உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

கோயம்புத்தூர் மாவட்ட சார் நிலை நீதிமன்றங்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

கோயம்புத்தூர் மாவட்ட சார் நிலை நீதிமன்றங்கள் இந்தியாவின் மாநிலமான தமிழ்நாட்டின் மாவட்டமான கோவையில் அமைநிதிருக்கும் சார் நிலை நீதிமன்றங்களாகும். இந்நீதிமன்றங்கள் கோவை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளின் நீதிமுறைமைகளை செயல்படுத்துகின்றன.

நீதிமன்றப் பட்டியல்[தொகு]

கோயம்புத்தூர் மாவட்ட சார்நிலை நீதிமன்றங்கள் மற்றும் நீதிபதிகளின் அமர்வுகள்[1]
வ.எண் நீதிமன்றம் நீதிபதிகளின் இருக்கைகள்
1 கோயம்புத்தூர் [1]
மாவட்ட நீதிபதிகள்
முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி
முதல் கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதி
1.1 தொழிலாளர் நீதிமன்றம் பொ.அ (பொது அலுவலர்-பி.ஒ)
1.2 இ.சி சட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பெற்ற சிறப்பு நீதிமன்றம் கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதி

மற்றும்
பொ.அ (பொது அலுவலர்-பி.ஒ)

1.3 குடும்ப நீதிமன்றம் நீதிபதி
1.4 (மத்தியப் புலனாய்வுப் பிரிவு வழக்குகள்) இரண்டாம் கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதி
1.5 வெடிகுண்டு வழக்கு விசாரணைகளை (டிரையல்)
விசாரிக்கும் தொடர் விசாரணை (செசன்சு) நீதிமன்றம்
தொடர் விசாரணை (செசன்சு) நீதிபதி
1.6 மகளிர் நீதிமன்றம் -----
1.7 முதல் விரைவு நீதிமன்றம் கூடுதல் மாவட்ட & தொடர் விசாரணை (செசன்சு) நீதிபதி
1.8 இரண்டாம் விரைவு நீதிமன்றம் கூடுதல் மாவட்ட &தொடர் விசாரணை (செசன்சு) நீதிபதி
1.9 மூன்றாம் விரைவு நீதிமன்றம் கூடுதல் மாவட்ட & தொடர் விசாரணை (செசன்சு) நீதிபதி
"""" கோயம்புத்தூர் நீதிமன்றத் தொடர்ச்சி மாவட்ட நீதிபதிகள் (முதுநிலை)
தலைமை நீதிமுறைமை நடுவர்
முதன்மை சார் நீதிபதி
முதல் கூடுதல் சார் நீதிபதி
இரண்டாம் கூடுதல் சார் நீதிபதி
மூன்றாம் கூடுதல் சார் நீதிபதி
கூடுதல் நீதிமுறைமை உறுப்பினர் (எஸ்.டி.ஏ.டி)
நீதிமுறைமை அலுவலர் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி
உரிமையியல் நீதிபதிகள்(இளநிலை)
முதன்மை மாவட்ட முன்சீப்
1 வது கூடுதல் மாவட்ட முன்சீப்
2 வது கூடுதல் மாவட்ட முன்சீப்
3 வது கூடுதல் மாவட்ட முன்சீப்
1 வது நீதிமுறைமை நடுவர்
2 வது நீதிமுறைமை நடுவர்
3 வது நீதிமுறைமை நடுவர்
4 வது நீதிமுறைமை நடுவர்
5 வது நீதிமுறைமை நடுவர்
6 வது நீதிமுறைமை நடுவர்
7 வது நீதிமுறைமை நடுவர்
8 வது நீதிமுறைமை நடுவர்
2 திருப்பூர் [1] மாவட்ட நீதிபதிகள்
2.1 நான்காம் விரைவு நீதிமன்றம் கூடுதல் மாவட்ட & தொடர் விசாரணை (செசன்சு) நீதிபதி
2.2 ஐந்தாம் விரைவு நீதிமன்றம் கூடுதல் மாவட்ட &தொடர் விசாரணை (செசன்சு) நீதிபதி
---- திருப்பூர் நீதிமன்றத் தொடர்ச்சி உரிமையியல் நீதிபதிகள் (முதுநிலை)
சார் நீதிபதி
உரிமையியல் நீதிபதிகள் (இளநிலை)
மாவட்ட முன்சீப்
1 வது நீதிமுறைமை நடுவர்
2 வது நீதிமுறைமை நடுவர்
3 உடுமலைப்பேட்டை [1] உரிமையியல் நீதிபதிகள் (முதுநிலை)
சார் நீதிபதி
உரிமையியல் நீதிபதிகள் (இளநிலை)
மாவட்ட முன்சீப்
1 வது நீதிமுறைமை நடுவர்
2 வது நீதிமுறைமை நடுவர்
4 பொள்ளாச்சி [1] உரிமையியல் நீதிபதிகள் (முதுநிலை)
சார் நீதிபதி
உரிமையியல் நீதிபதிகள் (இளநிலை)
மாவட்ட முன்சீப்
1 வது நீதிமுறைமை நடுவர்
2 வது நீதிமுறைமை நடுவர்
5 பல்லடம் [1] உரிமையியல் நீதிபதிகள் (இளநிலை)
மாவட்ட முன்சீப் உடன் நீதிமுறைமை நடுவர்
6 மேட்டுப்பாளையம் [1] உரிமையியல் நீதிபதிகள் (இளநிலை)
மாவட்ட முன்சீப் உடன் நீதிமுறைமை நடுவர்
7 வால்பாறை [1] உரிமையியல் நீதிபதிகள் (இளநிலை)
மாவட்ட முன்சீப் உடன் நீதிமுறைமை நடுவர்
8 அவினாசி[1] உரிமையியல் நீதிபதிகள் (இளநிலை)
மாவட்ட முன்சீப் உடன் நீதிமுறைமை நடுவர்

இவற்றையும் பார்க்கவும்[தொகு]

வெளி இணைப்புக்கள்[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]