மனித வறுமைச் சுட்டெண்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

மனித வறுமைச் சுட்டெண் என்பது ஒரு நாட்டில் காணப்படும் வாழ்க்கைத்தரத்தைக் குறிப்பிட பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சுட்டியாகும். இது ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் மனித அபிவிருத்திச் சுட்டெண்ணுக்கு நிரப்பியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. 1997ல் வெளியிடப்பட்ட மனித அபிவிருத்தி அறிக்கையிலேயே இது முதன்முதலில் பயன்படுத்தப்பட்டது. அபிவிருத்தியடைந்த நாடுகளில் மனித அபிவிருத்திச் சுட்டெண்ணிலும் பார்க்க, சிறந்த முறையில் வறுமை நிலையை இதன் மூலம் அளவிடலாம் எனக் கருதப் படுகிறது.[1] 2010ல் இச்சுட்டிக்குப் பதிலாக பல்பரிமாண வறுமைச் சுட்டெண் எனும் புதிய சுட்டெண்ணை ஐக்கிய நாடுகள் அறிமுகப்படுத்தியது.

மனித வறுமைச் சுட்டெண்ணின் அளவுகோல்களாக மனித அபிவிருத்திச் சுட்டெண்ணில் பயன்படுத்தப்படும் மூன்று காரணிகளே இதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அவையாவன: ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு, அறிவு மற்றும் வாழ்க்கைத்தரப் பண்பு ஆகியனவாகும். மனித வறுமைச் சுட்டெண் அபிவிருத்தியடைந்துவரும் நாடுகளுக்குத் தனியாகவும் (HPI-1), தெரிவுசெய்யப்பட்ட உயர்வருமானம் பெறும் நாடுகளுக்குத் தனியாகவும் (HPI-2) கணிக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் வறுமை நிலையில் பாரிய வித்தியாசத்தை உடைய இரு குழுக்களின் சமூக பொருளாதார மாற்றங்களை சிறப்பாகப் பிரதிபலிக்கக் கூடியதாயுள்ளது.

அபிவிருத்தியடைந்துவரும் நாடுகளுக்காக (HPI-1)[தொகு]

மனித அபிவிருத்தி அறிக்கை இணையத்தளத்தின் வரைவிலக்கணப்படி, "மனித அபிவிருத்திச் சுட்டெணை அளவிடப் பயன்படும் மூன்று அளவுகோல்களான நீண்ட ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை, அறிவு மற்றும் வாழ்க்கைத்தரப் பண்பு ஆகியவற்றினால் வறுமையை அளவிடும் ஒரு கூட்டுச் சுட்டெண்" என குறிப்பிடப்படுகிறது. இச்சுட்டெண்ணைக் கணிக்கும் சூத்திரம்:

  • HPI-1 =

: பிறப்பிலிருந்து 40 வயது வரையான ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு (100ஆல் பெருக்கப்படும்)
: வளர்ந்தோர் எழுத்தறிவின்மை வீதம்
: நல்ல குடிநீரைப் பெறமுடியாத மக்களினதும், வயதுக்குக் குறைந்த நிறையுடைய சிறுவர்களினதும் சராசரி
: 3

தெரிவு செய்யப்பட்ட உயர் வருமானம் பெறும் OECD நாடுகளுக்காக (HPI-2)[தொகு]

மனித அபிவிருத்தி அறிக்கை இணையத்தளத்தின் வரைவிலக்கணப்படி, "மனித அபிவிருத்திச் சுட்டெணை அளவிடப் பயன்படும் மூன்று அளவுகோல்களான நீண்ட ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை, அறிவு மற்றும் வாழ்க்கைத்தரப் பண்பு ஆகியவற்றுடன் சமூகத் தவிர்ப்பும் கவனத்தில் கொள்ளப்படும்." இச்சுட்டெண்ணைக் கணிக்கும் சூத்திரம்:

  • HPI-2 =

: பிறப்பிலிருந்து 60 வயது வரையான ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு (100 மடங்காக)
: வளர்ந்தோர் நடைமுறை எழுத்தறிவுத் திறன்கள் குறைவானோர் வீதம்
: வறுமக்கோட்டுக்குக் கீழே வாழும் மக்கள் தொகை (50% வருமானத்துக்குக் குறைந்த வருமானம் உடையோர்)
: நீண்டகால வேலைவாய்ப்பின்மை வீதம் (12 மாதங்கள் அல்லது அதற்கு மேல்)
: 3

2007–2008ஆண்டுக்கான இறுதி அறிக்கைப்படி, 22 நாடுகளில் 19 நாடுகளே உயர் மனித அபிவிருத்திச் சுட்டெண்ணைக் கொண்டுள்ளன. தரப்படுத்தல் பின்வருமாறு (தாழ்ந்த வறுமையுள்ள நாடுகள் மேலேயுள்ளன):

நிலை நாடு HPI-2 பிறப்பிலிருந்து 60 வயது வரையான ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு (%) வளர்ந்தோர் நடைமுறை எழுத்தறிவுத் திறன்கள் குறைவானோர் வீதம் (%) நீண்டகால வேலையின்மை வீதம் (%) இடை வருமானத்தின் 50%க்குக் குறைவான வருமானமுடையோர் (%)
1 சுவீடன் 6.3 6.7 7.5 1.1 6.5
2 நோர்வே 6.8 7.9 7.9 0.5 6.4
3 நெதர்லாந்து 8.1 8.3 10.5 1.8 7.3
4 பின்லாந்து 8.1 9.4 10.4 1.8 5.4
5 டென்மார்க் 8.2 10.3 9.6 0.8 5.6
6 ஜெர்மனி 10.3 8.6 14.4 5.8 8.4
7 சுவிட்சர்லாந்து 10.7 7.2 15.9 1.5 7.6
8 கனடா 10.9 8.1 14.6 0.5 11.4
9 லக்சம்பேர்க் 11.1 9.2 - 1.2 6.0
10 ஆஸ்திரியா 11.1 8.8 - 1.3 7.7
11 பிரான்ஸ் 11.2 8.9 - 4.1 7.3
12 ஜப்பான் 11.7 6.9 - 1.3 11.8
13 ஆஸ்திரேலியா 12.1 7.3 17.0 0.9 12.2
14 பெல்ஜியம் 12.4 9.3 18.4 4.6 8.0
15 ஸ்பெயின் 12.5 7.7 - 2.2 14.2
16 ஐக்கிய இராச்சியம் 14.8 8.7 21.8 1.2 12.5
17 ஐக்கிய அமெரிக்கா 15.4 11.6 20.0 0.4 17.0
18 அயர்லாந்து 16.0 8.7 22.6 1.5 16.2
19 இத்தாலி 29.8 7.7 47.0 3.4 12.7

இந்தப் பட்டியலில் இல்லாத மனித அபிவிருத்திச் சுட்டெண்ணின்படி, முதல் 22 இடங்களுக்குள் உள்ள நாடுகள் ஐஸ்லாந்து, நியூசிலாந்து, லிச்டென்ஸ்டைன் என்பனவாகும்.

எல்லா நாடுகளும் இங்கே உள்ளடக்கப்படுவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா நாடுகளுக்கும் அளவுகோல்களுக்கான தரவுகள் கிடைப்பதில்லை. இதனால் இங்குள்ள நாடுகளின் நிலைகள் மாறுபடலாம். ஏனைய நாடுகளுக்கான பெறுமானங்களுக்கு கீழுள்ள இணைப்பைப் பார்க்கவும்.

பயன்படுத்தப்பட்ட சுட்டிகள்:

  • பிறப்பிலிருந்து 60 வயது வரையான ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு,2000-2005. இது 7.1%(சப்பான்)இலிருந்து, 11.8%(ஐக்கிய அமெரிக்கா)வரை மாறுபடும். இச் சுட்டி எல்லா நாடுகளுக்கு காணப்படுகிறது.
  • வளர்ந்தோர் நடைமுறை எழுத்தறிவுத் திறன்கள் குறைவானோர் வீதம்(சர்வதேச வளர்ந்தோர் எழுத்தறிவு மதிப்பீட்டில் “நிலை 1” இலுள்ளோரின் வீதம், வயது 16-65, 1994-2003). 7.5%(சுவீடன்)இலிருந்து, 47%(இத்தாலி) வரை மாறுபடும்.
  • நீண்டகால வேலைவாய்ப்பின்மை வீதம் (12 மாதங்கள் அல்லது அதற்கும் மேல், தொழிற்படையின் %மாக), 2005. 0.4%(ஐக்கிய அமெரிக்கா)இலிருந்து, 5.0%(ஜெர்மனி)வரை.
  • இடை வருமானத்தின் 50%க்குக் குறைவான வருமானமுடையோர் (%), 1994-2002. 5.4%(பின்லாந்து)இலிருந்து, 17% (ஐக்கிய அமெரிக்கா) வரை.

இவற்றையும் பார்க்க[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2007-01-25. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2012-09-20.

வெளியிணைப்புக்கள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மனித_வறுமைச்_சுட்டெண்&oldid=3566957" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது