அமுக்கக் காற்று

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
இடம் விட்டு இடம் எடுத்துச் செல்லக்கூடிய ஒரு நிலையுடைய காற்று அமுக்கி

அமுக்கக் காற்று (Compressed air) என்பது செயற்கையாக உருவாக்கப்படும் காற்றின் நிலை மாற்றம் ஆகும். வளிமண்டலத்தைவிட அதிகமான அழுத்தத்தில் அமுக்கி அடைக்கப்பட்ட காற்று பலவகைகளில் பயன்படுகிறது. அமுக்கக் காற்றைக் கொண்டு ஆற்றலைப் பெறும் முறை மிக எளியது; பல வேலைகளுக்கு ஏற்றது. அமுக்கக் காற்றை இரு முறைகளில் பயன்படுத்தலாம். அது நேரடியாக விரியும்போது வேலை செய்யுமாறு அமைக்கலாம். காற்றுத் தூவி (air brush),காற்று உயர்த்தி (air lift) முதலியவை இத்தகைய சாதனங்களாகும். அமுக்கக் காற்றை. ஒரு குழலின் வழியே மெல்லிய தாரையாக (jet) வெளி யேற்றி, எந்திரங்கள், தானியங்கிகள் முதலியவற்றைத் தூய்மை செய்யப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.[1] தொடர் வண்டிகளிலும், டிராம் வண்டிகளிலும் பயன்படும் காற்று நிறுத்தியிலும் (air brake) அமுக்கக் காற்று இவ்வாறு பயன்படுகிறது.

தோற்றம்[தொகு]

அமுக்கக் காற்று, முதன்முதலில் 1861-இல் ஐரோப்பாவிலுள்ள மான்செனிக்குடைலை அமைக்கும்போது பயன்படுத்தப்பட்டது. இதிலுள்ள நன்மைகளை, ஜார்ஜ் வெஸ்டிங்ஹவுஸ் (George westing house) என்னும் பொறியியல் அறிஞர் அறிந்தார். ஆகையால், அவர் இம்முறையைக் கொண்டு, தொடர் வண்டி நிறுத்திகளை (brakes), முதன்முதலில் வடிவமைத்தார். இதன் பின்னர் இதே நெறிமுறையைக் கொண்ட வேறு பல கருவிகளும் வடிவமைக்கப் பட்டன.

இரண்டாம் முறையில் அமுக்கக் காற்று தனது ஆற்றலைத் தந்து, கருவியையோ, எந்திரத்தையோ இயக்குகிறது. இது நூற்றுக்கணக்கான வகைகளில் பயன்படுகிறது. இவற்றுள் முக்கியமானது, அமுக்கக் காற்றோடி (air motor). இதில் அமுக்கக் காற்று, காற்றோடியின் சிறகுகளினிடையே விசையுடன் பாய்ந்து, அவற்றைச் சுழற்றுகிறது. இவ்வாறு சுழலும் உறுப்புடன் பல்சக்கரங்களாலோ, பட்டைகளாலோ, வேறு எந்திரங்களை இணைத்து அவற்றை இயக்கலாம். இது சுரங்க வேலையில் எந்திரங்களை இயக்கப் பெரிதும் பயன்படுகிறது. நிலக்கரியை வெட்டி எடுக்கவும், பாறைகளில் குடையும் துரப்பணங்களை இயக்கவும், நிலத்தடியில் குடைவுப் பாதைகள் அமைக்கவும் இந்தக் காற்றோடி பயன்படுகிறது.

இயக்க முறை[தொகு]

காற்றோடியை இயக்கும் காற்றை எஃகு உருளைகளில் அடைத்து, வலிவும் நெகிழ்வுமுள்ள குழல்களின் வழியே காற்றோடிக்குள் அனுப்பி இதை இயக்கலாம். ஆகையால் காற்றோடியை மிகவும் எடை குறைந்ததாக அமைக்க முடிகிறது. இதனால் எந்திரத்தைக் கையில் பிடித்துக்கொண்டு வேலை செய்ய முடிகிறது. மேலும் இந்தக் காற்றோடியின் எப்பகுதியும் அதிகமாகச் சூடேறித் தீங்கு ஏதும் விளைவிப்பது இல்லை. தீயினால் நேரும் விபத்தும், இதில் இல்லை. இதனாலேயே இது சுரங்க வேலைக்கு இன்றியமையாத சாதனமாக விளங்குகிறது. வெடி மருந்துக் கிடங்குகளில், வேறுவகைப் பொறிகளை ஓட்டுவது தீங்குமிக்கது. ஆகையால், அமுக்கக் காற்றோடியைக் கொண்டு இயங்கும் வண்டிகளைத்தான், இங்குப் பயன்படுத்த வேண்டும். வெடிமருந்தைக் கொண்ட டார்ப்பிடோக்களை, ஓட்டிச் செல்ல இக்காற்றோடியைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். டிராம் வண்டிகளையும் தானியங்கிகளையும் இதைக் கொண்டு ஓட்ட முயன்றிருக்கிறார்கள்.

பயன்பாடுகள்[தொகு]

தூரப்பணங்களையும், அரைக்கும் எந்திரங்களையும், நீர் இறைக்கும் எக்கிகளையும் (pumps) இயக்க, அமுக்கக்காற்று பயன்படுகிறது. சாலைகள் அமைப்பதில் காற்றினால் இயங்கும் துரப்பணங்கள் பல மனிதர்கள் செய்யும் வேலையை மிகவும் விரைவாகச் செய்கின்றன. உலோகத் தகடுகளைத் தரையாணிகளால் இணைக்கவும், இம்முறை மிக அதிகமாகப் பயன்படுகிறது. வானளாவும் உயர்ந்த கட்டட வேலைகளுக்கு, இது மிகவும் ஏற்றது. ஏந்திகளும் (cranes), தூக்குகளும் (jacks), உலைக்களச் சம்மட்டிகளும் அழுத்தமான காற்றினால் இயங்குகின்றன. இருப்புப் பாதைகளில் பயன்படும் கைகாட்டிகளையும், வேறு எச்சரிக்கை அமைப்புகளையும் இயக்குவதற்கு, அழுத்தக் காற்று பயன்படுகிறது. அழுத்தக் காற்று எந்திரங்கள் எடை குறைந்தவை; எளிய அமைப்பைக் கொண்டவை; தீங்கு தரும் வளிமங்களை வெளியிடாமலும், தீயையோ, தீப்பொறியையோ தோற்றுவிக்காமலும் இருப்பதால் இவை பரவலாகப் பயன்படுகின்றன.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

துணை நூல்கள்[தொகு]

  1. Compressed Air and Gas Institute, Compressed Air and Gas Handbook, 3rd Edition, McGraw Hill Book Company, New York, 1966.
  2. Scheel, C.F., Gas and Air Compression Machinery, McGraw-Hill Book Company, New York, 1961.
  3. Cherkassky, V.M., Pumps, Fans, Compressors, (English Translation), Mir Publishers, Moscow, 1985
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அமுக்கக்_காற்று&oldid=3452265" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது