மகாராஷ்டிர மாவட்டப் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
இந்தியாவில் மகாராஷ்டிரம் மாநிலத்தின் அமைவிடம்

இந்தியாவில், மகாராஷ்டிரம் மாநிலம் 1 மே 1960இல் துவக்கப்பட்டது. துவக்கத்தில் 26 மாவட்டங்களுடன் இருந்தது. பின்னர் நிர்வாக வசதிக்காக ஆறு புதிய மாவட்டங்களுடன் சேர்த்து, தற்போது ஐந்து மண்டலங்களும், ஆறு கோட்டங்களும், 36 மாவட்டங்களும் உள்ளது. மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் 36 மாவட்டங்கள், ஐந்து மண்டலங்களாகவும், ஆறு கோட்டங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.[1]

மண்டலங்களும் கோட்டங்களும்[தொகு]

மகாராஷ்டிர மாநிலம் ஐந்து மண்டலங்களாகாவும், ஆறு கோட்டங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மண்டலங்கள்[தொகு]

மகாராஷ்டிர மாநில மாவட்டங்கள்
 • விதர்பா மண்டலம் நாக்பூர் கோட்டம், அமராவதி கோட்டம், மத்தியப் பகுதி மற்றும் பேரர் பகுதி
 • மரத்வடா மண்டலம்ஔரங்கபாத் கோட்டம்
 • காந்தேஷ் மற்றும் வடக்கு மகாராஷ்டிர மண்டலம் - நாசிக் கோட்டம்
 • புனே மண்டலம் - புனே கோட்டம்
 • கொங்கன் மண்டலம் – கொங்கன் கோட்டம்

கோட்டங்கள்[தொகு]

கோட்டம் மண்டலம் மாவட்டங்கள் தலைமையிடம்
அமராவதி கோட்டம் விதர்பா
 • அகோலா
 • அமராவதி
 • புல்தானா
 • யவத்மால்
 • வாசிம்
அமராவதி
ஔரங்கபாத் கோட்டம் மரத்வாடா
அவுரங்காபாத்
கொங்கண் கொங்கண்
மும்பை
நாக்பூர் கோட்டம் விதர்பா
 • பந்தரா
 • சந்திரப்பூர்
 • கட்சிரோலி
 • கோண்டியா
 • நாக்பூர்
 • வார்தா
நாக்பூர்
நாசிக் கோட்டம் காந்தேஷ்
நாசிக்
புனே கோட்டம் பஸ்சிம் மகாராஷ்டிரா
புனே

மாவட்டங்கள்[தொகு]

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் 36 மாவட்டங்களைக் கொண்டது.

எண் பெயர் குறியிடு நிறுவிய ஆண்டு தலைமையிடம் கோட்டம் பரப்பு (km2) மக்கட்தொகை
(2001 census)
எழுத்தறிவு விகிதம்
மக்கட்தொகை
மக்கள் அடரத்தி
(per km2)
நகர்புற பரப்பு விகிதம் எழுத்தறிவு விகிதம் பாலின விகிதம் வட்டங்கள் class="unsortable" ஆதாரம்
1 அகமதுநகர் AH 1-5-1960 அகமதுநகர் நாசிக் 17,413 40,88,077 4.22% 234.77 19.67 80.22 941 14 District website பரணிடப்பட்டது 2011-10-07 at the வந்தவழி இயந்திரம்
2 அகோலா AK 1-5-1960 அகோலா அமராவதி 5,417 18,18,617 1.68% 300.78 38.49 81.41 938 7 District website
3 அமராவதி AM 1-5-1960 அமராவதி அமராவதி 12,626 26,06,063 2.69% 206.40 34.50 82.5 938 14 District website பரணிடப்பட்டது 2011-07-19 at the வந்தவழி இயந்திரம்
4 ஔரங்காபாத் AU 1-5-1960 அவுரங்காபாத் அவுரங்காபாத் 10,100 28,97,013 2.99% 286.83 37.53 61.15 924 9 District website
5 பீட் BI 1-5-1960 பீட் ஔரங்கபாத் 10,439 21,61,250 2.23% 207.04 17.91 68 936 11 District website பரணிடப்பட்டது 2011-02-09 at the வந்தவழி இயந்திரம்
6 பந்த்ரா BH 1-5-1960 பந்த்ரா நாக்பூர் 3,717 11,35,835 1.17% 305.58 15.44 68.28 982 7 District website பரணிடப்பட்டது 2011-09-06 at the வந்தவழி இயந்திரம்
7 புல்தானா BU 15-1960 புல்தானா அமராவதி 9,680 22,32,480 2.3% 230.63 21.2 75.8 946 13 District website பரணிடப்பட்டது 2011-02-07 at the வந்தவழி இயந்திரம்
8 சந்திரப்பூர் CH 15-1960 சந்திரப்பூர் நாக்பூர் 10,695 20,71,101 2.14% 193.65 32.11 73.03 948 15 District website
9 துலே DH 1-5-1960 துலே நாசிக் 8,063 17,07,947 1.76% 211.83 26.11 71.6 944 4 District website
10 கட்சிரோலி GA 26-8-1982 கட்சிரோலி நாக்பூர் 14,412 9,70,294 1% 67.33 6.93 60.1 976 12 District website
11 கோண்டியா GO 1-5-1999 கோண்டியா நாக்பூர் 4,843 12,00,151 1.24% 247.81 11.95 67.67 1005 8 District website
12 இங்கோலி HI 1-5-1999 இங்கோலி ஔரங்காபாத் 4,526 9,87,160 1.02% 218.11 15.2 66.86 953 5 District website பரணிடப்பட்டது 2016-01-31 at the வந்தவழி இயந்திரம்
13 ஜல்கான் JG 1-5-1960 ஜல்கான் நாசிக் 11,765 36,79,936 3.8% 312.79 71.4 76.06 932 15 District website பரணிடப்பட்டது 2019-08-25 at the வந்தவழி இயந்திரம்
14 ஜல்னா JN 1-5-1981 ஜல்னாநகர் ஔரங்காபாத் 7,612 16,12,357 1.66% 211.82 19.09 64.52 952 8 District website
15 கோலாப்பூர் KO 1-5-1960 கோலாப்பூர் புனே 7,685 35,15,413 3.63% 457.44 29.65 77.23 949 10 District website
16 லாட்டூர் LA 15-8-1982 லாட்டூர் ஔரங்காபாத் 7,372 20,80,285 2.15% 282.19 23.57 71.54 935 10 District website பரணிடப்பட்டது 2009-04-10 at the வந்தவழி இயந்திரம்
17 மும்பை MC 1-5-1960 மும்பை கொங்கன் 67.7 33,26,837 3.43% 49,140.9 100 86.4 777 0 District website
18 மும்பை புறநகர் MU 1-10-1990 பந்த்ரா கொங்கன் 369 85,87,000 8.86% 23,271 100 86.9 822 3 District website
19 நாக்பூர் NG 1-5-1960 நாக்பூர் நாக்பூர் 9,897 40,51,444 4.18% 409.36 64.33 84.18 933 13 District website பரணிடப்பட்டது 2019-08-21 at the வந்தவழி இயந்திரம்
20 நாண்டெட் ND 1-5-1960 நாண்டெட் ஔரங்கபாத் 10,422 28,76,259 2.97% 275.98 28.29 68.52 942 16 District website பரணிடப்பட்டது 2009-06-19 at the வந்தவழி இயந்திரம்
21 நந்துர்பர் NB 1-7-1998 நந்துர்பூர் நாசிக் 5,035 13,09,135 1.35% 260 15.5 46.63 975 6 District website பரணிடப்பட்டது 2018-03-29 at the வந்தவழி இயந்திரம்
22 நாசிக் NS 1-5-1960 நாசிக் நாசிக் 15,530 49,93,796 5.15% 321.56 38.8 74.4 927 15 District website
23 ஒஸ்மனாபாத் OS 1-5-1960 ஒஸ்மனாபாத் ஔரங்கபாத் 7,512 14,86,586 1.53% 197.89 15.7 54.27 932 8 District website பரணிடப்பட்டது 2009-04-10 at the வந்தவழி இயந்திரம்
24 பர்பனி PA 1-5-1960 பர்பனி ஔரங்கபாத் 6,251 15,27,715 1.58% 244.4 31.8 55.15 958 9 District website பரணிடப்பட்டது 2014-03-28 at the வந்தவழி இயந்திரம்
25 புனே PU 1-5-1960 புனே புனே 15,642 72,24,224 7.46% 461.85 58.1 80.78 919 14 District website
26 ராய்கட் RG 1-5-1960 அலிபேக் கொங்கன் 7,148 22,07,929 2.28% 308.89 24.2 77 976 15 District website பரணிடப்பட்டது 2018-05-13 at the வந்தவழி இயந்திரம்
27 ரத்னகிரி RT 1-5-1960 இரத்தினகிரி கொங்கன் 8,208 16,96,777 1.75% 206.72 11.3 65.13 1,136 9 District website பரணிடப்பட்டது 2014-03-28 at the வந்தவழி இயந்திரம்
28 சாங்கிலி SN 1-5-1960 சாங்கிலி புனே 8,578 25,83,524 2.67% 301.18 24.5 62.41 957 10 District website
29 சதாரா ST 1-5-1960 சதாரா புனே 10,484 27,96,906 2.89% 266.77 14.2 78.52 995 11 District website பரணிடப்பட்டது 2014-05-16 at the வந்தவழி இயந்திரம்
30 சிந்து துர்கம் SI 1-5-1981 ஒரோஸ் கொங்கன் 5,207 8,68,825 0.9% 166.86 9.5 80.3 1,079 8 District website
31 சோலாப்பூர் SO 1-5-1960 சோலாப்பூர் புனே 14,845 38,49,543 3.97% 259.32 31.8 71.2 935 11 District website
32 தானே TH 1-5-1960 தானே கொங்கன் 9,558 81,31,849 8.39% 850.71 72.58 80.67 858 15 District website
33 வார்தா WR 1-5-1960 வார்தா நாக்பூர் 6,310 12,30,640 1.27% 195.03 25.17 80.5 936 8 District website பரணிடப்பட்டது 2014-03-28 at the வந்தவழி இயந்திரம்
34 வாசிம் WS 1-7-1998 வாசிம் அமராவதி 5,150 10,20,216 1.05% 275.98 17.49 74.02 939 6 District website
35 யவத்மால் YA 1-5-1960 யவத்மால் அமராவதி 13,582 20,77,144 2.14% 152.93 18.6 57.96 951 16 District website பரணிடப்பட்டது 2020-08-13 at the வந்தவழி இயந்திரம்
36 பல்கார் PL 1-8-2014 பல்கார் கொங்கன் 5344 30,00,000 3.1% 562 50 80 900 8
மகாராஷ்டிரா - - - - - 3,07,713 96,878,627 - 314.42 42.43 77.27 922 - -

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. List of districts and divisions