மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணின் படி நாடுகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
2017 ஆம் ஆண்டிற்கான கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில், செப்டம்பர் 14 ஆம் நாள், 2018 ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் அவையினால் வெளியிடப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பற்றிய அறிக்கையின்படி உருவாக்கப்பட்ட உலக நாடுகளின் வரைபடம்.
  ≥ 0.900
  0.850–0.899
  0.800–0.849
  0.750–0.799
  0.700–0.749
  0.650–0.699
  0.600–0.649
  0.550–0.599
  0.500–0.549
  0.450–0.499
  0.400–0.449
  ≤ 0.399
  தகவல் இல்லை
மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் 2017 இன் அடிப்படையில் உலக வரைபடம். செப்டம்பர் 14, 2018 இல் வெளியிடப்பட்டது.[1]
  0.800–1.000 (மிக உயர்நிலை மனித மேம்பாடு)
  0.700–0.799 (உயர்நிலை மனித மேம்பாடு)
  0.555–0.699 (நடுமட்ட மனித மேம்பாடு)
  0.350–0.554 (தாழ்நிலை மனித மேம்பாடு)
  தகவல் இல்லை


இது உலக நாடுகளின் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணின் (ம.மே.சு.) கீழிறங்கு முறை வரிசைப் பட்டியலாகும். ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி/வளர்ச்சித் திட்டத்தில் பெறப்படும் மனித மேம்பாடு அறிக்கையில் பரணிடப்பட்டது 2011-02-20 at the வந்தவழி இயந்திரம் இந்தப் பட்டியல் வெளியிடப்படும். இறுதியாக 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான மேம்பாடுகள் கணக்கிடப்பட்டு பெறப்பட்ட பட்டியலானது 2018 செப்டம்பர் மாதம் 14 ஆம் நாள் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் உள்ளது. இதன்படி நோர்வே முதலாம் இடத்திலும், சுவிட்சர்லாந்து இரண்டாம் இடத்திலும் உள்ளன.[1]

2010 ஆம் ஆண்டில் சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது (IHDI - Inequality-adjusted Human Development Index). மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பயன்படக்கூடியதாக இருப்பினும், சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணே மிகவும் திருத்தமானதாக இருக்கும் எனக் கூறப்பட்டது[2]

இதன்படி நாடுகள் நான்கு பெரும் பிரிவுகளினுள் அடக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பிரிவுகள் கீழ்வருமாறு:

 • மிக உயர்வான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்
 • உயர்வான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்
 • நடுத்தர மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்
 • குறைந்த மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்

(தேவையான தரவுகள் பெறப்பட முடியாத நாடுகள் இந்தப் பட்டியலில் இருப்பதில்லை).

1990 ஆம் ஆண்டில், முதல் முதலாக இந்த மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது. அதன் பின்னர் 2012 மற்றும் 2017 ஆண்டுகள் தவிர, ஒவ்வொரு ஆண்டும் இவ்வறிக்கை வெளியிடப்பட்டு வந்துள்ளது.

நாடுகளின் முழுமையான பட்டியல்[தொகு]

ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி/வளர்ச்சித் திட்டத்தின் பரணிடப்பட்டது 2011-02-20 at the வந்தவழி இயந்திரம் மூலம் பெறப்படும், 2018 மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி பரணிடப்பட்டது 2011-02-20 at the வந்தவழி இயந்திரம், நோர்வே மீண்டும் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணின்படி முதலாம் இடத்தில் இருக்கின்றது. இதன் மூலம் நோர்வே 15 ஆவது தடவையாக இந்தப் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்கின்றது[1] 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான பெறுமதிகளைக் கணக்கில்கொண்டு செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலேயே இந்த அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு 2018, செப்டம்பர் 14 ஆம் நாள் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது.


குறிப்பு:

 • பச்சை அம்புக்குறி (), சிவப்பு அம்புக்குறி (), நீலக்கோடு () என்பன 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித வளர்ச்சிச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
 • அடைப்புக்குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எண்கள், 2016 ஆம் ஆண்டறிக்கையுடன் ஒப்பிட்டு, குறிப்பிட்ட நாடு தரவரிசையில் மேலேயோ, கீழேயோ போயிருப்பதைக் காட்டுகின்றது.

மிக உயர்நிலை மனித மேம்பாடு[தொகு]

தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2018 இல் எடுக்கப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2018 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[1] 2018 இல் எடுக்கப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2018 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[1]
1  நோர்வே 0.953 0.002
2  சுவிட்சர்லாந்து 0.944 0.001
3  ஆத்திரேலியா 0.939 0.001
4  அயர்லாந்து 0.938 0.004
5 (1)  செருமனி 0.936 0.002
6  ஐசுலாந்து 0.935 0.002
7 (1)  ஆங்காங் 0.933 0.003
7  சுவீடன் 0.933 0.001
9 (1)  சிங்கப்பூர் 0.932 0.002
10  நெதர்லாந்து 0.931 0.003
11 (1)  டென்மார்க் 0.929 0.001
12  கனடா 0.926 0.004
13 (1)  ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.924 0.002
14  ஐக்கிய இராச்சியம் 0.922 0.002
15  பின்லாந்து 0.920 0.002
16  நியூசிலாந்து 0.917 0.002
17 (1)  பெல்ஜியம் 0.916 0.001
17 (1)  லீக்கின்ஸ்டைன் 0.916 0.001
19  சப்பான் 0.909 0.002
20  ஆஸ்திரியா 0.908 0.002
21  லக்சம்பர்க் 0.904 0.001
22  இசுரேல் 0.903 0.001
22 (1)  தென் கொரியா 0.903 0.003
24  பிரான்சு 0.901 0.002
25  சுலோவீனியா 0.896 0.002
26  எசுப்பானியா 0.891 0.002
27  செக் குடியரசு 0.888 0.003
28  இத்தாலி 0.880 0.002
29  மால்ட்டா 0.878 0.003
30  எசுத்தோனியா 0.871 0.003

தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2018 இல் எடுக்கப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2018 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[1] 2018 இல் எடுக்கப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2018 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[1]
31 (1)  கிரேக்க நாடு 0.870 0.002
32  சைப்பிரசு 0.869 0.002
33 (1)  போலந்து 0.865 0.005
34 (1)  ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 0.863 0.001
35  அந்தோரா 0.858 0.002
35 (1)  லித்துவேனியா 0.858 0.003
37 (1)  கத்தார் 0.856 0.001
38 (1)  சிலவாக்கியா 0.855 0.002
39 (1)  புரூணை 0.853 0.001
39 (1)  சவூதி அரேபியா 0.853 0.001
41 (2)  லாத்வியா 0.847 0.003
42 (1)  போர்த்துகல் 0.847 0.002
43 (2)  பகுரைன் 0.846
44  சிலி 0.843 0.001
45  அங்கேரி 0.838 0.003
46  குரோவாசியா 0.831 0.003
47  அர்கெந்தீனா 0.825 0.003
48 (1)  ஓமான் 0.821 0.001
49  உருசியா 0.816 0.001
50  மொண்டெனேகுரோ 0.814 0.004
51 (1)  பல்கேரியா 0.813 0.003
52  உருமேனியா 0.811 0.004
53 (1)  பெலருஸ் 0.808 0.003
54 (1)  பஹமாஸ் 0.807 0.001
55 (1)  உருகுவை 0.804 0.002
56 (1)  குவைத் 0.803 0.001
57  மலேசியா 0.802 0.003
58 (1)  பார்படோசு 0.800 0.001
58 (2)  கசக்கஸ்தான் 0.800 0.003

உயர்நிலை மனித மேம்பாடு[தொகு]

தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2018 இல் எடுக்கப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2018 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[1] 2018 இல் எடுக்கப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2018 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[1]
60 (1)  ஈரான் 0.798 0.002
60 (2)  பலாவு 0.798
62  சீசெல்சு 0.797 0.004
63  கோஸ்ட்டா ரிக்கா 0.794 0.003
64 (1)  துருக்கி 0.791 0.004
65 (1)  மொரிசியசு 0.790 0.002
66  பனாமா 0.789 0.004
67  செர்பியா 0.787 0.002
68 (1)  அல்பேனியா 0.785 0.003
69 (3)  டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 0.784 0.004
70  அன்டிகுவா பர்புடா 0.780 0.002
70 (1)  சியார்சியா 0.780 0.004
72  செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் 0.778 0.004
73 (1)  கியூபா 0.777 0.003
74  மெக்சிக்கோ 0.774 0.002
75  கிரெனடா 0.772 0.002
76  இலங்கை 0.770 0.002
77  பொசுனியா எர்செகோவினா 0.768 0.002
78 (1)  வெனிசுவேலா 0.761 0.005
79  பிரேசில் 0.759 0.001
80  அசர்பைஜான் 0.757
80 (2)  லெபனான் 0.757 0.004
80 (1)  மாக்கடோனியக் குடியரசு 0.757 0.001
83  ஆர்மீனியா 0.755 0.006
83 (1)  தாய்லாந்து 0.755 0.007
85  அல்ஜீரியா 0.754 0.002
86 (1)  சீனா 0.752 0.004
86  எக்குவடோர் 0.752 0.003

Rank Country HDI
2018 rankings
[1]
Change in rank from previous year[1] 2018 rankings
[1]
Change from previous year
[1]
88 (2)  உக்ரைன் 0.751 0.005
89 (1)  பெரு 0.750 0.002
90 (1)  கொலம்பியா 0.747
90 (1)  செயிண்ட். லூசியா 0.747 0.002
92 (1)  பிஜி 0.741 0.003
92  மங்கோலியா 0.741 0.002
94 (1)  டொமினிக்கன் குடியரசு 0.736 0.003
95 (1)  யோர்தான் 0.735
95 (1)  தூனிசியா 0.735 0.003
97 (1)  ஜமேக்கா 0.732
உலகம் 0.728 0.002
98  தொங்கா 0.726 0.002
99  செயின்ட் வின்செண்டு மற்றும் கிரெனடீன்கள் 0.723 0.002
100  சுரிநாம் 0.720 0.001
101 (1)  போட்சுவானா 0.717 0.005
101 (1)  மாலைத்தீவுகள் 0.717 0.005
103 (1)  டொமினிக்கா 0.715 0.003
104  சமோவா 0.713 0.002
105 (2)  உஸ்பெகிஸ்தான் 0.710 0.007
106 (1)  பெலீசு 0.708 0.001
106 New  மார்சல் தீவுகள் 0.708 New
108 (7)  லிபியா 0.706 0.013
108 (1)  துருக்மெனிஸ்தான் 0.706 0.001
110  காபொன் 0.702 0.004
110 (1)  பரகுவை 0.702
112 (1)  மல்தோவா 0.700 0.003

நடுமட்ட மனித மேம்பாடு[தொகு]

தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2018 இல் எடுக்கப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2018 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[1] 2018 இல் எடுக்கப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2018 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[1]
113 (1)  பிலிப்பீன்சு 0.699 0.003
113 (1)  தென்னாப்பிரிக்கா 0.699 0.003
115 (1)  எகிப்து 0.696 0.002
116  இந்தோனேசியா 0.694 0.003
116 (1)  வியட்நாம் 0.694 0.005
118  பொலிவியா 0.693 0.004
119 (1)  பலத்தீன் 0.686 0.003
120 (1)  ஈராக் 0.685 0.012
121 (1)  எல் சல்வடோர 0.674 0.005
122  கிர்கிசுத்தான் 0.672 0.003
123  மொரோக்கோ 0.667 0.005
124  நிக்கராகுவா 0.658 0.001
125  கேப் வர்டி 0.654 0.002
125  கயானா 0.654 0.002
127  குவாத்தமாலா 0.650 0.001
127  தஜிகிஸ்தான் 0.650 0.003
129  நமீபியா 0.647 0.002
130  இந்தியா 0.640 0.004
131 (1)  மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள் 0.627
132 (1)  கிழக்குத் திமோர் 0.625 0.006

Rank Country HDI
2018 rankings
[1]
Change in rank from previous year[1] 2018 rankings
[1]
Change from previous year
[1]
133  ஒண்டுராசு 0.617 0.003
134 (1)  கிரிபட்டி 0.612 0.002
134 (1)  பூட்டான் 0.612 0.003
136 (3)  வங்காளதேசம் 0.608 0.011
137 (3)  காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 0.606 0.006
138 (1)  வனுவாட்டு 0.603 0.003
139 (1)  லாவோஸ் 0.601 0.003
140 (1)  கானா 0.592 0.004
141 (1)  எக்குவடோரியல் கினி 0.591 0.001
142 (2)  கென்யா 0.590 0.005
143 (2)  சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி 0.589 0.005
144 (2)  சுவாசிலாந்து 0.588 0.002
144 (2)  சாம்பியா 0.588 0.002
146 (1)  கம்போடியா 0.582 0.006
147 (1)  அங்கோலா 0.581 0.004
148  மியான்மர் 0.578 0.004
149  நேபாளம் 0.574 0.005
150  பாக்கித்தான் 0.562 0.002
151  கமரூன் 0.556 0.003

தாழ்நிலை மனித மேம்பாடு[தொகு]

தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2018 இல் எடுக்கப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2018 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[1] 2018 இல் எடுக்கப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2018 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[1]
152  சொலமன் தீவுகள் 0.546 0.003
153 (1)  பப்புவா நியூ கினி 0.544 0.001
154 (1)  தன்சானியா 0.538 0.005
155 (1)  சிரியா 0.536
156  சிம்பாப்வே 0.535 0.003
157  நைஜீரியா 0.532 0.002
158  ருவாண்டா 0.524 0.004
159 (1)  லெசோத்தோ 0.520 0.004
159 (1)  மூரித்தானியா 0.520 0.004
161 (2)  மடகாசுகர் 0.519 0.002
162 (1)  உகாண்டா 0.516 0.006
163 (1)  பெனின் 0.515 0.003
164 (2)  செனிகல் 0.505 0.006
165 (1)  கொமொரோசு 0.503 0.001
165  டோகோ 0.503 0.003
167 (1)  சூடான் 0.502 0.003
168 (1)  எயிட்டி 0.498 0.003
168 (1)  ஆப்கானித்தான் 0.498 0.004
170  ஐவரி கோஸ்ட் 0.492 0.006
171  மலாவி 0.477 0.003

Rank Country HDI
2018 rankings
[1]
Change in rank from previous year[1] 2018 rankings
[1]
Change from previous year
[1]
172 (1)  சீபூத்தீ 0.476 0.002
173  எதியோப்பியா 0.463 0.006
174  கம்பியா 0.460 0.003
175 (3)  கினியா 0.459 0.010
176 (1)  காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 0.457 0.005
177 (1)  கினி-பிசாவு 0.455 0.002
178 (6)  யேமன் 0.452 0.010
179  எரித்திரியா 0.440 0.004
180  மொசாம்பிக் 0.437 0.002
181  லைபீரியா 0.435 0.003
182  மாலி 0.427 0.006
183  புர்க்கினா பாசோ 0.423 0.003
184 (1)  சியேரா லியோனி 0.419 0.006
185 (1)  புருண்டி 0.417 0.001
186  சாட் 0.404 0.001
187  தெற்கு சூடான் 0.388 0.006
188  மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு 0.367 0.005
189  நைஜர் 0.354 0.003

சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்[தொகு]

சமமின்மை சரி செய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்[1] என்பது "சமமின்மையைக் கருத்தில்கொண்டு கணிப்புகளை மேற்கொள்கையில், ஒரு சமூகத்திலிருக்கும் மக்கள் மேம்பாட்டின் சராசரி அளவீடு" ஆகும்.

குறிப்பு:

 • பச்சை அம்புக்குறி (), சிவப்பு அம்புக்குறி (), நீலக்கோடு () என்பன 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
 • தரவரிசையிலுள்ள வேறுபாடுகள் மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலுடன் ஒப்புநோக்கப்பட்டதல்ல. பதிலாக சமமின்மை சரி செய்யப்பட்ட அளவீடுகள் கிடைக்கப்பெறாத நாடுகளைத் தவிர்த்து கணக்கிடப்பட்டவையாகும்.

 1.  ஐசுலாந்து 0.878
 2.  சப்பான் 0.876
 3.  நோர்வே 0.876
 4.  சுவிட்சர்லாந்து 0.871
 5.  பின்லாந்து 0.868
 6.  சுவீடன் 0.864
 7.  செருமனி 0.861
 8.  ஆத்திரேலியா 0.861
 9.  டென்மார்க் 0.860
 10.  நெதர்லாந்து 0.857
 11.  அயர்லாந்து 0.854
 12.  கனடா 0.852
 13.  நியூசிலாந்து 0.846
 14.  சுலோவீனியா 0.846
 15.  செக் குடியரசு 0.840
 16.  பெல்ஜியம் 0.836
 17.  ஐக்கிய இராச்சியம் 0.835
 18.  ஆஸ்திரியா 0.835
 19.  சிங்கப்பூர் 0.816
 20.  லக்சம்பர்க் 0.811
 21.  ஆங்காங் 0.809
 22.  பிரான்சு 0.808
 23.  மால்ட்டா 0.805
 24.  சிலவாக்கியா 0.797
 25.  ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.797
 26.  எசுத்தோனியா 0.794
 27.  இசுரேல் 0.787
 28.  போலந்து 0.787
 29.  தென் கொரியா 0.773
 30.  அங்கேரி 0.773
 31.  இத்தாலி 0.771
 32.  சைப்பிரசு 0.769
 33.  லாத்வியா 0.759
 34.  லித்துவேனியா 0.757
 35.  குரோவாசியா 0.756
 36.  பெலருஸ் 0.755
 37.  எசுப்பானியா 0.754
 38.  கிரேக்க நாடு 0.753
 39.  மொண்டெனேகுரோ 0.741
 40.  உருசியா 0.738
 41.  கசக்கஸ்தான் 0.737
 42.  போர்த்துகல் 0.732
 43.  உருமேனியா 0.717
 44.  பல்கேரியா 0.710
 45.  சிலி 0.710
 46.  அர்கெந்தீனா 0.707
 47.  ஈரான் 0.707
 48.  அல்பேனியா 0.706
 49.  உக்ரைன் 0.701
 50.  உருகுவை 0.689
 51.  மொரிசியசு 0.683
 52.  சியார்சியா 0.682
 53.  அசர்பைஜான் 0.681
 54.  ஆர்மீனியா 0.680
 55.  பார்படோசு 0.669

மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலின் மேல் கால்மத்தில் உள்ள நாடுகளில் சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் கிடைக்கப்பெறாத நாடுகள்:[தாய்வான்]], லீக்கின்ஸ்டைன், சவூதி அரேபியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், அந்தோரா, கத்தார், புரூணை, பகுரைன், ஓமான், பகாமாசு, குவைத், மலேசியா.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 "Human Development Report 2018 – "Human Development Indices and Indicators"" (PDF). HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme. pp. 22–25. பார்க்கப்பட்ட நாள் 14 September 2018.
 2. "Human Developement Report 2010 - The Real Wealth of Nations:The Pathway to Human Developement" (PDF). ஐக்கிய நாடுகள் வளர்ச்சித் திட்டம். பார்க்கப்பட்ட நாள் ஏப்ரல் 1, 2017. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)

வெளியிணைப்பு[தொகு]