வருமான சமத்துவத்தின் அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

இது ஜினி குறியீடுகள் கொண்ட ஒரு வருமான சமத்துவத்தின் அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் ஆகும்.[1][2]

ஐநா, சிஐஏ ஒப்பீட்டுப் பட்டியல் (1995 – தற்போதுவரை)[தொகு]

குறிப்பு:
R/P 10%: 10% வறுமையானோர் 10% பணக்காரர் சராசரி விகிதம்
R/P 20%: 20% வறுமையானோர் 20% பணக்காரர் சராசரி விகிதம்
Gini: ஜினி குறியீடு
UN: தரவு, ஐக்கிய நாடுகள் வளர்ச்சித் திட்டம்.
CIA: தரவு, நடுவண் ஒற்று முகமையின் த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக்.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
நாடு UN R/P உலக வங்கி ஜினி[3] CIA R/P [4] CIA ஜினி[5]
10%[6] 20%[7] % ஆண்டு 10% ஆண்டு % ஆண்டு

 ஆப்கானித்தான் 27.8 2008
 அல்பேனியா 7.2 4.8 29.0 2012 7.2 2004 26.9 2012 est.
 அல்ஜீரியா 9.6 6.1 35.3 1995 9.6 1995 35.3 1995
 அங்கோலா 58.6 2000
 அர்கெந்தீனா 31.6 17.8 43.6 2011 35.0 2007 Jan.-Mar. 45.8 2009
 ஆர்மீனியா 8.0 5.0 30.3 2012 25.8 2004 30.3 2012
 ஆத்திரேலியா 12.5 7.0 30.5 2006 12.7 1994 30.3 2008
 ஆஸ்திரியா 6.9 4.4 26.0 2007 6.8 2004 26.3 2007
 அசர்பைஜான் 9.7 6.0 33.7 2008 9.5 2001 33.7 2008
 பகுரைன்
 வங்காளதேசம் 7.5 4.9 32.1 2010 7.5 2000 est. 32.1 2010
 பெலருஸ் 6.9 4.5 26.5 2011 6.9 2002 26.5 2011
 பெல்ஜியம் 8.2 4.9 33.0 2000 8.3 2000 25.9 2013 est.
 பெலீசு 53.1 1999
 பெனின் 9.4 6.0 43.5 2012 9.4 2003 36.5 2003
 பூட்டான் 38.7 2012 38.7 2012
 பொலிவியா 93.9 42.3 46.6 2012 157.3 2002 46.6 2012
 பொசுனியா எர்செகோவினா 5.4 3.8 36.2 2007 5.5 2001 36.2 2007
 போட்சுவானா 43.0 20.4 61.0 1994 63.0 1993
 பிரேசில் 40.6 21.8 52.7 2012 53.6 2009 51.9 2012
 பல்கேரியா 7.0 4.4 34.3 2011 8.8 2005 35.4 2012
 புர்க்கினா பாசோ 11.6 6.9 39.8 2009 11.5 2003 39.5 2007
 புருண்டி 19.3 9.5 33.3 2006 19.3 1998 42.4 1998
 கம்போடியா 12.2 7.3 37.9 2008 12.0 2004 37.9 2008 est.
 கமரூன் 15.7 9.1 38.9 2007 15.4 2001 44.6 2001
 கனடா 9.4 5.5 33.7 2010 9.5 2000 32.1 2005
 கேப் வர்டி 50.5 2002
 மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு 69.2 32.7 56.3 2008 68.1 1993 61.3 1993
 சாட் 39.8 2003 43.3 2011 est.
 சிலி 26.2 15.7 50.8 2011 32.1 2003 52.1 2009
 சீனா 21.6 12.2 37.0 2011 21.8 2004 46.9 2014 est.
 கொலம்பியா 60.4 25.3 53.5 2012 56.3 2008 53.5 2012
 கொமொரோசு 64.3 2004
 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 47.3 2005
 கோஸ்ட்டா ரிக்கா 23.4 15.6 48.6 2012 37.4 2003 50.3 2009
 ஐவரி கோஸ்ட் 16.6 9.7 41.5 2008 17.0 2002 41.5 2008
 குரோவாசியா 7.3 4.8 33.7 2008 7.2 2003 est. 32.0 2010
 கியூபா
 சைப்பிரசு 32.4 2013 est.
 செக் குடியரசு 5.2 3.5 26.0 2005 5.2 1996 24.9 2012
 DR Congo 44.4 2006
 டென்மார்க் 8.1 4.3 28.1 2012 12.0 2000 est. 24.8 2011 est.
 சீபூத்தீ 40.0 2002 40.9 2002
 டொமினிக்கன் குடியரசு 25.3 14.3 45.7 2011 18.8 2012 45.7 2012 est.
 எக்குவடோர் 35.2 17.3 46.6 2012 17.5 2006 Oct.[8] 48.5 2013 Dec.[8]
 எகிப்து 8.0 5.1 30.8 2008 8.0 2000 30.8 2008
 எல் சல்வடோர 38.6 20.9 41.8 2012 55.4 2002 46.9 2007
 எக்குவடோரியல் கினி
 எசுத்தோனியா 10.8 6.4 36.0 2004 11.0 2003 32.9 2013
 எதியோப்பியா 6.6 4.3 29.8 2005 6.5 2000 33.0 2011
 ஐரோப்பிய ஒன்றியம் 30.6 2012 est.
 பிஜி 42.8 2009
 பின்லாந்து 5.6 3.8 26.9 2000 5.7 2000 26.8 2008
 பிரான்சு 9.1 5.6 32.7 2008 8.3 2004 30.1 2013
 காபொன் 41.5 2005
 கம்பியா 20.2 11.2 47.3 2003 20.6 1998 50.2 1998
 சியார்சியா 15.4 8.3 41.3 2008 15.2 2003 46.0 2011
 செருமனி 6.9 4.3 30.6 2010 6.9 2000 27.0 2006
 கானா 14.1 8.4 42.8 2006 13.7 1999 42.3 2012–2013
 கிரேக்க நாடு 10.2 6.2 34.3 2000 10.4 2000 est. 34.4 2013 est.
 குவாத்தமாலா 33.9 20.3 52.4 2012 48.2 2002 55.1 2007
 கினியா 10.5 6.6 39.4 2007 21.6 2006 39.4 2007
 கினி-பிசாவு 19.0 10.3 35.5 2002 84.8 1991
 கயானா 44.5 1998 26.0 1999 44.6 2007
 எயிட்டி 54.4 26.6 59.2 2001 68.1 2001 59.2 2001
 ஒண்டுராசு 59.4 17.2 57.4 2011 35.2 2003 57.7 2007
 ஆங்காங் 17.8 9.7 53.7 2011
 அங்கேரி 5.5 3.8 31.2 2007 5.6 2002 24.7 2009
 ஐசுலாந்து 28.0 2006
 இந்தியா 8.6 5.6 33.6 2012 8.6 2004 33.6 2012
 இந்தோனேசியா 7.8 5.2 34.0 2005 7.9 2002 36.8 2009
 ஈரான் 17.2 9.7 38.3 2005 16.9 1998 44.5 2006
 ஈராக் 29.5 2012
 அயர்லாந்து 9.4 5.6 34.3 2000 9.4 2000 33.9 2010
 இசுரேல் 13.4 7.9 39.2 2001 11.8 2005 37.6 2012
 இத்தாலி 11.6 6.5 36.0 2000 11.7 2000 31.9 2012 est.
 ஜமேக்கா 17.3 9.8 45.5 2004 17.0 2004 45.5 2004
 சப்பான் 4.5 3.4 38.1 2002 4.5 1993 37.9 2011
 யோர்தான் 11.3 6.9 35.4 2010 11.3 2003 39.7 2007
 கசக்கஸ்தான் 8.5 5.6 29.0 2009 8.0 2004 est. 28.9 2011
 கென்யா 13.6 8.2 47.7 2005 18.6 2000 42.5 2008 est.
 வட கொரியா
 தென் கொரியா 7.8 4.7 31.3 2007 5.9 2011 30.2 2013 est.
 கொசோவோ 30 FY 2005/06
 குவைத்
 கிர்கிசுத்தான் 6.4 4.4 36.2 2009 6.4 2003 33.4 2007
 லாவோஸ் 8.3 5.4 36.7 2008 8.4 2002 36.7 2008
 லாத்வியா 11.6 6.8 36.6 2008 11.6 2003 35.2 2010
 லெபனான்
 லெசோத்தோ 39.8 44.2 52.5 2003 48.2 2002 est. 63.2 1995
 லைபீரியா 12.8 38.2 2007
 லிபியா
 லித்துவேனியா 10.4 6.3 37.6 2008 10.3 2003 35.5 2009
 லக்சம்பர்க் 30.8 2000 6.8 2000 30.4 2013 est.
 மக்காவு 35 2013
 மாக்கடோனியக் குடியரசு 12.5 7.5 43.2 2009 12.3 2003 43.6 2013
 மடகாசுகர் 19.2 11.0 44.1 2010 19.3 2001 47.5 2001
 மலாவி 10.9 6.7 39.0 2004 11.0 2004 39.0 2004
 மலேசியா 22.1 12.4 46.2 2009 28.0 2003 est. 46.2 2009
 மாலைத்தீவுகள் 37.4 2004 37.4 2004 est.
 மாலி 12.5 7.6 33.0 2010 12.6 2001 40.1 2001
 மால்ட்டா 27.9 2013
 மூரித்தானியா 12.0 7.4 40.5 2008 11.8 2000 39.0 2000
 மொரிசியசு 35.9 2012 est.
 மெக்சிக்கோ 21.6 12.8 48.1 2012 24.6 2004 48.3 2008
 மல்தோவா 8.2 5.3 33.0 2010 8.3 2003 33.0 2010
 மங்கோலியா 8.2 5.4 36.5 2008 8.2 2002 36.5 2008
 மொண்டெனேகுரோ 30.0 2008 26.2 2013 est.
 மொரோக்கோ 11.7 7.2 40.9 2007 11.9 1999 40.9 2007 est.
 மொசாம்பிக் 18.8 9.9 45.7 2008 18.8 2002 45.6 2008
 மியான்மர் 11.6 1998
 நமீபியா 106.6 56.1 61.3 2010 129.0 2003 59.7 2010
 நேபாளம் 15.8 9.1 32.8 2010 15.6 2004 32.8 2010
 நெதர்லாந்து 9.2 5.1 30.9 2007 9.2 1999 25.1 2013
 நியூசிலாந்து 12.4 6.8 36.2 1997 36.2 1997
 நிக்கராகுவா 31.0 8.8 40.5 2005 15.4 2001 40.5 2010
 நைஜர் 46.0 20.7 34.6 2008 44.3 1995 34.0 2007
 நைஜீரியா 17.8 9.7 43.0 2005 17.5 2003 43.7 2003
 நோர்வே 6.1 3.9 25.8 2000 6.0 2000 26.8 2010
 ஓமான்
 பாக்கித்தான் 6.5 4.3 30.0 2008 6.6 2002 29.6 FY 2011
 பனாமா 49.9 23.9 51.9 2012 61.4 2003 51.9 2010 est.
 பப்புவா நியூ கினி 23.8 12.6 50.9 1996 23.8 1996 50.9 1996
 பரகுவை 38.8 25.7 48.0 2012 65.9 2003 53.2 2009
 பெரு 26.1 15.2 45.3 2012 31.5 2003 45.3 2012
 பிலிப்பீன்சு 15.5 9.3 43.0 2009 15.5 2003 46.0 2012
 போலந்து 8.8 5.6 34.1 2009 8.7 2002 34.1 2009
 போர்த்துகல் 15.0 8.0 38.5 2007 9.2 1995 est. 34.2 2013 est.
 கத்தார் 41.1 2007
 உருமேனியா 7.5 4.9 30.0 2009 7.4 2003 27.3 2012
 உருசியா 12.7 7.6 39.7 2009 12.8 2002 42 2012
 ருவாண்டா 18.6 9.9 50.8 2011 18.2 2000 46.8 2000
 சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி 50.8 2001
 சவூதி அரேபியா
 செனிகல் 12.3 7.4 39.2 2005 12.4 2001 40.3 2011
 செர்பியா 27.8 2009 38.7 2014 est.
 சீசெல்சு 65.8 2007
 சியேரா லியோனி 87.2 57.6 42.5 2003 87.2 1989 62.9 1989
 சிங்கப்பூர் 17.7 9.7 17.3 1998 46.4 2014
 சிலவாக்கியா 6.7 4.0 26.0 2009 6.7 1996 25.3 2012
 சுலோவீனியா 5.9 3.9 31.2 2004 5.9 1998 23.7 2012
 சோமாலியா
 தென்னாப்பிரிக்கா 33.1 17.9 65.0 2011 31.9 2000 62.5 2013 est.
 தெற்கு சூடான் 45.5 2009 46.0 2010 est.
 எசுப்பானியா 10.3 6.0 34.7 2000 10.2 2000 34.0 2011
 இலங்கை 11.1 6.9 36.4 2010 36.1 FY 2003/04 49.0 2010
 செயிண்ட். லூசியா 42.6 1995
 சூடான் 35.3 2009
 சுரிநாம் 52.9 1999
 சுவாசிலாந்து 25.1 13.0 51.5 2010 25.4 2001 50.4 2001
 சுவீடன் 6.2 4.0 25.0 2000 6.2 2000 24.9 2013
 சுவிட்சர்லாந்து 9.0 5.5 33.7 2000 8.9 2000 28.7 2012 est.
 சிரியா 35.8 2004
 சீனக் குடியரசு 6.1 2002 est. 33.8 2012
 தஜிகிஸ்தான் 7.8 5.2 30.8 2009 7.8 2003 32.6 2006
 தன்சானியா 9.2 5.8 37.6 2007 9.3 2000 37.6 2007
 தாய்லாந்து 12.6 7.7 40.0 2009 12.4 2002 39.4 2010
 கிழக்குத் திமோர் 31.9 2007 31.9 2007 est.
 டோகோ 34.4 2006
 டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 12.9 7.6 40.3 1992
 தூனிசியா 13.4 7.9 41.4 2005 13.7 2000 40.0 2005 est.
 துருக்கி 6.6 4.6 39.0 2008 17.1 2003 40.2 2010
 துருக்மெனிஸ்தான் 12.3 7.7 40.8 1998 12.2 1998 40.8 1998
 உகாண்டா 16.6 9.2 44.3 2009 16.4 2002 39.5 2013
 உக்ரைன் 5.9 4.1 26.4 2009 7.6 2006 28.2 2009
 ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
 ஐக்கிய இராச்சியம் 13.8 7.2 38.0 2010 13.6 1999 32.4 2012
 ஐக்கிய அமெரிக்கா 15.9 8.4 41.1 2010 15.0 2007 est. 45.0 2007
 உருகுவை 11.8 41.3 2012 17.9 2003 45.3 2010
 உஸ்பெகிஸ்தான் 10.6 6.2 36.7 2003 10.6 2003 36.8 2003
 வெனிசுவேலா 18.8 16.0 44.8 2006 50.3 2003 39.0 2011
 வியட்நாம் 6.9 4.9 35.6 2008 10.0 2004 37.6 2008
 பலத்தீன் 35.5 2009
 யேமன் 8.6 5.6 37.7 2005 8.6 2003 37.7 2005
 சாம்பியா 54.6 2006 57.5 2010
 சிம்பாப்வே 50.1 1995 50.1 2006
 உலகம் 12.0 2002 est. 38.0 2007

ஓஇசிடி நாடுகள்[தொகு]

வரி, பரிமாற்றத்தின் முன் ஜினி குறியீடு[தொகு]1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
வரி, பரிமாற்றத்தின் முன் ஜினி குறியீடு[9]
நாடு நடு 70 நடு 80 கிட்டத்தட்ட 1990 நடு 90 கிட்டத்தட்ட 2000 நடு 2000 பின் 2000

 ஆத்திரேலியா 0.467 0.476 0.465 0.468
 ஆஸ்திரியா 0.433 0.472
 பெல்ஜியம் 0.449 0.472 0.464 0.494 0.469
 கனடா 0.385 0.395 0.403 0.430 0.440 0.436 0.441
 சிலி 0.441 0.414 0.426
 செக் குடியரசு 0.442 0.472 0.474 0.444
 டென்மார்க் 0.373 0.396 0.417 0.415 0.417 0.416
 எசுத்தோனியா 0.504 0.458
 பின்லாந்து 0.343 0.387 0.479 0.478 0.483 0.465
 பிரான்சு 0.380 0.370 0.473 0.490 0.485 0.483
 செருமனி 0.439 0.429 0.459 0.471 0.499 0.504
 கிரேக்க நாடு 0.448 0.426 0.446 0.466 0.454 0.436
 அங்கேரி 0.452 0.496 0.463 0.497 0.466
 ஐசுலாந்து 0.365 0.382
 அயர்லாந்து
 இசுரேல் 0.472 0.476 0.494 0.504 0.513 0.498
 இத்தாலி 0.420 0.437 0.508 0.516 0.557 0.534
 சப்பான் 0.345 0.403 0.432 0.443 0.462
 லக்சம்பர்க் 0.383 0.427 0.421 0.454 0.482
 மெக்சிக்கோ 0.453 0.532 0.517 0.491 0.494
 நெதர்லாந்து 0.426 0.473 0.474 0.484 0.424 0.426 0.426
 நியூசிலாந்து 0.408 0.468 0.488 0.484 0.473 0.455
 நோர்வே 0.351 0.404 0.426 0.447 0.410
 போலந்து 0.542 0.470
 போர்த்துகல் 0.457 0.436 0.490 0.479 0.542 0.521
 சிலவாக்கியா 0.458 0.416
 சுலோவீனியா 0.452 0.423
 தென் கொரியா 0.331 0.344
 எசுப்பானியா 0.461
 சுவீடன் 0.389 0.404 0.408 0.438 0.446 0.432 0.426
 சுவிட்சர்லாந்து 0.409
 துருக்கி 0.470
 ஐக்கிய இராச்சியம் 0.338 0.419 0.439 0.453 0.458 0.445 0.456
 ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.406 0.436 0.450 0.477 0.476 0.486 0.486

வரி, பரிமாற்றத்தின் முன் ஜினி குறியீடு[தொகு]1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
வரி, பரிமாற்றத்தின் முன் ஜினி குறியீடு[9]
நாடு நடு 70 நடு 80 கிட்டத்தட்ட 1990 நடு 90 கிட்டத்தட்ட 2000 நடு 2000 பின் 2000

 ஆத்திரேலியா 0.309 0.317 0.315 0.336
 ஆஸ்திரியா 0.236 0.238 0.252 0.265 0.261
 பெல்ஜியம் 0.274 0.287 0.289 0.271 0.259
 கனடா 0.304 0.293 0.287 0.289 0.318 0.317 0.324
 சிலி 0.427 0.403 0.394
 செக் குடியரசு 0.232 0.257 0.260 0.268 0.256
 டென்மார்க் 0.221 0.226 0.215 0.226 0.232 0.248
 எசுத்தோனியா 0.349 0.315
 பின்லாந்து 0.235 0.209 0.218 0.247 0.254 0.259
 பிரான்சு 0.300 0.290 0.277 0.287 0.288 0.293
 செருமனி 0.251 0.256 0.266 0.264 0.285 0.295
 கிரேக்க நாடு 0.413 0.336 0.336 0.345 0.321 0.307
 அங்கேரி 0.273 0.294 0.293 0.291 0.272
 ஐசுலாந்து 0.257 0.301
 அயர்லாந்து 0.331 0.324 0.304 0.314 0.293
 இசுரேல் 0.326 0.329 0.338 0.347 0.378 0.371
 இத்தாலி 0.309 0.297 0.348 0.343 0.352 0.337
 சப்பான் 0.304 0.323 0.337 0.321 0.329
 லக்சம்பர்க் 0.247 0.259 0.261 0.258 0.288
 மெக்சிக்கோ 0.452 0.519 0.507 0.474 0.476
 நெதர்லாந்து 0.263 0.272 0.292 0.297 0.292 0.284 0.294
 நியூசிலாந்து 0.271 0.318 0.335 0.339 0.335 0.330
 நோர்வே 0.222 0.243 0.261 0.276 0.250
 போலந்து 0.316 0.349 0.305
 போர்த்துகல் 0.354 0.329 0.359 0.356 0.385 0.353
 சிலவாக்கியா 0.268 0.257
 சுலோவீனியா 0.246 0.236
 தென் கொரியா 0.306 0.315
 எசுப்பானியா 0.371 0.337 0.343 0.342 0.319 0.317
 சுவீடன் 0.212 0.198 0.209 0.211 0.243 0.234 0.259
 சுவிட்சர்லாந்து 0.279 0.276 0.303
 துருக்கி 0.434 0.490 0.430 0.409
 ஐக்கிய இராச்சியம் 0.268 0.309 0.354 0.336 0.351 0.331 0.345
 ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.316 0.337 0.348 0.361 0.357 0.380 0.378

மேலும் காண்க[தொகு]

உசாத்துணை[தொகு]

  1. Underground economy and income inequality: two connected aspects in the oncoming context of Italian federalism பரணிடப்பட்டது 2012-02-09 at the வந்தவழி இயந்திரம். By Iacopo Odoardi and Carmen Pagliari. Vol. 15 No. 1, 2011 பரணிடப்பட்டது 2012-02-09 at the வந்தவழி இயந்திரம். Global & Local Economic Review.
  2. The Size of the Shadow Economies of 145 Countries all over the World: First Results over the Period 1999 to 2003[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]. December 2004. By Friedrich Schneider (University of Linz and IZA Bonn). Institute for the Study of Labor.
  3. World Bank GINI index, accessed on February 15, 2015.
  4. Data show the ratio of the household income or consumption share of the richest group to that of the poorest. Household income or consumption by percentage share (%) பரணிடப்பட்டது 2009-05-06 at the வந்தவழி இயந்திரம், த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக், நடுவண் ஒற்று முகமை, updated on January 24, 2008. Note: To calculate the value given in the table for this article, the highest 10% value was divided by the lowest 10% value.
  5. Distribution of family income – Gini index பரணிடப்பட்டது 2007-06-13 at the வந்தவழி இயந்திரம், த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக், நடுவண் ஒற்று முகமை, accessed on November 24, 2011.
  6. Data show the ratio of the income or expenditure share of the richest group to that of the poorest. Human Development Report 2009, ஐக்கிய நாடுகள் வளர்ச்சித் திட்டம், accessed on July 30, 2011.
  7. Data show the ratio of the income or expenditure share of the richest group to that of the poorest. Human Development Report 2007/2008, ஐக்கிய நாடுகள் வளர்ச்சித் திட்டம், accessed on February 3, 2008.
  8. 8.0 8.1 Data for urban households only.
  9. 9.0 9.1 OECD. "Income Distribution and Poverty : by country – INEQUALITY". Archived from the original on 2015-04-02. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2015-10-07.

மேலதிக வாசிப்பு[தொகு]

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]