பிறப்பு விகித அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
பிறப்பு விகிதத்தால் நாடுகள், 2014.

இக்கட்டுரை மூன்று பதிப்புகள் கொண்ட பொதுவான பிறப்பு விகித அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

முறை[தொகு]

2010 உலக வங்கி தரவு அடிப்படையில் இரண்டாவது பட்டியல் அமைந்துள்ளது.[1]

2013, 2014 த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக் தரவு அடிப்படையில் மூன்றாவது பட்டியல் அமைந்துள்ளது.[2] சார்ந்துள்ள இடங்களும் முழுமையாக அங்கீகாரிக்கப்படாத அரசுகளும் தரப்படுத்தப்படவில்லை.

நாடுகள்[தொகு]

நாடு/இடம் WB 2010 OECD 2011 CIA WF 2013 CIA WF 2014
விகிதம்
தரம் விகிதம்
தரம் விகிதம்
தரம் விகிதம்
தரம்
உலகம் 19 0 19.4 0 19.40 0 19.40 0
 ஆப்கானித்தான் 44 7 45.1 3 39.05 12 38.84 10
 அல்பேனியா 13 141 11.5 183 12.57 159 12.73 156
 அல்ஜீரியா 20 92 24.8 75 24.25 63 23.99 63
 அந்தோரா 10 190 10.2 211 8.88 212 8.48 218
 அங்கோலா 42 11 40.9 13 39.16 10 38.97 9
 அன்டிகுவா பர்புடா 13.8 152 16.07 125 15.94 124
 அர்கெந்தீனா 17 112 18.7 113 17.12 114 16.88 113
 ஆர்மீனியா 15 127 13.3 159 12.86 154 13.92 143
 ஆத்திரேலியா 13 139 13.3 158 12.23 163 12.19 162
 ஆஸ்திரியா 9 195 9.3 222 8.73 214 8.76 214
 அசர்பைஜான் 19 100 19.4 107 17.17 112 16.96 111
 பஹமாஸ் 15 123 13.8 151 15.81 126 15.65 126
 பகுரைன் 20 96 15 139 14.16 141 13.92 142
 வங்காளதேசம் 20 89 19.2 109 22.07 76 21.61 76
 பார்படோசு 11 179 12.2 174 12.1 166 11.97 166
 பெலருஸ் 11 172 11.5 184 10.99 175 10.86 179
 பெல்ஜியம் 12 166 11.9 175 10 195 9.99 193
 பெலீசு 25 64 22.1 89 25.58 55 25.14 55
 பெனின் 40 15 37.3 19 37.02 19 36.51 20
 பூட்டான் 20 87 20.7 100 18.43 105 18.12 106
 பொலிவியா 26 58 23.77 68 23.28 70
 பொசுனியா எர்செகோவினா 9 203 8.3 235 8.92 211 8.89 211
 போட்சுவானா 24 68 24.8 76 21.69 78 21.34 77
 பிரேசில் 15 122 14.7 143 14.97 133 14.72 134
 புரூணை 19 99 15.5 135 17.63 107 17.49 107
 பல்கேரியா 10 186 9.6 217 9.07 207 8.92 210
 புர்க்கினா பாசோ 43 10 45 4 42.81 4 42.42 5
 புருண்டி 34 35 33.3 33 40.04 7 42.33 6
 கம்போடியா 22 75 25.4 72 24.88 59 24.40 60
 கமரூன் 36 29 34.2 30 31.93 37 36.58 19
 கனடா 11 173 11.2 191 10.28 188 10.29 187
 கேப் வர்டி 21 84 20.96 81 20.72 82
 மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு 35 33 33.2 34 35.8 23 35.45 23
 சாட் 45 5 43.2 8 37.99 16 37.29 16
 சிலி 14 132 14.5 144 14.12 143 13.97 140
 சீனா 12 160 11.9 176 12.25 162 12.17 163
 கொலம்பியா 20 94 18.9 111 16.98 118 16.73 116
 கொமொரோசு 38 25 29.4 52 30.26 43 29.05 44
 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 35 31 31.9 39 39.63 9 36.59 18
 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 43 9 42.5 9 36.34 20 35.62 22
 கோஸ்ட்டா ரிக்கா 16 121 15.9 134 16.25 124 16.08 123
 ஐவரி கோஸ்ட் 34 34 32.8 36 29.83 45 29.25 43
 குரோவாசியா 10 189 9.4 220 9.53 201 9.49 201
 கியூபா 10 187 11.8 180 9.92 197 9.90 195
 சைப்பிரசு 12 167 11.3 187 11.45 169 11.44 172
 செக் குடியரசு 11 175 10.4 206 8.55 217 9.79 198
 டென்மார்க் 11 170 10.6 204 10.2 191 10.22 190
 சீபூத்தீ 29 49 26.5 65 24.5 61 24.08 62
 டொமினிக்கா 12.8 164 15.61 130 15.53 130
 டொமினிக்கன் குடியரசு 22 79 21.1 98 19.21 93 18.97 92
 எக்குவடோர் 21 85 15.1 138 19.23 92 18.87 95
 எகிப்து 23 71 30.4 50 23.79 67 23.35 68
 எல் சல்வடோர 20 90 20 104 17.12 113 16.79 115
 எக்குவடோரியல் கினி 37 27 37.4 18 34.35 30 33.83 32
 எரித்திரியா 36 28 33.6 31 31.39 40 30.69 41
 எசுத்தோனியா 12 164 11 198 10.38 185 10.29 188
 எதியோப்பியா 31 43 35.7 27 38.07 15 37.66 14
 பிஜி 22 82 21.4 96 20.28 86 19.86 87
 பின்லாந்து 11 171 11.1 193 10.36 186 10.35 186
 பிரான்சு 13 140 12.6 168 12.6 158 12.49 159
 காபொன் 27 54 34.82 29 34.64 27
 கம்பியா 38 22 34.6 28 32.59 34 31.75 37
 சியார்சியா 12 163 12.9 162 10.72 181 12.93 155
 செருமனி 8 205 8.1 236 8.37 218 8.42 219
 கானா 32 42 30.8 47 31.7 38 31.40 38
 கிரேக்க நாடு 10 191 9.2 224 8.94 209 8.80 213
 கிரெனடா 19 98 16.5 131 16.57 121 16.30 120
 குவாத்தமாலா 32 39 30.5 48 25.99 53 25.46 52
 கினியா 39 17 37.3 20 36.3 21 36.02 21
 கினி-பிசாவு 38 20 39.4 15 34.28 31 33.83 31
 கயானா 18 106 16.6 130 16.31 123 15.90 125
 எயிட்டி 27 56 26 67 23.35 72 22.83 73
 ஒண்டுராசு 27 55 27.3 62 24.16 64 23.66 65
 அங்கேரி 9 201 8.8 230 9.37 204 9.26 207
 ஐசுலாந்து 15 124 14.1 149 13.15 152 13.09 153
 இந்தியா 22 77 21.8 92 20.24 87 19.89 86
 இந்தோனேசியா 18 103 18.1 118 17.38 108 17.04 108
 ஈரான் 17 113 18.2 117 18.4 106 18.23 105
 ஈராக் 35 30 31 43 27.51 46 26.85 46
 அயர்லாந்து 17 118 16.3 132 15.5 131 15.18 132
 இசுரேல் 22 78 21.4 97 18.71 102 18.44 101
 இத்தாலி 9 199 9.1 227 8.94 210 8.84 212
 ஜமேக்கா 16 120 15.2 136 18.65 103 18.41 103
 சப்பான் 9 204 8.3 233 8.23 220 8.07 222
 யோர்தான் 25 61 28.9 55 26.23 52 25.23 53
 கசக்கஸ்தான் 22 76 22.5 87 20.03 88 19.61 88
 கென்யா 38 24 36.1 25 30.08 44 28.27 45
 கிரிபட்டி 27.8 58 22.18 75 21.85 75
 வட கொரியா 14 133 14.4 147 14.49 138 14.51 138
 தென் கொரியா 9 197 9.4 219 8.33 219 8.26 220
 குவைத் 18 104 16 133 20.61 83 20.26 84
 கிர்கிசுத்தான் 27 57 27.1 63 23.67 70 23.33 69
 லாவோஸ் 23 74 28 57 25.23 58 24.76 58
 லாத்வியா 9 202 9.1 226 9.91 198 9.79 199
 லெபனான் 15 125 24.3 79 14.79 136 14.80 133
 லெசோத்தோ 28 51 30.4 49 26.31 51 25.92 49
 லைபீரியா 39 16 36.1 24 35.75 24 35.07 26
 லிபியா 23 72 21.5 94 18.74 100 18.40 104
 லீக்கின்ஸ்டைன் 9 200 10.9 199 10.67 183 10.53 183
 லித்துவேனியா 11 182 11.3 189 9.36 205 9.36 205
 லக்சம்பர்க் 12 168 10.9 200 11.72 168 11.75 169
 மாக்கடோனியக் குடியரசு 11 183 11.1 192 11.72 167 11.64 171
 மடகாசுகர் 35 32 33.5 32 33.58 32 33.12 33
 மலாவி 44 6 44.6 5 39.98 8 41.80 7
 மலேசியா 20 91 17.5 120 20.41 84 20.06 85
 மாலைத்தீவுகள் 17 116 22.4 88 15.38 132 15.59 127
 மாலி 46 2 45.4 2 46.06 2 45.53 2
 மால்ட்டா 10 193 10.2 213 10.27 190 10.24 189
 மார்சல் தீவுகள் 31.1 40 27.21 47 26.36 47
 மூரித்தானியா 34 36 33.2 35 32.31 36 31.83 36
 மொரிசியசு 12 165 11.4 185 13.62 148 13.46 149
 மெக்சிக்கோ 20 95 17.5 119 18.61 104 19.02 91
 மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள் 25 62 23.5 80 21.44 80 20.97 80
 மல்தோவா 12 146 11 196 12.38 160 12.21 161
 மொனாகோ 27.3 61 6.79 224 6.72 224
 மங்கோலியா 23 69 25.1 74 20.34 85 20.88 81
 மொண்டெனேகுரோ 12 148 11.6 182 10.75 180 10.59 182
 மொரோக்கோ 20 97 18.8 112 18.73 101 18.47 100
 மொசாம்பிக் 38 23 41.4 12 39.08 11 38.83 11
 மியான்மர் 17 111 19.3 108 18.89 97 18.65 97
 நமீபியா 26 59 20.72 82 20.28 83
 நவூரு 29.7 51 26.39 49 25.61 51
 நேபாளம் 24 66 24.3 78 21.48 79 21.07 79
 நெதர்லாந்து 11 176 10.8 201 10.85 177 10.83 180
 நியூசிலாந்து 15 129 14.3 148 13.48 149 13.40 151
 நிக்கராகுவா 24 67 23.2 83 18.77 99 18.41 102
 நைஜர் 49 1 46 1 46.84 1 46.12 1
 நைஜீரியா 40 14 36.9 21 38.78 13 38.03 12
 நோர்வே 13 143 12.2 173 10.8 178 12.09 165
 ஓமான் 18 107 31 44 24.43 62 24.47 59
 பாக்கித்தான் 27 52 27.5 60 23.76 69 23.19 71
 பலாவு 13.6 155 10.9 176 10.95 177
 பலத்தீன் 33 37 32.8 37 23.81 66 32.20 35
 பனாமா 20 93 19.7 106 18.91 96 18.61 98
 பப்புவா நியூ கினி 30 45 30.9 46 25.4 57 24.89 57
 பரகுவை 24 65 22.9 85 16.95 119 16.66 118
 பெரு 20 88 19.9 105 18.85 98 18.57 99
 பிலிப்பீன்சு 25 60 25.3 73 24.62 60 24.24 61
 போலந்து 11 180 10.2 207 9.88 199 9.77 200
 போர்த்துகல் 10 194 9.2 225 9.59 200 9.42 202
 கத்தார் 13 142 11.9 179 10.08 194 9.95 194
 உருமேனியா 10 188 9.2 223 9.4 203 9.27 206
 உருசியா 13 145 12.6 167 12.11 165 11.87 168
 ருவாண்டா 41 13 42.1 11 35.49 26 34.61 28
 செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் 12.5 169 13.79 145 13.64 146
 செயிண்ட். லூசியா 13 138 12.8 165 14.19 139 13.94 141
 செயின்ட் வின்செண்டு மற்றும் கிரெனடீன்கள் 17 114 16.8 124 14.12 142 13.85 144
 சமோவா 25 63 24.8 77 21.7 77 21.29 78
 சான் மரீனோ 11 177 10.2 209 8.78 213 8.70 215
 சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி 31 44 29.4 53 36.05 22 35.12 24
 சவூதி அரேபியா 22 80 22.9 84 19.01 95 18.78 96
 செனிகல் 37 26 36.7 23 35.64 25 35.09 25
 செர்பியா 9 196 9 228 9.15 206 9.13 208
 சீசெல்சு 18 101 18.6 116 14.85 135 14.54 136
 சியேரா லியோனி 39 18 38.4 17 37.77 17 37.40 15
 சிங்கப்பூர் 9 198 9.5 218 7.91 221 8.10 221
 சிலவாக்கியா 11 174 11.3 188 10.27 189 10.01 192
 சுலோவீனியா 11 178 10.7 202 8.66 215 8.54 217
 சொலமன் தீவுகள் 32 41 34.3 29 26.9 48 26.33 48
 சோமாலியா 44 8 42.3 10 41.45 6 40.87 8
 தென்னாப்பிரிக்கா 21 83 21 99 19.14 94 18.94 93
 தெற்கு சூடான் 36.8 22 38.5 14 37.68 13
 எசுப்பானியா 11 184 10.2 208 10.14 193 9.88 197
 இலங்கை 18 105 17.4 121 16.64 120 16.24 122
 சூடான் 33 38 32.6 38 30.84 42 30.01 42
 சுரிநாம் 18 102 18.7 114 17.1 116 16.73 117
 சுவாசிலாந்து 29 47 31.1 42 25.69 54 25.18 54
 சுவீடன் 12 147 11.8 181 10.33 187 11.92 167
 சுவிட்சர்லாந்து 10 185 10.2 210 10.45 184 10.48 185
 சிரியா 23 73 27.6 59 23.01 73 22.76 74
 சீனக் குடியரசு 8.5 232 8.61 216 8.55 216
 தஜிகிஸ்தான் 28 50 28.7 56 25.49 56 24.99 56
 தன்சானியா 41 12 39.8 14 37.25 18 36.82 17
 தாய்லாந்து 12 159 12.4 170 12.66 157 11.26 175
 கிழக்குத் திமோர் 38 19 39.2 16 34.85 28 34.48 30
 டோகோ 32 40 30.9 45 34.9 27 34.52 29
 தொங்கா 27 53 26.5 64 24.12 65 23.55 66
 டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 15 130 15.2 137 14.07 144 13.80 145
 தூனிசியா 18 110 18.6 115 17.12 115 16.90 112
 துருக்கி 18 109 16.7 127 17.22 110 16.86 114
 துருக்மெனிஸ்தான் 22 81 21.7 93 19.53 91 19.46 89
 துவாலு 22.9 86 23.56 71 23.74 64
 உகாண்டா 45 4 44.1 6 44.5 3 44.17 3
 உக்ரைன் 11 181 11 197 9.52 202 9.41 203
 ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 13 136 9.6 216 15.65 129 15.54 129
 ஐக்கிய இராச்சியம் 13 137 12.9 163 12.26 161 12.22 160
 ஐக்கிய அமெரிக்கா 14 134 12.7 166 13.66 147 13.42 150
 உருகுவை 14 131 14.1 150 13.28 151 13.18 152
 உஸ்பெகிஸ்தான் 23 70 21.5 95 17.2 111 17.02 109
 வனுவாட்டு 30 46 31.1 41 26.35 50 25.69 50
 வெனிசுவேலா 21 86 20.2 103 19.66 89 19.42 90
 வியட்நாம் 17 117 16.6 128 16.56 122 16.26 121
 மேற்கு சகாரா (Sahrawi) 21.9 91 31.18 41 30.71 40
 யேமன் 38 21 35.9 26 31.63 39 31.02 39
 சாம்பியா 46 3 43.6 7 42.79 5 42.46 4
 சிம்பாப்வே 29 48 29.2 54 32.41 35 32.47 34
 அங்கியுலா (UK) 11.1 194 12.82 155 12.68 157
 அரூபா (Netherlands) 11 169 10.6 205 12.72 156 12.65 158
 பெர்முடா (UK) 12 161 11.9 177 11.39 170 11.35 173
 கேமன் தீவுகள் (UK) 15 128 14.5 145 12.17 164 12.13 164
 குயெர்ன்சி (கால்வாய் தீவுகள், UK) 10.1 214 9.95 196 9.89 196
 யேர்சி (கால்வாய் தீவுகள், UK) 11.3 190 11.39 171 11.65 170
 குக் தீவுகள் (New Zealand) 16.8 125 14.93 134 14.70 135
 குராசோ (Netherlands) 13.6 153
 போக்லாந்து தீவுகள்/Malvinas 9 229
 பரோயே தீவுகள் (Denmark) 11.9 178 13.36 150 13.57 147
 கிப்ரல்டார் (UK) 14.9 140 14.19 140 14.15 139
 கிறீன்லாந்து (Denmark) 15 126 14.5 146 14.57 137 14.53 137
 குவாதலூப்பு (France) 13.6 154
 குவாம் (USA) 18 108 20.6 102 17.23 109 17.01 110
 பிரெஞ்சு கயானா 26.1 66
 ஆங்காங் 13 144 13.5 156 7.58 223 9.38 204
 மாண் தீவு (UK) 12.3 171 10.27 174 11.17 176
 கொசோவோ 19.1 110
 மக்காவு 10 192 10.6 203 9.03 208 8.98 209
 மர்தினிக்கு (France) 13 160
 மயோட்டே (France) 23.2 82
 மொன்செராட்
(UK)|| || || 9.3 || 221 || 11.37 || 172 || 11.31 || 174
 நியூ கலிடோனியா (France) 16 119 16.7 126 15.81 127 15.57 128
 நியுவே (New Zealand) 14.8 141
 வடக்கு மரியானா தீவுகள் (USA) 20.7 101 19.6 90 18.94 94
 பிட்கன் தீவுகள் (UK) 12.3 172
 பிரெஞ்சு பொலினீசியா 17 115 17 123 15.7 128 15.47 131
 புவேர்ட்டோ ரிக்கோ (USA) 13 135 11.4 186 11.28 173 10.90 178
 ரீயூனியன் (France) 17 122
 செயிண்ட் பார்த்தலெமி (France) 10.2 212
 செயிண்ட் எலனா & dependencies (UK) 8.5 231 10.19 192 10.03 191
 செயிண்ட் மார்டின் (France) 16.6 129
 செயிண்ட் ப்யேர் அண்ட் மீகேலோன் (France) 8.3 234 7.79 222 7.70 223
 அமெரிக்க சமோவா 23.5 81 22.84 74 22.87 72
 சின்டு மார்தின் (Netherlands) 13 161 13 153 13.00 154
 டோக்கெலாவ் (New Zealand) 22.1 90
 துர்கசு கைகோசு தீவுகள் (UK) 14.8 142 17.05 117 16.61 119
 பிரித்தானிய கன்னித் தீவுகள் 10.1 215 10.78 179 10.83 181
 அமெரிக்க கன்னித் தீவுகள் 12 162 11.1 195 10.69 182 10.49 184
 வலிசும் புட்டூனாவும் (France) 13.4 157 13.74 146 13.56 148
 பலத்தீன்/காசாக்கரை 33.27 33 23.41 67

உசாத்துணை[தொகு]

  1. Worldbank - Birth rate
  2. "The World Factbook - Birth rate". Archived from the original on 2013-03-10. Retrieved 2015-10-02.

மேலும் காண்க[தொகு]