கல்விச் சுட்டெண்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

ஐக்கிய நாடுகள் அவை ஒவ்வொரு வருடமும் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணை வெளியிடுகிறது. இதில் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண், கல்விச் சுட்டெண், வருமானச் சுட்டெண் என்பவை அடங்கியுள்ளன.[1] கல்விச் சுட்டெண் பாடசாலைக்குச் செல்லும் சுட்டெண், பாடசாலைக்குச் செல்வதை எதிர்பார்க்கும் சுட்டெண் ஆகியவற்றின் மூலம் கணிப்பிடப்படுகிறது.[1]

தரப்படுத்தல்[தொகு]

ஐக்கிய நாடுகள் வளர்ச்சித் திட்டம் 2014 ஆம் ஆண்டிற்கான மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையை தன் இணைத்தளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது.[2]

நாடு கல்விச் சுட்டெண்
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 ஆப்கானித்தான் 0.076 0.103 0.121 0.175 0.226 0.297 0.309 0.321 0.332 0.344 0.357 0.365 0.365 0.365
 அல்பேனியா 0.541 0.528 0.537 0.529 0.565 0.595 0.596 0.598 0.600 0.601 0.602 0.609 0.609 0.609
 அல்ஜீரியா 0.321 0.347 0.382 0.424 0.493 0.563 0.570 0.581 0.598 0.615 0.631 0.643 0.643 0.643
 அந்தோரா 0.670 0.670 0.670 0.670
 அங்கோலா 0.299 0.365 0.380 0.395 0.410 0.426 0.441 0.474 0.474 0.474
 அன்டிகுவா பர்புடா 0.687 0.681 0.681 0.681
 அர்கெந்தீனா 0.538 0.598 0.627 0.648 0.711 0.726 0.730 0.729 0.732 0.756 0.783 0.783 0.783 0.783
 ஆர்மீனியா 0.633 0.631 0.668 0.671 0.685 0.701 0.690 0.701 0.701 0.701 0.701 0.701
 ஆத்திரேலியா 0.870 0.870 0.874 0.894 0.895 0.902 0.905 0.907 0.913 0.916 0.919 0.922 0.927 0.927
 ஆஸ்திரியா 0.592 0.614 0.661 0.699 0.730 0.747 0.756 0.759 0.771 0.780 0.794 0.794 0.794 0.794
 அசர்பைஜான் 0.638 0.667 0.673 0.679 0.679 0.687 0.697 0.700 0.700 0.700
 பஹமாஸ் 0.668 0.708 0.708 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714
 பகுரைன் 0.425 0.535 0.574 0.619 0.656 0.711 0.703 0.706 0.708 0.711 0.714 0.714 0.714 0.714
 வங்காளதேசம் 0.202 0.219 0.251 0.292 0.330 0.381 0.388 0.395 0.397 0.415 0.433 0.447 0.447 0.447
 பார்படோசு 0.549 0.612 0.628 0.662 0.684 0.714 0.720 0.725 0.736 0.747 0.743 0.740 0.740 0.740
 பெலருஸ் 0.717 0.738 0.759 0.779 0.812 0.812 0.817 0.820 0.820
 பெல்ஜியம் 0.626 0.655 0.705 0.804 0.835 0.792 0.794 0.796 0.797 0.802 0.807 0.812 0.812 0.812
 பெலீசு 0.538 0.548 0.563 0.578 0.603 0.660 0.676 0.678 0.679 0.676 0.675 0.678 0.689 0.689
 பெனின் 0.144 0.186 0.201 0.235 0.269 0.339 0.352 0.364 0.377 0.390 0.403 0.414 0.414 0.414
 பூட்டான் 0.410 0.421 0.421 0.421
 பொலிவியா 0.411 0.466 0.528 0.577 0.620 0.654 0.655 0.656 0.662 0.668 0.674 0.674 0.674 0.674
 பொசுனியா எர்செகோவினா 0.653 0.651 0.648 0.652 0.649 0.650 0.655 0.655 0.655
 போட்சுவானா 0.282 0.363 0.459 0.516 0.576 0.607 0.603 0.607 0.611 0.615 0.619 0.619 0.619 0.619
 பிரேசில் 0.362 0.415 0.463 0.524 0.581 0.614 0.627 0.639 0.657 0.658 0.662 0.661 0.661 0.661
 புரூணை 0.519 0.541 0.589 0.626 0.646 0.672 0.682 0.681 0.677 0.682 0.678 0.681 0.692 0.692
 பல்கேரியா 0.579 0.610 0.632 0.646 0.676 0.710 0.713 0.725 0.728 0.735 0.747 0.749 0.749 0.749
 புர்க்கினா பாசோ 0.172 0.178 0.192 0.206 0.217 0.228 0.242 0.250 0.250
 புருண்டி 0.086 0.135 0.170 0.182 0.187 0.242 0.281 0.303 0.327 0.351 0.370 0.370 0.370 0.370
 கம்போடியா 0.353 0.358 0.363 0.372 0.400 0.478 0.485 0.491 0.494 0.495 0.495 0.495 0.495 0.495
 கமரூன் 0.265 0.300 0.336 0.344 0.357 0.408 0.406 0.429 0.446 0.463 0.480 0.486 0.486 0.486
 கனடா 0.749 0.763 0.809 0.826 0.808 0.853 0.853 0.852 0.851 0.851 0.850 0.850 0.850 0.850
 கேப் வர்டி 0.442 0.442 0.461 0.458 0.464 0.467 0.472 0.483 0.483 0.483
 மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு 0.176 0.208 0.213 0.211 0.248 0.280 0.286 0.291 0.296 0.302 0.311 0.318 0.318 0.318
 சாட் 0.186 0.203 0.210 0.218 0.225 0.236 0.236 0.256 0.256 0.256
 சிலி 0.528 0.576 0.625 0.615 0.650 0.707 0.705 0.717 0.740 0.737 0.740 0.746 0.746 0.746
 சீனா 0.358 0.366 0.406 0.436 0.478 0.531 0.544 0.561 0.575 0.590 0.599 0.610 0.610 0.610
 கொலம்பியா 0.387 0.406 0.439 0.489 0.536 0.574 0.580 0.591 0.603 0.609 0.611 0.613 0.602 0.602
 கொமொரோசு 0.402 0.409 0.416 0.423 0.430 0.437 0.443 0.450 0.450
 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 0.440 0.464 0.456 0.445 0.410 0.459 0.467 0.475 0.483 0.491 0.499 0.505 0.511 0.511
 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 0.241 0.249 0.253 0.272 0.297 0.316 0.320 0.323 0.346 0.349 0.355 0.361 0.372 0.372
 கோஸ்ட்டா ரிக்கா 0.445 0.464 0.503 0.546 0.584 0.594 0.602 0.611 0.627 0.637 0.640 0.652 0.654 0.654
 ஐவரி கோஸ்ட் 0.204 0.217 0.232 0.261 0.302 0.343 0.351 0.359 0.368 0.376 0.384 0.389 0.389 0.389
 குரோவாசியா 0.497 0.553 0.656 0.708 0.719 0.729 0.737 0.744 0.760 0.770 0.770 0.770
 கியூபா 0.553 0.586 0.625 0.620 0.660 0.735 0.771 0.803 0.819 0.819 0.790 0.768 0.743 0.743
 சைப்பிரசு 0.465 0.513 0.546 0.655 0.676 0.731 0.740 0.751 0.765 0.778 0.765 0.771 0.776 0.776
 செக் குடியரசு 0.689 0.693 0.726 0.783 0.850 0.848 0.854 0.851 0.860 0.863 0.866 0.866 0.866
 டென்மார்க் 0.672 0.704 0.711 0.751 0.804 0.864 0.863 0.865 0.867 0.868 0.873 0.873 0.873 0.873
 சீபூத்தீ 0.248 0.253 0.267 0.278 0.284 0.295 0.306 0.306 0.306
 டொமினிக்கா 0.617 0.617 0.617 0.617 0.607 0.607 0.607 0.607 0.607 0.607
 டொமினிக்கன் குடியரசு 0.393 0.452 0.481 0.510 0.540 0.576 0.579 0.582 0.583 0.583 0.584 0.587 0.590 0.590
 எக்குவடோர் 0.507 0.550 0.555 0.546 0.547 0.583 0.585 0.587 0.589 0.592 0.594 0.594 0.594 0.594
 எகிப்து 0.279 0.349 0.386 0.434 0.486 0.525 0.534 0.544 0.553 0.562 0.573 0.573 0.573 0.573
 எல் சல்வடோர 0.317 0.340 0.367 0.413 0.469 0.528 0.531 0.530 0.531 0.537 0.541 0.548 0.553 0.553
 எக்குவடோரியல் கினி 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415
 எரித்திரியா 0.228 0.228 0.228 0.228
 எசுத்தோனியா 0.674 0.705 0.808 0.855 0.853 0.854 0.852 0.852 0.859 0.859 0.859 0.859
 எதியோப்பியா 0.169 0.233 0.252 0.281 0.301 0.305 0.300 0.314 0.317 0.317
 பிஜி 0.498 0.517 0.557 0.609 0.671 0.694 0.710 0.723 0.735 0.747 0.759 0.767 0.767 0.767
 பின்லாந்து 0.645 0.665 0.691 0.758 0.765 0.812 0.816 0.814 0.815 0.808 0.812 0.815 0.815 0.815
 பிரான்சு 0.543 0.571 0.633 0.728 0.761 0.790 0.792 0.796 0.800 0.803 0.807 0.813 0.816 0.816
 காபொன் 0.380 0.434 0.474 0.510 0.545 0.571 0.575 0.578 0.582 0.586 0.589 0.589 0.589 0.589
 கம்பியா 0.162 0.171 0.191 0.210 0.256 0.307 0.318 0.329 0.340 0.343 0.346 0.346 0.346 0.346
 சியார்சியா 0.754 0.751 0.768 0.759 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770
 செருமனி 0.590 0.600 0.646 0.739 0.787 0.858 0.872 0.875 0.877 0.879 0.879 0.884 0.884 0.884
 கானா 0.327 0.358 0.503 0.411 0.433 0.460 0.477 0.496 0.516 0.522 0.535 0.544 0.553 0.553
 கிரேக்க நாடு 0.543 0.595 0.596 0.637 0.680 0.794 0.803 0.792 0.794 0.795 0.797 0.797 0.797 0.797
 கிரெனடா 0.724 0.724 0.724 0.724
 குவாத்தமாலா 0.247 0.262 0.290 0.318 0.365 0.399 0.409 0.428 0.439 0.451 0.462 0.473 0.484 0.484
 கினியா 0.253 0.267 0.278 0.281 0.281 0.286 0.292 0.294 0.294
 கினி-பிசாவு 0.314 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325
 கயானா 0.463 0.482 0.512 0.531 0.553 0.587 0.581 0.574 0.575 0.573 0.576 0.582 0.582 0.582
 எயிட்டி 0.189 0.253 0.285 0.307 0.331 0.355 0.359 0.363 0.367 0.371 0.374 0.374 0.374 0.374
 ஒண்டுராசு 0.310 0.347 0.354 0.383 0.419 0.458 0.466 0.473 0.483 0.492 0.502 0.507 0.505 0.505
 ஆங்காங் 0.530 0.589 0.626 0.639 0.648 0.683 0.690 0.713 0.748 0.758 0.759 0.762 0.767 0.767
 அங்கேரி 0.604 0.625 0.597 0.700 0.755 0.793 0.797 0.798 0.799 0.801 0.808 0.805 0.805 0.805
 ஐசுலாந்து 0.598 0.639 0.673 0.732 0.786 0.829 0.833 0.836 0.840 0.843 0.847 0.847 0.847 0.847
 இந்தியா 0.240 0.282 0.311 0.339 0.355 0.409 0.420 0.430 0.442 0.445 0.456 0.473 0.473 0.473
 இந்தோனேசியா 0.345 0.392 0.393 0.424 0.521 0.559 0.564 0.565 0.567 0.588 0.594 0.603 0.603 0.603
 ஈரான் 0.309 0.333 0.382 0.477 0.526 0.554 0.570 0.587 0.606 0.617 0.625 0.639 0.683 0.683
 ஈராக் 0.341 0.342 0.362 0.381 0.401 0.456 0.458 0.460 0.462 0.465 0.467 0.467 0.467 0.467
 அயர்லாந்து 0.533 0.553 0.595 0.623 0.637 0.716 0.767 0.780 0.784 0.886 0.887 0.887 0.887 0.887
 இசுரேல் 0.675 0.706 0.714 0.764 0.820 0.848 0.846 0.849 0.844 0.847 0.848 0.851 0.854 0.854
 இத்தாலி 0.542 0.556 0.592 0.650 0.695 0.762 0.768 0.775 0.779 0.780 0.784 0.790 0.790 0.790
 ஜமேக்கா 0.483 0.496 0.527 0.564 0.588 0.648 0.652 0.656 0.660 0.664 0.668 0.668 0.668 0.668
 சப்பான் 0.663 0.681 0.699 0.740 0.767 0.785 0.790 0.792 0.795 0.800 0.802 0.808 0.808 0.808
 யோர்தான் 0.433 0.466 0.495 0.644 0.671 0.707 0.706 0.707 0.714 0.708 0.703 0.700 0.700 0.700
 கசக்கஸ்தான் 0.534 0.581 0.606 0.633 0.683 0.755 0.759 0.758 0.759 0.755 0.754 0.759 0.762 0.762
 கென்யா 0.348 0.369 0.392 0.414 0.431 0.467 0.472 0.491 0.502 0.512 0.515 0.515 0.515 0.515
 கிரிபட்டி 0.602 0.602 0.602 0.602
 வட கொரியா
 தென் கொரியா 0.565 0.638 0.679 0.743 0.797 0.837 0.843 0.848 0.854 0.856 0.862 0.865 0.865 0.865
 குவைத் 0.454 0.514 0.471 0.524 0.637 0.609 0.610 0.612 0.619 0.626 0.633 0.639 0.646 0.646
 கிர்கிசுத்தான் 0.598 0.578 0.634 0.656 0.659 0.660 0.658 0.653 0.651 0.656 0.656 0.656
வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் Lao People's Democratic Republic 0.246 0.256 0.288 0.310 0.352 0.385 0.390 0.395 0.403 0.414 0.422 0.436 0.436 0.436
 லாத்வியா 0.580 0.605 0.601 0.622 0.709 0.796 0.804 0.814 0.824 0.823 0.822 0.813 0.813 0.813
 லெபனான் 0.633 0.622 0.625 0.625 0.628 0.628 0.633 0.631 0.631
 லெசோத்தோ 0.352 0.395 0.414 0.429 0.449 0.474 0.477 0.483 0.489 0.495 0.500 0.502 0.504 0.504
 லைபீரியா 0.170 0.216 0.264 0.312 0.344 0.349 0.353 0.357 0.360 0.364 0.367 0.367 0.367 0.367
 லிபியா 0.421 0.459 0.516 0.571 0.625 0.660 0.667 0.675 0.683 0.690 0.698 0.698 0.698 0.698
 லீக்கின்ஸ்டைன் 0.750 0.762 0.762 0.762
 லித்துவேனியா 0.662 0.668 0.767 0.850 0.856 0.864 0.872 0.882 0.883 0.877 0.877 0.877
 லக்சம்பர்க் 0.551 0.584 0.598 0.641 0.734 0.743 0.744 0.746 0.748 0.755 0.762 0.762 0.762 0.762
 மடகாசுகர் 0.398 0.422 0.431 0.433 0.442 0.456 0.457 0.457 0.458 0.458
 மலாவி 0.192 0.197 0.229 0.399 0.388 0.380 0.388 0.387 0.403 0.419 0.434 0.440 0.440 0.440
 மலேசியா 0.398 0.458 0.487 0.536 0.602 0.651 0.655 0.659 0.663 0.667 0.671 0.671 0.671 0.671
 மாலைத்தீவுகள் 0.484 0.520 0.525 0.531 0.537 0.542 0.548 0.548 0.548 0.548
 மாலி 0.079 0.073 0.085 0.118 0.177 0.239 0.251 0.263 0.276 0.286 0.294 0.301 0.305 0.305
 மால்ட்டா 0.580 0.584 0.585 0.587 0.616 0.684 0.682 0.679 0.688 0.705 0.722 0.722 0.733 0.733
 மார்சல் தீவுகள்
 மூரித்தானியா 0.165 0.172 0.180 0.242 0.280 0.311 0.322 0.325 0.319 0.336 0.338 0.341 0.352 0.352
 மொரிசியசு 0.402 0.430 0.482 0.519 0.574 0.638 0.648 0.656 0.666 0.679 0.686 0.696 0.718 0.718
 மெக்சிக்கோ 0.417 0.468 0.479 0.511 0.544 0.588 0.601 0.604 0.612 0.621 0.631 0.636 0.638 0.638
 மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள் 0.611 0.611 0.611 0.611
வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் Moldova (Republic of) 0.600 0.591 0.618 0.646 0.654 0.654 0.657 0.654 0.653 0.656 0.653 0.653
 மொனாகோ
 மங்கோலியா 0.477 0.505 0.537 0.472 0.532 0.627 0.636 0.649 0.661 0.674 0.683 0.688 0.694 0.694
 மொண்டெனேகுரோ 0.717 0.730 0.744 0.757 0.768 0.774 0.774 0.774 0.774
 மொரோக்கோ 0.205 0.242 0.254 0.292 0.346 0.408 0.411 0.422 0.431 0.440 0.454 0.468 0.468 0.468
 மொசாம்பிக் 0.158 0.141 0.130 0.138 0.222 0.324 0.334 0.353 0.366 0.374 0.373 0.372 0.372 0.372
 மியான்மர் 0.222 0.247 0.243 0.286 0.310 0.343 0.351 0.360 0.363 0.367 0.371 0.371 0.371 0.371
 நமீபியா 0.451 0.471 0.495 0.528 0.508 0.515 0.514 0.515 0.517 0.519 0.520 0.520 0.520 0.520
 நவூரு
 நேபாளம் 0.155 0.205 0.284 0.306 0.337 0.366 0.384 0.387 0.398 0.418 0.444 0.452 0.452 0.452
 நெதர்லாந்து 0.667 0.686 0.744 0.811 0.824 0.844 0.850 0.860 0.860 0.859 0.866 0.892 0.894 0.894
 நியூசிலாந்து 0.760 0.772 0.794 0.864 0.885 0.908 0.910 0.911 0.913 0.915 0.917 0.917 0.917 0.917
 நிக்கராகுவா 0.327 0.325 0.343 0.387 0.425 0.463 0.467 0.471 0.476 0.480 0.484 0.484 0.484 0.484
 நைஜர் 0.060 0.070 0.084 0.098 0.118 0.149 0.152 0.159 0.165 0.172 0.184 0.192 0.198 0.198
 நைஜீரியா 0.415 0.417 0.419 0.421 0.423 0.425 0.425 0.425 0.425
 நோர்வே 0.666 0.699 0.750 0.805 0.870 0.910 0.912 0.909 0.903 0.902 0.907 0.910 0.910 0.910
 ஓமான் 0.527 0.527 0.539 0.556 0.589 0.596 0.603 0.603 0.603
 பாக்கித்தான் 0.121 0.144 0.158 0.190 0.221 0.291 0.296 0.298 0.328 0.332 0.339 0.336 0.322 0.302
 பலாவு 0.760 0.787 0.787 0.787 0.787 0.787 0.787 0.787 0.787 0.787
 பலத்தீன் 0.613 0.620 0.639 0.643 0.650 0.652 0.656 0.662 0.662
 பனாமா 0.505 0.524 0.536 0.576 0.623 0.653 0.656 0.655 0.658 0.658 0.663 0.657 0.657 0.657
 பப்புவா நியூ கினி 0.155 0.176 0.208 0.241 0.285 0.326 0.335 0.344 0.353 0.361 0.370 0.376 0.376 0.376
 பரகுவை 0.382 0.412 0.428 0.476 0.524 0.577 0.565 0.564 0.574 0.583 0.587 0.587 0.587 0.587
 பெரு 0.485 0.523 0.553 0.584 0.642 0.635 0.633 0.629 0.631 0.633 0.656 0.660 0.664 0.664
 பிலிப்பீன்சு 0.488 0.517 0.536 0.557 0.582 0.608 0.603 0.609 0.614 0.608 0.610 0.610 0.610 0.610
 போலந்து 0.591 0.628 0.667 0.720 0.780 0.795 0.797 0.799 0.801 0.808 0.817 0.823 0.825 0.825
 போர்த்துகல் 0.451 0.502 0.535 0.631 0.656 0.661 0.667 0.677 0.690 0.701 0.713 0.720 0.728 0.728
 கட்டார் 0.479 0.513 0.508 0.562 0.612 0.673 0.686 0.699 0.703 0.689 0.680 0.671 0.686 0.686
 உருமேனியா 0.597 0.618 0.637 0.624 0.654 0.709 0.717 0.732 0.748 0.754 0.747 0.748 0.748 0.748
 உருசியா 0.576 0.619 0.660 0.660 0.723 0.764 0.765 0.769 0.772 0.779 0.780 0.780 0.780 0.780
 ருவாண்டா 0.174 0.203 0.217 0.241 0.278 0.324 0.355 0.356 0.354 0.366 0.375 0.387 0.478 0.478
 செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் 0.638 0.638 0.638 0.638 0.638
 செயிண்ட். லூசியா 0.637 0.626 0.631 0.631 0.631
 செயின்ட் வின்செண்டு மற்றும் கிரெனடீன்கள் 0.657 0.657 0.657 0.657 0.657
 சமோவா 0.677 0.697 0.702 0.702 0.702 0.702 0.702 0.702 0.702 0.702
 சான் மரீனோ
 சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி 0.392 0.422 0.430 0.439 0.441 0.458 0.455 0.462 0.469 0.469
 சவூதி அரேபியா 0.304 0.363 0.427 0.482 0.565 0.617 0.624 0.630 0.641 0.660 0.688 0.707 0.721 0.723
 செனிகல் 0.180 0.204 0.226 0.245 0.266 0.312 0.324 0.329 0.343 0.357 0.364 0.368 0.368 0.368
 செர்பியா 0.646 0.668 0.686 0.691 0.692 0.693 0.697 0.697 0.695 0.695 0.695 0.695
 சீசெல்சு 0.666 0.691 0.689 0.686 0.683 0.633 0.678 0.636 0.636 0.636
 சியேரா லியோனி 0.164 0.199 0.183 0.221 0.274 0.286 0.288 0.290 0.292 0.294 0.296 0.305 0.305 0.305
 சிங்கப்பூர் 0.545 0.580 0.606 0.667 0.684 0.698 0.714 0.715 0.759 0.759 0.759 0.768
 சிலவாக்கியா 0.680 0.708 0.743 0.784 0.789 0.797 0.800 0.802 0.805 0.802 0.802 0.802
 சுலோவீனியா 0.653 0.697 0.724 0.794 0.842 0.849 0.850 0.854 0.858 0.864 0.862 0.863 0.863
 சொலமன் தீவுகள் 0.333 0.383 0.400 0.405 0.405 0.405 0.405 0.405 0.405 0.405
 சோமாலியா
 தென்னாப்பிரிக்கா 0.468 0.468 0.533 0.637 0.655 0.659 0.661 0.666 0.669 0.682 0.685 0.687 0.695 0.695
 தெற்கு சூடான்
 எசுப்பானியா 0.516 0.551 0.596 0.694 0.721 0.742 0.747 0.753 0.763 0.768 0.783 0.792 0.794 0.794
 இலங்கை 0.513 0.547 0.592 0.633 0.679 0.709 0.715 0.721 0.726 0.729 0.738 0.738 0.738 0.738
 சூடான் 0.133 0.143 0.159 0.175 0.206 0.261 0.272 0.283 0.293 0.304 0.306 0.306 0.306 0.306
 சுரிநாம் 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588
 சுவாசிலாந்து 0.355 0.395 0.426 0.448 0.459 0.494 0.514 0.523 0.531 0.539 0.547 0.551 0.551 0.551
 சுவீடன் 0.659 0.665 0.692 0.792 0.866 0.830 0.827 0.824 0.824 0.823 0.833 0.830 0.830 0.830
 சுவிட்சர்லாந்து 0.678 0.675 0.695 0.726 0.804 0.822 0.827 0.828 0.830 0.834 0.841 0.844 0.844 0.844
வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் Syrian Arab Republic 0.347 0.399 0.422 0.420 0.451 0.534 0.539 0.538 0.545 0.548 0.553 0.553 0.553
 தாஜிக்ஸ்தான் 0.634 0.607 0.601 0.630 0.635 0.631 0.639 0.638 0.639 0.639 0.639 0.639
 தன்சானியா 0.288 0.269 0.273 0.286 0.325 0.369 0.379 0.389 0.399 0.401 0.403 0.426 0.426 0.426
 தாய்லாந்து 0.343 0.377 0.386 0.433 0.516 0.569 0.559 0.582 0.589 0.601 0.608 0.608 0.608 0.608
 மாக்கடோனியக் குடியரசு 0.597 0.603 0.609 0.636 0.639 0.642 0.642 0.642 0.642
 கிழக்குத் திமோர் 0.362 0.379 0.399 0.419 0.439 0.459 0.472 0.472 0.472 0.472
 டோகோ 0.316 0.279 0.311 0.355 0.407 0.446 0.460 0.449 0.466 0.483 0.501 0.514 0.514 0.514
 தொங்கா 0.628 0.622 0.648 0.679 0.664 0.710 0.712 0.714 0.716 0.718 0.720 0.720 0.720 0.720
 டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 0.533 0.545 0.558 0.575 0.607 0.684 0.689 0.695 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700
 தூனிசியா 0.298 0.362 0.403 0.460 0.525 0.580 0.588 0.597 0.605 0.610 0.619 0.621 0.621 0.621
 துருக்கி 0.304 0.363 0.398 0.427 0.493 0.531 0.545 0.557 0.563 0.582 0.625 0.648 0.652 0.652
 துருக்மெனிஸ்தான் 0.679 0.679 0.679 0.679
 துவாலு
 உகாண்டா 0.174 0.234 0.251 0.266 0.426 0.449 0.446 0.452 0.466 0.475 0.479 0.479 0.479 0.479
 உக்ரைன் 0.581 0.614 0.646 0.679 0.705 0.765 0.772 0.776 0.779 0.783 0.784 0.790 0.796 0.796
 ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 0.358 0.416 0.471 0.543 0.604 0.649 0.654 0.659 0.664 0.669 0.673 0.673 0.673 0.673
 ஐக்கிய இராச்சியம் 0.608 0.622 0.642 0.791 0.836 0.866 0.854 0.852 0.859 0.865 0.878 0.860 0.860 0.860
 ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.790 0.805 0.834 0.861 0.850 0.867 0.870 0.876 0.880 0.884 0.887 0.890 0.890 0.890
 உருகுவை 0.545 0.567 0.597 0.609 0.660 0.691 0.693 0.708 0.709 0.709 0.707 0.710 0.712 0.712
 உஸ்பெகிஸ்தான் 0.654 0.654 0.654 0.651 0.651 0.651 0.651 0.651 0.651
 வனுவாட்டு 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596
 வெனிசுவேலா 0.441 0.461 0.453 0.475 0.513 0.594 0.618 0.650 0.670 0.674 0.682 0.682 0.682 0.682
 வியட்நாம் 0.381 0.376 0.349 0.387 0.434 0.470 0.478 0.486 0.494 0.502 0.509 0.513 0.513 0.513
 யேமன் 0.218 0.229 0.257 0.304 0.307 0.310 0.313 0.321 0.328 0.339 0.339 0.339
 சாம்பியா 0.319 0.362 0.375 0.457 0.488 0.538 0.546 0.554 0.561 0.569 0.577 0.584 0.591 0.591
 சிம்பாப்வே 0.288 0.450 0.423 0.457 0.471 0.483 0.487 0.490 0.493 0.497 0.500 0.500 0.500 0.500

உசாத்துணை[தொகு]

  1. 1.0 1.1 "Human Development Report Technical Notes 2014" (pdf). UNDP (15 November 2013). பார்த்த நாள் 2015-03-01.
  2. "Human Development Reports - Education Index". UNDP (15 November 2013). பார்த்த நாள் 2015-03-01.

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கல்விச்_சுட்டெண்&oldid=1929288" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது