உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

மக்கள் தொகையியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
மக்கள் தொகை அடிப்படையில் நாடுகளின் வரைபடம்
இந்த நூற்றாண்டின் பிற்பகுதிக்கான திட்டமிடல்களை மனித மக்கள்தொகை வளர்ச்சி காட்டுகிறது.

மக்கள்தொகை ஆய்வு என்பது மனித மக்கள்தொகை பற்றிய புள்ளிவிவர ஆய்வாகும். இது எந்த வகைப்பட்ட இயக்காற்றல் உள்ள மனித மக்கள்தொகையிடமும் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் பொதுவான அறிவியல் ஆகும், அதாவது காலம் அல்லது வெளியில் மாறிக்கொண்டிருக்கும் ஒன்று (பார்க்க மக்கள்தொகை இயக்காற்றல்கள்). இது இந்த மக்கள்தொகைகளின் அளவு, கட்டமைப்பு மற்றும் பரவலை ஆய்வுசெய்வதோடு, பிறப்பு, புலம்பெயர்வு, மூப்படைதல் மற்றும் மரணம் ஆகியவற்றிற்கான இவற்றின் செயலாற்றலில் ஏற்படும் இடம்சார்ந்த மற்றும்/அல்லது உலகியல் சார்ந்த மாற்றங்களோடும் தொடர்பு கொண்டதாக இருக்கிறது.

மக்கள்தொகை ஆய்வு பகுப்பாய்வை கல்வி, தேசியம், மதம் மற்றும் இனம் போன்ற அடிப்படை நிர்ணயங்களின் மூலமான சமூகங்கள் அல்லது குழுக்கள் போன்றவற்றிற்கு பயன்படுத்தலாம். கல்வித்துறையில், மக்கள்தொகை ஆய்வு மானுடவியல், பொருளாதாரம் அல்லது சமூகவியல் ஆகியவற்றில் ஒன்றினுடைய கிளையாக குறிப்பிடப்படுகிறது. முறைப்படியான மக்கள்தொகை ஆய்வு மக்கள்தொகை நிகழ்முறைகளின் அளவிடுதலுக்கான ஆய்வின் நோக்கத்தை வரம்பிற்குட்படுத்திக்கொள்கிறது.[1]

மக்கள்தொகையியல் புள்ளிவிவரம் என்ற சொற்பதம் மக்கள்தொகை ஆய்வு என்பதாக தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் இது அரசு, சந்தையிடல் அல்லது கருத்தாய்வு ஆகிவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் தேர்ந்தெடுத்த மக்கள்தொகை குணவியல்புகளையும் குறிப்பிடுகிறது, அல்லது இதுபோன்ற ஆராய்ச்சிகளில் பயன்படுத்தப்படும் மக்கள்தொகை ஆய்வு சுயவிவரங்களைக் குறிப்பிடுகிறது.

தரவும் முறைகளும்

[தொகு]

தரவு சேகரிப்பிற்கு இரண்டு முறைகள் உள்ளன: நேரடியானது மற்றும் மறைமுகமானது. நேரடித் தரவு என்பது எல்லாவிதமான பிறப்புக்கள் மற்றும் இறப்புக்களை தடம்காணும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த புள்ளிவிவர பதிவுகளிலிருந்தும், திருமணம், விவாகரத்து மற்றும் புலம்பெயர்வு (வீட்டின் இடத்தை பதிவுசெய்தல்) போன்ற சட்டபூர்வ தகுதியில் ஏற்படும் குறிப்பிட்ட மாற்றங்களிலிருந்தும் கிடைக்கிறது. வளர்ந்த நாடுகளில் உள்ள சிறந்த பதிவு அமைப்புக்களால் (அமெரிக்கா மற்றும் பெரும்பாலான ஐரோப்பா) பதிவு புள்ளிவிவரங்கள் பிறப்புக்கள் மற்றும் இறப்புக்களின் எண்ணிக்கையை மதிப்பிடுவதற்கான சிறந்த முறையாக இருக்கின்றன.

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு என்பது மக்கள்தொகை ஆய்வியல் தரவை சேகரிப்பதற்கான பிற பொதுவான நேரடி முறையாக இருக்கிறது. மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு வழக்கமாக நாட்டிலுள்ள ஒவ்வொருவரையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும் முயற்சியாக தேசிய அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிறது. இருப்பினும், தொடர்ந்து சேகரிக்கப்பட்டு வருடாந்திர அடிப்படையில் தொகுக்கப்படுகின்ற மிக முக்கியமான புள்ளிவிவரத் தரவில் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புகள் ஒவ்வொரு 10 ஆண்டிற்கும் என்பதாகவே தோன்றுகின்றன, இதனால் இவை பிறப்புக்கள் மற்றும் இறப்புக்கள் குறித்த சிறந்த மூலாதாரமாக இருப்பதில்லை. மிகைப்படியான அல்லது குறைவான எண்ணிக்கை எந்தளவிற்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதைக் கணக்கிடுவதற்கு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பிற்கு பின்னர் பகுப்பாய்வுகள் செய்யப்படுகின்றன.

