உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

விக்கிப்பீடியா:வேங்கைத் திட்டம் 2.0/தலைப்புகள்-2 பரிந்துரை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
 • விக்கிப்பீடியா:வேங்கைத் திட்டம் 2.0/தலைப்புகள்-1_முன்மொழிவு என்ற பக்கத்திலும், பேச்சுப்பக்கத்திலும் முன்மொழிந்த கட்டுரைகளைத் தேரந்தெடுத்து, இந்திய அளவில் நடைமுறை படுத்தும் குழுவிற்கு, தமிழ் விக்கியின் சார்பாக, பரிந்துரை செய்யப்படும் கட்டுரைத் தலைப்புகளைக் கொடுக்கும் நோக்கத்தில், இப்பக்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அது இந்திய ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு கையாள்வது எளிது.
 • வேங்கைத்திட்டம் 2.0 நடைபெறும் அனைத்து மொழிகளுக்குமான ஒருங்கிணைப்புப் பகுதியில் தமிழுக்குரிய இடத்தில்(இந்த பக்கத்தில்,) அனைவரது முன்மொழிவுகளையும் உள்வாங்கி, கொடுக்கத் தகுந்த வடிவில், இருந்தவற்றில், கீழ்கண்ட 500 தலைப்புகள், நம் தமிழ் சமூகம் பரிந்துரை செய்துள்ளது.

தமிழ் சமூகம் பரிந்துரைத்தத் தலைப்புகள்-500[தொகு]

சிறிதர்-50[தொகு]

மூர்த்தி-50[தொகு]

 1. கந்தக டிரையாக்சைடு
 2. அலுமினியம் ஆக்சிநைட்ரைடு
 3. அமெரிசியம் டையாக்சைடு
 4. ஆண்டிமனி(III) ஆக்சைடு
 5. பேரியம் ஆக்சைடு
 6. பெரிலியம் ஆக்சைடு
 7. பிசுமத் பெரைட்டு
 8. காட்மியம் ஆக்சைடு
 9. கார்பனைல் சல்பைடு
 10. சீரியம்(III) ஆக்சைடு
 11. சீரியம்(IV) ஆக்சைடு
 12. கோபால்ட் ஆக்சைடு நானோதுகள்கள்
 13. தாமிரம்(I) ஆக்சைடு
 14. தாமிரம்(II) ஆக்சைடு
 15. எர்பியம்(III) ஆக்சைடு
 16. நிக்கல்(II) ஆக்சைடு
 17. நெப்டியூனியம்(IV) ஆக்சைடு
 18. பாதரச(II) ஆக்சைடு
 19. இலித்தியம் இரிடேட்டு
 20. இலித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு
 21. ஈயம்(II,IV) ஆக்சைடு
 22. ஈயம்(IV) ஆக்சைடு
 23. லாந்தனம் ஆக்சைடு
 24. இரும்பு(III) ஆக்சைடு-ஐதராக்சைடு
 25. இரும்பு(III) ஆக்சைடு
 26. இரும்பு(II) ஆக்சைடு
 27. இண்டியம்(III) ஆக்சைடு
 28. ஆபினியம்(IV) ஆக்சைடு
 29. காலியம்(III) டிரையாக்சைடு
 30. கடோலினியம்(III) ஆக்சைடு
 31. நையோபியம் பெண்டாக்சைடு
 32. புளுட்டோனியம்(IV) ஆக்சைடு
 33. பொலோனியம் டையாக்சைடு
 34. பிரசியோடைமியம்(III,IV) ஆக்சைடு
 35. ருபீடியம் ஆக்சைடு
 36. ருத்தேனியம்(IV) ஆக்சைடு
 37. சிலிக்கன் ஆக்சிநைட்ரைடு
 38. வெள்ளி(I,III) ஆக்சைடு
 39. சோடியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு
 40. தெலூரியம் டையாக்சைடு
 41. டெர்பியம்(III,IV) ஆக்சைடு
 42. தோரியம் டையாக்சைடு
 43. வெள்ளீய(IV) ஆக்சைடு
 44. வெள்ளீய(II) ஆக்சைடு
 45. வனேடியம் பாசுபேட்டு
 46. மூவிணைய-அமைல் ஆல்ககால்
 47. பியூட்டனால்
 48. 2-பியூட்டனால்
 49. பர்பியூரைல் ஆல்ககால்
 50. 2-எத்தில்யெக்சனால்

மகாலிங்கம்-50[தொகு]

 1. 1-புரோப்பனால்
 2. அசிட்டைலீன் டையால்
 3. அசிட்டோன் சயனோயைதரின்கள்
 4. அலுமினியம் குளோரோயைதரேட்டு
 5. ஆண்டிமனி டிரைகுளோரைடு
 6. தைட்டானியம்(III) குளோரைடு
 7. தயோனைல் குளோரைடு
 8. சிர்க்கோனியம்(IV) குளோரைடு
 9. அமோனியம் கார்பனேட்டு
 10. பேரியம் கார்பனேட்டு
 11. இலித்தியம் கார்பனேட்டு
 12. சோடியம்பெர் கார்பனேட்டு
 13. அமோனியம் பைகார்பனேட்டு
 14. டைகால்சியம் பாசுபேட்டு
 15. மோனோகால்சியம் பாசுபேட்டு
 16. மோனோபொட்டாசியம் பாசுபேட்டு
 17. பொட்டாசியம் பைடார்டரேட்டு
 18. சோடியம் பைசல்பேட்டு
 19. அமோனியம் அலுமினியம்சல்பேட்டு
 20. பேரியம் சல்பேட்டு
 21. பொட்டாசியம் சல்பேட்டு
 22. ஒலீயம்
 23. நிக்கல்(II) சல்பேட்டு
 24. பாதரச(II) சல்பேட்டு
 25. பாதரசMercury(I) சல்பேட்டு
 26. மாங்கனீசு(II) சல்பேட்டு
 27. ஈயம்(II) சல்பேட்டு
 28. இரும்பு(III) சல்பேட்டு
 29. ஐதராக்சிலமோனியம் சல்பேட்டு
 30. டெட்ராமீன்தாமிர(II) சல்பேட்டு
 31. கால்சியம் அமோனியம் நைட்ரேட்டு
 32. கால்சியம் நைட்ரேட்டு
 33. கோபால்ட் நைட்ரேட்டு
 34. தாமிரம்(II) நைட்ரேட்டு
 35. மெத்திலமோனியம் நைட்ரேட்டு
 36. பாதரச(II) நைட்ரேட்டு
 37. ஐதராக்சிலமோனியம் நைட்ரேட்டு
 38. காலியம் நைட்ரேட்டு
 39. வெள்ளி நைட்ரேட்டு
 40. தோரியம்(IV) நைட்ரேட்டு
 41. சிர்க்கோனியம் நைட்ரேட்டு
 42. செனான் நைட்ரேட்டு
 43. அம்லோடைபின்
 44. அல்லைல் கிளைசிடைல் ஈதர்
 45. இயல்புநீக்கப்பட்ட ஆல்ககால்
 46. எர்கோலைன்
 47. அசிட்டோன் பெராக்சைடு
 48. பென்சாயில் பெராக்சைடு
 49. தயோல்-யீன் வினை
 50. சின்னமைல் அசிட்டேட்டு

அருளரசன்-48[தொகு]

பார்வதி-59[தொகு]

 1. en:Union Government ministries of India
 2. en:Ministry of Overseas Indian Affairs
 3. en:Indian Accounting Standards
 4. en:Cabinet Secretary of India
 5. en:Indian Police Service
 6. en:Indian Coast Guard
 7. en:Ministry of Electronics and Information Technology
 8. en:Principal secretary (India)
 9. en:Joint secretary to the Government of India
 10. en:Major general
 11. en:National Chambal Sanctuary
 12. en:Geography of South India
 13. en:2017 China–India border standoff
 14. en:2013 Daulat Beg Oldi incident
 15. en:Coco Islands
 16. en:Bangladesh–India border
 17. en:India–Nepal border
 18. en:Tropical Evergreen forests of India
 19. en:Joint Forest Management
 20. en:Baikunthapur Forest
 21. en:Molai forest]
 22. en:Nallamala Hills
 23. en:New Amarambalam Reserved Forest
 24. en:Saranda forest
 25. en:Tectonic evolution of the Aravalli Mountains
 26. en:Narcondam Island
 27. en:Geology of India
 28. en:Earthquake zones of India
 29. en:Geological Society of India
 30. en:Geological Survey of India
 31. en:St. Mary's Islands
 32. en:Nagapattinam Port
 33. en:Darjeeling tea
 34. en:Pochampally Saree
 35. en:Payyannur Pavithra ring
 36. en:Mysore silk
 37. en:Mysore Agarbathi
 38. en:Madurai Sungudi
 39. en:Channapatna toys
 40. en:Kangra tea
 41. en:Coimbatore Wet Grinder
 42. en:Mysore Sandalwood Oil
 43. en:Mysore betel leaf
 44. en:Nanjanagud banana
 45. en:Kondapalli Toys
 46. en:Pashmina
 47. en:Nilgiri tea
 48. en:Assam tea
 49. en:Swamimalai Bronze Icons
 50. en:Army Welfare Education Society
 51. en:Swati Piramal
 52. en:Ameera Shah
 53. en:Leena Nair
 54. en:Wayanad Gandhakasala rice
 55. en:Centre for Excellence in Basic Sciences
 56. en:Indian Council of Education
 57. en:Bureau of Indian Education
 58. en:Central Institute of Road Transport
 59. en:Central Institute of Educational Technology

திவ்யா-45[தொகு]

 1. சிவஞான முனிவர்
 2. அகப்பொருள்
 3. சார்பலன்
 4. அடித்தளப் பொறியியல்
 5. அமராவதி சிற்ப மரபு
 6. அம்மை நோய்கள் (கால்நடை)
 7. குடியிறக்கமும் ஏற்றமும்
 8. சுரங்கப்பாதை
 9. குதிரைப் பரிணாமம்
 10. குரங்கு மனிதன்
 11. குரல்வளை
 12. குவான்டம் கதிர்ப்புக் கொள்கை
 13. குழந்தை நோய்கள்
 14. குழந்தை வளர்ப்பு
 15. குளம்பிகள்
 16. குளிர்கால உறக்கம், வேனில் உறக்கம்
 17. குறைப்பிறவிகள்
 18. குஜராத்தி மொழி
 19. கூட்டுறவு
 20. கூடு
 21. கூடை முடைதல்
 22. கூரைகள்
 23. கைத்தொழில் உளவியல்
 24. கொடி (சின்னம்)
 25. கொடி (தாவரம்)
 26. கொதிகலன்
 27. கூழ்மம்
 28. கோவை (இலக்கியம்)
 29. கோப்பிப்போடா
 30. சடங்குகள்
 31. தோல் நோய்கள்
 32. சவுக்கு
 33. சாங்கியம்
 34. கல்வெட்டியல் - சாசனவியல்
 35. சாட்சியம்
 36. அணிகலன்
 37. சிற்பநூல்கள்
 38. சிலை
 39. சிறுநீர்த்தாரை அடைப்பு
 40. சிறைச்சாலை
 41. திரைப்பட வரலாறு
 42. சார்புக் கொள்கை
 43. சாரணர் இயக்கம்
 44. சாலை
 45. சிதம்பரம் (நகரம்)

சுந்தர்-10[தொகு]

 1. தமிழ் மறவன் பட்டாம்பூச்சி
 2. நீலகிரி மந்தி (கருங்குரங்கு)
 3. பழுப்பு மலை அணில்
 4. நீலகிரி அணில்
 5. திருவாங்கூர் பறக்கும் அணில்
 6. மதுரை வாலாட்டிப்பாம்பு
 7. பூபதியின் வாலாட்டிப்பாம்பு
 8. இந்திய குழிமுயல்
 9. சிறுத்தைப் பூனை
 10. துரும்பன் பூனை

அருண்-36[தொகு]

 1. இதயதமனி அடைப்பு
 2. இந்தி இலக்கிய வரலாறு
 3. இந்தியத் தாவர வளம்
 4. இந்திய விலங்கினம்
 5. இந்திய மீனினம்
 6. இந்திய நிலவரி
 7. இந்திய வேளாண்மை வரலாறு
 8. இந்திய நீர்ப் பாசனம்
 9. இந்திய வெளிநாட்டு வாணிகம்
 10. இந்திய கைத்தொழில்
 11. இந்திய கனிமங்கள்
 12. இந்திய இரயில்வே சட்டம்
 13. இந்தியாவில் வெளிநாட்டினர்
 14. இந்துஸ்தானி இசை வரலாறு
 15. இந்தோசீனா கலை
 16. சதிசி இயற்கணிதம்
 17. சதுப்புத் தாவரங்கள்
 18. கள்ளி சப்பாத்திக் குடும்பம்
 19. சம்பகக் குடும்பம்
 20. உயிர்களின் சமச்சீர்மை
 21. சமன்பாட்டுத் தத்துவம்
 22. சமூக அமைப்பு
 23. சமூகக் கல்வி
 24. சமையற்கலை
 25. சர்க்கரைத் தொழில் வரலாறு
 26. சிவாத்துவிதம்
 27. இந்தியச் சிற்பம்
 28. தமிழர் சிற்ப வரலாறு
 29. தென்னிந்திய சிலைகள்
 30. இந்திய சிற்றோவியங்கள்
 31. சிறுநீரியல்
 32. இந்தியச் சிறைச்சாலை வரலாறு
 33. சின்கோனா
 34. சமய உளவியல்
 35. சமூக உளவியல்
 36. சமூகவியல்

இராபியா-34[தொகு]

பரிதா+ரூபாமங்களா-36[தொகு]

 1. உருவப்படம்
 2. இந்திய உருவப்படக்கலை
 3. ஔரசம்
 4. உலகிற் பெரிய அணைகள்
 5. அதிவீரராமபாண்டியர்
 6. அரசியல் கருத்துக்கள்-கிரேக்கம்
 7. அரசியல் கருத்துக்கள்-ரோம்
 8. அரசியல் கருத்துக்கள்-ஐரோப்பா
 9. அரசியல் கருத்துக்கள்-முற்கால இந்தியா
 10. அரசியல் கருத்துக்கள்-பிற்கால இந்தியா
 11. அரசியல் கருத்துக்கள்-தமிழ்நாடு
 12. அரசியல் கருத்துக்கள்-சீனா
 13. அரசியல் கருத்துக்கள்-இசுலாம்
 14. அரசியல் ஆராய்ச்சி முறை
 15. பிரெஞ்சுப் புரட்சிக்கு பின்னான அரசியற் கருத்துரு
 16. அராபிய மெய்யியல் கொள்கை
 17. அரேபிய வரலாறு
 18. அலகியல்
 19. அவதூறு
 20. பகுப்புவழி அளவை
 21. தொகுப்புவழி அளவை
 22. அறநூல் வரலாறு-ஐரோப்பா
 23. அறநூல் வரலாறு-இந்தியா
 24. நுண்ணறிவுச் சோதனை
 25. அறிவாய்வு
 26. அறுவடை எந்திரங்கள்
 27. அனுபூதிக்கலை-தமிழ்நாடு
 28. வைணவ ஆகமங்கள்
 29. ஆங்கில உரைநடை
 30. இந்தியர்களின் ஆங்கில இலக்கியம்
 31. பழங்கால ஆட்டங்களும், விளையாட்டுகளும்
 32. இறையாண்மைக் கொள்கை
 33. ஆளுமைச் சோதனைகள்
 34. ஆற்றுப் பொறியியல்
 35. இசைத்தமிழ்
 36. இத்தாலிய அரசியலமைப்பு

உழவன்+யோசுவா-32[தொகு]

பாத்திமா-50[தொகு]

 1. வரிமீன் en:Zebra fish
 2. இலங்கை உணவுமுறை en:Sri Lankan cuisine
 3. தையல் கலை en:Sewing
 4. கைரேகை en:Finger print
 5. ஆக்சிசன் வட்டம் en:oxygen cycle
 6. மூலக்கூற்று படியாக்கம் en:Molecular cloning
 7. டெட்ரா மீன் இனம் en:Tetra
 8. டெலஸ்கோப் தங்கமீன் en:Telescope goldfish
 9. தாவர நோயியல் en:Plant pathology
 10. டிஎன்ஏ தடயவியல் en:DNA fingerprinting
 11. சூபன்கின் தங்கமீன்en:Shubunkin
 12. கலிகோ தங்கமீன் en:Calico (goldfish)
 13. கொட்சிலா கிங் ஆப் தி மொன்ஸ்டர் 2019 திரைப்படம் en:Godzilla: King of the Monsters (2019 film)
 14. தி ஜங்கல்புக் 2016 திரைப்படம்en:The Jungle Book (2016 film)
 15. இயற்பியலாளர் en:Physicist
 16. முகப்பரு en:pimple
 17. சதிர்க்குரு en:Sunburn
 18. அனிச்சை செயலியல் en:Reflexology
 19. முடி உதிர்தல் en:Hair lose
 20. சுவை அரும்பு en:Taste bud
 21. en:Mowgli: Legend of the Jungle
 22. en:Frozen Fever
 23. en:Type 1 diabetes
 24. en:Coral reef protection
 25. en:Lavandula ( lavender)
 26. en:Whale oil
 27. en:Margarine
 28. en:Health effects of tobacco
 29. en:Tea tree oil
  • கடல் வாழ் உயிரினங்கள்
 30. en:Great hammerhead
 31. en:titan triggerfish
 32. en:emperor angelfish
 33. en:wrasses
 34. en:Parrot fish
 35. en:Atlantic bluefin tuna
 36. en:Queen angelfish
 37. en:Foureye butterflyfish
 38. en:Damselfish
 39. en:Yellow tang
 40. en:Orange-lined triggerfish
 41. en:Big eye tuna
 42. en:Giant moray
 43. en:Blacktip reef shark
 44. en:Caribbean reef shark
 45. en:Pterois
 46. en:Clark's anemonefish
 47. en:Reef starfish
 48. en:Whitetip reef shark
 49. en:Gray reef shark
 50. en:Brittle star