முசுலிம் மக்கள்தொகை அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

முசுலிம்கள் உலகின் இரண்டாவது பெரிய சமயக் குழுவாகும். 2010 ஆம் ஆண்டு தரவுப்படி,[1][2] இசுலாம் 1.57 பில்லியன் பின்பற்றுவோரைக் கொண்டு, உலக சனத்தொகையில் 23% சனத்தொகையைக் கொண்டுள்ளது.[3][4][5]

அட்டவணை[தொகு]

நாடு/பிராந்தியம்[1] முசுலிம் சனத்தொகை
2010[1]
முசுலிம் விகிதம் (%)
2010[1]
விகிதம் (%) உலக விகிதம் சனத்தொகை
2010[1]
முசுலிம் சனத்தொகை
ஏனைய மூலங்கள்
முசுலிம் விகிதம் (%)
ஏனைய மூலங்கள்
 ஆப்கானித்தான் 29,000 99.8 1.8
 அல்பேனியா 2,601,000 82.1 0.2 1,587,608 (official census)[6] 38.8%[7][8] 56.7%[6]
 அல்ஜீரியா 34,780,000 98.2 2.1
 அமெரிக்க சமோவா < 1,000 < 0.1 < 0.1
 அந்தோரா < 1,000 < 0.1 < 0.1
 அங்கோலா 90,000 1.0 < 0.1
 அங்கியுலா < 1,000 0.3 < 0.1
 அன்டிகுவா பர்புடா < 1,000 0.6 < 0.1
 அர்கெந்தீனா 784,000 2.5 0.1
 ஆர்மீனியா < 1,000 < 0.1 < 0.1
 அரூபா < 1,000 0.4 < 0.1
 ஆத்திரேலியா 399,000 1.9 < 0.1 476,291 (official census)[9] 2.2%[9]
 ஆஸ்திரியா 475,000 5.7 < 0.1 400-500,000[10] ~6.0%[11]
 அசர்பைஜான் 8,795,000 98.4 0.5
 பஹமாஸ் < 1,000 0.1 < 0.1
 பகுரைன் 655,000 81.2 < 0.1 866,888 (official census)[12] 70.2%[12]
 வங்காளதேசம் 148,607,000 89.5 9.2
 பார்படோசு 2,000 0.9 < 0.1
 பெலருஸ் 19,000 0.2 < 0.1
 பெல்ஜியம் 638,000 6.0 < 0.1 628,751[13] 6.0%[13]
 பெலீசு < 1,000 0.1 < 0.1
 பெனின் 2,259,000 24.5 0.1
 பெர்முடா < 1,000 0.8 < 0.1
 பூட்டான் 7,000 1.0 < 0.1
 பொலிவியா 2,000 < 0.1 < 0.1
 பொசுனியா எர்செகோவினா 1,564,000 41.6 0.1 45%[14]
 போட்சுவானா 8,000 0.4 < 0.1
 பிரேசில் 35,000 0.1 < 0.1 35,167 (official census)[15]
 பிரித்தானிய கன்னித் தீவுகள் < 1,000 1.2 < 0.1
 புரூணை 211,000 51.9 < 0.1 67%[16]
 பல்கேரியா 1,002,000 13.4 0.1 577,139 (official census)[17] 10%[17]
 புர்க்கினா பாசோ 9,600,000 58.9 0.6 60.5%[18]
 மியான்மர் 1,900,000 3.8 0.1
 புருண்டி 184,000 2.2 < 0.1
 கம்போடியா 240,000 1.6 < 0.1
 கமரூன் 3,598,000 18.0 0.2 20.9%[19]
 கனடா 940,000 2.8 0.1 1,053,945 (official census)[20] 1.9%,[21] 3.2%[20]
 கேப் வர்டி < 1,000 0.1 < 0.1
 கேமன் தீவுகள் < 1,000 0.2 < 0.1
 மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு 403,000 8.9 < 0.1 15%[22][23]
 சாட் 6,404,000 55.7 0.4
 சிலி 4,000 < 0.1 < 0.1 2,894 (official census)[24] 0.03% (over 15+ pop.)[24]
 சீனா 23,308,000 1.8 1.4 50,000,000[25]
 கொலம்பியா 14,000 < 0.1 < 0.1 40,000 to 80,000[26]
 கொமொரோசு 679,000 98.3 < 0.1
 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 969,000 1.4 0.1
 குக் தீவுகள் < 1,000 < 0.1 < 0.1
 கோஸ்ட்டா ரிக்கா < 1,000 < 0.1 < 0.1
 குரோவாசியா 56,000 1.3 < 0.1
 கியூபா 10,000 0.1 < 0.1
 சைப்பிரசு 200,000 22.7 < 0.1
 செக் குடியரசு 4,000 < 0.1 < 0.1
 டென்மார்க் 226,000 4.1 < 0.1 210,000[27] 3.7%[27]
 சீபூத்தீ]] 853,000 97.0 0.1
 டொமினிக்கா < 1,000 0.2 < 0.1
 டொமினிக்கன் குடியரசு 2,000 < 0.1 < 0.1
 எக்குவடோர் 2,000 < 0.1 < 0.1
 எகிப்து 80,024,000 94.7 4.9 91%[28]
 எல் சல்வடோர 2,000 < 0.1 < 0.1
 எக்குவடோரியல் கினி 28,000 4.1 < 0.1
 எரித்திரியா 1,909,000 36.5 0.1 50%[29]
 எசுத்தோனியா 2,000 0.1 < 0.1 1,400[30]
 எதியோப்பியா 25,000,000 33.8 1.8 25,037,646[31] 34%
 பரோயே தீவுகள் < 1,000 < 0.1 < 0.1
 போக்லாந்து தீவுகள் < 1,000 < 0.1 < 0.1
 மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள் < 1,000 < 0.1 < 0.1
 பிஜி 54,000 6.3 < 0.1
 பின்லாந்து 42,000 0.8 < 0.1
 பிரான்சு 4,704,000 7.5 0.3 8%-10%[32]
 பிரெஞ்சு கயானா 2,000 0.9 < 0.1
 பிரெஞ்சு பொலினீசியா < 1,000 < 0.1 < 0.1
 காபொன் 145,000 9.7 < 0.1
 கம்பியா 1,669,000 95.3 0.1
 சியார்சியா 442,000 10.5 < 0.1
 செருமனி 4,119,000 5.0 0.3 4,300,000[33] 5,4%[33]
 கானா 3,906,000 16.1 0.2
 கிப்ரல்டார் 1,000 4.0 < 0.1
 கிரேக்க நாடு 527,000 4.7 < 0.1
 கிறீன்லாந்து < 1,000 < 0.1 < 0.1
 கிரெனடா < 1,000 0.3 < 0.1
 குவாதலூப்பு 2,000 0.4 < 0.1
 குவாம் < 1,000 < 0.1 < 0.1
 குவாத்தமாலா 1,000 < 0.1 < 0.1
 கினியா 8,693,000 84.2 0.5
 கினி-பிசாவு 705,000 42.8 < 0.1 50%[34]
 கயானா 55,000 7.2 < 0.1
 எயிட்டி 2,000 < 0.1 < 0.1
 ஒண்டுராசு 11,000 0.1 < 0.1
 ஆங்காங் 91,000 1.3 < 0.1
 அங்கேரி 25,000 0.3 < 0.1 5,579 (official census)[35]
 ஐசுலாந்து < 1,000 0.1 < 0.1 770[36] 0.24%[36]
 இந்தியா 177,286,000 14.6 10.9
 இந்தோனேசியா 204,847,000 88.1 12.7
 ஈரான் 74,819,000 99.7 4.6
 ஈராக் 31,108,000 98.9 1.9
 அயர்லாந்து 43,000 0.9 < 0.1
 மாண் தீவு < 1,000 0.2 < 0.1
 இசுரேல் 1,287,000 17.7 0.1
 இத்தாலி 1,583,000 2.6 0.1 825,000[11] 1.4%[11]
 ஐவரி கோஸ்ட் 7,960,000 36.9 0.5 40%[37][38][39]
 ஜமேக்கா 1,000 < 0.1 < 0.1
 சப்பான் 185,000 0.1 < 0.1
 யோர்தான் 6,397,000 98.8 0.4
 கசக்கஸ்தான் 8,887,000 56.4 0.5 70.2% (official census)[40]
 கென்யா 2,868,000 7.0 0.2 10%[41]
 கிரிபட்டி < 1,000 < 0.1 < 0.1
 கொசோவோ 2,104,000 91.7 0.1 1,584,000[42]
 குவைத் 2,636,000 86.4 0.2
 கிர்கிசுத்தான் 4,927,000 88.8 0.3
 லாவோஸ் 1,000 < 0.1 < 0.1
 லாத்வியா 2,000 0.1 < 0.1
 லெபனான் 2,542,000 59.7 0.2
 லெசோத்தோ 1,000 < 0.1 < 0.1
 லைபீரியா 523,000 12.8 < 0.1
 லிபியா 6,325,000 96.6 0.4
 லீக்கின்ஸ்டைன் 2,000 4.8 < 0.1
 லித்துவேனியா 3,000 0.1 < 0.1
 லக்சம்பர்க் 11,000 2.3 < 0.1
 மக்காவு < 1,000 < 0.1 < 0.1
 மாக்கடோனியக் குடியரசு over 500,000 33.3%[43] < 0.1
 மடகாசுகர் 220,000 1.1 < 0.1 7%[44]
 மலாவி 2,011,000 12.8 0.1
 மலேசியா மலேசியாவில் இசுலாம் 17,139,000 61.4 1.1
 மாலைத்தீவுகள் 309,000 98.4 < 0.1
 மாலி 12,316,000 92.4 0.8
 மால்ட்டா 1,000 0.3 < 0.1
 மார்சல் தீவுகள் < 1,000 < 0.1 < 0.1
 மர்தினிக்கு < 1,000 0.2 < 0.1
 மூரித்தானியா 3,338,000 99.2 0.2
 மொரிசியசு 216,000 16.6 < 0.1
 மயோட்டே 197,000 98.8 < 0.1
 மெக்சிக்கோ 111,000 0.1 < 0.1 3,700 (official census)[45]
 மல்தோவா 15,000 0.4 < 0.1
 மொனாகோ < 1,000 0.5 < 0.1
 மங்கோலியா 120,000 4.4 < 0.1
 மொண்டெனேகுரோ 116,000 18.5 < 0.1 118,477 [46] 19.11% [46]
 மொன்செராட் < 1,000 0.1 < 0.1
 மொரோக்கோ 32,381,000 99.9 2.0 99%[47]
 மொசாம்பிக் 5,340,000 22.8 0.3
 நமீபியா 9,000 0.4 < 0.1
 நவூரு < 1,000 < 0.1 < 0.1
 நேபாளம் 1,253,000 4.2 0.1
 நெதர்லாந்து 914,000 5.5 0.1 5.8%[48]
 நெதர்லாந்து அண்டிலிசு < 1,000 0.2 < 0.1
 நியூ கலிடோனியா 7,000 2.8 < 0.1
 நியூசிலாந்து 41,000 0.9 < 0.1
 நிக்கராகுவா 1,000 < 0.1 < 0.1
 நைஜர் 15,627,000 98.3 1.0
 நைஜீரியா 75,728,000 47.9 4.7 85,000,000 50%[49]
 நியுவே < 1,000 < 0.1 < 0.1
 வட கொரியா 3,000 < 0.1 < 0.1
 வடக்கு மரியானா தீவுகள் < 1,000 0.7 < 0.1
 நோர்வே 144,000 3.0 < 0.1 163,180 in 2008[50]
 ஓமான் 2,547,000 87.7 0.2
 பாக்கித்தான் 178,097,000 96.4 11.0
 பலாவு < 1,000 < 0.1 < 0.1
 பலத்தீன் 4,298,000 97.5 0.3 3,500,000 99.3% (காசாக்கரை),[51] 75% (மேற்குக் கரை)[52]
 பனாமா 25,000 0.7 < 0.1
 பப்புவா நியூ கினி 2,000 < 0.1 < 0.1
 பரகுவை 1,000 < 0.1 < 0.1
 பெரு < 1,000 < 0.1 < 0.1
 பிலிப்பீன்சு 4,737,000 5.1 0.3 10,300,000 (2012)[53] 5% (2000) to 11% (2012)[53]
 பிட்கன் தீவுகள் < 1,000 < 0.1 < 0.1
 போலந்து 20,000 0.1 < 0.1
 போர்த்துகல் 65,000 0.6 < 0.1
 புவேர்ட்டோ ரிக்கோ 1,000 < 0.1 < 0.1
 கத்தார் 1,168,000 77.5 0.1
 காங்கோ 60,000 1.6 < 0.1
 ரீயூனியன் 35,000 4.2 < 0.1
 உருமேனியா 73,000 0.3 < 0.1
 உருசியா 16,379,000 11.7 1.0 11.7%[54]
 ருவாண்டா 188,000 1.8 < 0.1
 செயிண்ட் எலனா < 1,000 < 0.1 < 0.1
 செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் < 1,000 0.3 < 0.1
 செயிண்ட். லூசியா < 1,000 0.1 < 0.1
 செயிண்ட் ப்யேர் அண்ட் மீகேலோன் < 1,000 0.2 < 0.1
 செயின்ட் வின்செண்டு மற்றும் கிரெனடீன்கள் 2,000 1.7 < 0.1
 சமோவா < 1,000 < 0.1 < 0.1
 சான் மரீனோ < 1,000 < 0.1 < 0.1
 சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி < 1,000 < 0.1 < 0.1
 சவூதி அரேபியா 25,493,000 97.1 1.6
 செனிகல் 12,333,000 95.9 0.8
 செர்பியா 228,000 2.9 < 0.1
 சீசெல்சு < 1,000 1.1 < 0.1
 சியேரா லியோனி 4,171,000 71.5 0.3
 சிங்கப்பூர் 721,000 14.9 < 0.1
 சிலவாக்கியா 4,000 0.1 < 0.1
 சுலோவீனியா 49,000 2.4 < 0.1
 சொலமன் தீவுகள் < 1,000 < 0.1 < 0.1
 சோமாலியா 9,231,000 98.6 0.6 99.9%[55][56][57][58][59]
 தென்னாப்பிரிக்கா 110,000 1.5 < 0.1
 தென் கொரியா 35,000 0.2 < 0.1
 தெற்கு சூடான் N/A N/A N/A 610,000 6.2%
 எசுப்பானியா 1,021,000 2.3 0.1 1,000,000[11] 2.3%[11]
 இலங்கை இலங்கையில் இசுலாம் 1,725,000 8.5 0.1 1,967,227 (official census)[60] 9.71[60]
 சூடான் 30,855,000 71.4[Note 1] 1.9 97.0% (only the Republic of Sudan)[61]
 சுரிநாம் 84,000 15.9 < 0.1 19.6%[62]
 சுவாசிலாந்து 2,000 0.2 < 0.1
 சுவீடன் 451,000 4.9 < 0.1 450-500,000[63] ~5%[63]
 சுவிட்சர்லாந்து 433,000 5.7 < 0.1 400,000[64] 5%[64]
 சிரியா 20,895,000 92.8 1.3
 சீனக் குடியரசு 23,000 0.1 < 0.1 60,000[65] 0.3%[66]
 தஜிகிஸ்தான் 7,006,000 99.0 0.4
 தன்சானியா 13,450,000 29.9 0.8 35%[67]
 தாய்லாந்து 3,952,000 5.8 0.2
 கிழக்குத் திமோர் 1,000 0.1 < 0.1
 டோகோ 827,000 12.2 0.1 20%[68]
 டோக்கெலாவ் < 1,000 < 0.1 < 0.1
 தொங்கா < 1,000 < 0.1 < 0.1
 டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 78,000 5.8 < 0.1
 தூனிசியா 10,349,000 99.8 0.6
 துருக்கி 74,660,000 98.6 4.6 96.4[69] – 76%[70]
 துருக்மெனிஸ்தான் 4,830,000 93.3 0.3
 துர்கசு கைகோசு தீவுகள் < 1,000 < 0.1 < 0.1
 துவாலு < 1,000 0.1 < 0.1
 உகாண்டா 3,700,000 12.0 0.3
 உக்ரைன் 393,000 0.9 < 0.1 2,000,000[71]
 ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 3,577,000 76.0 0.2
 ஐக்கிய இராச்சியம் 2,869,000 4.6 0.2 2,422,000[72] 2.4%[11]
 ஐக்கிய அமெரிக்கா 2,595,000 0.8 0.2
 அமெரிக்க கன்னித் தீவுகள் < 1,000 0.1 < 0.1
 உருகுவை < 1,000 < 0.1 < 0.1
 உஸ்பெகிஸ்தான் 26,833,000 96.5 1.7
 வனுவாட்டு < 1,000 < 0.1 < 0.1
 வத்திக்கான் நகர் 0 0 0
 வெனிசுவேலா 95,000 0.3 < 0.1
 வியட்நாம் 63,146 0.2 < 0.1 71,200[73]
 வலிசும் புட்டூனாவும் < 1,000 < 0.1 < 0.1
 மேற்கு சகாரா 528,000 99.6 < 0.1
 யேமன் 24,023,000 99.0 1.5
 சாம்பியா 15,000 0.4 < 0.1
 சிம்பாப்வே 50,000 0.9 < 0.1
Islam in Asia 1,005,507,000 24.8 62.1
Middle East-North Africa 321,869,000 91.2 19.9
Sub-Saharan Africa 242,544,000 29.6 15.0
Europe 44,138,000 6.0 2.7
Americas 5,256,000 0.6 0.3
உலக மொத்தம் 1,619,314,000 23.4 100.0

மேலும் காண்க[தொகு]

உசாத்துணை[தொகு]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 "Muslim Population by Country". Pew Research Center இம் மூலத்தில் இருந்து 9 February 2011 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20110209094904/http://www.pewforum.org/The-Future-of-the-Global-Muslim-Population.aspx. 
 2. "Preface", The Future of the Global Muslim Population, Pew Research Center
 3. "Executive Summary". The Future of the Global Muslim Population (Pew Research Center). http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population. பார்த்த நாள்: 22 December 2011. 
 4. "Christian Population as Percentages of Total Population by Country". Global Christianity (Pew Research Center) இம் மூலத்தில் இருந்து 24 டிசம்பர் 2018 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20181224211223/http://www.pewforum.org/global-christianity/total-population-percentage.php. பார்த்த நாள்: 22 December 2011. 
 5. "Turmoil in the world of Islam". Deccan Chronicle. http://www.deccanchronicle.com/140614/commentary-op-ed/article/turmoil-world-islam. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 6. 6.0 6.1 "Albanian census 2011" இம் மூலத்தில் இருந்து 2014-11-14 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20141114073838/http://www.instat.gov.al/media/177354/main_results__population_and_housing_census_2011.pdf. 
 7. "Albania". த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக் (Central Intelligence Agency) இம் மூலத்தில் இருந்து 2018-12-24 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20181224211117/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/al.html. பார்த்த நாள்: 2010-06-05. 
 8. "Religious Freedom-Albania". The Religious Freedom Page இம் மூலத்தில் இருந்து 30 மே 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20130530212303/http://religiousfreedom.lib.virginia.edu/nationprofiles/Albania/rbodies.html. பார்த்த நாள்: 27 January 2012. 
 9. 9.0 9.1 "Reflecting a Nation: Stories from the 2011 Census, 2012–2013". Australian Bureau of Statistics.
 10. "How many Muslims live in Austria?". http://www.euro-islam.info/2010/02/09/how-many-muslims-live-in-austria/. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 11. 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 "Muslims in Europe: Country guide". BBC News. 2005-12-23. http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4385768.stm. 
 12. 12.0 12.1 "General Tables Census of Bahrain" இம் மூலத்தில் இருந்து 2015-09-08 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20150908145249/http://www.census2010.gov.bh/results/General.pdf. 
 13. 13.0 13.1 "In België wonen 628.751 moslims". http://www.indymedia.be/en/node/29363. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 14. United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld – 2010 Report on International Religious Freedom – Bosnia and Herzegovina". Refworld. http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d0b06e.html. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 15. [1] Census 2010
 16. "The World Factbook" இம் மூலத்தில் இருந்து 12 ஜூன் 2007 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20070612213743/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bx.html. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 17. 17.0 17.1 "Census 2011" இம் மூலத்தில் இருந்து 2013-07-27 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20130727085038/http://www.nsi.bg/EPDOCS/Census2011final.pdf. 
 18. "The World Factbook" இம் மூலத்தில் இருந்து 6 செப்டம்பர் 2019 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20190906203318/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uv.html. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 19. United Nations High Commissioner for 2015. "Refworld – 2010 Report on International Religious Freedom – Cameroon" இம் மூலத்தில் இருந்து 2018-12-24 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20181224211203/https://www.refworld.org/refworld/country,,,ANNUALREPORT,CMR,,4cf2d0ab78,0.html. 
 20. 20.0 20.1 National Household Survey (NHS) Profile, 2011 – Option 2: Select from a list. Statistics Canada.
 21. "Canada". த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக் (Central Intelligence Agency) இம் மூலத்தில் இருந்து 2019-04-30 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20190430234227/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html. பார்த்த நாள்: 2010-06-22. 
 22. United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld – 2010 Report on International Religious Freedom – Central African Republic". Refworld இம் மூலத்தில் இருந்து 24 டிசம்பர் 2018 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20181224211138/https://www.refworld.org/refworld/country,,,ANNUALREPORT,CAF,,4cf2d0aac,0.html. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 23. "The World Factbook" இம் மூலத்தில் இருந்து 7 மே 2019 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20190507211903/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ct.html. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 24. 24.0 24.1 "Chile 2002 census database" இம் மூலத்தில் இருந்து 2012-06-29 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://archive.today/20120629052709/http://espino.ine.cl/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPCHL2KCOM&MAIN=WebServerMain.inl. 
 25. United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld – 2010 Report on International Religious Freedom – China (includes Tibet, Hong Kong, Macau)". Refworld. http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d0a85c.html. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 26. "Colombia’s religious minorities: the growing Muslim community". Colombia News – Colombia Reports. http://colombiareports.co/colombias-religious-minorities-muslim-community/. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 27. 27.0 27.1 "Denmark". U.S. Department of State. http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2009/127307.htm. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 28. Religion Statistics > Islam > Percentage Muslim (most recent) by country
 29. United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld – 2009 Report on International Religious Freedom – Eritrea". Refworld இம் மூலத்தில் இருந்து 17 அக்டோபர் 2012 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20121017010300/http://www.unhcr.org/refworld/country,,USDOS,,ERI,,4ae86143a,0.html. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 30. "ISLAM.EE" இம் மூலத்தில் இருந்து 11 மார்ச் 2007 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20070311032914/http://www.islam.ee/contents.php?cid=203. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 31. Population and Housing Census Report-Country – 2007, Central Statistical Agency, 2010-07 பரணிடப்பட்டது 2016-02-10 at the வந்தவழி இயந்திரம், Table 3.3. (Last accessed 30 October 2014)
 32. United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld – 2010 Report on International Religious Freedom – France". Refworld. http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d09b2d.html. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 33. 33.0 33.1 "Studie: Deutlich mehr Muslime in Deutschland". DW.DE. http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4419533,00.html. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 34. United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld – 2010 Report on International Religious Freedom – Guinea-Bissau". Refworld. http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d096c.html. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 35. Hungarian census 2011
 36. 36.0 36.1 "Populations by religious organizations 1998–2013". Reykjavík, Iceland: Statistics Iceland. http://www.statice.is/?PageID=1180&src=/temp_en/Dialog/varval.asp?ma=MAN10001%26ti=Populations+by+religious+organizations+1998%2D2012+++++++%26path=../Database/mannfjoldi/Trufelog/%26lang=1%26units=Number. 
 37. "Fun facts and information on Cote d'Ivoire". http://www.learn-french-help.com/information-on-cote-divoire.html. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 38. "The religious and ethnic faultlines in Ivory Coast". ReliefWeb. http://reliefweb.int/node/71197. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 39. "RELIGION-COTE D'IVOIRE: Women Seek More Leadership Roles" இம் மூலத்தில் இருந்து 2004-11-09 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20041109103631/http://www.ipsnews.net/africa/Focus/religion/note_8.shtml. 
 40. "The results of the national population census in 2009". Agency of Statistics of the Republic of Kazakhstan. 12 November 2010 இம் மூலத்தில் இருந்து 22 ஜூலை 2011 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20110722142449/http://www.eng.stat.kz/news/Pages/n1_12_11_10.aspx. பார்த்த நாள்: 21 January 2010. 
 41. United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld – 2008 Report on International Religious Freedom – Kenya". Refworld இம் மூலத்தில் இருந்து 24 டிசம்பர் 2018 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20181224211213/https://www.refworld.org/refworld/publisher,USDOS,,KEN,48d5cbb350,0.html. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 42. "Kosovo". த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக் (Central Intelligence Agency) இம் மூலத்தில் இருந்து 2018-12-24 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20181224211332/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html. பார்த்த நாள்: 2009-07-24. 
 43. "Religions". த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக். 2002 est. இம் மூலத்தில் இருந்து 2018-12-24 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20181224211645/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html%20#mk. பார்த்த நாள்: 2013-06-21. 
 44. "The World Factbook" இம் மூலத்தில் இருந்து 25 ஆகஸ்ட் 2011 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://www.webcitation.org/61BpMkYSR?url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ma.html. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 45. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010). "Censo de Población y Vivienda 2010 — Cuestionario básico". INEGI. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est. பார்த்த நாள்: 4 March 2011. 
 46. 46.0 46.1 http://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopstenje/saopstenje(1).pdf
 47. "The World Factbook" இம் மூலத்தில் இருந்து 26 டிசம்பர் 2018 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20181226055346/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mo.html%20. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 48. "Netherlands". த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக் (Central Intelligence Agency) இம் மூலத்தில் இருந்து 2020-05-21 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20200521043249/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nl.html. பார்த்த நாள்: 2010-06-22. 
 49. "CIA Site Redirect". http://www.cia.gov/library/publication/the-world-factbook/geos/Nigeria.html. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 50. "Tabell 2 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra land der islam er hovedreligion, etter landbakgrunn. 1980, 1990, 2000 og 2008". http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/200903/03/tab-2009-06-15-02.html. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 51. "Gaza Strip". த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக் (Central Intelligence Agency) இம் மூலத்தில் இருந்து 2014-06-08 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20140608204417/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gz.html. பார்த்த நாள்: 2010-06-05. 
 52. "West Bank". த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக் (Central Intelligence Agency) இம் மூலத்தில் இருந்து 2014-05-06 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20140506164505/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/we.html. பார்த்த நாள்: 2010-06-05. 
 53. 53.0 53.1 "Philippines". 2012 Report on International Religious Freedom (U.S. Department of State): Section I. Religious Demography. 20 May 2013. http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2012/eap/208260.htm. 
 54. United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld – USCIRF Annual Report 2006 – The Russian Federation". Refworld இம் மூலத்தில் இருந்து 17 அக்டோபர் 2012 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20121017100835/http://www.unhcr.org/refworld/country,,USCIRF,,RUS,,48556984c,0.html. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 55. Mohamed Diriye Abdullahi, Culture and Customs of Somalia, page 55
 56. Harm De Blij, Why Geography Matters: More Than Ever page 202
 57. Yoel Natan, Moon-o-theism, Volume I of II page 299
 58. Christopher Daniels, Somali Piracy and Terrorism in the Horn of Africa, page 111
 59. Shaul Shay, Somalia Between Jihad and Restoration page 107
 60. 60.0 60.1 "A3 : Population by religion according to districts, 2012". Department of Census & Statistics, Sri Lanka இம் மூலத்தில் இருந்து 2019-01-07 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20190107065148/http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/CPH2011/index.php?fileName=pop43&gp=Activities&tpl=3. 
 61. "Sudan Overview". http://www.sd.undp.org/+இம் மூலத்தில் இருந்து 2012-06-05 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20120605132439/http://www.sd.undp.org/sudan%20overview.htm. பார்த்த நாள்: 2013-04-02. 
 62. "The World Factbook" இம் மூலத்தில் இருந்து 14 ஏப்ரல் 2020 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20200414062750/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ns.html. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 63. 63.0 63.1 "Sweden". U.S. Department of State. http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2009/127339.htm. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 64. 64.0 64.1 "Minaret debate angers Swiss muslims". euronews இம் மூலத்தில் இருந்து 24 டிசம்பர் 2018 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20181224211145/https://www.euronews.com/2009/11/19/minaret-debate-angers-swiss-muslims. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 65. "- Taiwan Government Entry Point" இம் மூலத்தில் இருந்து 23 டிசம்பர் 2014 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20141223051211/http://www.taiwan.gov.tw/ct.asp?xItem=13332&ctNode=1937&mp=1001. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 66. "Halal Restaurants & Food in Taiwan – Crescentrating". Crescentrating இம் மூலத்தில் இருந்து 30 டிசம்பர் 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20131230234924/http://www.crescentrating.com/taiwan-city-guide-for-muslim-travelers/item/3308-halal-restaurants-food-in-taiwan.html. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 67. United Nations High Commissioner for Refugees. "Refworld – 2010 Report on International Religious Freedom – Tanzania". Refworld இம் மூலத்தில் இருந்து 24 டிசம்பர் 2018 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20181224211330/https://www.refworld.org/refworld/country,,,,TZA,456d621e2,4cf2d0612,0.html. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 68. "The World Factbook" இம் மூலத்தில் இருந்து 31 ஆகஸ்ட் 2020 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20200831041904/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/to.html. பார்த்த நாள்: 14 February 2015. 
 69. "Country – Turkey". Joshua Project. http://joshuaproject.net/countries/TU?page=1. பார்த்த நாள்: 27 April 2014. 
 70. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" இம் மூலத்தில் இருந்து 2010-12-23 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://www.webcitation.org/5vBEks8Io?url=http://looklex.com/e.o/turkey.religions.htm. 
 71. Ислам в Украине
 72. Kerbaj, Richard (2009-01-30). "Muslim population rising 10 times faster than rest of society". The Times (London). http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article5621482.ece. 
 73. Muslim Population in Asia: 1950–2020

மேலதிக வாசிப்பு[தொகு]

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]