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புகள் மக்களை எண்ணுவதற்கும் மேலான பணிகளையும் செய்கின்றன. அவை குடும்பங்கள் அல்லது வீடுகள் குறி்த்த தகவலையும், வயது, பாலினம், திருமண நிலை, படிப்பறிவு/கல்வி, வேலைவாய்ப்பு நிலை மற்றும் தொழில் மற்றும் புவியியல் இடவமைப்பு என்பதாக தனிநபர் குணவியல்புகள் போன்றவை குறித்த தகவலையும் சேகரிக்கின்றன. அவை புலம்பெயர்வு (அல்லது பிறப்பிடம் அல்லது முந்தைய வாழ்விடம்), மொழி, மதம், தேசியம் (அல்லது மக்களினம் அல்லது இனம்) மற்றும் குடியுரிமை குறித்த தரவையும் சேகரிக்கின்றன. முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பதிவுமுறை அமைப்பு முழுமையற்றதாக இருக்கும் நாடுகளில் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புகள் இனப்பெருக்கம் மற்றும் இறப்பு குறித்த தகவலின் நேரடி மூலாதாரமாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன; உதாரணத்திற்கு சீன மக்கள் குடியரசு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பிற்கு 18 மாதங்கள் முந்தைய பிறப்புக்கள் மற்றும் இறப்புக்கள் குறித்த தகவலையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது.

தரவு சேகரிப்பதற்கான மறைமுக முறைகள், வளரும் நாடுகளில் இருப்பது போன்ற முழு தரவும் கிடைக்காத நிலையில் இருக்கும் நாடுகளில் தேவைப்படுகின்றன. இந்த உத்திகளுள் ஒன்று சகோதரி முறையாகும், இதில் கணக்கெடுக்கும் ஆய்வாளர்கள் பெண்களிடம் அவர்களுடைய சகோதரிகள் எந்த வயதில் இறந்தார்கள் அல்லது குழந்தைகள் எத்தனை பேர் மற்றும் வயது என்ன என்பது போன்ற விஷயங்களை கேட்டுத் தெரிந்துகொள்கின்றனர். இந்த கணக்கெடுப்புகளைக் கொண்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் முழு மக்கள்தொகைக்குமான பிறப்பு மற்றும் இறப்பு வீதங்களை மறைமுகமாகக் கணக்கிடுகின்றனர். உடன்பிறப்புகள், பெற்றோர் மற்றும் குழந்தைகள் குறித்து மக்களிடம் கேட்டுத்தெரிந்துகொள்வது பிற மறைமுக முறைகளுள் ஒன்று.

மக்கள்தொகை நிகழ்முறையாக்கத்தை மாதிரியாக்குவதற்கு பல்வேறு வகைப்பட்ட மக்கள்தொகை ஆய்வு முறைகள் இருக்கின்றன. இவை இறப்பு மாதிரிகள் (ஆயுள் அட்டவணை, காம்பெர்ட்ஸ் மாதிரிகள், அபாய மாதிரிகள், காக்ஸ் சரிவிகித அபாய மாதிரிகள், பலபடித்தான சேதார ஆயுள் அட்டவணைகள், பிராஸ் தொடர்பு லாகிட்கள் ஆகியவை உட்பட), இனப்பெருக்கம் (ஹெர்ன்ஸ் மாதிரி, கோயேல்-டிரிஸல் மாதிரிகள், ஒப்புமை முன்னேற்ற விகிதங்கள்), திருமணம் (திருமண ஒற்றை சராசரி, பேஜ் மாதிரி), இயக்கமின்மை (சல்லிவன் மாதிரி, பலநிலைப்பட்ட ஆயுள் அட்டவணைகள்), மக்கள்தொகை விரிவாக்கங்கள் (லீ கார்டர், ல்ஸெலி மேட்ரிக்ஸ்), மற்றும் மக்கள்தொகை இயக்கவேகம் (கீஃபிட்ஸ்).

முக்கிய கருத்தாக்கங்கள்

[தொகு]

File:Population pyramid 1 (triangle).PNG|300px|right|thumb|மக்கள்தொகை பிரமிட் என்பது வயது/பாலின பகிர்வு விளக்கப்படமாகும். மக்கள்தொகை ஆய்வு உள்ளிட்டிருக்கும் முக்கிய கருத்தாக்கங்கள்:

 • பண்படா பிறப்பு வீதம் , 1000 மக்களுக்கு பிறப்புக்களின் வருடாந்திர எண்ணிக்கை.
 • பொது இனப்பெருக்க வீதம் , கர்ப்பகாலத்தில் 1000 பெண்கள் பிரசவிக்கும் பிறப்புக்களின் வருடாந்திர எண்ணிக்கை (15 முதல் 49 வயதுவரையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது, ஆனால் சிலபோது 15 முதல் 44 வரை எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது).
 • வயது-வரம்புள்ள இனப்பெருக்க வீதங்கள், குறிப்பிட்ட வயது வரம்புகளில் 1000 பெண்கள் பிரசவிக்கும் பிறப்புக்களின் வருடாந்திர எண்ணிக்கை (வழக்கமாக 15-19, 20-24 வயதுகளில்.)
 • பண்படா இறப்பு வீதம் , 1000 பேருக்கு இறப்புக்களின் வருடாந்திர எண்ணிக்கை.
 • குழந்தை இறப்பு வீதம் , 1000 பிறப்புக்களில் 1 வயதிற்கும் குறைவான குழந்தைகள் இறப்பதன் வருடாந்திர எண்ணிக்கை.
 • ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு (அல்லது ஆயுள் நீட்டிப்பு), தற்போதைய இறப்பு விகிதங்களில் வாழ்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படும் கொடுக்கப்பட்ட வயதிலான தனிநபர் வாழும் வருடங்களின் எண்ணிக்கை.
 • மொத்த இனப்பெருக்க விகிதம் , ஒரு பெண் தன்னுடைய இனப்பெருக்க ஆயுளை முடித்துக்கொள்ளும் நிலையில் பிறப்புக்களின் எண்ணிக்கை, ஒவ்வொரு வயதிலும் அவளுடைய கர்ப்பம் தற்போதைய வயது-குறிப்பிட்ட இனப்பெருக்க வீதங்களை பிரதிபலிக்கும் என்றால்.
 • மாற்றீட்டு நிலை இனப்பெருக்கம் , அடுத்த தலைமுறையில் தன்னை மாற்றீடு செய்துகொள்ள ஒரு பெண்ணைப் பெற்றெடுக்கும் விதமாக ஒரு பெண் கொண்டிருக்க வேண்டிய குழந்தைகளின் சராசரி எண்ணிக்கை. உதாரணத்திற்கு அமெரிக்காவில் மாற்றீட்டு அளவு இனப்பெருக்க வீதம் 2.11. 1000 பெண்கள் 211 குழந்தைகளைப் பெற்றெடுக்கின்றனர், இவற்றில் 103 பெண்களாக இருக்க வேண்டும். உயிருடன் இருக்கும் பெண் குழந்தைகளில் ஏறத்தாழ 3 சதவிகிதத்தினர் அவர்கள் கர்ப்பமடையும் முன்பே இறந்துவிடுவதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இவ்வகையில் அவர்கள் அடுத்த தலைமுறையில் 100 பெண்களை மட்டுமே பெற்றெடுக்கின்றனர்.[2]
 • நிகர இனப்பெருக்க வீதம் , தற்போதைய வயது-குறிப்பிட்ட இனப்பெருக்க வீதத்தில் ஒரு பெண் தன்னுடைய இனப்பெருக்க ஆயுளை முடித்துக்கொள்ளும் நிலையில் அவளுக்கு பிறந்திருக்கக்கூடிய மகள்களின் எண்ணிக்கை.
 • மொத்த இனப்பெருக்க விகிதம் என்பது கர்ப்பமடையும் வயதுகள் முழுவதுமாக உயிருடன் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் புதிதாகப் பிறக்க எதிர்பார்க்கப்படும் தாயார் ஒவ்வொருவரிடமும் எதிர்பார்க்கப்படும் மகள்களின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட எண்ணிக்கையாகும்.
 • நிலையான மக்கள்தொகை , ஒவ்வொரு வயதுப் பிரிவிலுமான மக்களின் சதவிகிதம் நிலையானதாகவே இருக்கும் நீண்டகாலத்திற்கு நிலையான பண்படா இறப்பு மற்றும் மரண விகிதங்களைக் கொண்டிருப்பது அல்லது மக்கள்தொகை பிரமிடு மாற்றமில்லாத கட்டமைப்பைக் கொண்டிருப்பது.[2]
 • நிலைமாறாத மக்கள்தொகை , அளவில் நிலையானதாகவும் மாற்றமில்லாத்தாகவும் இருப்பது (பண்படா பிறப்பு வீதம் மற்றும் பண்படா இறப்பு வீதம் பூஜ்ஜியமாக இருப்பது).[2]

நிலையான மக்கள்தொகை அளவு என்ற வகையில் நிலையானதாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை, இது விரிவடையவோ அல்லது சுருங்கவோ செய்யலாம்.[2]

மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி பண்படா இறப்பு விகிதம் முழு மக்கள்தொகைக்கும் பயன்படுத்தப்படுவது தவறான விளைவை ஏற்படுத்தலாம் என்பதை கவனிக்கவும். உதாரணத்திற்கு, வளர்ந்த நாடுகளில் சுகாதாரத் தரநிலை நன்றாக இருப்பினும் 1000 பேருக்கான இறப்புக்களின் எண்ணிக்கை குறைவான வளர்ச்சியுற்ற நாடுகளைக் காட்டிலும் வளர்ந்த நாடுகளில் அதிகமாக இருக்கலாம். ஒரு ஆண்டில் இறப்பதற்கு சாத்தியமுள்ள மிக வயதானவர்களை உரிய அளவில் வளர்ந்த நாடுகள் கொண்டிருப்பதால் இது ஏற்படுகிறது, எனவே ஒட்டுமொத்த இறப்பு வீதமானது கொடுக்கப்பட்ட வயதிற்கு இறப்பு வீதம் குறைவாக இருந்தால் அதிகப்படியானதாகக்கூட இருக்கலாம். இறப்பு குறித்த மிகவும் முழுமையான விளக்கம் ஒவ்வொரு வயதிற்கும் தனித்தனியாக இறப்பை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும் ஆயுள் அட்டவணையால் வழங்கப்படுகிறது. ஆயுள் அட்டவணை என்பது ஆயுள் நீட்டிப்பின் சிறந்த மதிப்பீட்டை வழங்க அவசியமானது.

