மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணின் படி நாடுகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணைக் காட்டும் உலக வரைபடம் (14 டிசம்பர் 2015 இல் வெளியிடப்பட்ட 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில்)[1]
  0.900 and over
  0.850–0.899
  0.800–0.849
  0.750–0.799
  0.700–0.749
  0.650–0.699
  0.600–0.649
  0.550–0.599
  0.500–0.549
  0.450–0.499
  0.400–0.449
  0.350–0.399
  0.349 and under
  Data unavailable
மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் 2013 அடிப்படையில் உலக வரைபடம். ஜூலை 24, 2014 இல் வெளியிடப்பட்டது[2]

  மிக உயர்நிலை மனித மேம்பாடு
  தாழ்நிலை மனித மேம்பாடு
  உயர்நிலை மனித மேம்பாடு
  தகவல் இல்லை
  நடுமட்ட மனித மேம்பாடு

இது உலக நாடுகளின் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணின் (ம.மே.சு.) கீழிறங்கு முறை வரிசைப் பட்டியலாகும். ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி/வளர்ச்சித் திட்டத்தில் பெறப்படும் மனித மேம்பாடு அறிக்கையில் இந்தப் பட்டியல் வெளியிடப்படும். இறுதியாக 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான மேம்பாடுகள் கணக்கிடப்பட்டு பெறப்பட்ட பட்டியலானது 2017 மார்ச் மாதம் 21 ஆம் நாள் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் உள்ளது. இதன்படி நோர்வே முதலாம் இடத்திலும், அவுஸ்திரேலியா இரண்டாம் இடத்திலும் உள்ளன.[3]

2010 ஆம் ஆண்டில் சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது (IHDI - Inequality-adjusted Human Development Index). மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பயன்படக்கூடியதாக இருப்பினும், சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணே மிகவும் திருத்தமானதாக இருக்கும் எனக் கூறப்பட்டது[4]

இதன்படி நாடுகள் நான்கு பெரும் பிரிவுகளினுள் அடக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பிரிவுகள் கீழ்வருமாறு:

 • மிக உயர்வான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்
 • உயர்வான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்
 • நடுத்தர மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்
 • குறைந்த மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்

(தேவையான தரவுகள் பெறப்பட முடியாத நாடுகள் இந்தப் பட்டியலில் இருப்பதில்லை).

நாடுகளின் முழுமையான பட்டியல்[தொகு]

ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி/வளர்ச்சித் திட்டத்தின் மூலம் பெறப்படும், 2016 மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி, நோர்வே மீண்டும் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணின்படி முதலாம் இடத்தில் இருக்கின்றது. இதன் மூலம் நோர்வே 14 ஆவது தடவையாக இந்தப் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்கின்றது[3][5]. 2015 ஆம் ஆண்டிற்கான பெறுமதிகளைக் கணக்கில்கொண்டு செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலேயே இந்த அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு 2016, மார்ச் 21 ஆம் நாள் ஸ்டொக்ஹோம், சுவீடனில், வெளியிடப்பட்டது[6].


குறிப்பு: பச்சை அம்புக்குறி (Green Arrow Up Darker.svg), சிவப்பு அம்புக்குறி (Red Arrow Down.svg), நீலக்கோடு (Straight Line Steady.svg) என்பன 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித வளர்ச்சிச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

மிக உயர்நிலை மனித மேம்பாடு[தொகு]

தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[3]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[3] 2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[3]
1 Straight Line Steady.svg  நோர்வே 0.949 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
2 Straight Line Steady.svg  ஆத்திரேலியா 0.939 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
2 Green Arrow Up Darker.svg (1)  சுவிட்சர்லாந்து 0.939 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
4 Green Arrow Up Darker.svg (2)  செருமனி 0.926 Green Arrow Up Darker.svg 0.01
5 Red Arrow Down.svg (1)  டென்மார்க் 0.925 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
5 Green Arrow Up Darker.svg (6)  சிங்கப்பூர் 0.925 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
7 Red Arrow Down.svg (2)  நெதர்லாந்து 0.924 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
8 Red Arrow Down.svg (2)  அயர்லாந்து 0.923 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
9 Green Arrow Up Darker.svg (7)  ஐசுலாந்து 0.921 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
10 Red Arrow Down.svg (1)  கனடா 0.920 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
10 Red Arrow Down.svg (2)  அமெரிக்கா 0.920 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
12 Straight Line Steady.svg  ஆங்காங் 0.917 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
13 Red Arrow Down.svg (4)  நியூசிலாந்து 0.915 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
14 Straight Line Steady.svg  சுவீடன் 0.913 Green Arrow Up Darker.svg 0.004
15 Red Arrow Down.svg (2)  லீக்டன்ஸ்டைன் 0.912 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
16 Red Arrow Down.svg (2)  ஐக்கிய இராச்சியம் 0.909 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
17 Green Arrow Up Darker.svg (3)  சப்பான் 0.903 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
18 Red Arrow Down.svg (1)  தென் கொரியா 0.901 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
19 Red Arrow Down.svg (1)  இசுரேல் 0.899 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
20 Red Arrow Down.svg (1)  லக்சம்பேர்க் 0.898 Green Arrow Up Darker.svg 0.004
21 Green Arrow Up Darker.svg (1)  பிரான்சு 0.897 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
22 Red Arrow Down.svg (1)  பெல்ஜியம் 0.896 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
23 Green Arrow Up Darker.svg (1)  பின்லாந்து 0.895 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
24 Red Arrow Down.svg (1)  ஆஸ்திரியா 0.893 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
25 Straight Line Steady.svg  சுலோவீனியா 0.890 Green Arrow Up Darker.svg 0.002

தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[3]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[3] 2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[3]
26 Green Arrow Up Darker.svg (1)  இத்தாலி 0.887 Green Arrow Up Darker.svg 0.006
27 Red Arrow Down.svg (1)  எசுப்பானியா 0.884 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
28 Straight Line Steady.svg  செக் குடியரசு 0.878 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
29 Straight Line Steady.svg  கிரேக்க நாடு 0.866 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
30 Green Arrow Up Darker.svg (1)  புரூணை 0.865 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
30 Straight Line Steady.svg  எஸ்தோனியா 0.865 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
32 Green Arrow Up Darker.svg (2)  அண்டோரா 0.858 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
33 Red Arrow Down.svg (1)  சைப்பிரசு 0.856 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
33 Green Arrow Up Darker.svg (4)  மால்ட்டா 0.856 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
33 Red Arrow Down.svg (1)  கட்டார் 0.856 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
36 Straight Line Steady.svg  போலந்து 0.855 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
37 Straight Line Steady.svg  லித்துவேனியா 0.848 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
38 Green Arrow Up Darker.svg (4)  சிலி 0.847 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
38 Green Arrow Up Darker.svg (1)  சவூதி அரேபியா 0.847 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
40 Red Arrow Down.svg (5)  சிலவாக்கியா 0.845 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
41 Green Arrow Up Darker.svg (2)  போர்த்துகல் 0.843 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
42 Red Arrow Down.svg (1)  ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 0.840 Green Arrow Up Darker.svg 0.004
43 Green Arrow Up Darker.svg (1)  அங்கேரி 0.836 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
44 Green Arrow Up Darker.svg (2)  லாத்வியா 0.830 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
45 Red Arrow Down.svg (5)  அர்கெந்தீனா 0.827 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
45 Green Arrow Up Darker.svg (2)  குரோவாசியா 0.827 Green Arrow Up Darker.svg 0.004
47 Red Arrow Down.svg (2)  பாகாரேயின் 0.824 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
48 Green Arrow Up Darker.svg (1)  மொண்டனேகுரோ 0.807 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
49 Green Arrow Up Darker.svg (1)  உருசியா 0.804 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
50 Green Arrow Up Darker.svg (2)  உருமேனியா 0.802 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
51 Red Arrow Down.svg (3)  குவைத் 0.800 Green Arrow Up Darker.svg 0.001

