பயனர்:Mayooranathan/100wikidays

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

ஆகத்து 8, 2015 முதல் 100விக்கிநாட்கள் திட்டத்தின் கீழ் எழுதிய கட்டுரைகளின் பட்டியல்.

நாள் தேதி எண் கட்டுரை
1 08-08-2015 1 மலேசிய நாட்டுப்பண்
2 மலேசிய மரபுச்சின்னம்
2 09-08-2015 3 வரலாற்றுக்கு முந்திய மலேசியா
4 ஆர்ட்சு அன்டு கிறாஃப்ட்சு இயக்கம்
5 கறுப்பு, வெள்ளை பங்களா
6 அட்டாப் வீடு
3 10-08-2015 7 நீளவீடு
4 11-08-2015 8 குச்சவெளி பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவு
9 பதவிசிறிபுர பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவு
5 12-08-2015 10 கொமரங்கடவெலை பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவு
11 கந்தளாய் பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவு
12 கிண்ணியா பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவு
13 மொரவெவ பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவு
14 மூதூர் பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவு
15 சேருவிலை பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவு
6 13-08-2015 16 தம்பலகாமம் பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவு
17 வெருகல் - ஈச்சிலம்பத்தை பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவு
18 யாழ்ப்பாண இராச்சியப் போர்கள்
19 கோட்டே இராசதானியின் யாழ்ப்பாணப் படையெடுப்பு
7 14-08-2015 20 கனகசூரிய சிங்கையாரியனின் யாழ்ப்பாண மீட்புப் போர்
21 முத்துப்பட்டி பாறை ஓவியங்கள்
22 மல்லபாடி பாறை ஓவியங்கள்
23 ஆலம்பாடி பாறை ஓவியங்கள்
24 அணைப்பட்டி பாறை ஓவியங்கள்
8 15-08-2015 25 மகாராசாக்கடை பாறை ஓவியங்கள்
26 குருவிநாயனபள்ளி பாறை ஓவியங்கள்
27 மயிலாடும்பாறை பாறை ஓவியங்கள்
9 16-08-2015 28 பதிவு அஞ்சல்
10 17-08-2015 29 விரைவு அஞ்சல்
11 18-08-2015 30 போலி அஞ்சல்தலை
31 சின்டரெல்லா அஞ்சல்தலை
12 19-08-2015 32 உகரச்சுட்டு
13 20-08-2015 33 அஞ்சல் எழுதுபொருள்
34 அஞ்சல்தலையிட்ட கடித உறை
14 21-08-2015 35 கடிதத்தாள்
36 வான்கடிதத்தாள்
37 சுற்றுத்தாள் (அஞ்சல்)
15 22-08-2015 38 இக்கின்சு அன்ட் கேச்சு உலக அஞ்சல் எழுதுபொருள் விபரப்பட்டியல்
39 மாறும் பெறுமான அஞ்சல்தலை
40 அஞ்சல் முத்திரைப் பொறி
41 துளைவரிசை
42 அஞ்சல்தலைத் தாள்
16 23-08-2015 43 அஞ்சல்தலை வழு
17 24-08-2015 44 நிக்சன் தலைகீழ் வழு
18 25-08-2015 45 பாசெல் புறா
46 எருதுக்கண் (அஞ்சல்தலை)
47 சிவப்பு மேர்க்குரி
19 26-08-2015 48 மொரீசியசு "அஞ்சல் அலுவலகம்" அஞ்சல்தலைகள்
20 27-08-2015 49 புளூநோசு (அஞ்சல்தலை)
50 செவ்வியல் அஞ்சல்தலை
51 தலைகீழ்த் தலை நாலணா
21 28-08-2015 52 சென்னராயன்பள்ளி பாறை ஓவியங்கள்
53 சிறுமலை பாறை ஓவியங்கள்
54 காமயகவுண்டன்பட்டி பாறை ஓவியங்கள்
