விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/குழந்தைகள் கலைக்களஞ்சியம்/க

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 கக்கரி 3 - 1
2 கக்காவோ 4 - 23
3 கங்கை 3 - 1; 1 - 87
4 கங்கைகொண்ட சோழபுரம் 3 - 2
5 கங்கைகொண்ட சோழன் 2 - 11
6 கங்கைகொண்ட சோழீச்சுரம் 4 - 93
7 கங்கோத்திரி 3 - 1
8 கச்சா எண்ணெய் 7 - 37
9 கச்சி மாநகர் 3 - 49
10 கசலட்டிக் கணவாய் 3 - 14
11 கசிரங்காப் புகலிடம் 1 - 93; 9 - 87
12 கஞ்சக் கருவிகள் 1 - 74
13 கஞ்சன் ஜங்கா 2 - 4; 6 - 30
14 கஞ்சா 3 - 3
15 கஞ்சிரா 1 - 75
16 கட்ச் ஆறு 3 - 65
17 கட்டக் 7 - 21
18 கட்டக் எருமை 3 - 64
19 கட்டடக் கலை 3 - 3
20 கட்டபொம்மு, வீரபாண்டிய 3 - 3
21 கட்டாக் 2 - 88
22 கட்டாலா 3 - 36
23 கட்டு 3 - 4
24 கட்டுவிரியன் 6 - 75
25 கடத்திகள் 8 - 22
26 கடம் 1 - 75; 3 - 4
27 கடம்பான் 8 - 51
28 கட்மியம் 5 - 32
29 கடமை மான் 8 - 10
30 கடல் ஆலா 6 - 61
31 கடல் காற்று 6 - 54
32 கடல் குதிரை 3 - 5
33 கடல் சாமந்தி 3 - 5
34 கடல் நட்சத்திரம் 5 - 83
35 கடல் பஞ்சு 3 - 6
36 கடல் பீச்சி 8 - 37
37 கடல் முள்ளெலி 8 - 18
38 கடல் வண்ணத்தி 8 - 18
39 கடல் வெள்ளரி 8 - 18
40 கடலூர் 5 - 25
41 கடவுள் 5 - 25
42 கடவுள் 3 - 56
43 கடற்படை 3 - 7
44 கடற்பாம்பு 6 - 75
45 கடிகாரங்கள் 3 - 7
46 கடியால் முதலை 8 - 37
47 கடின நீர் 3 - 9
48 கடுகு 3 - 10
49 கடைவாய்ப் பற்கள் 6 - 54
50 கண் 3 - 10
51 கண்டங்களின் இடமாற்றக் கொள்கை 3 - 11
52 கண்டத் தீவுகள் 5 - 54
53 கண்டம் 3 - 11
54 கண்டல் 6 - 17
55 கண்டி 2 - 20
56 கண்டென்சர் 3 - 11
57 கண்ணகி 2 - 23; 4 - 60
58 கண்ணன் பாட்டு 6 - 79
59 கண்ணாடி 3 - 12
60 கண்ணிமை அரிப்பு 9 - 96
61 கண்ணின் மாயத் தோற்றங்கள் 3 - 12
62 கண்ணீர்ச் சுரப்பிகள் 3 - 10
63 கண்ணேறு 8 - 46
64 கண்புள்ளி 6 - 76
65 கணபதி 9 - 53
66 கணவாய் (உயிரினம்) 3 - 13
67 கணவாய் (மலை) 3 - 13
68 கணிக்கும் எந்திரங்கள் 3 - 14
69 கணிதச் சுருக்கெழுத்து 3 - 14
70 கணிதம் 3 - 14
71 கணுக்காலிகள் 3 - 15
72 கணேசர் 9 - 53
73 கணேசர் இரகும் 8 - 7
74 கணைநோய் 6 - 37
75 கத்தரிக்காய் 3 - 58
76 கத்தோலிக்க மதம் 3 - 16
77 கதக் 3 - 16; 5 - 92; 5 - 93
78 கதகளி 3 - 16; 5 - 92; 5 - 93
79 கதர் 3 - 17
80 கதாசரித சாகரம் 9 - 45
81 கதாதர் 2 - 12
82 கதிர்க் குருவி 6 - 64
83 கதிர்காமம் 2 - 21; 8 - 42
84 கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் 3 - 17
85 கதிரியக்க தனிமங்கள் 3 - 63
86 கதிரியக்கம் 3 - 18
87 கதீஜா 8 - 30
88 கந்தகம் 3 - 19
89 கந்தகமிலம் 1 - 23; 3 - 20
90 கந்தபுராணம் 8 - 42
91 கந்தர் அலங்காரம் 8 - 42
92 கந்தர் அனுபூதி 8 - 42
93 கந்தர் கலிவெண்பா 8 - 42
94 கந்தாசிரமம் 8 - 79
95 கப்பல் 3 - 20
96 கப்பலோட்டிய தமிழன் 4 - 57
97 கப்பி 2 - 63; 2 - 64
98 கபடி 4 - 33
99 கபாடபுரம் 5 - 23
100 கபாலீசுவரர் கோயில் 4 - 85; 7 - 77; 7 - 78
101 கபிகள் 8 - 3
102 கபிலவாஸ்து 7 - 13
103 கபீர் தாசர் 3 - 21; 1 - 94; 4 - 4
104 கபோன் 1 - 54
105 கம்ப்யூட்டர் 3 - 14; 3 - 21
106 கம்பர் 3 - 22; 2 - 14; 2 - 96
107 கம்பராமாயணம் 2 - 14; 5 - 21; 5 - 22
108 கம்பளம் 3 - 22
109 கம்பளி 3 - 22
110 கம்பூச்சியா 1 - 43
111 கம்போஸ்ட்டு 3 - 23
112 கம்யூனிச அரசாங்கம் 1 - 30
113 கமலா நேரு 6 - 31
114 கமார்புக்கூர் 2 - 12
115 கயத்தாறு 3 - 4; 9 - 68
116 கயா 3 - 23; 1 - 92; 7 - 13
117 கயானா 3 - 24
118 குயானா- சூரினாம்-பிரெஞ்சு கயானா
119 கயிலை 4 - 16
120 கயிற்று வழி 3 - 25
121 கயிறு 3 - 25
122 கயிறு திரித்தல் 3 - 25, 3 - 93
123 கர்ணன் 7 - 65
124 கர்னல் வில்லியம் லைட் 1 - 15
125 கர்நூல் 1 - 52
126 கர்ப்பூரத் தைலம் 3 - 26
127 கரகம் 5 - 92
128 கரடி 3 - 26
129 கரப்பான் பூச்சி 3 - 15
130 கரம்சந்திர காந்தி 3 - 54
131 கராக்கஸ் 9 - 84
132 கராச்சி 6 - 68
133 கரான் ஆறு 6 - 94
134 கரி 3 - 27
135 கரிகாலன் 3 - 27
136 கரிச்சான் 6 - 71
137 கரித்தார் 3 - 27
138 கரிபியன் கடல் 3 - 27
139 கரிபியன் தீவுகள் 3 - 86
140 கரிம வேதியியல் 3 - 28; 8 - 75
141 கரிவேப்பிலை 3 - 89
142 கரு உயிர் 8 - 31
143 கருங்கடல் 3 - 29
144 கருங்கரடி 3 - 24
145 கருங்காலி 3 - 29
146 கருங்குரங்கு 4 - 2
147 கரங்குருவி 3 - 29
148 கருச்செடி 9 - 52
149 கருநாடக இசை 3 - 30; 2 - 2; 5 - 43
150 கருநாடகம் 3 - 30; 8 - 61; 3 - 30
151 கரும்பு 3 - 31
152 கருவிகள் 3 - 31
153 கருவிழிப்படலம் 3 - 10
154 கருவிழுங்கி மீன் 1 - 68
155 கருவுறல் 3 - 32
156 கரோதர்ஸ் 6 - 33
157 கரோலின் மருத்துவக் கழகம் 6 - 35
158 கல் எண்ணெய் 7 - 36
159 கல்கத்தா 3 - 32; 1 - 92
160 கல்கரி 6 - 9
161 கல்நார் 2 - 22; 3 - 33
162 கல்பாக்கம் 1 - 19; 5 - 28
163 கல்லணை 3 - 27
164 கல்லாடர் 5 - 72
165 கல்லிறால் 2 - 91
166 கல்லீரல் 3 - 33
167 கல்லூரிக் கல்வி 3 - 34
168 கல்வி 3 - 34
169 கல்வி-விஞ்ஞான- பண்பாட்டு நிறுவன 2 - 79
170 கல்வெட்டுகள் 3 - 34
171 கல்வேலை 3 - 93
172 கலக்கி 4 - 51
173 கலங்கரை விளக்கம் 3 - 35
174 கலங்கரை விளக்குக் கப்பல் 3 - 36
175 கலப்பினம் 3 - 36
176 கலப்பு உரம் 2 - 43
177 கலப்புப் பாறை 6 - 87
178 கலாசியம் 8 - 92
179 கலால் வரி 9 - 20
180 கலிங்கத்துப்பரணி 5 - 22
181 கலிங்கப்போர் 1 - 10
182 கலியாணசுந்தரனார், திரு.வி. 5 - 23
183 கலியாண தீர்த்தம் 5 - 34
184 கலியாண முருங்கை 8 - 43
185 கலீனா 3 - 63
186 கலை 3 - 36
187 கலைக்களஞ்சியம் 3 - 36; 8 - 62
188 கலைகள் 4 - 36
189 கலைமகள் 3 - 37
190 கலைமகள் விழா 3 - 37
191 கவசக் கிளிஞ்சில் 8 - 51
192 கவசம் 3 - 38
193 கவச மோட்டார் 1 - 59; 3 - 38
194 கவர்ச்சி 7 - 22
195 கவர்னர் 1 - 81, 1 - 82
196 கவரிமா 3 - 38
197 கவி குஞ்சர பாரதி 5 - 21; 8 - 34
198 கவுதாரி 4 - 11
199 கழிமுகத் தீவு 3 - 39
200 கழிவு மண்டலம் 3 - 39
201 தோல்-நுரையீரல்- குடல் சிறுநீரகங்கள்
202 கழுகு 3 - 40
203 கழுதை 3 - 40
204 கழுதைக் குடத்தி 3 - 41
205 கழுதைக் குறத்தி 3 - 41
206 கழுதைப் புலி 3 - 41
207 கள்ளி 3 - 41; 6 - 85
208 களப்பிரர் 4 - 88; 4 - 93; 6 - 56; 6 - 71
209 களிமண் 3 - 41
210 களிமண் பலகைகள் 6 - 26
211 களிமண் பாறை 6 - 57, 6 - 87
212 களைகள் 3 - 42
213 கற்பகவல்லி 7 - 78
214 கற்றாழை 3 - 42
215 கறுப்புக் காடுகள் 10 - 11
216 கறுப்புத் தேயிலை 5 - 66
217 கறையான் 3 - 43
218 கன்பூஷியஸ் 3 - 44; 4 - 70
219 கன்னடம் 1 - 85
220 கன்னி அன்னை 7 - 85
221 கன்னிக் கிளி 3 - 86
222 கன்னிப் பொங்கல் 7 - 46
223 கன்னிமாரா நூலகம் 6 - 26
224 கன்னியாகுமரி 3 - 44; 1 - 92; 5 - 27; 7 - 25
225 கனகசபாபதி 5 - 84
226 கனகசபை 6 - 78
227 கனக சுப்புரத்தினம் 6 - 78
228 கனகர்கள் 10 - 33
229 கனகாம்பரம் 7 - 92
230 கனநீர் 3 - 45
231 கனி 6 - 60
232 கனிம ரசாயனம் 8 - 75
233 கனியப்பட்டு 3 - 33
234 கனிஷ்கர் 7 - 61
235 கஜவல்லி அம்மையார் 5 - 35
236 கஜினி மாமூது 4 - 9
237 கஸ் 9 - 70
238 கஸ்ட்டாவ் ஐபல் 2 - 79; 4 - 71
239 கஸ்ட்டாவ் பாஸ்க் 5 - 51
240 கஸ்தூரி 8 - 11, 8 - 37
241 கஸ்தூரிபா காந்தி 3 - 45
242 கஸ்தூரிமான் 8 - 10
243 காக்கசாயிடுகள் 8 - 4
244 காக்காய்ப் பொன் 1 - 21
245 காக்கை 3 - 46;4 - 1;6 - 62
246 காக்கரா ஆறு 2 - 37
247 காகிதக்கூழ் 3 - 47
248 காகிதம் 3 - 46
249 காங்கயம் மாடு 3 - 64
250 காங்கரு 3 - 48;1 - 72
251 காங்கோ 3 - 48
252 காங்கோ (பிரஜாவில்) 1 - 54
253 காங்கோ (சயர்) 1 - 54
254 காச்மீரக் கம்பளம் 3 - 22
255 காச்மீரம் 3 - 48
256 காச்மீரி மொழி 1 - 85;10 - 5
257 காசி 3 - 48;1 - 92;2 - 38
258 காசிமலை 10 - 19
259 காசிமிர் பங்க் 9 - 93
260 காஞ்சன சிருங்கம் 6 - 30
261 காஞ்சி காமகோடிபீடம் 3 - 49
262 காஞ்சீபுரம் 3 - 48;1 - 92
263 காஞ்சொறி 5 - 80
264 காட்டு எருமை 3 - 50
265 காட்டுக் கோழி 4 - 29
266 காட்டுப் பூனை 7 - 35
267 காட்டு முயல் %3C/span%3E.htm 8 - 41 
268 காட்டு வாத்து 6 - 63;9 - 30
269 காட்டு வான்கோழி 9 - 38
270 காட்டு விலங்குகள் 3 - 50
271 காட்மண்டு 6 - 30
272 காட்மீன் 4 - 74;8 - 27
273 காட்மீன் எண்ணெய் 8 - 28
274 காட்ஹேவன் 3 - 83
275 காடலினியம் 5 - 32
276 காடு 3 - 51
277 காடை 3 - 51
278 காண்டலா 9 - 17
279 காண்டலா துறைமுகம் 4 - 9;5 - 59
280 காண்டாமிருகம் 3 - 52
281 காண்டேகர் 2 - 20
282 காணும் பொங்கல் 7 - 46
283 காத்தியர் 2 - 47
284 காதரின் 6 - 47
285 காது 3 - 52
286 காந்தசக்தி 4 - 30
287 காந்தம் 3 - 53
288 காந்தநாடா 5 - 94
289 காந்தமானி 7 - 36
290 காந்தளூர்ச்சாலை 5 - 64
291 காந்திநகர் 4 - 9
292 காந்திமதி 2 - 14
293 காந்தியடிகள் 3 - 54;2 - 83;5 - 2;5 - 50;5 - 61;7 - 75
294 காந்தியடிகள் சமாதி 5 - 9
295 காப்ட்டன் பெரி 6 - 81
296 காப்பி 3 - 55
297 காப்பிய சமஸ்கிருதம் 4 - 38
298 காப்புருகி 8 - 23
299 காப்பு வால்வு 9 - 36
300 காப்ரே 6 - 93
301 கபோன் 1 - 54
302 காபீன் 5 - 66
303 காபூல் 1 - 53
304 காம்ப்பியன் 10 - 16
305 காம்பியா ஆறு 3 - 88
306 காம்பூஜம் 1 - 41
307 காம்போஜம் 1 - 41
308 காமகோடி மடம் 4 - 31
309 காமநாயக்கன்பட்டி 9 - 68
310 காமரூன் 1 - 54
311 காமன்வெல்த் நாடுகள் 3 - 56
312 காமா கதிர்கள் 3 - 18
313 காமாட்சியம்மன் கோயில் 3 - 49
314 காமிரா 3 - 57
315 காமெட் (சிகரம்) 2 - 4
316 காய்கறிகள் 3 - 58
317 காயம் 7 - 32
318 கார்க்கி 2 - 19
319 கார்காலம் 6 - 52
320 கார்ச்சிகா தீவு 1 - 78;2 - 80;6 - 27;7 - 73
321 கார்ட்டெஸ் 1 - 71
322 கார்டன் ரீச் தொழிற்சாலை 3 - 21
323 கார்டினல்கள் 3 - 16
324 கார்டினல் மாஸரின் 9 - 4
325 கார்த்திகேயன் 8 - 42
326 கார்த்திஜ் 3 - 58;1 - 56
327 கார்ப்பென்டேரியா வளைகுடா 1 - 72
328 கார்ப்பேத்தியன் மலைகள் 7 - 57
329 கார்பன் 3 - 59
330 கார்பன் டெட்ராகுளோரைடு  3 - 59
331 கார்பன் டையாக்சைடு 3 - 60;2 - 33
332 கார்பாலிக் அமிலம் 9 - 4
333 கார்பெட் தேசீயப் பூங்கா 1 - 93
334 கார்போரண்டம் 3 - 60
335 கார்போ ஹைடிரேட் 2 - 36;3 - 61
336 கார்ல் வான் டிரெய்ஸ் 4 - 88
337 கார்லஸ் கிளிடன் 5 - 17
338 கார்லைல் 2 - 19
339 கார்ன்வாலிஸ் 2 - 21
340 கார்னீலியஸ் வான்டிரெபல் 6 - 19
341 கார்னெட் 1 - 77
342 கார்னொட்டைட் 8 - 91
343 காரங்கள் 1 - 23
344 காரட் 3 - 61
345 காரப் 3 - 61
346 காரல் மார்க்ஸ் 3 - 62
347 காரல், லூயி 8 - 10
348 காரன்னம் 1 - 36
349 காராபுரி 2 - 68
350 காரிபால்டி ஜீசேப் 3 - 62
351 காரிபோ மான் 8 - 10
352 காரியா 2 - 42
353 காரியாறு 5 - 34
354 காரீயம் 3 - 63
355 காரைக்கால் 7 - 15
356 காரைக்கால் அம்மையார் 5 - 21;6 - 2
357 காரைப் பொருள் 6 - 54
358 காரோனி ஆறு 9 - 84
359 கால் (நாடு) 4 - 66;6 - 95
360 கால்சியம் 5 - 31;3 - 63
361 கால்சியம் ஹைடிராக்சைடு 1 - 24
362 கால்டீயர் 1 - 44
363 கால்நடை 3 - 64
364 கால்நடை பிளேகு 3 - 65
365 கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி 3 - 65
366 கால்நடை மருத்துவம் 3 - 65
367 கால்பந்து 3 - 65
368 கால்வாய்கள் 3 - 66
369 கால்-வாய் நோய் 3 - 65
370 கால்ஸ்வொர்தி 6 - 96
371 காலடி 4 - 31
372 காலண்டர் 3 - 66
373 காலப் பூட்டு 7 - 32
374 காலம் 3 - 67
375 காலமானி 3 - 7
376 காலரா 3 - 69;6 - 37
377 காலரி 3 - 69;9 - 75
378 காலிபிளவர் 8 - 32
379 காலிபோர்னியம் 5 - 32
380 காலிபோர்னியா 3 - 69
381 காலியம் 5 - 31
382 காலிலீயோ 3 - 70;5 - 75;7 - 63;9 - 39
383 காலின்ஸ், மைக்கேல் 9 - 51
384 காலல்துறை 7 - 58
385 காவற் கப்பல் 3 - 7
386 காவிரி 3 - 30,;3 - 71;1 - 87;8 - 58
387 காவிரிப்பூம்பட்டினம் 3 - 71;5 - 72
388 காளான் 3 - 72;2 - 33
389 காளான் கொல்லிகள் 3 - 72
390 காளிகட்டம் 3 - 32
391 காளிங்கர் 5 - 45
392 காளிதாசன் 3 - 72;4 - 38;5 - 94
393 காற்பந்து 8 - 73
394 காற்றழுத்திப் பம்ப்பு 6 - 47
395 காற்றாடி 6 - 41
396 காற்றாலை 3 - 73
397 காற்று 3 - 73
398 காற்றுத் திசைகாட்டி 9 - 42
399 காற்றுப் பதனாக்கம் 3 - 74
400 காற்றுப் பதனாக்கி 3 - 75
401 காற்றுப் பம்புகள் 6 - 47
402 காற்றுயர்த்தி 6 - 47
403 காற்று வேகமானி 3 - 74;9 - 42
404 கான்கிரீட் 3 - 75;4 - 59
405 கார்டன் 4 - 69
406 கான்பர்ரா 1 - 72
407 கான்புரி 3 - 75;2 - 38;9 - 59
408 கான்யன் படுகை 3 - 75
409 கானக்கோழி 6 - 64
410 கானக்ரி 3 - 88
411 கானடா 3 - 76;4 - 18
412 கானல்நீர் 3 - 76
413 கானா 1 - 54
414 காஜீராஹோ, 1 - 92;7 - 74
415 காஷ்யபா 10 - 6
416 காஸ்ட்ட ரீக்கா 7 - 72
417 காஸ்திரியோனே 9 - 68
418 காஸ்ப்பியன் கடல் 3 - 77
419 கிட்டப் பார்வை 6 - 77
420 கிட்டி ஹாக் 8 - 92
421 கிண்டர்கார்ட்டன் 8 - 12
422 கிண்ணை 6 - 17
423 கிணறு 6 - 18
424 கிதார் 1 - 77
425 கிப்ளிங், ரட்யர்டு 3 - 77
426 கிபன் குரங்கு 4 - 2;8 - 3
427 கியாரஸ்ப்பூர் 7 - 74
428 கியூபா 3 - 77
429 கியூராக்கோ மரம் 6 - 50
430 கியூரி, மாரி 3 - 78;8 - 91
431 கியூரி, ழாலியோ 3 - 79
432 கியூரியம் 5 - 32
433 கியூனாட் 8 - 64
434 கியூஷீ தீவு 10 - 2
435 கியூஸான் நகரம் 7 - 4
436 கியோட்டோ 5 - 13
437 கிர் சிங்கப் புகலிடம் 1 - 93;4 - 9;4 - 55,;9 - 87
438 கிரகங்கள் 3 - 79
439 கிரகணங்கள் 3 - 79
440 கிரஹாம், தாமஸ் 3 - 80
441 கிராண்ட் பேங்க் 1 - 13
442 கிராபைட் 3 - 57;9 - 95
443 கிராம்வெல், ஆலிவர் 3 - 81
444 கிராமபோன் 3 - 81;7 - 12
445 கிராவிமீட்டர் 4 - 72
446 கிராஸ்ஸஸ் 4 - 66
447 கிரிக்கெட் %3C/span%3E.htm 3 - 81 
448 கிரிகாரி காலண்டர் 3 - 67
449 கிரிப்ட்டான் 5 - 31
450 கிரிம் சகோதரர்கள் 3 - 82
451 கிரீட் 3 - 82
452 கிரீன்லாந்து 3 - 83;5 - 10
453 கிரீனாக் 9 - 27;10 - 22
454 கிரீனிச் 3 - 68;4 - 43
455 கிரீஸ் 3 - 83;4 - 18
456 கிருத்திவாசர் 2 - 14
457 கிருதமாலை ஆறு 9 - 94
458 கிருஷ்ணதேவராயர் 3 - 84;10 - 30
459 கிருஷ்ண பகவான் 5 - 53;7 - 65
460 கிருஷ்ணராஜ சாகரம் அணை 3 - 71
461 கிருஷ்ணா ஆறு 1 - 51
462 கிரெம்லின் 8 - 15
463 கிரெஸ்க்கோகிராப் 7 - 61
464 கிரேக்க எண்குறிகள் 2 - 60
465 கிரேக்க- ரோமானிய முறை (மற்போர்) 8 - 2
466 கிரேக்கோ 7 - 58
467 கிரேட், பிரிட்டன் 6 - 95
468 கிரேட்டிங்கு 3 - 84
469 கிரேடர் 4 - 51
470 கிரேவன் ஹேக் 10 - 45
471 கிரேன் 3 - 85
472 கிரைமியா தீபகற்பம் 3 - 29
473 கிரைமியா போர் 6 - 32
474 கிரையோலைட் 1 - 33
475 கிழக்கிந்தியத் தீவுகள் 3 - 86
476 கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலை 1 - 87
477 கிழக்குப் பாக்கிஸ்தான் 6 - 67;9 - 11
478 கிழக்கு ஜெர்மனி %3C/span%3E.htm 10 - 10 
479 கிளாப்ரோத் 8 - 70
480 கிளாமிடமோனாஸ் 2 - 41
481 கிளாரினெட் 1 - 76;3 - 86
482 கிளாவிகார்டு 6 - 91
483 கிளாஸ்கோ 6 - 95;10 - 22
484 கிளாஸ்டர் கோட்டை 6 - 40
485 கிளி 3 - 86;6 - 63;6 - 71
486 கிளிக் காய்ச்சல் 3 - 86;9 - 96
487 கிளிசரின் 3 - 86
488 கிளிஞ்சல் 3 - 87
489 கிளுக்குவரகு 9 - 19
490 கிளைடமெனிஸ்ட்ரா 1 - 4
491 கிளையாறுகள் 1 - 70
492 கிறிஸ்ட்டபர் ஷோல்ஸ் 5 - 17;7 - 12
493 கிறிஸ்ட்டென்ஜென் 1 - 36
494 கிறிஸ்டோபர் காக்கரல் 10 - 47
495 கிறிஸ்டோபோரி 6 - 91
496 கிறிஸ்தவ சீர்திருத்த சபை 6 - 94
497 கிறிஸ்தவ மதம் 3 - 87;2 - 5;5 - 18
498 கிறிஸ்துமஸ் 3 - 88;2 - 6
499 கிறிஸ்துமஸ் மரம் 3 - 88
500 கின்னரப் பறவை 6 - 62
501 கின்னிக் கோழி 6 - 62
502 கின்ஷாசா 3 - 48
503 கினி 3 - 88;1 - 51
504 போர்ச்சுகேசிய கினி; ஈக்விடோரியல் கினி
505 கினியா புல் 7 - 18
506 கினிபெசாவோ 1 - 54
507 கீசல்கர் 9 - 71
508 கீட்டோ 2 - 30
509 கீட்ஸ் 2 - 19;6 - 96
510 கீதாஞ்சலி 2 - 20;8 - 80
511 கீதா ரகசியம் 5 - 50
512 கீர்த்தனை 8 - 34
513 கீர் மாடு 3 - 64
514 கீரி 3 - 89
515 கீரிப்பிள்ளை 3 - 89
516 கீரை 3 - 89
517 கீல் 3 - 27
518 கீவி 3 - 89;6 - 8
519 கீழ் நீதிமன்றங்கள் 6 - 14
520 கீழாநெல்லி 3 - 89
521 கீஸா 6 - 93
522 குக், ஜேம்ஸ் 3 - 90;5 - 95;10 - 33
523 குகைக்கரடி 9 - 63
524 குகைக் கோயில்கள் 3 - 90;8 - 7
525 குகை மனிதர்கள் 3 - 91
526 குங்கிலியம் 3 - 26;3 - 91
527 குங்குமப்பால் தொப்பி 3 - 72
528 குங்குமப்பூ 3 - 91
529 குங்குமம் 3 - 92
530 குங் பூ –ஷே 3 - 40
531 குட்டிபோடுவன 8 - 31
532 குடமுருட்டி 3 - 71
533 குடல் 3 - 39
534 குடல் காய்ச்சல் 5 - 12
535 குடல்வால் 3 - 92;4 - 67
536 குடல்வால் அழற்சி 3 - 92
537 குடவோலை 9 - 26
538 குடிசைத் தொழில்கள் 3 - 93
539 குடிப்படை 8 - 83
540 குடிமை 3 - 98
541 குடியரசு 3 - 94;1 - 29
542 குடியரசுக் கட்சி 9 - 2
543 குடியரசு நாடு 3 - 94
544 குடியிறக்க இலாக்கா  3 - 94
545 குடியிறக்கமும் ஏற்றமும் 3 - 94
546 குடும்ப விளக்கு 6 - 78
547 குடுமியா மலை 7 - 67
548 குடைவு வழி 3 - 94
549 குண்டலகேசி 4 - 38;5 - 22
550 குண்டலபுரம் 7 - 66
551 குண்டுமல்லி 7 - 92
552 குண்டு முனைப் பேனா 7 - 45
553 குண்டூர் எருமை 3 - 64
554 குணங்குடி மஸ்தான் சாயிபு 1 - 95
555 குணநூல் 5 - 21
556 குணபரன் 7 - 67
557 குணவாயில் 2 - 33
558 குத்துச் சண்டை 3 - 95
559 குதிரை 3 - 96
560 குதிரைப் படை 3 - 96
561 குதிரைலாட காந்தம் 8 - 5
562 குதிவால்வு 9 - 36
563 குதுப்மினார் 5 - 9
564 குந்திதேவி 7 - 65
565 குபெக் 1 - 6
566 கும்சூர் எருமை 3 - 64
567 கும்பகருணன் 2 - 14
568 கும்பகோணம் 1 - 92
569 கும்மி, கோலாட்டம் 3 - 96
570 குமரிக் கண்டம் 3 - 45
571 குமரி முனை 3 - 44
572 குமார சம்பவம் 3 - 72;4 - 38
573 குமுதேந்து ராமாயணம் 2 - 14
574 குயில் 4 - 1;6 - 64;6 - 71
575 குயில் பாட்டு 6 - 79
576 குர் ஆன் 4 - 2;8 - 30
577 குர்ரம் 10 - 18
578 குர்னார்டு மீன் 1 - 68;8 - 27
579 குரங்கு 4 - 2
580 குரல் 4 - 3
581 குரல் (இசை) 1 - 74
582 குரல் நாண் 4 - 3
583 குரல்வளை 4 - 3
584 குரல்வளைமூடி 9 - 31
585 குரு 3 - 76;4 - 76
586 குரு கோவிந்த சிங் 6 - 70
587 குரு சிகரம் 1 - 56
588 குர நானக் 4 - 3;3 - 21;4 - 66
589 குருப்ஸ்காயா 9 - 8
590 குருக்ஷேத்திரம் 10 - 33
591 குரோமடோகிராப் 6 - 50
592 குரோமியம் 4 - 4
593 குரோவாட்டுகள் 8 - 73
594 குல்கந்து 8 - 93
595 குல்மார்க் 10 - 5
596 குல்லாய்க் குரங்கு 4 - 2
597 குலச்சிறையார் 5 - 46
598 குலசேகரன் 6 - 71
599 குலசேகராழ்வார் 1 - 68;4 - 88
600 குலினான் வைரம் 9 - 95
601 குலோத்துங்கன், இரண்டாம் 4 - 86
602 குலோத்துங்கன், மூன்றாம் 4 - 93
603 குவாட்டெமாலா 7 - 72
604 குவாட்லூப் 8 - 54
605 குவாப்பூரே ஆறு 7 - 50
606 குவாரானீ 6 - 50
607 குவாலியர் 4 - 4;7 - 74
608 குவான்டம் கொள்கை 4 - 4
609 குவி-குழி லென்ஸ் 9 - 7
610 குவிபெக் 3 - 76
611 குவியம் 9 - 7
612 குவி லென்ஸ் 9 - 7
613 குவீன்ஸ்லாந்து 1 - 72
614 குவைத் 1 - 32
615 குழந்தை உணவு 6 - 82
616 குழந்தை கலைக்களஞ்சியம் 3 - 37
617 குழந்தைகள் நாள் 6 - 31
618 குழந்தைகள் நிதி நிறுவனம் 2 - 79
619 குழல் 4 - 5
620 குழி-குவி லென்ஸ் 9 - 7
621 குழிநரி 5 - 87
622 குழிப் பசுந்தீனி 5 - 54
623 குழிமுயல் 8 - 41
624 குழியுடலிகள் 8 - 38
625 குழி லென்ஸ் 9 - 7
626 குள்ளக் கோதுமை %3C/span%3E.htm 4 - 25 
627 குள்ளநரி 5 - 87
628 குள்ளவாத்து 9 - 30
629 குளம்பிகள் 4 - 6
630 குளம்புள்ள விலங்குகள் 4 - 5
631 குளவிகள் 4 - 6
632 குளிர்கால அயனசந்தி 6 - 53
633 குளிர்கால உறக்கம், வேனில் உறக்கம் 4 - 6;5 - 31
634 குளிர்காலம் 6 - 53
635 குளிர் நீரோட்டம் 6 - 23
636 குளிர்ப் பதனப்பெட்டி 4 - 7
637 குளிர் ரத்தப் பிராணிகளும், வெப்ப ரத்தப் பிராணிகளும் 4 - 8
638 குளூக்கோஸ் 4 - 40
639 குளோரின் 4 - 8
640 குளோரிடைன் 6 - 5
641 குளோரோபாரம் 7 - 75;8 - 76
642 குற்றாலக் குறவஞ்சி 5 - 22
643 குற்றாலம் அருவி 1 - 87;6 - 20
644 குற்றுமரங்கள் 4 - 80
645 குறவஞ்சி 5 - 91
646 குறி எழுத்துகள் 2 - 71
647 குறிஞ்சி 4 - 9
648 குறிஞ்சித் திட்டு 6 - 78
649 குறும்பர்கள் 6 - 24
650 குறும்பாடு 1 - 46
651 குறைப்பான் 10 - 45
652 குறைஷிகள் 8 - 30
653 குன்றத்தூர் 4 - 86;4 - 87
654 குன்றுதோறாடல் 8 - 42
655 குஜராத் 4 - 9
656 குஜராத்தி 1 - 85
657 கூக்கியர் 7 - 71
658 கூச்சிபூடி 5 - 92
659 கூசுவாத்து 9 - 30
660 கூட்டன்பர்க் 7 - 12
661 கூட்டாச்சி 1 - 29
662 கூட்டுக்கண் 3 - 11;6 - 76
663 கூட்டு மைக்ராஸ்கோப்பு 8 - 58
664 கூட்டுயிர் வாழ்க்கை 4 - 9
665 கூட்டுறவு 4 - 10
666 கூட்டுறவு இயக்கம் 4 - 10
667 கூட்டுறவுச் சங்கம் 4 - 10
668 கூடு 4 - 10
669 கூடைப்பந்து 4 - 11
670 கூடை முடைதல் 3 - 93
671 கூத்தநூல் 5 - 91;6 - 48
672 கூத்தபிரான் 5 - 84
673 கூத்தரங்கு 5 - 84
674 கூதிர்காலம் 6 - 52
675 கூந்தல்பனை 6 - 67
676 கூந்தற் கணவாய் 3 - 13
677 கூப்ளைக்கான் 7 - 60;%3C/span%3E.htm 7 - 68 
678 கூபூ 6 - 93
679 கூம்புக் கோதுமை 4 - 25
680 கூர்க்கர்கள் 6 - 30
681 கூர்ஜரம் 4 - 35
682 கூவம் ஆறு 4 - 88
683 கூழ்மம் 7 - 3
684 கூளி 3 - 40
685 கூன்பாண்டியன் 6 - 71
686 கூனூர் 6 - 23
687 கூஸ்க்கா 2 - 25
688 கெட்டில் முரசு 1 - 77
689 கெடா முறை 8 - 68
690 கெண்டைப் பேன் 8 - 18
691 கெப்ளர் 4 - 11
692 கெம்பு 7 - 70
693 கெமர் நாகரிகம் 1 - 41
694 கெளுத்தி 8 - 27
695 கென்டக்கி 9 - 1
696 கென்னடி, ஜான் பிட்ஜெரால்டு 4 - 12
697 கெனியா 1 - 54; 4 - 13
698 கேசரம் 7 - 91
699 கேசரி 5 - 49
700 கேசவப்பெருமாள் 2 - 14
701 கேடிலியப்ப பிள்ளை 5 - 35
702 கேதரின் 10 - 15
703 கேதார்நாத் 1 - 92;2 - 38
704 கேதாரேசுவரர் கோயில் 10 - 34
705 கேப் டவுன் 5 - 61
706 கேபிள் (கடலடி) 4 - 14
707 கேம்பியா 1 - 54
708 கேரளத்தரசன் 4 - 87
709 கேரள புத்திரர் 4 - 87
710 கேரளம் 4 - 14
711 கேலிக் மொழி 10 - 23
712 கேவண்டிஷ் 8 - 75
713 கைக் கடிகாரம் 3 - 8
714 கைகேயி 2 - 13
715 கைகொட்டிக்களி 5 - 92
716 கைட்டான் 8 - 51
717 கைட்டின் 2 - 94;3 - 15
718 கைத் துப்பாக்கி 4 - 15;5 - 56
719 கைபர் கணவாய் 3 - 13
720 கைபேங் 10 - 42
721 கையென் 3 - 24
722 கைராட்டினம் 6 - 26
723 கைரோ 2 - 58
724 கைலாச நாதர் கோயில் 3 - 49;6 - 56
725 கைலாயம் 4 - 16;1 - 42;2 - 4
726 கொக்கியின் 7 - 75
727 கொக்கிப் புழுக்கள் 7 - 24
728 கொக்கு 4 - 16;6 - 61;6 - 62
729 கொங்கணம் 7 - 66
730 கொச்சி 4 - 15;5 - 59
731 கொசு 4 - 16
732 கொட்டி 4 - 51
733 கொட்டோனா 6 - 90
734 கொடி 4 - 17
735 கொடிக்கள்ளி 3 - 41
736 கொடிகள் 4 - 18
737 கொடுந்தமிழ் இலக்கணம் 9 - 68
738 கொண்டப்பள்ளி 7 - 48
739 கொண்டலாத்தி 4 - 19
740 கொண்டைக் குயில் 6 - 64
741 கொத்தவரங்காய் 3 - 58
742 கொத்துமல்லிக்கீரை 3 - 89
743 கொம்பு 1 - 76;1 - 77
744 கொம்பு வேலை 3 - 93
745 கொரியா 4 - 19
746 கொரில்லா 3 - 51;4 - 2;8 - 2
747 கொருண்டம் 8 - 6
748 கொலம்பஸ், கிறிஸ்ட்டபர் 4 - 20;5 - 61;5 - 95;10 - 28
749 கொலம்பியா 4 - 21;4 - 18;7 - 51
750 கொலம்பியா ஆறு 8 - 81
751 கொலராடோ ஆறு 1 - 63;3 - 75;8 - 81
752 கொலு 5 - 89
753 கொழுக்கட்டைப்புல் 7 - 18
754 கொழுப்பு 2 - 36
755 கொழும்பு 2 - 20
756 கொள்ளிடம் 3 - 71
757 கொறிக்கும் பிராணிகள் 4 - 21
758 கொன்றைவேந்தன் 2 - 96
759 கொனார்க்கா 1 - 92;2 - 88;7 - 34
760 கொஹிமா 5 - 91
761 கொஹீட்டெக் வால் நட்சத்திரம் 9 - 35
762 கோக்கலே, கோபாலகிருஷ்ண 4 - 22
763 கோக்கோ 4 - 23
764 கோகுலம் 7 - 74
765 கோச்சாவாம்பா 7 - 50
766 கோட் ஐலண்ட் 5 - 86
767 கோட்டான் 1 - 52
768 கோட்டு வரைபடம் 9 - 21
769 கோட்டு வாத்தியம் 1 - 76
770 கோட்டை 4 - 23
771 கோட்டை (சென்னை) 4 - 86
772 கோட்ஸே 3 - 55
773 கோடரிக்காலிகள் 8 - 51
774 கோடாரிமீன் 1 - 68
775 கோடார்டு 9 - 49
776 கோடை அயனசந்தி 6 - 53
777 கோடைக்கானல் %3C/span%3E.htm 4 - 24 
778 கோடைக்கானல் வானாராய்ச்சி நிலையம் 9 - 39
779 கோடை காலம் 6 - 53
780 கோண்டு 7 - 73
781 கோத்தகிரி 6 - 23
782 கோத்தர்கள் 6 - 24
783 கோதாவரி 4 - 24;1 - 51
784 கோதுமை 4 - 25
785 கோதுமைக் களஞ்சியம் 6 - 40
786 கோதே 2 - 19;10 - 11
787 கோந்த் விழா 10 - 5
788 கோப்பர்நிக்கஸ் 4 - 25;3 - 70;9 - 39
789 கோப்பன்ஹேகன் 5 - 10
790 கோபால்ட் 4 - 26;5 - 31
791 கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் 5 - 22;8 - 34
792 கோபி பாலைவனம் 7 - 68;8 - 2
793 கோமட்டேசுவரர் உருவம் 3 - 31
794 கோமதி ஆறு 2 - 37;3 - 1;8 - 93
795 கோமாரி 9 - 96
796 கோமாளிக் கரடி 3 - 26
797 கோமாளிகள் 4 - 41
798 கோமேதகம் 5 - 88
799 கோயம்புத்தூர் 4 - 26;5 - 25;7 - 25
800 கோயம்புத்தூர் ஆடு 3 - 64
801 கோயில் 4 - 27
802 கோரக்பூர் 2 - 38
803 கோராப்புட் 9 - 59
804 கோரைப் பற்கள் 6 - 54
805 கோரைப்புல் 6 - 16
806 கோல்களி 5 - 92
807 கோல்புரூக் 6 - 88
808 கோலம் 4 - 28
809 கோலாட்டம் 3 - 96
810 கோலாப்பூர் 4 - 22
811 கோலார் 5 - 16
812 கோலார் தங்கச் சுரங்கம் 3 - 31
813 கோலாலம்ப்பூர் 7 - 93
814 கோவலம் 2 - 23;4 - 60
815 கோவா 4 - 28
816 கோவிந்த் பகவத்பாதர் 4 - 31
817 கோவிந்தபூர் 3 - 32
818 கோவேறு கழுதை 3 - 40
819 கோழி 4 - 29;6 - 64
820 கோழிக்கோடு 4 - 15
821 கோள் 3 - 79
822 கோள திரிகோணமிதி 5 - 2
823 கோனான்குப்பம் 9 - 68
824 கோஹ்லி 2 - 71
825 கோஹினூர் வைரம் 9 - 95
826 கௌதமி கோதாவரி 4 - 24
827 கௌரவர்கள் 7 - 65
828 கௌரிசங்கர் 1 - 42
829 கௌலூன் 10 - 36
830 கௌஹாத்தி 1 - 42;1 - 92;7 - 38

மேற்கோள்கள்[தொகு]