உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

அகரவரிசையில் மொழிகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

உலகில் பல ஆயிரக்கணக்கான மொழிகள் பேசப்படுகின்றன. எத்னோலொக் (Ethnologue) அதன் உலக மொழிகள் பட்டியலில் 7,330 முதன்மை மொழிகளைப் பட்டியல் இட்டுள்ளது. அத்துடன் 39,491 மாற்று மொழிகளையும், கிளை மொழிகளையும் அடையாளம் கண்டுள்ளது. கீழே தரப்பட்டுள்ள பட்டியல் இம்மொழிகளுள் சிலவற்றையே உள்ளடக்கியுள்ளது. இங்கே தரப்பட்டுள்ளவை மனிதரால் பேசப்படும் இயற்கை மொழிகள் ஆகும்.
[1]


உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A[தொகு]

 1. அபன்யோம் (பான்டு)
 2. அபாஸா (வடமேற்குக் காக்கேசியன்)
 3. அப்காஸ் அல்லது அப்காசியன் (வடமேற்குக் காக்கேசியன்)
 4. அபுஜ்மாரியா (திராவிடம்)
 5. Acehnese (மலாய பொலினீசியன்)
 6. அடமோரோபே சைகை மொழி (சைகை)
 7. அடேலே (க்வா)
 8. அடிகே (வட மேற்குக் காக்கேசியன்)
 9. அஃபார் (குஷிட்டிக்)
 10. ஆஃப்ரிகானர்ஸ் (ஜெர்மானிய மொழி)
 11. Afro-Seminole Creole (English-based creole)
 12. ஐமாக் அல்லது பார்பாரி (ஈரானிய மொழி)
 13. ஐனி (துருக்கிய வகை)
 14. ஐனு (language isolate)
 15. அகான் (க்வா)
 16. Akawaio (கரிப்)
 17. அக்காத் (செமிடிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 18. அக்லானன் (மலாய பொலினீசியன்)
 19. அல்பேனியன் (இந்தோ ஐரோப்பியன்)
 20. அலெயுத் (எஸ்கிமோ-அலெயுத்)
 21. அல்கோன்குயின் (அல்கோன்குயின்)
 22. Alemán Coloneiro (ஜெர்மானிய மொழி)
 23. அல்சேஷன் (ஜெர்மானிய மொழி)
 24. அல்ட்டே (துர்க்கிக்)
 25. அலூட்டர் (சுக்கோட்கோ-காம்சட்கான்)
 26. அமெரிக்க சைகை மொழி (சைகை)
 27. Amharic (செமிடிக்)
 28. அமோரைட் (செமிடிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 29. ஆங்கிலோ சக்ஷன் அல்லது பழைய ஆங்கிலம் (ஜெர்மானிய மொழி)
 30. அம்டாங் (நிலோ-சஹாரன்)
 31. அம்மோனைட் (செமிடிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 32. அண்டலூசியன் (ரோமன்)
 33. Angaur (மலாய பொலினீசியன்)
 34. Angika (இந்தோ-ஆரியன்)
 35. Ao (திபெத்தோ-பர்மன்)
 36. A-Pucikwar (அந்தமான்)
 37. அரபு (செமிடிக்)
 38. அரகனீஸ் (ரோமன்)
 39. அறமைக் (செமிடிக்)
 40. அரே (மலாய பொலினீசியன்)
 41. ஆர்கோப்பா (செமிடிக்)
 42. அரோமேனியன் அல்லது மசேடோ-ரோமானியன் (Romance)
 43. ஆர்மேனியன் (இந்தோ ஐரோப்பியன்)
 44. ஆர்பித்தான் or Francoprovençal (ரோமன்)
 45. ஆர்வானிட்(இந்தோ ஐரோப்பியன்)
 46. அஷ்கெனாசி ஹீப்ரூ (செமிடிக்)
 47. அஷ்குன் (இந்தோ-ஈரானியன்)
 48. அஸ்ஸாமிய மொழி (இந்தோ-ஈரானியன்)
 49. அசிரிய புது-அராமைக் (செமிடிக்)
 50. ஆட்டெசோ அல்லது டெசோ (நிலோட்டிக்)
 51. ஆசி (மலாய பொலினீசியன்)
 52. அஸ்தூரியன் (ரோமன்)
 53. Ati
 54. ஆஸ்லான் (சைகை)
 55. Avar (வடமேற்குக் காக்கேசியன்)
 56. அவெஸ்தான் (இந்தோ-ஈரானியன்)
 57. அவாதி (இந்தோ-ஈரானியன்)
 58. அய்மாரா (அய்மாரன்)
 59. அஸர்பைஜானி (துர்க்கிக்)

B[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. படகா (திராவிடம்)
 2. பதேசி (இந்தோ-ஈரானியன்)
 3. பானார் (ஆஸ்திரோஆசிய வகை)
 4. பஜெலானி (இந்தோ-ஈரானியன்)
 5. பாலி (மலாய பொலினீசியன்)
 6. பலூச்சி (இந்தோ-ஈரானியன்)
 7. பால்ட்டி (திபெத்தோ-பர்மன்)
 8. பாம்பாரா or Bamanankan (Mande)
 9. பஞ்சார் (மலாய பொலினீசியன்)
 10. Banyumasan (மலாய பொலினீசியன்)
 11. பாசா (பான்டு)
 12. பாஷ்கிர் (துருக்கிய வகை)
 13. பாஸ்க் (Isolated)
 14. பாட்டக் டைரி (மலாய பொலினீசியன்)
 15. பாட்டக் காரோ (மலாய பொலினீசியன்)
 16. பாட்டக் மண்டைலிங் (மலாய பொலினீசியன்)
 17. பாட்டக் சிமாலுன்குன் (மலாய பொலினீசியன்)
 18. பாட்டக் தோபா (மலாய பொலினீசியன்)
 19. பாட்ஸ் (வடக்குக் காக்கேசியன்)
 20. பவேரியன் (ஜெர்மானிக்)
 21. பேஜா (குஷிட்டிக்)
 22. பெலாரசிய மொழி (ஸ்லாவிக்)
 23. பெல்ஹாரே (திபெத்தோ-பர்மன்)
 24. பெல்லாரி (திராவிடம்)
 25. பேர்ட்டா (Nilo-Saharan)
 26. பெம்பா (பான்டு)
 27. வங்காளம் (இந்தோ-ஆரியன்)
 28. பெஸாட்டா (வடகிழக்குக் காக்கேசியன்)
 29. Beothuk (unclassified) (அழிந்துவிட்டது)
 30. Berber (Afro-Asiatic)
 31. Bete (நைகர்-கொங்கோ)
 32. Bété (நைகர்-கொங்கோ)
 33. Bhili (இந்தோ-ஆரியன்)
 34. போஜ்புரி (இந்தோ-ஆரியன்)
 35. பிஜில் புது-அராமைக் (செமிடிக்)
 36. பிக்கோல் (மலாய பொலினீசியன்)
 37. பிக்யா or Furu (பாண்டு)
 38. பிஸ்ஸா (மாண்டே)
 39. Blackfoot (Algonquian)
 40. பொஹொலானோ (மலாய பொலினீசியன்)
 41. Bohtan Neo-Aramaic (செமிடிக்)
 42. போல்கர் (வகைப்படுத்தப் படாதவை) (அழிந்துவிட்டது)
 43. போனான் or Paoan (மங்கோலிய வகை)
 44. போரோரோ (போரோரோ வகை)
 45. பொஸ்னியன் ஸ்லாவிக் மொழிகள்|ஸ்லாவிக்]])
 46. பிராகுயி (திராவிடம்)
 47. பிரெட்டன் (செல்ட்டிக்)
 48. பிரித்தானிய சைகை மொழி (சைகை)
 49. புவா (நைகர்-கொங்கோ)
 50. புகினிய மொழி (மலாய பொலினீசியன்)
 51. புக்குசு (பான்டு)
 52. பல்கேரியன் (ஸ்லாவிக்)
 53. Bunjevac (ஸ்லாவிக்)
 54. பர்மிய மொழி (திபெத்தோ-பர்மன்)
 55. புருஷாஸ்கி (language isolate)
 56. புர்யாத் (மங்கோலிய வகை)

C[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. கலுயானன் or Caluyanun (மலாய பொலினீசியன்)
 2. Camunic (unclassified) (அழிந்துவிட்டது)
 3. கன்டனீஸ் (சினிட்டிய வகை)
 4. Carian (Anatolian) (அழிந்துவிட்டது)
 5. Catawba (Siouan) (அழிந்துவிட்டது)
 6. கட்டலன் (Romance)
 7. Cayuga (Iroquoian)
 8. Cebuano (மலாய பொலினீசியன்)
 9. Chabacano or Chavacano (Creole)
 10. Chaga or Kichagga (பான்டு)
 11. Chagatai (துருக்கிய வகை) (அழிந்துவிட்டது)
 12. Chaldean Neo-Aramaic (செமிடிக்)
 13. Chamorro (மலாய பொலினீசியன்)
 14. Chaouia or Tachawit (Berber)
 15. செச்சென் (Northeast Caucasian)
 16. Chemakum (Chimakuan) (அழிந்துவிட்டது)
 17. செஞ்சு (திராவிடம்)
 18. Chenoua (Berber)
 19. செரூக்கி (Iroquoian
 20. Cheyenne (Algonquian)
 21. சட்டிஸ்காரி (இந்தோ-ஆரியன்)
 22. சிந்தாங் or Chintang (திபெத்தோ-பர்மன்)
 23. சில்கோட்டின் (Athabaskan)
 24. சீனம் (சினிட்டிய வகை)
 25. Chiricahua or Mescalero-Chiricahua Apache (Athabaskan)
 26. சிச்சேவா or Nyanja (பான்டு)
 27. Chipewyan (Athabaskan)
 28. சிட்டகோனியன் (இந்தோ-ஆரியன்)
 29. Choctaw (Muskogean)
 30. சோராஸ்மியன் or Khwarezmian (ஈரானியன்)
 31. சுக்ச்சி or Chukot (Chukotko-Kamchatkan)
 32. Chulym (துருக்கிய வகை)
 33. சர்ச் ஸ்லாவோனிக் (ஸ்லாவிக்)
 34. சூக்கேஸ் or Trukese (மலாய பொலினீசியன்)
 35. சுவாஷ் (துருக்கிய வகை)
 36. கொக்கோமா அல்லது கொக்காமா (தூப்பியன்)
 37. கொக்கோபா (ஹாக்கன்)
 38. Coeur d’Alene (சலிஷான்)
 39. கொமோனான் (பான்டு)
 40. கொப்டிக் (எகிப்திய வகை) (அழிந்துவிட்டது, liturgical language)
 41. கோர்னிஷ் (செல்ட்டிக்)
 42. கோர்சிக்கன் (Romance)
 43. கிரீ (அல்கொன்கியன்)
 44. கிரீமிய தாத்தார் அல்லது கிரீமிய துருக்கிய மொழி (துருக்கிய வகை)
 45. குரோசிய மொழி (ஸ்லாவிக்)
 46. Cuman (துருக்கிய வகை) (அழிந்துவிட்டது)
 47. Cumbric (செல்ட்டிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 48. Curonian (Baltic) (அழிந்துவிட்டது)
 49. Cuyonon (மலாய பொலினீசியன்)
 50. செக் (ஸ்லாவிக்)

D[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Dacian (இந்தோ ஐரோப்பியன்) (அழிந்துவிட்டது)
 2. டாலிக் (செமிடிக்)
 3. Dalecarlian (ஜெர்மானிய மொழி)
 4. டால்மேஷன் (Romance) (அழிந்துவிட்டது)
 5. டாமேலி (இந்தோ-ஆரியன்)
 6. டேனிஷ் (ஜெர்மானிய மொழி)
 7. டார்ஜின் (Northeast Caucasian)
 8. டாரி (Zoroastrian) (ஈரானியன்)
 9. Dari-Persian (ஈரானியன்)
 10. டார்க்கத் (மங்கோலிய வகை)
 11. Daur or Dagur (மங்கோலிய வகை)
 12. Dena'ina or Tanaina (Athapaskan)
 13. டாட்த்கி (இந்தோ-ஆரியன்)
 14. திவேகி or Maldivian (இந்தோ-ஆரியன்)
 15. Dida (Volta-Congo)
 16. Dioula or Jula (Mande)
 17. Dogri (இந்தோ-ஆரியன்)
 18. Dogrib or Tli Cho (Athapaskan)
 19. Dolgan (துருக்கிய வகை)
 20. Domaaki or Dumaki (இந்தோ-ஆரியன்)
 21. Dongxiang or Santa (மங்கோலிய வகை)
 22. Duala (பான்டு)
 23. Dungan (சினிட்டிய வகை)
 24. டச்சு (ஜெர்மானிய மொழி)
 25. Dzhidi or Judeo-Persian (ஈரானியன்)
 26. Dzongkha (திபெத்தோ-பர்மன்)

E[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. கிழக்கு யுகுர் (மங்கோலிய வகை)
 2. எப்லேயிட் (செமிடிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 3. எடோமைட்டு (செமிடிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 4. எகிப்தியம் (Afro-Asiatic) (அழிந்துவிட்டது)
 5. எகிப்திய அரபு (செமிடிக்)
 6. எக்கோட்டி (பான்டு)
 7. எலமைட்டு (isolated) (அழிந்துவிட்டது)
 8. எண்டெசென் (செமிடிக்)
 9. எனேட்சு or Yenisey Samoyed (Samoyedic)
 10. ஆங்கிலம் (ஜெர்மானிய மொழி)
 11. என்னெமோர் or Inor (செமிடிக்)
 12. எர்சியா (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)
 13. எசுப்பராண்டோ (திட்டமிட்டு உருவாக்கிய மொழி)
 14. எசுத்தோனியம் (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)
 15. எட்ரசுக்கம் (டைர்சீனியம்) (அழிந்துவிட்டது)
 16. எவென் (Altaic)
 17. எவெங்க் அல்லது எவெங்கி (அல்தாயிக்)
 18. எவே (வோல்ட்டா-காங்கோ)
 19. எயாக் (நா-டெனே)

F[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Faeroese (ஜெர்மானிய மொழி)
 2. ஃபாங் (பான்டு)
 3. ஃபார்சு (ஈரானியன்)
 4. பிஜியம் (மலாய பொலினீசியன்)
 5. பிலிப்பினோ (மலாய பொலினீசியன்)
 6. பின்னியம் (பின்னிய-உக்ரிய வகை)
 7. பின்னியச் சைகை மொழி (சைகை காட்டுதல்)
 8. ஃபொன் (வோல்ட்டா-காங்கோ)
 9. Franco-Provençal (Romance)
 10. பிரெஞ்சு (ரோமன்சு)
 11. பிரெஞ்சு சைகை மொழி (சைகை)
 12. பிரிசியம் (ஜெர்மானிய மொழி)
 13. பிரியுலியம் (ரோமன்சு)
 14. ஃபுலா அல்லது புல்புல்டே அல்லது புலானி (Atlantic)
 15. ஃபுர் (நிலோ சகாரம்)

G[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. கா (வோல்ட்டா-காங்கோ)
 2. கடபா (திராவிடம்)
 3. கபாத் (செமிடிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 4. ககவுசு (துருக்கிய வகை)
 5. கலிசியம் (ரோமன்சு)
 6. காங்தே (திபெத்தோ-பர்மன்)
 7. கர்வாலி (இந்தோ-ஆரியன்)
 8. கவுலிசு (செல்ட்டிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 9. காயோ (மலாய பொலினீசியன்)
 10. காசி (ஈரானியன்)
 11. கெயெசு (செமிடிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 12. ஜென் அல்லது ஜோர் மினா (வோல்ட்டா-காங்கோ)
 13. ஜார்ஜியம் (தெற்குக் காக்கேசியம்)
 14. செருமன் (செருமானிய மொழி)
 15. செருமன் சைகை மொழி (சைகை)
 16. கொமாரா (பெர்பெர்) (அழிந்துவிட்டது)
 17. கிக்கியு அல்லது கிக்குயு (பான்டு)
 18. கில்பர்ட்டியம் அல்லது கிரிபாட்டி (மலாய பொலினீசியன்)
 19. கிலெக்கி (ஈரானியன்)
 20. கோவாரியம் (இந்தோ-ஆரியன்)
 21. கோண்டி (திராவிடம்)
 22. கோத்தியம் (ஜெர்மானிய மொழி) (அழிந்துவிட்டது)
 23. கவார்-பாத்தி அல்லது கோவாரி அல்லது நர்சாத்தி (இந்தோ-ஆரியன்)
 24. கிரங்கலி அல்லது கெலங்கலி (இந்தோ-ஆரியன்)
 25. கிரேக்க மொழி (இந்தோ ஐரோப்பியன்)
 26. குவாஞ்சே (பேர்பர்) (அழிந்துவிட்டது)
 27. குவாரனி (தூப்பியன்)
 28. குசராத்தி (இந்தோ-ஆரியன்)
 29. குல இரோ அல்லது குலால் (வோல்ட்டா-காங்கோ)
 30. குல்லா அல்லது Sea Island Creole English (ஆங்கில அடிப்படையிலான கிரியோல்)
 31. குசீ (பான்டு)
 32. குவிச்சின் (அத்தபாசுக்கம்)

H[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Hadramautic (செமிடிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 2. Hadza or Hatsa (Khoisan)
 3. Haida or Masset (Na-Dené)
 4. Haitian Creole (French-based creole)
 5. Hakka (சினிட்டிய வகை)
 6. Hän (Athabaskan)
 7. Harari (செமிடிக்)
 8. Harauti (இந்தோ-ஆரியன்)
 9. Harsusi (செமிடிக்)
 10. Haryanavi or Haryani or Bangru (இந்தோ-ஆரியன்) (a dialect of Hindi)
 11. Harzani (ஈரானியன்)
 12. Hattic (வகைப்படுத்தப் படாதவை, possibly Northwest Caucasian) (அழிந்துவிட்டது)
 13. Hausa (Afro-Asiatic)
 14. Havasupai or Upland Yuman (Hokan)
 15. Hawaiian (மலாய பொலினீசியன்)
 16. Hawaii Pidgin Sign Language (Signing)
 17. Hazaragi (ஈரானியன்) (a dialect of Persian)
 18. எபிரேயம் (செமிடிக்)
 19. Herero (பான்டு)
 20. Hértevin (செமிடிக்)
 21. Hiligaynon or Ilonggo (மலாய பொலினீசியன்)
 22. Hindi (இந்தோ-ஆரியன்)
 23. Hiri Motu (Motu-based பிட்யின்)
 24. Hittite (Anatolian)
 25. Hixkaryana (Carib)
 26. Hmong (Hmong Mien)
 27. Ho (Austroasiatic)
 28. Hobyót (செமிடிக்)
 29. Hopi (Uto-Aztecan
 30. Hulaulá (செமிடிக்)
 31. Hungarian (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)
 32. Hurrian (Hurro-Urartian) (அழிந்துவிட்டது)
 33. Hutterite German (ஜெர்மானிய மொழி)

I[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Ibibio (Volta-Congo)
 2. Iban (மலாய பொலினீசியன்)
 3. Ibanag (மலாய பொலினீசியன்)
 4. Icelandic (ஜெர்மானிய மொழி)
 5. Igbo or Ibo or Biafra (Volta-Congo)
 6. Ikalanga or Kalanga (பான்டு)
 7. Ili Turki (துருக்கிய வகை)
 8. Illinois (Algonquian) (அழிந்துவிட்டது)
 9. Ilokano or Ilocano (மலாய பொலினீசியன்)
 10. Inari Sami (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)
 11. Indonesian (மலாய பொலினீசியன்)
 12. Ingrian or Izhorian (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)
 13. Ingush (Northeast Caucasian)
 14. Insubric or Western Lombard (Romance)
 15. Inuktitut (Eskimo-Aleut)
 16. Inupiaq (Eskimo-Aleut)
 17. Inuvialuktun (Eskimo-Aleut)
 18. Iraqw (Cushitic)
 19. Irish or Irish Gaelic (செல்ட்டிக்)
 20. Irish Sign Language (Signing)
 21. Irula (திராவிடம்)
 22. Isan or Northeastern Thai (Tai-Kadai)
 23. Istro-Romanian (Romance)
 24. Italian (Romance)
 25. Itelmen or Kamchadal (Chukotko-Kamchatkan)

J[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Jacaltec or Jakalteko (Mayan)
 2. Jalaa (வகைப்படுத்தப் படாதவை, possibly நைகர்-கொங்கோ மொழிகள்)
 3. Japanese (isolated)
 4. Jaqaru (Aymaran)
 5. Jarai (மலாய பொலினீசியன்)
 6. Javanese (மலாய பொலினீசியன்)
 7. Jibbali or Shehri (செமிடிக்)
 8. Jicarilla Apache (Athabaskan)
 9. Juang (ஆஸ்திரோ-ஆசிய வகை)
 10. Judeo-Aramaic (செமிடிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 11. Jurchen (Tungusic) (அழிந்துவிட்டது)

K[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. கபார்டியம் (வடமேற்குக் காக்கேசியம்)
 2. காபைலே (பேர்பர்)
 3. கச்சின் அல்லது சிங்போ (திபெத்தோ-பர்மன்)
 4. கலால்லிசுத் அல்லது கிரீன்லாந்தியம் (எசுக்கிமோ-அலெயுத்)
 5. கலாமி அல்லது காவ்ரி அல்லது திர்வாலி (இந்தோ-ஆரியன்)
 6. கலசா (இந்தோ-ஆரியன்)
 7. கல்மைக் அல்லது ஒய்ராத் (மங்கோலிய வகை)
 8. கால்ட்டோ அல்லது நகாலி (தனி அல்லது இந்திய-ஆரியம்)
 9. காமசு (சமோயெதியம்) (அழிந்துவிட்டது)
 10. காங்கானை or Kankanaey (மலாய பொலினீசியன்)
 11. கன்னடம் (திராவிடம்)
 12. காவோண்டே அல்லது சிக்காவோண்டே (பான்டு)
 13. கப்பாம்பங்கன் (மலாய பொலினீசியன்)
 14. கராச்சே-பால்க்கர் (துருக்கிய வகை)
 15. கரகாசு (துருக்கிய வகை)
 16. கராயிம் (துருக்கிய வகை)
 17. கரக்கல்பாக் (துருக்கிய வகை)
 18. கரேலியம் (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)
 19. காசுமீரம் (இந்தோ-ஆரியன்)
 20. கசுபியம் (ஸ்லாவிக்)
 21. காவி (மலாய பொலினீசியன்) (அழிந்துவிட்டது)
 22. கசாக்கு (துருக்கிய வகை)
 23. கெமி சமி (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை) (அழிந்துவிட்டது)
 24. கென்சியு (ஆஸ்திரோ-ஆசிய வகை)
 25. கெரெக் (Paleosiberian)
 26. கெத் (Chukotko-Kamchatkan)
 27. காக்கசு (துருக்கிய வகை)
 28. கலாச் (ஈரானியன்)
 29. காம் அல்லது சேசி (திபெத்தோ-பர்மன்)
 30. காந்தேசி (இந்தோ-ஆரியன்)
 31. Khanty or Ostyak (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)
 32. Khasi (ஆஸ்திரோ-ஆசிய வகை)
 33. காசர் (துருக்கிய வகையாக இருக்கலாம்) (அழிந்துவிட்டது)
 34. கிர்வார் (திராவிடம்)
 35. கெமெர் (ஆஸ்திரோ-ஆசிய வகை)
 36. குமு (ஆஸ்திரோ-ஆசிய வகை)
 37. கோவார் (இந்தோ-ஆரியன்)
 38. குன்சாரி (ஈரானியன்)
 39. கில்டின் சமி (Baltic-Finnic)
 40. கிமத்தூம்பி (பான்டு)
 41. Kinaray-a or Hiraya (மலாய பொலினீசியன்)
 42. கின்யார்வாண்டா (பான்டு)
 43. கிரோம்போ (பான்டு)
 44. கிருண்டி (பான்டு)
 45. கிவுஞ்சோ (பான்டு)
 46. கிளால்லம் (சாலிசான்)
 47. கொடவா தாக் அல்லது கொடகு அல்லது கூர்கி (திராவிடம்)
 48. கோகிசுத்தானி அல்லது கிலி (இந்தோ-ஆரியன்)
 49. கோலமி (திராவிடம்)
 50. கோமி அல்லது கோமி-சைரியம் (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)
 51. Konda (Trans-New Guinea)
 52. கொங்கணி (இந்தோ-ஆரியன்)
 53. காங்கோ அல்லது கிக்காங்கோ (பான்டு)
 54. கொரகா (திராவிடம்)
 55. கோரண்ட்சே (நிலோ-சகாரம்)
 56. கொரியம் (தனி)
 57. கோர்க்கு (ஆஸ்திரோ-ஆசிய வகை)
 58. கோரோவாய் (Trans-New Guinea)
 59. கோர்வா (ஆஸ்திரோ-ஆசிய வகை)
 60. கோர்யாக் (சுக்கோத்தோ-காம்சத்கம்)
 61. கோசுராயியம் (மலாய பொலினீசியன்)
 62. கோட்டா (திராவிடம்)
 63. கோய்ரா சீனி அல்லது மேற்கு சோங்காய் (நிலோ-சகாரம்)
 64. கோய் சாஞ்சக் சுரத் (செமிடிக்)
 65. கோயா (திராவிடம்)
 66. கிரிம்சாக் அல்லது யூதேய-கிரிமிய தாத்தார் (துருக்கிய வகை)
 67. குசார்கே (வகைப்படுத்தப்படாதவை, சாடிய மொழியாக இருக்கலாம்)
 68. கூய் (திராவிடம்)
 69. குமௌனி (இந்தோ-ஆரியன்)
 70. குமைக் (துருக்கிய வகை)
 71. கும்சாரி (ஈரானியன்)
 72. ǃKung (Khoisan)
 73. குர்தியம் (ஈரானியன்)
 74. குருக் அல்லது குருக்சு (திராவிடம்)
 75. குறும்பா (திராவிடம்)
 76. குசுந்தா (திபெத்தோ-பர்மன்) (அழிந்துவிட்டது)
 77. Kutenai or Kootenay or Ktunaxa (isolated)
 78. கூவி (திராவிடம்)
 79. குவானிமா அல்லது ஓவம்போ (பான்டு)
 80. Kxoe (Khoisan)
 81. கிர்கிசு அல்லது கிர்கிசு (துருக்கிய வகை)

L[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. லால் (வகைப்படுத்தப் படாதவை)
 2. லடாக்கி (திபெத்தோ-பர்மன்)
 3. லாடின் (Romance)
 4. லாடினோ or Judeo-Spanish (Romance)
 5. லக்கோட்டா or Lakhota or Teton (Siouan)
 6. லம்பாடி or Lamani or Banjari (இந்தோ-ஆரியன்)
 7. லாவோ or Laotian (Tai-Kadai)
 8. இலத்தீன் (ரோமன்ஸ்) (liturgical language)
 9. லத்வியன் (பால்ட்டிக்)
 10. Laz or Lazuri (South Caucasian)
 11. Lenape or Unami or Delaware (Algonquian) (அழிந்துவிட்டது)
 12. Lepontic (செல்ட்டிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 13. Lezgi or Agul (Northeast Caucasian)
 14. Ligbi or Ligby (Mande)
 15. Lingala (பான்டு)
 16. Lipan Apache (Athabascan)
 17. Lisan al-Dawat (இந்தோ-ஆரியன்)
 18. Lishana Deni (செமிடிக்)
 19. Lishanid Noshan or Lishana Didan (செமிடிக்)
 20. லித்துவேனியன் (பால்ட்டிக்)
 21. லிவோனியன் or Liv (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)
 22. Lotha (திபெத்தோ-பர்மன்)
 23. நேதர்துவித்து மொழி or Low Saxon or Plattdeutsch (ஜெர்மானிய மொழி)
 24. Lower Sorbian (ஸ்லாவிக்)
 25. Lozi or Silozi (பான்டு)
 26. லூடிக் அல்லது லூடியன் (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)
 27. லுகாண்டா (பான்டு)
 28. லுண்டா அல்லது சிலுண்டா (பான்டு)
 29. லூரி (ஈரானியன்)
 30. Lushootseed (Salishan)
 31. Lusoga or Soga (பான்டு)
 32. Luvale (பான்டு)
 33. Luwati (இந்தோ-ஈரானியன்)
 34. Luwian or Luvian (அனத்தோலியன்) (அழிந்துவிட்டது)
 35. லக்சம்பர்கிஷ் (ஜெர்மானிய மொழி)
 36. Lycian (Anatolian) (அழிந்துவிட்டது)
 37. Lydian (Anatolian) (அழிந்துவிட்டது)

M[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. மசிடோனியன் (ஸ்லாவிக்)
 2. பண்டை மசிடோனியன் (Proto-Greek) (அழிந்துவிட்டது)
 3. மகதி (இந்தோ-ஆரியன்)
 4. Maguindanao (மலாய பொலினீசியன்)
 5. Mahican (Algonquian) (அழிந்துவிட்டது)
 6. Mahl (இந்தோ-ஆரியன்)
 7. மைதிலி (இந்தோ-ஆரியன்)
 8. Makasar (மலாய பொலினீசியன்)
 9. Makhuwa or Makua (பான்டு)
 10. Makhuwa-Meetto (பான்டு)
 11. மலகாசி (மலாய பொலினீசியன்)
 12. மலாய் (மலாய பொலினீசியன்)
 13. மலையாளம் (திராவிடம்)
 14. மலேசிய சைகை மொழி ([[சைகை மொழிகள்|சைகை)
 15. Maltese (செமிடிக்)
 16. மால்ட்டோ or Sauria Paharia (திராவிடம்)
 17. மால்வி அல்லது மாலவி அல்லது உஜ்ஜைனி (இந்தோ-ஆரியன்)
 18. மாம் (மாயன்)
 19. Manchurian (Tungusic)
 20. Manda (திராவிடம்)
 21. Mandaic (செமிடிக்)
 22. Mandarin (சினிட்டிய வகை)
 23. Mandinka (நைகர்-கொங்கோ)
 24. Mansi or Vogul (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)
 25. Manx (செல்ட்டிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 26. Manyika (பான்டு)
 27. Maori (மலாய பொலினீசியன்)
 28. Mapudungun or Mapuche (isolated)
 29. Maragoli (பான்டு)
 30. Maranao (மலாய பொலினீசியன்)
 31. மராத்தி (இந்தோ-ஆரியன்)
 32. Mari or Cheremis (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)
 33. Maria (திராவிடம்)
 34. Marquesan (மலாய பொலினீசியன்)
 35. Marshallese or Ebon (மலாய பொலினீசியன்)
 36. Martha's Vineyard Sign Language (Signing)
 37. Masaba (பான்டு)
 38. Masbatenyo or Minasbate (மலாய பொலினீசியன்
 39. Meitei or Manipuri or Meithei (திபெத்தோ-பர்மன்)
 40. Mesqan or Masqan (செமிடிக்)
 41. Mator (Samoyedic) (அழிந்துவிட்டது)
 42. Mauritian Creole or Morisyen (French-based creole)
 43. Maya (Mayan)
 44. Mazandarani or Tabari(ஈரானியன்)
 45. Meänkieli or Tornedalen Finnish (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)
 46. Megleno-Romanian (Romance)
 47. Megrelian or Mingrelian (South Caucasian)
 48. Mehri or Mahri (செமிடிக்)
 49. Menominee (Algonquian)
 50. Mentawai (மலாய பொலினீசியன்)
 51. Meroitic (வகைப்படுத்தப் படாதவை, maybe Nilo-Saharan or isolated)
 52. Merya (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை) (அழிந்துவிட்டது)
 53. Mescalero Apache (Athabaskan)
 54. Mesmes (செமிடிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 55. Messapian (இந்தோ ஐரோப்பியன் (அழிந்துவிட்டது)
 56. Miami (Algonquian) (அழிந்துவிட்டது)
 57. Michif (mixed, French and Cree based)
 58. Middle Dutch (ஜெர்மானிய மொழி) (அழிந்துவிட்டது)
 59. Middle English (ஜெர்மானிய மொழி) (அழிந்துவிட்டது)
 60. Middle French (Romance) (அழிந்துவிட்டது)
 61. Middle High German (ஜெர்மானிய மொழி) (அழிந்துவிட்டது)
 62. Middle Persian or Pahlavi (ஈரானியன்) (அழிந்துவிட்டது)
 63. Mikasuki or Miccosukee (Muskogean)
 64. Mi'kmaq or Micmac (Algonquian)
 65. Minaean (செமிடிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 66. Minangkabau (மலாய பொலினீசியன்)
 67. Mlahsô or Suryoyo (செமிடிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 68. Moabite (செமிடிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 69. Mobilian Jargon (பிட்யின், Choctaw and French based)
 70. Moghol (மங்கோலிய வகை)
 71. Mohawk (Iroquoian)
 72. Mohegan (Algonquian) (அழிந்துவிட்டது)
 73. Moksha (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)
 74. Molengue (பான்டு)
 75. Mon (ஆஸ்திரோ-ஆசிய வகை)
 76. Mongolian (மங்கோலிய வகை)
 77. Mono (Volta-Congo)
 78. Mono (Uto-Aztecan)
 79. Mono (மலாய பொலினீசியன்)
 80. Montagnais (Algonquian)
 81. Montenegrin (ஸ்லாவிக்)
 82. Motu (மலாய பொலினீசியன்)
 83. Mpre (unclassified, perhaps நைகர்-கொங்கோ or isolated) (அழிந்துவிட்டது)
 84. Muher (செமிடிக்)
 85. Mukha-Dora or Nuka (unclassified)
 86. Mundari (ஆஸ்திரோ-ஆசிய வகை)
 87. Munji (ஈரானியன்)
 88. Murcian (Murcian)
 89. Muria (திராவிடம்)
 90. Muromian (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை) (அழிந்துவிட்டது)
 91. Murut (மலாய பொலினீசியன்)

N[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Nafaanra (Volta-Congo)
 2. Nagarchal (திராவிடம்)
 3. Nahuatl (Uto-Aztecan)
 4. Naiki (திராவிடம்)
 5. Nama (Khoisan)
 6. Nanai (Tungusic)
 7. Natanzi (ஈரானியன்)
 8. Nauruan (மலாய பொலினீசியன்)
 9. Navajo or Navaho (Na-Dené)
 10. Nayini or Biyabanak (ஈரானியன்)
 11. Ndau or Southeast Shona (பான்டு)
 12. Ndebele (பான்டு)
 13. Ndonga (பான்டு)
 14. Neapolitan (Romance)
 15. Negidal (Tungusic)
 16. Nenets or Yurak (Samoyedic)
 17. Nepal Bhasa or Newari (திபெத்தோ-பர்மன்)
 18. Nepali (இந்தோ-ஆரியன்)
 19. New Zealand Sign Language (Signing)
 20. Nganasan or Tavgi (Samoyedic)
 21. Ngumba (பான்டு)
 22. Nheengatu or Geral or Modern Tupí (தூப்பியன்)
 23. Nicaraguan Sign Language (Signing)
 24. Nicola) (Athabaskan languages) (அழிந்துவிட்டது)
 25. Niellim (Volta-Congo)
 26. Nigerian Pidgin (பிட்யின், English-based)
 27. Niuean or Niue (மலாய பொலினீசியன்)
 28. Nivkh or Gilyak (isolated)
 29. Nogai (துருக்கிய வகை)
 30. Norfuk or Norfolk or Pitcairn-Norfolk (cant, English-Tahitian based)
 31. Norman or Norman-French (Romance)
 32. Norn (ஜெர்மானிய மொழி) (அழிந்துவிட்டது)
 33. வட சமி மொழி (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)
 34. Northern Sotho or Sepedi (பான்டு)
 35. Northern Straits Salish) (Salishan)
 36. Northern Yukaghir (Yukaghir)
 37. Norwegian (பூக்மோல் மொழி, நீநொர்ஸ்க் மொழி, பூக்மோல் மொழி) (ஜெர்மானிய மொழி)
 38. Nuer (Nilotic)
 39. Nuxálk or Bella Coola (Salishan)
 40. Nyabwa (Volta-Congo)
 41. Nyah Kur (ஆஸ்திரோ-ஆசிய வகை)
 42. Nyangumarta (Pama-Nyungan)
 43. Nyoro (பான்டு)
 44. Nǀu (Khoisan)

O[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Occitan (Romance)
 2. Ojibwe or Ojibwa or Chippewa (Algonquian)
 3. பண்டைய மசிதோனிய மொழி (ஸ்லாவிக்) (extinct, liturgical language)
 4. Old English or Anglo-Saxon (ஜெர்மானிய மொழி) (அழிந்துவிட்டது)
 5. Old French (Romance) (அழிந்துவிட்டது)
 6. Old French Sign Language (Signing) (அழிந்துவிட்டது)
 7. Old High German (ஜெர்மானிய மொழி) (அழிந்துவிட்டது)
 8. Old Norse (ஜெர்மானிய மொழி) (அழிந்துவிட்டது)
 9. Old Nubian language (Nilo-Saharan) (அழிந்துவிட்டது)
 10. Old Persian (ஈரானியன்) (அழிந்துவிட்டது)
 11. Old Prussian (Baltic) (அழிந்துவிட்டது)
 12. Old Saxon (ஜெர்மானிய மொழி) (அழிந்துவிட்டது)
 13. Old South Arabic (செமிடிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 14. Old Tupi or Tupinamba (தூப்பியன்) (அழிந்துவிட்டது)
 15. Olonets Karelian or Liv or Livvi (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)
 16. Omagua (தூப்பியன்)
 17. Ongota (Afro-Asiatic)
 18. Oriya (இந்தோ-ஆரியன்)
 19. Ormuri (ஈரானியன்)
 20. Orobic or Eastern Lombard (Romance)
 21. Oroch (Tungusic)
 22. Orok (Tungusic)
 23. Oromo or Afaan Oromoo (Cushitic)
 24. Oropom (வகைப்படுத்தப் படாதவை) (அழிந்துவிட்டது)
 25. Ossetic or Ossetian (ஈரானியன்)
 26. Ottoman Turkish (துருக்கிய வகை) (அழிந்துவிட்டது)

P[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Páez or Nasa Yuwe (isolated)
 2. Palaic (Anatolian) (அழிந்துவிட்டது)
 3. Palauan (மலாய பொலினீசியன்)
 4. பாளி (இந்தோ-ஆரியன்) (அழிந்துவிட்டது)
 5. Pangasinan (மலாய-பொலினீசிய மொழிகள்)
 6. பப்பியாமெந்தோ or Papiamentu (Portuguese-based creole)
 7. Parachi (ஈரானியன்)
 8. Parauk (ஆஸ்திரோ-ஆசிய வகை)
 9. பார்ஜி அல்லது துருவா (திராவிடம்)
 10. பார்யா (இந்தோ-ஆரியன்)
 11. பாஷ்த்து or Pushto or Pashtu (ஈரானியன்)
 12. Passamaquoddy or Maliseet-Passamaquoddy or Malecite-Passamaquoddy (Algonquian)
 13. Pecheneg (Turkic) (அழிந்துவிட்டது)
 14. Pemon or Pemong (Cariban)
 15. பெங்கோ (திராவிடம்)
 16. பென்சில்வேனியா டச் அல்லது பென்சில்வேனியா ஜெர்மன் (ஜெர்மானிய மொழி)
 17. பென்ட்லாச் or Puntlatch (Salishan) (அழிந்துவிட்டது)
 18. பாரசீகம் or Farsi (ஈரானியன்)
 19. பலூரா (இந்தோ-ஆரியன்)
 20. போனீசியன் (செமிடிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 21. Phrygian (இந்தோ ஐரோப்பியன்) (அழிந்துவிட்டது)
 22. Phuthi (பான்டு)
 23. பிக்கார்ட் (Romance)
 24. பிக்டிஷ் (செல்ட்டிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 25. Pirahã (Mura)
 26. பிசிடியன் (Anatolian) (அழிந்துவிட்டது)
 27. Plautdietsch or Mennonite Low German (ஜெர்மானிய மொழி)
 28. Polabian (ஸ்லாவிக் (அழிந்துவிட்டது)
 29. போலிஷ் (ஸ்லாவிக்)
 30. போர்த்துக்கேயம் (Romance)
 31. Pothohari or Pahari-Potwari (இந்தோ-ஆரியன்)
 32. Potiguara (தூப்பியன்) (அழிந்துவிட்டது)
 33. பிராதான் or Pardhan (திராவிடம்)
 34. Proto-Indo-European (இந்தோ ஐரோப்பியன்) (அழிந்துவிட்டது)
 35. Provençal (Romance)
 36. Puelche (isolated)
 37. பூமா (Tibeto-Burman)
 38. பஞ்சாபி or Panjabi or Gurmukhi (இந்தோ-ஆரியன்)

Q[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Qashqai or Ghashghai (துருக்கிய வகை)
 2. Qatabanian (செமிடிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 3. Quebec Sign Language (Signing)
 4. Quechua (Quechuan)

R[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. ராஜஸ்தானி (இந்தோ-ஆரியன்)
 2. Ratagnon or Datagnon or Latagnun (மலாய பொலினீசியன்)
 3. Réunion Creole or Bourbonnais (French-based creole)
 4. ரோமானியன் (Romance)
 5. ரோமன்ஷ் or Rhaeto-Romance (Romance)
 6. Romany (Indo-Iranian)
 7. ரொம்ப்லோமானன் (மலாய-பொலினீசிய மொழிகள்)
 8. Rotokas (East Papuan)
 9. Runyankole language or Nyankore (பான்டு)
 10. Russenorsk (Russian-Norwegian பிட்யின்) (அழிந்துவிட்டது)
 11. ரஷ்யன் (ஸ்லாவிக்)
 12. ரஷ்ய சைகை மொழி (சைகை)
 13. ருத்தெனியன் or Rusyn or Carpathian (ஸ்லாவிக்)

S[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Sabaean (செமிடிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 2. Salar (துருக்கிய வகை)
 3. Samaritan Hebrew (செமிடிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 4. Samoan (மலாய பொலினீசியன்)
 5. Sandawe (Khoisan)
 6. Sangisari or Sangesari (ஈரானியன்)
 7. Sanglechi-Ishkashimi (ஈரானியன்)
 8. Sango (Ngbandi-based creole)
 9. சமஸ்கிருதம் (இந்தோ-ஆரியன்) (extinct, liturgical language)
 10. Santali (ஆஸ்திரோ-ஆசிய வகை)
 11. Sara (மலாய பொலினீசியன்)
 12. Saramaccan (English-based creole)
 13. Sardinian (Romance)
 14. Sarikoli (ஈரானியன்)
 15. சௌராஷ்டிரம் or Sourashtra (இந்தோ-ஆரியன்)
 16. Savara (திராவிடம்)
 17. Savi (இந்தோ-ஆரியன்)
 18. Sawai (மலாய பொலினீசியன்)
 19. Scots (ஜெர்மானிய மொழி)
 20. Scottish Gaelic or Scots Gaelic (செல்ட்டிக்)
 21. Selangor Sign Language (Signing)
 22. Selkup or Ostyak Samoyed (Samoyedic)
 23. Selonian (Baltic) (அழிந்துவிட்டது)
 24. Semnani (ஈரானியன்)
 25. Senaya (செமிடிக்)
 26. Sened (Berber) (அழிந்துவிட்டது)
 27. Senhaja de Srair (Berber) (அழிந்துவிட்டது)
 28. Sephardi Hebrew (செமிடிக்)
 29. Serbian (ஸ்லாவிக்)
 30. Serbo-Croatian (ஸ்லாவிக்)
 31. Sesotho (பான்டு)
 32. Seto or Setu (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)
 33. Seychellois Creole (French-based creole)
 34. Shahrudi (ஈரானியன்)
 35. Shimaore (பான்டு)
 36. Shina (இந்தோ-ஆரியன்)
 37. Shona (பான்டு)
 38. Shor (துருக்கிய வகை)
 39. Shughni (ஈரானியன்)
 40. Shumashti (இந்தோ-ஆரியன்)
 41. Shuswap (Salishan)
 42. Sicilian (Romance)
 43. Sidamo (Cushitic)
 44. Sidetic (Anatolian) (அழிந்துவிட்டது)
 45. Sika (மலாய பொலினீசியன்)
 46. Silesian (ஸ்லாவிக்)
 47. Silt'e or Selti or East Gurage (செமிடிக்)
 48. சிந்தி (இந்தோ-ஆரியன்)
 49. சிங்களம் (இந்தோ-ஆரியன்)
 50. Sioux (Siouan)
 51. Siraiki or Seraiki or Southern Punjabi (இந்தோ-ஆரியன்)
 52. Sivandi (ஈரானியன்)
 53. Skolt Sami (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)
 54. Slavey (Athabaskan)
 55. ஸ்லோவாக் (ஸ்லாவிக்)
 56. Slovenian or Slovene (ஸ்லாவிக்)
 57. Soddo or Kistane (செமிடிக்)
 58. Soi (ஈரானியன்)
 59. Somali (Cushitic)
 60. Sonjo or Temi (பான்டு)
 61. Sonsorolese or Sonsorol (மலாய பொலினீசியன்)
 62. Soqotri (செமிடிக்)
 63. Sora (ஆஸ்திரோ-ஆசிய வகை)
 64. Sorbian (ஸ்லாவிக்)
 65. Southern Sami (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)
 66. தென் எஸ்தோனியன் (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)
 67. Southern Yukaghir or Tundra Yukaghir (Yukaghir)
 68. Spanish (Romance)
 69. சுரினாமிய மொழி (English-based creole)
 70. St'at'imcets or Lillooet (Salishan)
 71. Sucite or Sìcìté Sénoufo (Volta-Congo)
 72. Suba (பான்டு)
 73. Sudovian or Yotvingian (Baltic) (அழிந்துவிட்டது)
 74. Sumerian (isolated) (அழிந்துவிட்டது)
 75. Sundanese (மலாய பொலினீசியன்)
 76. Supyire or Supyire Senoufo (Volta-Congo)
 77. Surigaonon (மலாய பொலினீசியன்)
 78. Susu (நைகர்-கொங்கோ)
 79. Svan (South Caucasian)
 80. Swahili (பான்டு)
 81. Swati or Swazi or Siswati or Seswati (பான்டு)
 82. Swedish (ஜெர்மானிய மொழி)
 83. Syriac (செமிடிக்)

T[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Tabasaran or Tabassaran (Northeast Caucasian)
 2. Tachelhit (Berber)
 3. தகாலாக் (மலாய பொலினீசியன்)
 4. தாஹிட்டியன் (மலாய பொலினீசியன்)
 5. தாய்வானியச் சைகை மொழி (சைகை)
 6. தாஜிக் (ஈரானியன்)
 7. Takestani (ஈரானியன்)
 8. Talysh (ஈரானியன்)
 9. தமிழ் (திராவிடம்)
 10. Tanacross (Athabaskan)
 11. Tangut or Xixia (திபெத்தோ-பர்மன்) (அழிந்துவிட்டது)
 12. Tarifit or Rifi or Riff Berber (Berber)
 13. Tat or Tati (ஈரானியன்)
 14. தாத்தார் (துருக்கிய வகை)
 15. Tausug (மலாய பொலினீசியன்)
 16. Tehuelche (Chon)
 17. தெலுங்கு (திராவிடம்)
 18. Temiar or Northern Sakai (ஆஸ்திரோ-ஆசிய வகை)
 19. Tetum (மலாய பொலினீசியன்)
 20. Tepehua language (Totonacan)
 21. Tepehuán language (Uto-Aztecan))
 22. தாய் (Tai-Kadai)
 23. தாரு (இந்தோ-ஆரியன்)
 24. திராசிய மொழி (இந்தோ ஐரோப்பியன்) (அழிந்துவிட்டது)
 25. திபேத்தன் (திபெத்தோ-பர்மன்)
 26. Tigre or Xasa (செமிடிக்)
 27. Tigrinya (செமிடிக்)
 28. Tillamook (Salishan) (அழிந்துவிட்டது)
 29. Tirahi (இந்தோ-ஆரியன்)
 30. Tiv (Volta-Congo)
 31. Tlingit (Na-Dené)
 32. Tobian (மலாய பொலினீசியன்)
 33. Tocharian A and B (இந்தோ ஐரோப்பியன்) (அழிந்துவிட்டது)
 34. தோடா (திராவிடம்)
 35. Tok Pisin (English-based creole)
 36. Tokelauan (மலாய பொலினீசியன்)
 37. டொங்கா (பான்டு)
 38. டொங்கன் (மலாய பொலினீசியன்)
 39. டொங்வா (Uto-Aztecan) (அழிந்துவிட்டது)
 40. தோர்வாலி அல்லது துர்வாலி (இந்தோ-ஆரியன்)
 41. Tregami (இந்தோ-ஆரியன்)
 42. Tsat (மலாய பொலினீசியன்)
 43. Tsez or Dido (Northeast Caucasian)
 44. Tshiluba or Luba-Kasai or Luba-Lulua (பான்டு)
 45. Tsimshian (Penutian)
 46. Tsonga (பான்டு)
 47. Tswana or Setswana (பான்டு)
 48. Tu or Monguor (மங்கோலிய வகை)
 49. Tuareg languages or Tamasheq (Berber)
 50. துளு (திராவிடம்)
 51. Tumbuka (பான்டு)
 52. Tupiniquim (தூப்பியன்)
 53. Turkish (துருக்கிய வகை)
 54. Turkmen (துருக்கிய வகை)
 55. Turoyo (செமிடிக்)
 56. Tuvaluan (மலாய பொலினீசியன்)
 57. Tuvan Tuvin or Tyvan (துருக்கிய வகை)

[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Ubykh (Northwest Caucasian) (அழிந்துவிட்டது)
 2. Udihe or Ude or Udege (Tungusic)
 3. Udmurt or Votyak (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)
 4. உகரிதிக் (செமிடிக்) (அழிந்துவிட்டது)
 5. Ukrainian (ஸ்லாவிக்)
 6. Ulbare (செமிடிக்)
 7. Ulch or Olcha (Tungusic)
 8. Unserdeutsch or Rabaul Creole German (German-based creole)
 9. Upper Sorbian (ஸ்லாவிக்)
 10. Urdu (Indic)
 11. Uripiv (மலாய பொலினீசியன்)
 12. Urum (துருக்கிய வகை)
 13. Ute (Uto-Aztecan)
 14. Uyghur or Uigur (துருக்கிய வகை)
 15. Uzbek (துருக்கிய வகை)

V[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Vafsi (ஈரானியன்)
 2. Valencian Sign Language (சைகை)
 3. Vasi-vari or Prasuni (இந்தோ-ஆரியன்)
 4. Venda or Tshivenda (பான்டு)
 5. Venetian (Romance)
 6. Veps (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)
 7. Vietnamese (ஆஸ்திரோ-ஆசிய வகை)
 8. Võro (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)
 9. Votic or Votian (ஃபின்னோ-உக்ரிய வகை)

W[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Waddar (திராவிடம்)
 2. Waigali or Kalasha-Ala (இந்தோ-ஆரியன்)
 3. Waima or Roro (மலாய பொலினீசியன்)
 4. Wakhi (ஈரானியன்)
 5. Walloon (Romance)
 6. Waneci (ஈரானியன்)
 7. Wapishana or Aruma (Arawakan)
 8. Waray-Waray or Binisaya (மலாய பொலினீசியன்)
 9. Washo (Hokan)
 10. Welsh (செல்ட்டிக்)
 11. Western Neo-Aramaic (செமிடிக்)
 12. Weyto (வகைப்படுத்தப் படாதவை, probably Afro-Asiatic) (அழிந்துவிட்டது)
 13. Wolane (செமிடிக்)
 14. Wolof (நைகர்-கொங்கோ)
 15. Wotapuri-Katarqalai (இந்தோ-ஆரியன்)
 16. Wu (சினிட்டிய வகை)

X[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. ǀXam (Khoisan) (அழிந்துவிட்டது)
 2. Xhosa (பான்டு)
 3. Xiang (சினிட்டிய வகை)
 4. Xibe or Sibo (Tungusic)
 5. ǃXóõ (Khoisan)
 6. Xokó (வகைப்படுத்தப் படாதவை) (அழிந்துவிட்டது)
 7. Xukurú (வகைப்படுத்தப் படாதவை) (அழிந்துவிட்டது)

Y[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. Yaaku language
 2. Yaeyama language
 3. Yakut
 4. Yankunytjatjara language
 5. Yanomami
 6. Yanyuwa language
 7. Yapese
 8. Yaqui language
 9. Yauma language (பான்டு)
 10. Yavapai language
 11. Yazdi (ஈரானியன்)
 12. Yemenite Hebrew language (செமிடிக்)
 13. Yeni language
 14. Yevanic language
 15. நுவோசு மொழி
 16. Yiddish (ஜெர்மானிய மொழி)
 17. Yogur (also known as Yoghur, (Mongolic) Sarï Uyghur, and (Mongolic) Yellow Uyghur, மங்கோலிய வகை)
 18. Yokutsan languages
 19. Yonaguni language
 20. யொரூபா மொழி
 21. Yucatec Maya language
 22. Yucatec Maya Sign Language (Signing)
 23. Yuchi language
 24. Yugur (also known as Yughur, (Turkicic) Sarïgh Uyghur, and (Turkic) Yellow Uyghur, துருக்கிய வகை)
 25. Yukaghir languages
 26. Yupik language (Eskimo-Aleut)
 27. Yurats language
 28. Yurok language

Z[தொகு]

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


 1. Záparo (Saparoan)
 2. Zapotec (Oto-Manguean)
 3. திமிலி மொழி (ஈரானியன்)
 4. Zhuang (Tai-Kadai)
 5. Zoque (Mixe-Zoquean)
 6. Zulu (நைகர்-கொங்கோ மொழிகள்) (பான்டு)
 7. Zuñi or Zuni (isolated)
 8. Zway or Zay (செமிடிக்)

இவற்றையும் பார்க்கவும்[தொகு]

வெளி இணைப்புக்கள்[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]