55 வெள்ளருக்கம் பாளையம் பாறை ஓவியங்கள்
22 29-08-2015 56 கொணவக்கரை பாறை ஓவியங்கள்
23 30-08-2015 57 மல்லசமுத்திரம் பாறை ஓவியங்கள்
58 ஓதிக்குப்பம் பாறை ஓவியங்கள்
24 31-08-2015 58 தாளாப்பள்ளி பாறை ஓவியங்கள்
25 01-09-2015 59 தட்டக்கல் பாறை ஓவியங்கள்
26 02-09-2015 60 படகுவீடு
27 03-09-2015 61 கெலோங்
28 04-09-2015 62 பறங்கித்தெரு
29 05-09-2015 63 மூவலகு வீடு
30 06-09-2015 64 அறை
31 07-09-2015 65 உலகைக் குலுக்கிய பத்து நாட்கள் (நூல்)
66 ஜான் ரீட்
32 08-09-2015 67 கூலி, விலை, இலாபம்
33 09-09-2015 68 கூலி
34 10-09-2015 69 சங்கிலியம் (நூல்)
35 11-09-2015 70 வேலைகொள்வோர்
36 12-09-2015 71 படுக்கையறை
37 13-09-2015 72 சாப்பாட்டறை
38 14-09-2015 73 வாழறை
39 15-09-2015 74 விசிறியுடன் ஒரு பெண்
40 16-09-2015 75 யோன் மெட்சிங்கர்
41 17-09-2015 76 பிரிப்பியம்
42 18-09-2015 77 வட மாகாண சபையின் கொடி
78 கிழக்கு மாகாண சபையின் கொடி
79 மத்திய மாகாண சபையின் கொடி
80 வடமத்திய மாகாண சபையின் கொடி
81 வடமேல் மாகாண சபையின் கொடி
43 19-09-2015 82 மேல் மாகாண சபையின் கொடி
83 தென் மாகாண சபையின் கொடி
84 சப்பிரகமுவா மாகாண சபையின் கொடி
85 ஊவா மாகாண சபையின் கொடி
44 20-09-2015 86 மங்களம்மாள் மாசிலாமணிப்பிள்ளை
45 21-09-2015 87 குடியேற்றவாதக் காலத்துக்கு முந்திய யாழ்ப்பாணச் சிற்பங்கள்
88 சண்டேசுவரர் சிற்பம் (கமால் வீதி)
89 மகிசாசுரமர்த்தனி சிற்பம் (கமால் வீதி)
46 22-09-2015 90 சனீசுவரன் சிற்பம் (பூதவராயர் குளம்)
91 தட்சிணாமூர்த்தி சிற்பம் (பூதவராயர் குளம்)
47 23-09-2015 92 விநாயகர் சிற்பம் (பூதவராயர் குளம்)
93 அம்மன் சிலை (யமுனாரி)
48 24-09-2015 94 யோர்ச் சோரா
49 25-09-2015 95 லா கிரான்டே ஜாட் தீவில் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை பின்னேரம்
50 26-09-2015 96 புது-உணர்வுப்பதிவுவாதம்
97 அன்னா பொச்
98 சிவப்புத் திராட்சைத் தோட்டம்
99 புசுக்கின் அருங்காட்சியகம்
100 இரவுச் சிற்றுண்டியகம் (ஓவியம்)
51 27-09-2015 101 அழும் பெண்
52 28-09-2015 102 நீல அறை (பிக்காசோ)
53 29-09-2015 103 பிக்காசோவின் நீலக்காலம்
54 30-09-2015 104 வயதான கிட்டார் கலைஞர்
105 பின்-உணர்வுப்பதிவுவாதம்
55 01-10-2015 106 பிக்காசோவின் இளஞ்சிவப்புக்காலம்
56 02-10-2015 107 பிக்காசோவின் ஆப்பிரிக்கக்காலம்
108 மரபுவழி ஆப்பிரிக்க முகமூடிகள்
57 03-10-2015 109 ஆப்பிரிக்கச் சிற்பம்
110 குஷ் இராச்சியம்
58 04-10-2015 111 நோக் பண்பாடு
59 05-10-2015 112 கனூரி மக்கள்
60 06-10-2015 113 இலங்கைத் தமிழ்ச் சாசனங்கள் (நூல்)
61 07-10-2015 114 இலங்கைத் தமிழ்க் கல்வெட்டுக்களின் பட்டியல்
115 அபயகிரித் தமிழ்க் கல்வெட்டு
62 08-10-2015 116 அனுராதபுரம் நான்கு நாட்டார் கல்வெட்டு