இறப்பு வீதங்கள் மக்கள்தொகை உண்மையில் இருப்பதைக் காட்டிலும் அதிகமாக வளர்ச்சியுறுகிறது என்ற தவறான கருத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு காரணமாகிறது, ஏனென்றால் இறப்பு வீதங்களின் அளவீடு மட்டுமே பெண்களின் இனப்பெருக்க வீதத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதுடன் பாலின விகிதத்தோடு சரிசெய்துகொள்ளப்படுவதில்லை. உதாரணத்திற்கு, மக்கள்தொகையானது 4.0 என்ற மொத்த இறப்பு விகிதத்தையும் ஆனால் பாலின விகிதம் 66/34 (பெண்களோடு ஒப்பிடுகையில் இருமடங்கு ஆண்கள்) என்ற விகிதத்தைக் கொண்டிருந்தால் இந்த மக்கள்தொகையானது உண்மையில் 3.0 என்ற இறப்பு விகிதம் மற்றும் 50/50 என்ற இறப்பு விகிதத்தைக் மக்கள்தொகை கொண்டிருப்பதைக் காட்டிலும் மெதுவான இயல்பு அதிகரிப்பில் உண்மையில் வளர்ச்சியுறுகிறது எனலாம். இந்த விலகல் இந்தியாவிலும் மியான்மரிலும் பெரியதாக இருக்கிறது என்பதுடன் சீனாவிலும் காணப்படுகிறது.

அடிப்படை சமன்பாடு

[தொகு]

ஒரு நாடு (அல்லது பிற தனியுரு) t காலத்தில் Populationt நபர்களை கொண்டிருக்கிறது என்றால் t + 1 என்ற காலத்தின் மக்கள்தொகையின் அளவு என்ன?

t காலத்திலிருந்து t + 1க்கான இயல்பான அதிகரிப்பு:

காலம் t இல் இருந்து t + 1 வரையிலான புலம்பெயர்வு:

இந்த அடிப்படை சமன்பாட்டை துணை மக்கள் தொகைகளுக்கும் பயன்படுத்தலாம். உதாரணத்திற்கு, குறிப்பிட்ட சமூகம் அல்லது நாட்டிற்குள்ளாக இனக்குழுக்கள் அல்லது தேசியத்தின் மக்கள்தொகை அளவு மாற்ற மூலாதாரத்திற்கு உட்பட்டதாகும். இருப்பினும், இனக்குழுக்களுடன் என்றால் "மொத்த புலம்பெயர்வு" பௌதீக புலம்பெயர்வு மற்றும் இன மறுகண்டுபிடிப்பு (தன்மயமாக்கல்) என்பதாக மேலும் பிரிக்கப்படுகிறது. தங்களுடைய சுய இன முத்திரையை மாற்றிக்கொள்ளும் தனிநபர்கள் அல்லது ஒரு காலகட்டத்தில் அரசாங்க புள்ளிவிவரத்தில் உள்ள தங்களுடைய இன வரையறை மாற்றப்பெற்றவர்கள் புலம்பெயர்ந்தவர்களாகவோ அல்லது ஒரு மக்கள்தொகை துணைப்பிரிவிலிருந்து மற்றொன்றிற்கு மாறியவர்களாகவோ கருதப்படுவர்.[3]

மிகவும் பொதுவாக, அடிப்படை மக்கள்தொகை ஆய்வு சமன்பாடு வரையறை அடிப்படையில் உண்மையைக் கொண்டிருக்கையில் நடைமுறையில் நிகழ்வுகளை (பிறப்புகள், இறப்புகள், புலம்பெயர்தல், குடியேறுதல்) பதிவுசெய்தல் மற்றும் கணக்கிடுதல் மற்றும் மொத்த மக்கள்தொகை அளவைக் கணக்கிடுதல் பிழைக்கு உட்பட்டவை. எனவே எந்த ஒரு மக்கள்தொகை கணக்கீட்டு அளவு அல்லது மாற்றம் செய்யப்படும்போதும் பிழை அனுமதிக்கப்பட்டுவிடுகிறது.

வரலாறு

[தொகு]

இபின் கால்துண் (1332-1406) என்பவர் அவருடைய மக்கள்தொகை, வளர்ச்சி மற்றும் குழு இயக்காற்றல்கள் குறித்த அறிவியல்பூர்வ மற்றும் கோட்பாட்டுரீதியான படைப்பை உருவாக்கிய சமூக அமைப்பின் பொருளாதார பகுப்பாய்வு என்பதற்காக "மக்கள்தொகை ஆய்வின்" தந்தையாக குறிப்பிடப்படுகிறார். அவருடைய கண்டுபிடிப்புகள் சமூக மக்கள்தொகை ஆய்வு இயக்காற்றல்களின் கணித மாதிரியாக்கத்தின் சமீபத்திய எழுச்சிக்கு தாக்கமாக அமைந்திருக்கிறது.[4] அவருடைய மியூகாதிமா (Muqaddimah) வரலாற்றில் அரசு, தகவல்தொடர்பு மற்றும் கொள்கைபரப்புதலின் பங்கு குறித்த அவருடைய உணர்தல்களுக்கான அடிப்படை அம்சங்களை வழங்குகிறது.[5]