உயர்நிலை மனித மேம்பாடு[தொகு]

தரவரிசை நாடு ம.மே.சு.
2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[3]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[3] 2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[3]
52 Red Arrow Down.svg (2)  பெலருஸ் 0.796 Red Arrow Down.svg 0.002
52 Straight Line Steady.svg  ஓமான் 0.796 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
54 Green Arrow Up Darker.svg (3)  பார்படோசு 0.795 Green Arrow Up Darker.svg 0.010
54 Red Arrow Down.svg (2)  உருகுவை 0.795 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
56 Green Arrow Up Darker.svg (3)  பல்கேரியா 0.794 Green Arrow Up Darker.svg 0.012
56 Straight Line Steady.svg  கசக்ஸ்தான் 0.794 Green Arrow Up Darker.svg 0.006
58 Red Arrow Down.svg (3)  பஹமாஸ் 0.792 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
59 Green Arrow Up Darker.svg (3)  மலேசியா 0.789 Green Arrow Up Darker.svg 0.010
60 Straight Line Steady.svg  பலாவு 0.788 Green Arrow Up Darker.svg 0.006
60 Straight Line Steady.svg  பனாமா 0.788 Green Arrow Up Darker.svg 0.006
62 Red Arrow Down.svg (4)  அன்டிகுவா பர்புடா 0.786 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
63 Green Arrow Up Darker.svg (1)  சிஷெல்ஸ் 0.782 Green Arrow Up Darker.svg 0.010
64 Red Arrow Down.svg (1)  மொரிசியசு 0.781 Green Arrow Up Darker.svg 0.004
65 Red Arrow Down.svg (1)  டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 0.780 Green Arrow Up Darker.svg 0.008
66 Green Arrow Up Darker.svg (3)  கோஸ்ட்டா ரிக்கா 0.776 Green Arrow Up Darker.svg 0.010
66 Straight Line Steady.svg  செர்பியா 0.776 Green Arrow Up Darker.svg 0.005
68 Red Arrow Down.svg (1)  கியூபா 0.775 Green Arrow Up Darker.svg 0.006
69 Straight Line Steady.svg  ஈரான் 0.774 Green Arrow Up Darker.svg 0.008
70 Green Arrow Up Darker.svg (6)  ஜார்ஜியா 0.769 Green Arrow Up Darker.svg 0.015
71 Green Arrow Up Darker.svg (1)  துருக்கி 0.767 Green Arrow Up Darker.svg 0.006
71 Straight Line Steady.svg  வெனிசுவேலா 0.767 Green Arrow Up Darker.svg 0.005
73 Straight Line Steady.svg  இலங்கை 0.766 Green Arrow Up Darker.svg 0.009
74 Green Arrow Up Darker.svg (3)  செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் 0.765 Green Arrow Up Darker.svg 0.013
75 Green Arrow Up Darker.svg (10)  அல்பேனியா 0.764 Green Arrow Up Darker.svg 0.031
76 Red Arrow Down.svg (9)  லெபனான் 0.763 Red Arrow Down.svg 0.003
77 Red Arrow Down.svg (3)  மெக்சிக்கோ 0.762 Green Arrow Up Darker.svg 0.006
78 Straight Line Steady.svg  அசர்பைஜான் 0.759 Green Arrow Up Darker.svg 0.008
79 Red Arrow Down.svg (4)  பிரேசில் 0.754 Red Arrow Down.svg 0.001