63 09-10-2015 117 அனுராதபுரம் குமாரகணத்துப் பேரூரார் கல்வெட்டுக்கள்
64 10-10-2015 118 தாழிகுமாரன் கல்வெட்டு (மாதோட்டம்)
119 பளமோட்டைக் கல்வெட்டு
65 11-10-2015 120 மானாங்கேணிக் கல்வெட்டு
66 12-10-2015 121 யூனிவர்சல் ஸ்டூடியோஸ், சிங்கப்பூர்
67 13-10-2015 122 நிலாவெளிக் கல்வெட்டு
68 14-10-2015 123 ஆதகட கல்வெட்டு
124 அதரகுளிய கல்வெட்டு
69 15-10-2015 125 சிறுகுளத்தூர் உடையான் கல்வெட்டு
126 பொலநறுவை வேளைக்காரர் கல்வெட்டு
127 மயிலன் குளம் வேளைக்காரர் கல்வெட்டு
70 16-10-2015 128 குருநகர்
129 பாசையூர்
130 கட்டுடை
131 சித்தன்கேணி
71 17-10-2015 132 தொல்புரம்
133 சிறுப்பிட்டி
134 அச்செழு
72 18-10-2015 135 ஈவினை
136 நவக்கிரி
73 19-10-2015 137 புத்தூர், யாழ்ப்பாணம்
74 20-10-2015 138 ஒட்டகப்புலம்
139 பொன்னாலை
75 21-10-2015 140 பன்னாலை
141 பனிப்புலம்
76 22-10-2015 142 பெரியவிளான்
77 23-10-2015 143 மாசியப்பிட்டி
144 வடலியடைப்பு
145 சிறுவிளான்
78 24-10-2015 146 தையிட்டி
147 விடத்தல்பளை
148 கெற்பெலி
79 25-10-2015 149 எழுதுமட்டுவாள்
150 தச்சன்தோப்பு
80 26-10-2015 151 அக்கான் முரசு
81 27-10-2015 152 மகியோலே
82 28-10-2015 153 கில்கமேசு வெள்ளத் தொன்மம்
83 29-10-2015 154 வாரென் கிண்ணம்
84 30-10-2015 155 மோல்ட் மேலாடை
156 யோமொன் மட்பாண்டம்
157 மாயன் சோளக் கடவுள்
158 டென் (பாரோ)
85 31-10-2015 159 மினோவியக் காளை பாய்பவர் (பிரித்தானிய அருங்காட்சியகம்)
160 ஊர் நகரின் பதாகை
86 01-11-2015 161 பராகாசு துணி
87 02-11-2015 162 கிரீசசு
88 03-11-2015 163 காங் ஊ குய்
89 04-11-2015 164 தெல் லாக்கீசு
90 05-11-2015 165 பேரரசி மிளகுக் குடுவை
91 06-11-2015 166 காந்தாரத்தின் இருக்கும் புத்தர்
167 சமால் கார்கி
168 யாக்சுச்சிலான் நிலைவிட்டம் 24
92 07-11-2015 169 லோதயிர் பளிங்கு
170 சீனக் கலைகளுக்கான பேர்சிவல் டேவிட் நிறுவனம்
171 இஃபே வெண்கலத் தலை
172 இரட்டைத்தலைப் பாம்பு
93 08-11-2015 173 தைனோ சடங்கு இருக்கை
174 வெட்டுத்துளை முரசு
94 09-11-2015 175 டியூரரின் காண்டாமிருகம்
176 பெனின் வெண்கலச் சிற்பங்கள்
95 10-11-2015 177 காக்கியெமொன் யானைகள்
178 எசுப்பானிய டாலர்
96 11-11-2015 179 எச்.எம்.எசு பீகிள் கப்பலின் காலமானி
180 கடற் காலமானி
97 12-11-2015 181 யோன் அரிசன்
182 1707 சில்லி கடற்படை துன்பியல் நிகழ்வு
183 நெடுங்கோட்டுச் சட்டம்
184 கால அளவியல்
98 13-11-2015 185 தீக்கப்பல்
186 பாய்க்கப்பல்
187 வெடிக்கப்பல்
99 14-11-2015 188 இசுக்கூனர்
189 பார்க்
190 பார்க்கென்டைன்
191 பிரிகன்டைன்
100 15-11-2015 192 சுலூப்

இவற்றையும் பார்க்கவும்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பயனர்:Mayooranathan/100wikidays&oldid=3287766" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது