நாடுகள் அடிப்படையில் தொல்லியல் களங்களின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

இது நாடுகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள தொல்லியல் களங்களின் பட்டியல் ஆகும்.

ஆப்கானிஸ்தான்[தொகு]

 • பாமியன் புத்தர்கள்
 • பால்க்கில் உள்ள ஹாஜி பியாதா மசூதி

அல்பேனியா[தொகு]

 • புட்ரிண்ட் (Butrint)
 • சராண்டே (Sarandë)

ஆர்மீனியா[தொகு]

 • அராமஸ் (Aramus)
 • சுவார்த்னொட்ஸ் (Zvartnots)

ஆஸ்திரேலியா[தொகு]

ஆஸ்திரியா[தொகு]

 • வீனஸ் ஒஃப் வில்லண்டோஃப் (Venus of Willendorf)
 • குண்டுக்குறியிட்ட வரிசையின் உறுப்பினர்

இந்தியா[தொகு]

இந்தோனீசியா[தொகு]

இலங்கை[தொகு]

ஈரான்[தொகு]

 • அபதானா (Apadana)
 • புக்காரா (Bukhara)
 • சோக்கா சான்பில் (Choqa Zanbil)
 • ஏக்பத்தானா (Ecbatana)
 • கஞ்ச் பார் (Ganj Par)
 • கோர்கான் (Gorgan)
 • ஜோண்டி ஷாப்பூர் (Jondi Shapur)
 • கஷாபுருட் (Kashafrud)
 • நாக்ஷ்-ஏ ரஸ்டம் (Naqsh-e Rustam)
 • பசர்காடே (Pasargadae)
 • பெர்சேபோலிஸ் (Persepolis)
 • சொல்தானியே (Soltaniyeh)
 • சூசா (Susa)
 • தாக்த்-ஈ சுலெய்மான் (Takht-i-Suleiman)
 • தாங்-ஏ போலாகி (Tang-e Bolaghi)
 • தாக்-ஏ பொஸ்தான் (Taq-e Bostan)
 • சோரோவாஸ்த்திரிய காபா (Zoroastrian kaabeh)

ஈராக்[தொகு]

 • பபிலோன்
 • ஹத்ரா (Hatra)
 • இசின் (Isin)
 • நிம்ரூத் (Nimrud)
 • நினூவா (Nineveh)
 • சாமரா (Samarra)
 • ஊர் (Ur)

கம்போடியா[தொகு]

சீனா[தொகு]

எகிப்து[தொகு]

பிரான்ஸ்[தொகு]

கிரீஸ்[தொகு]

 • ஏதென்ஸ் (Athens)
 • கொறிந்த் (Corinth)
 • டெல்ஃபி (Delphi)
 • எபிடோரஸ் அரங்கம் (Epidaurus theater)
 • கோர்னியா (Gournia)
 • கெச்ரீஸ் (Kechries)
 • நோசொஸ் (Knossos)
 • லிண்டொஸ் (Lindos)
 • மைசீனி (Mycenae)
 • மைஸ்ட்ராஸ் (Mystras)
 • நாக்சாஸ் (Naxos)
 • நெமியா (Nemea)
 • ஒலிம்பியா (Olympia)
 • பெரச்சோரா (Perachora)
 • பைஸ்ட்டாஸ் (Phaistos)
 • பைலாஸ் (Pylos)
 • சமோத்திராஸ் கோயில் தொகுதி (Samothrace temple complex)
 • வெர்ஜினா (Vergina)

பாகிஸ்தான்[தொகு]