உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

காஞ்சிபுர மாவட்டத்திலுள்ள சார்நிலை நீதிமன்றங்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

இந்தியாவின் மாநிலமான தமிழகத்தின் காஞ்சிபுர மாவட்டத்தில் இயங்கும் நீதிமன்றங்களாகும். இம்மாவட்டத்தில் மொத்தம் 14 சார் நிலை நீதிமன்றங்கள் இயங்குகின்றன.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலுள்ள சார் நிலை நீதிமன்றங்கள்[1]
வ.எண் நீதிமன்றம் நீதிபதிகளின் அமர்வுகள்
1 செங்கல்பட்டு 8
2 காஞ்சிபுரம் 6
3 பூவிருந்தவல்லி 6
4 திருவள்ளூர் 5
5 மதுராந்தகம் 3
6 பொன்னேரி 4
7 திருத்தணி 2
8 தாம்பரம் 2
9 திருவற்றியூர் 1
10 திருக்கழுகுகுன்றம் 1
11 ஆலந்தூர் 2
12 அம்பத்தூர் 1
13 உத்திரமேரூர் 1
14 பள்ளிப்பட்டு 1

நீதிமன்றங்களின் பட்டியல்[தொகு]

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட சார்நிலை நீதிமன்றங்கள் மற்றும் நீதிபதிகளின் அமர்வுகள்[1]
வ.எண் நீதிமன்றம் நீதிபதிகள்
1 செங்கல்பட்டு
மாவட்ட நீதிபதிகள்
முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி
கூடுதல் மாவட்டம் மற்றும் தொடர் விசாரணை (செசன்சு)
முதல் விரைவு நீதிமன்ற நீதிபதி
உரிமையியல் நீதிபதிகள் (முதுநிலை)
தலைமை நீதிமுறைமை நடுவர்
முதன்மை துணை (சார்) நீதிபதி
கூடுதல் துணை (சார்) நீதிபதி
உரிமையியல் நீதிபதிகள் (இளநிலை)
மாவட்ட முன்சீப் (கிராம நடுவர்)
நீதிமுறைமை முதலாம் நடுவர்
நீதிமுறைமை இரண்டாம் நடுவர்
2 காஞ்சிபுரம்
மாவட்ட நீதிபதிகள்
கூடுதல் மாவட்டம் மற்றும் தொடர் விசாரணை (செசன்சு)
இரண்டாம் விரைவு நீதிமன்ற நீதிபதி
உரிமையியல் நீதிபதிகள் (முதுநிலை)
துணை (சார்) நீதிபதி
உரிமையியல் நீதிபதிகள் (இளநிலை)
முதன்மை மாவட்ட முன்சீப் (கிராம நடுவர்)
கூடுதல் மாவட்ட முன்சீப் (கிராம நடுவர்)
நீதிமுறைமை முதலாம் நடுவர்
நீதிமுறைமை இரண்டாம் நடுவர்
3 பூவிருந்தவல்லி
மாவட்ட நீதிபதிகள்
கூடுதல் மாவட்டம் மற்றும் தொடர் விசாரணை (செசன்சு)
மூன்றாம் விரைவு நீதிமன்ற நீதிபதி
கூடுதல் மாவட்டம் மற்றும் தொடர் விசாரணை (செசன்சு)
நான்காம் விரைவு நீதிமன்ற நீதிபதி
உரிமையியல் நீதிபதிகள் (முதுநிலை}
துணை (சார்) நீதிபதி
உரிமையியல் நீதிபதிகள் (இளநிலை)
மாவட்ட முன்சீப் (கிராம நடுவர்)
நீதிமுறைமை முதலாம் நடுவர்
நீதிமுறைமை இரண்டாம் நடுவர்
4 திருவள்ளூர்
மாவட்ட நீதிபதிகள்
கூடுதல் மாவட்டம் மற்றும் தொடர் விசாரணை (செசன்சு)
ஐந்தாம் விரைவு நீதிமன்ற நீதிபதி
உரிமையியல் நீதிபதிகள் (முதுநிலை)
சார் நீதிபதி
உரிமையியல் நீதிபதிகள் (இளநிலை)
மாவட்ட முன்சீப்
நீதிமுறைமை முதல் நடுவர்
நீதிமுறைமை இரண்டாம் நடுவர்
5 மதுராந்தகம்
மாவட்ட நீதிபதிகள் (முதுநிலை)
சார் நீதிபதி
உரிமையியல் நீதிபதிகள்(இளநிலை)
மாவட்ட முன்சீப்
நீதிமுறைமை நடுவர்
6 பொன்னேரி
உரிமையியல் நீதிபதிகள்(முதுநிலை)
சார் நீதிபதி
உரிமையியல் நீதிபதிகள்(இளநிலை)
மாவட்ட முன்சீப்
நீதிமுறைமை முதல் நடுவர்
நீதிமுறைமை இரண்டாம் நடுவர்
7 திருத்தணி
உரிமையியல் நீதிபதிகள்(இளநிலை)
மாவட்ட முன்சீப்
நீதிமுறைமை நடுவர்
8 தாம்பரம
உரிமையியல் நீதிபதிகள் (இளநிலை)
மாவட்ட முன்சீப்
நீதிமுறைமை நடுவர்
9 திருவெற்றியூர்
உரிமையியல் நீதிபதிகள்(இளநிலை)
மாவட்ட முன்சீப் உடன் நீதிமுறைமை நடுவர்
10 திருக்கழுகு குன்றம்
உரிமையியல் நீதிபதிகள்(இளநிலை)
மாவட்ட முன்சீப் உடன் நீதிமுறைமை நடுவர்
11 ஆலந்தூர்
உரிமையியல் நீதிபதிகள்(இளநிலை)
மாவட்ட முன்சீப்
நீதிமுறைமை நடுவர்
12 அம்பத்தூர்
உரிமையியல் நீதிபதிகள்(இளநிலை)
மாவட்ட முன்சீப் உடன் நீதிமுறைமை நடுவர்
13 உத்திரமேரூர்
உரிமையியல் நீதிபதிகள்(இளநிலை)
மாவட்ட முன்சீப் உடன் நீதிமுறைமை நடுவர்
14 பள்ளிப்பட்டு
உரிமையியல் நீதிபதிகள்(இளநிலை)
மாவட்ட முன்சீப்

வெளி இணைப்புக்கள்[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]