ஜான் கிராண்டின் நேச்சுரல் அண்ட் பொலிட்டிகல் அப்சர்வேஷன்ஸ்...அபான் தி பில்ஸ் ஆஃப் மார்டாலிட்டி (1662) ஆயுள் அட்டவணையின் தொடக்ககால வடிவத்தைக் கொண்டிருக்கிறது. எட்மண்ட் ஹாலி போன்ற கணிதவியலாளர்கள், ஆயுள் அட்டவணையை ஆயுள் காப்பீட்டு கணிதங்களுக்கான அடிப்படையாக உருவாக்கினர். ரிச்சர்ட் பிரைஸ் 1771 ஆம் ஆண்டில் பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆயுள் சாத்தியங்கள் குறித்த முதல் புத்தகத்திற்கான புகழைப் பெறுகிறார்,[6] அதைத்தொடர்ந்து அகஸ்டஸ் டி மார்கனின், ‘ஆன் தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிராபபிலிட்டிஸ் டு லைஃபே கண்டின்ஜன்ஸிஸ்’, (1838) வெளிவந்தது.[7]

18 ஆம் நூற்றாண்டின் முடிவில், தாமஸ் மால்துஸ், சரிபார்க்கப்படவில்லை என்றால் மக்கள்தொகை அதிகவேகமான வளர்ச்சிக்கு ஆளாகக்கூடியது என்ற முடிவிற்கு வருகிறார். மக்கள்தொகை வளர்ச்சியானது உணவு உற்பத்தியைக் காட்டிலும் வளர்ச்சியில் அதிகரிக்கக்கூடியது என்றும், இது என்றைன்றைக்குமான பஞ்சம் மற்றும் வறுமைக்கு இட்டுச்செல்லும் என்றும் அச்சம் தெரிவிக்கிறார் (பார்க்க மால்தூசிய பேராபத்து); அவர் மிகை மக்கள்தொகை மற்றும் வளர்ச்சி வரம்புகளின் தந்தையாக பார்க்கப்படுகிறார். பின்னாளில் பென்ஜமின் காம்பர்ட்ஸ் மற்றும் வெர்சல்ட்ஸ் போன்றவர்களால் நுட்பமான மற்றும் யதார்த்தமான மாதிரிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன.

1860-1910 காலகட்டத்தை மக்கள்தொகை ஆய்வானது புள்ளிவிவரத்திலிருந்து தனிப்பட்ட ஒரு துறையாக உருவான நிலைமாற்றக் காலம் என்று குறிப்பிடலாம். இந்தக் காலகட்டம் மக்கள்தொகை ஆய்வு வளர்ச்சிக்கும், மக்கள்தொகை பகுப்பாய்வு முறைகள் மற்றும் உத்திகளின் கருவிக்கும் பங்களிப்பு செய்த பின்வருபவர்கள் போன்ற சர்வதேச 'சிறந்த மக்கள்தொகை ஆய்வாளர்களின்' படைப்புகளை உள்ளிட்டிருக்கிறது: அடோல்பி குயிட்டிலெட் (1796-1874), வில்லியம் ஃபர் (1807-1883), லூயி-அடோல்பி பெர்டிலன் (1821-1883) அவருடைய மகன் ஜாக்கஸ் (1851-1922), ஜோசப் கோரோஸி (1844-1906), ஆண்டர்ஸ் நிகோலஸ் கெய்லர் (1838-1919), ரிச்சர்ட் போக் (1824-1907), வில்லெம் லெக்ஸிஸ் (1837-1914) மற்றும் லூகி போடியோ (1840-1920).[8]

நிலைமாற்றம்

[தொகு]

File:World-Population-500CE-2150.png|thumb|400px|கிறிஸ்துவிற்குப் பிந்தைய 500 ஆம் ஆண்டு முதல் 2150 வரையிலான உலக மக்கள்தொகை திட்டமிடல்கள்[9] (சிவப்பு, ஆரஞ்சு, பச்சை) மற்றும் அமெரிக்க கணக்கெடுப்பு செயலக வரலாற்று மதிப்பீடுகள்[10] (கறுப்பு). நீலநிறத்தில் உள்ள பிரிவு மட்டுமே நம்பத்தகுந்த எண்ணிக்கை, மதிப்பீடுகளோ திட்டமிடல்களோ அல்ல.

மால்துஸின் முன்னூகிப்புகள் மற்றும் அறம்சார் கட்டுப்பாடு குறித்த அவருடைய கருத்துக்களுக்கு முரணாக பெரும்பாலான வளர்ந்த நாடுகளிலான இயல்பான மக்கள்தொகை வளர்ச்சி பூஜ்ஜியத்திற்கும் குறைந்தது, இதற்கு பஞ்சமோ மூலாதாரங்கள் இல்லாததோ காரணமாக இருக்கவில்லை, வளர்ந்த நாடுகளில் உள்ள மக்கள் ஒரு சில குழந்தைகளை மட்டுமே பெற்றுக்கொள்ள முனைந்ததே காரணம். மக்கள்தொகை வளர்ச்சியில் வீழ்ச்சி இருப்பினும் இந்த நாடுகளில் ஆயுள் நீட்டிப்பு பெரிய அளவிற்கு அதிகரித்தது. தொழில்மயத்திற்கு முந்தைய சமூகங்களிலான மெதுவான (அல்லது வளர்ச்சியில்லாத) வளர்ச்சியோடு இந்த மக்கள்தொகை வளர்ச்சி முறைமையைத் தொடர்ந்து சமூகங்கள் வளர்ச்சியுறுதல் மற்றும் தொழில்மயமாதல், மீண்டும் செல்வச்செழிப்பாக மாறுவதால் மெதுவான வளர்ச்சியுறுவது ஆகியன மக்கள்தொகை ஆய்வு நிலைமாற்றம் எனப்படுகிறது.

இதேபோன்ற போக்குகள் முன்னெப்பொதும் இல்லாத அளவிற்கு வளர்ச்சியுறும் நாடுகளில் தெள்ளத்தெளிவானதானது, எனவே இந்தச் சுழல் கட்டுப்பாட்டை தாண்டிச் சென்றதால் உலக மக்கள்தொகை இந்த நூற்றாண்டில் குறிப்பிடத்தகுந்த அளவிற்கு தாமதமானது, முடிவில் உறைநிலைக்கோ அல்லது வீழ்ச்சியுறும் நிலைக்கோ வந்தது. இந்த மாற்றம் குறிப்பிட்ட பிரதேசங்களிலான உலக மக்கள்தொகையின் சரிவிகிதத்தில் பிரதான மாற்றங்களோடு தொடர்புகொண்டதாக இருந்தது. ஐக்கிய நாடுகளின் மக்கள்தொகை பிரிவு உலகில் பிறந்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை 2015 ஆம் ஆண்டில் வீழ்ச்சியுறத் தொடங்கும் என்றும், 15 வயதிற்கு குறைவான குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை 2025 ஆம் ஆண்டில் வீழ்ச்சியுறுத் தொடங்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கிறது.[9]

இந்தப் பிரிவில் உள்ள எண்ணிக்கை 2150 ஆம் ஆண்டில் உலக மக்கள்தொகையின் சமீபத்திய (2004) திட்டமிடலைக் காட்டுகிறது (சிவப்பு = அதிகம், ஆரஞ்சு = மத்திமம், பச்சை = குறைவு). ஐநா "மத்திம" திட்டமிடல் உலக மக்கள்தொகை 2075 ஆம் ஆண்டில் தோராயமாக 9 பில்லியன் என்ற சமநிலையை அடையும் என்பதைக் காட்டுகிறது. ஆஸ்திரியாவில் உள்ள இண்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் அப்ளைட் சிஸ்டம்ஸ் அனாலிஸிஸில் தனிப்பட்டு செயல்படும் மக்கள்தொகை ஆய்வாளர்கள் 2070 ஆம் ஆண்டில் உலக மக்கள்தொகை 9 பில்லியன் என்ற உச்சத்தை எட்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றனர்.[11] 21 ஆம் நூற்றாண்டு முழுவதிலும் மக்கள்தொகை சராசரியாக உயர்வடையத் தொடங்கும் சாத்தியமிருக்கிறது.

மக்கள்தொகை அறிவியல்

[தொகு]

மக்கள்தொகைகள் மூன்று நிகழ்முறைகளில் மாற்றமடைகின்றன: இனப்பெருக்கம், இறப்பு மற்றும் புலம்பெயர்வு. இனப்பெருக்கம் என்பது பெண்கள் கொண்டிருக்கும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது என்பதோடு இது இனப்பெருக்க திறனுக்கு (பெண்ணின் கர்ப்ப சாத்தியம்) முரணாக இருக்கிறது.[12] இறப்பு என்பது மக்கள்தொகை உறுப்பினர்களின் மரணத்தை பாதிக்கின்ற நிகழ்முறைகளின் காரணங்கள், தொடர்விளைவுகள் மற்றும் அளவீட்டைப் பற்றிய ஆய்வாகும். மிகப்பொதுவாக இறப்பைப் பற்றி ஆய்வுசெய்யும் மக்கள்தொகை ஆய்வாளர்கள் மக்கள்தொகையில் இறப்பு நிலைகளைப் (மிகவும் குறிப்பாக ஆயுள் நீ்ட்டிப்பு) பற்றிய தகவலை வழங்கும் புள்ளிவிவர சாதனமான ஆயுள் அட்டவணையைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.[13]

புலம்பெயர்வு என்பது முன்-வரையறை செய்யப்பட்ட, அரசியல் எல்லையைத் தாண்டி தோற்ற இடத்திலிருந்து சேர்கின்ற இடத்திற்கு ஒருவருடைய நகர்தலைக் குறிக்கிறது. புலம்பெயர்தல் குறித்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் நகர்தல்களை அவை ஏதோ ஒரு வகையில் நிரந்தரமானதாக இருந்தால் தவிர 'புலம்பெயர்வு' என்று குறிப்பிடுவதில்லை. இவ்வாறு மக்கள்தொகை ஆய்வாளர்கள் சுற்றுலாப்பயணிகள் மற்றும் பயணிகளை புலம்பெயர்வதாகக் கருதுவதில்லை. அதேசமயம் புலம்பெயர்தல் குறித்து ஆய்வு செய்யும் மக்கள்தொகை ஆய்வாளர்கள் இருக்கின்ற இடம் குறித்த முழுமையான கணக்கெடுப்பை செய்கிறார்கள், வரிப் படிவங்கள் மற்றும் தொழிலாளர் தொகை கணக்கெடுப்பு உள்ளிட்ட மறைமுக மூலாதாரங்களும் முக்கியமானவை.[14]

மக்கள்தொகை ஆய்வு என்பது இன்று உலகம் முழுவதிலும் உள்ள பல பல்கலைக்கழகங்களில் பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது என்பதுடன், சமூக அறிவியல்கள், புள்ளிவிவரங்கள் அல்லது சுகாதார அறிவியல்களிலான தொடக்கநிலை பயிற்சியோடு மாணவர்களைக் கவர்கின்றன. புவியியல், பொருளாதாரம், சமூகவியல் அல்லது நோய்ப்பரவலியல் போன்ற சில முறைமைகளிலான குறுக்குவெட்டாக இருக்கும் மக்கள்தொகை ஆய்வானது சமூக அல்லது பிற அறிவியல்களிலிருந்து பெறப்பட்ட பிற முறைகளோடு இந்தப் பிரிவின் மையத்தைக் குறிக்கின்ற மிகவும் நுட்பமான அளவுசார் அணுகுமுறையை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் மக்கள்தொகை பிரச்சினைகளின் பெரும் அளவை அணுகுவதற்கான கருவிகளை வழங்குகிறது. மக்கள்தொகை ஆராய்ச்சி பல்கலைக்கழகங்கள், ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் புள்ளிவிவரத் துறைகள் மற்றும் சில சர்வதேச நிறுவனங்களில் நடத்தப்படுகின்றன. மக்கள்தொகை நிறுவனங்கள் சிக்ரட் (மக்கள்தொகை ஆராய்ச்சியை ஒருங்கிணைப்பதற்கான சர்வதேச ஆணையம்) நெட்வொர்க்கின் ஒரு பகுதியாக இருக்கின்ற அதேசமயத்தில் மக்கள்தொகை ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் பெரும்பாலான தனிப்பட்ட அறிவியலாளர்கள் மக்கள்தொகை அறிவியல்பூர்வ ஆய்வுக்கான சர்வதேச ஒன்றியத்தின் உறுப்பினர்களாகவோ அல்லது அமெரிக்காவில் உள்ள அமெரிக்க மக்கள்தொகை கூட்டமைப்பின் உறுப்பினர்களாகவோ இருக்கின்றனர்.

மேலும் பார்க்க

[தொகு]
 • தற்காலத்தைய தேசங்கள் மற்றும் அரசுகளிலான மக்கள்தொகை ஆய்வுகள்
 • உயிர் மக்கள்தொகை ஆய்வியல்
 • மனித வாழ்நாள் நீட்டிப்புத்திறனின் உயிர் மக்கள்தொகை ஆய்வு
 • மக்கள்தொகை ஆய்வு பகுப்பாய்வு
 • மக்கள்தொகை ஆய்வு பொருளாதாரம்
 • மொழிசார் மக்கள்தொகை ஆய்வு
 • நர்கேலவின் விதி
 • மதம்சார் மக்கள்தொகை ஆய்வு
 • காம்பெர்ட்ஸ்-மெக்கேஹம் இறப்பு விதி
 • உலகமயமாதலும் சுகாதாரமும்
 • மக்கள்தொகை ஆய்வு குறித்த முக்கியப் பதிப்புகள்
 • இடைக்கால மக்கள்தொகை ஆய்வு
 • மக்கள் தொகை
 • மக்கள்தொகை புவியியல்
 • மக்கள்தொகை புள்ளிவிவரம்
 • மாற்றீட்டு புலம்பெயர்வு
 • இனப்பெருக்க சுகாதாரம்
 • சமூக கணக்கெடுப்புகள்:
  • பொது சமூக கணக்கெடுப்பு
  • ஆஸ்பஸ்
  • ஜிஎஸ்ஓஇபி
  • உலக மதிப்பீடுகள் கணக்கெடுப்பு
  • தேசிய தீர்க்கரேகை கணக்கெடுப்பு
 • அமைப்புக்கள்:
  • மக்கள்தொகை சான்றாதார செயலகம்
  • மிச்சிகன் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள மக்கள்தொகை ஆய்வுகள் மையம் அமெரிக்காவில் உள்ள பழமையான மற்றும் மிகுந்த செயல்பாட்டில் உள்ள மக்கள்தொகை ஆய்வு ஆராய்ச்சி மையங்களுள் ஒன்று.
  • இண்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் அப்ளைட் சிஸ்டம்ஸ் அனாலிஸிஸ் (ஐஐஏஎஸ்ஏ) என்பது அறிவியல்பூர்வ சமூகம், கொள்கை வகுப்பாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கான உலகளாவிய மாற்றத்தின் நீட்டிப்புத்தன்மை மற்றும் மனித பரிமாணங்களை ஆய்வு செய்கின்ற ஒரு அரசு-சாரா ஆராய்ச்சி நிறுவனம்.
  • Institut national d'études démographiques பிரெஞ்சு தேசிய நிறுவனம்
  • மக்கள்தொகை ஆய்வு ஆராய்ச்சிக்கான மாக்ஸ் பிளான்க் நிறுவனம் இந்த எம்பிஐடிஆர் தன்னுடைய செயல்பாடுகளை 1996 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கியது, ஆனால் இது முன்பே உலகில் மக்கள்தொகை ஆய்வு குறித்து ஆராய்ச்சி செய்யும் மிகப்பெரிய நிறுவனங்களுள் ஒன்றாக இருந்தது.

குறிப்புகள்

[தொகு]
 1. ஆண்ட்ரூ ஹைண்ட் டெமாகிராபிக் மெத்தேட்ஸ் அத்தியாயம். 1 பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-340-71892-7
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 இண்ட்ரடக்சன் டு எண்விரான்மெண்டல் என்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் மற்றும் இலா, 2008, பியர்ஸன் எஜுகேஷன், அத்தியாயம் 3
 3. பார்க்க, உதாரணத்திற்கு, பார்பரா ஏ. ஆண்டர்ஸன் மற்றும் பிரைன் டி. சில்வர், "எஸ்டிமேட்டிங் ரஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எத்னிக் ஐடெண்டிட்டி அமமாங் நான்-ரஷ்யன்ஸ் இன் தி யுஎஸ்எஸ்ஆர்," டெமாக்கிராபி , தொகுப்பு. 20, எண். 4 (நவம்பர்., 1983): 461-489.
 4. பார்க்க, எ.கா., ஆந்த்ரே கரட்டெவ், ஆர்டெமி மால்கோவ், & டாரியா கல்தூரினா (2006). இண்ட்ரடக்சன் டு சோசியல் மேக்ரோடைனமிக்ஸ்: காம்பாக்ட் மேக்ரோமாடல்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ஸ்ட் சிஸ்டம் குரோத் . மாஸ்கோ: யூஆர்எஸ்எஸ், பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 5-484-00414-4
 5. ஹெச். மௌலானா (2001). "இன்ஃபர்மேஷன் இன் தி அரப் வேர்ல்ட்", கோஆபரேஷன் சவுத் ஜர்னல் 1 .
 6. “அவர் யஸ்டர்டேஸ்: தி ஹிஸ்டரி ஆஃப் தி ஆக்சுவேரியல் புரஃபஷன் இன் நார்த் அமெரிக்கா, 1809-1979,” இ.ஜே. (ஜேக்) மூர்ஹெட், எஃப்எஸ்ஏ, ( 1/23/10 – 2/21/04), 1989 ஆம் ஆண்டில் தொழில்முறைகள் நூற்றாண்டு கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக காப்பீட்டு கணிப்பு சமூகத்தால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
 7. தி ஹிஸ்டரி ஆஃப் இன்ஷூரன்ஸ், தொகுப்பு 3, தொகுப்பு டேவிட் ஜென்கின்ஸ் அண்ட் டகோ யனேயாமா (1 85196 527 0): 8 தொகுப்பு: ( 2000) கிடைக்குமிடம்: ஜப்பான்: கினோகியோனியா)
 8. டி கேன்ஸ், ஹென்க் அண்ட் ஃபிரான்ஸ் வான் பாப்பல் (2000) விளிம்புகளைச் சேர்ந்த பங்களிப்புகள். வில்லெம் லெக்ஸிஸ் காலத்தில் டச்சு புள்ளிவிவரவாதிகள், காப்பீட்டு கணிப்பாளர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள் மற்றும் மக்கள்தொகை ஆய்வு முறைகள். 'லெக்ஸிஸ் இன் காண்டெக்ஸ்ட்: மக்கள்தொகை ஆய்வியல் 1860-1910 இல் ஜெர்மானிய மற்றும் கிழக்கு & வடக்கு ஐரோப்பிய பங்களிப்புகள்' குறித்த பயிற்சிப் பட்டறை, மக்கள்தொகை ஆய்வு ஆராய்ச்சிக்கான மாக்ஸ் பிளாண்க் நிறுவனம், ரோஸ்டாக், ஆகஸ்ட் 28 மற்றும் 29, 2000.
 9. 9.0 9.1 [11]
 10. [12]
 11. Lutz, Wolfgang; Sanderson, Warren; Scherbov, Sergei (1997-06-19). "Doubling of world population unlikely" (PDF). Nature 387 (6635): 803–805. doi:10.1038/42935. பப்மெட்:9194559. http://ace1.ma.utexas.edu/users/davis/375/reading/worldbirthrate.pdf. பார்த்த நாள்: 2008-11-13. 
 12. ஜான் போன்கார்ட்ஸ். உள்வய இனப்பெருக்க மாறுபாடுகளின் இனப்பெருக்க-குடியேற்ற விளைவுகள். குடும்பக் கட்டுப்பாட்டிலான ஆய்வுகள், தொகுப்பு. 13, எண். 6/7. (சூன். - சூலை., 1982), பக். 179-189.
 13. என் சி ஹெச் எஸ் - ஆயுள் அட்டவணைகள்
 14. டொனால்ட் டி. ரோலண்ட் டொகிரபிக் மெத்தேட்ஸ் அண்ட் கான்செப்ட்ஸ் அத்தியாயம். 11 பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-19-875263-6

மேலும் படிக்க

[தொகு]

புற இணைப்புகள்

[தொகு]

வார்ப்புரு:Human

Category:மனித புவியியல் Category:மக்கள்தொகை Category:சமூகவியலின் கிளைகள் (உள்முறைமை) Category:சுற்றுச்சூழல் சமூக அறிவியல் Category:மக்கள்தொகை ஆய்வு Category:காப்பீட்டுக் கணிப்பு அறிவியல் Category:கிரேக்க கடன் வார்த்தைகள்

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மக்கள்_தொகையியல்&oldid=3640813" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது