. B-Class article இந்தியக் கட்டிடக்கலை
 9. Start-Class article Islamic architecture
 10. Start-Class article Megalith
 11. B-Class article Mesoamerican architecture
 12. C-Class article நவீன கட்டிடக்கலை
 13. B-Class article மறுமலர்ச்சிக் கட்டிடக்கலை
 14. B-Class article ரோமனெஸ்க் கட்டிடக்கலை

Specific structures (35 articles)[தொகு]

 1. C-Class article ஏதென்ஸின் அக்ரோபோலிஸ்
 2. C-Class article அல்கம்பிரா
 3. Featured article அங்கோர் வாட்
 4. B-Class article புர்ஜ் கலிஃபா
 5. B-Class article Chartres Cathedral
 6. C-Class article கொலோசியம் (ரோம்)
 7. C-Class article ஈபெல் கோபுரம்
 8. B-Class article எம்பயர் ஸ்டேட் கட்டிடம்
 9. B-Class article ஃபாலிங்வாட்டர்
 10. C-Class article புளோரன்ஸ் பேராலயம்
 11. Good article பேரரண் நகரம்
 12. C-Class article சீனப் பெருஞ் சுவர்
 13. C-Class article ஹேகியா சோபியா
 14. C-Class article காபா
 15. Start-Class article கிங்காகு ஜி
 16. B-Class article பீசாவின் சாய்ந்த கோபுரம்
 17. B-Class article Delisted good article மச்சு பிச்சு
 18. C-Class article கிரெம்லின்
 19. C-Class article நோட்ரே டேம் டி பாரிஸ்
 20. C-Class article வெர்சாய் அரண்மனை
 21. B-Class article Former featured article வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அரண்மனை
 22. B-Class article Pantheon, Rome
 23. B-Class article Former featured article பார்த்தினன்
 24. C-Class article திருக்குடும்பப் பரிகாரப் பேராலயம், எசுப்பானியா
 25. B-Class article Delisted good article சிஸ்டைன் சிற்றாலயம்
 26. B-Class article புனித பேதுரு பேராலயம்
 27. Featured article விடுதலைச் சிலை
 28. C-Class article ஸ்டோன் ஹெஞ்ச்
 29. B-Class article சிட்னி ஒப்பேரா மாளிகை
 30. Good article தாஜ் மகால்
 31. B-Class article கோவில் மலை
 32. Start-Class article Villa Capra "La Rotonda"
 33. Start-Class article ஊரின் சிகூரட்
 34. C-Class article பண்டைய உலக அதிசயங்கள்
  1. B-Class article Delisted good article கிசாவின் பெரிய பிரமிடு

Literature (201 articles)[தொகு]

Basic concepts in literature (29 articles)[தொகு]

 1. C-Class article இலக்கியம் (Level 2)
 2. C-Class article நூல் (எழுத்துப் படைப்பு) (Level 2)
 3. B-Class article Character
 4. C-Class article புனைகதை
  1. C-Class article சிறுவர் இலக்கியம்
  2. C-Class article Fable
  3. Featured article விசித்திரக் கதைகள்
  4. Start-Class article Fantasy
  5. Start-Class article Horror fiction
  6. Start-Class article Legend
  7. B-Class article Romance novel
  8. C-Class article அங்கதம்
  9. B-Class article அறிவியல் புனைவு
   1. C-Class article காலப் பயணம்
 5. B-Class article Literary criticism
 6. C-Class article மொழிபு
 7. Start-Class article புனைவிலி
  1. C-Class article Biography
  2. B-Class article அகரமுதலி
  3. C-Class article கலைக்களஞ்சியம்
  4. Start-Class article Thesaurus
 8. C-Class article புதினம் (இலக்கியம்)
 9. Featured article கவிதை
  1. C-Class article இதிகாசம்
  2. Start-Class article கசல் (இசை)
  3. C-Class article ஐக்கூ
  4. Start-Class article Ode
  5. Start-Class article ஈரேழ்வரிப்பா
 10. Start-Class article உரைநடை
 11. C-Class article சிறுகதை

Specific works of literature (171 articles)[தொகு]

Nonfiction (55 articles)[தொகு]

Nonfiction of antiquity (27 articles)

 1. Start-Class article Anabasis (Xenophon)
 2. B-Class article Analects
 3. B-Class article Apology (Plato)
 4. B-Class article போர்க் கலை (நூல்)
 5. C-Class article The Book of Healing
 6. C-Class article Delisted good article The Consolation of Philosophy
 7. B-Class article Dead Sea Scrolls
 8. B-Class article Euclid's Elements
 9. C-Class article Hippocratic Corpus
 10. Start-Class article Histories (Herodotus)
 11. C-Class article History of the Peloponnesian War
 12. B-Class article I Ching
 13. Start-Class article The Incoherence of the Incoherence
 14. Start-Class article The Incoherence of the Philosophers
 15. Start-Class article The Maxims of Ptahhotep
 16. Start-Class article Metaphysics (Aristotle)
 17. Start-Class article Muqaddimah
 18. C-Class article Nicomachean Ethics
 19. Start-Class article Organon
 20. Start-Class article Physics (Aristotle)
 21. B-Class article Poetic Edda
 22. C-Class article Popol Vuh
 23. C-Class article The Republic (Plato)
 24. B-Class article செப்துவசிந்தா
 25. C-Class article Summa Theologica
 26. Start-Class article Targum
 27. B-Class article Vulgate

Nonfiction of early printed book era (12 articles)

 1. Start-Class article The Birds of America
 2. C-Class article Critique of Pure Reason
 3. B-Class article A Dictionary of the English Language
 4. Start-Class article Discourse on the Method
 5. B-Class article Former featured article பிரித்தானிக்கா கலைக்களஞ்சியம்
 6. B-Class article Gutenberg Bible
 7. C-Class article The History of the Decline and Fall of the Roman Empire
 8. B-Class article Former featured article King James Version
 9. C-Class article Leviathan
 10. Start-Class article Opticks
 11. C-Class article பிரின்சிப்பியா மாத்தமாட்டிக்கா (நியூட்டன்)
 12. C-Class article The Prince

Nonfiction of modern era (16 articles)

 1. Start-Class article The Common Sense Book of Baby and Child Care
 2. C-Class article பொதுவுடைமை அறிக்கை
 3. Start-Class article மூலதனம் (நூல்)
 4. Start-Class article The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex
 5. Start-Class article The General Theory of Employment, Interest and Money
 6. Start-Class article The Golden Bough
 7. Featured article Night
 8. Featured article உயிரினங்களின் தோற்றம் (நூல்)
 9. Start-Class article Oxford English Dictionary
 10. C-Class article பிரின்சிப்பியா மாத்தமாட்டிக்கா
 11. C-Class article Quotations from Chairman Mao Tse-tung
 12. B-Class article Silent Spring
 13. B-Class article The Structure of Scientific Revolutions
 14. Start-Class article The Souls of Black Folk
 15. Start-Class article The Varieties of Religious Experience
 16. C-Class article The Wealth of Nations

Fiction (89 articles)[தொகு]

Fiction of antiquity (17 articles)

 1. C-Class article The Bacchae
 2. Start-Class article The Birds
 3. Start-Class article The Clouds
 4. C-Class article Dashakumaracharita
 5. Start-Class article Fengshen Yanyi
 6. Start-Class article The Golden Ass
 7. C-Class article Journey to the West
 8. Stub-Class article Kadambari
 9. Start-Class article La Princesse de Clèves
 10. C-Class article Medea
 11. Start-Class article Oresteia
 12. B-Class article Oedipus the King
 13. B-Class article ஆயிரத்தொரு இரவுகள்
 14. B-Class article பஞ்சதந்திரம்
 15. C-Class article Romance of the Three Kingdoms
 16. B-Class article கெஞ்சியின் கதை
 17. C-Class article Water Margin

Fiction of early printed book era (17 articles)

 1. Featured article Candide
 2. C-Class article Doctor Faustus
 3. B-Class article டான் குய்க்ஸோட்
 4. C-Class article சிவப்பு அறைக் கனவு
 5. C-Class article Goethe's Faust
 6. C-Class article Gulliver's Travels
 7. Featured article Hamlet
 8. B-Class article King Lear
 9. C-Class article மக்பெத்
 10. C-Class article The Merchant of Venice
 11. C-Class article A Midsummer Night's Dream
 12. C-Class article Othello
 13. C-Class article Robinson Crusoe
 14. Featured article Romeo and Juliet
 15. C-Class article Tartuffe
 16. Good article The Tempest
 17. Start-Class article Utopia

Fiction of modern era (52 articles)

 1. B-Class article Adventures of Huckleberry Finn
 2. B-Class article ஆலிசின் அற்புத உலகம்
 3. C-Class article அன்னா கரேனினா
 4. B-Class article Delisted good article Brave New World
 5. B-Class article Former featured article The Brothers Karamazov
 6. Start-Class article Buddenbrooks
 7. B-Class article The Call of the Wild
 8. B-Class article The Catcher in the Rye
 9. B-Class article A Christmas Carol
 10. B-Class article த குரோனிக்கல்ஸ் ஆஃப் நார்னியா
 11. Good article Crime and Punishment
 12. B-Class article The Crucible
 13. C-Class article A Doll's House
 14. B-Class article Eugene Onegin
 15. C-Class article Delisted good article பிராங்கென்ஸ்டைன் (புதினம்)
 16. C-Class article The Grapes of Wrath
 17. C-Class article Gravity's Rainbow
 18. C-Class article Great Expectations
 19. Good article The Great Gatsby
 20. C-Class article Heart of Darkness
 21. C-Class article The Hunchback of Notre-Dame
 22. Good article The Importance of Being Earnest
 23. C-Class article In Search of Lost Time
 24. C-Class article Jane Eyre
 25. C-Class article Les Misérables
 26. B-Class article குட்டி இளவரசன் (நூல்)
 27. C-Class article Lolita
 28. B-Class article Former featured article த லோட் ஒவ் த ரிங்ஸ்
 29. C-Class article Madame Bovary
 30. C-Class article The Metamorphosis
 31. C-Class article Middlemarch
 32. C-Class article Midnight's Children
 33. B-Class article Moby-Dick
 34. B-Class article Nineteen Eighty-Four
 35. B-Class article On the Road
 36. B-Class article தனிமையின் நூறு ஆண்டுகள் (நூல்)
 37. B-Class article Pride and Prejudice
 38. B-Class article The Scarlet Letter
 39. Start-Class article Snow Country
 40. C-Class article Sons and Lovers
 41. C-Class article The Sound and the Fury
 42. B-Class article Stranger in a Strange Land
 43. Featured article The Sun Also Rises
 44. C-Class article Things Fall Apart
 45. C-Class article த த்ரீ மஸ்கிடியர்ஸ்
 46. C-Class article To the Lighthouse
 47. C-Class article Ulysses
 48. Featured article அங்கிள் டாம்’ஸ் கேபின் (நூல்)
 49. B-Class article Waiting for Godot
 50. B-Class article போரும் அமைதியும்
 51. B-Class article The War of the Worlds
 52. B-Class article Wuthering Heights

Comics (3 articles)

 1. Featured article The Adventures of Tintin
 2. C-Class article Asterix
 3. B-Class article Peanuts

Poetic works (27 articles)[தொகு]

Poetic works of antiquity (14 articles)

 1. B-Class article Aeneid
 2. B-Class article Beowulf
 3. C-Class article The Canterbury Tales
 4. B-Class article Divine Comedy
 5. Stub-Class article Diwan-e Shams-e Tabrizi
 6. B-Class article கில்கமெஷ் காப்பியம்
 7. C-Class article இலியட்
 8. B-Class article Delisted good article மகாபாரதம்
 9. Start-Class article Masnavi
 10. C-Class article Metamorphoses
 11. Start-Class article Nibelungenlied
 12. C-Class article ஒடிசி (இலக்கியம்)
 13. B-Class article சாஃனாமா
 14. C-Class article ரோலாண்ட் காப்பியம்

Poetic works of early printed book era (5 articles)

 1. B-Class article Shakespeare's sonnets
 2. B-Class article Paradise Lost
 3. C-Class article Rubaiyat of Omar Khayyam
 4. B-Class article Oku no Hosomichi
 5. Start-Class article Songs of Innocence and of Experience

Poetic works of modern era (8 articles)

 1. C-Class article Former featured article The Cantos
 2. Featured article Duino Elegies
 3. Start-Class article L'après-midi d'un faune
 4. C-Class article Leaves of Grass
 5. Featured article The Raven
 6. C-Class article The Rime of the Ancient Mariner
 7. Start-Class article A Season in Hell
 8. B-Class article The Waste Land

Music (144 articles)[தொகு]

Basics (14 articles)[தொகு]

 1. C-Class article இசை (Level 2)
 2. Start-Class article Choir
 3. C-Class article Counterpoint
 4. C-Class article Harmony
  1. B-Class article Chord
 5. Start-Class article மெல்லிசை
 6. B-Class article Music theory
 7. C-Class article Music video
 8. C-Class article Musical notation
 9. C-Class article சேர்ந்திசை
 10. C-Class article Delisted good article சொல்லிசை
 11. Start-Class article Rhythm
 12. C-Class article Scale (music)
 13. B-Class article பாடுதல்

Music genres and forms (34 articles)[தொகு]

 1. B-Class article Baroque music
  1. B-Class article Fugue
 2. B-Class article Former featured article புளூஸ்
 3. B-Class article மேல்நாட்டுச் செந்நெறி இசை
  1. Start-Class article Aria
  2. Start-Class article Concerto
  3. B-Class article ஆப்பெரா
  4. Start-Class article Sonata
  5. C-Class article ஒத்தின்னியம்
 4. B-Class article Country music
 5. B-Class article Delisted good article திசுக்கோ
 6. B-Class article மின்னணு இசை
 7. B-Class article Delisted good article நாட்டார் பாடல்
 8. B-Class article வன்கு இசை
 9. B-Class article Gamelan
 10. B-Class article Former featured article Gregorian chant
 11. C-Class article Former featured article ஹிப் ஹாப்
 12. B-Class article Hymn
 13. Start-Class article இந்திய பாரம்பரிய இசை
 14. B-Class article Former featured article ஜாஸ்
  1. B-Class article Delisted good article Bossa nova
  2. B-Class article Delisted good article Ragtime
 15. C-Class article நாட்டுப்பண்
 16. C-Class article பரப்பிசை
 17. B-Class article ரெகே
 18. B-Class article Delisted good article ரிதம் அண்ட் புளூஸ்
  1. B-Class article Delisted good article உள்ளுணர்வு இசை
 19. Good article ராக் இசை
  1. Featured article கனமாழை இசை
  2. Featured article பங்க்
  3. C-Class article ராக் அண்டு ரோல்
 20. B-Class article Former featured article Salsa music
 21. Start-Class article சாம்பா
 22. Start-Class article Singer-songwriter

Musical instruments (42 articles)[தொகு]

 1. Good article இசைக்கருவி
 2. C-Class article Electronic musical instrument
  1. Start-Class article கிரவ கிதார்
  2. B-Class article மின் கிதார்
  3. B-Class article Delisted good article Synthesizer
 3. C-Class article தாள இசைக்கருவி
  1. Start-Class article Bell
  2. B-Class article Conga
  3. C-Class article Cymbal
  4. B-Class article Djembe
  5. B-Class article நூதன முரசு
  6. C-Class article கின்னரப்பெட்டி
  7. Start-Class article Xylophone
 4. Start-Class article Delisted good article String instrument
  1. B-Class article Delisted good article செல்லோ
  2. C-Class article Delisted good article Double bass
  3. C-Class article கித்தார்
  4. C-Class article Harp
  5. B-Class article கிளாவேசீன்
  6. Start-Class article Lute
  7. C-Class article Lyre
  8. B-Class article மாண்டலின்
  9. C-Class article வியோலம்
  10. B-Class article வயலின்
 5. Start-Class article காற்று இசைக்கருவி
  1. B-Class article அக்கார்டியன்
  2. C-Class article Bagpipes
  3. B-Class article Brass instrument
   1. C-Class article Horn
   2. B-Class article Trombone
   3. C-Class article ஊதுகொம்பு
   4. C-Class article Tuba
  4. C-Class article சுபிலம்
  5. Good article Pipe organ
  6. Start-Class article Woodwind instrument
   1. B-Class article Delisted good article Bassoon
   2. Good article கிளாரினெட்
   3. B-Class article புல்லாங்குழல்
    1. Start-Class article Pan flute
   4. C-Class article ஓபோ
   5. C-Class article Delisted good article Recorder
   6. B-Class article Former featured article Delisted good article சாக்சபோன்

Specific musical works (52 articles)[தொகு]

Traditional (1 article)[தொகு]

 1. B-Class article Auld Lang Syne

Baroque (5 articles)[தொகு]

 1. B-Class article Brandenburg Concertos
 2. Start-Class article The Four Seasons (Vivaldi)
 3. B-Class article Mass in B minor
 4. Featured article Messiah (Handel)
 5. B-Class article The Well-Tempered Clavier

Classical (10 articles)[தொகு]

 1. B-Class article Carmina Burana (Orff)
 2. C-Class article The Creation (Haydn)
 3. Start-Class article La mer (Debussy)
 4. Start-Class article Nocturnes (Chopin)
 5. Start-Class article Piano Sonata No. 14 (Beethoven)
 6. B-Class article Scheherazade (Rimsky-Korsakov)
 7. B-Class article சிம்பொனி 5 (பீத்தோவன்)
 8. Featured article Symphony No. 8 (Mahler)
 9. B-Class article Symphony No. 9 (Beethoven)
 10. Start-Class article Symphony No. 41 (Mozart)

Opera (8 articles)[தொகு]

 1. Featured article Carmen
 2. B-Class article Don Giovanni
 3. C-Class article Madama Butterfly
 4. B-Class article The Magic Flute
 5. B-Class article Pelléas et Mélisande
 6. B-Class article Der Ring des Nibelungen
 7. B-Class article La traviata
 8. B-Class article Tristan und Isolde

Ballet (3 articles)[தொகு]

 1. B-Class article The Nutcracker
 2. Featured article The Rite of Spring
 3. C-Class article Swan Lake

Musicals (4 articles)[தொகு]

 1. Good article Hair
 2. B-Class article Oklahoma!
 3. B-Class article The Phantom of the Opera
 4. B-Class article West Side Story

Modern (21 articles)[தொகு]

 1. Featured article The Dark Side of the Moon
 2. B-Class article Guantanamera
 3. B-Class article ஏப்பி பர்த்டே டூ யூ
 4. Good article Heartbreak Hotel
 5. B-Class article Former featured article (I Can't Get No) Satisfaction
 6. Featured article Imagine (John Lennon song)
 7. Start-Class article The Internationale
 8. C-Class article Johnny B. Goode
 9. Good article Kind of Blue
 10. Featured article Like a Rolling Stone
 11. B-Class article Delisted good article Pet Sounds
 12. B-Class article Respect (song)
 13. Start-Class article Rhapsody in Blue
 14. B-Class article Rock Around the Clock
 15. Featured article Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
 16. B-Class article Stairway to Heaven
 17. B-Class article This Land Is Your Land
 18. Featured article Thriller (Michael Jackson album)
 19. B-Class article We Shall Overcome
 20. C-Class article What's Going On
 21. C-Class article White Christmas

Venues (2 articles)[தொகு]

 1. Start-Class article Music venue
 2. Start-Class article Opera house

Performing arts (45 articles)[தொகு]

Visual arts (107 articles)[தொகு]

வார்ப்புரு:Back to contents

History of art (39 articles)[தொகு]

Pre-modern art (12 articles)[தொகு]

 1. C-Class article Academic art
 2. C-Class article Former featured article Baroque
 3. Start-Class article Classicism
 4. B-Class article Dutch Golden Age painting
 5. Start-Class article Empire style
 6. C-Class article Gothic art
 7. C-Class article Mannerism
 8. C-Class article வரலாற்றுக்கு முந்திய காலக் கலை
 9. C-Class article Realism
 10. B-Class article பாறை ஓவியம்
 11. C-Class article Rococo
 12. C-Class article Romanesque art

Modern art (15 articles)[தொகு]

 1. C-Class article புத்தியல் ஓவியம்
 2. B-Class article பண்பியல் ஓவியம்
 3. B-Class article பண்பியல் வெளிப்பாட்டியம்
 4. C-Class article Art Deco
 5. C-Class article ஆர்ட் நூவோ
 6. B-Class article கியூபிசம்
 7. B-Class article Delisted good article ஆடுகுதிரைவாதம் (டாடா)
 8. C-Class article Expressionism
 9. B-Class article Futurism
 10. C-Class article உணர்வுப்பதிவுவாதம்
 11. C-Class article Neoclassicism
 12. C-Class article பின்-உணர்வுப்பதிவியம்
 13. C-Class article Pre-Raphaelite Brotherhood
 14. B-Class article அடிமன வெளிப்பாட்டியம்
 15. C-Class article Symbolism

Contemporary art (6 articles)[தொகு]

 1. C-Class article Contemporary art
 2. C-Class article Land art
 3. Start-Class article Minimalism
 4. C-Class article Conceptual art
 5. C-Class article Outsider art
 6. C-Class article Pop art

Non-Western art traditions (6 articles)[தொகு]

 1. Start-Class article African art
 2. C-Class article Chinese art
 3. Start-Class article Indian art
 4. C-Class article Islamic art
 5. Featured article Ukiyo-e
 6. C-Class article Visual arts by indigenous peoples of the Americas

Artist's tools (9 articles)[தொகு]

 1. C-Class article மை
 2. Start-Class article Modelling clay
 3. C-Class article வண்ணப்பூச்சு
 4. Start-Class article Brush
 5. Start-Class article Pastel
 6. C-Class article கரிக்கோல்
 7. B-Class article Delisted good article Pigment
 8. Start-Class article எழுதுகோல்
 9. Start-Class article Potter's wheel

Concepts and forms (27 articles)[தொகு]

 1. C-Class article காட்சிக் கலை (Level 2)
 2. B-Class article வனப்பெழுத்து
 3. B-Class article Ceramic art
  1. C-Class article மட்பாண்டம்
   1. B-Class article Porcelain
 4. B-Class article Collage
 5. Good article வரைகதை
  1. B-Class article மங்கா
 6. C-Class article Drawing
 7. B-Class article Engraving
 8. C-Class article ஒய்யாரம்
 9. Start-Class article Folk art
 10. C-Class article Former featured article சுவரெழுத்து
 11. Start-Class article கைத்தொழில்
 12. C-Class article Illustration
 13. C-Class article Mosaic
 14. Start-Class article சுவர் ஓவியம்
 15. C-Class article ஒளியியற் கண்மாயம்
 16. C-Class article ஓரிகாமி
 17. C-Class article ஓவியக் கலை
  1. C-Class article நெய்யோவியம்
  2. Start-Class article நீர்வர்ணம்
 18. C-Class article தொலைவுக் குறுக்கம்
 19. Start-Class article Religious art
 20. B-Class article Delisted good article சிற்பம்
 21. C-Class article Textile arts
 22. C-Class article Wood carving

Specific works (32 articles)[தொகு]

Painting (21 articles)[தொகு]

 1. Start-Class article லா கிரான்டே ஜாட் தீவில் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை பின்னேரம்
 2. Start-Class article Along the River During the Qingming Festival
 3. B-Class article Arnolfini Portrait
 4. B-Class article The Art of Painting
 5. Start-Class article The Birth of Venus (Botticelli)
 6. Featured article Campbell's Soup Cans
 7. Start-Class article சாக்கிரட்டீசுவின் மரணம்
 8. Featured article The Garden of Earthly Delights
 9. C-Class article The Great Wave off Kanagawa
 10. B-Class article Guernica
 11. C-Class article Delisted good article The Last Supper (Leonardo da Vinci)
 12. Start-Class article Le Déjeuner sur l’herbe
 13. B-Class article Les Demoiselles d'Avignon
 14. B-Class article Delisted good article மோனா லிசா
 15. C-Class article இரவுக் காவல் (ஓவியம்)
 16. C-Class article Nighthawks
 17. Start-Class article நீங்கா நினைவு
 18. B-Class article அலறல் (ஓவியம்)
 19. B-Class article விண்மீன்கள் நிறைந்த இரவு
 20. Start-Class article படிமங்களின் நம்பிக்கைத் துரோகம் (ஓவியம்)
 21. Start-Class article Water Lilies

Sculpture (9 articles)[தொகு]

 1. C-Class article David (Michelangelo)
 2. Start-Class article Ecstasy of Saint Teresa
 3. Start-Class article Fountain
 4. Featured article Olmec colossal heads
 5. C-Class article Pietà (Michelangelo)
 6. B-Class article சுடுமட்சிலைப் படை
 7. Start-Class article சிந்தனையாளர் (சிலை)
 8. B-Class article Venus de Milo
 9. Start-Class article Venus of Willendorf

Other media (2 articles)[தொகு]

 1. B-Class article பேயூ திரைக்கம்பளம்
 2. Featured article Book of Kells

Modern visual arts (64 articles)[தொகு]

Design (5 articles)[தொகு]

 1. C-Class article வடிவமைப்பு
 2. C-Class article வரைபட வடிவமைப்பு
 3. C-Class article உட்புற வடிவமைப்பு
 4. C-Class article உற்பத்திப் பொருள் வடிவமைப்பு
 5. Start-Class article வலை வடிவமைப்பு

Digital art (2 articles)[தொகு]

 1. B-Class article Digital art
 2. B-Class article கணினி வரைகலை

Filmmaking (57 articles)[தொகு]

 1. C-Class article Delisted good article திரைப்படம் (Level 2)
  1. Start-Class article இயங்குபடம்
   1. B-Class article அனிமே
  2. C-Class article Delisted good article ஊமைப்படம்
 2. Start-Class article திரைப்படத் தயாரிப்பு
  1. C-Class article ஒளிப்பதிவு
  2. C-Class article Special effect
  3. C-Class article Studio system
 3. C-Class article திரையரங்கு

Cinema by country (8 articles)[தொகு]

 1. B-Class article Cinema of the United States
 2. Start-Class article Cinema of France
 3. C-Class article இந்தியத் திரைப்படத்துறை
  1. B-Class article பாலிவுட்
 4. Start-Class article Cinema of Japan
 5. B-Class article Cinema of China
 6. C-Class article Cinema of the Soviet Union
 7. C-Class article நைஜீரியத் திரைப்படத்துறை

Film festival and awards (3 articles)[தொகு]

 1. C-Class article திரைப்பட விழா
  1. C-Class article கான் திரைப்பட விழா
 2. B-Class article அகாதமி விருது

Films (37 articles)[தொகு]

Animation (1 article)

 1. Good article Snow White and the Seven Dwarfs

Art film (2 articles)

 1. B-Class article The Mirror
 2. C-Class article Un Chien Andalou

Comedy (2 articles)

 1. C-Class article The Gold Rush
 2. C-Class article Dr. Strangelove

Drama film (11 articles)

 1. C-Class article 8½ (திரைப்படம்)
 2. C-Class article பைசிக்கிள் தீஃவ்ஸ்
 3. C-Class article Breathless
 4. C-Class article Children of Paradise
 5. B-Class article சிட்டிசன் கேன்
 6. C-Class article தி காட்பாதர் (திரைப்படம்)
 7. B-Class article L'Atalante
 8. C-Class article La Dolce Vita
 9. C-Class article La Grande Illusion
 10. B-Class article The Rules of the Game
 11. Start-Class article Tokyo Story

Epic/Historical (9 articles)

 1. B-Class article The Apu Trilogy
 2. C-Class article Battleship Potemkin
 3. B-Class article The Birth of a Nation
 4. Start-Class article Intolerance
 5. C-Class article Lawrence of Arabia
 6. C-Class article The Passion of Joan of Arc
 7. C-Class article ராஷோமொன் (திரைப்படம்)
 8. B-Class article ஏழு சாமுராய்கள் (திரைப்படம்)
 9. B-Class article The Seventh Seal

Horror/Thriller (3 articles)

 1. Good article Psycho
 2. C-Class article The Third Man
 3. B-Class article Vertigo

Musical (2 articles)

 1. C-Class article Singin' in the Rain
 2. B-Class article The Sound of Music

Romance film (2 articles)

 1. Featured article Casablanca
 2. Good article Gone With the Wind

Science fiction/Fantasy (5 articles)

 1. Good article 2001: A Space Odyssey
 2. B-Class article Delisted good article King Kong
 3. B-Class article Delisted good article Metropolis
 4. Good article ஸ்டார் வார்ஸ்
 5. C-Class article The Wizard of Oz

Fictional characters (30 articles)[தொகு]

Mythological and Biblical characters are listed under Philosophy and religion


வார்ப்புரு:Core topics

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பயனர்:Shrikarsan/Vital_articles/Expanded/Arts&oldid=1994559" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது