ஐரோப்பிய நாடுகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
  ஐரோப்பிய நாடுகள்
  ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கண்டங்களில் அமைந்துள்ள நாடுகளின் பட்டியல் ஐரோப்பிய பிராந்தியாமாக அதினளவில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது

இக்கட்டுரை ஐரோப்பிய கண்டத்தில் உள்ள நாடுகளைப் பட்டியல் இடுகிறது.

அங்கிகரிக்கப்பட்ட நாடுகள்[தொகு]

51 நாடுகள் சர்வதேச ரீதியாக அங்கிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.[1]

  * = ஐரோப்பிய ஒன்றிய அங்கத்தவர்[2]
கொடி வரைபடம் பெயரும் ஆங்கில முறையான பெயரும்
[3][4][5]
உள்ளூர் வழக்கு
[3][4]
தலைநகர்
[5][6][7]
மக்கள் தொகை
[a][8]
பரப்பு
[a][9]
Flag of Albania.svg Europe-Albania.svg அல்பேனியா[i]
Republic of Albania
அல்பேனிய: Shqipëri / Shqipëria — Republika e Shqipërisë டிரானா
அல்பேனிய: Tiranë
003,020,209 28,748 km2 (11,100 sq mi)
Flag of Andorra.svg Location Andorra Europe.png அந்தோரா
Principality of Andorra
காட்டலான்: Andorra — Principat d'Andorra அந்தோரா லா வேலா
காட்டலான்: Andora la Vella
000,085,458 468 km2 (181 sq mi)
Flag of Armenia.svg Europe-Armenia.svg ஆர்மீனியா[b]
Republic of Armenia
ஆர்மீனியம்: Հայաստան — Հայաստանի Հանրապետություն (Hayastan — Hayastani Hanrapetut'yun) யெரெவான்
ஆர்மீனியம்: Երևան (Yerevan)
003,060,631 29,743 km2 (11,484 sq mi)
Flag of Austria.svg EU-Austria.svg ஆஸ்திரியா*
Republic of Austria
இடாய்ச்சு மொழி: Österreich — Republik Österreich வியன்னா
இடாய்ச்சு மொழி: Wien
008,223,062 83,871 km2 (32,383 sq mi)
Flag of Azerbaijan.svg Europe-Azerbaijan.svg அசர்பைஜான்[b]
Republic of Azerbaijan
அசர்பைஜான்: Azǝrbaycan — Azǝrbaycan Respublikası பாகு
அசர்பைஜான்: Bakı
009,686,210 86,600 km2 (33,436 sq mi)
Flag of Belarus.svg Europe-Belarus.svg பெலருஸ்
Republic of Belarus
பெலருசிய மொழி: Беларусь — Рэспубліка Беларусь
உருசியம்: Беларусь — Республика Беларусь (Bielarus' — Respublika Belaruś)
மின்ஸ்க்
பெலருசிய மொழி: Мінск (Minsk)
009,608,058 207,600 km2 (80,155 sq mi)
Flag of Belgium.svg EU-Belgium.svg பெல்ஜியம்*
Kingdom of Belgium
இடாய்ச்சு மொழி: Belgien — Königreich Belgien
பிரெஞ்சு மொழி: Belgique — Royaume de Belgique
டச்சு: België — Koninkrijk België
பிரசெல்சு
இடாய்ச்சு மொழி: Brüssel
பிரெஞ்சு மொழி: Bruxelles
டச்சு: Brussel
011,239,755 30,528 km2 (11,787 sq mi)
Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Europe-Bosnia and Herzegovina.svg பொசுனியா எர்செகோவினா Bosnian, Croatian, Serbian Latin: Bosna i Hercegovina
Bosnian, Serbian Cyrillic: Босна и Херцеговина
சாரயேவோ
Bosnian, Croatian, Serbian Latin: Sarajevo
Bosnian, Serbian Cyrillic: Сарајево
003,871,643 51,197 km2 (19,767 sq mi)
Flag of Bulgaria.svg EU-Bulgaria.svg பல்காரியா*
Republic of Bulgaria
பல்கேரிய: България — Република България (Bǎlgarija — Republika Bǎlgarija) சோஃவியா
பல்கேரிய: София (Sofia)
006,924,716 110,879 km2 (42,811 sq mi)
Flag of Croatia.svg EU-Croatia.svg குரோவாசியா*
Republic of Croatia
குரோவாசியம்: Hrvatska — Republika Hrvatska சாகிரேப்
குரோவாசியம்: Zagreb
004,470,534 56,594 km2 (21,851 sq mi)
Flag of Cyprus.svg EU-Cyprus.svg சைப்பிரசு*[c]
Republic of Cyprus
கிரேக்க மொழி: Κύπρος — Κυπριακή Δημοκρατία (Kýpros — Kypriakí Dimokratí)
துருக்கியம்: Kıbrıs — Kıbrıs Cumhuriyeti
நிக்கோசியா
கிரேக்க மொழி: Λευκωσία (Lefkosia)
துருக்கியம்: Lefkoşa
001,172,458 9,251 km2 (3,572 sq mi)
Flag of the Czech Republic.svg EU-Czech Republic.svg செக் குடியரசு* செக் மொழி: Česko — Česká republika பிராகா
செக் மொழி: Praha
010,538,275 78,867 km2 (30,451 sq mi)
Flag of Denmark.svg EU-Denmark.svg டென்மார்க்*[f]
Kingdom of Denmark
டேனிய மொழி: Danmark — Kongeriget Danmark கோபனாவன்
டேனிய மொழி: København
005,569,077 43,094 km2 (16,639 sq mi)
Flag of Estonia.svg EU-Estonia.svg எசுத்தோனியா*
Republic of Estonia
எசுத்தோனிய மொழி: Eesti — Eesti Vabariik தாலின்
எசுத்தோனிய மொழி: Tallinn
001,257,921 45,228 km2 (17,463 sq mi)
Flag of Finland.svg EU-Finland.svg பின்லாந்து*
Republic of Finland
பின்னிய மொழி: Suomi — Suomen tasavalta
சுவீடிய: Finland — Republiken Finland
எல்சிங்கி
பின்னிய மொழி: Helsinki
சுவீடிய: Helsingfors
005,268,799 338,145 km2 (130,559 sq mi)
Flag of France.svg EU-France.svg பிரான்சு*
French Republic
பிரெஞ்சு மொழி: France — République française பாரிஸ்
பிரெஞ்சு மொழி: Paris
066,259,012 643,427 km2 (248,429 sq mi)
Flag of Georgia.svg Europe-Georgia.svg Georgia[b] சியார்சிய: საქართველო (Sak'art'velo) திபிலீசி / T'bilisi
சியார்சிய: თბილისი (T'bilisi)
004,935,880 69,700 km2 (26,911 sq mi)
Flag of Germany.svg EU-Germany.svg ஜெர்மனி*
Federal Republic of Germany
இடாய்ச்சு மொழி: Deutschland — Bundesrepublik Deutschland பெர்லின்
இடாய்ச்சு மொழி: Berlin
080,996,685 357,022 km2 (137,847 sq mi)
Flag of Greece.svg EU-Greece.svg கிரேக்கம் (நாடு)*
Hellenic Republic
கிரேக்க மொழி: Ελλάς — Ελληνική Δημοκρατία (Ellás — Elliniki Dimokratia) ஏதென்ஸ்
கிரேக்க மொழி: Αθήνα (Athína)
010,816,286 131,957 km2 (50,949 sq mi)
Flag of Hungary.svg EU-Hungary.svg அங்கேரி* அங்கேரியம்: Magyarország புடாபெஸ்ட்
அங்கேரியம்: Budapest
009,919,128 93,028 km2 (35,918 sq mi)
Flag of Iceland.svg Europe-Iceland.svg ஐசுலாந்து[i]
Republic of Iceland
ஐஸ்லாந்திக் மொழி: Ísland — Lýðveldið Ísland ரெய்க்யவிக்
ஐஸ்லாந்திக் மொழி: Reykjavík
000,317,351 103,000 km2 (39,769 sq mi)
Flag of Ireland.svg EU-Ireland.svg Ireland*[d][10] ஆங்கில மொழி: Ireland
ஐரிஷ்: Éire
டப்லின்
ஆங்கில மொழி: Dublin
ஐரிஷ்: Baile Átha Cliath
004,832,765 70,273 km2 (27,133 sq mi)
Flag of Italy.svg EU-Italy.svg இத்தாலி*
Italian Republic
இத்தாலியம்: Italia — Repubblica Italiana உரோம்
இத்தாலியம்: Roma
061,680,122 301,340 km2 (116,348 sq mi)
Flag of Israel.svg LocationIsrael.png இசுரேல்
State of Israel
அரபு மொழி: إسرائيل — دَوْلَة إِسْرَائِيل(Isrā'īl — Dawlat Isrā'īl)
எபிரேயம்: יִשְרָאֵל — מְדִינַת יִשְׂרָאֵל(Yisra'el — Medinat Yisra'el)
எருசலேம் (Claimed and de facto)[c]
எபிரேயம்: ירושלים(Yerushalayim)
007,590,758 20,770 km2 (8,019 sq mi)
Flag of Kazakhstan.svg Europe-Kazakhstan.svg கசக்ஸ்தான்[e]
Republic of Kazakhstan
காசாக்கு மொழி: Қазақстан — Қазақстан Республикасы (Qazaqstan — Qazaqstan Respūblīkasy)
உருசியம்: Казахстан — Республика Казахстан (Kazahstan — Respublika Kazahstan)
அஸ்தானா
காசாக்கு மொழி: Астана
உருசியம்: Астана (Astana)
017,948,816 2,724,900 km2 (1,052,090 sq mi)
Flag of Latvia.svg EU-Latvia.svg லாத்வியா*
Republic of Latvia
இலத்துவிய: Latvija — Latvijas Republika ரீகா
இலத்துவிய: Rīga
002,165,165 64,589 km2 (24,938 sq mi)
Flag of Liechtenstein.svg Location Liechtenstein Europe.png லீக்கின்ஸ்டைன்
Principality of Liechtenstein
இடாய்ச்சு மொழி: Liechtenstein — Fürstentum Liechtenstein வாதூசு
இடாய்ச்சு மொழி: Vaduz
000,037,313 160 km2 (62 sq mi)
Flag of Lithuania.svg EU-Lithuania.svg லித்துவேனியா*
Republic of Lithuania
இலித்துவானிய மொழி: Lietuva — Lietuvos Respublika வில்னியஸ்
இலித்துவானிய மொழி: Vilnius
002,943,472 65,300 km2 (25,212 sq mi)
Flag of Luxembourg.svg EU-Luxembourg.svg லக்சம்பர்க்*
Grand Duchy of Luxembourg
இடாய்ச்சு மொழி: Luxemburg — Großherzogtum Luxemburg
பிரெஞ்சு மொழி: Luxembourg — Grand-Duché de Luxembourg
Luxembourgish: Lëtzebuerg
Luxembourg
இடாய்ச்சு மொழி: Luxemburg
பிரெஞ்சு மொழி: Luxembourg
Luxembourgish: Lëtzebuerg
000,520,672 2,586 km2 (998 sq mi)
Flag of Malta.svg EU-Malta.svg மால்ட்டா*
Republic of Malta
ஆங்கில மொழி: Malta — Republic of Malta
மால்திய மொழி: Malta — Repubblika ta' Malta
வல்லெட்டா
ஆங்கில மொழி: Valletta
மால்திய மொழி: Valletta
000,412,655 316 km2 (122 sq mi)
Flag of Moldova.svg Location Moldova Europe.png மல்தோவா
Republic of Moldova
Romanian: Moldova — Republica Moldova சிஷினோ
Romanian: Chișinău
003,583,288 33,851 km2 (13,070 sq mi)
Flag of Monaco.svg Location Monaco Europe.png மொனாக்கோ
Principality of Monaco
பிரெஞ்சு மொழி: Monaco — Principauté de Monaco Monaco
பிரெஞ்சு மொழி: Monaco
000,030,508 2 km2 (0.8 sq mi)
Flag of Montenegro.svg Europe-Montenegro.svg மொண்டெனேகுரோ[i] Montenegrin: Црна Гора (Crna Gora) பொட்கொரிக்கா
Montenegrin: Подгорица (Podgorica)
000,650,036 13,812 km2 (5,333 sq mi)
Flag of the Netherlands.svg EU-Netherlands.svg நெதர்லாந்து*[f][g]
நெதர்லாந்து இராச்சியம்
டச்சு: Nederland — Koninkrijk der Nederlanden ஆம்ஸ்டர்டம்
(capital)
டென் ஹாக்
டச்சு: Amsterdam
(seat of government)
டச்சு:
's-Gravenhage / Den Haag
016,877,351 41,543 km2 (16,040 sq mi)
Flag of North Macedonia.svg Europe-Republic of North Macedonia.svg மாக்கடோனியக் குடியரசு[i]
Republic of North Macedonia
மக்கதோனியம்: Северна Македонија — Република Северна Македонија (Severna Makedonija — Republika Severna Makedonija) ஸ்கோப்ஜே
மக்கதோனியம்: Скопје (Skopje)
002,091,719 25,713 km2 (9,928 sq mi)
Flag of Norway.svg Europe-Norway.svg நோர்வே
Kingdom of Norway
பூக்மோல் மொழி: Norge — Kongeriket Norge
நீநொர்ஸ்க் மொழி: Noreg — Kongeriket Noreg
ஒஸ்லோ
பூக்மோல் மொழி: Oslo
005,147,792 323,802 km2 (125,021 sq mi)
Flag of Poland.svg EU-Poland.svg போலந்து*
Republic of Poland
போலிய: Polska — Rzeczpospolita Polska வார்சாவா
போலிய: Warszawa
038,346,279 312,685 km2 (120,728 sq mi)
Flag of Portugal.svg EU-Portugal.svg போர்த்துகல்*
Portuguese Republic
போர்த்துக்கேய மொழி: Portugal — República Portuguesa லிஸ்பன்
போர்த்துக்கேய மொழி: Lisboa
010,427,301 92,090 km2 (35,556 sq mi)
Flag of Romania.svg EU-Romania.svg உருமேனியா* Romanian: România புக்கரெஸ்ட்
Romanian: București
021,729,871 238,391 km2 (92,043 sq mi)
Flag of Russia.svg Europe-Russia.svg உருசியா[e]
Russian Federation
உருசியம்: Росси́я — Российская Федерация (Rossija — Rossijskaja Federacija) மாஸ்கோ
உருசியம்: Москва (Moskva)
146,267,288 17,098,242 km2 (6,601,668 sq mi)
Flag of San Marino.svg Location San Marino Europe.png சான் மரீனோ
Republic of San Marino
இத்தாலியம்: San Marino — Repubblica di San Marino சான் மரினோ
இத்தாலியம்: San Marino
000,032,742 61 km2 (24 sq mi)
Flag of Serbia.svg Europe-Serbia.svg செர்பியா[i]
Republic of Serbia
செருபிய மொழி: Србија — Република Србија, Srbija – Republika Srbija பெல்கிறேட்
செருபிய மொழி: Београд, Beograd
007,209,764 88,361 km2 (34,116 sq mi)
Flag of Slovakia.svg EU-Slovakia.svg சிலோவாக்கியா*
Slovak Republic
சுலோவாக்கிய மொழி: Slovensko — Slovenská republika பிராத்திஸ்லாவா
சுலோவாக்கிய மொழி: Bratislava
005,443,583 49,035 km2 (18,933 sq mi)
Flag of Slovenia.svg EU-Slovenia.svg சுலோவீனியா*
Republic of Slovenia
Slovene: Slovenija — Republika Slovenija லியுப்லியானா
Slovene: Ljubljana
001,988,292 20,273 km2 (7,827 sq mi)
Flag of Spain.svg EU-Spain.svg எசுப்பானியா*
Kingdom of Spain
எசுப்பானியம்: Reino de España
காட்டலான்: Regne d'Espanya
பாசுக்கு மொழி: Espainiako Erresuma
மத்ரித்
எசுப்பானியம்: Madrid
047,737,941 505,370 km2 (195,124 sq mi)
Flag of Sweden.svg EU-Sweden.svg சுவீடன்*
Kingdom of Sweden
சுவீடிய: Sverige — Konungariket Sverige ஸ்டாக்ஹோம்
சுவீடிய: Stockholm
009,723,809 450,295 km2 (173,860 sq mi)
Flag of Switzerland.svg Europe-Switzerland.svg சுவிட்சர்லாந்து
Swiss Confederation
இடாய்ச்சு மொழி: Schweiz — Schweizerische Eidgenossenschaft
பிரெஞ்சு மொழி: Suisse — Confédération Suisse
இத்தாலியம்: Svizzera — Confederazione Svizzera
உரோமாஞ்சு: Svizra — Confederaziun svizra
பேர்ன் / Berne
இடாய்ச்சு மொழி: Bern
பிரெஞ்சு மொழி: Berne
இத்தாலியம்: Berna
008,061,516 41,277 km2 (15,937 sq mi)
Flag of Turkey.svg Europe-Turkey.svg துருக்கி[e][i]
Republic of Turkey
துருக்கியம்: Türkiye — Türkiye Cumhuriyeti அங்காரா
துருக்கியம்: Ankara
076,667,864 783,562 km2 (302,535 sq mi)
Flag of Ukraine.svg Europe-Ukraine (disputed territory).svg உக்ரைன் உக்ரைனியன்: Украïна (Ukraina) கீவ்
உக்ரைனியன்: Київ (Kyiv)
044,291,413 603,550 km2 (233,032 sq mi)
Flag of the United Kingdom (3-5).svg EU-United Kingdom.svg ஐக்கிய இராச்சியம்*[h]
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ஆங்கில மொழி: United Kingdom — United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland இலண்டன்
ஆங்கில மொழி: London
063,742,977 243,610 km2 (94,058 sq mi)
Flag of the Vatican City.svg Location Vatican City Europe.png வத்திக்கான் நகர்
Vatican City State
திரு ஆட்சிப்பீடம்
இத்தாலியம்: Città del Vaticano — Stato della Città del Vaticano
இலத்தீன்: Sancta Sedes[11]
Vatican City
இத்தாலியம்: Città del Vaticano
000,000,842 0.44 km2 (0.17 sq mi)

வரையறுக்கப்பட்ட அங்கிகாரத்துடன் உள்ள நாடுகள்[தொகு]

கொடி வரைபடம் பெயரும் ஆங்கில முறையான பெயரும் நிலை உள்ளூர் வழக்கு தலைநகர் மக்கள் தொ­கை[a] பரப்பு[a]
Flag of the Republic of Abkhazia.svg Europe-Abkhazia.svg அப்காசியா[b]
Republic of Abkhazia
சியார்சியா­வினால் கோரப்பட்டுள்ளது. ஐ.நாவினால் அங்கிகரிக்­கப்பட்டுள்ளது.[12] வார்ப்புரு:Lang-ab (Apsny)
உருசியம்: Абха́зия (Abhazia)
சுகுமி
வார்ப்புரு:Lang-ab (Akwa)
உருசியம்: Сухуми
0,250,000
[13]
8,660 km2 (3,344 sq mi)
[14]
Flag of Kosovo.svg Europe-Republic of Kosovo.svg கொசோவோ
Republic of Kosovo[3]
ஐ.நாவினால் அங்கிகரிக்­கப்பட்டுள்ளது.[15] செர்பியா அங்கிகரிக்­கவில்லை. அல்பேனிய: Kosova / Kosovë — Republika e Kosovës
செருபிய மொழி: Косово — Република Косово, Kosovo – Republika Kosovo
பிரிஸ்டினா[6]
அல்பேனிய: Prishtina, Prishtinë
செருபிய மொழி: Приштина, Priština
1,836,529
[8]
10,887 km2 (4,203 sq mi)
[9]
Flag of Artsakh.svg Artsakh Current en.png நகோர்னோ கரபாக் குடியரசு[b]
Nagorno-Karabakh Republic
அசர்பைஜான் உரிமை கோருகிறது. ஆர்மீனியம்: Լեռնային Ղարաբաղ — Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետություն (Lernayin Gharabaghi — Lernayin Gharabaghi Hanrapetut’yun)[16] எசுடெபான­ெகெத்
ஆர்மீனியம்: Ստեփանակերտ (Khankendi)
0,141,400
[17]
7,000 km2 (2,703 sq mi)
[18]
Flag of the Turkish Republic of Northern Cyprus.svg Europe-Northern Cyprus.svg வடக்கு சைப்பிரசு[c]
Turkish Republic of Northern Cyprus
[[சைப்பிரசு] உரிமை­ கோருகிறது. துருக்கியினால் அங்கிகரிக்­கப்பட்டுள்ளது.[19] துருக்கியம்: Kuzey Kıbrıs — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti நிக்கோசியா
துருக்கியம்: Lefkoşa
0,294,906
[20]
3,355 km2 (1,295 sq mi)
[9]
Flag of Transnistria (state).svg Transnistria-map-2.png திரான்சுனி­ஸ்திரியா
Pridnestrovian Moldavian Republic
மல்தோவா உரிமை கோருகிறது. De facto independent state,[21] recognised by 3 non-UN states. மல்தோவியம்: Нистрянэ — Република Молдовеняскэ Нистрянэ (Transnistria — Republica Moldovenească Nistreană)
உருசியம்: Приднестрóвье — Приднестрóвская Молдáвская Респýблика (Pridnestrov'ye — Pridnestrovskaya Moldavskaya Respublika)
உக்ரைனியன்: Придністров'я — Придністровська Молдавська Республіка (Prydnistrov'ya — Pridnistrovs'ka Moldavs'ka Respublika)
திரசுப்போல்
மல்தோவியம்: Тираспол
உருசியம்: Тирáсполь
உக்ரைனியன்: Тирасполь
0,530,000
[22]
3,500 km2 (1,351 sq mi)
[23]
Flag of South Ossetia.svg Europe-South Ossetia.svg தெற்கு ஒசேத்தியா[b]
Republic of South Ossetia
சியார்சியா (நாடு) உரிமை கோருகிறது. 4 ஐ.நா அங்கத்துவ நாடுகளினால் அங்கிகரிக்­கப்பட்டுள்ளது.[12] Ossetian: Хуссар Ирыстон — Республикæ Хуссар Ирыстон (Khussar Iryston — Respublikæ Khussar Iryston)
உருசியம்: Южная Осетия — Республика Южная Осетия (Yuzhnaya Osetiya — Respublika Yuzhnaya Osetiya)
திஸ்கின்வாலி
Ossetian: Цхинвал or Чъреба (Chreba)
0,070,000
[24]
3,900 km2 (1,506 sq mi)
[25]

சார்பு மண்டலம்[தொகு]

7 ஐரோப்பிய சார்பு மண்டலங்கள்.[26]

கொடி வரைபடம் பெயரும் ஆங்கில முறையான பெயரும்[3][5] சட்ட நிலை உள்ளூர் வழக்கு தலைநகர்[6] மக்­கள் தொ­கை[8] பரப்பு[9]
Flag of Greenland.svg Greenland.svg கிறீன்லாந்து டென்மா­ர்க்கின் அங்கம் Greenlandic: Kalaallit Nunaat
டேனிய மொழி: Grønland
நூக் 55,984 2,166,086 km2 (836,330 sq mi)
Flag of the United Kingdom (3-5).svg Cyprus SBAsInRed.png அக்ரோத்திரியும் டெகேலியாவும் [c]
அக்ரோத்திரியும் டெகேலியாவும் of Akrotiri and Dhekelia​[சான்று தேவை]
பிரித்தானிய கடல் கடந்த ஆட்புலங்கள் ஆங்கில மொழி: Akrotiri and Dhekelia — Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia எபிசுகோபி கன்டோன்மண்டு
ஆங்கில மொழி: Episkopi Cantonment
15,700 254 km2 (98 sq mi)
Flag of the Faroe Islands.svg Europe-Faroe Islands.svg பரோயே தீவுகள் டென்மார்க்­கின் அங்கம் Faroese: Føroyar
டேனிய மொழி: Færøerne
டோர்சான்
Faroese: Tórshavn
டேனிய மொழி: Thorshavn
49,947 1,393 km2 (538 sq mi)
Flag of Gibraltar.svg EU-Gibraltar.svg ஜிப்ரால்ட்டர்*[27] பிரித்தானிய கடல் கடந்த ஆட்புலங்கள் ஆங்கில மொழி: Gibraltar ஜிப்ரால்ட்டர்
ஆங்கில மொழி: Gibraltar
29,185 6.5 km2 (2.5 sq mi)
Flag of Guernsey.svg Uk map guernsey.png குயெர்ன்சி[h]
Bailiwick of Guernsey
Crown Dependency of The Crown in Right of the United Kingdom ஆங்கில மொழி: Guernsey — Bailiwick of Guernsey
பிரெஞ்சு மொழி: Guernesey — Bailliage de Guernesey
Guernésiais: Guernesey — Bailliage de Guernesey
சென். பீட்டர் போர்ட்
ஆங்கில மொழி: Saint Peter Port
பிரெஞ்சு மொழி: Saint Pierre Port
Guernésiais: Saint Pierre Port
65,849 78 km2 (30 sq mi)
Flag of the Isle of Mann.svg Europe-Isle of Man.svg மாண் தீவு[h] Crown Dependency of The Crown in Right of the United Kingdom ஆங்கில மொழி: Isle of Man
மான்சு: Mannin — Ellan Vannin
Douglas
ஆங்கில மொழி: Douglas
மான்சு: Doolish
86,866 572 km2 (221 sq mi)
Flag of Jersey.svg Europe-Jersey.svg யேர்சி[h]
Bailiwick of Jersey
Crown Dependency of The Crown in Right of the United Kingdom ஆங்கில மொழி: Jersey — Bailiwick of Jersey
பிரெஞ்சு மொழி: Jèrri — Bailliage de Jèrri
Jèrriais: Jèrri — Bailliage de Jèrri
செயின்ட் எலியெர்
ஆங்கில மொழி: Saint Helier
பிரெஞ்சு மொழி: Saint-Hélier
Jèrriais: Saint Hélyi
96,513 118 km2 (46 sq mi)

சிறப்புப் பகுதிகள்[தொகு]

  * = ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பகுதி
கொடி வரைபடம் பெயரும் ஆங்கில முறையான பெயரும் நிலை உள்ளூர் வழக்கு தலைநகர் மக்­கள் தொ­கை பரப்பு
Flag of Åland.svg Europe-Åland.svg எலந்து*[28]
Åland Islands[5]
Self-governing area of பின்லாந்து, significant autonomy as the result of the Åland crisis[29] சுவீடிய: Åland — Landskapet Åland மரீயாகாமன்[5]
சுவீடிய: Mariehamn
0,027,500
[30]
6,787 km2 (2,620 sq mi)
[30]
No official flag Northern Ireland in the UK and Europe.svg வட அயர்லாந்து* பெல்பாஸ்ட் உடன்பாடு மூலம் ஐக்கிய இராச்சிய பகுதி[31] வட அயர்லாந்து[32] பெல்பாஸ்ட்[32] 1,810,863
[33]
14,130 km2 (5,456 sq mi)
[32]
Flag of Norway.svg Europe-Svalbard.svg Svalbard[3] நோர்வேயின் சிறப்பு மண்டலம்[34] பூக்மோல் மொழி: Svalbard லாங்யியர்பியன்[5][6]
பூக்மோல் மொழி: Longyearbyen
0,002,019
[8]
62,045 km2 (23,956 sq mi)
[9]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. "United Nations Member States". United Nations. 24 பெப்ரவரி 2011 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 2. "Member States". Europa. 17 பெப்ரவரி 2011 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 "Field Listing :: Names". Central Intelligence Agency. 2018-12-25 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 17 பெப்ரவரி 2011 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 4. 4.0 4.1 "UNGEGN List of Country Names" (PDF). United Nations Statistics Division. 2007. 2011-02-24 அன்று பார்க்கப்பட்டது.[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 "List of countries, territories and currencies". Europa. 9 ஆகத்து 2011. 10 ஆகத்து 2011 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 "Field Listing :: Capital". Central Intelligence Agency. 2018-12-25 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 17 பெப்ரவரி 2011 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Unknown parameter |= ignored (உதவி)
 7. "UNGEGN World Geographical Names". United Nations Group of Experts on Geographical Names. 13 செப்டம்பர் 2010. 24 பெப்ரவரி 2011 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 "Country Comparison :: Population". Central Intelligence Agency. சூலை 2014. 2011-09-27 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 17 ஒக்டோபர் 2014 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Check date values in: |accessdate= (உதவி)
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 "Field Listing :: Area". Central Intelligence Agency. 2014-01-31 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 3 மார்ச்சு 2011 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 10. "Republic of Ireland Act, 1948". No. 22/1948. 1948. 2008-12-16 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 11. "Holy See (Vatican City)". Cia.gov. 2019-01-07 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2011-02-24 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 12. 12.0 12.1 "Tuvalu Retracts Recognition Of Abkhazia, South Ossetia". Radio Free Europe/Radio Liberty. 2014-03-31.
 13. "Regions and territories: Abkhazia". BBC News. 2011-02-08. Archived from the original on 2019-11-05. https://web.archive.org/web/20191105235542/http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3261059.stm. பார்த்த நாள்: 2011-02-17. 
 14. "Abkhazia (autonomous republic, Georgia)". Britannica.com. 2011-03-03 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 15. "Countries that have recognized the Republic of Kosova". Ministry of Foreign Affairs of Kosovo.
 16. "Country Overview". nkrusa.org. 2011-03-07 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 17. "Official website of the President of the Nagorno Karabagh Republic". President.nkr.am. 2010-01-01. 2011-02-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 18. "Nagorno-Karabakh (region, Azerbaijan)". Britannica.com. 2011-03-03 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 19. "Cyprus". பிரித்தானிக்கா கலைக்களஞ்சியம்.
 20. "Turkish Cyprus announces population as 294,906". World Bulletin. 2011-12-09. 2014-01-09 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 21. Ker-Lindsay, James (2012). The Foreign Policy of Counter Secession: Preventing the Recognition of Contested States. ஒக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகப் பதிப்பகம். பக். 53. https://books.google.com/books?id=4PwmeRG9QsUC. "...there are three other territories that have unilaterally declared independence and are generally regarded as having met the Montevideo criteria for statehood but have not been recognized by any states: Transnistria, Nagorny Karabakh, and Somaliland." .
 22. "Trans-Dniester profile". BBC News. 2011-01-20. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/3641826.stm#facts. பார்த்த நாள்: 2011-02-17. 
 23. "Transdniestria (separatist enclave, Moldova)". Britannica.com. 2011-03-03 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 24. "Regions and territories: South Ossetia". BBC News. 2011-02-08. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/3797729.stm. பார்த்த நாள்: 2011-02-17. 
 25. "South Ossetia". Hartford-hwp.com. 2011-03-09 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 26. "CIA – The World Factbook – Field Listing :: Dependency status". Cia.gov. 1920-02-09. 2018-12-24 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2011-02-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 27. Mark Oliver, Sally Bolton, Jon Dennis and Matthew Tempest (2004-08-04). "Gibraltar; Politics". Guardian. 2011-02-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 28. Venice Commission (1996). Local self-government, territorial integrity, and protection of minorities: proceedings of the UniDem Seminar organised in Lausanne on 25–27 ஏப்ரல் 1996, in co-operation with the Swiss Institute of Comparative Law. Strasbourg: Council of Europe. பக். 32–35. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:92-871-3173-2. http://books.google.com.ph/books?id=TF5JDsGeJuUC&printsec=frontcover&hl=en#v=onepage&q&f=false. 
 29. "Independence". Visitaland.com. 2019-01-07 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2011-03-03 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 30. 30.0 30.1 "Åland Official Tourist Gateway – Facts". Visitaland.com. 2011-02-10 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2011-02-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 31. "Good Friday Agreement". Encyclopedia Britannica. 7 சூலை 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 32. 32.0 32.1 32.2 "The Countries of the UK". Office for National Statistics. Office for National Statistics (United Kingdom). 7 சூலை 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 33. Northern Ireland Statistics & Research Agency (திசம்பர் 2012). "Census 2011 Key Statistics for Northern Ireland" (PDF). 14 சனவரி 2013 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 34. "The Svalbard Treaty". Governor of Svalbard. 2008-04-09. 2011-07-23 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2011-03-03 அன்று பார்க்கப்பட்டது.