உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

வேலையின்மை அடிப்படையில் நாடுகளின் தரவரிசை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
வேலையின்மை அடிப்படையில் நாடுகளின் தரவரிசை- ஆதாரம் சிஐஏ உலக ஆதார புத்தகம்

பெரும்பான்மையான தகவல்கள் சிஐஏ உலக ஆதார புத்தகத்தில் இருந்து தொகுக்கப்பட்டது. [1][2]

நாடு/பகுதி வேலைவாய்பின்மை விகிதம்
(%)
தகவலாண்டு
ஆப்கானித்தான் ஆப்கானிஸ்தான் 40 .00 2008 மதிப்பீடு.
அல்பேனியா அல்பேனியா 12 .50 2008 மதிப்பீடு.
அல்ஜீரியா அல்ஜீரியா 12 .90 2008 மதிப்பீடு.
அமெரிக்க சமோவா அமெரிக்க சமோவா (ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் ) 29 .80 2005
அந்தோரா அண்டோரா 0 .00 1996 மதிப்பீடு.
அங்கியுலா அங்கியுலா (ஐக்கிய இராச்சியம் ) 8 .00 2002
அன்டிகுவா பர்புடா அன்டிகுவா பர்புடா 11 .00 2001 மதிப்பீடு.
அர்கெந்தீனா ஆர்ஜென்டீனா 7 .80 செப்டம்பர் 2008
ஆர்மீனியா ஆர்மீனியா 7 .10 2007 மதிப்பீடு.
அரூபா அருபா (நெதர்லாந்து ) 6 .90 2005 மதிப்பீடு.
ஆத்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா 4 .50 2008 மதிப்பீடு.
ஆஸ்திரியா அவுஸ்திரியா 3 .70 2008 மதிப்பீடு.
அசர்பைஜான் அசர்பைஜான் 0 .80 2008 மதிப்பீடு.
பகுரைன் பாகாரேயின் 15 .00 2005 மதிப்பீடு.
வங்காளதேசம் வங்காளதேசம் 2 .50 2008 மதிப்பீடு.
பார்படோசு பார்படோசு 10 .70 2003 மதிப்பீடு.
பெலருஸ் பெலரசு 1 .60 2005
பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் 7 .00 2008 மதிப்பீடு.
பெலீசு பெலீசு 8 .50 2007
பெர்முடா பெர்முடா 2 .10 2004
பூட்டான் பூட்டான் 2 .50 2004
பொலிவியா பொலிவியா 7 .50 2008 மதிப்பீடு.
பொசுனியா எர்செகோவினா பொசுனியா (பிரதேசம்) 29 .00 2007 மதிப்பீடு.
போட்சுவானா போட்ஸ்வானா 7 .50 2007 மதிப்பீடு.
பிரேசில் பிரேசில் 8 .00 2008 மதிப்பீடு.
பிரித்தானிய கன்னித் தீவுகள் பிரித்தானிய வெர்ஜின் தீவுகள் (ஐக்கிய இராச்சியம் ) 3 .60 1997
புரூணை புரூணை 4 .00 2006
பல்காரியா பல்கேரியா 6 .30 2008 மதிப்பீடு.
மியான்மர் மியன்மார் 9 .40 2008 மதிப்பீடு.
கம்போடியா கம்போடியா 2 .50 2000
கமரூன் கமரூன் 30 .00 2001 மதிப்பீடு.
கனடா கனடா 6 .10 2008 மதிப்பீடு.
கேப் வர்டி கேப் வேர்டே 21 .00 2000 மதிப்பீடு.
கேமன் தீவுகள் கேமன் தீவுகள் (ஐக்கிய இராச்சியம் ) 4 .40 2004
மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு மத்திய ஆபிரிக்கக் குடியரசு 8 .00 2001 மதிப்பீடு.
சிலி சிலி 7 .50 august-october 2008
கொக்கோசு (கீலிங்) தீவுகள் கோக்கோஸ் (கீலிங்) தீவுகள் (ஆஸ்திரேலியா ) 60 .00 2000 மதிப்பீடு.
கொலம்பியா கொலம்பியா 11 .80 2008 மதிப்பீடு.
கொமொரோசு கொமொரோசு 20 .00 1996 மதிப்பீடு.
குக் தீவுகள் குக் தீவுகள் (நியூசிலாந்து ) 13 .10 2005
கோஸ்ட்டா ரிக்கா கோஸ்ட்டா ரிக்கா 5 .60 2008 மதிப்பீடு.
குரோவாசியா குரோவாட்ஸ்க்கா 13 .90 2008 மதிப்பீடு.
கூபா கியூபா 1 .80 2008 மதிப்பீடு.
சைப்பிரசு சைப்ரஸ் 3 .80 2008 மதிப்பீடு.
செக் குடியரசு செக் குடியரசு 5 .50 2008 மதிப்பீடு.
டென்மார்க் டென்மார்க் 2 .00 2008 மதிப்பீடு.
சீபூத்தீ திஜிபொதி 59 .00 2007 மதிப்பீடு.
டொமினிக்கா டொமினிக்கா 23 .00 2000 மதிப்பீடு.
டொமினிக்கன் குடியரசு டொமினிகன் குடியரசு 15 .40 2008 மதிப்பீடு.
கிழக்குத் திமோர் கிழக்குத் திமோர் 20 .00 2006 மதிப்பீடு.
எக்குவடோர் ஈக்குவடோர் 8 .70 2008 மதிப்பீடு.
எகிப்து எகிப்து 8 .70 2008 மதிப்பீடு.
எல் சல்வடோர் எல் சல்வடோர் 6 .40 2008 மதிப்பீடு.
எக்குவடோரியல் கினி எக்குவடோரியல் கினி 30 .00 1998 மதிப்பீடு.
எசுத்தோனியா எசுத்தோனியா 5 .10 2008 மதிப்பீடு.
ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் 7 .20 2008 மதிப்பீடு.
பரோயே தீவுகள் பரோயே தீவுகள் (டென்மார்க் ) 1 .30 2007
பிஜி பிஜி 7 .60 1999
பின்லாந்து பின்லாந்து 6 .50 2008 மதிப்பீடு.
பிரான்சு பிரான்ஸ் 7 .40 2008 மதிப்பீடு.
பிரெஞ்சு பொலினீசியா பிரெஞ்சு பொலினீசியா (பிரான்ஸ் ) 11 .70 2005
காபொன் காபொன் 21 .00 2006 மதிப்பீடு.
வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் காசாக் கரை காசாக் கரை 41 .30 ஜூன் 2008
சியார்சியா ஜார்ஜியா 13 .60 2006 மதிப்பீடு.
செருமனி யேர்மனி 7 .90 2008 மதிப்பீடு.
கானா கானா 11 .00 2000 மதிப்பீடு.
கிப்ரல்டார் கிப்ரல்டார் (ஐக்கிய இராச்சியம் ) 3 .00 2005 மதிப்பீடு.
கிரேக்க நாடு கிரீசு 8 .00 2008 மதிப்பீடு.
கிறீன்லாந்து கிறீன்லாந்து (டென்மார்க் ) 9 .30 2005 மதிப்பீடு.
கிரெனடா கிரெனடா 12 .50 2000
குவாம் குவாம் (ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் ) 11 .40 2002 மதிப்பீடு.
குவாத்தமாலா குவாத்தமாலா 3 .20 2005 மதிப்பீடு.
குயெர்ன்சி குயெர்ன்சி (ஐக்கிய இராச்சியம் ) 0 .90 2006 மார்ச் மதிப்பீடு.
ஒண்டுராசு ஒண்டூராஸ் 27 .80 2007 மதிப்பீடு.
ஆங்காங் ஹொங்கொங் (சீனா ) 3 .50 2008 மதிப்பீடு.
அங்கேரி அங்கேரி 8 .00 2008 மதிப்பீடு.
ஐசுலாந்து ஐசுலாந்து 1 .60 2008 மதிப்பீடு.
இந்தியா இந்தியா 6 .8 2008 மதிப்பீடு.
இந்தோனேசியா இந்தோனேசியா 8 .20 2008 மதிப்பீடு. .
ஈராக் ஈராக் 12 .50 2008 மதிப்பீடு.
ஈரான் ஈரான் 18 .00 2006 மதிப்பீடு.
அயர்லாந்து குடியரசு அயர்லாந்து 6 .20 2008 மதிப்பீடு.
மாண் தீவு மாண் தீவு 1 .50 2006 டிசம்பர் மதிப்பீடு.
இசுரேல் இசுரேல் 6 .10 2008 மதிப்பீடு.
இத்தாலி இத்தாலி 6 .80 2008 மதிப்பீடு.
ஜமேக்கா யமேக்கா 10 .10 2008 மதிப்பீடு.
சப்பான் யப்பான் 4 .20 2008 மதிப்பீடு.
யேர்சி யேர்சி (ஐக்கிய இராச்சியம் ) 2 .20 2006
யோர்தான் யோர்தான் 13 .30 2008 மதிப்பீடு.
கசக்கஸ்தான் கசகிசுதான் 6 .90 2008 மதிப்பீடு.
கென்யா கென்யா 40 .00 2001 மதிப்பீடு.
கிரிபட்டி கிரிபாட்டி 2 .00 1992 மதிப்பீடு.
குவைத் குவைத் 2 .20 2004
கிர்கிசுத்தான் கிர்கிசுதான் 18 .00 2004 மதிப்பீடு.
லாவோஸ் லாவோஸ் 2 .40 2005
லாத்வியா லத்வியா 5 .50 2008 மதிப்பீடு.
லெபனான் லெபனான் 20 .00 2006 மதிப்பீடு.
லெசோத்தோ லெசோத்தோ 45 .00 2002
லைபீரியா லைபீரியா 85 .00 2003 மதிப்பீடு.
லிபியா லிபியா 30 .00 2004 மதிப்பீடு.
லீக்கின்ஸ்டைன் லெய்செஸ்டீன் 1 .50 31 டிசம்பர் 2007
லித்துவேனியா லித்துவேனியா 4 .80 2008 மதிப்பீடு.
லக்சம்பர்க் லக்சம்பேர்க் 4 .70 2008 மதிப்பீடு.
மக்காவு மக்காவு (சீனா ) 3 .10 2008 மதிப்பீடு.
மலேசியா மலேசியா 3 .10 2007 மதிப்பீடு.
மாலி மாலி 30 .00 2004 மதிப்பீடு.
மால்ட்டா மால்ட்டா 6 .40 2007
மார்சல் தீவுகள் மார்ஷல் தீவுகள் 30 .90 2000 மதிப்பீடு.
மூரித்தானியா மௌரித்தானியா 20 .00 2004 மதிப்பீடு.
மொரிசியசு மொரிசியசு 8 .00 2008 மதிப்பீடு.
மயோட்டே மயோட்டே (பிரான்ஸ் ) 25 .40 2005
மெக்சிக்கோ மெக்சிகோ 4 .10 அக்டோபர் 2008
மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள் மைக்குரேனேசிய கூட்டாட்சி நாடுகள் 22 .00 2000 மதிப்பீடு.
மல்தோவா மோல்டோவா 2 .10 2007 மதிப்பீடு.
மொனாகோ மொனாகோ 0 .00 2005
மங்கோலியா மங்கோலியா 2 .80 2007
மொண்டெனேகுரோ மொண்டெனேகுரோ 14 .70 2007 மதிப்பீடு.
மொன்செராட் மொன்செராட் (ஐக்கிய இராச்சியம் ) 6 .00 1998 மதிப்பீடு.
மொரோக்கோ மொரோக்கோ 2 .10 2008 மதிப்பீடு.
மொசாம்பிக் மொசாம்பிக் 21 .00 1997 மதிப்பீடு.
நமீபியா நமீபியா 5 .00 2008 மதிப்பீடு.
நவூரு நவூரு 90 .00 2004 மதிப்பீடு.
நேபாளம் நேபாளம் 42 .00 2004 மதிப்பீடு.
நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து 4 .50 2008 மதிப்பீடு.
நெதர்லாந்து அண்டிலிசு நெதர்லாந்து அண்டிலிசு (நெதர்லாந்து ) 17 .00 2002 மதிப்பீடு.
நியூ கலிடோனியா நியு கலிடோனியா (பிரான்ஸ் ) 17 .10 2004
நியூசிலாந்து நியூசிலாந்து 4 .00 2008 மதிப்பீடு.
நிக்கராகுவா நிக்கராகுவா 3 .90 2008 மதிப்பீடு.
நியுவே நியுயே (நியூசிலாந்து ) 4 .00 2008 மதிப்பீடு.
வடக்கு மரியானா தீவுகள் வட மரியானா தீவுகள் (ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் ) 3 .90 2001
நோர்வே நோர்வே 2 .50 2008 மதிப்பீடு.
ஓமான் ஓமன் 15 .00 2004 மதிப்பீடு.
பாக்கித்தான் பாக்கிஸ்தான் 7 .40 2008 மதிப்பீடு.
பலாவு பலாவு 4 .20 2005 மதிப்பீடு.
பனாமா பனாமா 6 .30 2008 மதிப்பீடு.
பப்புவா நியூ கினி பப்புவா நியூகினி 1 .90 2004
பரகுவை பராகுவே 5 .40 2008 மதிப்பீடு.
சீனா மக்கள் சீனக் குடியரசு 4 .00 2008 மதிப்பீடு.
பெரு பெரு 8 .30 2008 மதிப்பீடு.
பிலிப்பீன்சு பிலிப்பைன்ஸ் 7 .40 2008 மதிப்பீடு.
போலந்து போலந்து 9 .70 2008 மதிப்பீடு.
போர்த்துகல் போர்த்துக்கல் 7 .60 2008 மதிப்பீடு.
புவேர்ட்டோ ரிக்கோ போட்ட ரிக்கோ (ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் ) 12 .00 2002
கத்தார் கட்டார் 0 .60 2008 மதிப்பீடு.
மாக்கடோனியக் குடியரசு வடக்கு மக்கெதோனியா 34 .50 2008 மதிப்பீடு.
உருமேனியா ருமேனியா 3 .60 2008 மதிப்பீடு.
உருசியா ரஷ்யா 6 .20 2008 மதிப்பீடு.
செயிண்ட். எலனா செயிண்ட் எலனா (ஐக்கிய இராச்சியம் ) 14 .00 1998 மதிப்பீடு.
செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் 4 .50 1997
செயிண்ட். லூசியா செயிண்ட். லூசியா 20 .00 2003 மதிப்பீடு.
செயிண்ட் ப்யேர் அண்ட் மீகேலோன் செயிண்ட். பியரே மிகுயிலன் (பிரான்ஸ் ) 10 .30 1999
செயின்ட் வின்செண்டு மற்றும் கிரெனடீன்கள் செயிண்ட். வின்செண்ட் கிரெனேடின்ஸ் 15 .00 2001 மதிப்பீடு.
சான் மரீனோ சான் மரீனோ 2 .80 2004
சவூதி அரேபியா சவுதி அரேபியா 11 .80 2008 மதிப்பீடு.
செனிகல் செனகல் 48 .00 2007 மதிப்பீடு.
செர்பியா செர்பியா 18 .80 2007 மதிப்பீடு.
சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூர் 2 .30 2008 மதிப்பீடு.
சிலோவாக்கியா சிலவாக்கியா 7 .40 2008 மதிப்பீடு.
சுலோவீனியா சிலவேனியா 6 .70 2008 மதிப்பீடு.
தென்னாப்பிரிக்கா தென்னாபிரிக்கா 21 .70 2008 மதிப்பீடு.
தென் கொரியா தென் கொரியா 3 .20 2008 மதிப்பீடு.
எசுப்பானியா ஸ்பெயின் 10 .90 2008 மதிப்பீடு.
இலங்கை இலங்கை 5 .80 2008 மதிப்பீடு.
சூடான் சூடான் 18 .70 2002 மதிப்பீடு.
சுரிநாம் சுரிநாம் 9 .50 2004
சுவாசிலாந்து சுவாசிலாந்து 40 .00 2006 மதிப்பீடு.
சுவீடன் சுவீடன் 6 .20 2008 மதிப்பீடு.
சுவிட்சர்லாந்து சுவிஸர்லாந்து 2 .60 2008 மதிப்பீடு.
சிரியா சிரியா 9 .00 2008 மதிப்பீடு.
தாய்வான் தாய்வான் (சீன குடியரசு ) 4 .00 2008 மதிப்பீடு.
தஜிகிஸ்தான் தாஜிக்ஸ்தான் 2 .40 2007 மதிப்பீடு.
தாய்லாந்து தாய்லாந்து 1 .40 2008 மதிப்பீடு.
பகாமாசு பகாமாசு 7 .60 2006 மதிப்பீடு.
தொங்கா டொங்கா 13 .00 2003/2004 மதிப்பீடு.
டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ திரினிடாட்டும் டொபாகோவும் 5 .50 2008 மதிப்பீடு.
தூனிசியா துனீசியா 14 .00 2008 மதிப்பீடு.
துருக்கி துருக்கி 7 .90 2008 மதிப்பீடு.
துருக்மெனிஸ்தான் துருக்மெனிஸ்தான் 60 .00 2004 மதிப்பீடு.
துர்கசு கைகோசு தீவுகள் துர்கசும் கைகோசும் (ஐக்கிய இராச்சியம் ) 10 .00 1997 மதிப்பீடு.
உக்ரைன் உக்ரேன் 2 .10 2008 மதிப்பீடு.
ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 2 .40 2001
ஐக்கிய இராச்சியம் ஐக்கிய இராச்சியம் 5 .50 2008 மதிப்பீடு.
ஐக்கிய அமெரிக்கா ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் 8 .10 பிப்ரவரி 2009
உருகுவை உருகுவே 7 .80 2008 மதிப்பீடு.
உஸ்பெகிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் 0 .90 2008 மதிப்பீடு.
வனுவாட்டு வனுவாட்டு 1 .70 1999
வெனிசுவேலா வெனிசுலா 8 .50 2008 மதிப்பீடு.
வியட்நாம் வியட்நாம் 4 .20 2007
அமெரிக்க கன்னித் தீவுகள் அமெரிக்க கன்னித் தீவுகள் (ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் ) 6 .20 2004
வலிசும் புட்டூனாவும் வலிசும் புடானாவும் (பிரான்ஸ் ) 15 .20 2003
மேற்குக் கரை மேற்குக் கரை 16 .30 ஜூன் 2008
யேமன் யேமன் 35 .00 2003 மதிப்பீடு.
சாம்பியா சாம்பியா 50 .00 2000 மதிப்பீடு.
சிம்பாப்வே சிம்பாப்வே 80 .00 2005 மதிப்பீடு.

மேற்கோள்கள்

[தொகு]

வெளியிணைப்புகள்

[தொகு]