தரவரிசை நாடு ம.மே.சு.
2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[3]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[3] 2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[3]
79 Straight Line Steady.svg  கிரெனடா 0.754 Green Arrow Up Darker.svg 0.004
81 Green Arrow Up Darker.svg (4)  பொசுனியாவும் எர்செகோவினாவும் 0.750 Green Arrow Up Darker.svg 0.017
82 Red Arrow Down.svg (1)  மாக்கடோனியக் குடியரசு 0.748 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
83 Straight Line Steady.svg  அல்ஜீரியா 0.745 Green Arrow Up Darker.svg 0.009
84 Green Arrow Up Darker.svg (1)  ஆர்மீனியா 0.743 Green Arrow Up Darker.svg 0.010
84 Red Arrow Down.svg (3)  உக்ரைன் 0.743 Red Arrow Down.svg 0.004
86 Red Arrow Down.svg (6)  யோர்தான் 0.741 Red Arrow Down.svg 0.007
87 Red Arrow Down.svg (3)  பெரு 0.740 Green Arrow Up Darker.svg 0.006
87 Green Arrow Up Darker.svg (6)  தாய்லாந்து 0.740 Green Arrow Up Darker.svg 0.024
89 Red Arrow Down.svg (1)  எக்குவடோர் 0.739 Green Arrow Up Darker.svg 0.007
90 Straight Line Steady.svg  சீனா 0.738 Green Arrow Up Darker.svg 0.011
91 Red Arrow Down.svg (1)  பிஜி 0.736 Green Arrow Up Darker.svg 0.009
92 Red Arrow Down.svg (2)  மங்கோலியா 0.735 Green Arrow Up Darker.svg 0.008
92 Red Arrow Down.svg (3)  செயிண்ட். லூசியா 0.735 Green Arrow Up Darker.svg 0.006
94 Green Arrow Up Darker.svg (5)  ஜமைக்கா 0.730 Green Arrow Up Darker.svg 0.011
95 Green Arrow Up Darker.svg (2)  கொலம்பியா 0.727 Green Arrow Up Darker.svg 0.007
96 Red Arrow Down.svg (2)  டொமினிக்கா 0.726 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
97 Green Arrow Up Darker.svg (6)  சுரிநாம் 0.725 Red Arrow Down.svg 0.011
97 Red Arrow Down.svg (1)  துனீசியா 0.725 Green Arrow Up Darker.svg 0.004
99 Green Arrow Up Darker.svg (2)  டொமினிக்கன் குடியரசு 0.722 Green Arrow Up Darker.svg 0.007
99 Red Arrow Down.svg (2)  செயிண்ட். வின்செண்ட் கிரெனேடின்ஸ் 0.722 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
101 Red Arrow Down.svg (1)  தொங்கா 0.721 Green Arrow Up Darker.svg 0.004
102 Red Arrow Down.svg (8)  லிபியா 0.716 Red Arrow Down.svg 0.008
103 Red Arrow Down.svg (2)  பெலீசு 0.706 Red Arrow Down.svg 0.009
104 Green Arrow Up Darker.svg (1)  சமோவா 0.704 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
105 Red Arrow Down.svg (1)  மாலைதீவுகள் 0.701 Red Arrow Down.svg 0.004
105 Green Arrow Up Darker.svg (9)  உஸ்பெகிஸ்தான் 0.701 Green Arrow Up Darker.svg 0.006

நடுமட்ட மனித மேம்பாடு[தொகு]

தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[3]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[3] 2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[3]
107 Straight Line Steady.svg  மோல்டோவா 0.699 Green Arrow Up Darker.svg 0.006
108 Red Arrow Down.svg (2)  பொட்ஸ்வானா 0.698 Straight Line Steady.svg
109 Green Arrow Up Darker.svg (1)  காபொன் 0.697 Green Arrow Up Darker.svg 0.007
110 Green Arrow Up Darker.svg (2)  பராகுவே 0.693 Green Arrow Up Darker.svg 0.014
111 Red Arrow Down.svg (3)  எகிப்து 0.691 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
111 Red Arrow Down.svg (2)  துருக்மெனிஸ்தான் 0.691 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
113 Red Arrow Down.svg (3)  இந்தோனேசியா 0.689 Green Arrow Up Darker.svg 0.005
114 Red Arrow Down.svg (1)  பலத்தீன் 0.684 Green Arrow Up Darker.svg 0.007
115 Green Arrow Up Darker.svg (1)  வியட்நாம் 0.683 Green Arrow Up Darker.svg 0.017
116 Red Arrow Down.svg (1)  பிலிப்பைன்ஸ் 0.682 Green Arrow Up Darker.svg 0.014
117 Red Arrow Down.svg (1)  எல் சல்வடோர 0.680 Green Arrow Up Darker.svg 0.014
118 Green Arrow Up Darker.svg (1)  பொலிவியா 0.674 Green Arrow Up Darker.svg 0.008
119 Red Arrow Down.svg (3)  தென்னாப்பிரிக்கா 0.666 Straight Line Steady.svg
120 Straight Line Steady.svg  கிர்கிசுதான் 0.664 Green Arrow Up Darker.svg 0.009
121 Red Arrow Down.svg (1)  ஈராக் 0.649 Red Arrow Down.svg 0.005
122 Straight Line Steady.svg  கேப் வர்டி 0.648 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
123 Green Arrow Up Darker.svg (3)  மொரோக்கோ 0.647 Green Arrow Up Darker.svg 0.019
124 Green Arrow Up Darker.svg (1)  நிக்கராகுவா 0.645 Green Arrow Up Darker.svg 0.014
125 Green Arrow Up Darker.svg (3)  குவாத்தமாலா 0.640 Green Arrow Up Darker.svg 0.009
125 Green Arrow Up Darker.svg (1)  நமீபியா 0.640 Green Arrow Up Darker.svg 0.012

தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[3]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[3] 2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[3]
127 Red Arrow Down.svg (3)  கயானா 0.638 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
127 Red Arrow Down.svg (4)  Micronesia 0.638 Red Arrow Down.svg 0.002
129 Straight Line Steady.svg  தாஜிக்ஸ்தான் 0.627 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
130 Green Arrow Up Darker.svg (1)  ஹொண்டுராஸ் 0.625 Green Arrow Up Darker.svg 0.019
131 Red Arrow Down.svg (1)  இந்தியா 0.624 Green Arrow Up Darker.svg 0.015
132 Straight Line Steady.svg  பூட்டான் 0.607 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
133 Straight Line Steady.svg  கிழக்குத் திமோர் 0.605 Green Arrow Up Darker.svg 0.010
134 Straight Line Steady.svg  வனுவாட்டு 0.597 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
135 Green Arrow Up Darker.svg (1)  கொங்கோ 0.592 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
135 Green Arrow Up Darker.svg (3)  எக்குவடோரியல் கினி 0.592 Green Arrow Up Darker.svg 0.005
137 Straight Line Steady.svg  கிரிபட்டி 0.588 Red Arrow Down.svg 0.002
138 Green Arrow Up Darker.svg (3)  லாவோஸ் 0.586 Green Arrow Up Darker.svg 0.009
139 Green Arrow Up Darker.svg (3)  வங்காளதேசம் 0.579 Green Arrow Up Darker.svg 0.009
139 Green Arrow Up Darker.svg (1)  கானா 0.579 Straight Line Steady.svg
139 Straight Line Steady.svg  சாம்பியா 0.579 Red Arrow Down.svg 0.007
142 Green Arrow Up Darker.svg (1)  சாவோ தோமே பிரின்சிபே 0.574 Green Arrow Up Darker.svg 0.019
143 Straight Line Steady.svg  கம்போடியா 0.563 Green Arrow Up Darker.svg 0.008
144 Straight Line Steady.svg  நேபாளம் 0.558 Straight Line Steady.svg
145 Green Arrow Up Darker.svg (3)  மியான்மர் 0.556 Green Arrow Up Darker.svg 0.020
146 Red Arrow Down.svg (1)  கென்யா 0.555 Green Arrow Up Darker.svg 0.007
147 Straight Line Steady.svg  பாக்கித்தான் 0.550 Green Arrow Up Darker.svg 0.012

தாழ்நிலை மனித மேம்பாடு[தொகு]

தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[3]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[3] 2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[3]
148 Green Arrow Up Darker.svg (2)  சுவாசிலாந்து 0.541 Green Arrow Up Darker.svg 0.010
149 Red Arrow Down.svg (15)  சிரியா 0.536 Red Arrow Down.svg 0.058
150 Green Arrow Up Darker.svg (1)  அங்கோலா 0.533 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
151 Straight Line Steady.svg  தன்சானியா 0.531 Green Arrow Up Darker.svg 0.010
152 Straight Line Steady.svg  நைஜீரியா 0.527 Green Arrow Up Darker.svg 0.013
153 Straight Line Steady.svg  கமரூன் 0.518 Green Arrow Up Darker.svg 0.006
154 Green Arrow Up Darker.svg (4)  பப்புவா நியூ கினி 0.516 Green Arrow Up Darker.svg 0.011
154 Green Arrow Up Darker.svg (1)  சிம்பாப்வே 0.516 Green Arrow Up Darker.svg 0.007
156 Straight Line Steady.svg  சொலமன் தீவுகள் 0.515 Green Arrow Up Darker.svg 0.009
157 Red Arrow Down.svg (1)  மவுரித்தேனியா 0.513 Green Arrow Up Darker.svg 0.007
158 Red Arrow Down.svg (4)  மடகாஸ்கர் 0.512 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
159 Green Arrow Up Darker.svg (4)  ருவாண்டா 0.498 Green Arrow Up Darker.svg 0.015
160 Red Arrow Down.svg (1)  கொமொரோசு 0.497 Red Arrow Down.svg 0.006
160 Green Arrow Up Darker.svg (1)  லெசோத்தோ 0.497 Straight Line Steady.svg
162 Green Arrow Up Darker.svg (8)  செனிகல் 0.494 Green Arrow Up Darker.svg 0.028
163 Straight Line Steady.svg  எய்ட்டி 0.493 Green Arrow Up Darker.svg 0.010
163 Straight Line Steady.svg  உகாண்டா 0.493 Green Arrow Up Darker.svg 0.010
165 Green Arrow Up Darker.svg (2)  சூடான் 0.490 Green Arrow Up Darker.svg 0.011
166 Red Arrow Down.svg (4)  டோகோ 0.487 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
167 Red Arrow Down.svg (1)  பெனின் 0.485 Green Arrow Up Darker.svg 0.005
168 Red Arrow Down.svg (8)  யேமன் 0.482 Red Arrow Down.svg 0.016

தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[3]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[3] 2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[3]
169 Green Arrow Up Darker.svg (2)  ஆப்கானித்தான் 0.479 Green Arrow Up Darker.svg 0.014
170 Green Arrow Up Darker.svg (3)  மலாவி 0.476 Green Arrow Up Darker.svg 0.031
171 Green Arrow Up Darker.svg (1)  ஐவரி கோஸ்ட் 0.474 Green Arrow Up Darker.svg 0.012
172 Red Arrow Down.svg (4)  ஜிபுட்டி 0.473 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
173 Green Arrow Up Darker.svg (2)  கம்பியா 0.452 Green Arrow Up Darker.svg 0.011
174 Straight Line Steady.svg  எதியோப்பியா 0.448 Green Arrow Up Darker.svg 0.006
175 Green Arrow Up Darker.svg (4)  மாலி 0.442 Green Arrow Up Darker.svg 0.023
176 Straight Line Steady.svg  காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 0.435 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
177 Straight Line Steady.svg  லைபீரியா 0.427 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
178 Straight Line Steady.svg  கினி-பிசாவு 0.424 Green Arrow Up Darker.svg 0.004
179 Green Arrow Up Darker.svg (7)  எரித்திரியா 0.420 Green Arrow Up Darker.svg 0.029
179 Green Arrow Up Darker.svg (2)  சியெரா லியொன் 0.420 Green Arrow Up Darker.svg 0.007
181 Red Arrow Down.svg (1)  மொசாம்பிக் 0.418 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
181 Red Arrow Down.svg (12)  தெற்கு சூடான் 0.418 Red Arrow Down.svg 0.049
183 Red Arrow Down.svg (1)  கினியா 0.414 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
184 Straight Line Steady.svg  புருண்டி 0.404 Green Arrow Up Darker.svg 0.004
185 Red Arrow Down.svg (2)  புர்கினா ஃபாசோ 0.402 Straight Line Steady.svg
186 Red Arrow Down.svg (1)  சாட் 0.396 Green Arrow Up Darker.svg 0.004
187 Green Arrow Up Darker.svg (1)  நைஜர் 0.353 Green Arrow Up Darker.svg 0.005
188 Red Arrow Down.svg (1)  மத்திய ஆபிரிக்கக் குடியரசு 0.352 Green Arrow Up Darker.svg 0.002

சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்[தொகு]

சமமின்மை சரி செய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்[3] என்பது "சமமின்மையைக் கருத்தில்கொண்டு கணிப்புகளை மேற்கொள்கையில், ஒரு சமூகத்திலிருக்கும் மக்கள் மேம்பாட்டின் சராசரி அளவீடு" ஆகும்.

குறிப்பு:

 • பச்சை அம்புக்குறி (Green Arrow Up Darker.svg), சிவப்பு அம்புக்குறி (Red Arrow Down.svg), நீலக்கோடு (Straight Line Steady.svg) என்பன 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
 • தரவரிசையிலுள்ள வேறுபாடுகள் மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலுடன் ஒப்புநோக்கப்பட்டதல்ல. பதிலாக சமமின்மை சரி செய்யப்பட்ட அளவீடுகள் கிடைக்கப்பெறாத நாடுகளைத் தவிர்த்து கணக்கிடப்பட்டவையாகும்.

மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலின் மேல் கால்மத்தில் உள்ள நாடுகளில் சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் கிடைக்கப்பெறாத நாடுகள்:நியூசிலாந்து, சிங்கப்பூர், ஆங்காங், லீக்டன்ஸ்டைன், புரூணை, கத்தார், சவூதி அரேபியா, அந்தோரா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பகுரைன், குவைத்.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 "Human Development Report 2015:Work for Human Development". ஐக்கிய நாடுகள் வளர்ச்சித் திட்டம். பார்த்த நாள் ஏப்ரல் 1, 2017.
 2. "Human Developement Report 2014 - "Sustaining Human Progress:Reducing Vulnerability and Building Resilience"". ஐக்கிய நாடுகள் வளர்ச்சித் திட்டம். பார்த்த நாள் ஏப்ரல் 1, 2017.
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 "Human Developement Report 2016 - "Human Developement for everyone"". ஐக்கிய நாடுகள் வளர்ச்சித் திட்டம். பார்த்த நாள் ஏப்ரல் 1, 2017.
 4. "Human Developement Report 2010 - The Real Wealth of Nations:The Pathway to Human Developement". ஐக்கிய நாடுகள் வளர்ச்சித் திட்டம். பார்த்த நாள் ஏப்ரல் 1, 2017.
 5. "Statistical Annex - HDR 2016". ஐக்கிய நாடுகள் வளர்ச்சித் திட்டம். பார்த்த நாள் ஏப்ரல் 1, 2017.
 6. "Human Developement Report Lunch". ஐக்கிய நாடுகள் வளர்ச்சித் திட்டம். பார்த்த நாள் ஏப்ரல் 1, 2017.

வெளியிணைப்பு[தொகு]